Mortar de injec]ie HIT HY 150 MAX

Mortar de injec]ie HIT HY 150 MAX

Mortar de injec]ie HIT HY 150 MAX

Eficien]a costului în ceea ce prive[te proiectarea, detectarea, g`urirea [i prinderea barelor de armatur` [i a tijelor filetate cu mortarul de injec]ie HIT HY 150 MAX
Softul Profis face proiectarea mult mai u[oar`
Softul Hilti Profis pentru proiectarea sistemelor de ancorare [i a barelor de armatur` în concordan]` cu legisla]ia în vigoare face munca dumneavoastr` mai u[oar`, mai rapid` [i mai sigur`. Pute]i desc`rca softul de pe www.hilti.ro

Mortar injectie
Denumire Con]inut (ml) Buc. Include Cod

HIT-HY 150 MAX 330/2 HIT-HY 150 MAX 500/2 HIT-HY 150 MAX 1400

330 500 1400

1 1 1

2 mixere 2 mixere 1 mixer

414445 414449 414451

Tije de ancorare
Denumire Diametru ancore (mm) Cod

Tije de ancorare standard HIT V

M8 ÷ M39

000000

alte diametre/lungimi - la cerere Material: o]el galvanizat 5.8 si 8.8, inox A4 [i galvanizat adânc.

G`urire [i ancorare
Puternicele combipercutoare Hilti echipate cu performantele burghie Hilti YX v` permit s` profi]ati din plin efectul de putere Hilti. Împreun` cu mortarul de injec]ie HIT HY 150 MAX [i tijele de ancorare HIT V, formeaz` un sistem fiabil [i economic.

Mixer
Denumire Cod

HIT-RE M

1

337111

Aparate de injectat
Denumire Cod

Aparat de injectat cu acumulatori ED 3500 A \n cutie Hilti Aparat de injectat cu acumulatori ED 3500 A \n cutie de carton

360862 360863

Aparatele de injectat pentru orice aplica]ie
Hilti ofer` o gam` variat` de aparate de injectat pentru injectarea f`r` efort [i de mare acurate]e a mortarului de injec]ie HIT de diferite dimensiuni \n g`uri preg`urite [i cur`]ate. În func]ie de aplica]ie, aparatele de injectat, electrice sau pneumatice, ofer` cea mai economic` [i convenabil` solu]ie.

Accesorii Hilti HIT
Denumire Cod

Set accesorii inserare armatur` HIT Profi Set accesorii inserare tija ancorare HIT Profi

274888 384752

|ntotdeauna de \ncredere
Hilti. Mai performant. Mai rezistent.
Productivitate sporit`

Accesorii pentru speciali[ti
De asemenea, Hilti ofer` o serie de accesorii pentru inserarea tijelor de ancorare [i a barelor de armatur` \n concordan]` cu legisla]ia \n vigoare. Aceste seturi de accesorii sunt special adaptate la nevoile clien]ilor [i con]in [i aparatul de injectat adecvat, pompa de suflat [i alte accesorii necesare aplicatiei.

Servicii de top la fa]a locului
Inginerii Hilti ofer` gratuit consultan]`, asisten]` [i consiliere. Ei v` ofer` cu pl`cere sfaturi [i r`spunsuri la orice întreb`ri pe tema conexiunilor de arm`turi post-instalate, oricum [i oriunde v` este mai comod – la telefon, la birou sau pe [antier. Hilti creaz` produse eficiente [i \n acelasi timp suficient de rezistente pentru a face fa]` celor mai dificile sarcini. Cel mai performant pachet de servicii pentru sculele tale! Un pachet de servicii performant, unic \n lume, f`r` absolut niciun cost de intre]inere pân` la 2 ani. Dup` aceast` perioad`, avem o limit` clar` a costurilor de repara]ii. Uita]i tot ce [tia]i despre no]iunea de garan]ie, pachetul de servcice Hilti este unic \n lume!
Sistemul de detectare a arm`turilor vizualizeaz` pozi]ia exact` a arm`turii \n beton Rotopercutoare puternice pentru diverse lucr`ri de g`urire [i ancorare Burghiele Hilti \mpreun` cu sculele Hilti formeaz` \mpreun` un sistem performant [i productiv Ra[in` chimic` pentru sarcini medii [i mici

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.
Hilti România S.R.L. I Equest Logistic Centre - B1 I Bucure[ti-Pite[ti Km 13 I Com. Dragomire[ti Vale I Str. DE 287/1 I 077096 I Jud. Ilfov I România I T: 021 352 3000 I F: 031 228 5555 I www.hilti.ro

