You are on page 1of 11

BNG THC CHI TIP KHCH

**************

Ngy thng nm 20 Tn ti l: Lu Hi Chung Ti c ng tin:.... . C th nh sau: TT Tn Thc Phm VT S lng Gi l(ng) Thnh Tin (ng)

Cng (Vit bng ch: ) NGI MUA HNG

LU HI CHUNG

BNG THC MUA H NG


**************

Ngy

thng

nm 20

Tn ti l: Lu Hi Chung Ti c ng tin:.... . C th nh sau: TT Tn hng VT S lng Gi l(ng) Thnh Tin (ng)

Cng (Vit bng ch: ) NGI MUA HNG

LU HI CHUNG

L ON 28 PHNG THAM MU
********

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh Phc

GIY NGH THANH TON


H Ni, Ngy thng nm 20 Knh gi: NG CH L ON TRNG - H tn ngi ngh thanh ton: Lu Hi Chung - Cp bc: .. - Chc v: . - n v: * Ni dung: Ngy...... thng.. nm c s ng ca Th trng L on cho php ti mua mt s thc phm v lm cm mi khch: .. C th nh sau: (c km theo bng thc chi). S tin: .. Bng ch: .. .. NGI NGH THANH TON L ON TRNG

Lu Hi Chung

L ON 28 PHNG THAM MU ********

Mu s C37-HD S:.

GIY NGH THANH TON


Ngy thng .. nm 20. Knh gi: NG CH L ON TRNG H tn ngi ngh thanh ton: Lu Hi Chung n v:. Ni dung thanh ton: . . . . . . . . . . . . . . . . . . S tin: Bng ch: (Km theo . chng t gc) NGI NGH THANH TON TRNG BAN TI CHNH L ON TRNG

Lu Hi Chung ti: Gii php phng nga v hn ch ri ro trong hot ng thanh ton quc t (V y l THTT nn ch cn nu r xem l tin hnh ti chi nhnh no) LI GII THIU CHNG I: TNG QUAN V NGN HNG SI GN THNG TN- SACOMBANK ( y cng thay i l gii thiu v chi nhnh m ch ang thc tp ch khng vit v SACOMBANK ni chung) 1.1 Tng quan v Sacombank 1.1.1 Gii thiu v ngn hng 1.1.2 Lch s hnh thnh v pht trin 1.1.3 C cu b my t chc 1.1.4 M hnh qun tr ri ro 1.2 Nhng yu t nh hng ti ri ro trong hot ng thanh ton quc t ti Sacombank 1.2.1 Yu t khch quan 1.2.2 Yu t ch quan CHNG II: THC TRNG RI RO TRONG HOT NG THANH TON QUC T TI SACOMBANK 2.1 Tng quan v hot ng thanh ton quc t ti Sacomban 2.1.1 Cc loi hnh thanh ton quc t hin c ti Sacombank 2.1.2 Tnh hnh hot ng ca dch v thanh ton quc t ca Sacombank 2.2 Thc trng ri ro trong hot ng thanh ton quc t ti Sacombank 2.2.1 Phn tch nguy c tim n ri ro trong hot ng thanh ton quc t ti Sacombank 2.2.2 Phn tch cc ri ro xy ra v cc tn tht 2.2.3 Cc bin php sacombank ang p dng ngn nga ri ro trong hoat ng thanh ton quc t CHNG III: GII PHP PHNG NGA V HN CH RI RO TRONG HOT NG THANH TON QUC T 3.1 Gii php ngn nga v hn ch ri ro trong hot ng thanh ton quc t 3.2 xut gii php KT LUN

Sacombank nhn gii ngn hng bn l tt nht Vit Nam


Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn (Sacombank) va nhn gii thng "Ngn hng bn l tt nht Vit Nam 2012" (Best Retail Bank in Vietnam 2012), do The Asian Banker bnh chn.

