You are on page 1of 4

A.

Structura din zidarie nearmata ZNA


1.Date generale: Cladire de locuit Inaltime de nivel het Zona seismica Regularitate pe verticala si orizontala 2.Materiale: Elemente pentru zidarie : fb Motar Rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei fk; Rezistenta caracteristica la forfecare cu efort unitar de compresiune nul a zidariei: fvko; Modulul de elasticitate longitudinal al zidariei Ez=1000 fk; Modulul de elasticitate transversal: Gz=0.4Ez; 3.Stabilirea incarcarilor verticale: Se stabileste greutatea pe nivel, greutatea totala q echiv.= G nivel curent/ A planseu 4.Calculul fortei seismice de proiectare Coeficienti de calcul: =1.0 coef. de importanta Valoarea spectrului elastic de comportare Se=ag*2.75 Factorul de comportare: q Factorul de corectie : Forta taietoare de baza Forte seismice de nivel Momente de rasturnare la cota 0.00:

B.Structura din zidarie confinata ZC


1.Date generale: Cladire de locuit Inaltime de nivel het Zona seismica Regularitate pe verticala si orizontala 2.Materiale: Elemente pentru zidarie : fb Motar Rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei fk; Rezistenta caracteristica la forfecare cu efort unitar de compresiune nul a zidariei: fvko; Modulul de elasticitate longitudinal al zidariei Ez=1000 fk; Modulul de elasticitate transversal: Gz=0.4Ez; 3.Stabilirea incarcarilor verticale: Se stabileste greutatea pe nivel, greutatea totala q echiv.= G nivel curent/ A planseu 4.Calculul fortei seismice de proiectare Coeficienti de calcul: =1.0 coef. de importanta Valoarea spectrului elastic de comportare Se=ag*2.75 Factorul de comportare: q Factorul de corectie : Forta taietoare de baza 5.Modelul de calcul simplificat Ipoteze de modelare:

o 1

Fh
i

-s-au considerat numai inimile profilelor compuse: sectiuni dreptunghiulare , fara aportul talpilor; -modulul de elasticitate:

5.Eforturi unitare de compresiune pe peretii structurali Incarcari din greutatea planseului si incarcarea de exploatare: qpl (kN/m); Incarcari totale corespunzatoare sectiunii active (G niv. curent), Nbaza=Gi si eforturi de compresiune o =Nbaza/Azid; 6.Distributia fortei seismice de proiectare intre peretii activi Se neglijeaza aportul riglelor de cuplare; Rigiditatea consolelor verticale;

zc

EI EI I I
z z b z b

-riglele de cuplare incastrate la fata zidariei/ stalpisorilor forta taietoare de baza: - =1.0 coef. de importanta -Valoarea spectrului elastic de comportare Se=ag*2.75 -Factorul de comportare: q -Factorul de corectie : forte seismice de nivel; Momente de rasturnare 6.Incarcari totale si eforturi unitare de compresiune pe peretii structurali N pe sectiuni active; oE = N/A 7. Distributia fortei seismice de proiectare intre peretii activi Eforturile sectionale globale (MEd si VEd ) au fost obtinute pe modelul simplificat (deci considerand numai inimile);

B ,i

R R
i

7.Calculul momentelor incovoietoare capabile ale peretilor activi (asociate incarcarilor aferente fiecarui perete)
Caracteristici geometrice ale sectiunii active a peretelui Calculul rigiditatilor pentru fiecare sectiune activa pe directia respectiva: Centru de greutate; Arie; Momente de inertie fata de axele care trec prin

8.Calculul momentelor incovoietoare capabile ale peretilor activi : MRd


-pentru calculul Mrd : -pentru calculul MRd = MRd(zna,i) + MRd (As) NEd MRd(zna,i); Azci (6.25) 0.8fd MRd (zna , i) NEd yzci (6.26)

n ech

* f cd 0.75 fd

(6.24)

centrul de greutate; Limitele samburelui central:

1x

I x A
x G

I
2x

-pentru calculul
x

MRd (As) :

M Rd A s

l s A s f yd (6.27)

(h x x

)A

1y

I y A
y G

2y

(h y y

)A
G

Calculul fortei axiale (NE) pe sectiunea active a peretelui: NE = oE A Calculul momentului incovoietor capabil: Mdr.cap = yzc NE = 1.2 rsc NE = 1.2 e1x NE Mst.cap = yzc NE = 1.2 rsc NE = 1.2 e2x NE 8.Calculul fortelor taietoare capabile ale peretilor activi lc=0.6 lw Forta taietoare capabila considerand ca lungimea zonei comprimate corespunzatoare momentului capabil : Vcap. = 0.6 li tp fwd Valoarea caracteristica a rezistentei unitare la forfecare : i . Pentru elemente pentru zidrie din grupa 1 fvk= fvk0+0,4 d (4.3.a) fvk= (0,034 fb+0.14 d) (4.3.b) ii . Pentru elemente pentru zidrie din grupa 2 fvk= fvk0+0,4 d (4.3.a) fvk= 0,9 (0,034 fb+0,14 d)

9. Calculul fortelor taietoare capabile : VRd -pentru calculul VRd : VRd = VRd1 + VRd2 -pentru calculul VRd1: VRd = fvdtlc -pentru calculul VRd2: VRd2 = 0.2 Aascfyd

(6.32) (6.31) (6.33)

fvd = fvk /M

9.Verificarea sigurantei
Siguranta in raport cu solicitarea din incovoiere cu forta axiala Se compara Mcap,i cu momentele de rasturnare. Verificarea se face pentru fiecare perete si pe global pe cladire.

10.Verificarea sigurantei
10.1. Siguranta in raport cu solicitarea la incovoiere cu forta axiala MRd q MEd (8.3.P100-1/2006); VRd = q VEd (8.4.P100-1/2006);

Siguranta in raport cu solicitarea la forta taietoare Se compara Vcap,i cu fortele taietoare rezultate din distributie. Verificarea se face pentru fiecare perete si pe global pe cladire.

11.Posibilitati de corectare -Utilizarea materialelor cu rezistente superioare; -Armarea zidariei in rosturi