You are on page 1of 2

Bo co cng vic nm 2012 (T H thng)

Stt Ni dung cng vic Tin Thc hin tt Thc hin tt 1 H tr cc n v s dng cc phn mm dng chung ca tnh nh HSCV, Th in t 2 H tr cc n v khc v cc vn c lin quan do lnh o trung tm ch o

Phi hp vi Trn c v kim sot cc h thng HSCV, 3 h tr cu hnh cc thit b cn thit c lin quan ti cc n v thc hin gi nhn vn bn qua biztakl ang thc hin 4 Phi hp vi ICA cu hnh h thng mng MAN ti cc hp khi 5 Thi cng h thng mng LAN Bt Xt ang thc hin ang thc hin

Hon thin h thng mng LAN S TTTT 6 Hon thin h thng sn nng Trung tm mng h thng camera an ninh trong v ngoi ta nh 7 Phi hp t d n hon thin thit k h tng mng cc huyn, thnh ph 8 Thc hin v h tr cc cuc hp giao ban ca tnh v cc n v 9 m bo h thng mng, cc phn mm dng chung v trung tm mng hot ng n nh 10 Thc hin cc cng vic khc c giao trc, kim tra, phi hp vi cc bn viettel, vnpt s l s c khi c 11 s c sy ra kim tra, trc hp giao ban trc tuyn gia UBND tnh vi UBND 8 12 huyn 1 mt thnh ph Kho st phc v d n h tng, kho st phn mm mt ca ti 13 UBND th trn huyn Sa Pa, Bt Xt 14 phi hp vi phng o to t chc o to cc lp 15

Cha thc hin ang thc hin Thc hin tt Thc hin tt Thc hin tt Thc hin tt

Thc hin tt, tip tc thc hin Thc hin tt

c nm 2012 hng)
xut

hin ti cu hnh gi nhn vn bn ca cc n v cha thc hin c qua biztakl, c ngh test th cho Huyn Bc H nhng cha thnh cng kt ni cc hp khi vi nhau, thng quang trn ton tuyn Chun b ng truyn kt ni ra internet th kim tra kh nng kt ni Hon thnh thi cng h thng mng LAN, ch thit b ln cu hnh v ci t

Phi hp trong kho st, thit k h tng cc n v

in tt, tip tc thc hin