You are on page 1of 20

PHNG K THUT TNG HP TNH HNH XC NHN KHI LNG CNG VIC V BBTN NM 2011

A/ Cc cng vic trin khai: I/ Th nghim nh k & ht bo hnh: stt n v Cng trnh qun l i trng Khi lng P2 giao cho P4 trc trin khai & P4 giao cho CT cha Ghi giao giao ch Khi lng sau trin khai Bin bn th nghim giao n P1 PX cha giao cho P4

k xc nhn hon tt

k xc nhn vi gim st A x

Cha k vi gim st A (hoc k cn d dang)

Ghi ch

CTL cao th MT

- K ton trm: Cc TBA 110kV: Hi An, Ayunpa, akto, Lao Bo, Lng C, E7, L Thy, Ba n, ng Sn, Ha Thun, An Nhn, E20, Ph Ct, i Lc, Ha Hip, Tuy Ho (2 t), Tnh Phong c Ph, Vn X. - Phn 110kV ti E45 (t 1). - K ton trm TBA 110kV EaKar. - K ton trm TBA 110kV K.plong, E45 (phn cn li). - K TBA E3 (pha 110kV), ton trm D.Xuyn.

Hi -P8

Vinh-P7 Thnh -P8 KhanhP8 B.Thin

x x x x

x x x x

x x x x

Page 1/20

- K ton trm TBA 110kV K H.

CTTT 2

ThnhP8 - Du, CS cc TBA 110kV: Vnh Linh, M. Thin E4, Khe Sanh, Din Sanh, Phong in, Ph Bi, Cu Hai, in nam-in Ngc, E42, E41, E48, E56, akRLp, akMin, E50, E54, An Kh, n Ph, Tuy Ha 2, Tuy An, Sng Cu, Ph M, M Thnh, Hoi Nhn, Tam Quan, Cng Dung Qut, E16, T Ngha, M.c, Tam K, E2. - Du, CS: Sng Gianh, EaHLeo, Bn Thng Bnh. - NMT ryHlinh B1. Hng -P8 - NMT v TBA nng Ry Ninh, An Nam-P6 im. - K ton trm 110kV Bc ng Hi B.Thin (TN thng 1/2012). - TBA E13. Triu - TI-E9 ; M. Thin - Du, CS ti TBA: E9, 110kV Thnh M, E13; - TBA 110kV Thnh M. - E1, E57, E51. B.Thin - E17. Khanh - Du, CS ti TBA: E6, E9 Quang - Du, CS ti TBA: E51. B.Thin, Thnh - TBA E1 (cc thit b dnh n th/ci Thnh-

x x

x x

x x

x x x x x x x x

x x x x

x x x P6, P7 x x

x x x x

x x x x

x x x x

Page 2/20

3 4

CTTT 3 Cc n v khc

110kV, TU171, TU174, phn nh th i km). - TBA 220kV Tam K (TN ht bo hnh). - TBA 500kV E57-Q.Ngi (phn cn li). - TBA 500kV E52. - TBA 500kV .Nng, E52. - Du ti E10, E11, E12, E14, E92.

P8 Nam-P7 Dng-P8 Hi-P8 Vn PGNV PGNV x x x x x k theo thc t x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Ly mu du MBA, b iu p MBAT2 v kho st tnh hnh chy du ca MBAT2

- NMT ryHlinh 2; nh - E12: TNK ngn l MBAT2. - CSV, MC, TI v ly mu du phn Hng 220kV-Cty CP thy in Sng Ba H. - TN du NMT Ro Qun. P9 - NMT akpone: TNNM, kim nh ThnhTU, TI, cng t o m 471, 473 ti P7 TBA 110kV Konplong. - Du, CS ti NMT Sng Hinh M.Thin - Th nghim ht bo hnh 09 CSV, 01 Dng-P8 MC 220kV ti TBA nng 220kV Sng Ba H. - Cc trm ph ti 22kV (S/S1, S/S2, B.Thin S/S3, S/S4, S/S5, S/S6, S/S8) ti hm ng b Hi Vn.

