You are on page 1of 14

: Quan im ca Mc v khng hong kinh t v chng khng hong kinh t?

Bin php chng khng hong kinh t trong nn kinh t t bn ch ngha? C th vn dng cc bin php chng khng hong kinh t vo nn kinh t th gii hin nay v Vit Nam c khng? Ti sao? Tr li Quan im ca Mc v khng hong kinh t v chng khng hong kinh t: Khng hong l c trng ca ring ch t bn ch ngha do mu thun gia tnh cht x hi ca sn xut (c chnh ch ngha t bn x hi ha) v phng thc chim hu t nhn, c nhn v t liu sn xut. l s ri lon trong sn xut, lu thng hay phn phi. Khng hong l giai on khi im ca chu k kinh t mi. giai on ny, hng ha tha, ng, gi c gim mnh,sn xut nh tr, nhiu x nghip phi ng ca, cng nhn tht nghip hng lot, tin cng h xung. T bn mt i kh nng thanh ton cc khon n, ph sn, lc lng sn xut b ph hoi nghim trng. Giai on ny mu thun dois hnh thc xung t nghim trng. Khi khng hong bao trm nhng vt phm bun bn ch yu th s tr thnh mt cuc tng khng hong, ngha l sn xut tha t nhiu c tnh ph bin trn ton b th trng. Mt bn hng ha khng bn c. Bn kia l nhng nh t bn ph sn v cng nhn tht nghip chu cnh thiu thn. Nhng tha hng ha ch khng phi tha sn phm. Tha hng ha c tnh cht tng i, tha so vi nhu cu c kh nng thanh ton, ch khng phi tha tuyt i. Xt nhu cu tuyt i th nn sn xut t bn ch ngha cng sn xut khng . Gii hn sn xut ca ch ngha t bn l li nhun cho cc nh t bn ch tuyt nhin khng phi l nhu cu ca nhng ngi sn xut. Sn xut tha sn phm v sn xut tha hng ha l hai iu hon ton khc nhau

Mt s biu hin ca khng hong kinh t:Mt l: trc tr trong vic mua v bn. Khng bn c hng ha hoc phi bn r, khng tin thanh ton n n hn. Gi nguyn liu ln khng tin mua, nu khng vay c th phi gim quy m sn xut, sa thi cng nhn, khng tn dng c cng sut ca my mc, thit b.Vic mua v bn tch ri nhau v khng gian v thi gian, nhng li i hi phi n khp vi nhau. S gn lin v chng cht vi nhau nh th ca cc qu trnh ti sn xut hay lu thng ca nhng t bn khc nhau, mt mt l hu qu tt yu ca s phn cng lao ng, v mt khc, l mt s ngu nhin, v ch mt iu cng m rng tnh quy nh ca ni dung cuc khng hong. Hai l: mt cn i trong sn xut. C. Mc pht hin nhng quan h t l cn i gia cc b phn tng sn phm hng nm ginh cho ti sn xut ra t bn v cho tiu dng c nhn. Nu mt nc khng t m bo c nhng t l cn i th s lm vo khng hong. Ngoi thng c th tm thi gp phn gii quyt nhng mt cn i , nhng ngoi thng ch y mu thun ra mt trng rng ri hn, ch khng gii quyt c mu thun, khin cho khng hong mang tnh cht ton th gii.Nhng iu kin to ra s trao i bnh thng v qu trnh bnh thng ca ti sn xut li bin thnh nhng iu kin cho mt qu trnh khng bnh thng, thnh by nhiu kh nng khng hong, bi v do tnh cht t pht ca nn sn xut hng ha t bn ch ngha, bn thn s cn bng ch l mt s ngu nhin. Ba l: ri lon h thng tn dng. Trong mt ch sn xut m tt c nhng mi lin h ca qu trnh ti sn xut u da trn tn dng, nu t nhin tn dng b nh ch v ch nhng vic thanh ton bng tin mt mi c hiu lc thi, th th no cng xy ra khng hong v tnh trng x y nhau chy theo cc phng tin thanh ton.Trong h thng tn dng, cc doanh nghip

