You are on page 1of 1

ISI KANDUNGAN

Biodata Isi Kandungan Elemen Sejarah 1.1 1.2 Sejarah Puteri Islam Tokoh-tokoh Puteri Islam

Dasar Pertubuhan dan Undang-undang Puteri Islam 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Falsafah Puteri Islam Perlembagaan Pertubuhan Puteri Islam Malaysia Pesuruhjaya Puteri Islam Kebangsaan dan Negeri Logo Puteri Islam dan Cogan Kata Ikrar Puteri Islam

Organisasi Puteri Islam 3.1 3.2 3.3 Pangkat dalam Puteri Islam Kumpulan Puteri Islam Perkhemahan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

Pakaian Seragam 4.1 4.2 4.3 Jenis Pakaian Fungsi Pakaian Anugerah dan Lencana

Kemahiran Asas 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 Kerohanian Pertolongan Cemas Jahitan dan Gubahan Kesihatan Alam Sekitar Keluarga dan Masyarakat Khemah

Khidmat Masyarakat 6.1 6.2 6.3 6.4 Perancangan Dokumentasi Pelaksanaan Laporan

Perkhemahan 7.1 7.2 7.3 7.4 Persediaan Pelaksanaan Langkah-langkah KEselamatan Prosidur Pelaksanaan Persembahan