You are on page 1of 31

FLDRAJZ (FLDNK S KRNYEZETNK)

A fldrajz (Fldnk s krnyezetnk) tantrgy vizsgamodellje tbb szempontbl is lnyegesen klnbzik a korbbi fldrajzi rettsgitl. A kzpszint rettsgi vizsgn a jelltnek - az eddigiektl eltren szbeli vizsga mellett rsban is szmot kell adnia a felkszltsgrl. Mind a kzpszint, mind pedig az emelt szint rsbeli vizsgn a hagyomnyos feladatok kiegszlnek jszer, az ismeretek alkalmazst ignyl feladattpusokkal. A vizsgn a jelltnek a fldrajzi-krnyezeti ismeretein kvl szmot kell adnia az albbi fldrajzi kompetencik adott vizsgaszintnek megfelel - elsajttsrl is: - fldrajzi-krnyezeti tartalm informcihordozk hasznlata, informcik feldolgozsa, rtelmezse; - fldrajzi-krnyezeti ismeretek alkalmazsa a mindennapokban tapasztalhat termszeti, trsadalmi-gazdasgi s krnyezeti jelensgek, folyamatok magyarzatban, rtelmezsben; - klnbz fajtj trkpeken kzlt informcik olvassa, rtelmezse; - kontrtrkpes feladatok megoldsa; - egyszer gyakorlati s alapvet szmtsi feladatok elvgzse, az eredmnyek rtelmezse; - az ismeretanyag bels sszefggseinek felismerse, tbb tmakr ismeretanyagnak logikai sszekapcsolst ignyl, sszetett feladatok megoldsa; - fldrajzi-krnyezeti tartalm informcikkal kapcsolatos egyszer vzlatrajzok, folyamatbrk, keresztmetszeti rajzok s trkpvzlatok ksztse; - szvegalkots s szvegrts fldrajzi tartalm tmkhoz kapcsoldan; - fldrajzi-krnyezeti szemllet s gondolkodsmd alkalmazsa feladatmegoldsok, szbeli s rsbeli tmakifejtsek sorn. Tartalmi szempontbl is vannak j vonsai a vizsgnak. A kerettantervben a korbbiakhoz kpest nagyobb teret kap a trsadalomfldrajzi szemllet. Ennek megfelelen a feladatok kztt szerepelhetnek a napi gazdasgi folyamatokkal, trsadalmi-gazdasgi lettel kapcsolatos krdsek is. A fldrajz (Fldnk s krnyezetnk) tantrgy kzp- s emeltszint vizsgakvetelmnyei kztt a klnbsg az ismeretek mennyisgben, mlysgben s megkzeltsi mdjban is megnyilvnul. A kzpszint vizsgn a jellt ltalnos fldrajzi, krnyezeti mveltsgrl ad szmot. A vizsgafeladatok a tananyagban val ltalnos tjkozottsgot, az egyszer sszefggsek felismerst, a praktikus ismeretek birtoklst s alkalmazsnak kpessgt mrik. Az emelt szint vizsgn emellett az sszetettebb klcsnhatsok felismerst, a fldrajzikrnyezeti gondolkods s az ismeretek alkalmazsnak kpessgt vrjk el a vizsgztl a klnbz fldrajzikrnyezeti feladatok megoldsa sorn. Fontos kiemelni, hogy a fldrajz rettsgivizsga-kvetelmny tartalmazza az ltalnos iskolai regionlis fldrajzi tananyagot is. Ezrt a vizsga sikeres teljestshez szksg van az ltalnos iskolban tanultak szintzisre, valamint a kzpiskolban elsajttott ismeretek alapjn trtn jrartelmezsre. A rszletes vizsgakvetelmnyekben nem kerlt kln felsorolsra a vizsga sikeres teljestshez szksges topogrfiai kvetelmny, a kerettantervben megadott topogrfiai fogalmak egyben a vizsgakvetelmnyt is jelentik. Az ltalnos fogalmakat csak abban az esetben emeli ki a kvetelmnyrendszer, ha az eltr a korbban megszokott gyakorlattl. Az egyes tmakrk eltr rszletezettsggel jelennek meg. A rszletesebb kifejts ott szerepel, ahol az eddigi hagyomnyokhoz kpest j ismeretekkel s kpessgekkel kapcsolatos kvetelmnyeket fogalmaztunk meg. A kzp- s emelt szint rszletes vizsgakvetelmnyeket tartalmaz tblzatban az emelt szint oszlopa csak a kzpszintet meghalad kvetelmnyeket tartalmazza, de az emelt szint vizsga termszetesen magba foglalja a kzpszint kvetelmnyeket is.

I. RSZLETES RETTSGIVIZSGA-KVETELMNYEK
1. Trkpi ismeretek TMK Kzpszint VIZSGASZINTEK Emelt szint

1.1. A trkpi brzols

Legyen tisztban a trkp s a valsg kapcsolatval, a trkpi brzols jelentsgvel. Magyarzza a kicsinyts mrtke s a mretarny kztti kapcsolatot.

Kvetkeztessen a nagy, a kzepes s a kis mretarny, illetve klnbz tartalm trkpek felhasznlsi lehetsgeire.

A trkpek jelrendszere

Ismertesse a domborzatbrzols rtse, hogy a trkpek ksztsekor a klnbz mdszereit. klnbz brzolsi clok rdekben Ismerje fel trkpen a domborzati klnbz mdszereket alkalmaznak. formkat. Legyen kpes a szintvonal, a magassgi szmok s a relatv magassg fogalmnak hasznlatra. Ismerje a fldrajzi fokhlzat jellemzit. Tudjon trkpvzlatot kszteni, s alaktsa ki jelrendszert. Hasznlja feladatmegoldsai sorn a tematikus trkpen kzlt informcikat. Alkalmazza a trkp jelei, sznei s szmai ltal kzlt informcikat. Legyen kpes tvolsgot mrni s meghatrozni egyenes s grbe vonal mentn klnbz eszkzk segtsgvel. Tudja leolvasni a tnyleges magassgot, kiszmtani a viszonylagos magassgot trkpek alapjn. Tudjon tjkozdni, helymeghatrozst vgezni fldgmbn s trkpen.

1.2. Trkpi gyakorlatok

Legyen kpes tvolsg meghatrozsra az Egyenlt vagy valamely hosszsgi kr mentn fokhlzat segtsgvel. Legyen kpes terletszmtsra arnyszm felhasznlsval.

1.3. Az rtrkpezs

Tudjon a mretarny hasznlatt ignyl szmtsos feladatokat megoldani. Hasznlja ismeretszerzsre a klnbz Tudjon metszetet szerkeszteni a mretarny s tartalm trkpeket. szintvonalas trkp alapjn. Olvasson le informcikat keresztmetszetrl s tmbszelvnyrl, tudja azokat elemezni, sszevetni trkpekkel. Legyen kpes tematikus trkpek sszehasonlt elemzsre. Legyen tisztban a lgi s az Ismertesse a mholdfelvtelek rfelvtelek felhasznlsi ksztsnek elvt. lehetsgeivel, tudjon pldt mondani alkalmazsukra. Tudjon azonostani krnyezeti elemeket Tudjon tnyeket leolvasni lgi s trkpvzlattal vagy trkppel trtn rfelvtelekrl. sszevets alapjn lgi s rfelvteleken. 2. Kozmikus krnyezetnk

TMK Kzpszint 2.1. A Naprendszer kialakulsa, felptse, helye a vilgegyetemben

VIZSGASZINTEK Emelt szint Mutassa be a naptvolsg, a hmrsklet s az anyageloszls sszefggseit. Sorolja fel a csillagszat trtneti fejldsnek jelentsebb llomsait. Ismertesse a Nap gmbhjas szerkezett, a Nap szfrinak jelensgeit s ezek hatst a fldi letre.

2.2. A Nap s ksri

2.3. A Fld s mozgsai

Tengely krli forgs

Nap krli kerings

Ismertesse a Naprendszer helyt, a Tejtrendszer alakjt, mreteit. Igazodjon el a csillagszati nagysgrendekben. Klntse el a csillagok s a bolygk tartalmi jegyeit. Ismertesse a Nap jellemzit (mrete, tvolsga a Fldtl, anyagi sszettele, bels s felszni hmrsklete). Mutassa be a Nap fldi letet meghatroz szerept, legfontosabb sugrzsait s azok lgkri kvetkezmnyeit. Tudja megklnbztetni a nap- s holdfogyatkozs kialakulsnak okait. Sorolja fel a Fld- s a Jupiter-tpus bolygkat, sorrendjket, mutassa be kzs s egyedi jellemziket. Ismertesse a Hold mozgsnak sajtossgt, rtse a holdfzisok vltakozsnak okt. Magyarzza a meteor s meteorit kztti klnbsget. Legyen tisztban a Fld mreteivel (sugr, Egyenlt). Tudja egyszer rajzzal bemutatni a napsugarak hajlsszge s a szolris ghajlati vezetek kialakulsa kztti sszefggst. Magyarzza a nappalok s az jszakk vltakozst. Ismerje az gitestek ltszlagos napi KNy-i jrst, a forgs Ny-K-i irnyt. Alkalmazza az alapvet tvltsokat: 15 hosszsgi fok = 1 ra idklnbsg = 1 idzna 1 hosszsgi fok = 4 perc idklnbsg Tudja kiszmtani a helyi s a znaidt. Ismerje a kerings plyjnak jellemzit, a kerings idejt. Elemezzen a keringssel kapcsolatos brkat. Ismerje a tavaszi s az szi napjegyenlsg, a nyri s a tli napfordul fogalmt s idpontjt. Mutassa be a forgstengely ferdesge s az vszakok kialakulsa kztti sszefggst.

Magyarzza meg a holdfzisok s a napfogyatkozs kialakulsnak okait. Legyen kpes a Naprendszer bolygirl kszlt adatsorok elemzsre. Jellemezze a Hold felsznt, bizonytsa a hmrsklet s a lgkrhiny sszefggst. Mutassa be az stksk felptsnek jellemzit, mozgsnak jellemzit, jellegzetes formjuk kialakulst. Bizonytsa a Fld alakja s tengely krli forgsa kztti sszefggst.

Szmtsa ki a Nap delelsi magassgt a nevezetes idpontokban brmely fldrajzi helyen. Alkalmazza feladatmegoldsban a dtumvlaszt vonalat.

2.4. rkutats az emberisg szolglatban

Tudjon pldkat mondani az rkutats eredmnyeinek gyakorlati hasznostsra.

Ismertesse a mestersges holdak tpusait s szerepket a mindennapi letben. Legyen kpes szvegek rtelmezsre, a mestersges gitestek, szondk jelentsgnek bemutatsra a Naprendszer s ms galaxisok megismersben.