x x x x x x x

x x x x x x x

- Ly mu du ti cc TBA 110kV:

PGNV

Page 3/20

c Ph, An Nhn (trc khi b sung vo OLTC) v du 10 TBA 110kV thuc Cty CP L Khnh Ha - Du, CS ti NMT Vnh Sn 5 Phn o m - HT o m NMT: Yaly; - TU C11, C12 v h thng o m ti TBA 220kV E29. - HT o m NMT: PleiKrng, Sng Ba H, Srpok 4, Krng Hnng, Khe Din. - HT o m ranh gii ti cc TBA 110kV thuc cc khu vc: Ph Yn, B.nh, Q.Ngi; - Kim nh TU, TI ti E47, E29 v E21; - TN v kim nh TUC11 ti TBA E52; TUC11, C12 ti E23; - HT o m NMT Vnh Sn v x l s c o m v tr 431 ti TBA 110kV An Kh; - HT o m ti TBA 220kV E21, E47; cc NMT: BunKup, BuonTuaSrah, Srpok 3 v Yaly; - Kim nh/hiu chun 6TU, 3TI 35kV ti NMT Iagrai 3; - Ci t cng t, thay th TU ti TBA 110kV M c; - NT o m 234-NMT akrtik bc di, akHnol, Ssan 3A, V.Sn 5.

Khanh Nam Triu Thy

k theo thc t nt nt nt

x x x x

x x x x

Page 4/20

- HT o m ranh gii ti cc TBA 110kV thuc cc khu vc: Qung Bnh, Qung Tr, Hu, Qung Nam; - HT o m ranh gii ti cc TBA thuc CTTT2; - HT o m ranh gii cc khu vc: Qung Nam, Nng v Qung Ngi; - HT o m ranh gii cc khu vc: akNng, akLak; - HT o m NMT EaHLeo; - NTHT o m ti NMT akrtik; - HT o m ti cc NMT: Qung Tr & H Ro Qun; - Cng t bn in qua ca khu k oc-Nam Giang; - HT o m ranh gii ti cc TBA 110kV thuc cc khu vc: Gia Lai, aklak, akNng. - HT o m cc NM: Cu , SSan 3A, nh my in b ma Ayunpa. - HT o m cc NMT ca Cty in Gia Lai, - HT o m ti TBA 110kV i Lc

P.Thin

nt

P.Thin P.Thin P.Thin PGNV

nt nt nt nt

x x x x

x x x x

- HT o m ranh gii ti cc NMT nh v TBA thuc khu vc: Gia Lai, K.Tum, Q.Nam;

Ba

nt

Page 5/20

- HT o m ranh gii ti NMT kSrng 2&2A, Ry Ninh 1, cc trm 110kV: akTo, E45, Konplong; - NT o m NMT Kon o. - HT o m ti NMT SSan 4A, kim nh TU, TI, cng t ti NMT ryHLinh 1, HT o m NMT asiat ti TBA 110kV akNng; - Kim nh, hiu chun TU, TI; TN HT o m ti cc NMT: asiat, Earng, Eatul 4, Eakrngrou, Sng Hinh; - Kim nh K cng t, TU, TI v ci t cng t, NTHT o m ti NMT Iakrel v TNK HT o m ti NMT Ry Ninh 2; - Kim nh , hiu chun cng t, TI ngn 481 v NT HT o m ti TBA 110kV N-Ngc; - HT o m cc NMT: Bnh in v A Vng

Ba Dinh

nt nt

x x

x x

Qu

nt

Khnh - NT o m NMT Tr Linh 3, i ng

nt

k nhng cha giao cho P2

- Tham gia hiu chun TU, TI ti NMT akNe. - Th nghim K HT o m ti

V V

nt nt

x x

x x

Page 6/20

NMT akPone - Kim nh cng t v nghim thu h thng o m ti NMT Eakar. - Kim nh TI ranh gii ti B YNgc Hi. - Kim nh TU ti TBA 220kV E29 v TBA 220kV Tuy Ha
II/ Th nghim mi: stt n v qun l Cng trnh

PGNV Khnh Nam

nt nt nt

x ang gi g/s ang gi g/s Khi lng sau trin khai k xc nhn hon tt x x x k xc nhn vi gim st A Cha k vi gim st A hoc k cn d dang Ghi ch

x x x

i trng

Khi lng P2 giao P4 trc trin khai & P4 giao cho CT cha Ghi ch giao giao

Bin bn th nghim giao n P1 Cha giao cho P4/ giao cha / khng c BBTN

Cc n v - NMT: H Ro Qun. QL thy - NMT: An im 2; in - NMT: H nang. - NMT: Sng Tranh 2. - NMT An Kh. - NMT KaNat (cn tip tc). - NMT A Li (cn tip tc). - Phn 22kV ti TBA 110kV An Kh. - NMT Skaman 3 (ang tip

Dng nh Q.Thnh Qu Thi, Chun V Triu KhnhP7 Dinh

x x x x x x (k theo thc t) x

x x x x

Page 7/20

tc). - OPY-NMT akMi 4 (cn tip tc).. Ban - NXT 220kV ti TBA 500kV QLDA cc akNng. cng trnh - TBA 220kV Qung Ngi. in MT

Nam-P7 Vn. Qu, B.thin, Th Q.Nam

x x x x x x x x x x

- TBA 220kV Dung Qut; - TN bo v F87 Z E52-E57 ti trm E52; - TN ng truyn BVSL dc Z 220kV E9-Thnh M ti trm E9 (gp chung vi khi lng ti trm ct Thnh M k). - TBA 220kV Tam K. Khanh Phng, Q.Nam, Q.Thnh, Qu, .Thnh - TBA 500kV Qung Ngi. Vinh, Huy-P7, B. Thin, Phng - Th nghim Rle so lch dc Z Vinh E9-E51, E9-E6 v x l tn ti MBA AT3, AT4 ti TBA 220kV E9; - TN truyn ct Z 220kV Tuy Ha-Qui Nhn ti TBA 220kV

(k theo thc t)

Page 8/20

Tuy Ha; - TN HT tch hp v F87 ti TBA E57. - Rle so lch dc Z E51-E9, E6- Hi-P7 E9 ti TBA E51 v TBA E6. - NXT 220kV SSan 4-SSan 4A Huy ti NMT SSan 4, NXT 220kV ti NMT BunKup. - Trm ct 220kV Thnh M. KhnhP7 - Cp lc 22kV, MBA t dng Thi-P8 22/0,4kV, t sc ti TBA 110kV Dung Qut. - Tham gia nghim thu HT tch Th hp pha ti TBA 220kV Q.Ngi. - TN t inverter ti TBA 500kV Qu Qung Ngi.

nt x x x k theo thc t nt

x x x x x ghp vi ton cng trnh x x x x

x x x x x

Ban QLDA lui in MT

- Phn 220kV ti trm 500kV Thnh M (cn tip tc). - Mu du AT3 ti TBA Qung Ngi. - Th nghim ng in MBA 110kV ti TBA 220kV Tam K. - ng in TBA 110kV: Bc ng Hi - TBA 110kV: Bnh Chnh, 02 NXT 110kV ti D.Si.

nh P9 Khanh Vinh Chnh, Vn, Khnh

x x x x x x x x x

Page 9/20

.Thnh, Vinh - Cc TBA 110kV: NXT 110kV V E48-KrngAna v TBA 110kV Krng Ana; - TBA 110kV Long M; - TN 04 si cp XT 22kV, 04 b M.Thin chng st van 22kV ti TBA 110kV Long M. - T RTCC MBA T1 ti TBA Ton-P4 110kV ng Sn. - o tip a TBA 110kV Duy Khanh Xuyn - TBA 110kV Chprng & NXT Khnh110kV ti Ch S. P7 - Nng CS ti TBA 110kV M Ton Thnh (t 1) - Nng CS ti TBA 110kV M Ton Thnh (t 2) - Phn thit b 22kV+ NT o m Thnhti TBA 110kV Azunpa P8 - TBA 110kV Eatam (cn tip tc). KhnhP7 CTL cao - TBA 110kV Eakar. Thnhth MT P8, Chnh - TBA 110kV CJut. .Thnh Khnh - Chng qu ti TBA 110kV M Khanh Thnh.

x x k theo thc t x x x k theo thc t x x x

x x x ang gi k x x x

x x x x x x x P9 x x x x

Page 10/20

CTTT3

Phn o m

- TBA 110kV E5. Hi - MBA T2 ti TBA 110kV in Phng Nam-in Ngc - B OLTC- MBA T2 ti TBA Phng, Thi, 110kV Ph Ct. Hng, Hi - TN thit b thay th TBA 110kV Tam K. - TN iu kin ha ti cc TBA Chnh 110kV: Konplong, E45, E46, E41. - Nng CS TBA 110kV K H. nh - 03 NXT 22kV, cp lc ti E48. Bn - o sng hi ti TBA 110kV M Hun Thnh v N-Ngc. - MBA 220kV s 2 (v cc thit b Vinh lin quan-s ti thiu) thuc cng trnh nng cng sut TBA 500kV E52-giai on 2, ngn B50. - Thay MBA (220kV, 125MVA) Khanh, ti TBA E47. Vinh - Ti TBA E52: Cc thit b lin Hng quan n ngn 200 (thuc d n lp MBA 500kV s 3). - MC v DCL ti TBA 500kV E52. B.Thin - HT o m ti cc NMT: Thy KrongKma, Bunkuop, EaM'Doal II , akSrng 2A - HT o m ti cc NMT: Knh Bn Bc-Azun h, akoa, H Nang, C

x x x

x x x

x x x

x x x x (k theo thc t) x

x x x x x x

x x P7

x x x k theo thc t nt

x x x x x

x x x x x

Page 11/20

- HT o m ti cc NMT: akNteng, H Ro Qun; TBA 220kV E29; - Hiu chnh TU, TI ti NMT vin Trung ng Hu; - HT o m ti cc NMT: BunTuasrah, Srepok 3 - HT o m ti NMT: SSan 3A - HT o m ti cc TBA 110kV: K H - HT o m ti: Dc Kin v Cm Vn; - Ph duyt mu TU, TI ti NMT akoa v H'Mun; - Kim nh v lp cng t ti: TBA T3 (Cng ty DooSan), XT172, ngn 332 ti TBA 110kV M c v cc XT 110kV (171, 172, 173, 174, 175) ti TBA E21. - Ci t li t s TU mi cho cng t o m ranh gii ngn 332 ti TBA 110kV Thng Bnh; ngn 332 (sau khi thay TUC32) ti TBA 110kV Vnh Linh.

Ba

nt

Thy Tr Qu

nt nt nt nt

x x x x

x x x x

PGNV

nt

- HT o m ti cc TBA 110kV: T.Tr Sng Gianh, ng Sn, Vnh Linh - HT o m ti TBA 110kV Vnh PGNV Linh - HT o m ti: Ca khu L Nam Thanh-c C-Gia Lai,

nt nt nt

x x x

x x x

Page 12/20

- Th nghim HT o m (d phng) ti NMT H'Chan (ti TBA F7) sau khi x l s c TU 35kV v hiu chnh TU, TI, nghim thu HT o m NMT EaM'Doal II. - TN TU, TI & HT o m cc TBA thuc CTTT3. - Kim nh TI v nghim thu HT o m (Cty L Kon Tum). - Kim tra, TN HT o m NMT akR'Tih ti TBA 500kV akNng; - Sa cha, hiu chnh li sai s; TN kim nh sai s sau khi hiu chnh 03 TU 110kV cho Cty CP thy in VS-SH. - Tham gia trin khai thu thp s liu cng t o m u ngun theo chng trnh ca EVN. - Trin khai HT thu thp d liu t xa ti cc TBA 110kV (KonPlong, Ha Thun, Tam Quan) iu khin bng my tnh

Thy

nt

P.Thin

nt nt

x x x x

x x x x

Khnh

nt nt

Triu PGNV nt x x

- Kim nh K HT NMT Khnh Tr Linh 3; tham gia cng vi Nhm cng tc ca EVN thc hin vic ci t HT c v truyn d liu o m ti cc NMT: Sng Tranh 2, TBA 110kV Lin Tr,

nt

Page 13/20

H.K 2. - Trin khai th im o m xa cng t in t ti cc TBA E51, E9, E29 v NMT A Vng. - Tho 02 TU t XT 171 ti TBA 110kV E92 vn chuyn v Cng ty TN v thc hin cng tc sa cha, hiu chnh li sai s; TN, kim nh sai s sau hiu chnh. - Nghim thu HT o m sau khi ci to mch nh th ti TBA 220kV Tuy Ha, E29 v TN sau x l s c ti NMT Sng Ba H; - Thay th v NT o m 231B, 232M ti OPY 220kV-A Vng. Ci t cng t v TN nghim thu HT o m ti NMT akM - Tnh ton, xc nh sn lng in khng qua o m ti TBA 110kV Thng Bnh & thc hin vic thay th cng t o m v tr 432 ti TBA 110kV Hu 2

Thch PGNV

nt nt

x x x

Nam

nt

Thin-P6 PGNV

nt nt

x x

x x

Tham gia ci t o xa HT o m PGNV NMT akpone - Nghim thu cng t 231 ti Quang NMT akrtih bc trn. - Nghim thu HT o m NMT Dinh T Vi v NMT Nc Oa.

k theo thc t nt nt

x x x

x x x

Page 14/20

- Ci t cng t, nim phong, nghim thu HT o m ngn 22kV (481) ti TBA 110kV in Namin Ngc-Chi nhnh in cao th Qung Nam- Nng. - Tham gia cng vi nhm cng tc ca EVN thc hin vic ci t h thng c v truyn d liu o m ti cc n v pht in thuc EVN (phc v cho vic pht in cnh tranh) - Tham gia cng vi nhm cng tc ca EVN thc hin vic ci t h thng c v truyn d liu o m ti cc n v pht in thuc EVN (phc v cho vic pht in cnh tranh). * Ti NMT Sng Ba H cha c thit b nn cha thc hin xong cvic ti y. Kim nh/hiu chun TU, TI 220kV ti NMT akMi 4A, 4B v NXT 220kV ti trm 220kV T.M.

PGNV

nt

Khnh,

nt

ang gi k

V, Nam

nt

ang gi k

T.Tr

nt

Th nghim, nghim thu HT Khnh in nng NMT Sng Ring. Thay th cng t ti NMT i Bn ng Cc n v - DCL, TI 35kV ti TBA E44 (Cty Trung-P8 khc CP in Gia Lai).