Nm nay, Sacombank l ngn hng duy nht ti Vit Nam c hi ng xt gii ca The Asian Banker nh gi v bnh chn. The Asian Banker l tp ch hng u th gii cung cp thng tin chin lc trong lnh vc dch v ti chnh, phm vi ch yu ti th trng khu vc chu Thi Bnh Dng v Trung ng. c c s cng nhn t pha hi ng xt gii v bnh chn l "Ngn hng bn l tt nht Vit Nam 2012", Sacombank p ng y cc tiu ch v gi tr thng hiu, hiu qu ti chnh, tnh bn vng ca ngun thu, tnh kh thi v chin lc bn l, nng lc bn hng, nng lc qun l ri ro. Ngoi ra, ngn hng cn p ng tiu ch v quy trnh vn hnh v cng ngh thng tin, s phong ph v sn phm dch v, kh nng thm nhp th trng bn l, ngun nhn lc v tim nng pht trin trong tng lai. Trc , Sacombank cng nhn gii thng "Ngn hng c dch v ngoi hi tt nht Vit Nam 2012" do Global Finance (M) bnh chn. y l nm th 4 lin tip Sacombank nhn gii thng ny, minh chng cho chin lc hot ng ca Sacombank qua cc thi k v c th l nhng thnh tu ni bt ca Sacombank v hot ng ngoi hi trong cc nm qua.

Tm nhn Phn u tr thnh Ngn hng bn l hin i, a nng hng u Vit Nam v khu vc ng Dng. S mnh Ti a ha gi tr cho Khch hng, Nh u t v i ng Nhn vin, ng thi th hin cao nht trch nhim x hi i vi cng ng. Gi tr ct li Tin phong Sacombank lun l ngi m ng v sn sng chp nhn vt qua thch thc trn hnh trnh pht trin tm ra nhng hng i mi. Lun i mi, nng ng v sng to Sacombank nhn thc rng i mi l ng lc pht trin. V vy Sacombank lun xc nh i mi phng php t duy v hnh ng bin cc thch thc thnh c hi. Cam kt vi mc tiu cht lng S chuyn nghip, tn tm v uy tn cao nht i vi khch hng, i tc, ng nghip l nguyn tc ng x ca mi thnh vin Sacombank. iu c cam kt xuyn sut thng qua vic Sacombank khng ngng nng cao cht lng dch v, lun tn tm v uy tn i vi mi khch hng mnh phc v.

Trch nhim i vi cng ng v x hi Sacombank lun thc trch nhim ca mnh i vi cng ng, x hi ni mnh hot ng v lun tun th tn ch hnh ng V cng ng - pht trin a phng. To dng s khc bit Sacombank lun t ph, sng to khng ngng to nn nhng khc bit v sn phm, phng thc kinh doanh v m hnh qun l. Chnh s khc bit ny to dng li th cnh tranh ca Sacombank trn thng trng. Hnh trnh pht trin 1991: Sacombank l mt trong nhng ngn hng thng mi c phn (TMCP) u tin c thnh lp ti Thnh ph H Ch Minh (TP.HCM) t vic hp nht 04 t chc tn dng. 1993: L ngn hng TMCP u tin ca TP.HCM khai trng chi nhnh ti H Ni, pht hnh k phiu c mc ch v thc hin dch v chuyn tin nhanh t H Ni i TP.HCM v ngc li, gp phn gim dn tnh trng s dng tin mt gia hai trung tm kinh t ln nht nc. 1995: Tin hnh i hi i biu c ng ci t, ng thi hoch nh chin lc pht trin n nm 2010. ng ng Vn Thnh c tn nhim bu lm Ch tch Hi ng qun tr Ngn hng. i hi l bc ngot m ra thi k i mi quan trng trong qu trnh pht trin ca Sacombank. 1997: L ngn hng u tin pht hnh c phiu i chng vi mnh gi 200.000 ng/c phiu tng vn iu l ln 71 t ng vi gn 9.000 c ng tham gia gp vn. 1999: Khnh thnh tr s ti 278 Nam K Khi Ngha, Qun 3, TP.HCM, l thng ip khng nh Sacombank s gn b lu di, cam kt ng hnh cng khch hng, c ng, nh u t v cc t chc kinh t trn bc ng pht trin. 2001: Tp on Ti chnh Dragon Financial Holdings (Anh Quc) tham gia gp 10% vn iu l ca Sacombank, m ng cho vic tham gia gp vn c phn ca Cng ty Ti chnh Quc t (International Finance Corporation IFC, trc thuc World Bank) vo nm 2002 v Ngn hng ANZ vo nm 2005. Nh vo s hp tc ny m Sacombank sm nhn c s h tr v kinh nghim qun l, cng ngh ngn hng, qun l ri ro, o to v pht trin ngun nhn lc t cc c ng chin lc nc ngoi. 2002: Thnh lp Cng ty trc thuc u tin - Cng ty Qun l n v Khai thc ti sn Sacombank-SBA, bc u thc hin chin lc a dng ha cc sn phm dch v ti chnh trn gi. 2003: L doanh nghip u tin c php thnh lp Cng ty Lin doanh Qun l Qu u t Chng khon Vit Nam (VietFund Management - VFM), l lin doanh gia Sacombank (nm gi 51% vn iu l) v Dragon Capital (nm gi 49% vn iu l). 2004: K kt hp ng trin khai h thng Corebanking T-24 vi cng ty Temenos (Thy S) nhm nng cao cht lng hot ng, qun l v pht trin cc dch v ngn hng in t. 2005: Thnh lp Chi nhnh 8 Thng 3, l m hnh ngn hng dnh ring cho ph n u tin ti Vit Nam hot ng vi s mnh v s tin b ca ph n Vit Nam hin i. 2006: - L ngn hng TMCP u tin ti Vit Nam tin phong nim yt c phiu ti HOSE vi tng s vn nim yt l 1.900 t ng. - Thnh lp cc cng ty trc thuc bao gm: Cng ty Kiu hi Sacombank-SBR, Cng ty Cho thu ti chnh Sacombank-SBL, Cng ty Chng khon Sacombank-SBS. 2007: - Thnh lp Chi nhnh Hoa Vit, l m hnh ngn hng c th phc v cho cng ng Hoa ng. - Ph kn mng li hot ng ti cc tnh, thnh ph min Ty Nam B, ng Nam B, Nam Trung B v Ty nguyn. 2008: -Thng 03, xy dng v a vo vn hnh Trung tm d liu (Data Center) hin i nht khu vc nhm m bo tnh an ton tuyt i h thng trung tm d liu d phng. - Thng 11, thnh lp Cng ty vng bc qu Sacombank-SBJ. - Thng 12, l ngn hng TMCP u tin ca Vit Nam khai trng chi nhnh ti Lo.

