You are on page 1of 5

Testi nga Raportimi Financiar 2

1. Cilit parim nuk duhet ti prmbahet menaxhmenti i ndrmarrjes gjat prgatitjes s raporteve financiare, nse menaxhmenti pas dats s pasqyrs s bilancit prcakton se ka pr qllim ta likuidoj ndrmarrjen apo ta ndal tregtin (veprimtarin) apo se nuk ka alternativ tjetr reale pos t veproj ashtu? (2 Pik)

Parimit t Vazhdimsis

2. Nse pasqyrat nuk jan prgatitur n baz t parimit t vazhdimsis, sipas SKK1 Pasqyrimi i Raporteve Financiare ka krkohet nga raportuesit t bjn?! (2 Pik) a. T anulojn pasqyrat e prgatitura b. T prgatisin pasqyra financiare t reja c. Shpalosje t caktuara d. T prmirsoj pasqyrat sipas parimit t vazhdimsis

3. Prgatisni bilancin fillestar t gjendjes nga t dhnat vijuese: Tatimi i Pagueshm n Paga 500 , Ndrtesat 35,000 , Kredia Bankare Njvjeare 20,000 , T Ardhurat e PaFituara 6,000 , Stoqet 18,000 , Llogarit e Pagueshme (Furnitort) 32,000 , Klientt (LL/A) 55,000 , TVSH e Pagueshme 4,500 , Parapagimi i Shpenzimeve t Qiras 9,000 , Paraja dhe Ekuivalentt e Paras 15,000 , Tatimi i Pagueshm n Fitim 1,500 , Kapitali i Pronarit 65,000 dhe Fitimi i Mbajtur ?? (2 Pik)

Bilanci Fillestar m 01.01.2011 Asetet Paraja dhe Ekuivalentt e Paras Klientt (LL/A) Parapagimi i Shpenzimeve t Qiras Stoqet Ndrtesat Vlera n 15,000 55,000 9,000 18,000 35,000

Totali i Aseteve
Detyrimet Llogarit e Pagueshme (Furnitort) T Ardhurat e PaFituara Tatimi i Pagueshm n Paga Tatimi i Pagueshm n Fitim TVSH e Pagueshme Kredia Bankare Njvjeare Totali i Detyrimeve: Ekuiteti

132,000
32,000 6,000 500 1,500 4,500 20,000 64,500

Kapitali i Pronarit Fitimi i Mbajtur Totali i Ekuitetit:

65,000 2,500 67,500

Totali i Detyrimeve dhe Ekuitetit:


Shnimet Sqaruese:

132,000

Parapagimi i shpenzimeve t mirmbajtjes (sht aluduar n shpenzimet e qiras) sht br pr periudhn: Janar, Shkurt, Mars dhe Prill. Qiraja mujore sht 2,250 ; E ardhura e pafituar mbulon periudhn: Janar, Shkurt, Mars dhe Prill t vitit 2011. Sipas kontrats, vlera mujore pr shrbime sht 1,500 ; Krkesat nga partnert afarist jan si n vijim: LL/A Bardhi-Treg n vler prej 20,000 ; LL/A Ulpiana 12,000 dhe LL/A Uliks 10,000 ; Partneri afarist LL/A Pashtrik na detyrohet pr mallin q i kemi shitur vitin e kaluar pr vlern prej 13,000 . Partneri ka kontestuar borxhin, andaj pr ta zgjidhur kt kontest bashkrisht e kemi angazhuar ekspertin financiar. Kah mesi i shkurtit pritet t prfundoj ekspertiza; Detyrimet ndaj partnerve afarist jan si n vijim: LLP Llapushnik 9,000 , LLP Dushkaj 12,000 dhe LLP Drini 11,000 ; Detyrimet pr TVSH t Pagueshme, Tatimin n Fitim dhe Tatimin n Paga jan detyrime vetm pr muajin dhjetor, dhe duhet t paguhen n fillim t vitit vijues; Detyrimi ndaj huas bankare njvjeare duhet t paguhet m 30 Mars dhe at, principali n vler t plot dhe interesi 400 .

4. M 05 Janar, kemi emetuar 1,000 aksione t rregullta n kesh me vler tregu 10 /Aksion. (4 Pik) 5. Me 10 Janar kemi bler mall pr shitje n vler prej 17,400 , TVSH e Parapaguar sht 16% por n fatur nuk sht ndar si pozicion i veant. Ditn e njejt e kemi paguar 10% t vlers me para t gatshme, pr 30% t vlers kemi dhn instrumentin e pagess, kurse pr pjesn tjetr kemi premtuar pagesn (n afat kohor) prej 30 ditsh. (4 Pik) 6. M 15 Janar kemi paguar detyrimet: TVSH e Pagueshme, Tatimin n Fitim dhe Tatimin pr Pagat. (4 Pik) 7. M 20 Janar, kemi bler makinn (Paisjen) n vler prej 40,000 , pr kt kemi marr nj hua bankare, interesi i huas bankare sht 1,000 . (4 Pik) 8. M 10 Shkurt, kemi arktuar para nga partnert si n vijim: LLA Bardhi 100% t krkess, LL Ulpiana 30% t krkess dhe nga LLA Uliks 20% t krkess. (4 Pik)

9. M 13 Shkurt, kemi paguar detyrimet ndaj partnerve ton si n vijim: LLP Llapushnik 100%, LLP Dushkaj" 50% dhe LLP Drini 40%. (4 Pik) 10.M 15 Shkurt, eksperti financiar prcaktoi se krkesa jon nga LLA Pashtrik pr vlern e krkuar sht e drejt dhe kamatvonesa e konstatuar sht n shum prej 500 . T njejtn dit arktuam krkesn dhe kamatvonesn. (4 Pik) 11.M 25 mars, nj partnerit afarist i kemi shitur mall n shum prej 25,000 dhe TVSH e Pagueshm 4,000 . KMSH sht 70% nga vlera e mallit t shitur. Nga partneri afarist t njejtn dit arktuam 10% nga vlera e krkess, kurse pr pjesn tjetr morm instrumentin e pagess. (4 Pik) 12.M 30 Mars, pr kredin bankare t vitit 2010, sht paguar principali dhe interesi. (2 Pik) 13.M 30 Mars bni veprimet (regjistrimet) rregulluese. (8 Pik) 14.Duke u bazuar n transaksionet e ndodhura pr periudhn raportuese 01.01.2011 31.03.2011, prgatitni: a. Pasqyrn e t Ardhurave ShumHapshe, duke zbatuar Tatimin n Fitim prej 10% dhe b. Bilancin e Gjendjes pr periudhn prkatse. (8 Pik)

a) Pasqyra e T Ardhurave 31.03.2011

b) Asetet Bilanci i Gjendjes m 01.01.2011 Vlera n

Totali i Aseteve: Detyrimet

Regjistrimet n ditar:

DITARI
Nr . 4 Data Prshkrimi Debi Kredi

10

11

12

13