3. A geoszfrk fldrajza TMK Kzpszint 3.1. A kzetburok 3.1.1. Fldtrtnet Ismertesse a fldtrtneti korbeoszts nagy egysgeit. Tudja idbeli sorrendjket s hozzvetleges idtartamukat, ismerje az egyes fldtrtneti idk meghatroz esemnyeit, kpzdmnyeit. Fogalmazza meg a lgkr, a vzburok s a bioszfra fejldsnek kapcsolatt a fldtrtneti esemnyekkel. Mutassa be a Fld gmbhjas szerkezett, tudjon a tmhoz kapcsold brt elemezni. Ismertesse brk segtsgvel a Fld belsejnek fizikai jellemzit. rtelmezze az asztenoszfra ramlsainak s a kzetlemezek mozgsainak kapcsolatt. Mutassa be a geotermikus gradiens gazdasgi jelentsgt pldk alapjn. Ismerje a kzetlemez s a fldkreg fogalmt, jellemezze a szerkezett. Jellemezze a kontinentlis, az ceni kzetlemezt s az asztenoszfrt. Nevezze meg s csoportostsa felptsk szerint a nagy kzetlemezeket. VIZSGASZINTEK Emelt szint Ismerje a relatv s az abszolt kormeghatrozs elveit. rtelmezze a geoszfrk fejldst s annak klcsnhatsait (slgkr, scen, bioszfra). Ismertesse az skontinenseket (Pangea, Laurzsia, Gondwana), feldaraboldsuk s sszekapcsoldsuk kvetkezmnyeit. Ismerje fel a geoszfrk kztti kapcsolatokat. Hasonltsa ssze adatok s brk alapjn az egyes gmbhjak jellemz kmiai sszettelt, hmrskleti, nyoms- s srsgviszonyait. Ismerje a fldmgnessg s a tjkozds kapcsolatt. Tudjon nllan brt kszteni a kzetburok felptsrl. Soroljon fel topogrfiai pldkat a kzetlemezhatrokra, s tudja megmutatni, felismerni azokat a trkpen

3.1.2. A Fld szerkezete s fizikai jellemzi

3.1.3. A kzetburok szerkezete

3.1.4. A kzetlemezmozgsok okai s kvetkezmnyei A kzetlemezek mozgsai

Mutassa be a lemezmozgsok okait, tpusait s azok kvetkezmnyeit. Magmatizmus s vulknossg rtelmezze a vulkni tevkenysg s a Magyarzza a nehz-, a sznes- s kzetlemezmozgsok kapcsolatt. nemesfmrcek kpzdst, s tudja ezt Mutassa be bra segtsgvel a magms pldkkal altmasztani. rckpzds folyamatt. Csoportostsa a vulknokat mkdsk, Ismertesse a vulkni mkds jellegt alakjuk s a kitrs helye szerint. s helyt meghatroz tnyezket.

A fldrengs

Mutasson meg trkpen s ismerjen fel trkpvzlatban vulkni vezeteket s vulknokat. Mondjon pldt az utmkdsre s annak gazdasgi jelentsgre. Magyarzza a fldrengs kialakulsnak okt, kapcsolatt a vulknossggal s a lemezszeglyekkel.

Magyarzza plda segtsgvel az n. forr pontok feletti vulknossgot.

Ismerje az erssgmrs elvt, a rengsek ksrjelensgeit. Ismerje a rengsfszek, rengskzpont kapcsolatt.

Mondjon pldkat a pusztts elleni vdekezs lehetsgeire. Mutassa be a hegysgkpzds tpusait, 3.1.5. A hegysgkpzds kapcsolatt a kzetlemezek tulajdonsgaival s mozgsaival. Tudjon ezekre pldkat mondani. Ismertesse a gyrds s a vetds folyamatt, sszefggsket a gyrt- s rghegysgek kialakulsval. Tudjon pldkat mondani tpusaikra, formikra. Legyen kpes brkon, kpeken megklnbztetni a gyrt- s a rghegysgeket formakincsk alapjn. Csoportostsa a hegysgeket szerkezetk, magassguk s formakincsk alapjn. Hasonltsa ssze az svnyok s a 3.1.6. A kzetburok kzetek jellemzit. (litoszfra) ptkvei Ismertesse a kszenek s a sznhidrognek keletkezst. Tudja keletkezs szerint besorolni, csoportostani s felismerni az albbi svnyokat, kzeteket: ks, mszk, dolomit, homok, homokk, lsz, ksznfajtk, kolaj, agyag, bauxit, grnit, andezit, bazalt, riolit, vulkni tufk, mrvny, pals kzetek. Mondjon pldt az elfordulsukra s a felhasznlsukra. Tudja jellemezni a bazaltot, az andezitet s tufikat, a grnitot, a mszkvet s a lszt. 3.1.7. A Fld nagyszerkezeti Ismertesse a Fld nagyszerkezeti egysgeit (sfld, rghegysg, egysgei gyrthegysg, sllyedkterlet, ceni medence, ceni htsg, mlytengeri rok), s tudjon pldkat mondani azok elfordulsra. Mutassa meg a trkpen s ismerje fel a trkpvzlaton ezeket. Mutassa be a nagyszerkezeti egysgek s a jellemz svnykincs-elfordulsok kapcsolatt. Ismertesse az smasszvumok

Mutassa be a hegysgkpzdsi szakaszok egymsra plst s sszefggseit. Tudjon a hegysgkpzdshez kapcsold egyszer folyamatbrkat rajzolni, elemezni.

Magyarzza s mutassa be pldkon a lemezmozgsok, a kzetek keletkezse s talakulsa kapcsolatt, a kzetek anyagainak krforgst. Ismerje fel a kregszerkezet s az svnykincsek elfordulsa kztti kapcsolatokat.

Mutassa be a Fld nagyszerkezeti egysgeinek kialakulst s talakulsukat a fldtrtneti idk folyamn. Legyen kpes (kpeken, brkon) felismerni, megklnbztetni a nagy szerkezeti egysgeket. Tudja magyarzni a nagyszerkezeti egysgek formakincsnek kialakulst.

smasszvumok (sfld)

Rghegysgek

Gyrthegysgek

Sllyedkterletek, sksgok

3.1.8. A fldfelszn formldsa

szerkezeti tpusait (fedett, fedetlen), morfolgiai tpusait (hegyvidk, lpcss vidk, letarolt sksg, tbls vidk). Ismertesse a Kaledniai-, a Variszkuszihegysgrendszer tagjait, jellemezze a szerkezetket. Sorolja fel az Eurzsiai- s a Pacifikushegysgrendszer tagjait. Hasonltsa ssze a kt hegysgrendszert. Mutassa be bra s kp segtsgvel az sfldek, a rghegysgek s a gyrthegysgek formakincst. Csoportostsa a sksgokat tengerszint feletti magassguk s keletkezsk szerint. Tudjon pldt az egyes tpusokra. Mutassa be gazdasgi jelentsgket. Tmassza al pldkkal a kls s a bels erk, valamint az ember szerept a felsznformldsban (lepusztuls, szllts, felhalmozs). Ismerje fel kpeken, brkon, modelleken a felsznformkat (mlyfld, alfld, fennsk, dombsg, kzphegysg, magashegysg, vlgy, medence, htsg). Tudjon ezekre pldt mondani a kontinensek s haznk terletrl, tudja megmutatni a trkpen s felismerni a trkpvzlatban.

Legyen kpes (kpeken, brkon) felismerni, megklnbztetni a felsznformkhoz kapcsold tjakat, tudja elhelyezni ezeket a kontinenseken s a fldrajzi vezetekben.

3.2. A levegburok 3.2.1. A lgkr kialakulsa, anyaga s szerkezete

3.2.2. A leveg felmelegedse

Sorolja fel s csoportostsa a lgkrt alkot anyagokat. Ismertesse a lgkr szerkezeti felptst, a szfrk jellemzit s a bennk lezajl vltozsok lnyegt. Tudjon a tmhoz kapcsold brt elemezni. Mutassa be pldk alapjn az emberi tevkenysg lgszennyez s az zonrteget krost hatsait, kvetkezmnyeit, a szennyezs cskkentsnek lehetsgeit. Magyarzza a leveg felmelegedst a fldrajzi helyzet, a napsugarak hajlsszge alapjn. Bizonytsa pldkkal a felmelegedst s a lehlst mdost tnyezk szerept. rtelmezze bra segtsgvel az veghzhats kialakulst, jelentsgt. Fogalmazza meg a felmelegeds s a lehls trvnyszersgeit.

Ismertesse a lgkr fejldst, sszettelnek vltozst, az zonrteg kialakulst. Kvetkeztessen a leveg minsgre az sszettel vltozst bemutat adatsorokbl.

Ismerje a hmrsklet gazdasgi jelentsgvel kapcsolatos fogalmakat (tenyszidszak, hsszeg, napfnytartam).

3.2.3. A lgnyoms s a szl A szelek

Mutassa be a hmrsklet napi s vi jrsnak folyamatt s sszefggst a Fld f mozgstpusaival. Tudja kiszmtani a napi s az vi kzphmrskletet, a napi hingst, az vi kzepes hingst, az abszolt hingst. Ismerje az izoterma fogalmt. Legyen kpes hmrskleti adatok grafikus brzolsra s hmrskleti tematikus trkpek sszehasonltsra, elemzsre. Ismerje a lgnyoms s az izobr fogalmt. Magyarzza a lgnyoms vltozsnak okt.

Ciklon s anticiklon

Idjrsi frontok

A szl felsznforml tevkenysge

Magyarzza a szl kialakulst, kapcsolatt a hmrsklet s a lgnyoms vltozsval; a Fld forgsbl szrmaz eltrt er szerept a lgramls irnynak kialakulsban. Ismertesse a mrskelt vezeti ciklon s anticiklon jellemzit, kialakulsuk f trsgeit. Mutassa be hatsukat az idjrsra s az ghajlatra. Magyarzza a hidegfront s a melegfront kialakulsnak feltteleit, mozgsukat, felhzetket, csapadkznikat. Legyen kpes lgkri kpzdmnyek felismersre idjrsi trkpeken s mholdfelvteleken. Elemezzen idjrsi trkpeket. Mutassa be a szl pusztt, szllt s Bizonytsa az sszefggst a szl pt felsznalakt munkjt. Ismerjen felsznformlsa s a tbbi fel brn, kpen a szl ltal formlt termszetfldrajzi tnyez kztt. kpzdmnyeket.

Nevezzen meg trpusi ciklonokat, helyi szeleket, szlrendszereket (tornd, parti szl, hegy-vlgyi szl, vrosi szl), mutassa be jellegzetessgeiket. Ismerje a fn kialakulst s jelentsgt.

3.2.4. Az ltalnos lgkrzs Az ltalnos lgkrzs Mutassa be a magas s alacsony rendszere lgnyoms, a leszll s felszll lgramls vezetek kialakulsnak okait. Ismertesse az lland szlrendszerek (passztszelek, nyugatias szelek, sarki szelek) jellemzit s kialakt tnyeziket. Legyen kpes bemutatni az ltalnos lgkrzs rendszert egyszer rajzon. A monszun szlrendszer Mutassa be a monszunszl vszakos irnyvltozst s kvetkezmnyeit a mrskelt s a forr vezetben.

Mutassa be bra segtsgvel a fggleges lgmozgsok s a szelek kapcsolatt. Ismerje a futramls fogalmt s szerept.

