Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija Teatro ir Kino fakultetas Kino ir TV katedra Ekranizacijos pagal Virgilijaus Veršulio apsakymą „Bjauri

istorija“ Scenarijus Ričardas Marcinkus, Gailė Garnelytė

EKSPERMENAS
1.INT. BIURAS. VAKARAS. Biuras. Prie stalos sėdi MARIUS (30), apatiškai kalba telefonu. MARIUS Kadangi jūs esate verslo klietas ir jeigu šiuo metu pereitumėte į mūsų tinklą, tuomet galėtume jums pasiūlyti mūsų išskirtinį planą EKSPERMENAS, iš kurio skambinant į visus Lietuvos tinklus vienos minutės kaina būtų tiktai vienas centas. Plius jūs gautumėte 3 gigabaitus internetinio srauto,o jeigu pasirašysite su mumis trijų metų terminuota sutartį, mes pasiūlytume jums... BALSAS KITAM RAGELIO GALE Tu visai lochas? Tu gi antrą kart man skambini, nebeskambink daugiau niekada! Girdisi padėto ragelio pypsėjimas. MARIUS Ačiū, ir jums geros dienos Marius į pavardžių sąrašą padeda minusą, šalia pavardės, prie kurios jau ir taip minusas buvo. Tuo pačiu, nežiūrėdamas ranka siekia plastmasinio indelio, iš kurio ruošiasi paimti namų gamybos širdelės formos vaflį, bet kita ranka jį paima greičiau.

1

Pakėlęs akis Marius pamato savo viršininką ALEKĄ (30), rankoje širdelę perplėšiantį pusiau. Vieną pusę Alekas iškart įsideda į burną, kitą dar plėšo į kelias dalis. Tuo metu suskamba ant stalo padėtas mobilus Mariaus telefonas, kurio ekrane užrašyta “MAMA”. Alekas valgydamas užmeta žvilgsnį į ekraną, Marius tuo metu paima telefoną ir susigėdęs atsiliepia. MARIUS Mama, negaliu kalbėt, perskambinsiu Alekas toliau plėšo pusę širdelės mažesniais gabaliukais. ALEKAS Mariau, taigi žinai taisyklę paliekami už šio kabineto atsitinka, kad jie atsiduria ką, uždėsim numeris vienas – asmeniniai telefonai sienų arba jei, neduok Dieve, taip čia – būk malonus, išsijunk garsą. Nu baudelę ant algelės.

Tuo metu prieina dvi Mariaus bendradarbės – ASTA IR OLGA, jau apsirengusios paltais. Alekas tuo metu nuo Mariaus stalo pasiima ataskaitų knygą ir varto. ASTA (Alekui) Mes važiuojam, visas kolektyvas jau laukia OLGA Viršininkas, paskubėkim, nes pirtialė šąla... ALEKAS Gerai gerai, jūs važiuokit, aš greit būsiu

Asta ir Olga nueina, Alekas numeta ataskaitų knygą ant stalo. ALEKAS Tai Mariau netrukdau, matau, turi daug darbo.

Alekas išeina, Marius lieka vienas, žvilgsniu nulydi išeinantį Aleką. Marius beviltiškai atsiverčia ataskaitų knygą, ten labai daug skaičių.
2

negalėjau MARIUS (apatiškai) Gerai gerai. kaip Alekas stovi prie mašinos. o šalia jo du 3 . išeidamas iš kabineto išjungia šviesą. Išsigandęs Marius lieka stovėti už kolonos. Marius pakelia. MARIUS Ką?! Ne. Marius įtraukia dūmą. vis dar bandydamas prisidegti cigaretę. Marius purto žiebtuvėlį. bet sutrukdo suskambėjęs telefonas. nervingai ištraukia telefoną ir atsiliepia. nusiramink. kotletai ar zrazai. 2. kitoje žiebtuvėlį. stabteli ir užlenda už pirmos pasitaikiusios kolonos. cigaretę numeta ant žemės. mama. grįžtu Marius įsideda ataskaitų knygą į nešiojamo kompiuterio dėklą. ko tu pristojai. Eidamas ir rūkydamas Marius tolumoje išgirsta triukšmą. Marius mato. vis dar nervingai bando prisidegti cigaretę.Vėl suskamba Mariaus mobilus telefonas. MARIUS Nu mama. nerūkau… Marius atmeta telefoną. MARIUS Gi sakiau. Marius stabteli aikštelės rūkomajame prie šiukšlinės. galiausiai jam pavyksta. Marius padeda dėklą su kompiuteriu ant žemės. grįžtu jau. MARIUS Mama. VAKARAS... man jokio skirtumo. Bando prisidegti cigaretę. Skambinėji kas penkios minutės Marius vienoje rankoje laiko telefoną. DAUGIAAUKŠTĖ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ.INT..

