You are on page 1of 1

REGLES DEL PARXS

1. Per treure la fitxa de la casa sha de treure un 5 en el dau. 2. Si es treu un 6 es torna a tirar el dau, tot i que si es treu 3 cops 6 ests mort i has de posar la fitxa a la casa i tornar a comenar. 3. No hi poden haver-hi ms de dues fitxes en una casella, excepte a la casella de sortida. Si cauen dos fitxes a la mateixa casella, la que cau segona mata a laltra i aquesta ha danar a la casa i tornar a comenar. 4. Quan mates a una fitxa, has de comptar 20. 5. Quan arribes al final amb una de les fitxes, comptes 10 amb una altra que estigui en joc. 6. El joc sacaba qui reuneix primer les 2 fitxes en el seu color.