You are on page 1of 2

27END

Vijerenik mi je postao ef a ja sam jo uvijek kuna pomonica. Makbul, rekao sam ti dosta! Ja vie neu da radim u onoj kui. Kad si ve postao ef, onda hou i da ivim kao ena od efa. Neu vie da budem pomonica Makbul. Kako god hoe, keri. Niko te na to ne tjera. Hajdemo kui idemo. Da mu stavimo kapu? Dobro doli. Bolje vas naao. Zdravo. Zdravo. Mogu li se i ja igrati sa vam. Naravno. Hajdemo mi izai. Neka ostanu sami. Moe. Mogla si mi ostaviti poruku da ide kod Umita. Htjela sam doi sama. Osim toga, spavao si. Nemoj vie ovo da radi Hanzade. Veoma se brinem. Neu. Duo, nije mi dovoljan takav odgovor. Obeaj mi. Obeavam. Od sada bez tvog znanja ni jednom udahnuti. Jesi li dobro? Zdravo. Zvala sam jutros. Imam sastanak sa g. Galipom. Da, ga Aie, zar ne? Da. Hou li moi vidjeti g. Galipa? ao mi je. G. Galip nije trenutno u fabrici. Ali rekla sam vam da je hitno. Dola sam zbog ove vijesti u novinama. U vezi ovog ubistva. Ova dva ovjeka koji su ubijeni su bili moji pacijenti. Bili su smjeteni u mojoj bolnici. Ovaj Husnu mi je prije smrti rekao neto to trebam prenijeti g. Galipu. ta vam je rekao? Izvinite, ali to samo mogu rei g. Galipu. Zato? Zato to mi je taj ovjek rekao da je to pitanje ivota. U redu. Sad u zvati g. Galipa zbog vas. Hoe li da krenemo Hanzade? Omer se ve vratio iz kole. U redu. Hajde onda da krenemo. Kad bude htijela, opet emo doi. U redu. Umite moj... Mi sad idemo. Halo! Ali, opet emo doi. ta je bilo, Nilgun. Sestra, Aia. ta se desilo? U vezi Husnija! Je li! U redu, neka doe kui. Odmah joj pozovi taksi i poalji je prema nama. Emine, hvala ti. Dozvoli nam da krenemo. Naravno. Doite opet, ekamo vas. Bog vas nagradio. Sretno. Doi ovuda. Znai, pretura mi po depovima, Lejla! Halo, Lejla? Zdravo Semihe. Poklon ti je spreman. Uljepao sam fotografije.

Da izaemo veeras na veeru? Neka bude drugi put, umorna sam puno. Je li! Znai, umorna si! U redu. Kako god ti hoe moja Lejla. Izvini Semih. Nema veze, nije vano. Lijepo se odmori. Za im traga Lejla? Opet si nas zabrinula go, Hanzade. Dobro doli. Bolje te nala. Stigla je izvjesna sestra Aia. eli se sa vama vidjeti g. Galip. eka vas u dnevnoj sobi. U redu. Hvala. Zdravo. Songul, moe li doi do moje sobe. Naravno go Hanzade. Hanzade, ne zaboravi popiti lijekove. Dobro doli go. Aia. Bolje vas nala g. Galip. Izvolite sjesti. Sekretarica mi je javila da mi imate neto vano rei? Gospodine ja sam medicinska sestra. Skoro smo prihvatili dva teko ranjena ovjeka u bolnicu. Da... Ja sam se brinula za ta dva pacijenta. Koliko sam mogla saznati obojica su radila u tekstilnom sektoru. Da, nastavite. Pokuavam vam objasniti g. Galip. Jedan se zvao Jaar a drugi Husnu. Jeste li uli za ta imena. Naravno da sam uo. Ubijeni su dok su odveeni u drugu bolnicu. Moda ste i to uli! uo sam naravno, mislim itao sam u novinama. Taj pacijent koji se zove Husnu mi je pokuavao dati neke poruke. Je li! Prije nego je umro, neto mi je rekao! Rekao mi je, da to obavezno prenesem Galipu elebi. Zbog toga sam ovdje. Izvolite sluam vas. Koliko se mogu sjetiti i koliko sam mogla razumjeti, rekao je ovako... Recite, Galipu elebi da je Odemi... Da, Odemi! OBRADA PLUS.