You are on page 1of 3

CC NGUYN TC THIT LP N THIT K KIN TRC

I. NGUYN TC THIT LP TNG MT BNG - Dng cc tia chiu thng gc vi mt bng nm ngang ca khu t xy dng m t cc khi cng trnh d kin s xy dng bao gm khi chnh v ph - M t h thng ng giao thng ni b bn trong khu t (ch ra cc mi lin h i li gia khi cng trnh c trn khu t). - M t cc khu vc sn bi,cy xanh - M t mi quan h gia khu t vi cc khu vc xung quanh * Yu cu: -Khi thit lp tng mt bng phi tha mn yu cu v hng gi, chng i cc bc x c hi ca mt tri.Phi ch tit kim din tch t xy dng. Cc khi cng trnh phi b tr r rng, mch lc, tit kim nguyn vt liu xy dng. -Sp xp cc khi cng trnh tin li cho vic s dng m bo c nhu cu m rng sau ny, ph hp vi cnh quan mi trng xung quanh, - Tng mt bng thng c v theo t l 1:25 1:200 II. NGUYN TC THIT LP MT BNG TNG - Dng cc tia chiu thng gc mt phng nm ngang cch mt nn hoc sn 1m m t hnh dng, kch thc, khng gian bn trong ca cc phng. - y l khu quan trng trong t chc khng gian bn trong nh nhm tha mn dy chuyn cng nng. Nhn vi mt bng kin trc ta c th thy c gii php khng gian bn trong ca cng trnh hp l hay khng. Khi thit k mt bng cn lu : + T chc dy chuyn chc nng sao cho khoa hc, chc ch c c s gn b hu c . Th hin r phn chnh, phn ph ( trng im- th yu). Thng dng cc h trc t hp dng lm c s t chc v pht trin mt bng. Th hin c im, tnh cht ca cng trnh l sang trng nghim tc hay linh hot thoi mi. + lm gim cm gic nng n s ca nhng hnh khi ln, ngi ta thng dng bin php phn phi hay chia mt nh thnh nhng khi c hnh hc n gin. Bn thn hnh khi cn c t l 3 chiu tt, nht l i vi cc hnh khi n gin. Cc khi ca cng trnh phi gn thnh mt th thng nht, phi ph hp vi a hnh thin nhin, trnh s phi hp cu k, ln xn , gi to. + Mt bng phi gn vi thin nhin a hnh, vn dng ngh thut mn cnh v to cnh. * Yu cu - m bo v din tch cho ngi s dng. Yu cu phi b tr c, thit b s dng bn trong ca phng - Yu cu ch ra cao cc phng - Yu cu c y cc h thng ng ging ca trc, kch thc trn mt bng (3 ng) -Mt bng thng c v theo t l 1:25 1:200 III. NGUYN TC THIT LP MT CT - Dng cc tia chiu thng gc vi mt phng thng ng ct qua cng trnh m t hnh dng kch thc cc khng gian s dng bn trong nh theo phng ng. *Yu cu -Khi thit k mt ct phi ch r hnh dng cc khng gian, m bo khi tch s dng. Trong mt ct cng nh trong mt bng phi m t cc thit b v cc c s dng bn trong. Ngoi ra cn th hin cu to cc vt liu, mi lin kt gia cc b phn c trong mt ct. Trn mt ct ngoi cc h thng ng ging kch thc trn mt bng cn phi th hin y h thng cao tng b phn. - Cao nn nh tng 1 sau khi hon thin c xem l cao 00. Cc b phn nm bn trn 00 l cao