100%) HIT-HY 150 MAX Produs standard kg kg kg Putere optim` re]inut`. Avantaje • Unul dintre cele mai puternice mortare cu \nt`rire rapid` utilizate pentru aplica]ii \n beton. tijele de ancorare cu adâncimea variabil` HIT V [i arm`turile \mpreun` cu mortarul de injec]ie HIT HY 150 MAX formeaz` un sistem ce rezist` la fel ca arm`turile turnate. Când r`[ina chimic` HIT HY 150 MAX este folosit` cu ancorele HIT V.proiectat[` cu softul Hilti profis Solu]ie standard Diametru Adâncimea de ancorare Ra[in` chimic` cartu[ 330 ml) Material ancor` M12 110 mm 4 100% HIT HY 150 MAX cu ancore HIT V M12 70 mm 3 75% cu 36% gaura mai mic` cu 25% mai pu]in mortar cu 25% . acolo unde aprob`rile sunt relevante. Sarcina si indicator de intarire % (e. aparatul de injectat electric cu acumulatori Li-Ion ofera un nivel de performan]e comparabil cu performan]ele aparatelor de injectat pneumatice. |mpreun` cu aparatul de injectat cu acumulatori ED 3500 A. \n func]ie de sarcina cerut` (a se vedea agrementul ETA). injectarea mortarului este u[oar` [i f`r` efort. • Aprobat ca fiind cel mai rapid sistem de injec]ie \n combina]ie cu HIT V Siguran]a R`[ina chimic` HIT HY 150 MAX nu con]ine substan]e chimice periculoase [i poate fi sp`lat` cu ap`. beton cu ap`) Sistem aprobat HIT HY 150 MAX cu HIT V pentru diferite adancimi de ancorare (de la 4 la 20 de ori diametrul ancorei) in functie de sarcina. diferite tipuri de material [i marcaj cap pentru confirmarea montajului corect. For]a de smulgere 30 kN . cu \nt`rire rapid`.sarcina permisibil` este atins` \n doar 30 de minute la 20 de grade C • Prindere \n beton f`r` for]e de expansiune. Este. Mortarul de injec]ie Hilti HIT HY 150 MAX ofer` un sistem complet [i aprobat pentru prinderea arm`turilor [i tijelor de ancorare \n beton. • Timp mic de \nt`rire pentru rapiditatea muncii . aplica]ie perfect` pentru montarea barierelor de siguran]`. Ne rezerv`m dreptul la modificarea datelor tehnice. atinge sarcini mari \ntr-un timp foarte scurt.mai pu]ine consumabile 5 10 15 20 25 30 35 40 min Aprob`ri pentru prinderea grinzilor [i stâlpilor metalici \mpreun` cu ancorele HIT V [i HIS-N Metod` aprobat` pentru instalarea arm`turilor cu r`[in` chimic` HIT HY 150 MAX pentru extensii [i renov`ri de cl`diri. Pentru prima dat`. tari. prin urmare.g. fixate \n beton \n concordan]` cu legisla]ia \n vigoare. Timp scurt de \nt`rire pentru cre[terea productivit`]ii Cu pân` la 30% sarcini mai mari. Versatilitate Fiecare ancor` salveaz` timp de execu]ie [i bani. fixarea de schele [i platforme. structuri adi]ionale sau pentru \nlocuirea arm`turilor existente Mortar injec]ie pentru beton Productivitate Extrem de convenabil. • Instalarea arm`turilor pentru extidere cl`diri. Mortarul de injec]ie HIT HY 150 MAX. echipamente sau conducte industriale. cartu[ul de la HIT HY 150 MAX reduce pierderea de material cu pân` la 80%. .Mortar de injec]ie HIT HY 150 MAX Mortar de injec]ie HIT HY 150 MAX Aplica]ii • Fixarea \n beton f`r` fisuri a grinzilor [i stâlpilor metalici. alegerea preferat` pentru u[urin]a execu]iei. bariere de protec]ie. etc. Ancorele HIT V au diametru cuprins \ntre M8 [i M39. fiecare cu 4 g`uri de prindere. Tubul par]ial utilizat poate fi folosit mai tarziu prin simpla schimbare a mixerului. aprobate \n condi]ii de lucru dificile (de ex. Distan]` mic` fa]` de margine. |n compara]ie cu cartu[ele de plastic. adâncimea de ancorare variaz` \ntre 4 [i 20 de ori diametrul ancorei. distan]e mici fa]` de margine sau \ntre axe. Exemplu: 20 de coloane metalice. 120 Sarcini recomandate KN 100 HIT-HY 150 MAX 50 Produs standard 100% \nt`rit la 20°C 100 80 60 40 20 0 10 12 16 20 24 30 HIT-V rod Important • Temperatura de aplicare -10° C ÷ 40° C • Nu con]ine substan]e chimice periculoase. \n concordan]` cu legisla]ia \n vigoare • Softul de proiectare Profis v` ajut` s` calcula]i \n siguran]` sarcinile de ancorare. costuri reduse. f`r` efort \n utilizare continu` [i \n special \n locuri greu accesibile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful