You are on page 1of 1

Ekonomski fakultet u Sarajevu Poslovne finansije Vjebe 9 VREDNOVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - OBVEZNICE Primjer 1.

Obveznica kao vjena renta

Ukoliko moete kupiti obveznicu koja godinje zauvijek isplauje 100 KM, te ako je njena stopa prinosa 8%, kolika bi bila sadanja vrijednost (cijena) ove obveznice? Primjer 2. Obveznica ispod pariteta sub pari ili uz diskont

Kolika je sadanja vrijednost (cijena) obveznice ija je nominalna vrijednost 1.000 KM, ako je kuponska kamatna stopa 10% godinje, rok dospijea 12 godina i stopa prinosa 14% godinje? Primjer 3. Obveznica iznad pariteta super pari ili uz premiju

Izraunajte sadanju vrijednost (cijenu) obveznice ija je nominalna vrijednost 1.000 KM, ako je kuponska kamatna stopa 7% godinje, rok dospijea 20 godina i stopa prinosa 5% godinje? Primjer 4. Obveznica bez kupona

Ako ''ABC'' kompanija emituje obveznice bez kupona s rokom dospijea od 10 godina i nominalnom vrijednou 1.000 KM te ako je traena stopa prinosa 12% godinje, kolika je sadanja vrijednost (cijena) ove obveznice? Primjer 5. Obveznica sa kuponom (ispodgodinja isplata kupona)

Obveznice ''ACE'' kompanije imaju 10 % kupone, rok dospijea 20 godina, nominalnu vrijednost 1.000 KM, te polugodinju isplata kupona. Nominalna stopa prinosa je 8 % godinje. Kolika je sadanja vrijednost (cijena) date obveznice? Primjer 6. Obveznica sa kuponom

Obveznice ''ACE'' kompanije imaju 10 % kupone, rok dospijea 20 godina, nominalnu vrijednost 1.000 KM, te polugodinju isplata kupona. Trina stopa prinosa je 12% godinje Kolika je sadanja vrijednost (cijena) date obveznice? Primjer 7. Obveznica sa kuponom

Kolika je sadanja vrijednost obveznice ija je nominalna vrijednost 1.000 KM, ako je kuponska kamatna stopa 12% godinje, rok dospijea 15 godina i stopa prinosa 10% godinje? Primjer 8. Obveznica sa kuponom

Imamo dvije obveznice A i B koje dospijevaju za 2 godine i imaju nominalnu vrijednost od 1.000 KM. Kolika je razlika u cijeni za ove dvije obveznice ako je kuponska kamatna stopa na obveznicu A 8%, a traena stopa povrata 9% i ako je kuponska kamatna stopa na obveznicu B 10%, a traena stopa povrata 12% godinje? Ass. Adem Abdi