x nt k theo thc t x ang gi k x

Page 15/20

- Th nghim sau x l tn ti MBA T2 ti NMT Vnh Sn; - MBA 110/22kV-63MVA ti TBA 110kV Ha Khnh 2-giai on 1 (Cty CP c in Th c); - TBA 110kV Ha Khnh 2 (Vit ) - Phn nht th cc TI220kV, TI22kV ti NMT BunKup - Phn 22kV ti TBA E12 - TBA 22/0,4kV-NM Vn p Long Vit (Cng ty in lc akNng); - NXT 35kV ti TBA 110kV Khe Sanh. - TBA 22/0,4kV-400kVA cp in thi cng TBA 500kV Thnh M ti TBA Thnh M (VNECO 1 - Th nghim tng mch sau khi thay thit b ti TBA 110kV Ha Khnh 2 (Cty L Nng) - Th nghim ch cos=0,85 ti NMT Sng Ba H . - TN 30 b CSV (phc v cho CT Z 220kV u ni NMT A Li vo HT QG)-lm cho CTTT2 - MBA ti NMT Vnh Sn. - 01 MBA t dng v cp lc i km ti TBA 110kV Thnh M (cng ty xy lp in 4). - 02 NXT (473, 474) ti TBA

Khanh x H.Hi Chun nh V x x x x

k theo thc t

x x x x

x x x x

QuangP8 Hi-P7 KhnhP7 Hng Khanh PGNV Thnhx x

k theo thc t nt nt

x x x

x x x

x nt nt x x x

x x x x

Page 16/20

110kV D.Qut. - Phn thit b ti TBA 110kV Ha Khnh 2 (g/ 2) . - Th nghim a vo vn hnh sau sa cha MBA b s c ti E8 (TN trong thng 1/2012). III/ Th nghim sau x l s c: stt n v Cng trnh qun l

P7 V.Hi, Thnh ThnhP7

x x x

x x

P7

i trng k xc nhn hon tt

Khi lng k xc nhn vi gim st A Cha k vi gim st A hoc k cn d dang Ghi ch

Bin bn th nghim cha giao giao n cho P1 P4

Ban QLDA L MT

- Th nghim v hiu chun ng h nhit MBA T1 ti Hng P6 TBA 110kV Bc ng Hi - Th nghim sau x l tn ti b OLTC MBA 110kV T2 ti Thnh TBA 110kV ng Sn. P8. - Bo v chm t thanh ci 35kV ti TBA 110kV Krng Ana (gp chung vi khi lng lp mi phn trm). - B OLTC MBA T2 ti TBA 110kV An Nhn. - NXT 574, TUC53 ti TBA 500kV Q.Ngi (CT gi nhng P2 kg nhn?). - T b dc 502 ti TBA 500kV E51 - Rle bo v khong cch NXT 172 ti TBA 110kV Hoi Nhn. Th nghim sau x l b OLTC my bin p ti TBA 110kV Vn X. V-P10 Khanh H.Vinh B.Thin Th-P7 Phng

x x

x x

x x x x x x

x x x x x x

CTTT2

Page 17/20

Th nghim sau x l b OLTC MBA ti TBA 110kV Ph Hi-P8 Ct (khng c khi lng). - Th nghim chp sng MC 471- TBA 110kV Ph M P8 CTL cao - Th nghim v khai bo t s dng u vo rle bo v XT Huy- P7 th MT 172, 174 v chuyn i t s bin TI 476 ti TBA 110kV KonTum - Chp sng MC132 ti TBA 110kV E23 sau khi x l PGNV

x x x

x x x x x x x

s c
4 - Th nghim TUC12 ti TBA 110kV Ph Ct v th nghim Bn ti TBA 110kV E41. Cc n v - MBAT1 ti TBA E8; Khanh khc - TBA 110kV Cng Dung Qut - Th nghim sau x l s c cp lc khu kinh t Nhn Hi- Vn Bnh nh.

