You are on page 1of 1

Kierunek studiw Specjalno Rodzaj studiw : :

Budownictwo

Imi i nazwisko

Piecz Wydziau

Nr albumu

OBLICZENIE REDNIEJ WAONEJ OCEN OTRZYMANYCH W CZASIE STUDIW


Rok akademicki..../........ sem. sem. zimowy letni ocena ECTS ocena ECTS ocena ECTS ocena poz poz poz poz Rok akademicki..../........ sem. sem. zimowy letni ECTS Rok akademicki..../........ sem. sem. zimowy letni ocena ECTS ocena poz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 poz ECTS

Rok akademicki..../........ sem. sem. zimowy letni ocena ECTS ocena ECTS ocena poz poz poz ECTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rok akademicki..../........ Rok akademicki..../........ sem. sem. sem. sem. zimowy letni zimowy letni

ocena

ECTS

ocena

ECTS

ocena

poz

poz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

poz

ECTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

suma

Data:

Suma ECTS

rednia waona:

Podpis kierownika Dziekanatu:

Aby obliczy redni waon naley sum iloczynw ocen i odpowiadajcych im punktw ECTS podzieli przez sum punktw ECTS