2009: - Thng 05, c phiu STB ca Sacombank c vinh danh l mt trong 19 c phiu vng ca Vit Nam. Sut t thi im chnh thc nim yt trn Sn giao dch chng khon TP.HCM, STB lun nm trong nhm c phiu nhn c s quan tm ca cc nh u t trong v ngoi nc. - Thng 06, khai trng chi nhnh ti Phnm Pnh, hon thnh vic m rng mng li ti khu vc ng Dng, gp phn tch cc trong qu trnh giao thng kinh t ca cc doanh nghip gia ba nc Vit Nam, Lo v Campuchia. - Thng 09, chnh thc hon tt qu trnh chuyn i v nng cp h thng ngn hng li (core banking) t Smartbank ln T24, phin bn R8 ti tt c cc im giao dch trong v ngoi nc. 2010: Kt thc thng li cc mc tiu pht trin giai on 2001 - 2010 vi tc tng trng bnh qun t 64%/nm; ng thi thc hin thnh cng chng trnh ti cu trc song song vi vic xy dng nn tng vn hnh vng chc, chun b cc ngun lc thc hin tt p cc mc tiu pht trin giai on 2011 - 2020.

Sacombank Group Chng ng hnh thnh v pht trin


16/5/2008 Trong bi cnh nn kinh t nc ta ri vo tnh trng lm pht do nhng yu km ni ti v trc tc ng nhiu mt bi cn a chn ti chnh ton cu, Tp on Sacombank c hnh thnh v ra mt cng chng nhm khai thc li th so snh ca cc cng ty thnh vin v pht huy sc mnh tr tu ca c Tp on h tr ln nhau cng tn ti v pht trin bn vng lu di. Vi quy m ban u bao gm 11 cng ty thnh vin hot ng ch yu trong lnh vc ti chnh-tin t - mt lnh vc ht sc nhy cm, y ri ro v cnh tranh khc lit, Sacombank Group phi i mt vi khng t kh khn. Bng chin lc tnh th va phng th va tn cng, pht huy vai tr ht nhn ca Sacombank v li th v uy tn thng hiu, mng li rng khp, sn phm phong ph a dng v kh nng d thch ng ca cc cng ty thnh vin, Tp on chng ti t ho vng vng vt qua sng gi. Khng nhng th, Sacombank Group tham gia tch cc vo qu trnh thc thi cc gii php chng lm pht v ngn chn suy gim kinh t ca Chnh ph, ng thi bin thch thc thnh c hi nhn nhn nhng mt yu km, nhng im bt cp ca bn thn v tp trung khc phc, iu chnh v kin ton mi mt nhm m bo nn mng vng chc cho tin trnh hi nhp v pht trin trong thp nin tip theo. 16/5/2009 Ngy 16/5/2009, Sacombank Group t chc L k nim 1 nm hnh thnh Tp on, nh du s trng thnh vng vng ca cc cng ty thnh vin sau thi gian ng u vi khng hong. Cng vi phc hi ca nn kinh t trong nc v khu vc, cc cng ty thnh vin tp trung ngun lc m rng mng li trn ton quc, tch cc trin khai bn cho sn phm v pht trin th phn sang cc nc trong khu vc ng Dng. Bn cnh cc gii php khi thng ngun vn trung di hn t cc nh ch ti chnh quc t, Sacombank Group ch ng thc hin l trnh c phn ha cc cng ty thnh vin nhm gia tng tim lc ti chnh v nng cao nng lc qun tr - iu hnh ti cc cng ty. Thng 11/2009, Sacombank Group cho n s gia nhp ca 02 