n ln nhau, nn kh nng thanh ton ca ngi ny li do kh nng thanh ton ca ngi kia quyt nh. Chng no qu trnh ti sn xut din ra lin tc, do vic t bn quay tr v vn c bo m, th chng tn dng vn c duy tr bnh thng. Nhng nu xy ra mt s nh tr do vic t bn quay tr v b chm li, do th trng tr, do gi c st xung, hng ha khng bn c hoc phi bn r khng kh nng tr n, lng tin vo tn dng b tan v, khng cn mua bn chu v.v. s dn n tnh trng khan him tn dng. Vic khng c kh nng thanh ton khng ch xut hin mt im m nhiu im, do ra khng hong. Bn l: vi phm quy lut v lu thng tin t. Pht hnh giy bc vt s lng tin t cn thit trong lu thng s gy lm pht. Nhng pht hnh giy bc khng cng gy khng hong. C. Mc dn ra s kin o lut Ngn hng Anh nm 1844 hn ch s lng giy bc ngn hng c pht hnh dn n khng hong vo nm 1847 v 1857, nhng khi Chnh ph Anh xa b s hn ch vo thng Mi nm 1847 v thng Mi Mt nm 1857, th c hai ln u y li c khng hong, t phi nh ch thi hnh o lut . Nm l: mt cn i gia sn xut v nhu cu c kh nng thanh ton. Do h thng tn dng v ngoi thng m rng, do u c... to ra nhng nhu cu gi to vt qu nhu cu c kh nng thanh ton thc s, khin cho quy m sn xut m rng qu mc, dn ti sn xut tha thm trm trng. Hn na, lng cu t pha cng nhn khng , bi v li nhun tn ti c chnh v lng cu m cng nhn c th a ra li t hn gi tr sn phm ca h, v li nhun s cng ln nu lng cu cng t i mt cch tng i. S tiu dng ca qun chng nhn dn khng tng ln mt cch tng ng vi s tng ln ca nng sut lao ng.

Nguyn nhn cui cng ca mi cuc khng hong tht s bao gi cng vn l s ngho kh ca qun chng v tnh hn ch ca s tiu dng ca h. Su l: xy dng nh khng theo n t hng m chy theo th trng v mang tnh cht u c. Nh thu khon vay ngn hng bng cm c bt ng sn. Ngn hng ch gii ngn dn dn theo tin xy dng. Nu c trc trc nh thu khon khng tr c n ng k hn s b nh ch cho vay. Nu phi bn nh theo gi r thanh ton th s l, thm ch ph sn. By l: nhng chng khon khng i biu cho t bn thc t, khng c bo m ngy cng c pht hnh nhiu hn. C. Mc dn ra nhng t liu v nhng khon tn dng gi c to ra bng phng php c tnh cht k thut. Th d Ngn hng a phng sau khi chit khu k phiu li a cho Billbroker (ngi mi gii chng khon) em i chit khu li th trng Lun n. Vic ny ch hon ton da vo kh nng tn dng ca ngn hng, khng k g n phm cht khc ca k phiu; li cng thm nhng trng hp u c chng khon na. Cc loi ca ci gi tng trn, khng nhng l mt b phn rt ln ti sn ca cc t nhn m cng l mt b phn ln ca t bn ngn hng. Nu t nhin h thng tn dng b trc trc th nhng chng t o y s l r b mt tht v v nh bong bng, tt yu xy ra khng hong. Mt s nguyn nhn dn ti khng hong kinh t: mu thun gia trnh x hi ha cao ca lc lng sn xut vi ch s hu t nhn t bn ch ngha v t liu sn xut ch yu ca x hi. Mu thun gia tnh t chc, tnh k hoch trong tng x nghip rt cht ch v khoa hc vi khuynh hng t pht v chnh ph trong ton x hi. Mu thun gia khuynh hng tch ly, m rng khng c gii hn t bn vi sc mua ngy cng eo