Ismerje a hmrskleti egyenlt fogalmt s szerept. Ismertesse a passzt s a forr vezeti monszun

3.2.5. Vz a lgkrben

3.2.6. Az idjrs s az ghajlat

szlrendszer kapcsolatt. Tudjon magyarz brt kszteni a monszun szlrendszerek kialakulsrl. Tudja hasznlni a lgkri folyamatok Ismerje fel a fbb felhtpusokat. rtse, bemutatsa sorn a kvetkez mikor s mirt alakulnak ki, milyen fogalmakat: tnyleges s viszonylagos idjrst eredmnyeznek. Tudjon vzgztartalom, teltettsg, tlteltettsg, megoldani vzgztartalom-szmtsi harmatpont, kicsapds, halmazllapot- feladatokat. vltozs. Tudjon pldkat mondani a csapadk Tudja bemutatni bra segtsgvel a felhkpzds folyamatt. Magyarzza a felsznforml hatsra (leblts, vonalas erzi). csapadkkpzds s a klnbz csapadkfajtk kialakulsnak folyamatt. Tudja pldkkal altmasztani a csapadk jelentsgt. rtse az id, az idjrs, az ghajlat Tudjon pldkat mondani az idjrsegymshoz val viszonyt, az idjrsi vltozsok biolgiai hatsaira. s ghajlati elemek vltozsainak Igazolja pldkkal a lgkr egysges folyamatt, okait. rendszerknt val mkdst, legyen Ismertesse az idjrs-jelents s kpes a Fld ghajlatra vonatkoz elrejelzs jelentsgt a mindennapi trvnyszersgek, szablyok letben s a gazdasgban. megfogalmazsra. Tudjon az ghajlati elemekkel Mutassa be a trsadalmi eredet kapcsolatos tematikus trkpeket s ghajlatvltozsok okait s klmadiagramokat sszehasonltani, kvetkezmnyeit. adatokbl diagramot szerkeszteni, szveges forrsanyagot feldolgozni. Mutassa be a vzburok tagoldst, a vz krforgsnak folyamatt, az egyes terletek vzhztartst meghatroz tnyezket. Mutassa be az cenok s a tengerek kztti klnbsgeket. Ismertesse a tengervz felmelegedsnek s lehlsnek, fagyspontjnak sajtossgait, a vz fajhjnek s htrol kpessgnek sszefggseit. Mutassa be a startalom vltozsnak sszefggst a prolgssal, a csapadkkal, a hozzfolyssal. Magyarzza az cen- s a tengervz mozgsi, ramlsi rendszernek kialakulst s mkdst, lssa sszefggst az ltalnos lgkrzssel. Tudjon megmutatni trkpen hideg s meleg tengerramlsokat. Bizonytsa tematikus trkpek s ghajlati diagramok segtsgvel a tengerramlsok ghajlat-mdost Ismertesse a vzburok kialakulst.

3.3. A vzburok fldrajza 3.3.1. A vzburok kialakulsa s tagoldsa

3.3.2. A vilgtenger Az cenok s a tengerek A tengervz fizikai s kmiai tulajdonsgai

Mutassa be a fldrajzi tnyezk sszefggseinek alkalmazsval a startalom vltozst egy hosszsgi kr mentn.

A tengervz mozgsai

Ismerje fel a lgkrzsi s a vzkrzsi rendszer hasonlsgait, kapcsolatait.

A vilgtenger trsadalmigazdasgi hasznostsa 3.3.3. A felszni vizek s felsznalakt hatsuk A tavak

hatst s mondjon pldt azokra. rtelmezze a tengerjrs kialakulst, termszeti s trsadalmi-gazdasgi kvetkezmnyeit. Mutassa be a tengervz mozgsai s a partformk kztti sszefggst. Mutassa be pldk alapjn a vilgtengert mint termszeti erforrst.

Mondjon pldt a tengeri ledk, az ledkes svnykincsek kpzdsre. Ismertesse kitermelsk lehetsgeit.

Ismertesse a tmedenck keletkezsi tpusait. Tudjon pldkat mutatni a trkpen az egyes tpusokra. Ismertesse a tavak pusztulsnak okait s szakaszait. rtkelje az emberi tevkenysg szerept a tavak keletkezsben s pusztulsban. Mondjon pldt a tavak hasznostsi mdjaira. Alkalmazza az albbi fogalmakat: vzgyjt terlet, vzvlaszt, f- s mellkfoly, lefolysos s lefolystalan terlet, vzlls, vzhozam, vzjrs. Mutassa be a foly vzjrsnak jellemzit, sszefggseit a fldrajzi fekvssel, a domborzattal s az ghajlattal. Tudja kiszmtani a foly vzhozamt. Ismertesse a foly munkavgz kpessgt meghatroz tnyezket. Mutassa be brk, kpek alapjn a folyvz pt s rombol munkjt. Mutassa be pldk alapjn az emberi beavatkozsok vzfolysokra gyakorolt hatsait, mondjon vlemnyt azokrl. Magyarzza a felszni s a felszn alatti vizek kapcsolatt. Ismertesse a felszn alatti vizek kialakulst, vizk mozgst, valamint egymssal, a csapadkkal s a prolgssal val kapcsolatt. Tudja rendszerezni a felszn alatti vizeket klnbz szempontok szerint. Ismerje fel s jellemezze a felszni s felszn alatti karsztformkat (vznyel, dolina, polje, cseppk, barlang), barlangi patak, karsztforrs.

Kvetkeztessen a trkp segtsgvel a tavak keletkezsre elhelyezkedsk, alakjuk, mlysgk alapjn. Ismerje fel a tavak llapott fnykpeken, brkon. rtkelje s alkosson vlemnyt nhny plda alapjn a mestersges tavak ltrehozsnak cljairl s krnyezeti kvetkezmnyeirl.

A folyvizek

Bizonytsa pldkkal trkp alapjn a domborzat s a szakaszjelleg sszefggst, trbeli vltozst. Legyen kpes vzllsjelents rtelmezsre.

3.3.4. A felszn alatti vizek

rtelmezze a fldtani szerkezet s a felszn alatti vztpusok kialakulsnak kapcsolatt. Mutassa be a kzetminsg szerept a felszn alatti vizek elhelyezkedsben s mozgsban.

Alkalmazza a geotermikus gradiensrl tanultakat a felszn alatti vizek hmrskletnek magyarzatban. brzolja egyszer metszeten a karsztformkat.

Ismerje a mszk olddsnak kmiai folyamatt, a talaj- s nvnybortottsg szerept a karsztosodsban. 3.3.5. A komplex vzgazdlkods elemei Ismerje a folyszablyozs lnyegt s mdszereit, mutassa be jelentsgt a trsadalmi-gazdasgi letben. Ismertesse a belvz kialakulsnak okait, az r- s belvzvdelem feladatait. Sorolja fel a vznyers lehetsgeit. Kvetkeztessen a fldrajzi Bizonytsa pldkkal a domborzat s a elhelyezkedsbl, a termszet- s a csapadk kapcsolatt a vzenergia trsadalomfldrajzi jellemzkbl a hasznostsnak lehetsgeivel. vzignyekre s azok kielgtsnek mdjra. Mutassa be pldk alapjn a vizek Tudja szveges forrsok alapjn vdelmnek, a vzzel val bizonytani a nemzetkzi sszefogs takarkossgnak szksgessgt. szksgessgt a vzgazdlkodsban, a vizek vdelmben. Mutassa be pldk segtsgvel a nagy vzrendszerekbe val emberi beavatkozs helyi s regionlis kvetkezmnyeit. Mutassa be bra alapjn a hhatr Hasonltsa ssze a belfldi s a magassgnak sszefggst a fldrajzi magashegysgi jgkpzds folyamatt. szlessggel s a domborzattal. Ismertesse a gleccserek s a belfldi Mutassa be konkrt tjak pldjn a jg jgtakar pusztt s pt munkjt. felsznformlsnak kvetkezmnyeit. Ismerje fel brn, kpen a jg ltal formlt kpzdmnyeket (pl. jg csiszolta felszn, thtsg, gleccservlgy, mornasnc, mornasksg). Jellemezze a leggyakrabban elfordul Ismertesse a talajkpzds folyamatt. talajtpusokat, (pl. mezsgi talaj, barna Bizonytsa az ghajlat meghatroz erdei talaj, podzol, trpusi vrsfld, szerept a talajok kialakulsban. szikes), tudjon pldt mondani fldrajzi Mondjon pldkat azonlis talajokra. elhelyezkedskre. Mutassa be tematikus trkpek Mondjon pldkat a talaj pusztulst sszevetsvel az ghajlat, a talajtpusok elidz emberi tevkenysgekre. s a gazdlkods sszefggseit. Soroljon fel a talaj vdelmt szolgl megoldsokat, mvelsi mdokat. Bizonytsa a domborzati jellemzk, a gazdlkodsi md s a talajpusztuls sszefggseit. Mutassa be pldk segtsgvel az egyes geoszfrkban lezajl folyamatoknak a tbbi geoszfrra gyakorolt hatst s azok kvetkezmnyeit. Mondjon pldkat a tbb geoszfrra is kiterjed krnyezeti rtalmakra, ezek kivlt okaira s kvetkezmnyeire, a megelzs s a megolds lehetsgeire. Tudjon elemezni a tmhoz kapcsold

3.3.6. A jg s felsznforml munkja

3.4. A talaj

3.5. A geoszfrk klcsnhatsai

folyamatbrkat s szemelvnyeket. 4. A fldrajzi vezetessg Megjegyzs: A vzszintes fldrajzi vezetessgnl szerepl ltalnos kvetelmnyek a tovbbi rsztmakrkre is vonatkoznak. TMK Kzpszint 4.1. A szolris s a valdi ghajlati vezetek Szolris ghajlati vezetek VIZSGASZINTEK Emelt szint

Valdi ghajlati vezetek

4.2. A vzszintes fldrajzi vezetessg

Magyarzza egyszer rajz ksztsvel a napsugarak hajlsszge s a felmelegeds mrtknek fldrajzi szlessgtl fgg vltozst. Tudja bejellni trkpvzlatba a szolris ghajlati vezeteket, tudja megfogalmazni helyket a fldrajzi fokhlzatban. Mutassa be, hogyan mdostjk az cenok, a tengerramlsok, a szlrendszerek, a fldfelszn s a domborzat az ghajlatot. rtelmezze a fldrajzi vezetessg fogalmt, rendszert (vezet, v, terlet/vidk). Jellemezze az egyes vezetek, vek, terletek/vidk ghajlati, vzrajzi s felsznformldsi sajtossgait, talajt s lvilgt. Mutassa be, hogyan befolysoljk a termszetfldrajzi jellemzk a trsadalom lehetsgeit az egyes vezetekben, vekben, terleteken. Sorolja fel az egyes vek, terletek/vidk legfontosabb gazdasgi nvnyeit, tenysztett llatait, a gazdlkods terleti tpusait. Ismerje fel s jellemezze fnykpek, brk s lersok alapjn a fldrajzi vezetessg tipikus terleteit. Tudja elemezni a Fld s a kontinensek zonalitst bemutat tematikus trkpeket, diagramokat. Tudjon klmadiagramokat rtelmezni s sszehasonltani. Ismertesse a klnbz vezetek, vek fbb krnyezeti problmit Mutassa meg trkpen s ismerje fel kontrtrkpen az egyes vezetek, vek, terletek/vidk elhelyezkedst.

Magyarzza a szolris vezetek hatrainak elhelyezkedst.

Mutassa be a szolris s a valdi ghajlati vezetessg kztti klnbsget.

Mutassa be az sszefggseket s a trvnyszersgeket a fldrajzi vezetessg elemeinek kapcsolatrendszerben (talajkpzds folyamata, vzhztartst befolysol tnyezk, felsznformldsi folyamatok). Tudjon pldkat mondani az vezetessg s a tj eltartkpessgnek kapcsolatra, az vezetesen elrendezd termszeti erforrsokra. Tudja trkpen megmutatni, munkatrkpre berajzolni az letkzssgek krnyezetkrosodssal leginkbb sjtott terleteit. Mondjon pldkat arra, hogyan kezeli a trsadalom az vezetek, vek, terletek krnyezeti problmit. Ismerjen fel veket, terleteket/vidket klmadiagramok alapjn. Tudjon tematikus trkpek sszehasonltsval komplexen jellemezni ghajlati vezeteket, veket, terleteket/vidket. Legyen kpes az vezetessget bemutat komplex szelvny elemzsre.