dng, Cc b phn nm bn di 00 l cao m. -Mt bng thng c v theo t l 1:25 1:200 IV. NGHUYN TC THIT LP MT NG - Dng cc tia chiu thng gc vi mt phng thng ng i qua v b ngoi ca cng trnh, m t ton b v bc bao gm: cc hnh thc kin trc; vt liu, mu sc v cht cm. - Nguyn tc chnh ca vic to hnh khi kin trc l phi bo m s phn nh trung thc gia ni dung bn trong v hnh thc bn ngoi, gia khng gian bn trong, bn ngoi ca cng trnh lm cho hnh dng ca cng trnh p hn, hp l hn. Khi to khi cn ch : - Hnh khi kin trc cng cu to bng nhng khi hnh hc n gin bao nhiu cng mang li hiu qu ngh thut by nhiu v c sc biu hin ngh thut ca cng trnh cng cao. Trong thin nhin t gp nhng khi hnh hc n gin, v th vn dng hnh khi cng trnh mang hnh thc hnh hc n gin s gayy c n tng tng phn ngh thut r rng, mnh m i vi mi trng xung quanh. - Mun cho hnh khi kin trc c sc truyn cm mnh m, tr thnh mt tc phm to hnh cn p dng linh hot cc quy lut ca ngh thut to hnh. *Yu cu -Khi thit lp mt ng cng trnh nhng b phn pha trc v trc, b phn pha sau th v sau, nhng b phn b che khut th khng v. u tin cn th hin cc b phn ln c khi tch ln sau mi v cc mng, ng nt (chi tit). -Hnh thc kin trc phi biu t c ni dung s dng ca cng trnh. - Mt ng thng c v theo t l 1:50 1:200 V. NGUYN TC THIT LP MT BNG THOT NC MA( MT BNG MI) Dng cc tia chiu thng gc vi mt phng nm ngang qua nh ca mi nh m t cc ng phn thy, sui mi, h thng thu v thot nc ma. *Yu cu -Khi thit lp phi th hin c dc ca ci mi nh, cch thc u mi, vt liu ch to tm lp, kiu lp mi, a ra cc gii php chi tit v chng thm, nng v cch m th hin y hng nc chy trn mng xi ( s n ), v tr, s lng, kch thc l thu nc. -Mt bng mi thng c v theo t l 1:100 1:250 VI. THIT LP CHI TIT CU TO -L bn v m t chi tit cc b phn, cc cu to v cc lin kt v cch tc ch to chng m trong cc hnh v khc khng din t c -Chi tit thng c v theo t l 1:10 1:25 Nhng cm t lin quan:

nguyen tac ve mat cat nguyn tc v mt bng cch lm mt n kin trc nguyen tac thiet ke mat bang cong trinh nguyn tc thit k mt dng nguyen tac thiet lap do an thiet ke nguyn tc thit lp mt bng Nguyen tac thiet lap mat bang tang nhuyen tac thiet lap MBO phng php v mt bng kin trc

Thit k kin trc cng trnh bao gm tt c cc cng vic thit k ca giai on u t d n xy dng cng trnh. Nhng cng vic c bt u t giai on thit k tng (conceptual design) cho n thit k chi tit (detailed design) v thit k thi cng (construction design). Thit k xy dng cng trnh l tng hp vic thit k Kin trc, kt cu, h thng M&E, h thng PCCC, trang tr ni tht... Mc ch cui cng ca vic thit k xy dng cng trnh l bin mt tng kin trc thnh mt tc phm kin trc thc t, phc v nhu cu cuc sng. Tt c cc gii php p dng trong n thit k phi phc v cho mc ch cui cng trn, ng thi phi p dng c vo thc t trong qu trnh thi cng trnh. Ni dung H s Bn v. Ni dung v sn phm ca n Thit k xy dng cng trnh bao gm 03 phn (ty tng d n c th): + Thit k c s (nh km h s d n u t). + Thit k k thut. + Thit k thi cng. H s gm cc bn v, thuyt minh, d ton. Ni dung v thnh phn bn v, vn bn c quy nh trong Lut xy dng, C th nh sau: A. H s thit k c s: - Bn v thit k xy dng: th hin cc gii php quy hoch tng mt bng, kin trc cng trnh, kt cu, h thng k thut chnh, h tng ... vi kch thc v khi lng chnh, cc mc nh v, ta v cao xy dng theo h ta quc gia VN-2000, bn v kt ni vi h tng khu vc. - Bn v h thng phng chy v cha chy. - Thuyt minh thit k c s: tm tt a im, phng n thit k tng mt bng, quy m cng trnh, gii php kt ni h tng; gii php kin trc, kt cu, k thut v h tng k thut, cng ngh; gii php bo v mi trng; gii php phng chng chy n; danh mc cc quy chun v tiu chun p dng. - T trnh thm nh d n. - Cc ti liu php l c lin quan. B. H s thit k k thut xy dng: Thit k k thut l thit k c thc hin da trn thit k c s c ph duyt. Thit k k thut phi lm r cc thng s k thut, vt liu, cc tnh ton c th v k thut sn xut, xy dng, lp t. - Bn v thit k k thut - thi cng: th hin r chi tit cc kch thc xy dng, cc thng s k thut, cc vt liu s dng m bo vic lp bn v chi tit thi cng (soft-drawings) v lp d ton thi cng. - Thuyt minh thit k k thut: th hin r cc tnh ton la chn phng n k thut, dy chuyn cng ngh, tnh cht vt liu; lm r cc thng s m bn v khng th hin ht, cc ch dn k thut xy dng, cc quy chun v tiu chn p dng; quy trnh bo tr cng trnh. - D ton xy dng cng trnh. C. H s thit k thi cng: - Bn v: lm r cc chi tit thi cng vi u kch thc, cu to, vt liu s dng mt cch chnh xc, m bo kh nng trin khai thi cng cng trnh. - Thuyt minh thi cng th hin hng dn chi tit thi cng, m bo lm r nhng thng s m bn v khng th hin ht v kh nng thc hin thi cng ti cng trng. - D ton xy dng cng trnh.