You are on page 1of 22

1.

2. -

3. -

Hinh 1:loa to

Thng s k thu t Lo i anten Loa to M t ph ng E H MSL(dB) -4,1 -4,3 MSP( 0) 203,0 202,0 HPMW( 0) 24,0 21,0

K t qu , nh n xt - suy gi m l 7dB -Khi g u anten thu v cho anten quay 3600 trong khng gian, sng cs x l hi n th trn ph n m m LDAM-ANT cho gi c ng v cc thng s k thu ng

- Nh n xt r ng cnh sng theo m c n a cng su t trong m t ph ng E v H l g nhau, m c tn hi u trong m t ph ng E l i m c tn hi u trong m t ph ng H H s ng trong m t ph ng E l i m t ph ng H t ph ng E

M c cnh sng ph trong m t ph ng H l H s D= ng c a anten


( ) ( )

= 51,6

Thng s k thu t Lo i anten Loa nh M t ph ng E H MSL(dB) -7,2 -8,2 MSP( 0) 193,0 197,0 HPMW( 0) 45,0 35,0

K t qu , nh n xt - suy gi m l 5 dB - K t qu : Khi g n loa nh u anten thu v cho anten quay 3600 trong khng cs x l hi n th trn ph n m m LDAM-ANT cho gi ng v cc thng s k thu ng - Nh n xt: + r ng cnh sng theo m c n a cng su t trong m t ph ng E l trong m t ph ng H i

+ M c tn hi u trong m t ph ng E l +H s ng trong m t ph

i m t ph ng H t ph ng H t ph ng E.

+ M c cnh sng ph trong m t ph ng H l +H s D= ng c a anten


( ) ( )

16,5

mpE

mpH

E H

MSL (db) MSP -13.1 330.0 - 14.1 347.0

HBPW 50.0 69.0

Khi g n ng d

u anten thu v cho anten quay 3600 trong khng gian, cs x l hi n th trn ph n m m LDAM-ANT cho gi n ng v cc thng s k thu ng trn

+ Nh n xt: r ng cnh sng theo m c n a cng su t trong m t ph m t ph ng H . M c tn hi u l n nh t trong m t ph ph ng H. H s ng trong m t ph ng E nh c tn hi u l km. i

i m c tn hi u trong m t

i m t ph ng H cho nn kh

M c cnh sng ph trong m t ph ng H l E. H s D= ng c a anten


( ) ( )

t nhi u so v i trong m t ph ng

7,53

Nh n xt ng c a anten loa to l ng c a anten loa nh l n > Dloa nh > D ng d n sng ng c a anten loa nh , v ng c a ng d n sng,

hay Dloa l

/2, ,3 /2

/2, ,3 /2.

thu

- g RF. .

mpH

mpE

E H

MSL (db) MSP -6.9 26.0 - 4.5 59.0

HPBW 75.0 137.

E H

-10.4 -9.8

270.0 250.0

70.0 46.0

mpE

mpH

3 /2 .

E H

-2.2 -6.6

309.0 266.0

32.0 96.0

So snh gi

anten c

, (trong m t ph ng E) anten dipole /2 anten Nh -10.4 db 27 7

Tham s

Bp sng L H s MSL -6.9 db H s MSP 6 r ng cnh 7 sng n a P Tr khng vo c a anten dipole Chi u di c a anten l l=30cm Tr khng vo x p x Zv=1300-j Kho ng cch yu c anten dipole 3 = = > 2 = 45 (cm) = 0.45 (m) =

thi t l p anten trong vng xa c a nhau

v tr cc anten cch nhau 1 kho ng r+10 cm D=


( ) ( )

= 2.53

10 GHz.

anten. -

- G= 8,3 ( )
( )

( )

( ( )

) (( )

=> =

=8 = =6 G(db)=10 logG=10.8

Lo i anten

Chi u xo n

MSL(dB) -6.2 -15.8

MSP( 0) 96.0 111.0

HPMW( 0) 22.0 26.0

Anten xo n Cng chi u c chi u

BI 4. TRUY 1. Hi u r s ch n.

NG C VT CHN ng h i

ng c a sng truy n ng v

c th c hi n L t cc ph n t chnh c a h th thu nh n d li u, b c p ngu n, b t o sng, b nh v anten v my tnh d a vo ti li ng d n s d ng. L p c t anten, n i loa l n vo my pht t n s 10GHz, khi l p ph m b o gc m c a anten n ng th ab nh v anten. L p cc anten thu c n th nghi 3.K t qu v nh t xt ng h i b ch n hon ton u vo c a b nh v RF

i b ch n hon ton

Lo i anten Anten

M t ph ng E H

MSL(dB) -15,3 -18,9

MSP( 0) 192,0 203,0

HPMW( 0) 32 28

i trong cng

Thng s k thu t Lo i anten Anten M t ph ng E H MSL(dB) -3,6 -2.5 MSP( 0) 216,0 305,0 HPMW( 0) 25,0 27,0

mpH

Mp MSL (db) MSP H -3.4 301

HPBW 23.0

Lo i anten Loa to

M t ph ng E H

MSL(dB) -3.4 -4.9

MSP( 0) 301.0 295.0

HPMW( 0) 23.0 30.0

Gi i thch

Nguyn l Huyghen cho bi t r ng m b cx p c th ng ngu n b c x th c p.

m c a m t sng gy ra b i m t ngu n t ngu n sng c u th c p m i. gi tr ng tng c ng c a t t c cc

Gi s c m t ngu n b c x tt tt m B. L y A lm tm, ta v m t hnh c u bn knh r1. Hnh c u ny l m t trong s cc m t sng. Trn hnh 1.13 k hi u r2 l kho ng cch t n m t c u bn knh r1. T B v m t h cc ng th ng c t m t c u m cch B m t kho ng b ng + ng th ng ny s t o thnh m t hnh chp nn c t m t c u t i ta l p cc m t nn b c cao c:

BN1 = r2 + BN2 = r2 + BNn = r2 + Cc ngu m th c p trong mi n Fresnel th nh t s t ng t i B c pha khc pha v m N0 t o ra B m < 180 o . Pha c ng t o b i ngu m th c p trong mi n Fresne b c hai khc pha v ng do m N0 t o ra B m t gc 180 o < < 360 o . M t cch tng qut c th th y r ng Pha c ng t o b i mi n Fresne b c hai khc pha v ng t o b i mi n Fresnel th nh t 180 o . Nn ta c: ( En 1 En )
E B = E1 E2 E3 .... En 1 En .... < E1

(tnh ch t chu

u)