hp ca qun chng do b bn cng ha. Mu thun i khng gia giai cp t bn v giai cp lm thu. C th nhc ti cuc khng hong u tin vo nm 1825 n ra nc Anh v cuc khng hong u tin din ra trn quy m th gii vo nm 1847. Hin nay th gii trong c c Vit Nam ang phi i mt vi khng hong kinh t ngy cng trm trng. T nhng nguyn nhn trn Mc a ra bin php chng khng hong kinh t t bn ch ngha nh sau: Mt s tc ng mnh nht ti khng hong kinh t ch ngha t bn hin nay: s pht trin nhy vt ca cuc cch mang khoa hc k thut, to ra nhng nn tng cng ngh mi v cht v thc y s chuyn dch c cu theo xu hng pht trin nn kinh t tri thc. Khu vc ha, ton cu ha, a cc ha. S chm dt ch bn v vng v s pht trin ca t bn ti chnh quc. Khng hong kinh t M v th gii chc chn s c nh hng tiu cc n nn kinh t nc ta trn c gc trc tip v gin tip, tuy nhin mc khng ging nh cc nc khc v cha th xc nh c th, cng khng qu lo, khng hong ht, nhng khng ch quan m bnh tnh xem xt, x l. Mc d, c nhiu kin v chc chn s cn nhiu kin na nh gi tc ng ca cuc khng hong kinh t gii n nc ta, nhng nhn chung c th ni, nn kinh t nc ta ang c chiu hng chuyn ng tt, tr li dn vi xu th n nh, lm pht c kim ch, tng trng mc hp l, cc c ch chnh sch ang tng bc c r sot ph hp hn. Nhn vo cc ngnh, lnh vc c th, chng ti xin nu mt s ban u nh sau:

- i vi lnh vc sn xut nng nghip: Mc d b thit hi nng v l lt, thin tai cc tnh min Bc v min Trung gy ra h hng nng v hoa mu, nhng kh nng v ma vn c bo m. Nm 2009, kh nng sn xut lng thc thc phm cng mc n nh, khng b nh hng ln ca khng hong kinh t M v th gii. - i vi sn xut cng nghip cng c kh khn, nhng nhng kh khn hin nay l do lm pht cao em li, c bit l kh khn trong lnh vc xy dng. Nm 2009, khi gi c th gii mc thp v gi trong nc n nh, c bit i theo l li sut tn dng ngn hng s gim xung tng ng th cc doanh nghip s c c hi khi phc v pht trin sn xut, nh hng t khng hong kinh t th gii cng s khng nhiu v sc mua trong dn vn cao, mc tiu th hng ho trong cc thng vn trong phm vi kh quan. - i vi dch v, v c bn c nh hng nhng khng ln v khi gi c gim xung th nhu cu dch v s tng ln v ngi tiu dng s c hng th nhiu hn cc loi hnh dch v. i vi dch v ti chnh, ngn hng s tt hn khi li sut tn dng ngn hng gim xung, chi ph dch v ngn hng mc thp th nhiu doanh nghip v c nhn s c iu kin vay vn v s dng cc dch v ny nhiu hn. - i vi xut nhp khu th c nh hng trn cc mt nh: do nhp khu cc nc gim nn xut khu ca ta gim, hn na gi c cc mt hng gim nn mc d tng sn lng hng xut khu vn tng nhng tng kim ngch xut khu vn gim. l cha k cc doanh nghip kinh doanh xut khu v sn xut hng xut khu gp kh khn trong huy ng vn cho cc hot ng sn xut kinh doanh ca mnh. Thng 8/2008, ta xut khu 6,1 t USD, thng 9/2008 gim xung cn 5,3 t USD. Nm 2009 kh nng xut khu s khng tng cao do tc ng ca cuc khng hong kinh t th gii

trn cc mt nu trn. i vi nhp khu 10 thng u nm 2008 tng 42,6% v nhp siu bng 30,3% tng kim ngch xut khu. Nm 2009, nhp khu s gim nhng khng nhiu, kh nng nhp siu s cao. - H thng ngn hng: C 3 chi nhnh ngn hng M hin ang hot ng ti Vit Nam l JP Morgan Chase, Citibank v FENB. Tuy nhin cha c nh hng nghim trng n hot ng ngn hng ca cc chi nhnh ny ti Vit Nam. V h thng ngn hng Vit Nam s c mt s tc ng gin tip, tuy nhin cng khng ng k. Mt s tc ng c th l: din bin ca t gi v li sut USD. la M c din bin phc tp do tm l lo lng ca nh u t. Khng hong M c th lm ngi dn d on USD s xung gi nghim trng, v h c th rt USD khi ngn hng, hoc bn USD mua VND gi vo. Tuy nhin, trong thi gian va qua Chnh ph v Ngn hng Nh nc c mt s gii php ch o, iu hnh n nh t gi, h li sut c bn h tr vn cho doanh nghip, r sot v kim sot n xu ca cc ngn hng thng mi - V ti chnh, ngn sch v bo him c mt s tc ng nh nh gim ngun thu NSNN, hay ngi dn s gim cc hot ng bo him nhng nhng vn ny v c bn l n nh. - u t nc ngoi vo nc ta: c th c xem xt trn cc gc v cc mt nh: u t trc tip nc ngoi vo nc ta (FDI); u t gin tip qua th trng chng khon (FII), Vin tr pht trin chnh thc (ODA), Vay n nc ngoi v cc ngun khc. n thi im hin nay, M ng th 11 trong hn 80 quc gia v vng lnh th c hot ng u t trc tip ti Vit Nam vi 419 d n cn hiu lc, tng vn ng k 4,1 t USD, cc d n phn ln cn giai on u v phn nhiu u t vo h tng di hn (khch sn du lch, cng nghip nng, cng nghip nh, giao thng vn ti bu in). 65% u t ca

Hoa K ti Vit Nam l vo lnh vc dch v, trong khch sn du lch chim 52%. y l khu vc c th chu nhiu nh hng t cuc khng hong ti chnh M, tuy nhin mc nh hng c th cn ph thuc vo tc gii ngn ca cc d n ti nc ngoi v tim lc, chin lc u t ca tng cng ty. Lung vn FDI thc hin trong 10 thng u nm t 9,1 t USD, tng 38,3% so vi cng k nm 2007. Nhn chung, cc nh u t n t chu u v M ch chim khong 5% trong s 59,3 t USD ng k, trong khi cc nh u t chu chim khong 80% (13% t Nht Bn v 67% t cc nc chu khc). Tuy nhin, khng hong ti chnh M v th gii khng ch gy ra kh khn cho cc nh u t M m cn cho cc nh u t t cc nc khc do s lin thng v l thuc ln nhau gia cc nn kinh t v cc nh u t. i vi ngun vn FDI bt u b nh hng nh. Mt s d n ng k mi c xu hng chng li, trong thng 10/2008, ch s 68 d n ng k mi vi tng s vn ng k l 2,02 t USD, thp hn so vi cc thng u nm (bnh qun 1 thng u nm s d n ng k mi l trn 98 d n vi tng s vn trn 6,25 t USD; 9 thng u nm 2008 c 885 d n ng k vi tng s vn 56,27 t USD). Thng 10 nm 2008, tng s vn thc hin ch t 15% so vi s vn ng k mi v tng thm. u t trc tip nc ngoi vo nc ta s st gim nh v cc nc u kh khn, cc nh u t trc tip nc ngoi s kh khn hn v chi ph vn s t hn. Hn na, nhiu cng ty m yu cu cc cng ty con u t ti nc ta phi gim u t rt vn v tho g kh khn cho cng ty m. V ngun vn ODA, trong thng 10, gii ngn t thp, nm 2008 gii ngn khng t nh d bo 2,3 t USD v cc ngun vn cng gp cc kh khn v hn hp khi cc nc ang tp trung chng khng hong ti nc mnh. Nh vy, c th thy s vn ODA cam kt v gii ngn ti Vit Nam

trong nhng nm ti s c xu hng gim do ngun lc ti chnh ca cc t chc ti chnh quc t v cc nc c dnh cn i bnh n th trng trong tng nc v quc t nn s kh khn hn trong ti tr ODA. Ngun vn u t gin tip (FII), chng ta c th thy: trong bi cnh cuc khng hong ti chnh M ang lan rng ra ton cu, cc nh ch ti chnh s phi xem xt li chin lc u t v danh mc u t ca mnh. iu c th s din ra s iu chnh nht nh ca dng u t vo th trng vn Vit Nam, gim bt u t vo Vit Nam v c xu hng u t vo cc knh an ton. Tnh n thi im ny, c khong 70 qu u t quc t ln nh ang thc hin gii ngn trn th trng chng khon Vit Nam. Khng hong ti chnh M s khin cc qu u t nc ngoi kh huy ng vn hn hoc s c xu hng thn trng hn trong quyt nh u t khi nhng th trng ln ca h ang c vn . Lung tin u t gin tip vo Vit Nam cng b nh hng v c kh nng s chy ngc ra nu tnh hnh th gii tip tc xu i. - Th trng chng khon Vit Nam thi gian qua cng chu nh hng nhiu t th trng chng khon th gii. Mc d tnh hnh v m ca Vit Nam 10 thng u nm kh quan, nhng chu nh hng t s st gim chng khon ton cu gy tm l cho cc nh u t nn VN-Index cng gim lin tc. Hin nay, VN-Index xung di mc thp v nim tin ca cc nh u t cng b nh hng nhiu. Nh u t nc ngoi khng bn chng khon t nhng cng khng mua vo nhiu chng khon. Khng hong kinh t M v ton cu cng gy kh khn cho vic pht hnh tri phiu v chng khon huy ng vn trn th trng quc t v chi ph tng cao v t nh u t hn do dng vn khan him. Nu chng ta pht