thnh vin mi l Cng ty c phn Giao dch hng ha Si Gn Thng Tn v Cng ty c phn Kho vn Si Gn Thng Tn, gp phn vo mc tiu phong ph ha, a dng ha cc sn phm, dch v cung ng cho khch hng. 16/5/2010 Sau 2 nm phn u, bng k hoch bn cho sn phm - chng trnh ti cu trc doanh nghip; thng qua cc cuc hi tho chuyn - cc bui ta m trao i kinh nghim cc lp o to ngn ngy b sung kin thc, rn luyn k nng v thng qua phong tro thi ua pht huy sng kin, ci tin quy trnh, i mi phng php t duy v hnh ng, Sacombank Group pht huy c sc mnh tng hp v tim nng sng to t i ng gn 9.000 cn b nhn vin cng thc hin mc tiu tng trng v s mnh tin phong. Chng ti nhn thc c rng, trong bi cnh nn kinh t th trng theo xu th khu vc ha, ton cu ha nh hin nay, hot ng ng hng, ng quy lut, ng php lut, pht huy c li th v quy m v am hiu th trng bn a v kh nng to ra gi tr gia tng cho khch hng thng qua vic cung cp cc gii php ti chnh trn gi; v th hin cao nht trch nhim x hi, trch nhim cng ng, bng tinh thn lin kt hp tc gia cc doanh nhn, doanh nghip t nhn di danh ngha cc Tp on kinh t a chc nng, a s hu, c th l yu cu tt yu khch quan tn ti v pht trin bn vng lu di i vi cc doanh nghip Vit Nam - vn d xut pht im qu thp so vi khu vc v th gii. Xut pht t nhn thc , vi kht vng vt ln chnh mnh gp phn khng nh v th ca thng hiu Vit trn thng trng khu vc v th gii, hoi bo chung ca chng ti trong giai on 2011 2020 l quyt tm xy dng Sacombank Group tr thnh Tp on kinh t a chc nng, a s hu, c quy m tng ti sn tng ng 100 t USD v l Tp on kinh t t nhn tt nht khu vc ng Dng. c th t c mc tiu k vng va nu trong thi i kinh t tri thc, chng ti nhn bit v ang tp trung ht

sc vo qu trnh u t pht trin ngun nhn lc c cht lng tng thch vi xu th ca thi i. Thi i mi i hi mt doanh nghip mnh phi tp hp c nhiu c nhn c t duy t ph, v ch c t duy t ph mi to ra s khc bit gia thnh cng v tht bi, gia ngi dn u v k theo ui. y qu l mt thch thc cc k ln i vi chng ti, nhng chng ti hon ton t tin l c th t c, v vt qua thch thc, thm ch bin thch thc thnh c hi to ra cc bc t ph tr thnh truyn thng vn ha tt p nht ca Sacombank cng cc cng ty thnh vin Tp on Sacombank.

o o o

Hng dn s dng Bo mt trc tuyn iu kin v iu khon s dng

T Gi Ngoi T Gi Vng

Cp nht lc 13:00, 23/04/2012 Ngoi t HKD NZD SEK CNY n v tin : VN


Xem tt c Xem

Mua TM

Mua CK Bn CK 2,615 16,744 3,082 3,295 2,691 17,057 3,135 3,325

Xem biu bin ng gi ngoi t Truy cp nhanh Chnh sch khch hng Li sut Biu ph Bng ph quyn chn Cng c tnh ton Ngn hng i l Ngn hng lin kt Hc bng nm 2011 im giao dch ngoi gi Mng li ATM v im giao dch Nh truyn thng Sacombank H thng nh v sinh cng cng min ph

