You are on page 1of 1

Telefon:

Pengarah

Pejabat Am

07-2361787 07-2361633

JABATAN PELAJARAN JOHOR,

07-2332200

JALAN TUN ABDUL RAZAK, 80604 JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Fax
Peperiksaan

07 -238s789

07-2378319 07-2361979

No. Fax
e

07-2369084 : jpnj ohor@j oh.moe. gov.my. _mail

LAMPIRAN J1

Fail Rujukan Tarikh

JPNJ/FP: D/4-1036
14 September 2009

Nama

JARONAH BTE ATAN


SMK TAMAN UNIVERSITI, JOHOR BAHRU

Alamat

Melalui Ketua Jabatan PENGETUA SMK TAMAN UNIVERSITI 813OO SKUDAI JOHOR BAHRU
Tuan

TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI PEMBERIAN OPSYEN KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) DI BAWAH KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN DI JABATAN
PELAJARAN JOHOR
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa kerajaan telah memutuskan untuk memperluas skop fungsi skim perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17, N22, N26 meliputi
skop fungsi tugas Pembantu Tadbir Rendah Gred N11, N14 dan Operator Mesin Prosesan Data

2 Julai 2009. Sehubungan itu, tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) diJabatan Pelajaran Negeri Johor di bawah Klasifikasi Perkhidmatan
Gred F11, F14 berkuatkuasa mulai
Pentadbiran dan Sokongan dengan menerima gaji P1T19 sebanyak RM1818.60 sebulan atas Gred N17 mulai 2 Julai, 2009.

2.

Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syarat-syarat seperti

dinyatakan di Lampiran

J.

Tuan/puan dikehendaki memberijawapan sama ada menerima atau

menoiak tawaran ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran

J2 seperti berikut

dan

jawapan tuan/puan hendaklah sampai di pejabat ini sebelum atau pada 30 September 2009.

Sijil Pendafiaran
No. PA 0059 Sistem Kualiti MS ISO 9000 P e rkhidmatan Aw am M alay s ia

M alay sian Pub lic S e wic e MS ISO 9000 Qualiry System Re gi s trction C e rt ilic ate No. PA 0059