- TN tm im s c cp lc 22kV ti Cng ty in lc Vn KonTum - T my H2 NMT Bnh in Triu, Dinh - TN tm im s c cp lc 22kV ti Cng ty in lc Thnh Q.Nam. - Th nghim sau x l tn ti ti TBA 110kV Cu . nh, Vinh Hng - TN sau khi thay rle ti TBA 110kV EaKar. - MBA AT1 ti TBA 110kV T Ngha. Khanh - HT o m ti NMT: A Vng, TBA 110kV Sng Triu

CT giao cho P2 i k nt

x x x x x

x x x x x x

Phn o

Page 18/20

Gianh. - HT o m ti cc NMT: Nc Oa x - HT o m ti NMT Sng Tranh 2 (ngn l 231). Khnh x - HT o m ti cc NMT: Sng Ba H, HChan (ti trm x F7 sau khi x l s c TU35kV. - Nghim thu HT o m ngn 178, 131 ti TBA E29 v -P.Thin x tham gia x l s c, nghim thu cng t o m ngn 432 ti TBA E47. Kim tra hin tng bt thng o m ranh gii ngn 176 Thch x ti TBA 500kV E51 - Th nghim hng mc cp chnh xc TUC12 TBA 110kV Thy x Ph Ct. - Tham gia x l s c cng t 432 ti TBA 110kV Hu 2. Thch x - Kim tra, xc nh nguyn nhn s c cng t ti v tr PGNV x 331-TBA 110kV Tam K B/ Cc cng trnh ang tip tc lm v cc cng trnh cn li cha thc hin trong nm 2011: I/ Th nghim nh k: STT n v qun l Cng trnh 1 Cng ty LCT - TBA 110kV: Sn Ha; min Trung - Cc NMT: Ph Ninh, Kon o. 2 Cng ty truyn - Phn cn li ti cc trm E1 (02 DCL TU), E57 (TN ht bo hnh v NT tch hp: Cn 1 phn nh). ti in 2 3 Cng ty truyn - Phn cn li ti TBA 500kV E52 v akNng. ti in 3 4 Cc n v khc: - NMT Sng Cn 2 ( cp ti liu). 5 Phn o m ti cc n v

x x x x x x x x

Th nghim Cha thc hin Cha thc hin

- Cha thc hin.

- HT: Ngn 432 TBA 110kV Cng Dung Qut; Cha thc hin - Tham gia cng vi nhm cng tc ca EVN thc hin vic ci t h thng c v truyn d liu o m ti NMT Sng Ba H ; - Kim tra, nghim thu HT o m ranh gii ti NMT Sng Tranh 2.

II/ Th nghim mi:

Page 19/20

STT 1

n v qun l Cc n v qun l thy in

Cng trnh

Tnh hnh ti liu & phn mm

Th nghim - Cn tip tc. - Cn tip tc. - ang tip tc. - Cha thc hin. - Cn tip tc. - Cha thc hin. - Cha thc hin. - Cha thc hin. - Cn tip tc - Cn tip tc - Cha thc hin. - Cha thc hin. - Cha thc hin. - Cha thc hin. - Cn tip tc

Ban QLDA cc cng trnh in MT Ban QLDA li in MT

4 5

CTTT3 Cc n v khc:

Cc NMT: - Kanat; - 1 phn cp cho cc PX v CT nhn ti - A Li ; akMi 4 cng trng; ring Xkaman 3 chuyn - Xkaman 3. file cho cc PX. - La La (CTCP nng lng Mai Linh). - T LaLa: cha c ti liu. - An Kh, Sng Tranh 2 (sau x l tn ti) - 02 NXT 110kV ti trm Thnh M (i Sng Bung 5 & - Cha c ti liu TrHy). - TBA 220kV ng H. - Cc PX nhn - Cc NXT 220kV ti E51 & E57. - giao 1 phn, bn A giao cha - Ngn 220kV ti TBA 500kV Thnh M (t 2) * Cc TBA 110kV: - Eatam. - Chn My, C Mgar Tt c nhn ti liu, ang cp v cho * Cc NXT 110kV: photo - Azunpa-Eahleo - Krng Buk-CMgar. - Tip tc hon thin phn nng CS ti TBA E52. - Cha c ti liu - TBA 110kV Ho Khnh 2 (giai on 2)

Page 20/20