You are on page 1of 7

4.1.

4 Coeficientul de trecere a caldurii se determina in ipoteza ca


suprafata de incalzire ar fi un perete plan compus din mai multe straturi
omogene. Formula generala de calcul are forma:
2 2
2
1
1
1
1 1
1
o
o

o
o
+ + + +
=
M
M
k
grd m
2
w
(4.8)
unde:
1
o si
2
o reprezinta coeficientul de transfer a caldurii de la mediul cald
spre perete si de la perete spre mediul care se incalzeste, in
grd m
w
2
;
m =
1
1

o
- rezintenta termica a stratului de cenusa si funingine depus pe
suprafata exterioara a tevilor, in
W
grd m
2
;
2
2

o
- rezistenta termica a stratului de piatra depus in interiorul tevilor,
W
grd m
2
;
M
M

o
- rezistenta termica a stratului de metal in
W
grd m
2
;

Daca unul sau ambele medii, care isi schimba caldura intre ele,
sunt gazele de ardere sau aer, atunci rezistenta termica pe partea gazelor
sau a aerului
|
|
.
|

\
|
2 1
1 1
o o
si va fi cu mult mai mare decat rezistenta termica a
metalului tevilor si ca mare in aceste cazuri se considera
M
M

o
=0. La
calculul schimbatorului de caldura abur-apa rezistenta termica a metalului
tevilor se ia in consideratie.
La exploatarea normala depunerea de piatra nu trebuie sa atinga
dimensiuni, care sa provoace cresterea sensibila a rezistentei termice si
temperaturii peretelui tevilor, de aceea rezitenta termica a stratului de
piatra nu se ia in considerare in calcul termic (
2
2

o
=0).
Rezistenta termica a stratului de depuneri exterioare ( m =
1
1

o
) s-a
denumit coeficient de murdarie si valoarea sa depinde de mai multi
factori:
calitatea combustibilului
viteza gazelor
diametrul tevilor
asezarea lor
marimea granulelor de cenusa etc.
Din lipsa in numeroase cazuri a acestor date se folosesc 2 metode de
calcul [3]:
1) cu ajutorul coeficientului de murdarire m;
2) cu ajutorul coeficientului de eficacitate, care reprezinta raportul
dintre coeficientul de trecere a caldurii pentru teava murdarita si
curata.
Deoarece gazele de ardere contin bioxid de carbon si vapori de apa,
fluxul de caldura transmis de la gaze la perete are pe langa coponenta
convectiva
c
o si una de radiatie
r
o , valoarea coeficientului de transfer
prezentandu-se sub forma:

( )
r c
o o e o + =
1

grd m
w
2
(4.9)
unde:
e - este coeficientul de utilizare, care tine seama de micsorarea
fluxului de caldura primit de suprafata de incalzire ca urmare a spalarii
inegale a acesteia de catre gazele de ardere si formarii unor zone de
stagnare.
Calculul coeficientului de trecere a caldurii pentru fasciculele de tevi
dispuse in sah la arderea combustibililor solizi se face cu ajutorul
coeficientilor de murdarire dupa formulele:
- pentru supraincalzitor:

2 1
1 1
1
o o
+ +
=
m
k
grd m
2
w
(4.10)
- pentru economizor, zona de tranzitie a generatoarelor de abur cu
strabatere fortata, suprafete vaporizatoare si pentru
supraincalzitoare de abur la presiuni supracritice:

m
k
+
=
1
1
1
o

grd m
2
w
(4.11)

Calculul coeficientului de trecere a caldurii pentru fasciculele de
tevi netede, dispuse in sah sau coridor, la arderea gazelor sau pacurii, cat
si pentru fasciculele in coridor la arderea combustibililor solizi se face cu
ajutorul coeficientului de eficacitate :
- pentru supraincalzitor:
2 1
1 1
o o

+
= k
grd m
w
2
(4.12)
- pentru economizor, zo e tranzi atoarelor de abur cu na d tie a gener
strabatere fortata, suprafete vaporizatoare si suprafete incalzitoare
de abur la presiune supracritica:
1
o = k
grd m
w
2
(4.13)
La arderea combustibilului solid coeficientul de trecere a caldurii
abur de mare putere se calculeaza
cu formula (4.13).
Coeficientul de trecere a rii in p ul de aer tubular
elar se determina dupa relatia:
pentru fasciculele de tevi ale generatoarelor de abur de mica putere si
chiar pentru festonul generatoarelor de
caldu reincalzitor
sau lam
2 1
2 1
o o
o o
,
+
=
PA
k
grd m
w
2
(4.14)
unde:
PA
, - coeficient de utilizare si tine seama in acelasi timp de influenta
murdaririi tevilor, de spalarea incompleta a suprafetei de catre gazele de
ardere si de curgerea aerului in reteaua de tevi.
Pentru spalarea mixta (transversal-longitudinal) a fasciculului de
care din ele.
Partea spalata longitudinal se calculeaza cu ajutorul coeficientului
de eficacitate
tevi netede coeficientul de trecere a caldurii se determina separat pentru
portiunile spalate transversal si longitudinal la viteza medie a gazelor
pentru fie
. Coeficientul de trecere a caldurii se mediaza dupa
formula:

long tr
long long tr tr
S
S k S k
k
+
+
=
grd m
w
2
(4.15)
S
u
tr
S si
long
S - reprezinta marimea suprafetelor de incalzire spalate
transversal si longitudinal.
Pentru alte tipuri de suprafete de incalzire ca de exemplu paravane,
incarcaturi din foi de tabla ale preincalzitoarelor de aer regenerative,
tevile cu aripioare (folosite uneori pentr
nde:
u realizarea economizoarelor sau
reincalzitoarelor de aer) literatura de specialitate [1], [3], [9], [10] si [11] p
pune la dispozitie relatii de calcul pentru coeficientul de trecere a caldurii
specifice acestor suprafete de incalzire.

