You are on page 1of 4

1er Concurs de Presentaci d'Idees de Negoci 10:10

BASES Base 1a. Introducci I..E.S. Honori Garcia, organitza el 1er Concurs Presentaci dIdees de Negoci amb la missi de ser un instrument destmul i recolzament a la cultura i a lactivitat emprenedora i innovadora entre la comunitat dalumnes de lI.E.S. Honori Garcia (La Vall d' Uix). Base 2a. Objectius El concurs t com a objectiu conixer aquelles idees innovadores o novedoses en el seu model de negoci, sense haver destar aquestes implementades ni posades al mercat i que hagin estat concebudes per alumnes del I.E.S. Honori Garcia. La finalitat del concurs s la segent: Fomentar lesperit i la cultura emprenedora entre la comunitat dalumnes. Construir un allicient i incentiu per a la posada en marxa de projectes innovadors. Potenciar la imatge de lemprenedor i lempresari. Enfortir la relaci entre emprenedors i el I.E.S. Honori Garcia . Promoure lanlisi i valoraci prvia dels projectes empresarials. Afavorir la implantaci daquelles idees empresarials viables. Promoure lesperit innovador en tots els mbits de la gesti empresarial. La transferncia de coneixement del I.E.S. Honori Garcia al mn empresarial. Presentar les idees davant altres persones, a les que tenen que convncer de la seva importncia en temps i forma adequat. Base 3a. Beneficiaris Podran participar en aquesta convocatria totes aquelles persones de lI.E.S. Honori Garcia , que concebin una idea o executin un projecte empresarial que suposi una innovaci i diversificaci del teixit empresarial existent o la penetraci en nous mercats i que reuneixin les segents caracterstiques: Els integrants de cada equip han destar matriculats en el curs acadmic 2011-2012 en qualsevol dels nivells impartits als I.E.S. Honori Garcia Lorganitzaci es reserva el dret de sollicitar en qualsevol moment de la competici aquells documents justificatius de la veracitat daquestes dades. Si es considera necessari, el comit tcnic de valoraci mantindr una entrevista amb els participants per a completar lavaluaci. La participaci es realitzar en grups amb un mxim de 3 alumnes i un mnim dun alumne. Els projectes seran presentats sota un nom que agrupi a tots els membres del collectiu. Les candidatures podran ser dirigides per un professor del I.E.S. Honori Garcia, que noms actuar com a tutor, no formant part del grup com a tal. Base 4a. Documentaci a presentar Cada equip podr presentar una idea de negoci, sempre i quan elabori una presentaci i un resum. Els equips participants hauran de presentar la documentaci segent en castell o
IES HONORI GARCIA | Avda. Agricultor, 48 12600 La Vall dUix INFORMACI: http://ieshonorigarciacomercio.blogspot.com E-MAIL: ieshonorigarciacomercio@gmail.com TELFON: 964660637

