You are on page 1of 13

M2000 QUERY SINGLE USER RESOURCES ** ABONE TRACE ALMA..

M2000den trace almada ama , abonenin hangi celden ya da cellerden servis aldn ve servisten faydaland , rxlevel rxquality , timing advance , power vs deerlerini grebilmektedir.
( lin hangi blgesinde olduundan phelendiimiz arkadamzn ya da sevgilimizin lokasyonunu grme amacylada kullanlabilir )

M2000 Client program yardmyla abonelerden gerek zamanl trace alnabilmektedir. zellikle abone ikayetleri , trace modl kullanlarak abone ikayetine konu olan blgedeki sinyal seviyesi , sinyal kalitesi , timing advance ve blgeye servis veren cell bilgileri gerek zamanl olarak alnabilmektedir. ( abone ikayetleri iin sahaya gidip zaman kaybetmeye gerek yok. ) Trace alndktan sonra elde edilen veriler dahilinde abonenin ikayetine konu olan blgede sinyal seviyesi dkse bilinen optimizason almalar yaplarak sinyal seviyesi ve kalitesi iyiletirilebilir..

Trace alnmaya balannca ekranmzda bu bilgiler bulunur. Trace alma aamalar adm adm takip eden slidelarda gsterilmitir..

Yukardaki ekranda rakamlarla gsterilen alanlar doldurulduktan sonra , abone aranarak , sa altta bulunan Query butonuna baslarak trace balatlm olur. 1 - Servis Option CS seilir 3 - Trace objecy symbol MSISDN seilir 2 Telefon numaras yazlr. ( 5419532121 - 10 haneli olarak ) 4 - 4 nolu alan trace baladktan sonra ekrana gelir. Buradan cel bilgileri , sinyal seviyesi , sinyal kalitesi , Timing Advance gibi parametreler grlebilir. ( TA , abonenin grme yapt celin aboneye uzakln , tahmini tespit iin kullanlmaktadr. ) Abonenin servis ald cell ismi grnmemektedir.

Sadece Cell Index bilgisi bulunmaktadr. Cell index bilgisi alnarak aadaki admlar izlenerek hangi celin servis verdiine ulalr.

Aboneden alnan trace sonucunda sinyal seviyesi ve kalitesinde herhangi bir problem tespit edilmesi halinde , bilinen optimizasyon almalar yaplarak seviye ve kalitenin iyiletirilmesi salanr.

Mehmet TANI Radio Network Optimisation Specialist +90 541 953 21 21

**** Sayglarmla ******