You are on page 1of 1

DE DRAC A DRAC I TIRO PERQU MHA TOCAT.

INSTRUCCIONS DEL JOC DEL DRAC (Poden jugar totes les persones que vulguin) 1. Es juga amb un dau. 2. El jugador tira el dau i recorre caselles segons el nmero que li hagi sortit. 3. Es tracta de arribar al drac final. 4. El primer que hi arribi guanya el joc.

CASELLES ESPECIALS 1. Drac: Et mous al segent drac i tornes a tirar. 2. Princesa: Tires una casella endavant. 3. Sant Jordi: Tires dues caselles endavant. 4. Castell: Et quedes un torn sense tirar. 5. Espasa: Tornes a comenar. 6. Rosa: Tires una casella enrere. 7. Oca: Tornes a tirar.