4.1.5 Coeficientul de murdarire m se foloseste la calculul
coeficientului de trecere a caldurii pentru fascicule de tevi dispuse in sah
la arderea carbunilor. Valoarea sa, dependenta de viteza gazelor, de
diametrul si pasul tevilor, precu p nara a cenusii,
se calculeaza cu formula:
m si de com ozitia fractio

m fr d
C C m m A + =
0 2
2
W
gr m d
(4.16)
losind indicatiile din fig. 4.3 si tab. 4.1
fo


Fig. 4.3

Nomograma pentru deter
fascicul carbunilor

a) valoarea
minarea coeficientului de murdarire a
elor de tevi netede dispuse in sah pentru arderea
0
m
b) corectia datorita diametrului tevilor

Corectia pentru compozitia
.
fractionara a cenusii , caracterizata
prin marimea (continutul de particule cu dime ai mari de
30

fr
C
nsiuni m
30
R
), se determina dupa formula:

7 . 33
lg 18 . 1 1
30
R
C
fr
= (4.17)
Tab. 4.1 Valoarea corectiei


m
A .

a Antr cit
Denumirea
depuneri
pulverulente
Curatire
cu alice
curatire
cu alice
curatire
cu alice
curatire
cu alice
suprafetei
Carbune
care da Fara
Slam
cand
exista
Turba
fara sa
existe
Prima treapta a
onomizorului
iar economizo
cu o singura
treapta si alte
e
ec ,
ch r
suprafete d
0 0 0.002 0 0
incalzire pentru
C t
gi

400 s .
Treapta a doua a
conomizorului,
econom
singura treapta
pentru C t
gi

400 > ,
e
izor cu o
zona de tranzitie.
0.002 0.002 0.005 0.003 0.003
vaporizatorul si
Fascicule de tevi 0.003 0.003 0.005 0.004 0.004
ale
supraincalzitorului
dispuse in sah.

Obs.
In lipsa unor date sigure despre compozitia fractionara a cenusii
ombustibilului se adopta
gi
t - temperatura gazelor de ardere la intrarea in economizor.

pentru carbune si slam, respectiv c 1 =
fr
C
7 . C pentru turba.


0 =
fr
4.1.6 Supraincalzitoarele convective si economizoarele cu
dispunerea tevilor in coridor se calculeaza tinand seama de coeficientul
de eficacitate termica pentru arderea tuturor combustibililor. La arderea
combustibililor solizi coeficientul de eficacitate termica se ia in
conformitate cu recomandarile din ta
dispozitivelor de suflare.
Tab.4.2 Valoarea coeficientului de eficacitate termica pentru
se in coridor

b.4.2, valabile pentru existentafascicule de tevi dispu
Felul combustibilului

Antracit si carbune sarac 0.6
Huila si carbune brun 0.65
Turba 0.6-0.65
Slam 0.5

Festonul generatoarelor de abur de mare putere si vaporizatorul
(mai dezvoltat) al generatoarelor de abur de mica putere se calculeaza
nand seama de coeficientului de eficacitate termica pentru arderea
o
ti
ricarui combustibil solid. Valoarea lui se ia din tab.4.2

Tab.4.3 Valoarea coeficientului de eficacitate termica a suprafetelor de
zire, pentru ard ea pacurii.

De de

incal er
numirea suprafetei
incalzire
g
W
m/s
*
1. Prima si a doua
treapta a economizorului
cand exista curatirea
su e
12-20 0.65-0.6
prafetelor de incalzir
4-12 0.7-0.65
cu alice
2. supraincalzitoare
dispuse in canale
verticale convective
curatite cu alice,
supraincalzitoare cu tevi
dispuse in coridor
e in canale de
festoanele si
vaporizatoarele
plasat gaze
orizontale fara curatire,
convective ale cazanelor
4-12
12-20
0.65-0.6
0.6
de putere mica.
3. economizoarele
cazanelor de putere
peraturi mica, pentru tem
4-12 0.55-0.50
ale apei la intrarea
C t
w

100 s
* valorile mai mari pentru corespund vitezelor celor mai mici.

La arderea pacurii toate suprafetele de incalzire convective se
lcul ca eaza tinand seama de coeficientul de eficacitate termica a carui
valoare se adopta din tab.4.3
Daca arderea pacurii are loc cu un 03 . 1 s
f
si se face curatirea
suprafetelor de incalzire cu alice, valoarea coeficientului de eficienta
mic
astreaza, iar pentru economizoarele cazanelor de putere
ica (
suflare regulata, marimea coeficientului
e eficacitate termica se ia din tab.4.3 in functie de viteza reala a gazelor
in canale si se adauga 0.05 daca
ter a pentru toate suprafetele de incalzire se mareste fata de datele din
tab.4.3 cu 0.5.
La folosirea aditivilor solizi (magnezita, dolomita) in scopul
micsorarii coroziunii suprafetelor de incalzire, cresc depunerile pe tevi si
ca urmare coeficientii de eficacitate pentru treapta a doua a
economizorului, zona de tranzitie si supraincalzitor trebuie micsorat cu
0.05. Daca in pacura se introduce aditivi lichizi valorile coeficientului de
eficacitate termica pentru suprafetele de incalzire enumerate la pct 1. si 2.
din tab.4.3 se p
m pct 3. din tab.4.3) valoarea coeficientului de eficacitate termica se
mareste cu 0.5.
Pentru arderea pacurii in cazane, care lucreaza cu suprapresiune in
focar, prevazute cu instalatii de
d
03 . 1 <
f