hnh huy ng vi li sut qu cao th a v u t trong nc s khng hiu qu hoc hiu qu thp s dn n kh c kh nng tr n khi n hn. Mt ngun lc ti chnh m chng ta c th hy vng tng i n nh l ngun kiu hi. Trong mt vi nm tr li y ngun kiu hi vo nc ta mc 9 10 t USD, ngoi mc ch h tr thn nhn v u t kinh doanh, th trong hai nm qua, ngun vn ny a v nc cn thm mc ch u t bt ng sn v u t chng khon. Tuy nhin, tnh hnh khng hong kinh t M v th gii hin nay c th lm cho ngun ny gim v t l tht nghip cc nc gia tng, thu nhp ca nhiu ngi s gim mnh. Hn na, th trng chng khon v bt ng sn ta cng khng cn hp dn nh trc y nn khon u t vo cc lnh vc ny qua con ng kiu hi s gim mnh. Cng vi kh khn ca cc ngun vn trn, th ngun vn vay nc ngoi cng s b hn ch v khan him v vn, chi ph vn cao v ngi cho vay cng s bt i. Hn na nu vay u t trong giai on ny th hiu qu rt thp nn cng s t nh u t c i vay nc ngoi v u t nn kh nng u t t ngun vn ny s gim. Bn cnh s kh khn v gim u t nc ngoi ti nc ta trong thi gian ti do khng hong ti chnh M v th gii nh nu trn, th chng ta cng thy nhng c hi cc ngun vn ny gim khng nhiu, l: - Vit Nam ang c coi l nn kinh t, t nc c mi trng u t n nh nn nhiu nh u t vn mun u t vo nc ta. Nhiu nh u t vn tin vo tng lai v trin vng pht trin ca nn kinh t nc ta v cho rng tc ng ca khng ti chnh M v th gii vo nc ta ch mc nht nh v s khc phc trong thi gian ti.

- Cc nh u t Nht Bn, Chu u nhm vo khu vc ng Nam v ln chin lc trong 10 nm ti, trong nhn mnh nht vo Vit Nam. III. MT S GII PHP NGN CHN KHNG HONG KINH T TH GII N NN KINH T NC TA Trc tnh hnh khng hong ti chnh, tn dng th gii v nn kinh t nc ta c nhng chuyn bin tch cc, lm pht thng 10 mc 0,19%, thng 11 l -0,76% so vi thng 10, nhng vn ang trong tnh trng lm pht cao. Do vy, mc tiu tng qut v k hoch pht trin kinh t x hi nm 2009 c Quc hi kha XII thng qua ngy 6/11/2008 l: Tip tc kim ch lm pht, n nh kinh t v m, duy tr tc tng trng hp l, bn vng, ch ng ngn nga suy gim, bo m an sinh x hi; y mnh hp tc v hi nhp kinh t quc t mt cch ch ng v hiu qu; gi vng n nh chnh tr, bo m quc phng an ninh v trt t an ton x hi; to iu kin thc hin thng li k hoch pht trin kinh t x hi 5 nm 2006 2010. Bn cnh nhng kh khn do tc ng ca khng hong kinh t M v th gii vo nc ta, phi k n nhng kh khn ni ti nn kinh t nh: do th tc phin h, vng mc khng c tho g nn nhiu cng trnh, d n, doanh nghip gp kh khn Chng ta cn chun b cc bin php tng th: Th nht, tip tc thc hin cc nhm gii php chng lm pht, nht l tip tc chnh sch tin t cht ch nhng linh hot, thn trng theo c ch th trng (khng a cc gii php sc). S dng hiu qu cc cng c tin t vi vic iu chnh linh hot theo din bin ca th trng nh: t gi, li sut, hn mc tn dng Trc mt h li sut xung mt cch ph hp theo tn hiu th trng. X l n xu ca cc ngn hng thng mi, bo m cc khon n ny mc an ton. R sot v kim sot cht ch cc

