You are on page 1of 1

HNG DN S DNG THANG CH HNG

Bc 1: M ca v cho hng ha vo trong cabin Sau ng kn ca thang li Lu : Phi ng kn cc ca thang. nu ca khng ng kn thang s khng hot ng tr li. Bc 2: Chn v tr tng cn chuyn hng bng nt bm bn ngoi ca tng :

Nt pha trn gi thang ln Nt pha di gi thang xung

Khi thang bt u hot ng bng hin th tng s hin th chiu hot ng v v tri ca cabin.

Hin th thang ang i ln

Hin th thang i xung

Trong qu trnh thang ang di chuyn tuyt i khng c m ca, nu m ca thang s ngng hot ng cho ti khi cc ca c ng kn. Bc 3: Khi thang dng ng tng. Bng hin th tng s hin th v tr cn n v chiu chy khng hin th na, khi ta tin hnh m ca ly hng ra khi cabin . ng kn ca cho thang hot ng tr li theo trnh t cc bc trn Ch : Nghim cm ngi chui vo trong thang v h thang. Mi vn v k thut xin lin h : Hotline 0904776637