vyriškiai ĄŽUOLAS (25) ir DIMONAS (40) įsikibę į jo ALEKAS Nu vyrai. lipk ALEKAS Vyrai. o dabar užstatėlį paimsim Dimonas pastumia Aleką nuo durelių ir ruošiasi sėstis į automobilį. rytoj tikrai bus. vadybininke? Žinai. kiek esi skolingas? ALEKAS Duokit man laiko. ĄŽUOLAS Nieko čia nebus Ąžuolas prikiša pistoletą prie galvos. Ąžuolas atidaro dureles ir traukia Aleką iš automobilio. palaukit 4 . bet Alekas pastumia jį ir pats įšoka į automobilį. turiu tik dalį. paimkit tiek Alekas išsitraukia piniginę. iš jos ištraukia porą banknotų. tyčiojies. DIMONAS Rytoj bus rytoj. Alekas įsikibęs į vairą. užtrenkia dureles. Ąžuolas jį už pakarpos traukia iš mašinos. Tada Ąžuolas traukia pistoletą.augaloti atlapus. ĄŽUOLAS Atvažiavom. ĄŽUOLAS Tu ką. neturiu visų. ĄŽUOLAS Kur bėgsi? Lipk iš mašinos.

Alekas suklumpa.INT. Kai banditai nusisuka pažiūrėti į garso pusę. Ekrane matosi. 3.Marius viską stebi už kolonos. norėdamas jį atimti. telefonas suskamba Mariaus rankose. kurių metu Ąžuolo rankose esantis ginklas netyčia iššauna. ĄŽUOLAS Žiūrėk. Marius sustingsta bijodamas pajudėti. banditai pradeda vytis aikštele bėgantį Marių. Tai sukelia nedidelį šurmulį į kurį atkreipia dėmesį banditai. AUTOMOBILIS POŽEMINĖJE AIKŠTELĖJE. kad skambina mama. kurį bando įsidėti į kišenę. žiūrovas.. Alekas stveria už ginklo. Marius pradeda begti. banditai išgirdę garsą pastebi už kolonos su telefonu rankose stovintį Marių. vyksta grumtynės. į mašiną Ąžuolas irgi įsėda į automobilį. ĄŽUOLAS 5 . DIMONAS Tai ko tu jį nušovei. Telefonas iškrenta ant žemės. kopūste? ĄŽUOLAS Pats nusišovė DIMONAS Tau jie visi patys nusišauna Banditai deda į bagažinę nušautą vyrą. Tuo tarpu Marius pasilenkia paimti nukritusio telefono. Jis rankose laiko mobilųjį telefoną. Kol Marius nervingai išjungia telefoną. VAKARAS.. Mentams skambina. kurmis Ąžuolas sparčiu žingsniu artėja link Mariaus. Dimonas sėdasi į automobilį DIMONAS Davai.

dabar jau tikrai nepabėgs Automobilis įvažiuoja į akligatvį..EXT. kurį laiko Džekas. Šuo negali pasiekti Mariaus. GATVĖ NETOLI AIKŠTELĖS. Automobilis priartėja prie bėgančio Mariaus.EXT. kad jo nebesiveja. VAKARAS. 6 . nešančią celofaniniuose maišuose tuščius butelius. šuo pradeda loti ir pulti ant Mariaus.INT. kopūste! Marius iš automobilių aikštelės išbėga į gatvę. Sparčiai eidamas ir atsisukinėdamas Marius užkliudo iš už kampo išeinančią LIUSĘ (25).INT.Nu va. dabar mentams pastukalins. VAKARAS. Marius bėga. kuris vedasi didelį. 5. juodą šunį.. Maišas su buteliais iškrenta ant žemės. pamatęs. GATVĖ. vis atsisukinėdamas. DIMONAS Tai gazo duok. DIMONAS Ką padarei. “tūpykas”. VAKARAS. 7. sulėtina tempą. kur sustatyti betoniniai gėlių vazonai. AUTOMOBILIS. šalia jos eina DŽEKAS (50). runkeli? Nematai kur važiuoji. Automobilis sustoja. 4. VAKARAS. ĄŽUOLAS Nu viskas. GATVĖ. Marius bėga gatvėmis. nes jis ant ilgo pavadžio. DIMONAS Tai už kiek tu teises pirkai? 6. Marius išsigandęs šuns sustingsta prie sienos. Marius pabėga.