1er Concurs de Presentaci d'Idees de Negoci 10:10


en valenci i en format pdf: - Presentaci en Power Point de la idea de negoci (Mxim 10 diapositives) - Resum de la idea (mxim 4 pgines): Format del resum: Els projectes seran redactats de la segent manera: Tipus de lletra: Arial Dimensions de la font: 12 Interlineat: mltiple en 1.5 Ttols: Arial 16 Es valorar la correcta redacci de les propostes. Base 5a. Terminis El termini per a lentrega de proposta donar inici dimarts 1 Maig de 2012 i finalitzar el proper dimecres 23 de Maig de 2012 a les 23:59hrs. Indicant: Nom del projecte, relaci dels components i curs, aix com el correu electrnic de tots i cadascun dels components del grup. La documentaci senviar per correu electrnic a ladrea: ieshgcomercio@gmail.com amb el tema de missatge 1er Concurs de Presentaci d'Idees de Negoci 10:10 Base 6a. Jurat Els projectes seran sotmesos a la consideraci dun Comit Tcnic i un Jurat, que seran els rgans responsables de la selecci dels premiats. Aquests rgans estaran composats per: Comit Tcnic: Professorat de lI.E.S. Honori Garcia Jurat: Presideix el director del centre o persona en la que delegue Un representant del Excm. Ajuntament de La Vall d'Uix Un representant de la Caixa Rural San Isidre de La Vall dUix Un representat de la Camara de Comer Un representant del CEEI (Centre Europeu dEmpreses i Innovaci de Castell) La composici del Comit Tcnic i del Jurat podr canviar, si aix ho considera lorganitzaci en motiu de la correcta execuci del concurs. Base 7a. Criteris de Valoraci Els projectes empresarials seran valorats segons els segents criteris i puntuaci: Correcta redacci (5 punts) Originalitat i carcter innovador de la idea (25 punts) Diferenciaci respecte de competidors/tecnologies existents al mercat (10 punts) Viabilitat tcnica i financera (15 punts) Necessitat del mercat (10 punts) Incorporaci de noves tecnologies (10 punts) Presentaci del projecte a la fase final (25 punts) La valoraci del Comit Tcnic tindr una valoraci mxima de 75 punts. La valoraci del Jurat tindr una valoraci mxima de 25 punts. En cas d' empat es valorar la major puntuaci obtinguda a l' apartat d' originalitat.
IES HONORI GARCIA | Avda. Agricultor, 48 12600 La Vall dUix INFORMACI: http://ieshonorigarciacomercio.blogspot.com E-MAIL: ieshonorigarciacomercio@gmail.com TELFON: 964660637

1er Concurs de Presentaci d'Idees de Negoci 10:10


Base 8a. Procediment Les candidatures i els projectes admesos seran analitzats i valorats pel Comit Tcnic en primera instncia, seleccionant aquest els 3 projectes finalistes dacord amb els criteris establerts en el punt anterior daquestes bases. El Jurat podr declarar el premi desert si considera que, al seu parer, els Projectes presentats no tenen la qualitat tcnica requerida. A continuaci es detalla el procediment que es seguir per a seleccionar els finalistes: - 25 de Maig 2012: Comunicaci dels 3 finalistes desprs dhaver estat valorats pel Comit Tcnic. - 1 de juny de 2012, defensa dels projectes davant del Jurat (el lmit mxim per presentar cada projecte davant del jurat ser de 10 minuts), deliberaci i entrega de premis al sal d' actes de La Caixa Rural San Isidre de La Vall dUix, a partir de les 19:00hrs dins de l' acte de graduaci dels alumnes dels Cicles de Comer (Mitj i Superior) de lI.E.S. Honori Garcia. Base 9a. Premis Els finalistes rebran els segents premis: - Primer classificat: Un tablet per cada component de lequip. - Segon classificat: Un smartphone per cada component de lequip. - Tercer classificat: Un e-reader per cada component de lequip. Tots els membres dels equips presentats obtindran un ttol acreditatiu de la seva participaci en el 1er Concurs de Presentaci dIdees de Negoci. Els 3 finalistes rebran premis per part dels patrocinadors. Aquests premis saniran actualitzant a qualsevol dels nostres mitjans de comunicaci: pgina web, blog, newsletter, xarxes socials... Base 10a. Autoria dels Projectes Els participants responen davant dels promotors daquest concurs de lautoria i originalitat del Projecte. Base 11a. Publicaci dels materials premiats I.E.S. Honori Garcia podr difondre els treballs presentats a travs del mitj que considere ms oport, incloent-hi Internet, sense limitaci de temps, citant expressament els autors dels projectes. Base 12a. Condicions particulars La presentaci de la sollicitud en el concurs porta implcita lacceptaci de totes i cadascunes de les presents bases, aix com qualsevol resoluci que sadopti per incidncies no previstes, tant per lOrganitzaci com pel Jurat del Concurs.

IES HONORI GARCIA | Avda. Agricultor, 48 12600 La Vall dUix INFORMACI: http://ieshonorigarciacomercio.blogspot.com E-MAIL: ieshonorigarciacomercio@gmail.com TELFON: 964660637