4.3. A forr vezet

Egyenlti v

tmeneti v

Trti v

Monszun vidk

4.4. Mrskelt vezet

Mutassa be a krnyezeti tnyezk s a termszetfldrajzi jellemzk vltozst az Egyenlt s a trtkrk kztt. Magyarzza az vezet veinek elklntsi szempontjait. Mutassa be a passzt szlrendszer szerept az egyenlti ghajlat s a tbbi termszetfldrajzi jellemz kialakulsban. Mutassa be a trpusi erdirtsok s felgetsek kvetkezmnyeit. Hasonltsa ssze a nedves s szraz szavanna ghajlati sajtossgait, rtse a klnbsgek okt. Mutassa be az sszefggst a passzt szlrendszer s az ghajlat tmeneti jellege kztt. rtelmezze a szraz s csapadkos idszak vltakozsnak hatst az egyes termszetfldrajzi tnyezkre. Mutassa be a szavannk tllegeltetsnek s a nvnyzet felgetsnek hatsait. rtelmezze az llandan leszll lgramls szerept trpusi sivatagi ghajlat kialakulsban. Ismertesse az idszakos vzfolysok, a jvevnyfolyk s az ozisok szerept a gazdlkodsban. Magyarzza a Hindusztni-flsziget pldjn a trpusi monszun kialakulst, a nyri s a tli monszun, valamint a domborzat szerept a csapadk trbeli s idbeli eloszlsban. rtelmezze az vezet veinek elklntsi szempontjait. Ismertesse a mrskelt vezeti erdirtsok, a fves terletek feltrsnek, tllegeltetsnek kvetkezmnyeit.

Tudja magyarzni a sivatagi vztalajok kialakulst.

Mutassa be az sszefggst a forr vezeti monszun ghajlat s a monszungazdlkods sajtossgai kztt. Jellemezze a mrskelt vezet sajtossgait egy adott hosszsgi vagy szlessgi kr mentn kszlt komplex szelvny alapjn.

4.4.1. Meleg-mrskelt v Mediterrn terlet Mutassa be a mediterrn ghajlat jellegzetessgeinek sszefggst az uralkod szlrendszer vltakozsval. Hasonltsa ssze klnbz forrsok alapjn a forr vezeti s a mrskelt vezeti monszun ghajlatot. Mutassa be az centl val tvolsg s a nyugati szelek hatst a termszetfldrajzi tnyezk NY-K irny vltozsaira. Ismertesse a krnyezeti tnyezk

Magyarzza a meleg-mrskelt vn belli fldrajzi klnbsgek okait.

Monszun terlet

4.4.2. Valdi mrskelt v

Indokolja a mediterrn s a mrskelt vezeti monszun ghajlat elhelyezkedst, eltr jellemzit. Igazolja ghajlati diagramok s keresztmetszeti brk sszehasonlt elemzsvel a kontinentalits NY-K irny vltozst Eurzsiban.

ceni terlet

Mrskelten szrazfldi terlet

szerept a nvnytermeszts s az llattenyszts jellemzinek vltozsban. Mondjon pldt trkp segtsgvel az cenok s a tengerramlsok ghajlatmdost hatsra. Ismertesse a nedves-kontinentlis ghajlat tmeneti jellegt.

Szrazfldi terlet

Szlssgesen szrazfldi terlet

4.4.3. Hideg-mrskelt v

4.5. A hideg vezet

Sarkkri v

Sarkvidki v

4.6. A fggleges fldrajzi vezetessg

Mutassa be a hasonlsgokat s a klnbsgeket a nedves s a szraz kontinentlis ghajlat sajtossgai kztt. Mutassa be a szraz-kontinentlis Ismertesse a fves puszta, a sztyep, a ghajlat kialakulsnak okait. prri s a pampa terleti klnbsgeit. Ismertesse a terlet specilis krnyezeti Tudjon pldt mondani a terlet problmit (a nem mvelt terletek krnyezeti problminak lehetsges feltrse, tlntzs stb.) kialakulsuk megoldsaira. okait. Ismertesse a tengerektl val tvolsg Ismertesse a szikeseds, illetve a s a domborzat szerept a mrskelt msodlagos szikeseds folyamatt, vezeti sivatagi ghajlat kialakulsban. okait. Hasonltsa ssze a forr s a mrskelt vezeti sivatagi ghajlatot. Mutassa be a h- s fagyaprzds felsznforml szerept a terleten. Ismertesse az idszakos vzfolysok, a lefolystalan terletek kialakulsnak okait, a vzszerzsi lehetsgek szerept a terlet gazdasgi hasznostsban. Mutassa be, mely tnyezk Hasonltsa ssze a tajga ghajlat befolysoljk az v gazdasgi kiterjedst az szaki s a dli hasznostst. flgmbn. Ismertesse a vzhztarts sajtossgait Bizonytsa pldkkal a gazdasgi az vben. hasznosts okozta krnyezeti problmkat az vben. Ismertesse a sarkkri s a sarkvidki v Magyarzza a nappalok s az jszakk elklntsnek szempontjait. idtartamnak fldrajzi szlessgtl fgg vltozst. Ismertesse, hogyan befolysoljk a Mondjon pldkat az emberi hideg vezet termszetfldrajzi tevkenysg (bnyszat, vadszat) jellemzi a trsadalom lehetsgeit. kiterjesztsnek vrhat kvetkezmnyeire a hideg vezetben. Mutassa be a tundra ghajlat hatst a Ismertesse a talajkpzds s a tbbi termszetfldrajzi jellemzre. felsznformlds vre jellemz vonsait. Ismertesse az llandan fagyos ghajlat Magyarzza a belfldi jgtakar hatsait a tbbi termszetfldrajzi kiterjedsnek klnbsgt az szaki s jellemzre s az lvilg elterjedsre. a dli flgmbn. Mutassa be az sszefggst a Mutassa be a kls erk magassggal tengerszint feletti magassg s a vltoz felsznforml szerept a krnyezeti tnyezk vltozsa kztt. magashegysgekben. Mutassa be keresztmetszeti brk Legyen kpes fggleges vezetessget segtsgvel a forr s a mrskelt bemutat keresztszelvnyt kszteni, vezet hegysgeinek fggleges kpeket, brkat, szvegeket elemezni. vezetessgt, a gazdlkodsi Hasonltsa ssze a nvnytermeszts

lehetsgek vltozst. Mondjon pldt vzszintes s fggleges vezetessggel olyan orszgokra, ahol a mezgazdasgi sszefgg rendszert. termels a fggleges vezetessghez igazodik. 5. A npessg- s teleplsfldrajz TMK Kzpszint 5.1. A npessg fldrajzi jellemzi A npessg szmbeli alakulsa, sszettele VIZGASZINTEK Emelt szint

A npessg terleti eloszlsa

5.2. A teleplsek fldrajzi jellemzi

Mutassa be a npesedsi szakaszok s a korfa alakjnak sszefggst. Ismertesse az elreged s a fiatalod Magyarzza pldk alapjn a trsadalmak korsszettelbl add termszetes szaporodst befolysol trsadalmi-igazdasgi tnyezket. kvetkezmnyeket. Tudja pldkon bemutatni a Tudja leolvasni s rtelmezni a korfa npessggyarapods krnyezeti adatait. kvetkezmnyeit szemelvnyek Mutassa be adatok alapjn a npessg felhasznlsval. kor- s foglalkozsi szerkezett, Mutassa be a foglalkozsi trtegzds kvetkeztessen abbl a gazdasg okait s mdjait. fejlettsgre. Bizonytsa statisztikai adatok alapjn az Tudja kiszmtani adatok alapjn a urbanizlds s a gazdasgi fejlettsg npsrsget. Nevezze meg s mutassa meg trkpen a sszefggseit. Mondjon pldkat a Fld legnagyobb npessgvndorlsok tpusaira, npessgkoncentrciit. Magyarzza meg a npessg egyenltlen kapcsolja ssze azokat trtnelmi esemnyekkel, illetve a npessg mai elrendezdsnek okait s eloszlsval. kvetkezmnyeit. rtelmezze a falusi s vrosi npessg orszgonknt eltr arnyait s annak sszefggseit a gazdasgi fejlettsggel. Ismertesse s tudja megmutatni rtse a nagyrasszok kialakulsnak trkpen az emberfajtk fldrajzi fldrajzi s krnyezeti okait. elterjedst. Csoportostsa a teleplseket Igazolja pldkkal a telepls szerepkrk szerint. szerepkre, alaprajza s arculata kztti Mutassa be pldk alapjn a vros sszefggst. kialakulsnak folyamatt. Ismertesse a vrosokba ramls eltr Magyarzza a vrosods s a okait a Fld klnbz gazdasgi vrosiasods folyamata kztti fejlettsg trsgeiben. klnbsgeket. Ismerje fel kpeken, brkon s lersokban a vrosok vezeteit, eltrseit a klnbz fldrszeken. Csoportostsa a falvakat alaprajzuk s Mutassa be a falvak talakulsi

Mutassa be a demogrfiai robbans okait, kvetkezmnyeit. Tudja kiszmtani a termszetes szaporods mrtkt. Jellemezze a npesedsi szakaszokat.

Tudja sszekapcsolni a korfn tapasztalhat eltrseket jellemz trtnelmi esemnyekkel.

funkcijuk szerint. Ismertesse a tanya vltoz szerept s tpusait. Mutassa be az agglomerci, a bolygvros s az alvvros kialakulsnak folyamatt, mutasson pldt ezekre a trkpen. Mutassa be pldkkal a nagyvrosi lettel jr krnyezeti s trsadalmi gondokat, nevezzen meg megoldsi lehetsgeket.

folyamatt, szerepk trtkeldst.

Mutassa be a tanyavilg kialakulsnak okait. Hasonltsa ssze a tanyt s a farmot. Ismerje fl brkon s kpeken a klnbz fldrajzi vezetek s vek teleplskpnek, ptkezsi mdjnak sajtossgait.

6. A vilg vltoz trsadalmi-gazdasgi kpe TMK Kzpszint 6.1. A vilggazdasg ltalnos jellemzse, szerkezetnek talakulsa s jellemz folyamatai A vilggazdasg felptse, gazatai VIZSGASZINTEK Emelt szint

A gazdasgi fejlettsg s terleti klnbsgei

Mutassa be a vilggazdasg gazati felptst. Mutassa be az egyes trsadalmi tnyezk (pl. munkaer minsge, npessg struktrja, hagyomnyok, a rendelkezsre ll tke stb.) szerept a gazdasgi letben. Nevezze meg a gazdasgi fejlettsg f mutatit. rtelmezze s alkalmazza a gazdasgi fejlettsg mutatit, az sszehasonlts mdszereit. Tudjon pldkat klnbz fejlettsg orszgokra. Mutassa be pldk alapjn a gazdasgi fejlettsg terleti klnbsgeit, kapcsolatt az letsznvonallal.

Bizonytsa pldkkal, hogy az orszgok gazdasgi fejlettsgi csoportokba sorolsa csak tbb mutat alapjn megbzhat. Mutassa be pldkkal az eltartott s a foglalkoztatott npessg arnynak, a mezgazdasg s a klkereskedelem mutatinak a gazdasgi fejlettsggel val sszefggseit. Alkalmazza konkrt pldkban az letsznvonal s az letminsg mrsre szolgl mutatkat. Mutassa be a piacgazdasg mkdst, elveit. Tudjon pldkat mondani a nemzetkzi tke-sszefondsokra. Hasonltsa ssze a piacgazdasg s a tervgazdasg mkdst. Mutassa be a mkdtke mozgsnak legfbb irnyait s hatsait a gazdasgi fejldsben. Vzolja fel a nemzetkzi munkamegoszts s a vilgkereskedelem kialakulsnak

A vilggazdasg mkdse s Ismerje fl lersokban s hrekben a folyamatai globalizci folyamatt, jelensgeit. Ismertesse a multinacionlis vllalatok mkdsnek elvt pldk alapjn.

6.2. A termels, a fogyaszts s Mutassa be a vilgkereskedelem legjelentsebb irnyait s fbb a kereskedelem kapcsolata orszgcsoportjait, orszgait.

