You are on page 1of 3

TI : CNG TY HP DANH

1.KHI NIM
Cng ty hp danh l doanh nghip c nhiu ch s hu v chu trch nhim v hn. c phn loi l hnh thc cng ty i nhn.

2 . C IM
iu 130. cng ty hp danh 1. cng ty hp danh l doanh nghip, trong : a) Phi c t nht hai thnh vin l ch s hu chung ca cng ty, cng nhau kinh doanh di mt tn chung (sau y gi l thnh vin hp danh); ngoi cc thnh vin hp danh c th c thnh vin gp vn; b) Thnh vin hp danh phi l c nhn, chu trch nhim bng ton b ti sn ca mnh v cc ngha v ca cng ty; c) Thnh vin gp vn ch chu trch nhim v cc khon n ca cng ty trong phm vi s vn gp vo cng ty. 2. Cng ty hp danh c t cch php nhn k t ngy c cp Giy chng nhn ng k kinh doanh. 3. Cng ty hp danh khng c pht hnh bt k loi chng khon no.

3. Quyn & ngha v ca TVHD


iu 134. Quyn v ngha v ca thnh vin hp danh 1. Thnh vin hp danh c cc quyn sau y: a) Tham gia hp, tho lun v biu quyt v cc vn ca cng ty; mi thnh vin hp danh c mt phiu biu quyt hoc c s phiu biu quyt khc quy nh ti iu l cng ty; b) Nhn danh cng ty tin hnh cc hot ng kinh doanh cc ngnh, ngh kinh doanh ng k; m phn v k kt hp ng, tho thun hoc giao c vi nhng iu kin m thnh vin hp danh cho l c li nht cho cng ty; c) S dng con du, ti sn ca cng ty hot ng kinh doanh cc ngnh, ngh kinh doanh ng k; nu ng trc tin ca mnh thc hin cng vic kinh doanh ca cng ty th c quyn yu cu cng ty hon tr li c s tin gc v li theo li sut th trng trn s tin gc ng trc; d) Yu cu cng ty b p thit hi t hot ng kinh doanh trong thm quyn nu thit hi xy ra khng phi do sai st c nhn ca chnh thnh vin ; ) Yu cu cng ty, thnh vin hp danh khc cung cp thng tin v tnh hnh kinh doanh ca cng ty; kim tra ti sn, s k ton v cc ti liu khc ca cng ty bt c khi no nu xt thy cn thit; e) c chia li nhun tng ng vi t l vn gp hoc theo tho thun quy nh ti iu l cng ty; g) Khi cng ty gii th hoc ph sn, c chia mt phn gi tr ti sn cn li theo t l gp vn vo cng ty nu iu l cng ty khng quy nh mt t l khc; h) Trng hp thnh vin hp danh cht hoc b To n tuyn b l cht th ngi tha k ca thnh vin c hng phn gi tr ti sn ti cng ty sau khi tr i phn n thuc trch nhim ca thnh vin . Ngi tha k c th tr thnh thnh vin hp danh nu c Hi ng thnh vin chp thun; i) Cc quyn khc theo quy nh ca Lut ny v iu l cng ty. 2. Thnh vin hp danh c cc ngha v sau y: a) Tin hnh qun l v thc hin cng vic kinh doanh mt cch trung thc, cn trng v tt nht bo m li ch hp php ti a cho cng ty v tt c thnh vin; b) Tin hnh qun l v hot ng kinh doanh ca cng ty theo ng quy nh ca php lut, iu l cng ty v quyt nh ca Hi ng thnh vin; nu lm tri quy nh ti im ny, gy thit hi cho cng ty th phi chu trch nhim bi thng thit hi; c) Khng c s dng ti sn ca cng ty t li hoc phc v li ch ca t chc, c nhn khc; d) Hon tr cho cng ty s tin, ti sn nhn v bi thng thit hi gy ra i vi cng ty trong trng hp nhn danh cng ty, nhn danh c nhn hoc nhn danh ngi khc nhn tin hoc ti sn khc t hot ng kinh doanh cc ngnh, ngh ng k ca cng ty m khng em np cho cng ty;

[Type text]

) Lin i chu trch nhim thanh ton ht s n cn li ca cng ty nu ti sn ca cng ty khng trang tri s n ca cng ty; e) Chu l tng ng vi phn vn gp vo cng ty hoc theo tho thun quy nh ti iu l cng ty trong trng hp cng ty kinh doanh b l; g) nh k hng thng bo co trung thc, chnh xc bng vn bn tnh hnh v kt qu kinh doanh ca mnh vi cng ty; cung cp thng tin v tnh hnh v kt qu kinh doanh ca mnh cho thnh vin c yu cu; h) Cc ngha v khc theo quy nh ca Lut ny v iu l cng ty.

Hn ch i vi thnh vin hp danh


1. TVHD khng c lm ch DNTN hoc TVHD ca cng ty hp danh khc, tr trng hp c s nht tr ca cc thnh vin hp danh cn li. 2. TVHD khng c quyn nhn danh c nhn hoc nhn danh ngi khc thc hin kinh doanh cng ngnh, ngh kinh doanh ca cng ty t li hoc phc v li ch ca t chc, c nhn khc. 3. TVHD khng c quyn chuyn mt phn vn gp ca mnh ti cng ty cho ngi khc nu khng c s chp thun ca cc TVHD cn li

4.Quyn v ngha v ca TVGV iu 140. Quyn v ngha v ca thnh vin gp vn


1. Thnh vin gp vn c cc quyn sau y: a) Tham gia hp, tho lun v biu quyt ti Hi ng thnh vin v vic sa i, b sung iu l cng ty, sa i, b sung cc quyn v ngha v ca thnh vin gp vn, v t chc li v gii th cng ty v cc ni dung khc ca iu l cng ty c lin quan trc tip n quyn v ngha v ca h; b) c chia li nhun hng nm tng ng vi t l vn gp trong vn iu l cng ty; c) c cung cp bo co ti chnh hng nm ca cng ty; c quyn yu cu Ch tch Hi ng thnh vin, thnh vin hp danh cung cp y v trung thc cc thng tin v tnh hnh v kt qu kinh doanh ca cng ty; xem xt s k ton, s bin bn, hp ng, giao dch, h s v ti liu khc ca cng ty; d) Chuyn nhng phn vn gp ca mnh ti cng ty cho ngi khc; ) Nhn danh c nhn hoc nhn danh ngi khc tin hnh kinh doanh cc ngnh, ngh ng k ca cng ty; e) nh ot phn vn gp ca mnh bng cch tha k, tng cho, th chp, cm c v cc hnh thc khc theo quy nh ca php lut v iu l cng ty; trng hp cht hoc b To tuyn b l cht th ngi tha k thay th thnh vin cht tr thnh thnh vin gp vn ca cng ty; g) c chia mt phn gi tr ti sn cn li ca cng ty tng ng vi t l vn gp trong vn iu l cng ty khi cng ty gii th hoc ph sn; h) Cc quyn khc theo quy nh ca Lut ny v iu l cng ty. 2. Thnh vin gp vn c cc ngha v sau y: a) Chu trch nhim v cc khon n v ngha v ti sn khc ca cng ty trong phm vi s vn cam kt gp; b) Khng c tham gia qun l cng ty, khng c tin hnh cng vic kinh doanh nhn danh cng ty; c) Tun th iu l, ni quy cng ty v quyt nh ca Hi ng thnh vin; d) Cc ngha v khc theo quy nh ca Lut ny v iu l cng ty.

5. C CU T CHC QUN L CA CTY HP DANH iu 135. Hi ng thnh vin


1. Tt c thnh vin hp li thnh Hi ng thnh vin. Hi ng thnh vin bu mt thnh vin hp danh lm Ch tch Hi ng thnh vin, ng thi kim Gim c hoc Tng gim c cng ty nu iu l cng ty khng c quy nh khc. 2. Thnh vin hp danh c quyn yu cu triu tp hp Hi ng thnh vin tho lun v quyt nh cng vic kinh doanh ca cng ty. Thnh vin yu cu triu tp hp phi chun b ni dung, chng trnh v ti liu hp. 3. Hi ng thnh vin c quyn quyt nh tt c cng vic kinh doanh ca cng ty. Nu iu l cng ty khng quy nh th quyt nh cc vn sau y phi c t nht ba phn t tng s thnh vin hp danh chp thun:

[Type text]

a) Phng hng pht trin cng ty; b) Sa i, b sung iu l cng ty; c) Tip nhn thm thnh vin hp danh mi; d) Chp nhn thnh vin hp danh rt khi cng ty hoc quyt nh khai tr thnh vin; ) Quyt nh d n u t; e) Quyt nh vic vay v huy ng vn di hnh thc khc, cho vay vi gi tr bng hoc ln hn 50% vn iu l ca cng ty, tr trng hp iu l cng ty quy nh mt t l khc cao hn; g) Quyt nh mua, bn ti sn c gi tr bng hoc ln hn vn iu l ca cng ty, tr trng hp iu l cng ty quy nh mt t l khc cao hn; h) Quyt nh thng qua bo co ti chnh hng nm, tng s li nhun c chia v s li nhun chia cho tng thnh vin; i) Quyt nh gii th cng ty. 4. Quyt nh v cc vn khc khng quy nh ti khon 3 iu ny c thng qua nu c t nht hai phn ba tng s thnh vin hp danh chp thun; t l c th do iu l cng ty quy nh. 5. Quyn tham gia biu quyt ca thnh vin gp vn c thc hin theo quy nh ca Lut ny v iu l cng ty.

Ch tch Hi ng thnh vin, Gim c hoc Tng gim c c cc nhim v sau y:


a) Qun l v iu hnh cng vic kinh doanh hng ngy ca cng ty vi t cch l thnh vin hp danh; b) Triu tp v t chc hp Hi ng thnh vin; k cc quyt nh hoc ngh quyt ca ca Hi ng thnh vin; c) Phn cng, phi hp cng vic kinh doanh gia cc thnh vin hp danh; k cc quyt nh v quy ch, ni quy v cc cng vic t chc ni b khc ca cng ty; d) T chc sp xp, lu gi y v trung thc s k ton, ho n, chng t v cc ti liu khc ca cng ty theo quy nh ca php lut; ) i din cho cng ty trong quan h vi c quan nh nc; i din cho cng ty vi t cch l b n hoc nguyn n trong cc v kin, tranh chp thng mi hoc cc tranh chp khc; e) Cc nhim v khc do iu l cng ty quy nh. BI TP NG DNG

[Type text]