Smarkiai pulsi-susikulsi… Einam. Užtikrintai eina link Mariaus. reik biškį pakalbėt. Ąžuolas ima Marių už pakarpos. ima ją už parankės ir tempia link automobilio.. Automobilis sutoja.DŽEKAS Žiūrėk kur eini. netyčia DŽEKAS Ką netyčia. žvilgčioja į tą pusę iš kur turėtų Visus juos apšviecia automobilio žibintai. DIMONAS O gal ir jūs. vienas tesudužo Marius atgaudinėja kvapa. LIUSĖ Ką jūs darot.. DIMONAS Greit lakstai. ką jis daro? Džekas prieina prie Dimono ir trenkia jam į veidą. šis krenta ant žemės. norit pasivažinėt? Einam einam LIUSĖ Paleisk.. Dimonas trenkia Džekui. žiūrėk. nepataiko. ką darai? Džekai. Banditai privažiuoja iš kitos pusės. Ąžuolas trenkia Mariui į veidą. 7 . nei tikėjosi Marius. geny! MARIUS Atsiprašau. Marius priešinasi. atvažioti banditai. panele. tuoj policiją iškviesim! Dimonas prieina prie Liusės. žiūrėk. ką padarei? LIUSĖ Taigi nieko tokio. Banditai lipa iš automobilio.

kimba jam i koją. Džekas ir Liusė. kad banditai nuvažiavo. nepaleidžia. Tuo metu banditai sėda į automobilį ir nuvažiuoja. paimk! Šuo puola Dimoną. Džekas atsikelia ir paleidžia šunį nuo pavadžio.. DŽEKAS Pūki. DIMONAS Šauk. sustoja.Tuo metu Dimonas ir Ąžuolas kiša Marių ir Liusę ant galinės automobilio sėdynės. bet pataiko Dimonui į koją.. jie abu užtrenkia dureles. Marius ir Liusė nubėga prie Džeko DŽEKAS Pūki. Džekas patapšnoja. Ąžuolas išsitraukia pistoletą ir bando nušauti į koją įsikabinusį Pūkį. pamatę. einam. Tuo metu Marius ir Liusė pabėga iš automobilio. snarglį! Aaaaaa! Šuo įskibęs i koją. ateik čia! Pūkis išsigandęs šūvio ir klausydamas Džeko komandos atbėga prie šeimininko kojų. ko tu lauki. Pūkiui per šoną. MARIUS 8 . DIMONAS (Ąžuolui) Patrauk šunį Ąžuolas nuo kitos automobilio pusės prieina prie Dimono. Džekas ir Liusė bėga iš įvykio vietos. Marius. Marius. DŽEKAS (Pūkiui) Geras šunelis! Einam. Sužeisti banditai lipa i automobilį.

. LIUSĖ (Džekui) Tu pažiūrėk.... N.INT. kiek susigėdęs žiūri į Liusę. DŽEKAS (MARIUI) Nu. einam iš čia kol laikas. pradeda eiti kartu su jais.. Pastebi nešiojamą kompiuterį... kad čia viskas taip. einam. laikrodį. Marius susinepatoginęs šypteli... Džekas nužiūrinėja Marių nuo galvos iki kojų... Marius nieko neatsako..einam iš čia MARIUS Ne. Gi žmogų nušov.. koks sudaužytas.. VAKARAS 9 . LIUSĖ (MARIUI) Tai einam su mumis. 8. DŽEKO NAMAI. DŽEKAS Greitąją? Šitam? Čia ne mūsų problemos.. aptvarkysim tave. Liusė ištraukia nosinę ir pavalo Mariaus kruviną lūpą.Nereik jokių greitųju… Atsiprašau. Marius dar kartą nužvelgia Liusę.(pertraukdamas) Palaukit. DŽEKAS (Mariui. tai policijai reikia pranešti. gerą kostiumą. pertraukdamas) Kokį dar žmogų? Per tave vos mūsų nenušovė! DŽEKAS (Liusei) Gerai. Greitąją jam reik iškviest. viskas man gerai. tai einam.

jis pasiremia rankomis į stala... paskui sau ir Džekui.Visi sėdi prie stalo. Liusė pila degtinę. Va. nes visa tai mato Džekas. 10 .. Mariui darosi bloga.. Ir užkandos paduok.. DŽEKAS Pilk dar. Visi geria. LIUSĖ (DŽEKUI) Gal vandens jam atnešti. apsivems dar. Džekas reguliuoja radijikės bangas. MARIUS Kad… Aš retai geriu… LIUSĖ Nieko nieko.. Jie susidaužia stikliukais ir išgeria. žinok iškart stresą nuims. Liusė dėl to jaučiasi kiek nejaukiai. DŽEKAS (LIUSEI) Papilstyk.. Visi išgeria po stikliuką. DŽEKAS (pertraukdamas Liusę) Ko tu čia juo taip rūpinies? LIUSĖ Taigi bloga žmogui. DŽEKAS Kad man čia žaibų nebūtų.... ir aš išgersiu Liusė pila Mariui degtinę. Marius žiūri i Liusę..

MARIUS Kas čia vyksta? Kur mano daiktai? DŽEKAS Labas rytas snargliau. bet skarmalus. . Marius. DŽEKAS Ką pasakei? Džekas kumščiu trenkia Liusei i veida. vos ne verkdamas) 11 rubu. Ieško neranda. Spėsim. RYTAS Marius prabunda nuogas. pasijutęs dar blogiau. DŽEKO NAMAI. Į kambarį įeina Džekas. nesušalai? MARIUS (beviltiškai. MARIUS Kur čia tualetas? Džekas artėja prie Mariaus.. LIUSĖ (tyliai) Tie bent nesmirdi.. vandens žmogui reikia. ten daug vadybininkų. LIUSĖ Palauk. Džekas pradeda ją gašliai liesti.. tik su kelnaitėmis. pakelia galvą. vadybininkas patiko.. rankoje laikydamas Marius pribėga prie Džeko. kaip išmiegojai. Juodas laukas.Liusė pila iš krano vandens. 9...INT. Liusė atstumia Džeką. DŽEKAS Matai. Tai galėsi eit atgal į stotį..

Liusė... užpila užvirusiu vandeniu iš litrinio stiklainio.. kostiumą prastūmiau.... bet pigiai. Džekas numeta ant lovos skarmalus.Kur mano drabužiai? DŽEKAS Kaip vakar sutarėm.Kur daiktai... kartačkas ištuštinau.. Čia mūsų verslui. piniginė.. DŽEKAS Viskas gerai. kad nebedaug betrūksta ir galėsim tašką atidaryt. Viskas gerai Džekas iš vidinės kišenės ištraukia pinigų kuokštą ir numeta ant stalo. rūbai kur mano.. DŽEKAS Pinigai paimti tavo vardu. pamaišo su šakute.. Ką. ten ne mano.. Va. Ten tavo nauji rubai..... aš... pagauni? Tu. MARIUS (pertraukdamas) Ką dirbsim? Ką tu čia kalbi? DŽEKAS Mes gi vakar susitarėm. Visi tavo daiktai parduoti.. Pasą gerai prakaliau. Iš tašės ištraukia duonos kepalą. priėjęs prie stalo į litrinį stilainį įpila vandens.. Sau dirbsim. apsirenk MARIUS Nesirengsiu.. Iš akies ipila cukraus. Iš puslitrinio stilainio iš akies įpila kavos į puodelius.. taip ir padariau. Kompiuteris. 12 . Gi pats liepei taip padaryt. nepameni? Visas tavo štučkes pardaviau. matai kiek? Taigi viskas gerai MARIUS Kas čia gero? DŽEKAS Gero tas. Nuomosimės kioską. įdeda spiralę. telefonas... kepenų pašteto.

Staiga jis griebia pinigus nuo stalo ir bėga prie durų. tuoj atnešiu Džekas uždaro duris. aš tuoj.. tuo metu į kambarį įeina pusnuogė Liusė. iš po lovos ištraukia Mariaus kompą. Pažiūri į stovitį Marių. DŽEKAS Jo jo. MARIUS Labas rytas. ką kalba Džekas. Džekas atsitūpia šalia Mariaus. Marius suklumpa. Džekas pasiveja jį. gerai? Pasigirsta skambutis į duris. beviltiškai žiūri į skarmalus. LIUSĖ Labas rytas Marius susinepatoginęs paima skarmalus. DŽEKAS (grasinačiai) Apsiramink. 13 . bet jos užrakintos. O tu renkis. jas užrakina. eina link durų. duoda i paširdžius. MARIUS Čia gi mano kompiuteris. eisim dirbt Džekas išeina pro duris. Marius lieka stovėti. Džekas nueina atidaryti durų.. ŽMOGUS (girdim tik balsą) Nu.. tai parodyk tą kompą DŽEKAS Palauk už durų. viskas gerai.Marius klausosi..

kuri toliau pudruoja uždaužtą akį. Liusė ir Marius...Kas patinka? LIUSĖ Rūbai nauji Marius nieko neatsako.. abu pusnuogiai ir sudaužyti.Marius pradeda rengtis. Liusė prie veidrodžio. apsirengia džemperį ir prieina prie Liusės. LIUSĖ Patinka? MARIUS (laiko rankoje džemperį.. bando užpudruoti uždaužtą akį. pasimetęs sustingsta) K.. MARIUS Tai kaip čia taip gavos? LIUSĖ Taip ir gavos... nieko nesako. MARIUS 14 . žiūri vienas į kitą. MARIUS Tai ko tu su juo būni? LIUSĖ Žinai. kad Marius į ją žiūri. Liusė per veidrodį pamato. Marius slapta vis žvilgčioja į su kelnaitėmis stovinčią Liusę.. MARIUS Ir dažnai jis taip? Liusė toliau pudruoja akį. Užeina jam kartais. kaip būna.