Mutassa be pldkkal a klkereskedelem ruszerkezetnek sszefggst a fejlettsggel. Nevezzen meg fontos kereskedelmi trsulsokat.

folyamatt. rtelmezze a pldk bemutatsval a protekcionizmus, a vmok, az exportknyszer, a munkaerpiac, a tkepiac szerept a vilggazdasgban. Tudjon pldkat mondani a vilgpiactl val klnbz fajtj s mrtk fggsgekre. Ksztsen vzlatot az eurpai integrcis folyamatrl. Bizonytsa az egyb szolgltatsok szerept s jelentsgt a kereskedelemben.

6.3. A vilg lelmiszergazdasgnak jellemzi s folyamatai A mezgazdasg s az lelmiszer-gazdasg kapcsolata

Nvnytermeszts

llattenyszts

Erdgazdlkods, hal- s vadgazdlkods

rtkelje az lelmiszer-gazdasg szerept a gazdasgi letben. Mutassa be pldkkal a termszeti tnyezk s a mezgazdasg kapcsolatt, az lelmiszer-termels venknt, terletenknt eltr lehetsgeit s a mezgazdasgi termels mdjait. Hasonltsa ssze a mezgazdasgi termels tpusait. Legyen kpes az lelmiszergazdasggal kapcsolatos tematikus trkpek olvassra, adatsorok rtelmezsre, az brzolt sszefggsek feltrsra. Mondjon pldt a mezgazdasgi termels kvetkeztben fellp krnyezetkrost folyamatokra. Mutassa meg a trkpen a mvelsre alkalmas terletek fldrajzi eloszlst, kapcsolatt a fldrajzi vezetessggel. Tudja csoportostani a termesztett nvnyeket s megnevezni termesztsk legfontosabb krzeteit. Kvetkeztessen adatokbl, valamint az llattarts feltteleibl az llattenyszts fejlettsgre. Mutassa be pldkkal a valls s a trsadalmi szoksok szerept az llattartsban. Nevezze meg az erdgazdlkods s a halszat f terleteit a Fldn. Mutassa be az erdk kolgiai szerept s az erdket veszlyeztet folyamatokat. Mutassa be a tlhalszs okait s veszlyeit.

Magyarzza meg az eltartkpessg eltr alakulst a klnbz trsadalmi-gazdasgi fejlettsg s eltr termszeti adottsgokkal rendelkez rgikban. Mutassa meg trkpen, nevezze meg kontrtrkpen a legnagyobb mezgazdasgi termelk s fogyasztk fldrajzi elhelyezkedst. Mutassa be az lelmiszertermelst befolysol trsadalmi tnyezk szerept klnbz orszgcsoportok pldjn. Indokolja az lelmiszer-gazdasg legdinamikusabb gazatainak fejldst.

Igazolja pldkkal az llattarts tpusa s a trsadalmi-gazdasgi fejlettsg sszefggst.

6.4. A vilg

energiagazdasgnak s iparnak talakulsa Energiagazdasg

Ipar

Mutassa be az energiagazdasg szerept a gazdasgi letben. Tudja csoportostani az energiahordozkat. Ismerje az energiahordozk keletkezsnek mdjt, alkalmazsuk elnyeit s htrnyait. Tudja megmutatni a trkpen a vilg legfontosabb kszn-, kolaj- s fldgzlelhelyeit. Tudja sszehasonltani az energiahordozk kitermelsnek s felhasznlsnak terleti elhelyezkedst. Olvassa le adatsorokbl az energiahordozk felhasznlsban bekvetkezett vltozsokat. Mondjon pldkat az energiagazdasg okozta krnyezeti problmkra. rveljen a krnyezetkml energiatermels s felhasznls szksgessge mellett. Mutassa be adatsorok vagy diagramok alapjn az ipar vltoz jelentsgt a gazdasgi letben. Tudja hasznlni az ipar fejlettsgnek jellemzsre alkalmas mutatkat. Mutassa be a telept tnyezk szerept s azok trtkeldst az egyes ipargak s iparvidkek letben.

Mutassa be a kolajvlsg eltr hatst a klnbz orszgcsoportokra.

Hasonltsa ssze a klnbz fejlettsg gazdasgok energiaignyeit s energiahatkonysgt. Mutassa be a megjul energiaforrsok szerepnek vrhat vltozst.

Ismertesse az energiatermelsbl add krnyezeti gondok megoldsra kidolgozott elkpzelseket. Mutassa be az ipari s a technolgiai parkok szerept, tudjon ezekre pldt mondani. Indokolja az ipar 20. szzadi nagy terleti trendezdseit. rtelmezze pldk alapjn a beszllti, az alapanyaggyrt s a feldolgozsszeszerel szerepkr jelentsgt a vilg ipari termelsben. Magyarzza meg az ipar szerkezete s a gazdasgi fejlettsg sszefggst, a szerkezetvlts folyamatt.

6.5. A harmadik s a negyedik szektor jelentsgnek nvekedse

Az infrastruktra

Tudjon pldkat mutatni a trkpen a kitermel- s a feldolgozipari krzetekre, valamint a nagy hazai s nemzetkzi ipari tmrlsekre. Tudjon trkpek segtsgvel bemutatni egy tipikus gazdasgi rgit. Ismerje fel kpi vagy szveges forrsok alapjn az ipari termels krnyezetkrost hatsait. rtkelje a kzlekeds trsadalmigazdasgi szerept. Mutassa be a kzlekedsi hlzat kialakulsa s a termszeti adottsgok kztti sszefggst. rtkelje az egyes szlltsi mdok elnyeit s htrnyait. Mutassa be a kzlekedsi gazatok Mondjon eurpai s hazai pldkat a arnyban trtnt vltozsokat, ezek kzlekeds fejlesztsnek s okait. talaktsnak legfontosabb szempontjaira. Olvassa le tematikus trkprl az

ruszllts legfontosabb irnyait. Mutassa be pldk segtsgvel az egyes kzlekedsi-szlltsi mdok krnyezetkrost hatsait. Indokolja a hrkzls fontossgt a trsadalmi-gazdasgi let fejldsben.

A harmadik s a negyedik szektor

Mutassa be diagramok, adatok segtsgvel a harmadik s a negyedik szektor szerepnek idbeli talakulst. Illusztrlja pldkkal a szolgltats jelentsgnek s bels arnyainak vltozst. Mutassa be a szksglet s a termels, a fizetkpes kereslet s a gazdasgi egyensly sszefggst. Tudja felsorolni a kltsgvets f sszetevit. Sorolja fel az inflci kialakulsnak, nvekedsnek okait s kvetkezmnyeit.

Ismertesse a lehetsgeket a kzlekeds krnyezetkrost hatsainak cskkentsre. Mutassa be szemelvnyek s adatsorok sszehasonlt elemzsvel az infrastruktra kapcsolatt az letminsggel. rzkeltesse pldkkal a harmadik s a negyedik szektor jelentsgt a mai vilggazdasgban s a trsadalmi letben.

A mkdtke s a pnz vilga

Magyarzza az adssgvlsg okait s gazdasgi kvetkezmnyeit. Tudjon pldt mondani inflcit s kltsgvetsi hinyt gerjeszt folyamatokra.

7. A vilggazdasgban klnbz szerepet betlt rgik, orszgcsoportok s orszgok TMK Kzpszint 7.1. A vilggazdasgi plusok Mutassa meg a trkpen a vilggazdasgi plusokat s azok vezet orszgait. Mutassa be sszehasonlt adatsorok vagy diagramok alapjn a plusok vilggazdasgi jelentsgt. Hasonltsa ssze a centrum- s a perifria-orszgok vilggazdasgi szerepkrt. rtelmezze a perifria helyzet trsadalmi-gazdasgi jellemzit. Mutassa meg trkpen a Fld klnbz terleteinek perifria-orszgait. Mutassa be az egyoldal gazdasgi szerepkr (pl. bannkztrsasgok, nyersanyag-kitermel, fknt brmunkt vgz, idegenforgalmi szolgltatsbl l) orszgok gazdasgi nehzsgeit adatsorok, kpek, szemelvnyek segtsgvel. rtkelje az olajorszgok vilggazdasgi jelentsgt s a tranzitorszgok szerept. VIZSGASZINTEK Emelt szint Magyarzza meg a vilggazdasgi plusok kialakulsnak okait, folyamatt s terleti trendezdst.

7.2. A vilggazdasg peremterletei

Magyarzza meg a perifria-trsgek kialakulsnak okait. Tmassza al pldkkal az eltr fejlettsg perifria-orszgok felzrkzsnak klnbz lehetsgeit. Vzolja fel a trpusi dlszigetek s az adparadicsomok kialakulsnak okait, gazdasguk jellemzit.

7.3. Egyedi szerepkr orszgcsoportok s orszgok

Mutassa be pldk alapjn a trsadalmi sajtossgok (pl. vallsi s nemzetisgi sszettel, gyarmati mlt) jelentsgt az egyedi szerepkrk kialakulsban. 8. Magyarorszg fldrajza

Mutassa be az ENSZ, az EFTA, a NAFTA, az OECD, az Eurpa Tancs, a WHO, a Vrskereszt s a Vrs Flhold szervezetek mkdsi terleteit.

Megjegyzs: A Magyarorszg termszeti s trsadalmi-gazdasgi jellemzinl, illetve a nagytjak eltr termszeti s trsadalmi-gazdasgi kpnl szerepl kvetelmnyek az egyes nagytjakra is vonatkoznak. TMK Kzpszint 8.1. A Krpt-medence termszet- s trsadalomfldrajzi sajtossgai Igazolja a medence-jelleg rvnyeslst a Krpt-medencben. Tudja elhelyezni haznkat a trkpen, a fldgmbn, Eurpban s a Krptmedencben. Jellemezze a Krpt-medence nemzetisgi sszettelt tematikus trkpek s adatsorok segtsgvel. Ismertesse a magyarsg elhelyezkedst a Krpt-medencben s a vilgban. VIZSGASZINTEK Emelt szint Elemezze a fldrajzilag nyitott hatr s a zrt medencehelyzet kvetkezmnyeit. A bizonytshoz hasznljon klnfle tematikus trkpeket. rtkelje a kzponti fekvs s a tranzithelyzet elnyeit s htrnyait. Tudjon pldkat mondani a hatrainkon tnyl eurorgikra s egyttmkdsekre.

8.2. Magyarorszg termszeti adottsgai Fldtani adottsgok

Haznk ghajlata

Haznk vzrajza

Haznk lvilga s talajai

Magyarzza folyamatbra vagy tblzat segtsgvel a fldtrtneti idk meghatroz jelentsg geolgiai esemnyeit. Nevezze meg s mutassa meg trkpen az egyes idk, idszakok fbb kpzdmnyeit. Sorolja fel haznk legfontosabb felsznalkot s hasznosthat kzeteit. Ismertesse terleti elfordulsukat, felhasznlsuk lehetsgeit. Mutassa be fldrajzi helyzetnk ghajlati kvetkezmnyeit, a legfontosabb mdost tnyezket. Tudja jellemezni haznk ghajlatt. rtkelje felszni vizeink gazdasgi jelentsgt. Ismertesse a felszn alatti vizek hazai tpusait, elfordulsait, hasznostst. Magyarzza vizeink krnyezeti problmit. Mondjon pldkat a vzvdelem hazai lehetsgeire s megoldsaira. Tudja megnevezni kontrtrkpen haznk legjelentsebb folyit, tavait s jellemezze azokat. Mutassa be a termszetes nvnytakar terleti vltozsait, a legjelentsebb

Mutassa be a Krpt-medence fldtrtneti fejldsnek lemeztektonikai folyamatt. Ismerje az idszakok, korok esemnyeit s hazai fldtrtneti emlkeit.

Ismertesse az egyes ghajlati elemek rtkeinek hazai eloszlsi jellegzetessgeit. Legyen kpes tbbtnyezs fldrajzi sszefggsek bizonytsra (medencejelleg, fldtani felpts, ghajlat felszni s felszn alatti vzkszlet s jellemzik).

Bizonytsa szemelvnyek alapjn a vzszennyezs helyi s regionlis sszefggseit, a nemzetkzi sszefogs szksgessgt a Krpt-medencben. Mutassa be az ghajlat, a termszetes nvnytakar s a talaj sszefggseit

talajtpusok elhelyezkedst tematikus trkpek segtsgvel. 8.3. Magyarorszg trsadalmigazdasgi jellemzi Npessg- s Ismertesse haznk f npesedsi teleplsfldrajzi jellemzk folyamatait s azok trsadalmigazdasgi kvetkezmnyeit. rtelmezze haznk korfjt. Olvassa le diagramokrl, adatsorokrl s elemezze a npessgszm, a termszetes szaporulat alakulst. Nevezzen meg magas s alacsony npsrsg terleteket, indokolja a klnbsgeket. Tudja, hogy mely nemzetisgek s hol lnek haznkban. Mutassa be a hazai foglalkozsi szerkezetet, talakulst, magyarzza az okait. Mutassa be haznk teleplsfldrajzi jellemzit trkpek, kpek, adatsorok, brk alapjn. Nemzetgazdasgunk Ismertesse a magyar nemzetgazdasg jellemz vonsait, terleti s szerkezeti trendezdst brk, statisztikai adatsorok, tematikus trkpek segtsgvel. Alkalmazza az orszgok gazdasgnak sszehasonltsra szolgl mutatkat a magyar gazdasg eurpai s a vilggazdasgban elfoglalt helynek bemutatsra. Olvassa le tematikus trkpekrl a GDP regionlis adatait, s magyarzza az eltrseit. A gazdasg gazatai, gai rtkelje haznk termszeti erforrsait s azok szerept a nemzetgazdasgban. Tudjon adatsorok, brk segtsgvel tnyeket, folyamatokat, sszefggseket megllaptani az egyes gak, gazatok helyzetrl, a nemzetgazdasgban elfoglalt szereprl. Mutassa be az ipar szerkezeti talakulsnak folyamatt, a hzgazatok szerept. Ismertesse az ipar terleti elrendezdst, fbb telephelyeit, elemezzen a tmhoz kapcsold tematikus trkpeket. Bizonytsa ghajlati s talajadottsgaink szerept a mvelsi gak megoszlsban, fbb termnyeink ellltsnak terleti

haznk terletn.

Elemezzen a npessg nemzetisgi sszettelt, terleti eloszlst bemutat tematikus trkpeket, statisztikai adatsorokat, korfkat. Bizonytsa a npessgmozgsok sszefggst a gazdasgi-politikai tnyezkkel.

Ismertesse az sszefggst haznk trsadalmi-gazdasgi fejldse s annak trtnelmi httere kztt. rtelmezze a munkanlklisg kialakulsnak okait, cskkentsnek lehetsgeit. Mutassa be pldk alapjn a piac s a tulajdonformk szerept, vltozst a gazdasg mkdsben. rtkelje forrsanyagok alapjn a gazdasg terleti s szerkezeti talakulsnak eredmnyeit s problmit. Elemezze a klfldi tke szerept a gazdasgi rendszervltsban.

Tudjon nemzetkzi statisztikk alapjn tendencikat, sszefggseket megllaptani az egyes gazatok szereprl, s hasonltsa ssze ezt a hazai jellemzkkel. Ismertesse a termels krnyezetre gyakorolt hatsait. Mutassa be konkrt plda alapjn az ipari parkok szerept a trsgek gazdasgi fejldsben.

Ismertesse az lelmiszer-gazdasg szerept a nemzetgazdasgban. Tudjon pldkat mondani Magyarorszg s az Eurpai Uni mezgazdasgi

elhelyezkedsben. Nevezze meg a trtnelmi borvidkeket trkp alapjn. Mutassa be tematikus trkpek segtsgvel az infrastruktra s a teleplshlzat kapcsolatt. rtkelje haznk kzlekedsfldrajzi helyzett. Mutassa be s helyezze el a trkpen a fontosabb idegenforgalmi krzeteket, tjegysgeket, ismertesse azok rtkeit. Soroljon fel a vilgrksg rszeknt szmon tartott hazai rtkeket. Ismertesse a klkereskedelem szerept haznk gazdasgban. Mutassa be brk, adatsorok alapjn a klkereskedelem russzettelt. Nevezze meg fbb kereskedelmi partnereinket. Ismertesse haznk integrcis trekvseit, ennek okait. Ismertesse trkp segtsgvel a 8.4. Haznk nagytjainak eltr termszeti s trsadalmi- nagytjakat s rsztjaikat, tudja ezeket kontrtrkpen megnevezni. gazdasgi kpe Jellemezze a nagytjak felsznt, ghajlatt, vzrajzt, fbb talajtpusait, svnykincseit s a termszeti adottsgok hatsait a mezgazdasgra. Ismertesse a nagytjak termszeti s kulturlis rtkeit, idegenforgalmi lehetsgeit s kzpontjait. Mutassa meg trkpen s nevezze meg kontrtrkpen a nagytjak fbb teleplseit. Kapcsolja hozzjuk a jellemz termszeti erforrsokat s gazdasgi tevkenysgeket. Az Alfld Magyarzza a rsztjak eltr termszeti adottsgainak szerept az lelmiszer-gazdasgban. Ismertesse az Alfld szerept a sznhidrogn-bnyszatban. Mutassa be az Alfld jellemz teleplstpusait. A Kisalfld s a NyugatiMutassa be az sszefggst a fldrajzi peremvidk (Alpokalja) fekvs, az infrastruktra, a fogyasztpiac s a gazdasg fejlettsge kztt. Jellemezze a kt tj f ipari gazatait, azok telept tnyezit.

kapcsolatra.

Mutassa be a turizmus krnyezetre s a szolgltats egyb gazataira gyakorolt hatsait.

Legyenek aktulis ismeretei haznk s az Eurpai Uni kapcsolatainak alakulsrl. Helyezze el a fldtrtneti idegysgekben a nagytjak, rsztjak kzetanyagnak, svnykincseinek a kialakulst.

Ismertesse pldk alapjn a folyk s a szl felsznforml munkjt az Alfldn. Bizonytsa statisztikai adatok segtsgvel a nagytj szerept az lelmiszer-gazdasg klnbz gazataiban. Hasonltsa ssze az Alfld s a Kisalfld termszetfldrajzi vonsait, indokolja eltrseiket. Ismertesse a trtnelmi mlt, a hagyomnyok, az infrastruktra, a szaktuds szerept a nagytjak gazdasgban. Mutassa be a Szigetkz krnyezeti

A Dunntli-domb- s hegyvidk

Bizonytsa ghajlati tematikus trkpekkel az ceni s a mediterrn hats rvnyeslst. Nevezze meg a nagytj tagjait s azok kzetanyagt. Ismertesse pldk alapjn a bnyszat krnyezeti hatsait. Tudja az szaki-kzphegysg tagjait elklnteni kialakulsuk s kzetanyaguk szerint.

A Dunntli-kzphegysg

problmit. Mutassa be pldk alapjn a nagytj jellegzetes teleplstpusait s azok sszefggst a termszeti adottsgokkal. Ismertesse a gazdasgi szerkezetvlts kvetkezmnyeit a terleten.

Az szaki-kzphegysg

8.5. Haznk nagyrgiinak (tervezsi-statisztikai rgiinak) termszet- s trsadalomfldrajzi kpe

Budapest

8.6. Magyarorszg krnyezeti llapota

Mutassa meg a trkpen, nevezze meg kontrtrkpen haznk nagyrgiit. Mutassa be a nagytjakrl tanult termszeti-trsadalmi ismeretek alkalmazsval a rgik jellegzetessgeit, erforrsait, fejlesztsnek lehetsgeit. Hasonltsa ssze adatsorok segtsgvel az egyes rgik kedvez s kedveztlen mutatit. Jellemezze a fvros teleplsszerkezett brk segtsgvel. Mutassa be kzponti szerept az orszg trsadalmi-gazdasgi letben. rtkelje haznk krnyezeti llapott tematikus trkpek, sszehasonlt adatsorok, fotk segtsgvel. Mutassa be a medence- s a tranzitjelleg szerept a krnyezet szennyezdsben, s az sszefogs szksgessgt ezek cskkentsre. Tudjon pldt mondani a nagyvrosok krnyezeti rtalmairl, a megolds lehetsgeirl. Mondjon pldkat a krnyezet vdelmben tett intzkedsekrl s azok eredmnyeirl. Ismerje fel trkpen, kontrtrkpen s nevezze meg haznk nemzeti parkjait, a vilgrksghez tartoz rtkeit. Mondjon pldt haznk krnyezetvdelmi problmkkal foglalkoz intzmnyeire, azok tevkenysgre. 9. Eurpa regionlis fldrajza

rtelmezze a Krptok s az szakikzphegysg kzs kialakulsbl add termszetfldrajzi kapcsolatokat. Ismertesse a trsg jellegzetes teleplstpusait. Mutassa be a gazdasgi talakuls eredmnyeit s problmit a trsgben. Ismertesse a nagyrgik kialaktsnak elveit s szerept haznkban az Eurpai Unihoz trtn csatlakozs tkrben. Indokolja a regionlis fejlettsg klnbsgeit termszeti, trsadalmi, gazdasgi tnyezkkel. Mondjon pldkat a nagyrgin belli s az azok kztti egyttmkdsekre. Ismertesse pldk alapjn sokoldal gazdasgi kapcsolatt az agglomerci teleplseivel. Ismertesse a krnyezetgazdlkods hazai elveit, alkalmazsnak lehetsgeit, pldit.

