You are on page 1of 14

Thnh ph Santa F, ti New Mexico, Hoa K. Mt b mt hn 30 nm, thu ht khong 250 ngn du khch mi nm.

Ni l: Nh nguyn Loretto

im c o ca nh nguyn ny l: ni c cho l xy ra php l l mt ci cu thang

Nh nguyn c xy dng vo khong th k 19. Khi hon thnh, cc n tu phat hin thy h qun khng lm cu thang i ln gc cao nh nguyn

H bn lm tun cu nht cu xin thnh Giuse, l mt th mc.

Vo ngy cui cng, mt ngi l mt g ca v t xng l mt th mc. ng ta mun gip h lm ci cu thang.

ng ta lm xong cy cu thang, ch lm mt mnh. N tr thnh kit tc ca ngh th mc.

Cha c ai hiu c lm th no cy cu thang c th ng vng c, v n khng c tr trung tm.

Ri ngi th mc y lng l bin mt m khng h i th lao. ng lm xong cy cu thang m khng s dng mt chut keo dn hoc mt cy inh no.

Trong khp c Santa F, ngi ta cho rng ngi th mc y chnh l Thnh Giuse...

... c Cha Gisu gi n p li li cu nguyn ca cc n tu. T ngy y, chic cu thang c coi l php l, v tr thnh a im hnh hng.

Ngi i din nh nguyn ni rng c 3 iu b nhim y: th nht, cho n nay vn cha ai bit c tn tui ca ngi th mc y.

Th hai, mi kin trc s, k s v khoa hc gia u ni rng h khng th hiu c lm th no chic cu thang c th ng vng m khng c im ta trung tm no.

V cui cng, g lm cu thang ly t u? H kim tra v pht hin rng loi g c s dng lm cu thang khng h c trong ton vng y.

C mt chi tit lm tng thm nim tin vo php l: Cu thang c 33 bc, l tui ca Cha Gi-su Ki-t.

M. Gallo