khon vay kinh doanh bt ng sn v chng khon. Bn cnh i mi v c cu li h thng ngn hng, cn i mi qun tr ni b ngn hng nhm lnh mnh ho h thng ny trnh tc ng ca khng hong kinh t th gii. Th hai, tng cng s gim st ca Chnh ph i vi h thng ti chnh, ngn hng v th trng chng khon. R sot li v lnh mnh ha h thng ti chnh, ngn hng. R sot li cc ngn hng cho vay nhiu vo khu vc bt ng sn v cc d n c tnh ri ro cao. Kim tra cht lng tn dng ca cc ngn hng thng mi, c bit l tn dng dnh cho cc lnh vc nhiu ri ro nh bt ng sn, chng khon. Xy dng h thng cnh bo sm vi cc tiu ch c th c phng n, gii php d phng i vi bin ng xu t h thng ngn hng, ti chnh. Th ba, y mnh sn xut kinh doanh, c chnh sch h tr nng nghip khc phc hu qu bo lt, h tr ngi dn sn xut lng thc, thc phm v ngi dn ngho vng su, vng xa, to iu kin thun li n cc doanh nghip lm n c hiu qu. C chnh sch min gim thu thu nhp doanh nghip, nht l i vi doanh nghip va v nh, gim tin thu thu nhp khu, thu tiu th c bit v thu gi tr gia tng hng nhp khu trong trng hp lm pht cao v suy thoi kinh t. Tp trung tho g kh khn, to iu kin y mnh hot ng sn xut kinh doanh trong cc thng cui nm. Th t, tip tc cc chnh sch v cht ch chi tiu Chnh ph v u t khu vc cng nhm trnh xy ra nguy c thm ht ngn sch. Vic tht cht chi tiu Chnh ph v chuyn cc khon u t cng sang cho khu vc t nhn s gp phn vo vic gim thu cho khu vc doanh nghip v thu thu nhp c nhn. Cc doanh nghip s c thm c ngun vn m rng sn xut kinh doanh v th trng. y mnh u t cho cc d n c s h

tng, h tng k thut ln, quan trng m trong cc thi im trc y cha c iu kin u t th nay u t kch thch kinh t pht trin. Th nm, ci cch v tho g cc vng mc v th tc hnh chnh, v gii phng mt bng, ph duyt d n v v gii ngn to iu kin cc d n, chng trnh c trin khai nhanh, c bit l i vi cc cng ty xy dng. i kinh doanh bt ng sn th bn cnh y mnh v khuyn khch u t v xy dng nh gi r cho ngi ngho, cc i tng chnh sch, nh cho ngi lao ng cc khu kinh t, khu cng nghip tp trung, nh cho sinh vin, hc sinh, cn hn ch v nh thu cao vo cc trng hp u c bt ng sn. Th su, a dng ha cc th trng xut khu, trnh bt tc ng t vic gim nhp khu ca M v mt s nc chu nhiu tc ng t cuc khng hong ti chnh, tn dng th gii v tng cng cc th trng mi, chuyn hng ti m rng th trng trong nc. p dng cc bin php chnh sch khuyn khch pht trin sn xut hng xut khu, tng nhanh kim ngch xut khu v gim bt nhp siu. Thc hin ch t gi linh hot h tr xut khu v tng mc tn dng u i cho sn xut hng xut khu. Tng cng v y mnh pht trin th trng trong nc, nht l trong cc khu thu mua nguyn liu nng sn bo m gn kt cht ch gia pht trin vng sn xut nguyn liu vi cng nghip ch bin v xut khu, pht trin h thng phn phi cc vt t quan trng v h thng bn l, nng cao cht lng dch v v bo m v sinh an ton thc phm. Th by, theo di cht ch cc ngun vn u t nc ngoi vo nc ta, tip tc ci thin mi trng u t, y mnh cng tc xc tin u t nc ngoi, trong theo di vic trin khai cc d n u t trc tip nc ngoi t M v cc nc Chu u c th h tr khi cn thit.

Th tm, t chc, iu hnh v gim st tt vic bo m s thng sut ca c s bn l trong nc, khng gy u c, ch tc, khan him hng ho. ng thi khuyn khch tiu dng hp l v nng lng ti thiu sm cho cn b, cng chc nh nc v cng nhn cc doanh nghip. Th chn, tng cng cng tc thng tin, quan h cng chng. Bm st thng xuyn, cp nht thng tin trong v ngoi nc c nh gi ng din bin tnh hnh; qua c c phn ng chnh sch thch hp v kp thi nht.