H tr trc tuyn

SACOMBANK - VNG VNG TNG TC

Chnh thc c thnh lp v i vo hot ng vo ngy 21/12/1991, Sacombank xut pht im l mt ngn hng nh, ra i trong giai on kh khn ca t nc vi s vn iu l ban u 03 t ng v hot ng ch yu ti vng ven TP.HCM. Sau gn 18 nm hot ng, n nay Sacombank tr thnh mt trong nhng Ngn hng TMCP hng u Vit Nam vi: 6.700 t ng vn iu l, 9.202 t ng vn t c; Hn 300 Chi nhnh v Phng giao dch ti 45/63 tnh thnh trong c nc, 01 VPD ti Trung Quc, 01 Chi nhnh ti Lo v 01 Chi nhnh ti Campuchia; 10.978 i l thuc 306 ngn hng ti 81 quc gia v vng lnh th trn th gii; Gn 7.000 cn b nhn vin tr, nng ng v sng to; Hn 70.000 c ng i chng; Vi nhng n lc pht trin v s ng gp tch cc cho nn ti chnh Vit Nam, Sacombank nhn c rt nhiu cc bng khen v gii thng c uy tn trong nc v quc t, in hnh nh:

"Ngn hng bn l ca nm ti Vit Nam 2008 do Asian Banking & Finance bnh chn; Ngn hng ni a tt nht Vit Nam 2008 do The Asset bnh chn;
Ngn hng tt nht Vit Nam 2008 do Global Finance bnh chn; Ngn hng tt nht Vit Nam 2008 do Finance Asia bnh chn; Ngn hng tt nht Vit Nam 2007 do Euromoney bnh chn; Ngn hng bn l ca nm ti Vit Nam 2007 do Asian Banking and Finance bnh chn; Ngn hng tt nht Vit Nam v cho vay doanh nghip va v nh 2007 do Cng ng cc Doanh nghip va v nh Chu u (SMEDF) bnh chn; Ngn hng c hot ng ngoi hi tt nht Vit Nam nm 2007 do Global Finance bnh chn; c nh gi v xp loi A (loi cao nht) trong bng xp loi ca Ngn hng Nh nc cho nm 2006 v xp th 04 trong ngnh ti chnh ngn hng ti Vit Nam do chng trnh Pht trin Lin Hip Quc UNDP nh gi cho nm 2007; C thi ua ca Th tng Chnh ph v nhng thnh tch dn u phong tro thi ua ngnh ngn hng trong nm 2007; Bng khen ca Th tng chnh ph dnh cho cc hot ng t thin trong sut cc nm qua; Bng khen ca Th tng Chnh ph nm 2008 v c nhng ng gp tch cc vo cc hot ng kim ch lm pht trong nn kinh t; C thi ua ca Thng c NHNN Vit Nam v nhng thnh tch dn u phong tro thi ua ngnh ngn hng trong nm 2008; Vo ngy 16/5/2008, Sacombank to nn mt bc ngot mi trong lch s hnh thnh v pht trin Ngn hng vi vic cng b hnh thnh Tp on ti chnh Sacombank. Hin nay, Tp on Sacombank c s gp mt ca cc thnh vin: Ngn hng thng mi c phn Si Gn Thng Tn (Sacombank), ng vai tr ht nhn iu phi hot ng ca Tp on; Thnh vin trc thuc: Cng ty Chng khon Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBS); Cng ty Cho thu ti chnh Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBL); Cng ty Kiu hi Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBR);

Cng ty Qun l n v khai thc ti sn Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBA); Cng ty Vng bc qu Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBJ); Thnh vin hp tc chin lc: Cng ty c phn u t Si Gn Thng Tn (STI); Cng ty c phn a c Si Gn Thng Tn (Sacomreal); Cng ty c phn Xut nhp khu Tn nh (Tadimex); Cng ty c phn u t - Kin trc - Xy dng Ton Thnh Pht (TTP); Cng ty c phn Qun l qu u t Vit Nam (VFM); Sacombank c 02 i tc chin lc nc ngoi uy tn ang nm gn 30% vn c phn: Dragon Financial Holdings thuc Anh Quc, gp vn nm 2001; Tp on Ngn hng Australia v Newzealand (ANZ), gp vn nm 2005. Sacombank hp tc hiu qu vi cc t chc kinh t trong v ngoi nc nh Hong Anh Gia Lai, Hu Lin Chu, Trng Hi Auto, Comeco, Trng Ph, Isuzu Vit Nam, Prudential Vit Nam, Lin minh Hp tc x Vit Nam, EVN, SJC, Bo Minh, Habubank, Military Bank, Baruch Education Group Ltd BVI (BEG) i din ca City University of New York (CUNY)...