You are on page 1of 1

Gi hoa dng trn Hoa hng trng

Vt liu: - 30-40 hoa hng -1 gi trn - 2 b dng x nh Thc hin: - Bc bao xp y gi, t xp cao hn ming gi khong 3cm - Cnh 1: di bng chiu ngang gi, cm thng ng gia - Cnh 2: di bng 2/3 cnh 1, cm xe 2 bn - Cm hoa i xng hai bn cnh 1, to thnh hnh vng cung - Quay ngang gi, cm vng cung th 2 vung gc - Chia s hoa cn li thnh 4 phn, cm u co 4 gc ca gi hoa - Cm l dng x nh xen k vo ch trng thp hn hoa hng