You are on page 1of 5

Eligibilitatea concediilor de odihna fonduri structurale

In urma verificarii legislatiei in vigoare, a instructiunilor si a ghidurilor programelor operationale fonduri structurale si coroborarea acestora, am formulat urmatoarea opinie juridica: Ordinul Ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1164/23.08.2010 cuprinde, in anexa nr. 7, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Ghidul Solicitantului, Conditii generale. Acest ghid este aplicabil tuturor axelor prioritare din acest program. In cadrul ghidului, in cadrul capitolului 3.2. Echipa de implementare a proiectului, sunt prevazute cheltuielile aferente activitatilor expertilor, specificandu-se si capitolele bugetare din care se fac aceste plati. Atentionarea din cadrul acestui capitol prevede ca pentru persoanele angajate in baza unor raporturi de munca sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihna, cu respectarea legislatiei in vigoare. In codul muncii se prevede faptul ca pentru situatii familiare deosebite, angajatul are dreptul la zile libere platite, in afara concediilor de odihna, nespecificand numarul de zile. Dar, se specifica faptul ca numarul acestora se face conform Contractului colectiv de munca in vigoare in Romania, in prezent nu exista CCM in vigoare- sau a regulamentului intern al organizatiei. Inseamna ca numarul de zile libere acordate de catre angajator, pentru problemele familiale ale angajatului devin opozabile tertilor si obligativitate pentru angajator. Ordinul 1164/2010 este actualizat, inclusiv cu modificarile aduse de Ordinul 576/8.3.2010 privind modificarea Ordinului MMFES si a MEF nr. 2/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate. Documentele aparute ulterior, inclusiv Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 6, fac referire la cheltuielile cu personalul, fara sa faca referire la ce plati sunt incluse in aceste cheltuieli. Ordinul MMFPS nr. 1164/23.08.2010 are aplicativitate generala, ceea ce inseamna ca sunt considerate eligibile concediile de odihna, medicale si zilele libere platite pentru situatii familiale deosebite.

17.06.2011

Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 art. 48-53 din Regulamentul nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala,

Legislaie - fonduri structurale

H.G. nr. 577 din 13/06/2007 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea instrumentelor structurale H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale H.G. nr. 381 din 25/04/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse Regulamentul Comisiei (CE) Nr 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipuleaz prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i a Regulamentului Nr 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare Regional Regulamentul Consiliului ( CE) nr.1083/2006 care reglementeaz prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltarea Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului ( EC) nr.1081/2006 privind Fondul Social European H.G. nr. 128 din 29/01/2006 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea instrumentelor structurale Hotrrea nr.1179/2004 pentru modificarea i completarea Hotarrii Guvernului nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea instrumentelor structurale Hotrrea nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea instrumentelor structurale Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului ( EC) nr.1784/1999 privind Fondul Social European HG nr. 1200/2004 pentru constituirea, organizarea i funcionarea Comitetului naional de coordonare a procesului de pregtire pentru gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 702/04.08.2004)

LEGEA nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia ( MO nr. 577 / 29.06.2004) H.G. nr. 2001 din 16/11/2004 pentru modificarea art. 18 din Hotrrea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea instrumentelor structurale H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea n parteneriat a Planului National de Dezvoltare Regulamentul Consiliului ( EC) Nr 1260/1999 , privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale Ordinul nr. 3/185/2008 - Ordin al ministrului muncii, familiei i egalitii de anse i al ministrului economiei i finanelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin programul operaional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Legislaie - achiziii publice


HOTRRE Nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006 Hotrrea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice Ordinul M.F.P nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operaional pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si coninutul formularelor si documentelor utilizate ORDIN nr. 26 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii prevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media ORDINUL ANRMAP nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor

Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice ORDONAN DE URGEN A GUVERNULUI nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public HG nr. 1337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 ORDONAN DE URGEN A GUVERNULUI nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii O.U.G. nr.74 din 29/06/2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice

Legislaie - nereguli
OG nr. 12/2007 pentru modificarea i completarea OG nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor HOTRRE Nr. 1306 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor msuri financiare n domeniul bugetar i al contabilitii publice O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor msuri financiare Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor OG Nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor

Legislaie - management financiar


Ordinul nr. 3/185/2008 - Ordin al ministrului muncii, familiei i egalitii de anse i al ministrului economiei i finanelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin programul operaional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013" HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 249/2007

Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen O.G. nr. 29 din 31/01/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiii noi Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanele publice locale H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice i private Legea nr. 96 din 21/04/2006 privind Statutul deputailor i al senatorilor modific art. 61 din Legea 500/2002 Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice Ordinul ministrului finanelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanele publice Ordonana Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare