You are on page 1of 60

Grou

Grou Grou Gro

Grou Grou Grou

Tiu chun ngnh

ch ngha vit nam B Xy dng

p Cng ha Grou x hi p Grou

Mng cc

20 TCN 21-86 (Thay th cho 20TCN 21-72) C hiu lc t ngy 8/7/1986

Tiu chun thit k

(Ban hnh km theo Quyt nh s 299/BXD - KHKT) up

1. NGUYN TC CHUng 1.1. Khi thit k cc mng cc ca nh v cng trnh cn phi tun theo tiu chun ny.

Ch thch: p p r1. Mng cc ca cc my c ti trng ng phi thit k theo cc yu cu ca tiu chunoup G ou Grou Gr thit k mng my c ti trng ng.

2. Mng cc ca nh v cng trnh xy nhng ni ch|a n nh v mt a cht ( ni

Grou
1.2.

c th xut hin tr|t, cc-t) v trong nhng iu kin c bit, nn thit k c k n nhng yu cu b sung i vi vic xy dng v s dng nh v cng trnh nhng vng ni trn.

Grou

Grou

La chn kt cu mng (v d nn cc hoc nn thin nhin, trn nn |c gia cng bng ln cht, ha hc hoc bng nhit v.v...) cng nh| dng cc v kiu mng cc (v d cc ng theo nhm, theo hng di, tr|ng cc) phi xut pht t iu kin c th up ni xy dng, |c c tr|ng bng ti liu kho st k thut, trn c s cc up o ca rkt qu so snh kinh t k thut cc ph|ng up th ca nhng gii php thit ro G Gro n c Gk mng, lm theo yu cu cc quy tc k thut v tit kim cc vt liu xy dng c bn. 1.3. Mng cc nn thit k trn c s cc kt qu iu tra a cht cng trnh,v a cht thy vn ca vng xy dng theo nh| nhng yu cu ca mc 3 thuc tiu chun rny,up cc s liu v iu kin khGrcaup xy dng cng nh| theo c Group hu o ni im G o theo ca nh v cng trnh |c thit k v theo kinh nghim xy dng ca a ph|ng. Khng cho php thit k mng cc m khng c c s a cht cng trnh thch hp hoc khi thiu c s a cht cng trnh la chn kt cu hp l ca mng, dng cc v xc nh kch th|c cc. p up up 1.4. ro cc bn v thi cng mng cc Gro r loi cc, s l|ng v cc thng ro phi ch G Trong G s u ca cc (tit din v chiu di cc, sc chu ti v ti trng cho php t|ng ng ca cc), cc thng s ny khng cn lm chnh xc thm bng cch th cc trong t trong qu trnh xy dng.
Ch thch: rVicup cc, cc ng hoc mng cc (vGroup tin hnh trong qu trnh xyGroup G o th d nhm cc), dng hoc sau khi xy xong phi theo nhng yu cu ca tiu chun thi cng v nghim thu nn v mng v theo s nghim thu |a vo s dng c s kim tra ca x nghip xy dng nh v cng trnh, nhm xc nh cht l|ng ca mng cc v s ph hp ca mng vi thit k cng nh| xc nh s t|ng ng ca iu kin a cht xy dng vi ti liu c |c lc thit k.

Grou

Grou

Grou

Group

Grou
1.5.

Grou

Grou

p p 2. Group CC CC LOI Grou Grou 2.1. Trong tiu chun ny kho st cc loi cc sau y: a) Cc ng lm bng b tng ct thp v g, h vo t bng ba, my rung v bng my rung p; b) Cc ng bng b tng ct thp p p p Grou nhi bng b tng v b tng ct rou li ch trong t; G thp, lm Grou c) Cc d) Cc b tng ct thp khoan h lm bng cc cu kin b tng ct thp c sn h vo t trong cc l khoan sn; e) Cc vt c thn bng thp hoc bng b tng ct thp. p p up 2.2. ro theo tnh cht ca t nm d|i Grcc m cc |c chia ra thnh cc chngo mi o G Tyu Gr u v cc treo. Cc cc loi v cc ng, khi chng truyn ti trng qua mi cc ln t thc t khng b nn co, u thuc loi cc chng. Lc ma st mt hng ca cc chng s khng |c k n trong cc tnh ton sc chup ca cc theo t nn khi chu ti ti p ounn. rtrng p rou G G Grou Tt c cc loi cc v cc ng |c h vo trong nhng t c kh nng nn co u thuc loi cc treo. Cc treo truyn ti trng ln t qua mt hng v qua mi cc. Grou
2.3.
Ch thch: t thc t khng th nn co |c l cc loi , t hn th (cui, si, sn, dm) c ln cht lp nht l ct v t st c st cng, khng k cc t ph c no n|c G < 0,85 cng nh| khng k t lt, dng |t, t tr|ng n v t nhim mui.

Trong nhng n mng cc nn d kin vic o thc t bin dng ca nn v mng theo cc mc c bit lm sn trong cc tr|ng hp sau y: Khi dng cc kt cu mi cho nh v cng trnh hoc cho mng cc m ch|a |c nghin cu y trong p dng hng lot; khi c nhim v c p trong thit k c yu cu ringoup bit, ou xy o ca Grv o bin dng nhm nghin cu s Grvicu nn, mng, kt cu ca nh, Gr lm cng trnh hoc ca thit b cng ngh. Vic chn i t|ng o bin dng cn phi |c s ng ca ng|i giao thu. Ch|ng trnh v cc kt qu o c lm lc xy dng phi ghi trong ti liu thit k p p v |c chuyn cho c quan nghim thu s dng nh hoc cng trnh. o p GrCcu cc dng trong cc iu kinrou tr|ng n mn phi |c thit rou G ca mi Gk 1.6. mng theo cc yu cu b sung ca tiu chun bo v kt cu xy dng chng n mn, cn cc kt cu g ca mng cc - cng phi l|u cc yu cu bo v chng chng mc, hng v cc khuyt tt do mi mt gy ra.

Grou

Grou

Cc ng lm bng b tng ct thp v cc ng |c chia thnh: a) Theo cch t ct thp - cc v cc ng c ct dc khng ko cng vi ct thp p up ct dc hoc thp oup dc tr|c si v b Grongang v c cao) vi ctc si Grkhngko cngngang, (bng thi thpc ccou Gr thp c|ng ngang v c ct ng ch tit din ngang l hnh vung mi |c ch to m khng c ct ngang. b) Theo hnh dng tit din ngang - cc vung, cc ch nht, cc vung c l trn v trn rng |ng knh 800mm, bao gm c cc ng |ng knh hn 800mm;

Grou

Grou

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

c) Theo hnh dng tit din dc - cc lng tr v cc c mt hng nghing (cc thp, cc hnh thang, cc hnh thoi); d) Theo c im kt cu ca thn cc - cc nguyn v cc ni (gm cc on p p up Groring r); Grou Grou ) Theo kt cu mi cc - cc mi nhn, cc mi phng, cc m rng y hoc khng rng y, cc rng c mi kn hay mi h v cc m rng y bng n mn.

Grou Grou

Ch thch: Cc ng c y m rng bng n mn |c ch to bng cch ng cc trn rng rut phn mi c lp mi thp rng vi mi bt kn sau nhi hn hp b tng vo rut cc,(mn n phn mi to ra loe cho cc. Trong n mng cc khi dng cc ng v rng y bng n mn phi ghi r v s tun th mt cch cht ch cc yu cu thi cng cng tc khoan n, trong phi xc nh khong cch cho php t nh hoc cng trnh hin c n v tr n.

Grou Grou

Grou Grou

Bin t|ng ca cc ng lm bng b tng ct thp theo kt cu v theo ph|ng php h cc, l: a) Cc - ct, phn trn mt t ca cc dng lm ct nh (cng trnh). Khng cho php dng vi tnh cch l cc pct cc cc bng b tng ct thp up uroko cng tr|c vi ct dc l thpGrcng nh| cc ko cng tr|c khng c ctoup si o G Gr ngang vi bt k loi ct dc no; b) Cc |c h trong cc h khoan sn, ng thi |ng knh l khoan khng nn ln hn cnh b nht ca tit din ngang hoc |ng knh cc, cn su h khoan nn b hn sn h cc yu cu theo tnh ton khng t hn 1m. p roCc h khoan sn cho php dngGroup xuyn cc qua t st c stoup G u Gr khi cn phi cng v na cng (v d t tr|ng n, t ln |t) trong nhng tr|ng hp, khi m theo kt qu ng cc th hoc theo kinh nghim xy dng xc nh |c rng khng th no h cc qua lp t y nu khng khoan tr|c; c) Cc khi ng c dng ph|ng php xi n|c, th vic xi ny khng |c tin p p up Grohnh mt cui cng lc h cc, cn ronn ng tip t n chiGrou G cc u thit k. Vic xi n|c cho php lm ch yu khi ng cc qua lp t ct c chiu dy ln. p 2.5. roup lm bng g |c chia ra thnh ccup sau: ng G CcCc nguyn lm bng mt cy g;Gro loi Grou a) b) Cc ni theo chiu di; c) Cc b gm mt s cc nguyn hoc cc ni. 2.6. Ccup theo ph|ng php ch to, |c chia thnh cc loi sau: p p o nhi, Gra) Cc nhi |c ch to bng cch Grou cc ng thp bt kn mi ng Grou ng tr|c v li trong t m bt hoc nt bng b tng v sau rt ng ra dn ty theo l|ng b tng vo l. b) Cc nhi rung dp, to ra trong cc l khoan sn hoc cc l ng bng cch cho p p up l ny hn dm cht hnh Grovo cc u nhn vhp b tng cng,rou ph|ngmy rung dp c dngGrou Gcc bng bng php rung. ng vi lp vo my h

2.4.

Group

Grou

Grou

Grou

c) Cc nhi trong ng dp |c ch to bng cch p khoan vo t, to nn l c dng hnh thp hoc hnh nn v sau nhi hn hp b tng vo l. d) Cc khoan nhi c m rng - hoc khng m rng y |c ch to trong t st p up chng thnh h cn trong t ngp n|c r p Grokhng no n|c, khng cn dung dchrohoc bng ng chn sau v trong lnou G st u Gct th phi gi thnh h bng rt ng v ch trong nhng tr|ng hp c bit khi c cn c hp l th ng chn mi l|u li trong t. e) Cc khoan nhi m rng y bng n mn |c ch to bng cch khoan l v p up nhi hn p Grosau m rng l bng n mn vGrouhp b tng vo l. Grou 2.7. Cc c sn cho vo l khoan, theo ph|ng php thi cng chia ra nh| sau: a) Cc - ct |c ch to trong cc l khoan sn bng cch t vo trong cc l ny cc cu kin c sn hnh tr hoc lng tr c tit din c vi cc cnh hoc |ng knh 800mm v ln hn, sau dng va xi mng - ct nhi vo khe p p p o(rng 5 - 10cm) gia thnh l khoan voucu kin y. Gr u Gr cc Grou b) Cc c sn cho vo l khoan c m rng y bng n mn khc vi cc khoan nhi c n mn (im d ca iu 2.6) ch: sau khi nhi hn hp b tng ri m rng y bng n mn trong l khoan c sn cc b tng ct thp ch to tr|c trong nh my. p ouptng ct thp v cc b tng,Grnguv cc ct bng b tng ct thp nnoup 2.8. r cc o G Cc b Gr thit k bng b tng nng. Mc b tng v bn chu nn i vi cc ng v cc ng phi ly khng b hn hn mc thit k |c quy nh bng cc tiu chun Nh n|c cho cc v cc ng. p iup cc nhi, cc ct v cc loi cc ngp khc khng c ko cng tr|c, khi o vi Grch|a c tiu chun Nh n|c, nn dng rou c mc khng thp hn M200, cnou G b tng Gr khi c ko cng tr|c th khng thp hn M300.

p p o p Griu cc bng b tng ct thp nnrou bng b tng nng c mc thit rou G thit k Gk 2.9. mng
theo bn chu nn, khng b hn: a) i vi cu, cng trnh thy li v i vi tr ln ca |ng dy ti in l thin: p p oup ghp - M300. Gr - Lp Grou Grou - ti ch - M200. b) i vi nh v cng trnh, tr cc loi ni im "a": - Lp ghp - M200. p p - p Grou ti ch - M50. Grou Grou B tng trm cc ct b tng ct thp trong cc cc ca i cc cng nh| trm u cc i vi i mng bng, c sn, nn theo ng cc yu cu ca tiu chun thit k kt cu b tng v b tng ct thp dng cho b tng cc mi ni cc kt cu c sn, nh|ng khng |c b hn mc M150.

Ch thch: i vi cc nhi ngn (chiu di b hn 3m) cho php dng b tng nng c mc thit k khng b hn M100.

p o thch: GrChu

Grou

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

2.10.

p p u vi thm n|c i p cc bng thp outhit k ca b tng GrMcdin vung (trong khng c lGrogia) cng ngi vib tng ct Grou tit k c trn nh| cc trn v cc

Khi thit k cng trnh thy li v cu, mc thit k ca b tng trm cc cu kin c sn ca mng cc phi ln hn mt cp so vi mc thit k ca b tng thuc cu kin |c lin kt.

ng bng btng ct thp phi nh theo yu cu ca cc tiu chun Nh n|c i vi loi cc k trn. i vi cc nhi, cc ct v cc loi cc ng khc ch|a c tiu chun Nh n|c, p cng nh| i vi i cc, mc thit k ca b tng chng thm n|c nn quy nhoup o p Grtheou yu cu ca cc ti liu tiu chun thit k nh v cng trnh trong Gr Grou cc c s dng mng cc. Khi khng c cc yu cu ny trong cc ti liu tiu chun, th mc thit k ca b tng khng thm n|c nn quy nh xut pht t iu kin nhit kh hu ca vng xy dng v t iu kin a cht ni dng mng cc ging nh| l cc up cu ni trn y trong cc tiu up Nh n|c i vi cc tit din up chun o yu rvung, cc trn v cc ng. ro G G Gro 2.11. Cc mi ni ca cc b tng ct thp ghp li v ca cc ng phi m bo: a) C bn ng u ca lin kt ni v ca thn cc (cc ng) khi chu lc p dc trc v lc ngang cng nh| m-men un, cn i vi mng c cc lm vic p p up ovi ti trng nh phi chu lc ko. Grb) Tnh cht ng trc ca cc cu kin rou G ni. Grou 2.12. i lp ghp bng b tng ct thp hnh bng v ca nhm cc cho php dng loi nguyn cu kin cng nh| loi lp ghp tng on, iu ny ph thuc vo sc ch ca cc ph|ng tin vn ti v vo my mc cn lp. p p p 2.13. rou phi ch to bng g ging lGrou lc dip tng, cy tng) c |ngou kim (thng, G Cc g Gr knh 22 - 34cm v di 6,5-8,5m. G lm cc phi bc v, vc b mt g v cnh, phi gi vt t nhin ca thn. Cc kch th|c tit din ngang v chiu di ca cc b phi ly theo kt qu tnh ton v ph hp vi c im ca i t|ngp |c thit k. p p

o thch: GrChu

Grou

Grou

Kh nng dng cc g c thn di hn 8,5m ch cho php khi |c s ng ca x nghip ch to cc.

2.14.

Mi ni theo chiu di trong cc cc g v trong cc b phi dng kiu ni i u c bc bng cc ai thp hoc bng ng thp.up ni trong cc cc phi b tr sole up Mi oup Grcch nhau khng b hn 1,5m. Gro Gro

3. YU CU I Vi KHO ST 3.1. Khi l|ng v thnh phn ca cng tc kho st cho tng i t|ng nh thit k trn mng cc phi |c quy nh bi mt ch|ng trnh do c quan kho st son p p p v lc tin hnh oucn Grtho, thu c theo nhim k -k thutch rou k)kho st, theo nhng yu cu caou Gtr thit ph hp vi yu cu ca ng|i Gr giao (c quan thit ng|i tiu chun kho st cng trnh xy dng, ca cc tiu chun Nh n|c v ca cc ti liu tiu chun hin c v cng tc kho st nhm nghin cu t nn nh v cng trnh, cng nh| theo cc yu cu ca phn 3 thuc tiu chun ny.

Grou

Grou

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

Nhim v k thut khi tin hnh khao st do ng|i ch tr thit k son tho c s tham gia ca c quan thit k mng, ch|ng trnh ny phi |c s ng ca c quan ra yu cu k thut khi tin hnh kho st. 3.2. roup loi kho st cng trnh cn lpup k mng cc phi |c thcGroup cc hin G Tt ctng th ca cng tc kho st - thit k, thng th|ng l giai on lp thit Gro thit trong k k thut (k thut - thi cng) trong phi m bo c cc d kin sau y: a) Cc c liu ban u cho php c quan thit k xc nh kh nng v tnh hp l ca vic dng mng cc (theo kt qu khoan, h o, xuyn tnh, nghin cu t p p up Grotrong phng th nghim v n|c ngm).ou Gr Grou b) Cc s liu y cn lp bn v thi cng mng cc (chn loi v xc nh cc kch th|c ca cc v cc ng, cc tr v sc chu ti ca cc, ti trng tnh ton t|ng ng cho php trn mi cc); cc s liu ny phi kt hp vi kt qu khoang h o, xuyn v th t bng bn nn d|i ti trng tnh hoc bng cch p upngang trong vng r p Gronn xy dng phai tinchu vi ca nhroutrnh) nh thit k. Khiti trngGtiou G (cngcc ng trong t bng cn thit,tnh ni hnh th cc hoc hoc ng, cn i nhng ni c t tr|ng n th th nu cc bng ti trng tnh ng vi cc nhim v k thut b sung (theo ch|ng trnh) do c quan thit k - ng|i ch tr thit k nu ra, nhim v k thut phi |c son tho c s n mng. p up otham gia ca c quan chu trch nhim up GrTrong nhng tr|ng hp c bit, khi Groth thc hin y cng tc kho stou Gr khng thit k do hin tr|ng xy dng ch|a gii phng mt bng, lp bn v thi cng mng cc c th ch|a cn n cng tc th cc. Sau lm chnh xc li bn v thi cng, iu chnh d ton v trnh by cho ng|i t hng bit tr|c khi bt u thi cng. p u up up

o GrCh thch:

Gro

Gro

1. Th ng v th tnh cc, cc ng v cc tr nn lm theo cc yu cu ca tiu chun Nh n|c v ph|ng php th cc ti hin tr|ng (20 TCN 88 - 82) cn vic th t bng xuyn tnh v xuyn ng, bng ph|ng php nn ngang v p p bng th theo cc yu cu ca up chun Nh n|c t|ng ng v Grou bn nnth t bng xuyn tnh vcc tiung, v ph|ng php xcGrou Groxuyn ph|ng php nh ti hin tr|ng mun bin dng ca t bng cch nn ngang v bng bn nn. 2. Nhng iu trnh by im a ca iu 3.2, cng tc kho st c th khng tin hnh hoc tin hnh vi khi l|ng gim bt nu nh| cc s liu cn xc p p nh gii php k thut v loi mng cc c p Grou c quan thit k, kho st v cc c outh tm |c cc ti liu l|u tr caou Gr quan khc. Gr cc 3. Nhng th tnh cc trong kho st cng trnh th|ng khng tin hnh nu nh| mng |c thit k bng cc chng, ng bng ba m nng l|ng va p ca n tho mn cc yu cu ca tiu chun thi cng v nghim thu nn mng. Trong p p mi hp cn li, vn cn r th p Grou tr|ngk mng cc khi h raphioutnh cc phi |c quyt nh bi rou G v kho st. Gc quan thit nhim 3.3. S l|ng cc phn kho st ni iu 3.2 cho mi nh hoc cng trnh khng |c t hn: - H khoan: 2 p p p - H Grou o: 2 Grou Grou

Group

Grou

Grou

Grou

- Xuyn: 5 - Th ng cc: 5 - Th tnh cc, cc mn hoc cc ng: 2 p oup roupt bng bn nn vi ti trng Grhoc nn ngang: 2 G - Th Grou tnh S l|ng v trnh t ly mu t tin hnh th trong phng th nghim |c quy nh trong ch|ng trnh thi cng kho st theo cc yu cu ca cc ti liu tiu chun hin hnh v nghin cu t nn nh v cng trnh, trong bt buc phi ly cc up t nm ngay ch mi cc v pha d|i mi cc trong phm vi 5m. mu up up

o GrCh thch: Grou


3.4.

Gro

Gro

1. Nu nhng iu kin a cht cng trnh ca ni xy dng t|ng t vi cc iu kin vng t tip gip, m i vi vng y c nhiu kinh nghim lm mng cc. th theo s tho thun vi c quan thit k - tc gi n mng: |c php rt bt khi l|ng nghin cu. 2. Khng |c php lp bn v thi cng mng cc nu nh| trong phm vi chu vi ca nh hoc cng trnh thit k hoc gn (n 5m) khng c cc h khoan hoc h o cho ta kt qu xc nh cc tnh cht c l ca t.

Grou

Grou

Chiu su l khoan d kin trong ch|ng trnh kho st c k n cc iu kin a cht cng trnh c th ca ni xy dng v tnhp cht ca nh (cng trnh) nh thit p oup Grk nn quy nh sn hn sn mi cc,rou v cc tr: trong t, thng th|ngou G cc ng Gr khng b hn 5m. i vi nh v cng trnh kiu khung c ti trng trn nhm cc treo v cc ng ln hn 300 tn, cng nh| khi cc |c b tr thnh tr|ng cc d|i ton b cng trnh, th p ca 50% s l|ng h khoan phi quy nh su hn su mi cc hoc up su p o ng, Grccu th|ng khng b hn 10m. Grou Gro Khi cn chng hoc chn su cc, cc ng v cc tr trong th su h khoan trong khng |c b hn 1,5m d|i mi cc, cc ng v cc tr. Khi trong c cc-t, cc ph lp t hoc mt s ch t yu cc b, th s l|ng v chiu su trnh kho iu oup phi quy nh theo ch|ng dng ang st xut pht rh khoancht cng trnh ca vng xyGroupnghin cu. t c im caGroup G kin a
Ch thch: 1. Trong nhim v k thut v thi cng kho st, quy nh chiu su h khoan, cho php xc nh s b chiu di ca cc, cc ng v cc tr theo s liu ca t c trong cc ti liu l|u tr v a cht cng trnh lm tr|c y hoc theo cc mng t|ng t ca nh v cng trnh gn y. 2. i vi cc ch chu lc nh th chiu su h khoan v xuyn khi kho st cho php ch ly n lm su hn mi cc.

Grou
3.5.

Grou

Grou

cht ca t ct nn xc nh trong iu kin th nm t nhin theo s liu p p xuynp vi nhng yu cu ca cc tiu chun Nh n|c v ph|ng php th t ou ng Grti hin tr|ng bng xuyn tnh v xuyn ou v khi c th |c th theo kt quou Gr ng Gr th cc mu t c kt cu nguyn dng ly trong cc h o hoc h khoan theo cc yu cu ca cc ti liu tiu chun v nghin cu t nn nh v cng trnh.

4.

Grou

NHnG CH DN C bN V TNH TON

Grou

Grou

Group

Grou
4.1.

Grou

Grou

Tnh ton mng cc v nn cc phi tin hnh theo trng thi gii hn ca hai nhm: a) Theo nhm th nht: p p p Grou V bn ca kt cn cc, cc ng, cc tr (d|i y, trong ch|ng ny, rou Grou G n gin s gi chung l cc) cng nh| ca i cc (iu 4.2 ca tiu chun ny). - V sc chu ti ca t nn mng cc v ca cc (iu 4.3 ca tiu chun ny). p oup n nh (sc chu ti) ca nn roucc ni chung nu truyn ln cc ccoup Gr - V G mng Gr ti trng nm ngang (t|ng chn, mng ca cc kt cu c lc y ngang v.v...) hoc nu nn b gii hn bi cc mi nghing hoc gm cc lp t nm nghing (iu 8.12 ca tiu chun ny). b) Theo nhm th hai: p roup ln ca nn mng cc doGroung gy ra (cc iu 4.4. 7.1 v 7.2oup G - V Gr ti trng ca tiu chun ny). -

V chuyn v ca cc (h|ng thng ng v nm ngang ng v gc quay ca u cc ) cng vi t nn do tc dng ca ti trng ng, ti trng ngang p up mmen (ph lc ca tiu chunroup Gro v G ny). Grou - V hnh thnh hoc m rng vt nt trong cc cu kin b tng ct thp ca mng cc iu 4.2 ca tiu chun ny). 4.2. Phi tin hnh tnh ton kt cu ca cc v i cc theo bn ty thuc vo vt liu ch to chng (b tng ct thp, b tng, g) da vo tiu chun thit k kt cu p p oup tiu chun Grb tng v b tng ct thp hoc theoGrou kt cu g, trong nhng tr|ng hpou Gr cn thit phi theo tiu chun thit k cu v cng v thit k kt cu b tng v b tng ct thp cc cng trnh thy li, c l|u n cc yu cu b sung, trnh by cc iu 4.6, 5.2 v 5.3 v trong ph lc thuc tiu chun ny. Tnh ton cc cu kin b tng ct thp ca mng cc theo hnh thnh v pht trin p p p o nt phi tiu chun thit thp, Grvt u nhng theo cc yu cu caphi theo cc yuk bca tiu chun thit k ktou Grou cu tng v b tng ct Gr trong tr|ng hp cn thit cu b tng v b tng ct thp ca cng trnh thy li. 4.3. Mng cc v cc theo sc chu ti ca nn t nn tnh theo cng thc: N = P roup (1) roup roup

ktc

Trong : Ti trng tnh ton, tn, truyn ln cc (lc dc trong cc do ti trng tnh ton tc dng ln mng gy ra vi t hp ti trng bt li nht, xc nh theo p oup ch dn ca ch|ng 8 thucroup ny. Gr nhng G tiu chun Grou Sc chu ti tnh ton ca t nn cho cc n, tn, sau y n gin s gi l sc chu ti ca cc xc nh theo nhng ch dn ch|ng 5 v 6 ca tiu chun ny. k - up s tin cy, ly bng: H up N-

Gro

Gro

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

a) Nu sc chu ti ca cc |c xc nh bng tnh ton trong k c theo kt qu cc bng ti trng ng m khng k n bin dng n hi ca t, ktc = 1,4 b) Nu sc chu ti ca cc |c xc nh theo kt qu th cc ti hin tr|ng bng p p p trng tnh hoc tnh Grou bng trng ng theo kt qu xuyn tnh hi ca t, k nh| theo kt qu thou Grou ca t, cng = 1,25 Gr cc c k n bin dng n tc c) i vi mng cu di cao, h s tin cy |c chn ty theo tng s cc ca mt mng: - Mng c 21 cc v nhiu hn k = 1,4 p u oup Mng gm t 11 n 20 ccGrtco1,6p Gr Grou ktc= - Mng gm t 6 n l0 cc ktc = 1,65 - Mng gm t 1 n 6 cc ktc = 1,75 P - Tip mi cc p u trng tnh ton, tn, cho php trnroup Gro thch: G Grou Ch 1. Khi tnh ton cc cc loi chu lc nh. cn cc ng v cc tr chu lc nn, ngoi ti trng tnh ton hoc lc dc xut hin trong cc do ti trng tnh ton N trn mi cc gy ra cn phi thm vo trng l|ng bn thn ca cc, cc ng hoc cc tr. p p p Grou vic tnh ton mng cc c kGrou gi v ti trng cu trc th Grou 2. Nu n ti trng |c php tng ti trng tnh ton trn cc cc bin ln 20% (tr mng tr |ng dy ti in). Nu cc ca mng tr cu theo h|ng tc dng ca ti trng ngoi cu to thnh mt p p p hng hoc vi ti hm, Grou gi, mtcht hng th khi k ngyrou(kt hp hoc tch ring) do lc Grou G trng php tng ti trng tnh ton truyn p lc do hng ca tu thy ra, cho cho mi cc ln 10% khi 4 cc b tr thnh 1 hng v ln 20% khi c t 8 cc tr ln. Vi s cc nm gia khong ni trn th s phn trm nng ti trng tnh ton phi xc nh bng ni suy. 4.4. roup ni chung v cc khi tnhroup thi gii hn ca nhm th haioup cc G Mngbin dng) cn tho mn iu kin: theo trng G Gr (theo S Ssh Trong : (2)

p p S - p tnh ton ca bin dng ( ln, chuyn v v.v...) ca cc v mng cc ni tr Grou chung, xc nh bng tnh ton theo cc ch dn ca nhng iu 4.5 v 4.6ou Grou Gr
thuc ch|ng 7 v ph lc ca tiu chun ny. Sgh - tr gii hn, cho php ca bin dng ( ln, chuyn v v.v...) ca mng cc |c quy nh trong nhim v thit k v khi khng qui nh trng nhim v th |c p ly theo bin dng gii hn cho php p quy nh trong tiu chun thitoup Grou k nn nh v cng trnh. Grou Gr 4.5. Cc ti trng v tc ng |c k n trong tnh ton mng cc phi xc nh theo tiu chun ti trng v tc ng, nhng nguyn tc c bn thit k kt cu xy dng v nn. Trong nhng tr|ng hp cn thit, ti trng v tc ng phi xc nh theo

p p r chu ti Grou thit k mng cc tr|c y, P |c giGscou ca cc Trong tiu chun l

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

cc tiu chun: xy dng trong vng ng t; thit k nh v cng trnh nhng vng khai thc m; ti trng v tc ng trn cc cng trnh thu li (sng, tu b). y vic tnh ton mng cc v nn ca n theo sc chu ti phi tin hnh trn c p p oup h ou tiu Grs t hp cc ti trng tnh ton viGrs v|t ti ly theo cc yu cu caGrou chun ti trng v cc ng, cn vic tnh nn ca mng cc theo bin dng th trn c s t hp cc ti trng tnh ton vi h s v|t ti bng 1. Tnh ton ln ca m cu ch tin hnh d|i tc dng ca ti trng th|ng xuyn cn tnh ton chuyn v - ngang ca u m theo h|ng dc cng nh| theo h|ng p p p ngang ca trc cu vi t hp ca ti trngou xuyn v ti trng tm thi. Grou Grou Gr th|ng Khi thit k mng cc xy trong nhng iu kin t nhin c bit v chu tc dng ca ti trng c bit (ng t, tc ng do bin dng mt t lc khai thc M v.v.,.) ngoi nhng tnh ton ni trn cn mng cc v nn ca mng cc ni trn y cn cn phi tnh ton theo sc chu ti vi t hp c bit ca ti trng, cn p p ou trong p d vng bin Grdng. nhng tr|ng hp cn thit (vGrou khai thc m) phi tnh theoGrou 4.6. Vic xc nh sc chu ti P v bin dng S ca cc, ca i, ca mng cc ni chung v ca nn ca chng phi tnh ton theo cc yu cu ca tiu chun ny bng cch dng gi tr tnh ton cc c tr|ng ca vt liu v ca t. Khi c kt qu th p p o tr|ng (theo cc yu cu trnh by tiouiu 6.1 - 6.9 ca tiu chun ny) scoup Grhinu Gr cc Gr chu ti ca cc phi |c xc nh c k n kt qu tm |c bng xuyn tnh t hoc theo s liu th ng cc hoc c th ly trc tip theo kt qu th cc bng ti trng tnh. Thut ng "c tr|ng t" nn hiu l cc c tr|ng bn v bin dng ca t gc p p p ma u trong lc dnh C, mun bin Grout E) cng nh| trng l|ng th tchou dng ca Gro st Gr ca t . Ngoi ra, thuc v cc c tr|ng tnh ton ca t, trong tiu chun ny, cn c sc chng tnh ton ca t R mi cc v f mt hng cc, cng nh| cc i l|ng tnh ton ca h s nn ca t C mt hng ca cc.

p p Gi tr tnh ton cc c tr|ng ca t , C, E p nn xc nh theo cc yu cu v o tiu Grcau chun thit k nn nh v cng rou ny hn ch h s an ton theo tou G trnh lc Gr p p Scup ca dng trong o chng Grti ca cctnh ton theo t R v f |c rocc iu 5.4cng thc xc nh scGrou Gca u cc - 5.11 ca tiu chun chu nn ly nhng ch dn ny.
Gi tr tnh ton ca h s nn C ca t khi tnh cc chu ti trng ngang nn ly theo cng thc (3) trnh by ph lc ca tiu chun ny. Cc c tr|ng tnh ton ca vt liu cc v ca i cc nn ly theo tiu chun thit p p u thit oktp b tng, Grk cu cucng. b tng ct thp hoc g,u i vi cu - theo tiu chunGrou Gro cn k v 4.7. Nhng tnh ton kt cu ca cc thuc tt c cc loi nn da vo cc lc ca nh v cng trnh truyn ln cc, cn i vi cc ng ngoi lc ni trn, cn phi theo lc do trng l|ng bn thn ca cc gy ra trong khi ch to, cht kho v vn chuyn kd bng cc gi tr t|ng ng 1.1 khi xc nh gc ma st trong 1 v 1,5 khi xc nh lc dnh C1. Trong nhng tnh ton theo bin dng cho php ly kd = 1 tnh tt c cc c tr|ng tnh ton ca t.

Grou

Grou

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

cc cng nh| khi nng cc ln gi ba ti mt im cch u cc mt khong 0,3 L( y L - Chiu di cc). Ni lc trong cc (ging nh| trong m) do tc ng ca trng l|ng bn thn nn p p p o nh Grxcu c k n h s ng lc bng: rou G Grou - Khi tnh bn - 1,5. - Khi tnh theo s hnh thnh v m rng vt nt - 1,25. Trong cc tr|ng hp ny h s v|t ti do trng l|ng bn thn ca cc gy ra nn ly bng 1. rCcup nn tnh nh| cc b tng ct thp ng p ch n nhng yu cu bGroup G o ct Grou c 4.8. sung ni ch|ng 14 ca tiu chun ny, cng nh| tnh theo bn v n nh nh| l cc cu kin ca khung ny. 5. TNH TON CC, cc ng V CC TR THEO SC CHU TI p p p Ch dnou Gr chung Grou Grou 5.1. Sc chu ti ca cc tt c cc loi, cc ng v cc tr nn xc nh theo gi tr b nh| ca sc chu ti tm |c theo 2 iu kin sau y: a) T iu kin sc chng ca t nn i vi cc: cc ng v cc tr theo cc yu ocu trnh by cc iu 5.4 - 5.12. rb) Tp kin sc chng ca vt liu roup ng v cc tr theo cc yu curoup G u iu G cc, cc G cc iu 5.2 - 5.3 v cc tiu chun thit k kt cu b tng v b tng ct thp hoc g, cn trong nhng tr|ng hp cn thit - theo tiu chun thit k cu v cng. p 5.2. Khiup ton cc, cc ng v cc tr theoo bn ca vt liu, cc (cc ng v cc p o tnh Gr|c xem nhu l mt thanh ngm cng trongu li tit in nm cch y di mtou Gr t Gr khong l1 xc nh theo cng thc:

oup GrTrong :
l0 -

l1 = l0 +

bd

Grou

(3)

Grou

chiu di phn cc, cc ng v cc tr k t y i n mc mt t, m.

G
5.3.

bd - h s bin dng, 1/m, xc nh theo cng thc (6) ca ph lc thuc tiu chun ny. o nh| rNuup i vi cc nhi, cc ng v cc tr chn trong , i l|ng : roup roup
2

bd

>1 (trong l - su h cc nhi, cc ng hoc cc tr) th nn ly l1 = l0 + 1.

Khi tnh ton sc chu ti ca cc nhi theo vt liu, sc chng tnh ton ca b tng o xc thit k n h b tng vGlm vic thp i thp m = cu ni trong o ct rnnup nh c k kt cu s iu kinbrtngup|c gimvi nhng 0,85kin Group G tiu chun |c b tng theo v tr thng ng, cng nh| h s iu kin lm vic b sung |c gim thp i k n nh h|ng ca ph|ng php thi cng cc: a) Trong t st m st ca n cho php khoan v b tng m khng cn chng thnh h, khi v tr mc n|c ngmup thi k xy dng d|i cc, up trong u rom p1; ro G G Gro -

Group

Grou

Grou

Grou

b) Trong t m trong cn chng thnh h khoan khi khoan v lc b tng bng cch dng cc ng chng rt ra khi t, khi khng c n|c trong h khoan (tc l khi b tng bng ph|ng php kh), m = 0,9; p khi khoan cn chng thnh h khoan bng cch dng ng chng rtoup oup Grc) Trong t, v b tng d|i n|c, m ou Gr = 0.8. Gr ra khi t d) Trong t m thnh h khoan trong t y vn gi bng dung dch st (khng phi ng chng) v b tng d|i dung dch y, m - 0,7.

Grou
Cc chng 5.4.

Ch thch: Vic b tng d|i n|c hoc d|i dung dch st nn tiu hnh bng ph|ng php VPT (ng dch chuyn thng ng).

Grou Grou Grou

Grou Grou Grou

Grou Grou
F-

Sc chu ti tn, ca cc chng ng vo t, tit din ngang l hnh vung, ch nht hoc trn rut rng c |ng knh n 0,8m v cc ng, cc nhi v cc tr, ta ln t thc t khng nn co |c (ch thch iu 2.2 ca tiu chun ny) nu xc nh theo cng thc:

= mRF

(4)

Trong : m - h s iu kin lm vic ca cc trong t, ly m = 1. din tch ta ln t ca cc ng v cc tr, m : i vi cc tit din c ly oup din tch tit din ngang, cnrovipcc trn rng v cc ng - lyGroup bng Gr bng G i u
2

din tch tit din ngang ca thnh cc kh khng nhi b tng phn rng v bng din tch tit din ngang ca ton cc khi nhi b tng phn rng n chiu cao khng b hn 3 ln |ng knh cc.

R - p chng tnh ton ca t mi cc chng t/mt vung, ly nh| sau: u sc oi vi mi loi cc ng m miGroupln , ln t hn ln ( tng, roup Gra) G cc chng cui, dm, si sn) c n ct cng nh| trong tr|ng hp chng ln t st st cng (tr lp ph c no n|c G < 0,85 cng nh| t lt, dng lt v t tr|ng n), R = 2000t/m2; p khng oup cc nhi, cc ng c nhi b tngp Grb) i vic cc ph lp yu) khngGrou ngm vo thc: b phong haou Gr (khng b hn 0,5m, theo cng
R= R tc h 3 n ( + 1,5) k d d3

(5)

p Grou
R tc n

Trong :

p ro p Gchunu thi (tr trung bnh cng) Grou sc chng nn 1 trc, tiu tm trng
thi no n|c, t/m2; h s an ton theo t, ly kd = 1,4; chn su tnh ton ca cc nhi, cc ng, cc tr trong , m; up

kd 3 p Grou

h -

Gro

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

|ng knh ngoi ca phn chn vo ca cc nhi, cc ng v cc tr, m;. c) i vi cc ng ch|ng u n ln trn b mt t khng b phong ha, lp ny p p up Gro|c ph bi lp t khng b xi l ou dy khng b hn 3 ln |ngou Gr c chiu Gr knh cc ng theo cng thc: R=
R tc n kd

d3 -

(6)

oup GrTrong : Grou


5.5.

R tc v kd - ging nh| k hiu trong cng thc (5). n

Grou Grou

Grou Grou

Ch thch: Khi trong nn cc ng, cc nhi, cc ng v cc tr c b phong ha mnh v phong ha cng nh| c th b xi l, th vn quy nh sc chng tiu chun ca t R tc phi n gii quyt sau khi th tnh t bng bn nu da vo kt qu th cc, cc ng v cc bng ti trng tnh.

Cc treo - ng ca tt c cc loi. Sc chu ti t, ca cc treo - ng (tit din ngang hnh vung, vung c l trn, p p p o nht, cc trn rng n 0,8m) Grchu sc chng tnhc |ng knh,nn d|i mi cc vtrng nn nn cc,Grou Grou chu ti mt hng xc nh nh| tng ton ca t theo cng thc: Trong : p rm - up s iu kin lm vic ca cc trong t, ly m = 1. G o h Grou RFsc chng tnh ton ca t d|i mi cc, t/m2, theo bng 1; = m(mR RF+ u mffili) (7)

Grou

din tch chng ca cc ln t, m2, ly theo din tch tit din ngang ton b hoc theo din tch tit din ngang ca y m rng bng n theo |ng knh p roup nht ca phn m rng: Group ln G Grou uchu vi ngoi ca tit din ngang ca cc, m. fi - sc chng tnh ton ca lp t th i ca nn ln mt hng ca cc, xc nh theo bng 2. p i tip xc vi up hng i o p dy ca Grlm- u chiucc h s lp t thlm vic ca t ln l|t ca cc, m:v mt hng ccou Gromt Gr iu kin mi cc R v mf n nh h|ng ca ph|ng php h cc n sc chng tnh ton ca t xc nh theo bng 3 v |c chn mt cch c lp vi nhau. Trong cng thc (7) vic ly tng sc chng tnh ton ca t phi tin hnh trn tt p c uplp t m cc xuyn qua, trGrohp khi san nn cn gt b hoc c thoup occ Grb xi tri t i. Trong nhng tr|ng tr|ng u tin hnh ly tng sc chng tnh Gr hp y phi ton ca tt c cc lp t nm ln l|t bn d|i mc san nn (gt b) v d|i ct xi l cc b khi b l.

Grou

Ch thch:

Grou

Grou

Group

Grou Grou
su ca mi cc

Grou

Grou Grou Grou Grou Grou Grou

1. Sc chu ti ca cc ng c m rng y (cc hnh kim) |c xc nh theo cng thc (7) y chu vi |u thn cc l chu vi tit din ngang ca thn cc, cn phn m rng l chu vi tit din ngang ca phn m rng.

Bng roup 1

Sc chng tnh ton d|i mi cc ng v cc ng khng nhi b tng, R, t/m2

Grou
3 Grou 4 5 7 10 15 20

p
Si Th 0,1
660 400 680 510
700 620 730 690 770 730
820 750 850

0 750

830 880 970 1050 1170 1260

p Grou p Grou

Ca t, ct cht va Th va mn Ca t st vi ch s st lL=, bng 0,2 0,3 0,4 300 310 200 200 120 380 320 210 250 100 400 340 220 280 200

Grou Grou

Bi 0,5 110 125 130 140 150 165 180 195 210 225

0,6 60 70 80 85 90

p Grou
370 330

430 500 560 620 680 740 800

240 220 260 240 290

p Grou
400 350
440 400

100 110

p Grou 1340 25
30 35 1420 1500

900 950 1000

Grou Grou Grou Grou

480 450 520 560 600

320 350 380 410

Grou 120
130 140

p Grou Ch thch: Grou Grou p

Grou Grou Grou

1. Trong nhng tr|ng hp m bng 1 cc tr s ca R trnh by dng phn s, th t l ca ct, cn mu s l ca st. 2. Trong bng 1 v 2, su ca mi cc hoc ca cc ng v su trung bnh ca lp t khi san nn bng ph|ng php gt b, p hay p bng n|c dy n 3m nn ly t mc a hnh t nhin, cn khi gt b v p thm dy t 3 n 10m - th ly t ct quy |c nm cao hn phn b gt 3m hoc thp hn mc p 3m. su h cc hoc cc ng v su trung bnh ca cc lp t trong vng c n|c nn ly c l|u n kh nng chung b xi tri ca y dng chy mc l tnh ton.

Group

Grou Grou Grou Grou


su trung bnh ca lp t,m

Grou Grou Grou

Grou Grou Grou Grou Grou


-

Khi thit k cc |ng v|t qua cc ho rnh i vi cc |c ng bng ba m khng cn xi n|c hoc phi lm cc h khoan nhi, th chiu su ca mi cc hoc ng trong nu bng 1 nn ly t ct a hnh t nhin ch cng trnh mng. 3. i vi cc su trung gian ca cc v cc ng v cc gi tr trung gian ca st ca t st phi xc nh cc gi tr ca R v f ln l|t theo bng 1 v 2. 4. i vi t ct cht m cht ca n xc nh theo ti liu xuyn tnh, th cc gi tr ca R theo Bng 1 i vi cc |c h khng dng cch xi n|c hoc khoan mi, nn tng ln 100%. Khi xc nh cht ca t theo cc ti liu khc lc kho st cng trnh v khng c cc s liu xuyn tnh i vi ct cht, th gi tr R theo bng 1 nn tng ln 60% nh|ng khng qu 2000t/m2.

5. Cho php s dng cc gi tr sc chng tnh ton R theo bng 1 vi iu kin nu chn su ca cc v cc ng trong t khng b xi l v khng b gt b khng b hn; i vi cu v cng trnh thy li - 4m, i vi nh v cc cng trnh khc - 3m.

Bng roup 2

Sc chng tnh ton mt hng ca cc v cc ng f, t/m2

Grou

p
Mn Bi

Th v th va

Ca t ct, cht va Ca t st vi ch s st lL=, bng 0,5 0,6 0,7 1,2 0,8 0,4 1,7 1,2 0,7 2 1,4 0,8 2,2 1,6 0,9 2,4 1,7 1 2,5 1,8 1 2,6 1,9 1 2,7 1,9 1 2,8 2 1,1 3 2 1,2 3,2 2 1,2 3,4 2,1 1,2 3,6 2,2 1,3

Grou

0,2 ro3,5p G u 1 4,2 4,8 5,3 5,6 5,8 6,2 6,5 7,2 7,9 8,6 9,3 10

2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 35

Grou Grou Grou

0,3 2,3 3 3,5 3,8 4 4,2 4,4 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7

0,4 1,5 2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,8 4,1 4,4 4,7 5

p Grou Grou Grou Grou p

0,8 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

0,9 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

Grou Grou Grou Grou


1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

p p 2. Khip nh theo bng 2 sc chng tnh ton ca t mt hng ca cc v cc ng xc Grou lp t nn chia ra thnh cc lp Grouc chiu dy khng qu 2m. Grou cc ng nht

Ch thch: 1. Khi xc nh sc chng tnh ton ca t mt hng ca cc v cc ng f theo bng 2 nht thit phi l|u n yu cu trnh by cc ch thch 2 v 3 ca bng 1.

Group

Grou

Grou

Grou

3. ln sc chng tnh ton ca t ct cht mt hng ca cc v cc ng f nn tng


ln 30% so vi gi tr trnh by bng 2.

Sc chng tnh ton ca t R v fi trong cng thc (7) i vi lt v st dng lt p p up su h cc ln hn 5m s ly theoGrou trnh by bng 1 v 2 i vi ou cc gi tr Gro5m. Gr su Bng 3

p p Grou Ph|ng php h cc v loi tGrou


1. H cc c v cc rng c bt mi bng ba hi (treo), ba my v ba iden. 2. H bng cch ng vo l khoan tr|c (l mi) vi chn su ca mi cc khng b hn 1m d|i y h khoan khi |ng knh h khoan: a - Bng cnh cc vung b- Nh hn cnh cc vung 5cm c- Nh hn cnh cc vung hoc |ng knh cc trn (i vi tr |ng dy ti in) 15cm

H s iu kin lm vic ca t |c k n mt cch c lp vi nhau khi sc chu ti ca cc treo - ng D|i mi cc mR mt hng cc, mf

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou

p Grou p Grou p Grou Grou


st

p Grou p Grou p Grou Grou Grou p

1 1 1 1

0,5 0,6 1 0,9

3. H c xi n|c trong t ct vi iu kin ng tip cc mt cui cng khng xi n|c 4. Rung v rung p cc vo: a) t ct, cht va. Ct th v th va Ct mn Ct bi. b) t st c st |u = 0,5

1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1

1 1 1 0,9 0,9 0,9 1

st p Grou st

c) st c st 5. H bng ba c kt cu bt k cc rng h mi a) Khi |ng knh l rng ca cc l 40cm v b hn b) Khi |ng knh l rng ca cc ln hn 40cm. 6. H bng Ph|ng php bt k cc trn rng, bt mi ti su 1m v hn, sau c m rng mi cc bng cch n mn trong t ct cht va v trong t st lL= 0.5 khi |ng knh m rng bng:

p Grou Grou p

p Grou Grou p

1 0,7

1 1

a) 1m, khng ph thuc vo cc loi t ni trn.

0,9

Group

Grou

Grou Grou

p
0,8 0,7 1 1

Grou Grou

b) 1,5m trong t ct v ct c) 1,5m trong st v st

p Grou Ch thch:

H s mR v mf im 4 bng 3 i vi t st c st 0,5>IL>0 |c xc nh bng cch ni suy.

i vi cc ng v mi ca n ta ln t ct ri hoc trn t st c st IL>0,6 p p theo kt qu oup Grth sc mang ti ca cc nn xc nhGrou th tnh cc. Grou 5.7. Tnh sc mang ti ca cc nm, cc hnh thang, hnh thoi xuyn qua t ct v t nn tin hnh c k n sc chng tng thm ca t mt hng cc, sc chng ny ph thuc vo mun bin dng ca t tm theo kt qu th nn my nn cc loi t m cc xuyn qua. Sc mang ti ca cc nm, cc hnh thang v cc hnh thoi, p p oup Gr, tn, trong tr|ng hp ny nn xc nh theou thc: Gro cng Grou 5.6. = m[RF +

l (U f
i

i i

+ U oi i c E i k i p ) ]

(8)

Trong : m, R, F, li v fi o p GrUi -u Uoi ie -

Grou
Ei -

ki: p p: Grou

Ch thch: i vi cc hnh thoi, tng sc chng ca t mt hng phn c nghing ng|c trong cng thc (8) khng tnh n.

k hiu ging nh| trong cng thc (7) p p chu vi ngoi ca tit rou cc, m. G din i ca Grou tng cc cnh ca tit din i, m, c nghing vi trc cc: nghing mt hng ca cc tnh bng phn l|ng ca n v, l t s ca na cnh tit din ngang u trn v u d|i trn chiu di ca on c mt nghing, khi ic > 0,025 th nn ly ic up p Grou Gro = 0,025 mun bin dng ca lp t th i quanh mt hng cc, t/m2; xc nh theo kt qu th trong my nn h s xc nh theo bng 4 p h s l|u bin lyGroup p = 0,8. Grou

p Grou
Loi t

Bng 4

Grou Grou Grou

p
H s ki

Grou
0,5 0,6 0,7 0,9

Ct v ct
st St: Khi Ip = 0,18 Khi Ip = 0.25

Grou Grou

Grou Grou

Ch thch i vi st c s do 0,18 < IP < 0,25 tr s h s k'i xc nh bng ni suy

Group

Grou
5.8.

Grou
nh = mu M i l i fi

Grou
(9)

Sc mang ti nh, tn, ca cc (hnh vung, vung c rng rut, ch nht v cc rng chu lc nh, nn xc nh theo cng thc:

oup GrTrong :

p Grou

Grou

u, mf fi v li - k hiu ging nh| trong cng thc (7) m - h s iu kin lm vic, i vi cc h vo t su b hn 4m ly m = 0,6, su 4m v hn 4m ly m = 0,8 i vi tt c nh v oup cng trnh tr mng |ng rotip l thin, i vi loi mng nyoup dy u Gr Gphn 13 intiu chun ny. Gr h s m ly theo ch dn ca Cc treo nhi, cc ng v cc tr

p p o p GrScu ti ca cc nhi c v khng courng cng nh| ca cc ng v ccou Gr m Gr 5.9. mang


tr chu ti trng nn ng lm nn xc nh theo cng thc:

p p Trongp o : Grm - u h s iu kin lm vic trong tr|ng hp ta ln t st ph c no n|crou Grou GG


< 0,85 v trn t lt hoc t dng lt ly m = 0,8, cn trong nhng tr|ng hp cn li m = 1. mR - h s iu kin lm vic ca t d|i mi cc nhi, cc ng v cc tr, ly mR p 1 trong p = khi r up Grou tr|ng hpmi tr|ng hp trcn khiom rng c m cch bng ph|ngou G ccthi cng cc bng rng n mn, i vi Gr ny ly mR = 1,3, php b tng d|i n|c, th ly mR = 0,9; R - sc chng tnh ton ca t d|i mi cc khoan nhi, cc ng v cc tr, t/m2 ly theo yu cu ca cc iu 5.10 v 5.11 ca tiu chun ny, cn i vi oup nhi lm theo cng ngh ni iu p a.b th theo bng 1 ca tiu chunoup Gr cc Grou 2 Gr ny; din tch ta ca cc nhi, cc ng v cc tr, m2, ly nh| sau: i vi cc nhi khng m rng v i vi cc ct - ly bng din tch tit din ngang ca cc v cc tr; i vi cc nhi m rng y - bng din tch tit din oup ca phn m rng ti ch |ngup ln nht ca cc; i vi cc ngoup o ngang Gr c nhi b tng bng din tchGrdinknh ca ng, k c thnh ng; i Gr tit ngang vi cc ng c nhn t khng nhi rut cc bng b tng - bng tit din ngang ca thnh ng. u - chu vi thn cc, m, ly theo |ng knh l khoan, ng chn hoc ca cc ng; p p o p Grmf -u h s iu kin lm vic ca t rou ca cc nhi, cc ng v cc tr,ou G mt hng Gr ph thuc vo ph|ng php to l khoan v vo thn cc ly theo bng 5. fi - sc chng tnh ton ca lp t i mt hng ca thn cc nhi, cc ng v cc tr, t/m2 ly theo bng 2. ging nh| trong cng thc (7). li - up up up F-

= m(mR RF+ M i l i fi )

(10)

Gro

Gro

Gro

Group

Grou Grou

Grou Grou

Grou Grou

Ch thch: Sc chng ca t ct mt hng ca cc c m rng cn k n on t mc san mt bng n mc ch giao nhau ca thn cc vi mt bnh cnic t|ng t|ng c |ng sinh ta ln ranh gii m rng d|i mt gc 1/2 so vi tr cc, trong e - tr tnh ton trung bnh (theo tng lp) ca gc ma st trong ca t nm trong phm vi hnh cnic ni trn; xc nh theo yu cu ca iu 4.6 ca tiu chun ny. Cho php k sc chng ca t st trn ton b chiu di ca thn cc.

Bng 5

p p o sp Grou v ph|ng php thi cng cc GrH u iu kin lm vic ca t m trong ou Gr Loi cc
F

1. Cc nhi theo iu 2.6a khi ng ng rng c mi 2. Cc nhi rung p 3. Cc khoan nhi trong k c m rng y b tng a. Khi khng c n|c trong h khoan (Ph|ng php kh) b. D|i n|c hoc dung dch st

Ct 0,8

A ct 0,8 0,9

st 0,8 0,9

st 0,9

Grou Grou

0,9 Grou 0,7

0,9

Grou Grou

0,7 0,6 0,9 0,7

0,7 0,6 0,7 0,7

0,6 0,6 0,6 0,7

p Grou 0,6
1 0,7

4. Cc ng h bng rung c ly t ra
5. Cc tr

khi 5.10. ro chng tnh ton ca t R, t/m2 d|i mi cc nhi, cc ng h c ly tGro G Sc Gro rut ng sau th b tng v cc tr, cho php ly nh| sau: a) i vi t hn ln c cht n l ct v i vi t ct trong tr|ng hp thi cng cc nhi c v khng c m rng , cc ng h c ly ht nhn t v cc - tr - tnh theo cng thc (11) cn trong tr|ng hp cc ng h c gi nhn t p ro chiu cao 0,5m v ln hn khng roup trong cc loi t nu Gr-oup y G u G b ph hoi, tnh theo cng thc (12): R = 0,65(l dA0k + 1B0k) (11) (12)

up

up

up

oup GrTrong :

R = (l dA0k + 1B0k)

- p tnh ton ca trng l|ng th tch t p , trong nn cc nhi cc ng voup Tr 1/m Grou cc tr (khi t no n|c c k n rou ni trong n|c ) G s y Gr
3

, , A0k, B0k v B0k - Nhng h s khng th nguyn ly theo bng (6) ty thuc vo tr s tnh ton ca gc ma st trong ca t nn, xc nh theo nhng ch dn ca iu 4.6 thuc tiu chun ny.

p Grou

Grou

Tr tnh ton trung bnh (theo cc lp) ca trng l|ng th tch t 1/m3, nm pha trn mi cc ng nhi, cc-ng v cc tr. d |ng knh, m, ca cc nhi, ca m rng (cc c m rng ) cc ng v p p p Grou cc-tr. Grou Grou

l -

Group

Grou
h-

Grou

Grou

Chiu su, m, ca mi, cc nhi hoc ca cc m rng, ca cc ng v cc-tr tnh t a hnh t nhin hoc t ct san nn (khi san nn phi gt b bt) cn i vi tr cu th k t y vng n|c c k n s tng bo mn p p mc up l tnh ton. o Grb) i vi t st trong tr|ng hp thi rou nhi c v khng c m rng ,ou G cng cc Gr cc ng h c ly li t ra (ly mt phn hoc ly ht) v nhi b tng vo mt ng v cc-tr trong cc mng ca nh v cng trnh th theo bng 7. Bng 6

Grou

v cc tr tnh ton ca gc cc h s A o , B o ma st trong k k ca t l' ,

Grou
29

Grou Grou
260 39 163

K hiu cc h s

up GroA
o k

23 9,5 18,6 0,78 0,75 0,68 0,62 0,58 0,55 0,54 0,49 0,46 0,44 0,34 0,25

25 12,6 24,8 0,79 0,76 0,70 0,65 0,61 0,58 0,55 0,53 0,51 0,49 0,31 0,24

27 17,3 32,8

oup Gr24,4 34,6


31 45,5 0,82 0,79 0,74 0,7 0,67 0,65 0,62 0,61 0,6 0,59 0,27 0,22 64

33 48,6 87,6 0,85 0,82 0,78 0,75 0,73 0,71 0,69 0,68 0,67 0,67 0,25 0,20

35 71,3 127 0,85 0,83 0,81 0,77 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,7 0,24 0,19

37 108 185 0,86 0,84 0,82 0,79 0,78 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,23 0,18

Bo k

Grou
khi h = d

Grou Grou

4 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 v ln hn

0,8m v b hon khi d = 4m

0,8 0,77 0,7 0,67 0,63 0,61 0,58 0,57 0,55 0,54 0,29 0,23

Grou Grou Grou Grou Grou Grou

0,84 0,81 0,76 0,73 0,7 0,68 0,66 0,65 0,64 0,63 0,26 0,21

Grou Grou Grou Grou Grou Grou

0,87 0,85 0,84 0,81 0,80 0,79 0,78 0,78 0,77 0,77 0,12 0,17

p Grou suy: bng ni up Chiuro G su mi


cc h, m

C.T. i vi cc tr trung gian ca l,

h = v d, cc h s A o , B o , v xc nh k k d

Bng 7
Sc chng tnh ton R, t/m2, d|i mi cc nhi c v khng m rng , cc tr v cc ng h c ly t v nhi btng vo rut ng, t st c st IL bng

Grou

3 5 7

0 85 100 115

0,1 75 85 100

0,2 65 75 85

0,3 50 65 75

0,4 40 50 60

0,5 30 40 50

0,6 25 35 45

Group

Grou Grou Grou


10 12 15 18 20 30 40

p
135 155 180 210 230 330 450 120 140 165 190 210 300 400 105 125 150 170 190 260 350

Grou Grou Grou

p
80 95 100 130 145 200 250 70 80 100 145 125 -

Grou
60 70 80 95 105 -

95 110 130 150 165 230 300

Grou Grou

Ch thch:

i vi mng cc ca m cu, cc gi tr R trnh by bng 7 nn:

n - Trng l|ng ring ca n|c 1t/m3. hn - Chiu su ca lp n|c, m, k t mc ma kh n mc bo xi con l tnh ton. b) Gim i khi h s rng ca t e > 0,6; lc ny h s gim thp me nn xc nh up p p rbng ni suy gia cc gi tr me = 1 khi erouv me = 0,6 khi e = 1,1. G ou G = 0,6 Gro
Ch thch: Nhng nguyn tc ni iu 5.10 l thuc nhng tr|ng hp khi m bo |c chn su ca mi cc nhi, cc-ng v cc-tr vo t nn trong mi tr|ng hp khng b hn |ng knh ca cc (hoc phn m rng i vi cc c m rng ), cc-ng v cc-tr, nh| khng b hn 2m.

a) Tng ln (khi m cu nm trong vng n|c) mt i l|ng bng 1,5 (nhn) trong : up ro roup roup

Grou
5.11.

Grou

Grou

Sc chng tnh ton R, t/m2, ca t d|i mi cc-ng khng nhi b tng m c nhn t l|u li giai on sau cng lc h cc c chiu cao 0,5m v ln hn (vi iu kin nhn t |c hnh thnh t t c cng c tr|ng vi t dng lm nn ca mi cc-ng nn ly theo bng (1) ca tiu chun ny vi h s iu kin lm p rvicup k n ph|ng php h cc-ng theo nh| iu 4 bng 3 thuc tiu chunoup G o c Grou Gr ny, ng thi sc chng tnh ton trong tr|ng hp ny l ca din tch tit din ngang ca thnh cc-ng.

5.12.

Gro

Sc mang ti ca cc nhi, cc-ng v cc-tr chu ti trng nh nn xc |c theo cng thc: up up

ro ) nh = mu M l f G
i i i

(13)

Grou Grou

Trong : m - ngha ging nh| trong cng thc (9); v u, mf fp l - k hiu ging nh| trong cng thc (10) p Groui i Grou Cc vt 5.13.

Sc mang ti , t, ca cc vt c |ng knh cnh vt D 1,2m v di L 10m, chu ti trng nn hoc ti trng nh nn xc nh theo cng thc (14), cn khi kch th|c p cnh D > 1,2m v chiu di ca cc p ca L>10m th ch xc nh theo s liu p ou vt bng trng tnh: ou Grth cc Gr Grou

Group

Grou

Grou

Grou
(14)

= m[(ACl + Bl h)F+ fu (L -D)]

Trong : m - h s iu kin lm vic ph thuc vo loi ti trng tc dng ln cc v iu up roup t ai xc nh theo bngGroup kin 8; G Gro A v B - cc h s khng th nguyn ly theo bng 9 ty thuc vo tr s tnh ton ca gc ma st trong ca t trong vng lm vic 1 (vng lm vic l lp t c chiu dy bng D tip xc vi cnh cc); trong vng lm vic, t/m

p p p CI Grou lc dnh n v tnh ton ca t rou thng s |ng thng ca t ctou G st hoc Gr 2
I - trng l|ng th tch tnh ton tnh i ca t (c k n s y ni ca n|c) nm pha trn mc cnh cc, l/m2. h chiu cnh t nhin, ro-up k suct sancc k t a hnh roup cn khi lc san nn t b gt i -oup G G Gr th t nn, m; F - hnh chiu din tch cnh cc, tnh theo |ng knh ngoi, m2, khi cc vt chu ti trng nn, cn khi ct vt chu ti trng nh - L hnh chin din tch lm vic ca cnh, tc tr i din tch thn cc, m2; 2 p f- p tnh ca t mt hng p Grou Sc chngcho tttoncc lp trong phmu cc vt, t/m ly theo bng 2 (tr rou Gro vi chiu su h cc); G s |c tnh c u - chu vi thn cc, m; D p Gro-u |ng knh cnh cc, m L - chiu di thn cc |c h vo trong t, m;

Grou Bng 8
Nn

Grou Grou Grou Grou Grou

ro p G st: u St v Grou Grou Grou p

Tn t

H s iu kin lm vic ca cc vt, m chu ti trng

Grou Grou Grou Grou

Nh

i u

a) Cng, na cng v kh do b) Do mm c) Do chy 2. Ct v ct: a) Ct t m v ct cng b) Ct m v ct do c) Ct no n|c v ct chy

0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6

0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5

0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3

Bng 9

Gc ma st trong tnh ton ca t trong vng lm vic l,

Cc h s

Group

Grou Grou Grou Grou Grou

p
13 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Grou Grou Grou Grou Grou

p
B 2,8 3,3 3,8 4,5 5,5 7,0 9,2 12,3 16,5 22,5 31 44,4

Grou Grou Grou Grou Grou

A 7,8 8,4 9,4 10,1 12 15 18 23,1 29,5 38 48,4 64,9

cng u othcs tnh ton nh theo st trong iuu dnh C ca t nn khi o 4.6 r3. Trp (14) nn xcca gc mayu cu carva lcpthuc tiu chun ny. tnh theoGroup G G
I I

Ch thch: 1. Khi xc nh sc mang ti ca cc vt chu lc p, cc c tr|ng ca t bng (9) thuc v t nm pha d|i cnh, cn khi cc chu ti trng nh tnh theo pha tr cnh cc. 2. Chiu su ca cnh so vi ct san nn khng |c b hn 5D t st v khng b hn 6D t ct ( y D - |ng knh cnh cc).

Tnh ton ma st m ca t mt hng ca cc treo.

G Lc Gro Gr 5.14. ro ma st m ca t l lc xut hin trn mt hng ca cc khi ln t gn cco v c h|ng thng 2,56 ng v pha d|i. 5.15. Nu trong phm vi chiu di phn chu lc ma st m ca cc nm trong lp than bn dy hn 0 cm v c th san nn lnh th bng cch p thm hoc ti trng no khc nht (trong phm vi chiu di phn cc up lc ma st m) ca than bn, ly up chu o sau: rnh|up ro G G Gro a) Khi chiu cao phn p b hn 2m, i vi t p v cc lp than bn, f= 0, cn i vi t khong khng phi p c kt cu t nhin, f ly theo bng 2 vi tr s d|ng; p p p b) Khi chiu cao p t 2 n 5m, i vi t, bao gm c t p ly f = 0,4 tr s Grou bng 2 vi du m. Cn i vi rou th f = 0,5t/m2 (ma st m). Grou G than bn cho c) Khi chiu cao p hn 5m, i vi t, bao gm c t p ly f = 0,4 tr s cho bng 2 vi du m. Cn i vi than bn th f = 0,5t/m2 (ma st m). Trong tr|ng hp khi m s c kt ca t gy ra bi p t hoc bi ti trng ph bn up o mt rtrnup t vo lc xy dng cc phn rotrn mt t ca nh v cng trnh baooup r G G G

up

up

up

Group

Grou

Grou

Grou

gm c i cc) kt thc hoc c th t quanh cc c ln no sau mt thi gian bit do c kt d| khng v|t qu mt na lc gii hn i vi t ca nh v cng trnh, th sc chng ca t mt hng ca cc hoc cc ng cho php ly tr p p s d|ng m khng ph thuc vo c hoc khng c cc ph lp than bn. i vioup o ph Grcc u lp than bn nn ly f bng 0,5t/mou Gr 2. Gr Nu bit |c h s c kt v mun bin dng ca than bn nm trong phm vi chiu di phn cc chu ma st m v c th xc nh ln ca nn do tc dng cng ti trng ph trn mt t i vi tng lp t th khi xc nh sc chu ti ca p p p cc hoc cc ng cho php k n sc chng ca t vi du m (ma st m) khng o t Grphiu mc y lp d|i ca than bn mouu t mc trn cng ca lp t mou Gr bt Gr ln ca lp ny do ti trng trn mt t gy ra (xc nh k t ln bt u truyn ti trng tnh ton ln cc) chim mt na ln gii hn i vi nh v cng trnh |c thit k. 6.

p p p cc V ro NH Sc MANG TI GXC u cu hin tr|ngCAGrou cc NG THEO KT quou Gr NGHiN


Sc mang ti , t, ca cc v cc-ng sau khi xc nh chng theo kt qu th bng ti trng tnh hoc ng (va p) cng nh| theo s liu xuyn tnh cn phi kim tra bng tnh ton ti trng v tc ng s dng theo iu kin bn ca vt liu cc p p oup Grhoc ng ng vi iu 4.2 ca tiu chunrou G ny. Grou
Ch thch: Yu cu ny ca tiu chun khi xc nh sc mang ti ca cc hoc cc-ng theo kt qu th cc bng ti trng tnh cng p dng |c cho cc-tr.

6.1.

6.2. 6.3.

Thup v cc ng bng ti trng tnh voupnn theo cc yu cu ca 20 TCNoup ng o cc Gr88-82. Gr Gr Sc mang ti , t, ca cc v cc-ng theo kt qu th chng bng ti trng nn, nh v h|ng ngang, theo kt qu th ng |c xc nh theo cng thc:

Grou

=m

tc gh

kd

Grou

(15)

Grou

Trong : m - h s iu kin lm vic, trong tr|ng hp ti trng nn v h|ng ngang, ly p 1 p m tr|ng ti Group su h trng khi v cc ng vo r Grou 4m=v cn trongm = 0,8 hpkhi sunhcc b hn 4m,cc = 0,6 i vi Gtou hn, ly v h m tt c loi nh v cng trnh tr tr |ng dy ti in l thin, i vi loi cng trnh ny h s iu kin lm vic m ly theo s liu trnh by phn 13 ca tiu chun ny, cc ch dn ca cc iu 6.4 - 6.7 thuc tiu chun ny. k - h s an ton theo t, ly theo nhng ch dn ca iu 6.4 thuc tiu chun ny 6.4. Trongp ng |cp th nh| ou tr|ng hp nu s cc v ccGro ca nhng iu kin t aihoc p Grnhau, m nh hn 6 chic, th tr tiu chunu sc chng gii hn ca cc Grou

p p o- p theo Gr u tr tiu chun ca sc chng gii roca cc hoc cc ng, t, xc nhGrou G hn u


tc gh

Group

Grou

Grou

Grou

cc-ng cng thc (15) nn ly bng sc chng gii hn b nht t kt qu th, tc l

tc nhau, bng hoc ln hn 6 chic, th cc i l|ng gh v kd nn xc nh trn c s kt qu x l thng k cc gi tr ring ca sc chng gii hn ca cc theo s liu th, ng vi cc yu cu ca 20 TCN bng ph|ng php dng cho vic xc nh sc p p oup cc o l|ng chng r Grchng tm thi. y, xc nh Gri u gi tr ring ca sc v iugiiou G6.7 hn nn theo cc yu cu ca iu 6.6 ti trng nh v h|ng ngang khi th ng. 6.5. Nu ti trng khi th tnh ca cc hoc cc ng chu nn dn n ti trng gy ra s tng lin tc ca ln m khng tng ti trng na (khi < 20 mm) th ti trng p p p o |c chng gii Grny.u ly lm tr s ring ca scGrou hn ca cc hoc cc ng khi thou Gr gh

p p oup GrTrong tr|ng hp nu s cc hoc cc-ngou th nhng iu kin t ai gingou Gr |c Gr

tc gh = gh min, cn h s an ton theo t kd = 1

Trong tt c cc tr|ng hp cn li i vi mng nh v cng trnh (tr cu), tr s ring sc chng gii hn ca cc hoc cc ng gh chu ti trng nn ly ti trng p m up tc dng ca ti trng y cc hoc cc ng |c th c ln bng xcoup o d|i Grnh theo cng thc: Grou Gr = S ghtb (16) Trong : ln trung bnh ca mng trnh ghtb - tr rSoup chokphp gii hn ca nhimouthit k hoc lynh hoc cng Gioup r v p G thit |c quy nh trong G theo tiu chun r vi nh v cng trnh t|ng ng khi thit k nn nh v cng trnh; h s chuyn t ln trung bnh gii hn cho php ca nh hoc cng trnh Sghtb cho trong thit k sang ln ca cc hoc cc-ng do |c khi th tnh vi p n nh quy |c (s tt dn ln). Nn ly h s = 0,2 trong nhng p p Grou tr|ng hp khi vic th cc v Grou tin hnh vi s n nh quy |cou Gr cc ng |c bng 0,1 mm sau 1 gi nu d|i mi cc l t ct hoc t st c st t cng n kh do, v sau 2 gi nu d|i mi cc l t st c st t do mm n chy. Cho php lm chnh xc h s theo kt qu theo di ln ca nh xy trn mng cc trong nhng iu kin a cht t|ng t. o rNuup ln xc nh theo cng thc (16) >up mm th tr s ring ca sc chngoup G Gro 40 Gr gii hn ca cc hoc cc ng gh nn ly ti trng ng vi = 40mm. i vi cu sc chng gii han ca cc hoc cc ng gh chu ti trng nn phi ly ti trng b hn 1 cp so vi ti trng m d|i ti trng ny gy ra: p p oup Gra) S tng ln sau 1 cp gia ti (Grouln ln hn 40mm) v|t qu 5 ln rou G s tng tng ln mt cp gia ti tr|c ; b) ln khng tt dn trong thi gian 1 ngy m hoc hn ( tng ln ca cc ln hn 40 mm).

Grou

Grou

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

Nu khi th, ti trng ln nht t |c c tr s bng hoc ln hn 1,5 (trong - sc mang ti ca cc hoc cc ng tnh theo cc cng thc (4), (7), (8), (9), (10), (13) v (14) ca tiu chun ny), ln ca cc hoc cc ng t ra b hnups xc nh theo cng thc (16), oup cu th b hn 40 mm, th Group o tr Grtr|ng hp ny, tr s ring ca sc Gr i vihn ca cc hoc cc ng trong chng gii gh cho php ly bng tai trng ln nht c |c lc th.

Grou
6.6.

Ch thch: Cc cp ti trng kh th cc hoc cc ng bng ti trng nn tnh phi quy nh trong phm vi 1/l0 - l/15 sc chng gii hn |c tnh ca cc hoc cc ng gh .

Grou

Grou

Khi th cc hoc cc ng bng ti trng tnh theo h|ng nm ngang hoc nh ln th gi tr ring ca sc chng gii hn gh (iu 6.4 ca tiu chun ny) theo biu quan h ca chuyn v vo ti trng phi ly ti trng m d|i tc dng ca ti p p oup Grtrng ny chuyn v ca cc tng khngrou G ngng. Grou
Ch thch: Kt qu th tnh cc hoc cc ng chu ti trng ngang c th |c dng xc nh trc tip ti trng tnh ton xut pht t iu kin bin dng ngang gii hn cho php ca nh v cng trnh. Loi ti trng nh| th i vi nh v cng trnh (tr nhng cng trnh c bit nhy i vi bin dng ngang) cho php ly ti trng m tr bin dng ngang ca cc hoc cc ng mc mt t khi th theo 20 TCN 88-82 bng tr s gii han cho php nh|ng khng qu 10 mm.

Grou
6.7.

Grou

Grou

Khi th ng cc ng, gi tr ring sc chng tnh ton gh tn (iu 6.4 ca tiu chun ny) theo s liu h cc, chi thc t (o |c er > 0,002m nn xc nh up p rtheoup thc: G o cng Grou Gro
gh = 4 Q + 2 ( q + q1 ) nFM 1+ p n 2 nFe Q n + q + q1

(17)

p p p Nu vic Grou chi thc t (o |c) ef < 0,002m th trong d n mng cc nn xtGrou Grou Gro
dng ba c nng l|ng va p ln hn h cc, nng l|ng ny chi er 0,002m, cn trong tr|ng hp khng th i |c thit b ng cc v khi c my o chi th gi tr ring ca sc chng gii hn ca cc gh nn xc nh theo cng thc: p u up
gh = 8 p ( c f + c ) Q 1 2ef +c 1+ 1 . 20 e f + c ( 2c f + c)2 Q + q

Gro

Grou Grou

(18)

Trong cc cng thc (17) v (18) dng cc k hiu: roup s ly theo bng (10) ph thucroupliu cc, T/m2; G n - h G vo vt FM-

din tch |c gii hn bng chu vi ngoi ca tit din ngang (cc c hoc rng) ca thn cc (khng ph thuc vo vic c hay khng c mi cc), m2;

h s ly bng M = 1 khi ng cc bng ba tc dng va p cn khi h cc oup rung th ly theo bng (11) phoupvo loi t d|i mi cc; Group Gr bng Gr thuc

Group

Grou
p -

Grou

Grou

nng l|ng tnh ton ca 1 va p ca ba, T.m; ly theo bng (12) hoc nng l|ng tnh ton ca my h bng rung - ly theo bng (13); chi thc t, bng ln ca cc do mt va p ca ba, cn khi dng ef oup rung - l ln ca cc doGroup trong thi gian 1 pht, m; Group cng ca my Gr my C chi n hi ca cc (chuyn v n hi ca t v cc), xc nh bng my o chi, m; ton b trng l|ng ca ba hoc ca my rung, T:

p Q- p Grou trng l|ng phn va p ca ba, T: ou Gr


-

Qn -

h s hi phc va p, khi ng cc v cc ng b tng ct thp bng ba tc ng va p c dng m m g, ly 2= 0,2), khi h bng mng, 2 = 0; qtrng l|ng ca cc v mi cc, T; trng l|ng ca cc m (khi h cc bng rung qp r1oup s l/T, xc nh theo cng thc:roup q1 = 0), T; G - h G Grou =
1 n 0 n1 Q 2g(H h) + 4 F Q+q

Grou

(19)

p y,p Q v q - k hiu ging nh| trong ccup thc (17) v (18). F, cng Grou- cc h s chuyn t sc chngGro(gm sc chng do ca t) sang scou Gr ng n,n
c h

chng tnh ca t, ly ln l|t bng: i vi t d|i mi cc n0= 0,0025 gy m/T v i vi t mt hng cc nh| 0,25gy m/T; - din tch mt hng cc tip xc vi t, m2; p p p gGrou gia tc lc ht tri t, ly g = 9,81 m/gy2 Grou Grou h Chiu cao ny u tin ca phn va p ca ba, i vi ba iden ly h = 0,5m cn i vi cc loi ba khc h = 0; H - chiu cao ri thc t phn va p ca ba: m.

p Ch thch: Grou gi tr Q 1. Cc

p roup Gcc cng thc tnh ton trn khng c Grou , Q, q v q dng trong h s
l

v|t ti. 2. Trong tr|ng hp c s chnh lch hn 1,4 ln, v sc mang ti ca cc xc nh theo cng thc (17) (19) vi sc mang ti xc nh bng cc yu cu ca phn 5 trong oup tiu chun ny (|a vo kt Grxcup cc tnh cht c l ca t Group Gr thuc th nghim) th cn kim tra qu o nh ti ca cc theo kt qu xuyn phng thm sc mang tnh . Bng 10

Grou Grou

Loi cc

Grou Grou

H s n, T/m2

Grou Grou

1. Cc b tng ct thp c m cc 2. Cc g khng c cc m 3. Cc g c cc m

150 400 80

Group

Grou

Grou
Bng 11

Grou
H s M

Loi t d|i mi cc roup lp nht ct G 1. Si sn c cht

p Grou Grou Grou p

2. Ct th va, cht, trung bnh v ct cng 3. Ct mn cht trung bnh 4. Ct bi cht trung bnh 5. ct do, st v st cng 6. st v st na cng 7. st v st kh do

Grou

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7

Grou Grou Grou

p Ch thch: Grou Grou Grou p

Trong ct cht, gi tr h s M ni im 2-4 ca bng (11) nn tng ln 60% cn khi c ti liu xuyn tnh tng 100%

Bng 12

Kiu ba

p p GrouNng l|ng tnh ton ca va pGrou ba


p,T.m

1. Ba treo hoc tc dng n c 2. Ba i--zen ng 3. Ba i--zen cn 4. Ba i--zen khi ng kim tra li bng va p n

Grou

QH 0,9QH 0,4QH Q(H-h)

Grou

p p u 1,h imp chiu ln u Grora xc nh theocao nyo, m. tin phn opcho php di - h =zen doi vi ba cnou Grva u ca ba ly - 0,6m m khng kh Gr gy th|c tnh ton s b
v h = 0,1 i vi ba ng.

Ch thch:

Bng 13
Lc kch thch ca my rung, T

Grou

p Grou 10 23
4.5 9

30 13

45 17.5

50 22

60 26

78 34

Grou 80
35

Nng l|ng tnh ton t|ng |ng va p ca my rung p,T.m

6.8. ro mang ti , T ca cc treo ng v ca cc vt lm vic bng ti trng nn,Gro theo G Sc Gro kt qu xuyn tnh t, nn xc nh theo cng thc:

up

up

up p

p Grou

m 3
n

nk d

p Grou

(20)

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

Trong : m - h s iu kin lm vic, ly m = 2 i vi cc ng: p p rnoup l|ng im xuyn; G s Grou Grou 3 - tr s ring ca sc chng gii hn ca cc, T, ti im xuyn, xc nh theo yu cu ca iu 6.9 thuc tiu chun ny. k - h s an ton theo t |c quy nh ty theo s thay i cc gi tr ring tm p p p Grou |c v sc chng gii hn ca cc uti cc im xuyn v s l|ng ccou Gro 3 Gr im ny gi tr xc xut tin cy = 0,95 theo nh| yu cu ca tiu chun x l kt qu th t. 6.9. Gi tr ring sc chng gii hn ca cc ti im xuyn 3 . Phi xc nh theo cng thc: p p p Grou Grou Grou 3 = R3F + fhu (20) Trong : R3 Sc chng ca t d|i mi cc ng hoc d|i cnh cc vt theo s liu xuyn ang xt T/m2 oup tchimdin ngang ca. cc ng up hnh chiu din tch lm vic caoup GrF - din tit Grohoc Gr cnh cc vt tc l trong tr|ng hp cc chu ti nh, tr i din tch tit din thn cc m2; f Sc chng ca t mt hng cc theo s liu xuyn ti im ang xt, T/m2; p - p su k gn cc,p Grhou chiu cngh ccny t mt t irmtu m,l|ng bng |ng knh ca Grou G o i (trong tr|ng hp cc vt, th h trong thc phi gim cnh vt), u - chu vi tit din ngang ca thn cc, m. Sc chng ca t d|i mi cc R3, T/m2, theo kt qu xuyn tnh t ti im ang p p p o nn Grxt u xc nh theo cng thc Grou Grou R3 =1 q3 (22) Trong :

p p p hng Grou Khi xuyn thit b kiu C - 979, ghiou tng sc chng ca t mt Grou Gr |c p p chng ca t, up t r 3 Grqou gi tr trung bnh sctrong phm vir4dT/mpha d|i v ldxuyn tm |c Gthou G ov . trn mi v pha d|i mi cc nghim on nm
2

1 -

h s ly nh| sau:

ca xuyn th theo bng (14); Khi xuyn bng thit b kiu C-832, ghi |c sc chng ring ca t mt hng ca xuyn gn mi xuyn th 1 = 0,5;.

thit k ( y d - |ng knh hoc cnh ca hnh vung hoc cnh ln nht ca cc c tit din ch nht, m) cn i vi cc vt l gi tr trung bnh sc chng xuyn ca mi trong vng lm vic lay bng |ng knh ca cnh vt. p im T/m2, up o chng ca t mt rScuxt nn xc nh: hng cc, f,Grotheo s liu kt qu xuyn t ti Group G ang

Group

Grou Gro

Grou ro f lG f=
3i i

p
(23)

Grou Grou

a) Khi xuyn bng thit b kiu C-979, theo cng thc: f = 2 f3 b) Khi xuyn bng thit b kiu C-832 theo cng thc: up up
h

(24)

Trong : 2 v 1 - cc h s, ly theo bng (14) rfoup trung bnh sc chng ca t roup T/m2, |c xc nh nh| th|ngoup G 3 - tr G mt hng, Gr s ca vic chia tng sc chng ca t o |c mt hng ca xuyn cho din tch mt hng ca xuyn trong phm vi t mt t ti im xuyn n mc v tr mi cc trong lp mang ti |c chn Sc mt p foup chng trung bnh ca lp t i ouhng ca xuyn , t/m2 p Grli3i- chiu dy lp t i, m; Gr Grou h - Ging nhu trong cng thc (21) 7. TNH TON LN CA MNG CC V CA NN cc THEO bin DNG p p p ou GrVic tnh ton mng cc treo, cc ng v ccu (d|i y, mc ny, nGrou Gro tr 7.1. gin |c gi tn chung l "cc") v nn ca mng theo bin dng |c tin hnh nh| i vi mng quy |c trn nn thin nhin theo cc yu cu ca tiu chun thit k nn nh v cng trnh. Ranh gii ca mng quy |c (hnh 1) |c xc nh nh| sau:

p p - Pha Grou d|i l mt phng AB i qua mircc;u G o


4

Pha cnh l cc mt phng ng AD v BC qua mp ngoi cng ca hng cc

Grou

bin thng ng khong cch ltg Htb , cn khi c cc nghing - th i qua mi ca cc nghing ny. p ouptrn - l mt t san nn CD; Group Gr Pha Grou Trong : Htb - Tr s tnh ton trung bnh cn ca gc ma st trong ca t, xc nh theo cng thc:

Grou

Htb =

[ H1l1 + H 2 lGroupn ] 2 + ... Hn + l


1

G (25) r

oup

H1, H2 Hn - Tr s tnh ton ca gc ma st trong ca tng lp t m cc xuyn qua c chiu dy ln l|t l1, l2, ln; - su l = l + l2 rloup h cc trong t k t y di,ro1up + l3 + ln roup

Grou

Grou

Grou

Group

Grou Grou Grou

Grou Grou Grou

Grou Grou Grou

Hnh 1: S xc nh ranh gii mng quy |c khi tnh ln ca mng cc.

Trong trng l|ng bn thn ca mng quy |c khi xc nh ln ca mng bao gm trng l|ng th tch ca mng quy |c. Tr bin dng ( ln) ca mng cc v nn ca n tm |c theo tnh ton khng p |c v|t qu tr gii hn cho php xc nh theo cng thc (2) ca tiu chun ny. oup o p GrNuu xy dng nh tn nn (p Grou phun) cao hn 2m hoc c ph ti Gr 7.2. khi bng n|c th|ng xuyn khc (lu di) t|ng |ng vi lp p nh| th, cn trong phm vi chiu su ca h cc c lp than bn dy hn 30cm hoc lp bn, th tr s ln ca mng cc treo xc nh c ch gim kch th|c mng quy |c; trong tr|ng hpup i vi cc cc thng ng cngoup nghing phi gii hn bng ccoup nh| cc o ny

Gr

mt thng ng i qua k t hng cc bin thng ng mt khong cchLthtg Htb


4

Gr

Gr

8. THIT K MNG CC 8.1. Ty theo cch b tr trong mt bng ca cc, cc ng, cc tr (sau ny n gin gi chung l cc) m mng cc |c chia thnh cc dng sau: p p cc lp; oup Gra) Cc n - d|id|i m tr cnh Grou khi ti trng trn mng phn bou Gr b) Thnh bng cc t|ng v cng trnh theo chiu di vi cc, |c b tr thnh mt, hai hng hoc nhiu hng hn c) Nhm hc - d|i cc ct vi cc b tr trong mt bng c dng hnh vung, ch nht hnh thang hoc hnh c dng khc: p p oTr|ng cc lin tc - d|i cc cng trnh nng vi kch th|c khng ln lm trnoup Grd) u Grou Gr mt bng v ti trng phn b trn ton b din tch cn cc |c b tr d|i ton b nh hoc cng trnh (cc nh cao, ng khi, l cao, thn xil v.v...). 8.2. Lin kt i cc vi cc cho php lm gi t do hoc kiu gi cng.

Trong ltb - khong cch t mi cc n y lp than bn dy hn 30 cm hoc y lp bn. p p p 7.3. rou cc lm vic nh| cc chng, cc rou chu lc p hoc lc nh ngoi rou G Mng nhm cc lm vic d|i tc dng treo ti trng nh, th khng cn tnh chng G ca n G ra cn c theo bin dng. 7.4. Vic tnh ton cc theo bin dng khi cng tc dng ti trng thng ng v ti trng ngang v mmen nn lm theo nhng yu cu trnh by ph lc ca tiu p p oup Grchun ny. Grou Grou

Grou

Grou

Grou

Group

Grou
8.3.

Grou

Grou

Gi t do ca i cc ln cc cn |c k n trong tnh ton quy |c nh| l lin kt bn l v cc i cc ti ch th c th lm bng cch ngm u cc vo i su 5-10 cm. p ngm rup oup GrTrong tr|ng hp ny khng bt bucGrou ct thp ca cc vo i. Grou 8.4. Lin kt cng i cc vi cc nn lm trong nhng tr|ng hp, khi m: a) Thn cc nm trong cc t yn (ct ri, t st c st chy, trong bn than bn v.v). b) Ti ch lin kt, ti trng nn truyn ln cc b lch tm so vi cc: tc nm up p rongoi phm vi nhn tit din ca cc;roup G u G Gro c) Trn cc tc dng cc ti trng ngang m tr s chuyn v do ti trng ngang gy ra khi gi t do (xc nh bng tnh ton theo nhng yu cu ca ph lc thuc tiu chun ny chng t ln hn tr gii hn cho php i vi nh v cng trnh p p p othit k; rd) Trong mng c cc ni thng ng hoc nghing; G u Grou Grou ) Cc chu ti trng nh. 8.5. Vic lin kt cng cc cc b tng ct thp vi i b tng ct thp ton khng ngm cc vo i vi su ng vi chiu di chn ct thp, hoc l chn su ct p p p chiu di ng vi cc yu cu ca tiu chun cu o v Grthpubb tng vi tng ct thp. Trong rouhp sau u ccthit k cc kt cnou Gtr|ng Gr bng tng v b ng sut tr|c phi lm khung ct thp khng ko cng sau n |c dng nhu l ct thp neo.

8.6.

Grou Grou

Ch thch: Vic neo trong cc i cc chu ti trng nh (iu 8.4 d) phi ngm ct thp ca cc v i mt di |c xc nh bng cch tnh theo chu nh.

Lin kt cng cc vi i c sn phi |c m bo bng cc m hnh chung. Trong i c sn cng cho php lin kt cc trong cc l ring cha sn trong i.

Grou Grou

Grou Grou

Ch thch: Vi nhng ti trng p khng ln lm (khong 40T) cho php gi t do i ln mt u cc |c lm bng phng bng va xi mng.

Cc trong nhm ca mng chu ti trng lch tm nn b tr sao cho hp lc trng th|ng xuyn tc dng ln mng qua im gn nht c th |c so vi trng tm ca mt bng cc. p 8.8. up thu ti trng ng v mmen cng nh|p trng ngang (ty theo ln v ti o tip Grh|ng ca ti trng) cho php dng cc ng,u nghing v cc hnh nng. Grou Gro cc 8.9. Khong cch gia cc trc cc treo khng m rng dy khng |c b hn 3 (trong |ng knh ca cc trn hoc cnh ca cc vung hoc cnh ln nht ca cc c tit din ngang ch nht) cn gia trc cc chng th khng b hn l,5 . p mp - mp gia cc thn cc-ng p oup GrKhong cch cc khoan nhi v cc ngrothikhng chngb hn t st kh cyou G khi u cng |c trong 1m, gia cc Gr m rng ca st cng hoc na cng, l 0,5 m. cn trong cc loi t cn li khc l 1m. 8.10. Ti trng tnh ton trn cc N, tn, i vi nhng mng c nhng cc thng ng xc nh theo cng thc:

8.7.

Grou

Grou

Grou

Group

Grou

p
N=

Grou
Myx Mxy N + + 2 n yi x2 i

Grou
(26)

Trongp o : GrN,u x MyM

p p Grou mmen tnh ton. Tm, i vi ccou Gr ln l|t l lc nn tnh ton. T. v

trc chnh trung tm x v y ca mt bng cc mt phng y i cc: n s cc trong mng; khong cch t trc chnh n trc mi cc, m; xi v yi p oup khong cch t trc chnh rotrc mi cc, m tn tnh ton tioup Grx v y G n u Gr trng m. Vic phn b ti trng gia cc cc ca mng cu nn xc nh bng cch tnh chng nh| kt cu khung. 8.11. Ti up ngang tc dng ln mng c cc cc p ng cng tit din ngang cho phpoup o trng Grly phn b u gia tt c cc cc. Grou Gr 8.12. Vic kim tra n nh ca mng cc v nn cc phi tin hnh theo yu cu ca tiu chun v thit k nn nh v cng trnh c k n tc dng ca phn lc thm do cc gy ra, cc phn lc ny tc dng ln phn t b tr|t. p cu tr trung p oup GrMng cc ca cc m tr|tv ca ccGrougian trn cc i dc nn kim tra rou G v n nh chng li s su (chuyn v ca mng cng vi t) theo mt tr|t cung trn hoc theo mt tr|t khc bt li nht. 8.13. Vic chn chiu di ca cc phai ty theo iu kin a cht ca vng xy dng. Mi cc thng th|ng nn chn vo t t nn co, xuyn qua cc lp t yu hn, p chn su ca cc vo t, da vo tnh out d|i mi cc, m khng |c roup oup Grhn: Gr cht Gb - Trong t hn th, t si sn v t ct th va, cng nh| t st c ch s st IL0,10,5m. - Trong cc loi t khc... 1m.

p o thch: GrChu oup

Grou

Grou

G G 9. G C IM Thit K MNG CC TRONC T LN T 9.1. Mng cc trong t ln |t nn thit k xut pht t iu kin l t trong nn mng c th b |t hon ton (do |ng ng n|c b hng hoc do nng cao mc n|c ngm) tr nhng tr|ng hp khi m da vo d bo theo cc iu kin a cht thy p vnup iu kin s dng nh v cngo p vic nng cao mc n|c ngm l trnh, o hoc Grkhng th c, cn chng li s |tGrccu mt cch ngu nhin th trongGrou t b thit

G Gr 8.14. r su t y i cc |c quy nh tu thuc vo cc gii php kt cu phnGr d|i mt t ca nh v cng trnh (c tng hm v tng hm k thut) v theo thit k san nn ca vng xy dng (o bt i hoc p cao thm), cn chiu cao ca i th xc nh bng tnh ton. i vi mng cu cn tnh n chiu su dng n|c v s xip cc b ca y dng chy cnh tr cu. l p rou rou

i vi mng ca nh v cng trnh cp IV mi cc cho php chng ln t ct v t st c than bn q 0,25. Trong tr|ng hp ny sc mang ti ca cc phi xc nh theo kt qu th bng ti trng tnh. Khi c lp than bn b ph th mi cc phi chn su khng t 2m pha d|i y lp than bn ny.

oup

oup

roup

Group

Grou

Grou

Grou Grou

Trong t ln |t ngoi loi cc ni phn 2 ca tiu chun ny cng cho php dng cc b tng nhi v b tng ct thp c |ng knh n 500 mm |c thi cng trong cc h khoan c y m cht n chiu su khng b hn 3 d (trong d |ng knh l khoan). p p up 9.3. ro tr|ng hp, nu theo kt qu kho st cng trnh xc nh |c rng vic ro G Trong Grou Gh u cc ng trong t ln |t rt kh khn th trong thit k cn xt vic lm cc l khoan mi c |ng knh b hn kch th|c tit din cc 50 mm. 9.4. Khi kho st a cht cng trnh ni xy dng c t ln |t nn xc nh loi t < ln upv tch lp t c ln |t t|ng i p 0,02 p lc P = 3 kg/cm2. o |t rTrn lnh th xy dng cn phi nghinrou s thn ch a cht thy vn caoup G G cu cn Gr mc n|c ngm v d bo kh nng thay i ca n trong thi k s dng nh v cng trnh |c thit k v tn ti ca chng. 9.5. Cc loi t ln |t v cc loi t khc m cc c tr|ng bn v bin dng ca p chngp 30m ou gim i khi |t, trong mi tr|ng hp khi chiu dy ca cc lp y nGroup Grth nn dng cc xuyn sut cc lp y. rou G Nu vic dng cc xuyn qua cc lp t ln |t cho tng iu kin c th khi xy dng nh hoc cng trnh v mt kinh t chng t khng hp l th trong t ln |t loi 1 cho php dng cc vi mi chn su khng t hn 1m vo lp t c ln 2 trong t|ng o ca i 0,02 r|t upcc lpspha trn).p lc 3 kg/cmrnh|ngpkhng b hn p lc t nhin Group G t G ou
Ch thch: 1. Khi thit k mng cc ca tr cu v mng cc ng ca bt k nh v cng trnh no thng th|ng phi xt vic xuyn ht chiu dy t ln |t v chn mi cc vo t khng ln |t. ln |t t|ng i s 0,02 p lc 3kg/cm2 nn y m bo |c yu cu, theo tnh ton sc mang ti ca cc theo t dng i vi cc v cc ct lm vic trong t ln |t loi nu theo d bo v iu kin a cht thy vn v iu kin s dng nh v cng trnh khng th xy ra vic nng cao mc n|c ngm v thm |t t do h| hng |ng ng n|c v do khng th c s ln |t ca t do trng l|ng bn thn ca cc lp t pha trn gy ra.

9.2.

p p o thch: |t ou GrChu t ln |t ca nn l loi bGrhon ton no n|c G 0,8.

k phi xt n cc bin php chng |t t trong tr|ng hp ny, n cng cn xt cc bin php kt cu m bo bn v n nh ca nh v cng trnh khi thm |t t do hng hc ng n|c gy ra.

p p p Grou v cc ct i vi nh t tng cp IV cho u chng mi cc ln t ln |t Grou Gro php 2. Cc c Grou


9.6.

Grou

Grou

Tnh ton cc hoc cc ng theo sc mang ti cng nh| tnh chng cng chu tc dng ti trng thng ng, ti trng ngang v m men khi xy mng trong t ln |t up theo cc ch dn phn 5 v ph lc cap chun ny vi cc iu kin b up tin o nn rsung sau y: rou G G Gro a) Nu xy ra |t cc b hoc |t do hng ng n|c hoc nng cao mc n|c ngm th sc chng tnh ton ca t ln |t d|i mi cc R v mt hng ca cc f (bng 1,2 v 7), h s t l k (bng 1 ca ph lc tiu chun ny) v mun

Grou

Grou

Grou

Group

Grou

Grou
0,9e w Wp s IL = Wl Wp

Grou Grou (27) Grou

bin dng E nn chn theo ch s st ca t IL ng vi iu kin lm |t n no n|c G > 0,8 v |c xc nh theo cng thc:

p Grou

Grou Grou

Trong : up Greoh s rng ca t ln |t; -

w- trng l|ng ring ca n|c, ly w = 1T/m2; s - trng l|ng ring ca t; T/m2: W v Wp vp l m ca t ln |t gii hn ln p gii hn nho tnh bng s l ca p ou ou Grn v: Gr Grou Khi IL < 0,4 nn ly IL = 0,4 b) Nu ch c th xy ra b |t cc b do hng |ng ng n|c mt phn ca lp t ln |t trong phm vi chiu di ca cc thi nhng ch dn tnh ton ni p im a v sc chng tnh ton ca t ln |t R v f nn nhn vi h s boup up Grosung iu kiu lm vic md = 1.4. Grou Gr c) Nu da theo cc iu kin a cht thy vn v iu kin s dng nh v cng trnh vic dng cao mc n|c ngm hoc |t cc b khng th xy ra |c th sc chng tnh ton ca t d|i mi R v trn mt hng f ca cc v cc ng p up 7, cn up theo bng 1 ph lc r Gronn xc nh theo cc bng 1,2 vGroh s k thnm t nhin.cay phitiuou Ggi chun ny da vo ch s st thc t ca t th nh rng c th xy ra tng dn dn m ca nn t ln |t n m gii hn ln wp do ph hoi iu kin t nhin v bc hi nu m t nhin ca t tr|c khi bt u xy dng b hn m Wl. V vy cc c tr|ng ca t phi p p up ly m W > tr|ng o nu p, r Groly theo m t wp, cn trong W;Grhpu lc bt u xy dng W > wGthou nhin thc t d) Nu ni xy dng c t ln |t loi II cn ln |t d tnh v|t qu ln gii hn cho php i vi nh hoc cng trnh thit k th cn phi k n kh nng xut hin trn mt hng ca cc v cc ng lc ma st m ca t bng up occh gim sc mang ti ca cc theo nh|up ch dn ca iu 9.10 thuc tiuoup Gr chun ny. Gro cc Gr e) Nu xy ra |t t nn th trong tt c cc tnh ton cc gi tr ca gc ma st trong 1 v lc dnh n v C1 ca t ln |t phi ly ng vi tr|ng hp chng hon ton no n|c tc l no n|c G 0,8. p p p o mang G Scu ti ca cc trong rnh dm nm tr|c c th quy nh theo yu cu caou Grou Gr 9.7. r iu 5.7 thuc tiu chun ny, xem ging nh| i vi cc ng c cc mt nghing khi theo cc yu cu b sung trnh by iu 9.6 ca tiu chun ny. 9.8. Sc mang ti ca cc v cc ng trong t ln |t theo s liu th hin tr|ng, trong tr|ng hp c th t nn b |t trong qu trnh s dng nh v cng trnh, nn xc up p oup Grnh ch trn c s kt qu th cc hoc ccu bng cch lm |t hon ton to Gro ng Gr

Group

Grou

Grou

Grou

ln |t quanh cc th hoc cc ng gm c t d|i mi cc khong cch 5d (trong d - |ng knh ca cc trn hoc cnh cc vung hoc cnh ln ca cc tit din ngang ch nht, t trong th tch ni trn phi t n no n|c G 0,8, p p cn khi khng t qur o p Grnu m ng th |tm nn trong ln Wous dng nh hoc cng trnh - th tou G trnh W < W . Gr vi gii hn p nu p Khng cho php xc nh sc mang ti ca cc v cc ng trong t ln |t theo ti liu th ng, cng nh| khng cho php xc nh sc chng tnh ton ca t ln |t d|i mi R v mt hng f cc v cc ng theo kt qu th hin tr|ng nhng p p t up bng ph|ng php xuyn. Gro ny Grou Grou 9.9. Sc mang ti ca cc v cc ng theo kt qu th bng ti trng tnh c lm |t t (iu 9.8 ca tiu chun ny) trong t ln |t loi I v loi II nn xc nh theo nhng yu cu ni Phn 6 ca tiu chun ny. Ngoip trong t ln |t loi II khi m xc up |c t c th ln |t d|i trng nh p ou ra, Grl|ng bn thn ln hn ln gii hn cho php i vi nh v cng trnh thit k,ou Gro Gr th sc mang ti ca cc v cc ng xc nh theo kt qu th tnh c lm |t cc b, tc lc xc nh khng k n s pht trin ca ma st m cn phi gim i theo nh| ch dn ca in 9.10 thuc tiu chun ny.

9.10.

Scup ti H T, ca cc v cc ng chu ti trng nn trong t ln |t loi H khi p p o mang Grc k n kh nng pht trin ma st m rot nn xc nh theo cng thc: Grou G ca u
H = a(mu 0 fi l i )
hn

(28)

p - p mang sc cc ng trong up Grou c lm |tti ca cc vkhi khngrot ln |t xctheo nhng yu th tnhou G lm |t cc b th nh trn c s cu ca Gr cc b, cn
ca cc iu 9.6 - 9.8 thuc tiu chun ny v khng k kh nng pht trin ma st m ca t. a H s k n nh h|ng ca ma st m. i vi nh v cng trnh ly a = 1,4; p p o p = r Grm - u h s iu kin lm vic, ly m G1; ou Grou n - chu vi, m, ca phn thn cc v cc ng nm trong phm vi ca cc lp t b ln d|i tc dng ca trng l|ng bn thn khi |t; fi - sc chng tnh ton ca lp t ln |t i ca nn mt hng ca cc v cc 2 ch dn ca ng up T/m , xc nh theo nhng Groupiu 9.6 thuc tiu chun ny. roup rlo Chiu dy ca lp t ln |t khi b ln khi lm |t t v tip xc vi mt G iG hng cc. hn - Chiu su tnh ton, m, theo ta tin hnh ly tng cc lc ma st hng ca cc lp t b ln, ly bng chiu su m ln |t ca t do tc dng ca bng ln up cng roup trng l|ng bn thnnhim Grocho php gii hn i vi nh v Group G trnh thit k ni trong v thit k hoc theo cc ti liu t|ng ng, trnh by trong tiu chun thit k nn nh v cng trnh.

Trong :

Grou

Ch thch: Tr s ln |t ca nn t cn xc nh theo nhng yu cu trnh by trong tiu chun thit k nh v cng trnh.

Grou

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

10. C IM Thit k V TNH TON MNG CC TRONG T TR|NG N 10.1. Khiup k mng cc trong t tr|ng n chop php dng cc hoc cc ng xuyn o thit rht chiu dy tng t tr|ng n (chng miu v cc ng ln t khng tr|ngoup ro cc G G Gr n) hoc xuyn mt phn (chng mi cc v cc ng trc tip ln lp t tr|ng n). 10.2. i vi vng c t tr|ng n, ngoi nhng yu cu cn lc kho st cng trnh thit k mng cc, trnh by trong phn 3 ca tiu chun ny, cn cn phi lm y p r ccpch dn b sung sau y: Group G ou Grou a) Trn vng t xy dng phi tin hnh th tnh cc, cc bn nn hoc cc ng c lm |t t v xc nh nng cao ton b mt t Att khi n; b) Vic th tnh cc, cc bn nn hoc cc ng cn bt u gia ti i vi cc ng trong t c m t nhin, cho ti ti trng bng ti trng nh dng trong tnh p p up Groton trn cc, cc bn nn hoc ccrou khi gia ti cn lm |t t v oou G ng. Sau Gr chuyn v ca cc, cc bn nn hoc cc ng. c) Cng lc kt thc qu trnh tr|ng n ca t, vic th cc. cc bn nn hoc cc ng "phi tin hnh theo ph|ng php nh| l i vi t thng th|ng khng tr|ng n. up up up

o GrCh thch:

Gro

Gro

Qu trnh tr|ng n khi th |c xem l kt thc khi m nng cao thc t ca mt t chim khng b hn 0,9 tr s tr|ng n hon ton H.

Tnh ton mng cc trong t tr|ng n nn theo trng thi gii hn th hai ng vi p yu by oup cu oup Grnhngthi gii trnhth haiphn 1.7 ca tiu chun sung Khixc nh tri ccGrou Grton b ny. v tnh ton mng catheo trng hn cng cn tnh cc khi n t theo nhng yu cu ca cc iu 10.5 v 10.7 ca tiu chun ny. 10.4. Khi tnh ton mng cc trong t tr|ng n theo trng thi gii hn th nht theo sc mang ti - tr s sc chng tnh ton ca t tr|ng n d|i mi R v mt p cc, ouf ca cc hoc cc ng chn roc p kt qu r p Grhng cc ng trong t tr|ngphi b |t trnvng xy dng th tnh vng cc bn nuou G ti u s G hoc n hoc tip gip c loi t t|ng t. Nu lc thit k mng cc m khng c cc kt qu th tnh ni trn ca cc, cc bn nn hoc cc ng th sc chng tnh ton ca t tr|ng n d|i mi R v trn mt hng f ca cc v cc ng |ng knh b hn hu cho php p chn p bng 1,2 v ca tiu chun roup vi t khng tr|ng n c r o Grvoutheo b sung iu7kin lm vic Gny nh|H i0,5, ly mt cch c lp i |aou Gvi h s ca t m = cc h s iu kin lm vic khc |c trnh by bng 3 v 5 ca tiu chun ny. 10.5. tri ca cc ng c |c h vo trong cc l khoan mi, ca cc nhi khng m rng mi cng nh| ca cc ng khi khng xuyn qua ht vng tr|ng n ca o nn rt,up xc nh theo cng thc: roup roup

10.3.

0,0001 c = ( p k ) + Dk N u

(29)

Gro

Trong : p -up tri ca mt t tr|ng n, m;

Grou

Grou

Group

Grou
k -

Grou

Grou

tri ca lp t mc t mi cc (trong tr|ng hp xuyn ht n tr|ng n th k = 0, m:

v - nhng h s xc nh theo bng 15, y ph thuc vo ch s , n c p p p theo chiu sau: Grou tr|ng cho vic gim bin dng Grou su khi t khi n v ly nh|G-lrou i vi st tr|ng n sarmataki 0,31m-l, aranski 0,36m-l, v kvalinski 0,42m ; uchu vi cc, m;

Grou

N-

ti trng tnh ton ln cc, xc nh c k n h s v|t ti n =1, T. Bng 15

Grou

Grou
H s m2/T

su h cc, m

p Grou Grou Grou Grou


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H s nhng gi tr , m-1

0,2 0,72 0,64 0.59 0,53 0,48 0,44 0,4 0.37 0,34 0,31

0,3 0,62 0,53 0,46 0,4 0,35 0,31 0,27 0.24 0,21 0.19

o p Gr0,4 u Grou Grou Grou Grou Gr


0,53 0,44 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0.13

0,5 0,46 0,36 0.29 0,24 0.20 0,17 0,14 0,12 0,1 0,09

0,6 0,4 0,31 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

15. 11 7 5 4 3 2,5 2 1,5

Grou Grou Grou Grou

Ch thch: tri cho php ca cng trnh cng nhu tri ca mt t tr|ng n Dn v tri ca lp t mc mi cc Dk nn xc nh theo nhng yu cu ca tiu chun thit k nn v cng trnh.

10.6.

Grou
N-

Khi cc xuyn ht lp t tr|ng n v cm vo t khng tr|ng n th tri ca cc thc t s khng c nu tho mn iu kin:

NT-

k tc

(30) ro G

up

Trong :

Gr T

ti trng tnh ton trn 1 cc, xc nh vi h s v|t ti n = 1, bao gm c trng oup l|ng bn thn ca cc hoc cc ng; oup oup hp lc ca cc lc tnh ton v tri, T, tc dng ln mt hng ca cc hoc cc ng, xc nh theo kt qu thc hin tr|ng trong t tr|ng n hoc |c xc nh c dng cc s liu ca bng 2 thuc tiu chun ny c k n h s v|t ti i vi lc tr|ng n ca t n = 1,2;

Gr

Grou

Grou

Grou

Group

Grou
-

Grou

Grou

sc mang ti, T, ca on cc nm trong t khng tr|ng n d|i tc dng ca trng nh. ktc - k hiu ging nh| trong cng thc (1). p p up 10.7. ro tri ca cc c |ng knh ln hn ro khng xuyn ht lp t tr|ng n,o G u G 1m khi Gr u nn xc nh nh| i vi mng thng th|ng trn nn thin nhin theo nhng yu cu ca tiu chun thit k nn nh v cng trnh. y tri ca cc c m rng mi nn xc nh khi tc dng ca ti trng Ny, bng:

p Grou : Trong
N v T H v roup

Ny = N + H v - T

Grou

(31)

Grou

k hiu ging nh| trong cng thc (30);

tr tnh ton ca trng l|ng th tch t, T/m3; th tch t cn tr s tri caup ma, ly bng th tch t trongoup G Gro cc, cao h| v |ng knh phaGr phm vi hnh nn ct m rng c chiu d|i (|ng knh b) bng |ng knh m rng D v |ng knh pha trn Dt = h + D ( y H - khong cch t mt t t nhin n gia phn m rng ca cc). 10.8. roup k mng cc trong t tr|ng n,oup t v mt d|i ca i cc nnoup thit G Khikin lm cho khe h c kch th|cGr gia mt hn tri ln nht ca t khi Gr d bng hoc ln n b tr|ng n.

Grou

Ch thch: Khi chiu dy ca lp t tr|ng n b hn 12m cho php lm i trc tip ln t khi tun theo iu kin tnh ton (30).

Grou

Grou

11. C IM THIt K MNg Cc TRoNG Vng KHAI THc M 11.1. Khi thit k mng cc trong vng khai thc, ngoi nhng yu cu ca tiu chun ny cn cn tun theo nhng yu cu ca tiu chun thit k nh v cng trnh trong vng khai thc; y cng vi nhng ti liu kho st cng trnh thit k mng p p p o trnh Grccu by phn 3 ca tiu chun ny, cn cn dng nhng ti liu v kho stou Grou Gr a cht m v cc thng tin v nhng bin dng d tnh ca mt t. 11.2. Trong nhim v thit k mng cc trong vng khai thc cn phi c nhng ti liu theo kt qu tnh ton trc c m v bin dng ln nht c th xy ra ca mt t ti phn xy dng, trong bao gm: up up up

o Gr -

o GrSng 11.3.

st ln mi t, mm i nghing, mm/m ng - Bin dng ko hoc nn t|ng i theo h|ng ngang, mm/m. Bn gy Rk -up knh cong ca mt t do khai thcup ra, km;

Gro

Gro

Gro S chuyn dch theo h|ng ngang, mm.

Grou Grou

Grou

Vic tnh ton mng cc ca nh v cng trnh xy vng khai thc cn theo cc trng thi gii hn bng t hp c bit ca ti trng, c k n tc ng theo cc pha nn b bin dng khi khai thc.

Grou

Group

Grou
11.4.

Grou

Grou

Ty theo tnh cht lin kt u cc v ng vi i v s tc ng ln nhau gia mng d|i t nn trong qu trnh pht trin cc bin dng ngang do khai thc gy ra m ta chia mng cc thnh cc s sau y: p cung u ca Grccup cch mc ccGr oup o Gra) Cng khi ngmcc ng vo icc v ngmng vo i bng cc u cc vthpou ch ca cc v hoc trc tip vo i cc ng theo nh| yu cu trnh by iu 8.5 ca tiu chun ny. b) n hi khi lin kt khp quy |c cc v cc ng vi i bng cch ngm - u cc vo i su khong 5-10 cm hoc ngm qua khe tr|t.

p o thch: GrChu p

11.5. routon mng v nn ca chng trn cc vng khai thc cn phi tin hnh c rou G Tnh Grou Gk n: a) S thay i tnh cht c l ca t do khai thc gy ra, theo nhng yu cu ca iu 11.6 thuc tiu chun ny; b) Sp p u phn b li ti trng thng ng trn tng cc gy ra bi s cong v nghingoup roca mt t theo nhng yu cu ca iu 11.7 thuc tiu chun ny. G Grou Gr c) Nhng ti trng b sung trong mt phng nm ngang gy ra bi s pht trin bin dng ca t nn khi khai thc theo nhng yu cu ca cc iu 11.8 v 11.9 thuc tiu chun ny. 11.6.

Khe tr|t lm dng l nhng tm m lm bng vt liu c h s ma st b (than ch, mi ca, mng plietylen v.v...), t gia i cc v b tng ct thp ca ct hoc ca mt ta ca t|ng nh. Kt cu ca khe tr|t phi ph hp nhng yu cu ca tiu chun thit k nh v cng trnh trong vng khai thc.

Grou

Grou

p p cc p kt, T, ca o mang tai t GrScu thc theo th,nn nh theo tt couloi cc v cc ng chu ti trng nnou Grthc: Gr khi khai lnh xc cng
kf = mkt (32) Trong : mkt - h s iu kin lm vic k n s thay i cu trc ca t v s phn b li up roup trng thng ng khi khai thc roup ly theo bng 16. ti G G lnh th, Gro sc mang ti ca cc, T, xc nh bng tnh ton theo nhng yu cu ca phn 5 tiu chun ny hoc xc nh theo kt qu nghin cu hin tr|ng (th ng v th tnh cc hoc cc ng xuyn t) theo nhng yu cu ca phn 6 thuc tiu chun ny. p roup r p G G16ou Grou Bng
H s iu kin lm vic mkt trong tr|ng hp nu kho st |c tin hnh Tr|c khi khai thc

p p CC Grou LOI CC, NH V CNG TRNH u Gro


1. Cc chng trong cc mng ca bt k nh v cng trnh no 2. Cc treo trong cc mng:

Trong thi gian khai thc

Grou Grou

Grou

Grou

0,9

Group

Grou

Grou

p
0,9 1,1 1 1,2

Grou Grou

a) Nh v cng trnh n hi (v d nh khung 1 tng vi cc gi ta kiu khp) b) Nh vp cng trnh (v d: nh nhiu tng khng up khung Grount cng, cc thn xil Gro c cc

Ch thch i vi bng 16: Vic phn chia ra nh cng v nh n hi l da theo phn ng ca chng i vi ln khng u ca mng trong mt phng thng p routrong cc nh cng lc ny s xy roup b li phn lc ca t cn Group trong G ng; G ra s phn cc nh n hi s phn b li thc t l khng xy ra hoc xy ra rt t v c th khng k n s phn b li y. 11.7. Ti trng thng ng b sung N ln cc hoc cc ng ca nh v cng trnh c s kt cu cng gy ra bi s un vng mt t khi khai thc nn xc nh ty thuc rvoup knh cong d tnh ca mt t rkoup nghing ca mt t theo ccoup G o bn GR v vo Gr gi thit sau y: a) Mng cc treo v cc ng vi nn ca chng |c i thnh mng quy |c trn nn thin nhin theo nhu iu 7.1 ca tiu chun ny; p p b) Nn ca mng quy |c l nn bin dng tuyn tnh c mun bin dng khng up Groi theo chiu di ca nh (cng trnh) ou theo on nh |c ct ra. Grou Gr hoc Vic xc nh ti trng thng ng b sung N phi tin hnh i vi trc dc v trc ngang ca nh. 11.8. Trong nhng tnh ton mng cc xy cc vng khai thc phi k n ni lc b oup hin trong cc hoc cc ng do oup un d|i nh h|ng ca Gr p Grsung xutca t nn khi khai thc theo nguynchuthit k cc hoc cc ng. chuynou Gr cc tc v ngang Nn xc nh tr s nhng ni lc ny bng cch dng ph|ng php tnh cc v cc ng theo chuyn v ngang da vo tr s chuyn v ngang tnh ton ca t ng. 11.9. Chuyn v ngang tnh ton ng mm, ca t khi khai thc nn xc nh theo cng p p oup Grthc: Grou Grou ng = nc mcng x (33) Trong : ln l|t l h s v|t ti v iu kin lm vic ca chuyn v ngang nc v mc up t|ng i ly theo tiu Grothit k nh v cng trnh trong Group chun up vng Gro khai thc. tr s d tnh ca bin dng ngang t|ng i |c qui nh trong nhim ng v thit k v xc nh theo kt qu tnh ton o c m, mm/m: xkhong cch t trc cc ang xt n trc trung tm ca nh (cng oup trnh) c i t tru ton roup di ca nh (on ct) hoc noup Gr G b chiuc i t d|i mi ct, m. Gr khi cng ca nh khung (on ct) 11.10. Mng cc ca nh v cng trnh xy vng khai thc nn thit k t iu kin cn phi truyn ln i nhng ni lc b nht ca cc xut hin o bin dng mt t. thc hin yu cu ny trong thit k cn xt:p p p

Grou

Grou

Grou

Group

Grou

Grou

Grou

a) Ct nh hoc cng trnh ra tng on gim nh h|ng ca chuyn v ngang ca t nn; b) Nn |u tin dng cc treo i vi nh v cng trnh c s kt cu cng p p up gim Grocong; nhng ni lc b snng xut hin trong cc mt phng thng ng do nn rou Grou G b c) Cc c th c cng b, v d cc lng tr c tit din vung hoc ch nht, ng thi cc c tit din ch nht nn t cnh b theo h|ng dc ca on ct ca nh. p p oup lin u Grd) Nn |u tin dng kt cu n hi Grokt cc vi i ni iu 11.4 ca tiuou Gr chun ny.
Ch thch: Khi ct nh v cng trnh ra thnh on, trong i cc gia cc on nh ny nn lm khe (khe bin dng), kch th|c ca khe xc nh nh| l i vi cc kt cu bn d|i ca nh v cng trnh theo cc yu cu ca tiu chun thit k nh v cng trnh trn vng khai thc.

Grou

Grou

Grou

11.11. Mng cc trn vng khai thc, ty theo bin dng d tnh ca mt t m cho php dng, th|ng ch trong tr|ng hp cc lp t thoi v nghing (b hn 450) cc loi: p p ca nh v cng trnh;

p Grou treo - trong cc vng thuc nhm o-u i vi bt k loi v kt cu noou GrII IV Gr a) Cc
b) Cc chng - trong cc vng thuc nhm III - IV cho nh v cng trnh |c thit k theo s kt cu n hi ca nh khi nn b cong, v cho nhm IV cng nh| cho nh roup v cng trnh |c thit k theooupkt cu cng. r s roup Vic dng cc treo hoc cc ng trn nhng vng thuc nhm I v cc chng trn vng thuc nhm I v II ch cho php trn c s lun chng kinh t - k thut c bit.

Ch thch: p r1. Vic chia vng khai thc ra cc nhm lroup tiu chun thit k nh v cngGroup G ou G da theo trnh trn nhng vng khai thc. 2. Cc ng. cc khoan nhi |ng knh ln hn 600mm v cc loi cc cng khc cho php dng th|ng ch trong nhng mng cc c s n hi khi lin kt cc vi i qua khe tr|t (iu 11.4 ca tiu chun ny). 3. chn su ca cc trong t vng khai thc khng |c b hn 4m, tr tr|ng hp chng cc hoc cc ng ln .

Grou

Grou

Grou

11.12. Trong tr|ng hp cc lp t dc (hn 45o), khi c th to ra cc bc cng nh| trn cc vng c s ph hoi v mt a cht vic dng mng cc ch cho php khi c lun c c bit. p p o p GrKtu ca lin kt cc hoc cc ngroi phi quy nh ty theo tr chuynou G vi u Gr 11.13. cu ngang d tnh ca t nn ng ng thi tr cho php gii hn ca chuyn v ngang i vi cc hoc cc ng khng |c v|t qu: a) Khi lin kt cng cc hoc cc ng vi i (iu 11.4 ca tiu chun ny) l 2cm; roup roup roup

Group

Grou Grou

Grou Grou

Grou Grou

b) Khi lin kt n hi quy |c - 5cm;. c) Cng th nh|ng qua khe tr|t - 8cm.
Ch thch: gim ni lc xut hin trong cc hoc trong cc ng v trong i do tc ng ca chuyn v ngang ca t nn cng nh| bo am n nh khng gian ca mng cc ca nh (cng trnh) ni chung, cc v cc ng ca tr|ng cc trong vng tc dng khng ln lm ca chuyn v (n 2cm) nn dng lin kt cng, cn cc vng khc - dng lin kt hi (khp hoc lin kt qu khe tr|t).

11.14.rou phi tnh theo ko v nn lch tm cng nh| theo xon khi tc ng ln ccou G i cc Grou Gr phn lc gi ta h|ng nm ngang t cc hoc cc ng (lc ct v mmen un) gy ra bi p lc hng ca nn t b bin dng khi khai thc. 11.15. Khi dng mng cc i cao trong cc sn bng b tng hoc trong cc kt cu cng khc trn mt t, nn lm khe h rng khng p hn 8cm trn ton b chu vi cc b p ousut chiu dy ca kt cu cng. Khe h nn nhi bng vt liu do hoc noup ou Grtheo Gr Gr hi khng to thnh gi ta cng i vi cc d|i tc ng chuyn v ngang ca t nn. 12. C iM THIT K MNG CC TRONG NHNG VNG C NG T 12.1. Khiup k mng cc, cc ng v cc ctoupy trong ch|ng ny gi chung loup (d|i o thit Grcc) trong nhng vng c ng t ngoi nhng yu cu ca tiu chun ny cn cn Gr Gr phi tun theo nhng yu cu ca tiu chun v xy ng trong nhng vng c ng t, y cn phi s dng nhng t| liu v vng nh ng t (hoc khu vc) xy dng b sung vo nhng yu cu kho st a cht cng trnh cho thit k mng cc nu ch|ng 3 ca tiu chun ny. rMngp ca nh v cng trnh c Groupng ca ng t phi |cGroup G ou cc 12.2. k n tc tnh ton vi t hp ti trng c bit theo trng thi gii hn th nht. y cn l|u : a) Xc nh kh nng chu ti ca cc d|i tc ng ca ti trng p v nh cc theo nhng yu cu ca ch|ng 5 tiu chun ny. p p b) Kim tra tit din theo vt r d|ip dng ng thi ca cc lc r Grou (lc p mmen unsc bn ct),liuoutr ca chng |c xc nh theo tnhou Gcc gi tc G ton v lc cc cng thc (7) trong ph lc tiu chun v ph thuc vo gi tr tnh ton ca lc ng t. c) Kim tra n nh ca t theo iu kiu hn ch p lc truyn ln i qua cc mt p p p bn Grou ca cc theo nh|ng yu cu nu rou trong ph lc tiu chun. Grou G iu 6 Vi nhng iu nu a c cn phi thc hin trong tnh ton nhng yu cu b sung nu trong cc iu 12.3 - 12.8 ca tiu chun.

Grou
12.3.

Ch thch: i vi nhng mng cc i cao, cc gi tr tnh ton ca lc ng t phi |c xc nh nh| i vi nh hoc cng trnh c phn thp mm, tng h s ng ln 1,5 ln nu nh| thi gian dao ng ca sng c bn bng 0,4 giy hay ln hn. y, gi tr ca h s ng phi khng ln hn 3 v khng nh hn 1,2.

Grou

Grou

nh h|ng ca tc dng ng t n cc gi tr R v f khi tnh kh nng chu ti trng p v nh ca cc phi |c tnh n up cc nhn chng vi h s gim up p bng o iu rthpu kin lm vic ca t nn mGro bng 17. G Gro c ghi trong

Group

Grou
12.4.

Grou

Grou

Khi xc nh kh nng chu ti ca cc c lm vic d|i ti trng p v nh c tnh n tc dng ng t (iu 12.2 tiu chun ny) sc chu ca t trn b mt cnh ca cc tnh ti su tnh ton nh| (iu 12.5 ca tiu chun) ly bng 0. p p p 12.5. rou tnh ton htt, khi cn nh hn ou sc chu ca t trn nhng mtou G su cc khng |c tnh n, |c r su nytheo cng thc: G xc nh Gr cnh ca
h tt =

p Trong p : Gro-u s bin dng, xc nh theo cngrou trong ph lc tiu chun. G thc (6) H
bd

4 bd

(34)

Grou

Phi thc hin vic tnh ton cc theo iu kin hn ch p lc ln t qua mt cnh ca cc vi cng thc (14) trong ph lc tiu chun khi c tc dng ca ti trng ng t ly gi tr ca gc ma st trong tnh ton 1 nh i mt gi tr nh| sau: i p vi upng |c tnh ton cp 7-2 , cp 8-4 p cp 9-7 . Gro cp Grou , Grou 12.7. Khi tnh ton mng cc ca cc cu, nh h|ng ca cc rung ng t n iu kin ngm cht cc vo loi ct bi no n|c, t st v st do chy v do mm, ct chy phi |c tnh n bng cch h 30% h s t l k cho nhng loi t ny trong bng 1 ph lc tiu chun. p p p o kim tnh n GrKhiu tra p lc ln t cho php Grouc tr|ng ngn hn ca tc ng tiou Gr trng ng t bng cch nng cao h s 2 trong cng thc (14) ph lc tiu chun. Khi tnh ton mng mt hng cc vi ti trng tc dng ti mt phng vung gc vi hng , gi tr ca h s 2 |c tng ln 10%, cn nhng tr|ng hp khc - 30%. Bng 17 up up up

12.6.

Gro

Gro

Gro

Cp ng t tnh ton ca nh v cng trnh

H s iu kin lm vic mc biu hin chnh gi tr R v f vi cc loi t Ct cht v ct cht trung bnh t m v m trung bnh
0,95 0,85 0,75

Grou Grou Grou


7 8 9

Bo ho n|c*
0,9 0,8 0,7

p Cng, Grouna Grou Grou


0,95 0,9 0,85

t st trng thi do mm *
0,85 0,8 0,7

cng, gn do

r G* ou Do chy
0,75 0,7 0,6

Grou Grou

Ch thch: 1. nhng ct c nh du (*) ch dng cho sc chu ca t trn mt cnh ca cc. 2. Xc nh kh nng chu ti ca cc chng ta trn loi t hoc t hn ln |c thc hin khng k h s iu kin lm vic ph thm mc.

12.8.

Kh nng chu ti ca cc c, T lm vic d|i ti trng nn theo kt qu ca th nghim hin tr|ng phi |c xc nh c xt n tc dng ng t theo cng thc. c=kc (35) p up up Trong Gro : Gro Grou

Group

Grou
-

Grou

Grou

cch tnh theo nhng ch dn cc iu 12.3 v 12.4 ca ch|ng ny c xt n tc ng ca ng t v ch|ng 5 khng tnh n tc ng ng t. 12.9. Vic tnh ton mng cc c xt n tc dng ng t theo ch dn cc iu 12.2 - 12.8 trong t ln |t trong tr|ng hp c th c s dng ln ca mc n|c ngm p p oup trnh Grtrong qu trnh s dng nh hoc cng trnh, cng nh| trong tr|ng hp khng Grou Grou khi |c s lm m nn do k thut hoc do cc nguyn nhn khc, cn phi tin hnh mt cch ph hp i vi t ln |t b thm |t hon ton trong phm vi mc n|c dng d tnh, cn trong tr|ng hp ch c kh nng thm |t do s c mt phn chiu dy t ln |t - phi ph hp vi trng thi t ln |t m t nhin p oupxt ro p Gr(khngtnh n kh nng thm |t do s c).umt cch ph hp vi tr|ng hp rou Gcc y phi ng thi thc hin tt c G s nhng ton cn thit nhng mng dng trong t ln |t khi khng c lc ng t theo nhng yu cu Ch|ng 9 tiu chun ny. 12.10. Khi thit k mng cc trong vng ng t phi nghin cu ta mi cc ln t p p bnh, cng, cng do, o t hn ln, ct cht v cht Group Gr, u cho php ta mi cc ln cttrungbo hat st t st na mm, v gnGrou khng ri n|c, do do chy v chy vng c ng t. 12.11. i l|ng chn su cc trong t vng c ng t khng nh hn 4m, tr tr|ng hp ta trn t . 13.Gro NHNG C iM Thit K MNg o cho cC TRC NG Gro DY Gr cc TI iN trn khng 13.1. Khi kho st cc tuyn ti in trn khng cho cc tr in c khong chuyn tip ln, vic nghin cu v t cn phi thc hin ton b ni dnng nu phn 3 ca chun trong o loi ny. Trong trn din tch hpt trli cho php kin thc hin khng t o p rtiuup nghin cu tnhng tr|ng Grcnuin vi iuhn ch bng mt Group G cc t hn ba im nghin cu cho mi kilmt chiu di tuyn.

p p p bng k Grcou h s, bng t l gia gi tr ca khou chu ti ca cc , nhn |c Grou Gr nng

kh nng chu ti ca cc, T, xc nh theo kt qu th nghim ng hoc tnh hoc theo xuyn tnh nh| ch dn ch|ng 6 ca tiu chun ny (khng tnh n tc dng ng t);

up

up

up

13.2.

p p Cnupnh chiu su ca h khoan khi kho st cho mng cc ca nhng tr in o n Grtrung gian tiu chun qu 2 mt d|i chiu u ln nht ca mi cc, cn i viou Grosu Gr

Ch thch: S phn loi cc tr |ng dy ti in trn khng v khong chuyn tip |c ghi trong cc tiu chun lp t thit b in.

mng cc nhng tr gc tiu chun - khng nh hn 4m d|i mi cc. 13.3. Khng cho php dng loi cc c dng hnh kim, hnh nm v hnh thoi cho mng cc cc tr |ng dy ti in trn khng. 13.4. roup h cc vo trong t i vi nh|ng up chu ti trng ngang hoc ti trngoup Chiu su G nh ln khng |c nh hn 4m. cn io cc ca nhng tr bng g khng Gr vi mng Gr |c nh hn 3m. 13.5. Cho php dng cc g cho mng tr |ng dy ti in bng g khng ph thuc vo s c mt v mc n|c ngm. Vi tr|ng hp ny cn phi c bin php chng oup rmc cho g vng m thay i. roup roup

Group

Grou
13.6.

Grou

Grou

i vi nhng tr trung gian tiu chun - m = 1,2; i vi nhng tr neo v tr gc cng nh| khong v|t ln - m = 1. 13.7. Kh nng chu ti ca cc ng lm vic vi ti trng nh ln phi |c xc nh theo cng thc nhng ch dn u sung - 13.10 o tiu rcaup chun (9) cxt nh s iu robp vicghi nhng iu 13.8phi lyoup r G Gkin lm ny. y, trong cng thc (9) G theo: i vi nhng tr trung gian tiu chun - m = 1,2; i vi nhng tr neo v tr gc - m = 1; p p p o vi nh| o gi Griu tr c khong v|t ln, nn Grlc u li ca trng l|ng cc v i ccou Gr chim 65% hoc ln hn so vi ti trng nh tnh ton - m = 0,8, nu nh| lc gi ni trn nh hn 65% ti trng tnh ton - m = 0,6. 13.8. Kh nng chu ti ca cc ng tnh theo cng thc (7) phi |c gim nh 1 l|ng g = 1,1g, cn theo cng thc (9) th tng ln mt l|ng g = 0,9 (trong g rtrng p ca cc, tn; khi tnh ton mng up chu nh trong t d|i mc Group n|c G ou l|ng Gro cc ngm th phi xt tc dng y ni ca n|c). 13.9. Sc chu tnh ton ca t d|i mi ca cc ng R v sc chu tnh ton trn bn ca cc ng f trong mng tr |ng dy ti in ly theo bng 1 v 2, ng thi gi tr tnh ton f cho mng tr tiu chun ip t st c ch s st IL0,3 cn up vi o tng rphiup ln 25%. rou G G Gro 13.10. Sc chu tnh ton trn mt bn ca cc ng f tnh theo cc yu cu ca iu 13.9 cn phi nhn vi h s iu kin lm vic b sung mg ghi trong bng 18. Bng 18

Phi xc nh kh nng chu ti ca cc treo thi cng bng ph|ng php ng, lm vic d|i ti trng nn theo cng thc (7) c xt n nh|ng ch dn b sung ghi cc iu 13.8 - 13.10 ca tiu chun ny. y, h s iu kin lm vic m trong oup rcng thc (7) phi ly theo: roup roup

Grou

Loi mng, c tr|ng ca t v ti trng

Cc h s iu khin lm vic b sung mg khi chiu di ca cc


1 25 Q roup 0,1 G N 1 25 v t l Q =4 N Q = 0,6 N

Grou

Grou Grou Grou Grou

p Grou Grou Grou p

1. Mng d|i tr trung gian tiu chun khi tnh a) Cc n chu ti trng nh - Trong t ct - Trong t st vi IL 0,6 - Trong t st vi IL > 0,6 b) Cc n chu ti trng p v cc trong nhm cc chu ti trng nh: - Trong t ct

Grou Grou

p 0,9
1,15 1,5

0,8 1,05 1,35

0,55 0,7 0,9

0,9

0,9

0,9

Group

Grou Grou Grou

Grou Grou Grou

p
1,15 1,5 1,15 1,5

Grou
1,15 1,5

- Trong t st vi IL 0,6 - Trong t st vi IL > 0,6 2. Mng d|i neo, d|i cc tr gc, cc u nt khi tnh: a) Cc n chu ti trng nh: - Trng t ct - Trong t st b) Cc trong nhm chu ti trng nh - Trong t ct - Trong t st c) Chu p trong tt cB cC loi t

Grou
0,8 1 0,8 1 1 0,7 0,9 0,8 1 1 0,5 0,6

Grou 0,8
1 1

Ch thch: roup k hiu dng trong bng 18; roup knh ca cc trn, cnh ca ccoup G 1. Nhng G d - |ng Gr

vung hoc cnh di ca tit din hnh ch nht ca cc; Q - t hp ti trng ngang tnh ton; N - T hp ti trng ng tnh ton. p p 2. Khi n nghing v tc ng p t hp ti trng ngang vi gc o o Grou h ccvi ph|ng thng pha Grhnuca h s iu kin lm vic bGrou sung nghing so ng ln 10 , mg phi ly ging nh| i vi cc thng ng lm vic trong nhm cc (theo im 1b hoc 2b). 13.11. Khi tnh ton vi ti trng nh cho cc lm vic trong nhm cc c 4 cc hoc t p p p o kh Grhnu nng chu ti tnh ton phi gim 20%. Grou Grou 13.12. i vi cc chu ti trng nh ch cho php h cc trong h khoan mi khi |ng tnh h khoan nh hn |ng knh hoc cnh ca tit din cc 15 cm v hn na. 14. C iM THIT K MNg cc NH NNg NGHIP T TNG p 14.1. cup thit k mng cc, nu trong phn ny, ph bin trong cc loi nh nngoup o im Grnghip sau y: Nh nui gia sc vGrou kho sn phm nng nghip nh k Gr gia cm, thut nng nghip, nhng mi che khng c t|ng vi nhng cng dng khc nhau v.v... vi iu kin ti trng tnh ton mc chn t|ng khng qu 10 tn/m, cn ct khng ln hn 40 tn. 14.2. Khiup hin cng vic thm d thitoup nng nghip mt tng cho phpoup k nh o thc Grchn su xuyn cng nh| chiu su l khoan su hn chiu su h cc ln nhtr Gr G l 2m. 14.3. Khi thit k mng cc nh nng nghip 1 tng cn phi ng dng mt cch |u tin cc ng, ngn, cc ct v khi khng c n|c ngm dng cc nhi, cc khoan nhi chiu p 3m c m nn v cc nhi to hnh trong h khoan c nu trong iu 2.6 up di p o trong Grbu bn tiu chun ny. Grou Gro
Ch thch: 1. |c php s dng cc ct cho nh nng nghip mt tng xy dng khu vc c ng t khi mi ca cc ct ngp sn trong t 2m v su hn.

Grou

Grou

Grou

Group

Grou
14.4.

Grou

Grou

2. Vic nn cht y h khoan khi lm cc khoan nhi chiu di ti 3m cn phi thc hin bng cch m vo t lp dm c chiu dy khng nh hn 10cm.

C|ng tnh ton ca t nn R. T/m2, d|i mi cc ng vi chiu su h cc 2m p p oup Grc th ly nh| i vi chiu su h cc 2l 3m u bng 1 ca tiu chun ny. Grou Gro theo 14.5. C|ng tnh ton ca t nn R, T/m , d|i mi cc khoan nhi c nn y h khi chiu su h cc 2-3m phui ly theo bng 19 cho t st v bng 20 cho t ct c cht trung bnh, cn i vi ct cht th nhng gi tr trong bng phi nhn ln 1,3 ln. p p p 14.6. rou G Kh nng chu ti ca cc ct vi nhngrou b tng ct thp h vo trong t,ou G cng sn Gr lm vic vi ti trng nu dc trc phi |c xc nh nh| l tng ca c|ng ca t d|i mi cc, d|i nhng cng sn v theo b mt ca cc bng cng thc:

p Trong p : GrouF, u, fi v li - cc k hiu nh| trongrou (7) ca tiu chun ny: G cng thc m, R,
Rk -

= m(RF+ RkFk + fi l i

(36)

Grou

c|ng tnh ton ca t d|i cc cng sn, T/m2, khi h cc cng sn su trong t 0,5 - 1m th ly theo bng 21. din Fk - p tch phn cng sn theo mt phng ngang, m2. p u o vi riu cc tt c cc dng, cc kchGrocap G Gkou 14.7. th|c chng |c xc nh trong thit r theo nhng kt cu v kh nng chu ti ca chng ch|a |c tn dng ht cho php dng th nghim ti trng tnh khi gi tr ln nh hn 30mm nu nh| khi y ti trng cc t |c chim khng nh hn 1,5 ln ti trng tnh ton m cc cho php dng trong thit k. p p p Grou Grou Grou Bng 19
C|ng tnh ton ca t st R, T/m2 d|i mi cc khoan nhi su 2-3m khi ch s st Is bng

Loi t st

p Grou
ct st

H s rng e
0,5 0,7 1,0 0,5 0,6 0,8

r Gstou

0,02 80 65 55 140 110 70

up Gro0,2 Grou
65 55 45 110 90 60

0,4 55 45 35 90 75 50

0,6 45 35 25 70 60 40

Grou Grou

p Grou
Ct th Ct trung Ct nh t m

Bng 20

Loi t ct cht trung bnh

p roup GC|ng tnh ton ca t ct R, T/m Grou d|i


2

cc khoan nhi, khi chiu su h cc 2-3m

Grou

Grou

200 150 90

Grou

Group

Grou
Ct nh m Ct bi t m Ct bi m

Grou Grou
Bng 21

p
70 70 50

Grou Grou Grou Grou Grou Grou


65 55 55 40 50 30 50 30 30 20

Grou Grou Grou Grou Grou

p Trng thi Grou ca t


ch s st Is v bo ho G Is= 0,2 Is= 0,2 H s rng

Loi t

ct st st

Grou Grou Grou

C|ng tnh ton RkT/m2 ca t d|i cc cng sm ca cc cc ct


55 40 80 35 60 35 90 75

0,5 0,7

p
Th

Is= 0,5

0<G1 0<G1

Trung

0,5 1 0,5 1 < 0,55 0,55 -0,7 < 0,55 0,55 -0,7 < 0,6 0,6 - 0,75 < 0,6 0,6 - 0,75

Ct Nh

0 < G 0,5

Grou

p
Bi

0 < G 0,8

0 < G 0,8 G = 0,8

p Grou < 0,6 Grou Grou Grou p

Grou Grou Grou Grou

t lt v st lt bo ho

ct v st m tng lp vi m G = 0,5 ti |u G = 0,8

p Grou Grou Grou p

0,6 - 0,8 0,75 1 0,65 0,65

Group

Grou Grou

Grou

Grou Grou

Ph LC TIU CIIUN

TNH CC, CC ng V Cc CT d|i TC dNg NG THI cA TI TRNg ng TI trng NGANG v MMEN

Ph lc 1 up ro

p p A. Ph|ng roup php c bn: GTnh cc, cc ng, cc ct (d|i y, Grou gn, gi chung l cc) d|i tcou Gr 1. cho ngn dng ng thi ca ti trng ng, ngang v mmen theo s nu trong hnh 1, bao gm: a) Tnh cc theo bin dng, iu ny dn ti vic kim tra s tun theo nhng quy |c p p cho php chuyn v p Groun: ca cc gi tr tnh ton v Grou ngang ca n cc n v gc xoayrou G ca n < Sgh (1) gh (2) p p Trong : r p Gnou - nhng gi tr tnh ton t|ng ouca chuyn v ngang, m. v gcGrou Gr ng v xoay , ca u cc, xc nh theo nhng ch dn iu 4 trong ph lc ny. Sgh v gh nhng gi tr cho php gii hn t|ng ng ca chuyn v ngang, m,v up gc xoay, ca u cc, roup ra trong nhim v thit k nh roup Gro G |c lp G v cng trnh. b) Tnh ton s n nh ca t nn xung quanh cc thc hin theo nh|ng yu cu ca iu 6 ph lc ny. c) Kim tra tit din ca cc theo sc bn vt liu theo trng thi gii hn th nht v p p p th dng Grou2 (theo bn, theo s hnh thnh v u trin ca khe nt) d|i tc Grou Gropht ng thi ca cc lc tnh ton: lc nn mmen un, lc ct. Vic tnh ton ny phi thc hin theo vt liu lm cc ph hp vi nhng yu cu ca iu 4.2 ca "Tiu chun thit k mng cc" ny. Cc gi tr tnh ton ca mmen un ca p oup o ngang lc dc tc dng trong nhngoup Gr Grlcu Gr tit din khc nhau ca cc phi |c xc nh theo nhng yu cu ca iu 7 ph lc ny. Trong tr|ng hp ngm cng cc vo i cc, nn nh| loi tr kh nng up ca cng oup u cc (th d trong i Gr p Gro Grxoayhai hng cc tr ln theo h|ng tcou vi dng ca lc ngang) trong tnh ton phi tnh n mmen ngm M = Mng tc dng ti ch gp nhau ca cc v i v xc nh theo nhng ch dn iu 8 ca ph lc ny. oup oup oup Gr Gr Gr

Group

Grou Grou

Grou Grou

Grou Grou Grou Grou Grou Grou

Ch thch: Vic tnh ton n nh ca t nn xung quanh cc khng yu cu i vi cc c kch th|c tit din ngang d 0,6m h vo t vi chiu su ln hn 10 d tr tr|ng hp h cc vo bn hoc t st trng thi chy hoc do chy ( y d - |ng knh ngoi ca cc trn, cnh ca cc tit din vung hoc cnh di ca tit din cc hnh ch nht)

Bng 1
H s t l k, T/m4 cho cc

p Grou Grou Grou Grou p

Lot t quanh cc v c tr|ng ca n

p Grou Grou Grou Grou p

ng
60-250 250 500

Nhi, cc ng v cc ct
50-200 200 - 400

St, st do chy (0.75 < Is < 1) St v st do mm (0,5 < Is < 0,75) ct do (0 < Is < 1) ct bi (0,6 e 0,8) St, st t do na cng (0 < Is < 0,5) ct cng (Is < 0) Ct mn (0.6 e 0.75) ct ht trung (0.55 < e < 0.7) St v st cng (Is < 0) ct ht th (0,55 < e <0.7) Ct si 0,55 e 0,70, dm cui c ct lp nht

500-800

400-600

800 - 1.300

600 - 1.000

1.000 - 2.0000

2.

p p roup t xung GKhi tnh ton cc chu ti trng ngang Grouquanh cc |c xem nh| mi tr|ngou Gr 3
n hi bin dng tuyn tnh c tr|ng bng h s nn Cz. T/m . Cho php xc nh gi tr tnh ton ca h s nn Cz ca t trn mt xung quanh cc, khi khng c nhng s liu th nghim theo cng thc: p p Cz=KZ oup Grou : Gr Grou Trong KZh s t l, T/m4 |c ly ty thuc vo loi t xung quanh cc theo bng 1:

Ch thch: 1. Gi tr nh ca h s k trong bng 1 t|ng ng vi gi tr ln ca ch s st Is ca t st v h s rng e ca t ct |c ghi trong du ngoc n. cn gi tr ln ca h s k t|ng ng vi gi tr nh ca Is v e. i vi cc t c nhng c tr|ng Is v e khong trung gian th h s k |c xc nh theo php ni suy. 2. H s k i vi ct cht phi ly cao hn 30% so vi gi tr ln nht ghi trong bng 1 ca h s k cho loi t ang xt.

nm su ca v tr tit din cc: m. m ta xc nh h s nn, so vi b mt ca t khi i cc cao hn hoc so vi y ca i cc khi i cc thp. p p p r c cc GTtou tnh ton phi |c thc hin mt cch ph hp vi chiu su tnh i caou Grou Gr 3. v tr tit din cc trong t z v chiu su tnh i h cc trong t I xc nh theo cc cng thc:

p Grou

z = bd z e = bd I

p Grou

(5) Gro

(4)

up

Group

Grou

Grou

Grou

Trong : z v I - Chiu su thc t v tr tit din trong t v chiu su h cc thc t (mi cc) trong t tnh t mt t vi cc i cao v tnh t y i cc vi cc i p p oup m; Gr thp, Grou Grou bd h s bin dng, 1/m xc nh theo cng thc: bd =
5

p p oK Gry,u - k hiu nh| trong cng thc Grou (3);


Eb -

Kb c EbI

(6)

Grou

muyn bin dng ban u ca b tng cc khi nn v ko, T/cm2, ly theo tiu chun v thit k cc kt cu b tng v b tng ct thp; i vi cc g th ng muyn n hi ca g, ly theo tiu chun v thit k kt cu g; p I roup mmen qun tnh tit din ngang ca cc,p 4; ou m G - chiu rng quy |c ca cc, m,Grbng: vi cc ng cng nh| cc ct v ccou Gr ly bc nhi c |ng knh t 0,8m v ln hn bc = d + 1m, cn cc loi cc v dng tit din khc bc = 1,5d + 1,5m. d|ng knh ngoi ca cc tit din trn cnh ca tit din cc vung hoc ch p oup theo mt phng vung gcGrti trng tc dng m. vi oup Gr nht Grou 4. Xc nh gi tr tnh ton ca chuyn v ngang ca cc mc y i cc n m, v gc xoay ca n , theo cc cng thc;

p Grou
Trong :

2 HI 3 MI 0 0 n = y 0 + 0l0 + + 3E I ronup 2 E b 1 G

(7) (8)

Grou

= 0 +

2 HI 0 Ml 0 + 2E n I E b I

p p roup GH v M-Gi tr tnh ton ca lc ct T. Grou un T, m, tc dng t cnh i nou Gr v mmen


u cc (xem hnh 1). chiu di on cc m, bng khoang cch t y di cc n mt t. l0 Eb v I- k hiu cng nh| trong cng thc (G). p p up Chuyn v gc xoyr u mt o o Gyrv 0 t vi ccngang: m. v vi cc i otit- din ngang ca |c , nhGrou G ca mc y i cc, xc mc theo i cao cn thp nhng yu cu ca iu 5 ph lc ny..
Ch thch:

Trong ph lc ny xem l d|ng; p p p Grou l lc ngang t vo u cc rommen v lc |c h|ng theo chiuou G nu u Gr - Mmen quay ca kim ng h v h|ng v bn phi; - Mmen un v lc ct trong tit din cc, nu mmen v lc truyn t phn ct ra quy |c pha trn ca cc xung phn d|i, h|ng theo chiu quay ca kim ngp v h|ng sang phi, u h up up

Gro

Gro

Gro

Group

Grou
-

Grou

Grou

Chuyn v ngang ca tit din cc v gc xoay ca n nu khng h|ng sang phi theo chiu quay ca kim ng h. 5. Xc nh chuyn v ngang Y0, m, v gc xoay 0, , theo cc cng thc: p p up Yo = HoHH + MnHM o (9). Gro Grou Gr u 0 = H0MH + Mo HM (10) Trong H0 v M0 - Gi tr tnh ton ca lc ct. T, v mmen un, T m, ti tit din cc ang xt ly bng H0 = H v M0 = M + HL0 ( y H v M - c ngha nh| trong p p p cc cng thc (7) Grou chuyn vv (8); ca tit din, M/T, biu H = 1 (hnh 2a); Gro lc Grou HB ngang 0 HM - chuyn v ngang ca tit din, 1/T, bi Mmen M0 = 1 (hnh 2b); MH - Gc xoay ca tit din, 1/T, bi lc H0 = 1 (hnh 2,a); p MM - p xoay ca tit din, 1/Tm, bi mmen p = 1 (hnh 2,a); gc ou Mo Grouv , = v |c Grnh theo cng thc: Grou Chuyn xc MH MH HM MM HH =
1 Ao ; Eb I
3 b

(11)

Grou

HH = HM MM =
3 b

1 Bo ; Eb I
3 b

Grou Grou

(12) (13)

Grou Grou

p Grou Trong :

1 Co ; Eb I

b,Eb, I - ngha cng nh| trong cng thc (6). A0, B0, Co - nhng h s khng th nguyn ly theo bng ty thuc vo chiu su tnh i ca p cc trong t xc nh theo cng up (5). Khi gi tr ca I nm khong up phn thc rou gi tr trong bng 2 th cn ly trn s cho ti gi tr trong bng gn nht.ro ro G nhng G G gia

Grou Grou

Grou Grou Grou

Grou Grou Grou

p Grou

Hnh 2:PL. S chuyn v ca cc trong t a) Do lc tc dng H0 = 1 t mc mt t

Group

Grou
6.

Grou Grou

Grou Grou (14) Gr

b) Do tc dng ca mmen M0 = 1

Grou

Vic tnh ton n nh ca nn xlmg quanh cc phi |c tin hnh theo iu kin (14) hn ch p lc tnh ton z ln t t cc mt bn ca cc.

4 ( 1 Ztg1 + C1 ) z 1 2 cos1

r Gr Khi 2,5 - ti 2 su Z = 1/3 v G= 1; a) Z


b) Khi > 2,5 - ti su Z=
0,85

Trong : z. p lc tnh ton ln t, T/m2, ca mt bn ca cc xc nh theo cng thc (16) ti su Z, m, |c tnh t mt t cho cc i cao v t y i cho cc i thp: oup oup oup
b

trong b xc nh theo cng thc (6);


3

p trng tnh ton ca t cn trc nguyn dng T/m , xc nh trong toup p Dung Gr1ou no n|c c xt ti lc y ni: Grou Gr
1, C1, - gi tr tnh ton ca gc ma st trong t, , v lc dnh n v ca t T/m2 ly theo ch dn ca iu 4.6 tiu chun ny: h s ly bng 0.6 cho cc nhi v cc ng bng 0,3 cho cc loi cc cn li: p oup s ly bng 1: cn cc tr|ng rotnh mng ca cc cng trnh chn (thoup Gr1 - h Ghp u Gr d: cu trc nhp chn) ly bng 0. 2 - h s tnh n phn ti trng th|ng xuyn trong tng ti trng xc nh theo cng thc:

p Grou

2 =

M tx + M nh nM tx + M nh

Grou

(15) rou G

Trong : Mtx - mmen do ti trng ngoi th|ng xuyn tnh ton ti tit din mng mc mi cc. T.m; p oup trn do ti trng ngoi tnhGroup T.m. Gr nh - nh| Grou ton nht thi M n - h s ly bng n = 2.5, tr cc tr|ng hp: a) i vi nhng cng trnh c bit quan trng khi I 2,5 ly n = 4, cn khi I 5 th n = 2,5. ly m = 2,5 vi nhng I trung gian th dng ph|ng php ni suy: oupnhng mng ch c 1 hng cc chu up nn thng ng lch tm lyoup b) Gr Vi Groti trng Gr n = 4 khng ph thuc I. Ch thch: Nu nh| p lc ngang trn t tnh ton z khng tho mn iu kin (14)

Grou Grou

nh|ng y kh nng chu ti ca cc tnh theo vt liu vn ch|a |c pht huy ht v chuyn v ca cc nh hn gii hn cho php th cn phi tnh li chiu su tnh i I > 2,5 ca cc dng n gi tr nh hn ca h s t l K (iu 2 ca ph lc ny). Vi gi tr mi ca K, cn phi kim tra li bn ca cc theo vt liu, chuyn v ca n v s tun th iu kin (14).

Grou Grou

Grou Grou

Group

Grou
7.

Grou

Grou

p lc tnh ton trn t (z, T/m2 trn din tip xc vi mt bn ca cc ti chiu su cng nh| mmen mun tnh ton Mz.T.m lc ct Qx, T lc dc Ng, T tc dng ti chiu su z trong tit din cc, phi xc nh theo cc cng thc. p p p 0 M0 K Grou GrouH 0 D1 ) Grou z ( y0 A1 B + + 3 (17) x = b b 1 b2 Eb I b Eb I

Grou
K-

M z = b2 Eb Iy n A3 b Eb I 0 B 3 + M 0 C a +

Qx=2bEbly0A4 - 2bEbI0B4 roMnC4 + H0D4 G + b

up

H0

Da

(18) (19)

Grou

Trong : h s t l xc nh theo bang 1 ca ph lc ny,

p p p Grou Chiu su tnh i xc nh theo cng thc (4) ty thuc gi tr ca chiu suou Grou Gr Zb Eb, I - ngha cng nh| trong cng thc (6) thc z m ch ng|i ta mun xc nh (z, Mz v lc ct Q2. H0, M0, Y0 v 0 - k hiu cng nh| trong cc iu 4 v 5 ph lc ny.

p Al, B1 Grou, C1 v D1
A3, B3, C3 v D3 A4, B4, C4 v D4

Grou

Grou

- Cc h s c gi tr ly theo bng 3;

N - lcp trc tnh ton. T, truyn ln u cc. p u dc rommen ngm tnh ton M:, T. m. xt oukhi tnh cc c ngm cng trong ioup GGr n Gr lm cho u cc khng th b xoy, tnh theo cng thc sau:
MH + I 0 MM +
M3 = l02 2 Eb I

p Grou Gr

MM

l2 + 0 Eb I

p Grou
H

(20)

Grou Gr

y, tt c cc k hiu u ging nh| nhng cng thc nu trn. Du "m" c ngha l vi lc ngang H h|ng t tri sang phi mmen truyn ln n cc t pha ngm c h|ng ng|c vi chiu kim ng h. up oup o oup

Gr

Grou Grou

Grou Grou

Grou Grou

Group

Grou Grou
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,5 4

Grou
Bng 2

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou

Khi ta cc ln t khng phi

Khi ta cc ln

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou


Bo 96,037 55,609 35,059 23,533 16,582 12,149 9,196 7,159 5,713 4,661 3,889 3,308 2,868 2,533 2,277 2,081 1,819 1,673 1,6 1,572 1,568 1,597 1,618

Khi ngm cc trong

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou

Ao 72,004 50,007 36,745 28,14 22,211 18,03 14,916 12,552 10,717 9,266 8,101 7,154 6,387 5,73 5,19 4,737 4,032 3,526 3,163 2,905 2,727 2,502 2,444

Bo Co 192,026 576,243 111,149 278,060 70,023 150,278 46,943 88,279 33,068 55,307 24,106 36,486 18,16 25,123 14,041 17,944 11,103 13,235 8,934 10,05 7,349 7,838 6,129 6,268 5,189 5,133 4,456 4,299 3,878 3,679 3,418 3,213 2,756 2,591 2,327 2,227 2,048 2,013 1,869 1,889 1,758 1,818 1,644 1,757 1,621 1,751

Ao 48,006 33,334 24,507 18,775 14,851 12,049 9,983 8,410 7,208 6,257 5,498 4,887 4,391 3,985 3,653 3,381 2,977 2,713 2,548 2,153 2,406 2,391 2,419

Co 192,291 92,942 50,387 29,763 18,811 12,582 8,836 6,485 4,957 3,937 3,24 2,758 2,419 2,181 2,012 1,894 1,758 1,707 1,687 1,693 1,707 1,739 1,75

Ao 0,042 0,072 0,244 0,17 0,211 0,329 0,434 0,556 0,695 0,849 1,014 1,186 1,361 1,532 1,693 1,841 2,08 2,24 2,33 2,371 2,385 2,389 2,401

Bo 0,015 0,18 0,244 0,319 0,402 0,494 0,593 0,698 0,807 0,918 1,028 0,131 1,232 1,321 1,397 1,46 1,545 1,586 1,596 1,593 1,586 1,584 1,6

Co 0,5 0,6 0,699 0,798 0,896 0,992 1,086 1,176 1,262 1,342 1,415 1,4/8 1,535 1,581 1,617 1,644 1,675 1,685 1,687 1,687 1,691 1,711 1,732

Group

Grou Grou
Chiu su tnh i ca tit din cc trong t z

Grou
Bng 3 o Gr

Grou Grou
D3 A4 B4

up

Cc h s

A1

p Grou
B1

C1

D1

A3

p Grou
B3 0 1 0 -0.001 -0.02 -0.005 -0.011 -0.02 -0.034 -0.055 -0.083 -0.122 -0.173 -0.238 -0.319 -0.42 +0.543 -0.691 -1.868 -1.074 -1.314

C3

p Grou
C4

D4

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

1 1 1 1 1 1 0.999 0.999 0.997 0.995 0.992 0.987 0.979 0.959 0.955 0.937 0.913 0.882 0.843 0.795 0.735

Grou Grou Grou Grou Grou

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.799 0.899 0.997 1.095 1.192 1.287 1.379 1.468 1.553 1.633 1.706 1.77 1.823

0 0.05 0.02 0.045 0.08 0.125 0.18 0.245 0.32 0.405 0.499 0.604 0.718 0.841 0.974 1.115 1.264 1.421 1.584 1.752 1.924

0 0 0.001 0.005 0.011 0.021 0.036 0.057 0.085 0.121 0.167 0..222 0.188 0.365 0.456 0.56 0.678 0.812 0.961 1.126 1.308

0 0 -0.001 -0.005 -0.011 -0.021 -0.036 -0.057 -0.085 -0.121 -0.167 -0.222 -0.287 -0.365 -0.455 -0.599 -0.678 0.808 0.956 -1.118 -1.295

Grou Grou Grou Grou Grou

1 1 1 1 1 0.999 0.998 0.699 0.992 0.985 0.975 0.96 0.938 0.907 0.866 0.811 0.739 0.646 0.53 0.335 0.207

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.699 0.799 0.897 0.994 1.09 1.183 1.273 1.358 1.437 1.507 1.566 1.612 1.64 1.646

0 -0.005 -0.02 -0.45 -0.08 -0.125 -0.18 -0.245 -0.32 -0.404 -0.499 -0.603 -0.716 -0.838 -0.967 -1.105 -1.248 -1.396 -1.547 -1.699 -1.848

0 0 -0.003 -0.009 -0.021 -0.042 -0.072 0.114 0.171 -0.243 -0.333 -0.443 -0.575 -0.73 -0.91 -1.116 -1.35 -1.613 -1.906 -2.227 -2.578

Grou Grou Grou Grou Grou

0 0 0 -0.001 -0.003 -0.008 -0.016 -0.00 -0.051 -0.082 -0.125 -0.183 -0.259 -0.356 -0.479 -0.63 -0.815 -0.136 -1.299 -1.608 -1.966

1 1 1 1 1 0.999 0.997 0.994 0.989 0.98 0.957 0.916 0.917 8.876 0.821 0.717 0.652 0.529 0.374 0.818 -0.057

roup

roup

roup

Grou

Grou

Grou

2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.5 4

0.575 0.347 0.033 -0.385 -0.298 -2.928 -5.853

p 1.887 Grou 2.272 Grou Grou Grou Grou Grou Grou


1.874 1.755 1.49 1.037 -1.272 -5.941

2.609 2.907 3.128 3.225 2.463 0.927

1.72 2.195 2.724 3.288 3.858 4.980 4.548

-1.693 -2.141 -2.724 -3.103 -3.541 -3.919 -1614

-1.906 -2.663 -3.6 -4.718 -6 -9.544 -11.731

p 0..272 Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p

0.949 -1.877 -3.108 -4.688 10.34 -17.919

1.575 1.352 0.917 0.197 -0.891 -5.85 -5.046

-2.125 -2.339 -2.437 -2.346 -1.969 -1.074 -9.244

-3.36 -4.228 -5.14 -6.023 -0.765 -13.692 0.358

p -2.849 Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p

-3.973 -5.355 -6.99 -8.84 -13.89 -15.611

-0.692 -1.592 -2.821 -1.44 -6.52 -13.826 -23.14

roup

roup

roup

Grou

Grou
Ph lc 2

Grou Grou Grou Grou

1.

roup GMy xuyn C.979 (Lin X)

MT S LOI MY XUYN THNG DNG

Grou

|ng knh mi 36mm, gc 600; |ng knh cn 18mm; Lc p ln nht 10 tn; p r su p Gouxuyn ti 15m; Grou Cho php o ring sc khng xuyn mi v sc khng tng cng. 2. My xuyn C.832 (Lin X) |ng knh mi 36mm, gc 600. p roup G|ng knh cn 34mm, Grou

V ma st S = 350cm2 do ma st a ph|ng; su xuyn ti 15m. Lc kop i 10 tn: cc p p rouxuyn ln nht 3m/pht; GTc Grou Grou Lc u mi 7 tn. 3. My xuyn Pucon; |ng knh mi 36mm gc 600. p p roup GLc xuyn ln nht 10 tn: Grou Grou Sc khng mi ln nht 400 bars; Tc xuyn c th thay i, th|ng 2cm/s; C ch p: Kch thy lc; p up r ch p su do mi. GCouo: o khng lin tc; c 20cm Grosc khng tng cng v sc khng Grou 4. My xuyn tnh rung PVS (Php) |ng knh mi v cn 45mm; Sc khng mi o |c t 0 - 300 bars. p p r ghi p GToung thi o c cu cm ng in scu Gro khng mi, ma st bn v sc khngou Gr xuyn tng cng. My xuyn tnh kiu SGI (Thy in) Mi xuyn 600 tit din ming hoa kh S = 10cm2 p p roup G|ng knh cn 22mm; Grou Grou Lc xuyn tng cng ln nht 1 tn; T ghi lin tc sc khng xuyn u mi v ma st bn theo c ch bin dng ca thanh ng bin; Thao tc bng tay hoc bng ng c thy lc; up oup o oup

5.

Gr

Gr

Gr

Group

Grou

Grou

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou

xuyn vi tc c th thay i 6. My xuyn AT 3-2-82 (Vit Nam) |ng knh mi 49 mm, gc 60M0; p roup G|ng knh cn 22mm; Grou Ch o |c sc khng xuyn mi; o khng lin tc, 20cm mt, o bng bin dng ca vng ng bin. C cu truyn lc: quay tay, ch c 1 tc .

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou

Group