.. 15 . rado darbą. jis užspringsta.. išeidamas Marius atsisuka į Liusę.. O mes dar susitksim? LIUSĖ Jei norėsi... Iš tikro tai mes labai panašūs. Gal tu ir nebijotum kažko keist. MARIUS Tai visada yra kitų variantų LIUSĖ Gal tau ir yra. Ąžuolui kebabo turinys iškrenta ant rūbų. jau su juo nieko gero nebuvo. Turėjau patėvį. viskas gerai.. galim eit.. susitiksim Marius ir Džekas išeina. DIMONAS Tu neryk. 10. MARIUS Tai. MAŠINA PRIE KEBABINĖS. valgo kebabus.. Mašinoje sėdi Ąžuolas ir Dimonas. MARIUS Čia tik tau taip atrodo... Grįžta Džekas DŽEKAS Nu va. Matau rūbai tiko. o kramtyk.. kaip žuvėdra... Džekas padėjo man.. Neturiu aš kur eit kitur. ištraukė... Tik tu labai graži Girdisi atrakinamų durų garsas.INT.. bėgau nuo jo. nežinau LIUSĖ Ai.Ne. Džekas ir Marius išeina pro duris... Jis šiaip geras. DIENA.. patekau į stotį....

Paimk Marius paima plastikinį butelį ir deda į maišą vežimėlyje. Davai davai. Tu prisižiūrėk. DŽEKAS O čia bambalys.EXT. Daugiau tilps į maišą. purvinas visas. Dvim penki centai. Nepatingėk. sutrypia ją ir deda į maišą. matai. 16 . įkišk ranką giliau. Marius apsirengęs bomžiškais rūbais. DIENA. pradėk. Marius pasimetęs žiūri į konteinerį. suspaudžia jį. Marius ir Džekas stovi prie trijų konteinerių. yra skarbonkės. nes tuoj kaip bomžas atrodysi. PRIE KONTEINERIŲ. Džekas paima skardinę. Marius atsargiai įkiša rankas į konteinerį. viskas gerai. Marius žiūri į Džeką ir nieko nesako. 11. pradeda knistis. DŽEKAS Viskas gerai. pririštą prie vežimėlio. Dar kartą bandyk. O dabar svarbiausias – bonkė. DŽEKAS Šiaip viskas gerai. padedi ir padarai trept. DŽEKAS Va. DIMONAS Pažiūrėk kaip atrodai. Marius paima tą patį plastmasinį butelį.Ąžuolas valosi rūbus su servetėle. DŽEKAS Va. debiutante. bet orą reik išpūst. išleidžia orą ir deda į maišą. DŽEKAS Nu va. renkam ir vešim į tašką pas Liusę.

. pirštu rodydamas į konteinerių pusę. ĄŽUOLAS Nu tai ką. Paimsim.. PRIE KONTEINERIŲ.INT. Benamis prieina prie Mariaus ir pradeda knistis šalia esančiame konteineryje.. Ąžuolas ir Dimonas toliau valgo kebabus. DIMONAS Tu rišliau kalbėk Ąžuolas toliau kažką nerišliai sako.EKS. MAŠINA. DIENA. Ąžuolas pilna burna bando kažką sakyt Dimonui. DIMONAS (išmintingai) Dienos metu neimliosim. čia mūsų vaikėzas. Kas jam atsitiko per naktį? Jau šitas jį šefuoja turbūt. DIENA.. jamam? Dimonas krapštuku krapštosi dantis. kai saulė nusileis.. ĄŽUOLAS Tu žiūrėk. Vakaras už rytą protingesnis..12. DŽEKAS 17 .. 13.. DIMONAS Koks dar vaikėzas? ĄŽUOLAS Koks koks. žiūrovas vakarykštis DIMONAS Nu nieko sau... Tada sukramto ir praryja maistą.

DŽEKAS Nu davai. Marius tempia vežimėlį su plastmasiniais buteliais ir skardinėmis. naujokas atsirado. 18 . VAKARAS...Dink iš čia. Šiandien Liusės gimtadienis. sveriamus sutvarkot ir tinkamės namie. DŽEKAS Viskas gerai.INT. paimsiu šampano. Reikia čia visokių. Džekas ir Marius laukia eilėje. Liusė ir Marius pasilieka dviese. Jų žvilgsniai susitinka. PRIE SUPIRKTUVĖS. dirbančią supirktuvėje. VOVKA Naujokas.. Liusė juos priiminėja. Liusė iš kasos paima ir duoda Džekui pinigus. nematai. 14. Duok čyriką. BUTELIŲ SUPIRKTUVĖ. Klientai išeina.. kad užimtas? VOVKA O šitas ką čia daro? DŽEKAS Jis su manim. Vovka nueidinėja nuo konteinerių. Marius pamato Liusę. Marius ir Džekas įeina į supirktuvės vidų. VAKARAS.. kraunam Džekas ir Marius pradeda krauti butelius į dėžę. 15.EKS. DŽEKAS Lygiai dvi dėžės... Pora klientų pridavinėja butelius.. Naujokas. sakai? Nu žiūrėk. Džekas nešasi maišelį su buteliais. Džekas išeina pro duris. VOVKA Naujokas. Liusė ir Marius vis žvilgčioja vienas į kitą.

Marius nuo vežimėlio paima maišą. POVILAS (juokaudamas) Klausyk Liuska. iš jo pradeda krauti skardines ir po vieną dėti ant svarstyklių. duok daugiau litų. nes viską. Liusė maišą su skardinėmis deda ant svarstyklių. POVILAS Liuska. supirktuvėje pasilieka Liusė ir Marius. Ir ką jau ten užsidarę veiksit? Povilas juokdamasis išeina. Povilas žvilgteli į šalia stovintį Marių.. papasakosiu Džekui. deda butelius į dėžę. gerai? Nedaug teturiu. kelias bonkes. mes čia su maišu sveriam. LIUSĖ Povilai. aš pati Kai Liusė atgal į maišą deda skardines. Duok. gi mes užsidarom. LIUSĖ Povilai. Liusė pradeda priiminėti butelius. vienakojis Povilas. Marius deda butelius i dėžę.. norintis priduoti butelius. Liusė nusijuokia. Mes jau tikrai užsidarom. jų rankos susiliečia. užsidarot. Marius ir Liusė susinepatogina..Liusė šypteli. LIUSĖ Ne ne.. gal nepradėk. Liusė pradeda rūšiuoti dėžes. 19 . POVILAS Užsidarot. Į supirktuvę bando įeiti paskutinis klientas. ką dabar matau. Marius ir Liusė žiūri vienas į kitą. Marius suskumba jai padėti.

Bent jau man.. tai mes abu kaip du įkaitai.............. Iš manęs jau seniai paėmė... LIUSĖ Kas tas pasas. MARIUS Jo.... Aš vis dar manau.. LIUSĖ 20 ... Diena kaip ir visos.. viską iš mūsų atėmė.... Aš irgi neturiu. MARIUS (ironiškai) Man tai neeilinė LIUSĖ (su šypsena) Tai kodėl jau neeilinė? MARIUS Nes.... gal dar bus neeilinė..MARIUS Tai su gimtadieniu. LIUSĖ Kas jau čia gali nutikt.. Nu ir kas. Bet ir davė. eilinė diena MARIUS Dar diena nesibaigė.. Kad taip negali vykt su manim... atėmė. Va pats matai... LIUSĖ Aha.. net pasą atėmė. MARIUS Jo.. kad tai sapnas. LIUSĖ Toks tas ir gimtadienis. Va.

jie išeina pro duris.... Dieve tu Dieve. o tu taip visą gyvenimą nori gyvent? LIUSĖ 21 . Marius ir Liusė eina gatve... Žinai.. Gero jums vakaro.. Kaip koks angelas. Tai skrendam? LIUSĖ Nu nežinau. prie supirktuvės būriuojasi benamiai. liepė nuskrist.... Liusė į ją įsikimba..... LIUSĖ Iki POVILAS (ironiškai) Ate. Ai.. MARIUS Nu bet gi man čia Dievas liepė. Marius ir Liusė išeina pro duris.Nu tu tai nuotykių ieškotojas.. ir dar man prigrąsino. tarp kurių stovi ir Povilas.... MARIUS Klausyk. 16.. GATVĖ. ar čia su tavim. Liusė nusišypso MARIUS Uoj. ate. MARIUS (juokaudamas) Tai gal mane Dievas čia atsiuntė pas tave... Taip netikėtai. kad tave kartu pasiimčiau... Liuska. Nusileidi čia pas mus.. Marius atkiša parankę. Gerai padarė..EXT. VAKARAS.

.. kaip filmuose būna.... Žinai ten. Aš nuo šeštos klasės nesu gėlių gavus. LIUSĖ Tai geriausia... Marius paduoda gėlę. dirbt čia supirktuvėj. čia scena iš vieno tokio filmo. Gali pasiūlyt ką nors geresnio? MARIUS Dingt iš čia LIUSĖ Baik tu svajokli..Kaip? MARIUS Ką žinau. Angele. žinau. MARIUS Nu va.. 22 . tu palauk sekundę Marius ir Liusė praeina pro gėlių turgelį. Sukurt šeimą. MARIUS Filmuose? Jo jo. Marius grįžta su saulėgrąža. MARIUS Su gimtadieniu LIUSĖ Nu nieko sau.. ką aš išvis galėjau įsivaizduot.... MARIUS O tai ką. blogai turėt svajonių? LIUSĖ Kažkada svajojau išvaryt į Ameriką... nusileisk ant žemės.... Liusė lieka stovėti.

LIUSĖ Džekai.. LIUSĖ Mariau. tuo pat metu duoda Mariui gėlę. Povilas užlaikė. LIUSĖ (Mariui) Atidaryk 23 ... susinepatogina. Marius ir Liusė grįžta namo.17. paduoda butelį Mariui. Tuoj visi išgersim Liusė paima tuščią šampano butelį. VAKARAS.. Džekas išgeria paskutinį gurkšnį šampano. išgėręs beveik visą šampaną. viskas gerai. ten jau laukia Džekas.. su gimtadieniu Marius pasveikino. Liusė laiko gėlę rankoje. aš dar turiu tumbačkėj užsikeikus butelį šampano. Tuo metu į kambarį grįžta Liusė.. NAMAI. DŽEKAS Nieko sau. DŽEKAS Tai kur jūs valkiojotės? LIUSĖ Ai. DŽEKAS Gėlės iš kur? LIUSĖ Taigi viskas čia gerai..INT. Liusė paima tuščią butelį. Džekas į jį žiūri.. pamerk Marius merkia gėlę. viskas gerai. Ant stalo guli tuščias degtinės butelys. Marius nuleidžia galvą.

DŽEKAS Pūki.Džekas viską stebi. tylėk Džekas toliau purto Liusę. mato. tada Džekui. Džekas trenkia Mariui. Tada paima tuščią šampano butelį ir meta į Marių. kaip Liusė ir Marius šypsosi vienas kitam. Liusė tuo metu iš sekcijos ima taures. Jie meiliai žiūri vienas į kitą. ką? Kas čia per audra? Jau ką. Marius atidaro. Marius sau irgi paima taurę. šypsosi. nebegalit vienas be kito? Ką. ją perlaužia. Prieina prie Liusės ir pradeda tempti ją už plaukų. pila jį į taures. Marius nukrenta. Džekas toliau viską stebi. 24 . stilainį parversdamas ir nustumdamas ant žemės. kas čia vyksta. Džekas juos stebi. padeda jas ant stalo. DŽEKAS (Liusei) Ką tu čia sugalvojai? Tuo metu prie Džeko prieina Marius. Tuo metu Marius atidaro šampaną. MARIUS Su gimtadieniu Marius ir Liusė susidaužia taurėmis. DŽEKAS Vaikučiai. DŽEKAS Dink iš čia! Pūkis pradeda loti. Nepataiko. visai jau?! Džekas paima stiklainyje pamerktą gėlę. Įpylęs pirmą taurę paduoda Liusei. jai trenkia. bando išskirti Džeką ir Liusę. tarp pirštų vis suka „karolius“.

kas tau dabar bus? MARIUS O tau ką. Marius pribėga prie Liusės. ką nori? Tau taip gerai? Esi laiminga. kai tave išnaudoja? Labai geras gyvenimas. Ištraukia Liusės pasą. LIUSĖ Tu ką. nepatinka teisybę girdėti? Tiesos bijai? LIUSĖ Užsičiaupk. tyli. MARIUS Tau čia ką. ją apkabina.DŽEKAS Sterva. paima puspilnį butelį šampano. 25 . tvarkoj. MARIUS Čia mano pinigai. Jei tau tinka. o tu čia ką? Marius atsistoja. lik čia. MARIUS Kaip tu? Viskas gerai? Liusė pribėga prie gulinčio Džeko. būtent to ir norėjai? Jeigu taip. Džekas griūna be sąmonės. išprotėjai? Ką padarei? Žinai. O tau ką. Marius pritūpia prie Džeko. Einam. Marius ir Liusė išeina pro duris. aš tave iš stoties ištraukiau. ane? Kas yra. Marius iš Džeko kišenės ištraukia likusius pinigus. prieina ir iš nugaros trenkia Džekui per galvą. iš manęs gi pavogė. jo kišenėse pradeda ieškoti pinigų. irgi patinka. išsvajotas gyvenimas? Turi viską. būk šitoj landynėj. tai gerai. gerai su juo buvo? Žadi toliau čia likti? Tau gerai tarp šitų butelių. degtinės? Ne per daug viso šlamšto? Liusė žiūri į Džeką.

pamatė-nepamatė. DIMONAS Jum pasisekė. MARIUS Išleiskit ją. prašau įsodinkit klientus į automobilį. kopūste. NAKTIS. mes patys išsiaiškinsim ĄŽUOLAS Ojojoi. taksi kvietėt? Ąžuolai. Čia prieš mergikę nori pasirodyt? DIMONAS Tylėk. MARIUS Palaukit. Lauke prie durų Marių ir Liusę Automobilio durys atidarytos pasitinka banditų automobilis. jaunimas.. Ąžuolas jėga įsisodina Marių ir Liusę į automobilį.. Ką už ją duosi? Pinigų turi? MARIUS Ji turi 26 . Dimonas užveda automobilį... DIMONAS Nu ką.EXT.18.. šiandien kaip tik nuolaidos maršrutui miestasmiškas. Dimonas pasirenguliuoja veidrodėlį. Marius ir Liusė iš abiejų pusių. kur jūs važiuosit? LIUSĖ Ko jūs prie jo pristojot? Jis gi nieko nepadarė ĄŽUOLAS Padarė-nepadarė. pats atsisėda per vidurį. GATVĖ.. koks didvyris.

Povilas ranka pastumia Ąžuolą ir uždaro duris. Ąžuolas paskui jį. LIUSĖ Palaukit.. ĄŽUOLAS Kokias dar bonkeles? Bink iš čia. PRIE SUPIRKTUVĖS. įeina į vidų.. nusiramink. vėl naują kavalierių susiradai? Liusė nieko neatsako. Pastumtas Ąžuolas atšoka nuo durų. agurke POVILAS Klausyk tu. Prie taros supirktuvės kiosko sustoja mašina.EXT. VAKARAS. Liuska. signalizaciją atjungsiu Povilas eina į vidų...LIUSĖ Turiu. POVILAS Ko čia prikibai? Po vieną. POVILAS Būk žmogus. POVILAS O. BENAMIS I 27 . tuo metu prie Ąžuolo prieina benamiai. Supirktuvėj. Prie supirktuvės būriuojasi etatiniai butelių surinkėjai. aptarinėja dienos įvykius.. ančiasnapi Liusė atrakina duris. geria. iš jos išlipa Liusė ir su Ąžuolu eina link supirktuvės. kelias bonkeles dar paimk.. ĄŽUOLAS KUR? 19.

LIUSĖ Klausyk. Ąžuolą vis dar apstoję benamiai. SUPIRKIMO KIOSKAS.. tas geresnis buvo.. paskui jį duris duris užrakina Liusė....EXT. LIUSĖ Galim važiuot Liusė ir Ąžuolas nueidinėja. atsigautum.Ponas. reik pagalbos POVILAS Tai jau prašyk savo naujo bičo... NAKTIS Iš kiosko išeina vienakojis Povilas. 21. BENAMIS II Gal ir tu nori.. LIUSĖ Ačiū. virš dešimtos jau ramybės valandos. Liusė pamerkia Povilai akį. iš bambalio dalinasi alų. LIUSĖ Povilai.. labai triukšmaujat.INT. ĄŽUOLAS Nu vyrai. Povilai.. gal galima tyliau? Benamiai apstoja Ąžuolą ratu. 28 . tik popieriniai pas mane BENAMIS III Tai popieriniai irgi puikiai tinka. Povilas mirkteli atgal. NAKTIS POVILAS Nu Liuska ir bachūras. joks jis ne bičas. PRIE KIOSKO. aš tikrai neturiu. 20.

BENAMIS NR. DIENA Alekas. DIMONAS Dingstat visi iš čia Vienas iš benamių atima ginklą. Liusė ir Marius šiltnamyje skina pomidorus. jį apsupa. KALĖJIMAS. Marius tempia sunkias dėžės. atidaro bagažinę. Dimonas išsitraukia ginklą. visas sugipsuotas sėdi biure. PABAIGA 29 . Tuo tarpu benamiai eina link automobilio. Vienas iš benamių apžiūrinėja mašiną. joje pamato leisgyvį Aleką. Už pavadžio vedasi Pūkį ir dar du naujus šunis. lipk lauk. sėdasi į jį. TITRAI 23. 24.POVILAS Vyrai. Olga ir Asta neša jam kavą. ŠILTNAMIS. DIENA. Banditai sėdi kalėjime. DIENA. turiu siurprizą Benamiai apstoja Povilą. bėga. DIENA. nieko sau! Nukanuka. Marius ir Liusė išlipa nuo galinės sėdynės.INT. GATVĖ.INT. Džekas eina gatve. lipk lipk lipk… 22. ateikit čia. BIURAS.EXT. Liusė ir Ąžuolas eina link automobilio. Benamiai traukia iš mašinos Dimoną ir Ąžuolą. benamiai pradeda mušti Dimoną ir Ąžuolą. 25.INT. Abu pavargę. bet laimingi.4 Oba. Liusė susižavėjusi žiūri į Marių.