You are on page 1of 1

Beowulf dastan

Beowulf dastan ingilis, anglo - sakson dbiyyatnn n qdim yazl abidlrindn hesab olunur. Dastanda qhrman Beowulf - un catlrindn bhs edilir. 7 ci srin birinci yars -- 1 ci minilliyin sonlar arasnda yazlmdr. Masir dvr qdr gln nsxsi Britaniya London Muzeyind saxlanlr. Lakin 18 ci srd kitabxanann yanmas nticsind dastann bir hisssi korlanmdr. Beowulf Qotlarn (Goth) tayfasndandr. Kral Higelac - n oludur. Qotlara qonu olan lk Danimarkada is Hrotqar (Hrothgar) adl kral yaayr. O z ailsi v lksi n Heorot adl qsr tikdirir. Kral hr gn z adamlar il birg qsrd yeyir - iir, bayram edir, qorxunc grnl tpgz Qrendel (Grendel) is onlar qsqanrd. Qrendel bataqlqlar sular padiahdr. Dnizin altndak maarada yaayr v hr gec bu qsr glrk kraln adamlarn yemy, mhv etmy balayr. Bel ki, kral v sgrlri qorxudan qsrdn qarlar. Qonu lkd yaayan Beowulf adl qhrman bu hadislrdn xbr tutub z padiahndan (atasndan) izin alaraq yoldalar il birg Heorot qsrin kmy glir. Kral Hrotqar Beowulfun rfin qonaqlq tkil edir v el oradaca Beowulf tpgz ldrcyin sz verir. Beowulf Qrendel - tl qurur v bir gn pusquda duraraq onun gliini gzlyirlr. Beowulf zn yatm kimi gstrir. Qrendel qsr daxil olub Beowulfun sgrlrindn birini paralayr v el bu anda Beowulf Qrendelin zrin tullanb qolunu bdnindn ayrr. Qrendel yaral vziyytd z maarasna qar. Kral Hrotqar tpgzn lmn qeyd etmk mnasibtil qsrd bayram tkil edir, Qrendelin qolunu da gydn asrlar. Ertsi gn kraln n gcl sgrlrindn birini lm vziyytd taprlar. Bel ki, Qrendelin anas olunun intiqamn almaq n Beowulf zrin qsr glir. Beowulf bunu yrnib, Qrendel v anasnn yaad yer qdr gedib anasn da ldrmk qrarna glir. Burada Beowulfun lindki qlncn he bir tsiri olmur, nki Qrendelin anas silahlara qar sehrli gcl mhafiz edilmidir, Beowulf qlnc tullayr baqa bir qlnca l atr v Qrendelin anasn ldrr, sonra yaral Qrendel yaxnlab ban bdnindn ayrr. Beowulf Qrendelin ban Kral Hrotqar n gtizdirir, kral da z nvbsind Beowulfa bxilr, hdiyylr verir. Sonra Beowulf z lksin qaydr v atasnn lmndn sonra lknin kral olur. llr keir, Beowulf artq yalanr, bir gn qullardan biri xilas olmaqdan tr jdahann xzinsindn qzl ourlayr, jdaha da buna hirslnir maarasndan xb, azndan od pskrrk trafdaklar mhv etmy balayr. Beowulf v sgrlri jdahan mlub etmk n dy balayrlar. sgrlrin oxu meydandan qar, lakin sadiq dostlardan biri Wiglaf Beowulfun yannda qalb onunla birg jdahaya qar dyr. Beowulf sehrli qlnc il dyr, nticd jdaha da, Beowulf da hlak olur. Wiglaf da jdahann xzinsindn gtrdy zint yalarn Beowulfun dfni zaman onun yannda basdrr. Onu da qeyd edim ki, ngiltr tarixind 1066 - ci il qdr olan dvr anglo - sakson dvrn hat edir.