Megjegyzs: Az Eurpa ltalnos termszet- s trsadalomfldrajzi kpnl megfogalmazott kvetelmnyek a tovbbi rsztmakrkre is vonatkoznak. TMK Kzpszint 9.1. Eurpa ltalnos termszetfldrajzi kpe Ismertesse a nagytjak felsznformit, fldtrtneti mltjuk s geolgiai szerkezetk kztti sszefggst. VIZSGASZINTEK Emelt szint

Mutassa be a kontinens kialakulsnak folyamatt geolgiai s szerkezetmorfolgiai trkpek segtsgvel. Tmassza al pldkkal a geolgiai Magyarzza a lemeztektonikai szerkezet s az svnykincsek folyamatok s a kontinens terletnek elfordulsnak sszefggst. vltozsa kztti sszefggst. Mutassa meg a trkpen s jellemezze a Ismerje fel kontrtrkpen, brn, kontinens nagytjait, szerkezeti kpen a fontosabb szerkezet-domborzati egysgeit, ghajlatait. egysgeket. Mutassa be konkrt pldkon az ghajlatot alakt s mdost tnyezk szerept a kontinensen. Mutassa be tematikus trkpek segtsgvel az ghajlat, a vzrajz, a nvnyzet s a talajtpus kztti sszefggst. Ismerje fel diagramok s ms brk, kpek, lersok alapjn a kontinens jellegzetes ghajlatait, s jellemezze azokat. Nevezze meg a kontrtrkpen a kontinens legfontosabb felszni vizeit s nagytjait. Mutassa be konkrt pldkon a trsadalom krnyezetalakt tevkenysgt s annak hatsait. Magyarzza a termszeti adottsgok s Mondjon pldkat a vendgmunksok, 9.2. Eurpa ltalnos a menekltek s a bevndorlk a trsadalmi-gazdasgi fejlds trsadalomfldrajzi kpe befogadsbl add problmkra. npsrsggel val kapcsolatt. Tmassza al pldkkal a trsadalmi Mutassa meg trkpen Eurpa srn lakott terleteit, nagy agglomerciit, s fejlds, a foglalkozsi trtegzds s az urbanizci kapcsolatt. indokolja az elhelyezkedsket. Tudja felsorolni, trkpen megmutatni, Mutassa be a trsadalmi-gazdasgi kontrtrkpen megnevezni Eurpa fejlettsgi klnbsgeket Eurpban, orszgait, fvrosait. magyarzza azok okait s kvetkezmnyeit. Tudja megmutatni a trkpen s megnevezni a kontrtrkpen a tanult orszgok legfontosabb gazdasgi kzpontjait, s ismertesse jellemziket. Nevezze meg a tanult orszgok jellegzetes mezgazdasgi termnyeit, svnykincseit s ipari termkeit. Magyarzza az eurpai integrci 9.3. Az Eurpai Uni fldrajzi Mutassa be az egyttmkds kialakulst, lnyegt s legfontosabb kialakulshoz vezet okokat, ismerje vonatkozsai

9.4. szak-Eurpa

terleteit, hatst a tagllamok trsadalmi-gazdasgi letre. Nevezze meg az Eurpai Uni tagllamait, fbb intzmnyeit. Ismertesse haznk s a szervezet kapcsolatt. Mutassa be pldkkal altmasztva az unin belli terleti fejlettsgi klnbsgeket, a regionlis politika f vonsait. Legyen kpes statisztikai adatok elemzsre az Eurpai Unival kapcsolatban. Ismertesse a kontinensrsz s orszgainak gazdasgi letben szerepet jtsz termszeti s trsadalmi tnyezket. Mutassa be tematikus trkpek segtsgvel az ipar s a mezgazdasg terleti elhelyezkedsnek sajtos vonsait.

fejldsnek trtnett, kapcsolatt egyb tmrlsekkel. Tudja elhelyezni az Eurpai Unit a vilggazdasg erkzpontjai kztt statisztikai adatok elemzse alapjn. Ismerje az integrci bvtsnek lehetsgeit s problmit. Mutassa be a szervezet mezgazdasgi politikjt, terletfejlesztsi, krnyezetvdelmi s krnyezetgazdlkodsi trekvseit. Mutassa be az orszgok szerept Eurpa s a vilg gazdasgban.

9.5. Nyugat-Eurpa

Egyeslt Kirlysg

Franciaorszg

9.6. Dl-Eurpa

Olaszorszg

Mutassa be konkrt pldkon a szigetorszg fldrajzi fekvsnek s svnykincseinek szerept a gazdasg fejldsben. Ismertesse a hagyomnyos iparvidkek telept tnyezit, az ipar terleti trendezdsnek okait. Mutassa be az ipar terleti elhelyezkedsnek f vonsait s ezek okait. Ismertesse a mezgazdasg legfontosabb terleti jellemzit. Ismertesse az orszg szerept az Eurpai Uni lelmiszer-termelsben. Mutassa be a tipikus mediterrn tj termszetfldrajzi jellemzit s a hozz kapcsold gazdlkodst. Ismertesse a mediterrn mezgazdasg alapvet tpusainak termkeit. Indokolja tnyek bemutatsval DlEurpa ktarcsgt, gazdasgi megosztottsgt. Hasonltsa ssze az orszg szaki s dli terleteinek termszeti s trsadalmi adottsgait, gazdasgi fejlettsgt.

Mutassa be pldkkal a trtnelmi s a gazdasgtrtneti mlt hatst a kontinensrsz orszgainak mai gazdasgi letben. Mondjon pldkat a gazdasgi szerkezetvltsra a XX. szzad msodik felben, s mutassa be azok kvetkezmnyeit. Ismerje a gyarmatosts szerept az orszg gazdasgnak fejldsben, legyen tisztban vilggazdasgi szerepe talakulsnak okaival. Ismertesse forrselemzs alapjn a gazdasgi szerkezetvlts sikeres s kevsb sikeres tjait. Igazolja a gazdasgpolitika s a mezgazdasgi termels sajtos vonsainak kapcsolatt.

Mutassa be az idegenforgalom szerept az orszg gazdasgi letben. sszegezze a Fldkzi-tenger jelentsgt a dl-eurpai orszgok trsadalmi-gazdasgi letben.

Tudjon pldkat mondani az szaki s a dli terletek kztti fejlettsgi klnbsg kvetkezmnyeire.

Ismertesse a fbb gazdasgi kzpontokat.

Spanyolorszg

Szerbia s Montenegro

Ismertesse az egykori Jugoszlvit megoszt trsadalmi klnbsgeket, s sorolja fel az utdllamokat. Ismertesse az orszg nemzetisgeit.

Horvtorszg

Mutassa be Dalmcia idegenforgalmnak szerept az orszg letben, nevezzen meg idegenforgalmi kzpontokat.

Fogalmazza meg az szaki ipari hromszg fejlettsgnek okait, s mutassa be gazdasgi kapcsolatait. Mutassa be a mediterrn tj, a trtnelmi s a kulturlis rksg szerept az orszg idegenforgalmban. Mutassa be az idegenforgalmi s az egyb adottsgok szerept az orszg gazdasgi fejldsben. Mondjon pldkat az ipar vezet gazataira, gazdasgi kzpontokra. Tudja megmutatni ezeket a trkpen. Mutassa be tjainak eltr termszeti s trsadalmi jellemzit, s tudjon pldkat mondani azok kvetkezmnyeire. Ismertesse az orszg iparnak s mezgazdasgnak terleti elrendezdst, a Vajdasg gazdasgi szerept. Jellemezze az orszg eltr adottsg tjait, a gazdasgi fejlds alapjait, gazdasgi kzpontjait. Ismertesse a nemzetisgek terleti elhelyezkedst. Hasonltsa ssze Kzp-Eurpa sksgainak, rgvidkeinek s magashegysgeinek termszeti adottsgait, gazdasgi lehetsgeit.

9.7. Kzp-Eurpa tjainak s Mutassa be Kzp-Eurpa fekvsnek trsadalmi-gazdasgi s krnyezeti orszgainak termszet- s kvetkezmnyeit. trsadalomfldrajzi kpe Jellemezze Kzp-Eurpa termszeti adottsgait. Mutassa be konkrt pldkon az eltr termszetfldrajzi krnyezet trsadalmi-gazdasgi kvetkezmnyeit. Nmetorszg Mutassa be az orszg terletenknt eltr termszeti s trsadalmigazdasgi adottsgait, a termels klnbsgeit. Ismerje az egykori keleti s nyugati orszgrsz eltr gazdasgi-trsadalmi fejldsnek tjt, az orszg jraegyestst kvet eredmnyeket s problmkat. Mutassa be a Ruhr-vidk pldjn a hagyomnyos iparvidk gazdasgi s krnyezeti talakulsnak folyamatt. Tudja trkpen megmutatni s kontrtrkpen megnevezni, tovbb jellemezni az orszg nagytjait s gazdasgi kzpontjait. Lengyelorszg

Mutassa be az orszg szerept, slyt a vilggazdasgban s az Eurpai Uniban klnbz forrsanyagok segtsgvel. Tmassza al pldkkal az ipar terleti s szerkezeti talakulsi folyamatt, a dli tartomnyok gyors gazdasgi fejldst.

Jellemezze az orszg nagytjait, ismertesse a tjak legfontosabb erforrsait. Ismertesse a mezgazdasg

Csehorszg

Ausztria

Jellemezze s nevezze meg kontrtrkpen az orszg nagytjait s gazdasgi kzpontjait. Ismertesse a magashegysgi krnyezet szerept a gazdasgi letben.

fejldsnek sajtos vonsait. Nevezze meg kontrtrkpen a f gazdasgi kzpontokat. Jellemezze Csehorszg nagytjait, mutassa be azok termszeti erforrsait. Nevezze meg kontrtrkpen gazdasgi letk f kzpontjait. Hasonltsa ssze a medence s a magashegyvidki terletek gazdasgnak jellemzit.

Szlovnia Szlovkia Mutassa be a Krptok s az alfldi tjak eltr szerept a gazdasg fejldsben. Nevezze meg kontrtrkpen a gazdasg fontosabb kzpontjait s magyar vonatkozs vrosait. Nevezze meg kontrtrkpen az orszg nagytjait, hasonltsa ssze termszeti adottsgait s erforrsait. Tudjon megnevezni iparvidkeket, mezgazdasgi tjakat, kontrtrkpen felismerni gazdasgi kzpontokat. Nevezzen meg magyar kulturlis kzpontokat. Mutassa be a nagytjak termszeti, trsadalmi-gazdasgi adottsgait. Hasonltsa ssze az orszg eurpai s zsiai rsznek termszeti adottsgait, mutassa be azok kapcsolatt a npessg eloszlsval. Mutassa be a fldrajzi vezetessg jellemzit Oroszorszg terletnek pldjn. Hasonltsa ssze tematikus trkpek segtsgvel Oroszorszg iparvidkeinek fldrajzi jellemzit.

Ismertesse a trsadalmi-gazdasgi fejldst. Indokolja az orszg termszeti erforrsainak s gazdasgnak trbeli elhelyezkedst.

Romnia

Jellemezze a gazdasgi let terleti elhelyezkedst s gazati szerkezett.

9.8. Kelet-Eurpa termszets trsadalomfldrajzi vonsai Oroszorszg

Ismertesse a volt Szovjetuni trsadalmi-gazdasgi jellemzit. Mutassa meg trkpen az utdllamokat.

Sorolja fel a gazdlkods termszeti s trsadalmi problmit Oroszorszgban. Ismertesse az orszg energiagazdasgnak jellemzit, az energiatermels krnyezeti kvetkezmnyeit.

Ukrajna

Mutassa be Oroszorszg vilggazdasgi szerept. Jellemezze a Donyec-medence gazdasgnak fldrajzi sszefggseit. Mutassa be tematikus trkpek Mutassa be statisztikai adatok alapjn segtsgvel Ukrajna mezgazdasgt. Ukrajna jelentsgt Eurpa s a vilg Nevezzen meg magyar vonatkozs gazdasgban. teleplseket. 10. Eurpn kvli fldrszek fldrajza

Megjegyzs: A kontinensek ltalnos termszet- s gazdasgfldrajzi kpnl szerepl kvetelmnyek a tovbbi rsztmakrkre is vonatkoznak. TMK Kzpszint 10.1. A kontinensek ltalnos termszet- s trsadalomfldrajzi kpe Mutassa be az egyes kontinensek fldrajzi sajtossgait. Mutassa meg trkpen, nevezze meg kontrtrkpen s jellemezze a nagytjakat, a folykat, a tavakat. Mondjon pldkat az egyes kontinenseken elfordul nagyszerkezeti egysgekre. Elemezze tematikus trkpek alapjn a geolgiai szerkezet s az svnykincsek sszefggseit. Mondjon pldkat a kontinensek fbb erforrsaira. Ismerje fel kpek, brk, lersok s tematikus trkpek alapjn a fldrajzi veket, a kontinensek jellemz terleteit, tipikus tjait. Ismertesse a npessgkoncentrcik kialakulst, jellemzit, a npessg egyenltlen elhelyezkedsnek okt. Magyarzza a kontinensek orszgcsoportjainak eltr tem gazdasgi fejldst. Ismertesse a mezgazdasgi termels egyes kontinenseken jellemz tpusait s azok fontosabb termnyeit. Mutassa be a kontinensek vilggazdasgi szerept, annak vltozsait. Tudja felsorolni, trkpen megmutatni s kontrtrkpen megnevezni a kontinensek jellegzetes trsgeit, tanult orszgait, azok fvrost s egyb gazdasgi kzpontjait. Tudjon pldt mondani a fldrszekrl az emberi beavatkozs krnyezetkrost hatsaira. 10.2. zsia 10.2.1. ltalnos fldrajzi kp Ismertesse az zsiai nagy sivatagok kialakulsnak okait. Mutassa be pldk alapjn a monszun szerept a gazdasgi let jellemzinek kialakulsban. Mutassa be a npessgrobbanst statisztikai adatok segtsgvel, mondjon pldkat a kvetkezmnyeire s a megoldsukra tett erfesztsekre. VIZSGASZINTEK Emelt szint Ismertesse a kontinens szerkezeti felptst s annak lemeztektonikai httert. Mutassa be ghajlati, nvnyzeti s talajtrkpek sszehasonlt elemzsvel a kontinensek termszetfldrajzi adottsgait. Ismerje fel diagramok alapjn a fldrszek egyes ghajlatait s trkpvzlatokon az egyes ghajlati veket. Mutassa be az egyes kontinensekre jellemz pldkkal a vzszintes s a fggleges fldrajzi vezetessg rendszert. Legyen kpes keresztmetszetet elemezni a kontinensek termszeti adottsgairl. Mutassa be a kontinensek vilggazdasgi szerept, annak vltozsait.

Mutassa be a kontinens vallsikulturlis soksznsgt, ennek kvetkezmnyeit a trsadalom letben. Mutassa be a kontinens vilggazdasgi szerept, annak vltozsait. Elemezze az lelmezsi problmk kialakulsnak okait, ismertesse a megoldsukra tett erfesztseket.

10.2.2. Orszgai

Kna

Japn

India

Ismertesse a npessgszm nvekedsnek idbeli vltozsait. Hasonltsa ssze Kelet- s Nyugat-Kna mezgazdasgt. Ismertesse az orszg erforrsait, az orszgon belli terleti fejlettsgi klnbsgek okait. Mutassa be statisztikai adatok, diagramok s szveges forrsok felhasznlsval az orszg vilggazdasgi jelentsgt. Mutassa be a szigethelyzet s a termszeti erforrsok szkssgnek kvetkezmnyeit a gazdasgi fejldsben. Ismertesse a trsadalmi-gazdasgi fejlds sajtos vonsait. Mutassa be a termszeti felttelekhez s a trsadalmi szoksokhoz alkalmazkod japn mezgazdasg vonsait. Nevezze meg az ipar f gazatait, termkeit. Tudja tnyekkel altmasztani a Japn gazdasg szerept a vilgkereskedelemben. Ismertesse az orszg npesedsi folyamatt s ezek sszefggst az lelmezssel. Jellemezze a termszeti adottsgokhoz igazod mezgazdasgot.

Ismertesse a trsadalmi-gazdasgi fejlds sajtos vonsait. Ismertesse a klfldi tke szerept az orszg gazdasgnak fejldsben. Mutassa be Hongkong szerept Kna s Dlkelet-zsia trsadalmi-gazdasgi fejldsben.

Mutassa be a gyarmatosts hatst a trsg trsadalmi-gazdasgi fejldsre.

Tmassza al tnyekkel Japn szerept zsia gazdasgi fejldsben. Bizonytsa a vilgpiac ignyeihez val alkalmazkods szerept a gazdasg fejldsben.

10.2.3. Dlkelet-zsia iparosodott s iparosod orszgai

10.2.4. Nyugat-zsia, arab vilg

10.3. Ausztrlia s cenia

Tmassza al pldkkal a trsadalmi, vallsi hagyomnyok szerept India gazdasgi letben. Mutassa be az iparfejlds eredmnyeit s ellentmondsait, a klfldi tke szerept. Nevezze meg a trsghez tartoz Ismertesse a felzrkz orszgokat, orszgokat. sorolja fel gazdasgi fejldsk okait s Mutassa be pldk alapjn a trsg jellemzit. orszgainak sajtos trsadalmiFogalmazza meg adatok alapjn a gazdasgi fejldst, azok termszeti s csoport orszgainak hasonl s eltr trsadalmi httert. gazdasgi vonsait. Bizonytsa a trsg geopolitikai Nevezzen meg a terleten l npeket. fontossgt. Mutassa be statisztikai adatok s Mutassa be a valls meghatroz diagramok alapjn a terlet szerept a trsadalmi-gazdasgi letben. kolajgazdagsgnak vilggazdasgi Ismerje az arab vilg gazdasgi jelentsgt. jelentsgt, orszgainak kzs s Ismertesse pldk alapjn a kolaj szerept a trsg orszgainak trsadalmi- egyedi vonsait. Ismertesse Izrael sajtos gazdasgi gazdasgi letben. fejldst. Csoportostsa a trsg orszgait gazdasgi fejlettsgk alapjn. Mutassa be tematikus trkpek segtsgvel a termszeti adottsgokban megnyilvnul sszefggseket, s az ausztrl gazdasg legfbb vonsait. rtkelje Ausztrlia szerept a vilggazdasgban.

10.4. Afrika ltalnos fldrajzi Jellemezze Afrika tipikus tjait (sivatag, ozis, hsgvezet). kpe Mutassa be a mezgazdasgi termels vezetes elrendezdst. Mondjon pldkat a gazdasgilag fejlett s fejld terletekre, orszgokra.

Hasonltsa ssze trpusi-Afrika klnbz termszeti fldrajzi adottsg tjainak gazdasgi lett. Mutassa be a gyarmatosts kvetkezmnyeit, a trsadalmigazdasgi elmaradottsg okait, a npesedsi problmkat, a megoldsi lehetsgek ellentmondsait. Vesse ssze a fldrajzi vezetessget Dl-Amerikban s Afrikban, indokolja a klnbsgeiket.

10.5. Amerika 10.5.1. ltalnos fldrajzi kpe

Hasonltsa ssze tematikus trkpek segtsgvel szak-, Kzp- s DlAmerika termszeti adottsgait, erforrsait. Igazolja pldkkal az szak-dli nyitottsg ghajlati kvetkezmnyeit szak-Amerikban. Mutassa be a vzszintes s a fggleges fldrajzi vezetessg hatst a gazdlkodsra. Mutassa be a kontinens trsadalmikulturlis alapon trtn felosztsnak jellemzit. Hasonltsa ssze az ltetvnyeken s a farmvidkeken foly termelst. Mondjon pldkat az ipar szerkezetnek s fejlettsgnek klnbsgeire az egyes kontinensrszeken. Mutassa be az USA vilggazdasgi vezet szerepnek kialakulst. rtkelje fejldsnek termszeti s trsadalmi feltteleit. Jellemezze az orszg gazdasgnak szerkezett. Jellemezze tematikus trkpek alapjn a mezgazdasg vezetessgt. Ismertesse az egyes vek sajtossgait, f termnyeit. Hasonltsa ssze az egyes gazdasgi krzetek s a kzpontok termszeti s trsadalmi adottsgait, a jellemz gazdasgi tevkenysgeket, a fejlds eltr temt.

Mondjon pldkat az amerikai integrcis trekvsekre. Mutassa be pldk alapjn a npessg vrosba ramlsnak okait s. jellemzit

10.5.2. Orszgai Amerikai Egyeslt llamok

Ismertesse a npessg sszettelnek vltozsait, a bevndorls szerept a trsadalmi-gazdasgi fejldsben.

Mutassa be sszefggseiben s elemezze a nagy gazdasgi krzetek fejldsnek tendenciit.

Mexik

Brazlia

Mutassa be tematikus trkpek felhasznlsval az orszg trsadalmigazdasgi letnek jellemzit. Mutassa be Mexik pldjn a fejld orszgok vrosiasodsnak jellemz vonsait. Mutassa be a terleti gazdasgi klnbsgek termszeti s trsadalmi okait.

11. A globlis vlsgproblmk fldrajzi vonatkozsai Megjegyzs: A tmkhoz kapcsold kvetelmnyek az egyes geoszfrknl s a gazdasgi tevkenysgeknl is szerepelnek. Itt csak az ismeretek szintetizlsval kapcsolatos kvetelmnyeket soroljuk fel. TMK Kzpszint 11.1. A geoszfrk krnyezeti problminak kapcsolatai VIZSGASZINTEK Emelt szint

Mutassa be pldkkal az egyik Mutassa be brasorok segtsgvel a geoszfrban trtnt beavatkozs hatst fldrajzi krnyezet trsadalmi ms geoszfrkra. tevkenysgek hatsra bekvetkezett vltozsait. Ismertesse lakhelynek krnyezeti Legyen kpes konkrt pldk, problmit. esetelemzsek alapjn nll vlemnyalkotsra, a tmhoz kapcsold szemelvnyek elemzsre. 11.2. A npessg, a termels s Legyen kpes a tmhoz kapcsold adatok, brk, szvegek elemzsre. a fogyaszts nvekedsnek fldrajzi kvetkezmnyei A Fld eltartkpessge Mutassa be a npessgszm Mutassa be logikai kapcsolatok nvekedsnek sajtos trsadalmi feltrsval, hogy a npessg energia-, kvetkezmnyeit s sszefggseit. nyersanyag-, fogyasztsi cikk- s rtelmezze, hogy mirt van szksg a lelmiszerignye hossz tvon a demogrfiai robbans megfkezsre, a harmonikus, fenntarthat fejlds hbors s a katasztrfaveszlyek keretein bell elgthet ki. felszmolsra. Mutassa be az sszefggst a krnyezet llapotnak romlsa s az letminsg alakulsa kztt. Urbanizcis problmk Mutassa be az sszefggst a vrosi letforma s a krnyezet fokozott terhelse kztt. Igazolja pldkkal az letminsget befolysol elnyket s htrnyokat. Legyen kpes a tmhoz kapcsold 11.3. A krnyezeti vlsg adatok, brk, szvegek elemzsre. kialakulsa s az ellene folytatott kzdelem A krnyezeti s a gazdasgi Nevezze meg a vilg globlis rtelmezze a krnyezeti vlsg problmk globalizldsa problmit (tlnpeseds, hnsg, kialakulsnak okait s folyamatt. energiahiny, nyersanyaghiny, Mutassa be a fldrajzi krnyezet trsadalmi tevkenysgek hatsra vndormozgalmak, a tke egyenltlen eloszlsa, gazdasgi polarizci, bekvetkezett vltozsait. krnyezeti gondok). Ismerje fel a globlis problmkat hrekben, folyamatokban, jelensgekben, s mutassa be kialakulsuk fbb okait. Nemzetkzi sszefogs a Ismertesse a globlis krnyezeti Igazolja, hogy a krnyezet llapotnak krnyezetvdelemben problmkkal foglalkoz legfontosabb feltrsa, rtkelse s egyenslynak nemzetkzi szervezetek (UNEP, FAO, megvsa globlis, nemzetkzi feladat. UNESCO, WHO) fbb tevkenysgeit. rtelmezze a legfontosabb nemzetkzi Mondjon pldkat a termszeti krnyezetvdelmi egyezmnyeket. Mutasson meg a vilgtrkpen nhny katasztrfk s az ember okozta

krnyezeti problmkra. Mutassa be azokban a trsadalom felelssgt. Ismertesse a megoldsokra irnyul nemzetkzi trekvseket, indokolja az sszefogs szksgessgt. Mutassa be a termszetvdelem cljait, terleti egysgeinek szervezdst.

nemzetkzi vdelem al es terletet. rtelmezze szemelvnyek segtsgvel a fenntarthat fejlds elmlett s lehetsgeit.