You are on page 1of 11

LI M U t nc Vit Nam ang trn i mi. Nn kinh t c nhiu i thay ng k.

k. Cng vi nhng chuyn bin , hot ng sn xut ra ca ci vt cht din ra trn quy m ln, vi cht lng v hiu qu ngy cng cao nhng trong nn kinh t th trng y c hi v thch thc khng phi bt k doanh nghip no cng n vng trn th trng, m phi ng u vi nhng kh khn v ri ro. S cnh tranh, ganh ua nhau, ginh git chim lnh th trng, p ng nhu cu th hiu ngi tiu dng din ra hn lc no ht. Trong hot ng sn xut, cc doanh nghip u tm mi bin php sn xut ra sn phm vi s lng nhiu, cht lng cao nht chi ph thp nht v thu c li nhun nhiu nht. t c mc tiu ny bt k mt ngi qun l no cng phi nhn thc c vai tr ca thng tin k ton ni chung, k ton nguyn vt liu ni ring. Vic t chc cng tc k ton nguyn vt liu k ton phn nh y , kp thi chnh xc s hin c v tnh hnh bin ng nguyn vt liu doanh nghip c vai tr c bit quan trng. Vai tr c th hin qua vic gip cho nh qun tr doanh nghip c nhng thng tin kp thi v chnh xc la chn phng n sn xut kinh doanh mt cch tt nht, lp d ton chi ph nguyn vt liu m bo cung cp y ng cht lng v kp thi cho sn xut gip cho qu trnh sn xut din ra nhp nhng ng k hoch ng thi xc nh c nhu cu nguyn vt liu d tr hp l trnh gy ng vn v nng cao hiu qu s dng nguyn vt liu nhm h thp chi ph sn xut, h gi thnh sn phm. Cng ty TNHH sn xut & thng mi Trung c mt hng sn xut ch yu l c ph nn s lng nguyn vt liu hng nm nhp v vi s lng ln. Chnh v vy cng tc k ton nguyn vt liu cng ty rt c

ch trng v c xem l mt b phn qun l khng th thiu trong cng tc qun l ca cng ty. Vi nhng l do trn, em quyt nh chn ti: T chc cng tc k ton nguyn vt liu ti cng ty TNHH sn xut & thng mi Trung c V thi gian thc tp c hn, s liu thc t cha a dng, bc u lm quen vi tnh hnh thc t v trnh bn thn cn nhiu hn ch, kinh nghim phn tch ca em cha c su sc nn bi Bo co cn nhiu hn ch v sai st. Em knh mong qu thy c gp sa cha bi Bo co ca em c hon thin hn.

CHNG 1 THC T CNG TC K TON NGUYN VT LIU TI CNG TY TNHH SN XUT & THNG MI TRUNG C 1.1 Gii thiu v cng ty Cng ty TNHH sn xut & thng mi Trung c thnh lp v i vo hot ng theo quyt nh s 2335 G-TL ngy 26/03/2004 do UBND Thnh Ph Vng Tu cp vi giy php kinh doanh s 4902000884 ngy 30/03/2004 do s k hoch u t thnh ph Vng Tu cp. Tn cng ty: Cng ty TNHH sn xut & thng mi Trung c Tn ting anh: Trung Duc Company. Limited. Tr chnh: 8A X Vit Ngh Tnh, phng Thng Tam, thnh ph Vng Tu, tnh B Ra Vng Tu in thoi: 0643.854.405 Fax: 0643.854.405 Website: www.trungduccoffee.com.vn 1.2 Chc nng v nhim v Ch bin c ph thc cho ra c ph nhn sau xut khu. Ch bin c ph nhn, c ph bt ra c ph tan, c ph phin, c Mua bn nng sn s ch. T vn lp t thit b cho cc cng trnh dn dng, cng

Chc nng, nhim v sn xut kinh doanh ca n v:

ph sa.

nghip, thy li, bu in, thng tin lin lc Trong hot ng chnh ca cng ty l sn xut, ch bin v xut khu c ph. Vi vn iu l ban u l 1.500.000.000 ng

Mc d ch mi i vo hot ng c hn 8 nm nhng cng ty TNHH sn xut & thng mi Trung c gt hi c mt s thnh tu ng k. Nh c chin lc pht trin ng n tp trung vo th trng xut khu c ph, cho n nay cng ty khng ch ln mnh v quy m m c v uy tn. Sn phm c ph ca cng ty chim ti 80% sn lng c ph ca c nc. Sn phm ca cng ty c tiu th xut khu i cc nc nh: M, EU, Nht, Singapo Nhng cng hin to ln trong vic xy dng tn tui cho c ph Trung c l c b thng mi v UBND Thnh Ph Vng Tu cng nhn qua vic trao tng bng khen v thnh tch xut khu lin tc trong 3 nm: 2006, 2007, 2008 v c cp chng ch ISO 9001-2000 vo nm 2006. 1.3 Tnh hnh s dng lao ng Lao ng: s lng cn b cng nhn, trnh o to hin c l 500 ngi. ST T 1 2 3 4 5 i hc, cao ng Trung cp Cng nhn k thut Cng nhn lnh ngh Lao ng ph thng, hp ng ngn hn Cng 500 ( Ngun ti liu: Phng ti chnh k ton) Ch lm vic: cng ty Trung c thc hin ch lm vic 8h/ngy, 48h/tun b phn gin tip c ngh ngy th 7, ch Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi 20 35 50 100 295 Trnh VT S lng

nht. cc ch ngh l tt c cng ty gii quyt theo ng quy nh ca nh nc Chnh sch lng: Cn c vo tnh hnh sn xut kinh doanh v nng lc ca ngi lao ng, cng ty tr lng theo cc hnh thc: lng thi gian, lng sn phm v lng khon cng vic. cng ty Trung c thc hin phn phi lng theo lao ng ngi lm cng vic no th hng lng theo cng vic . Trng hp ngi lao ng lm them gi hoc lm m cng ty thc hin vic chi tr lng ngoi gi theo ng quy nh ca lut Lao ng ban hnh. Chnh sch khen thng: hng nm, Hi ng thi ua khen thng ca cng ty hp xt phn loi A,B,C lm cn c khen thng cho ngi lao ng trong dp Tt nguyn n theo tiu ch ngy cng, nng sut, hiu qu v sang kin em li li ch cho cng ty. Bn cnh cn c vo kt qu sn xut HQT cng ty trch lp qu khen thng phc li chi cho ngi lao ng nhn dp cc ngy l ln nh 30/4, Quc khnh 2/9, Tt dng lch Chnh sch o to: Cng tc o to nhm nng cao trnh chuyn mn tay ngh cho CBCNV c cng ty quan tm ng mc, hng nm u cho mt s cn b i o to them nng cao trnh . 1.4 C s vt cht k thut Trung c l mt trong nhng cng ty c quy m c nc v sn xut c ph. a im cng ty nm trn ng X Vit Ngh Tnh nn rt thun li cho vic giao dch v hp tc vi cc khch hng ca cng ty. Do nm trung tm thnh ph nn giao thng cng c nhiu thun li. Dn c tp

trung ng c l iu kin cng ty qung co thng hiu. ng thi nhu cu xy dng nh cng nh cc d n ln c tp trung ti y, nn cng ty c cng vic rt n nh vi mt thu nhp rt kh. Sn xut c ph cn chu s kim sot cht ch ca yu t bo v mi trng. s gia tng cc khon chi ph nh ph bo v mi trng, ph ti nguyn ngy cng cao s nh hng n kt qu kinh doanh ca cng ty. L doanh nghip hot ng theo hnh thc cng ty c phn hot ng kinh doanh ca cng ty chu nh hng ca cc vn bn php lut v lut doanh nghip v cc vn bn php lut v lut chng khon v th trng chng khon. Lut v cc vn bn ny ang trong qu trnh hon thin, s thay i v chnh sch c th xy ra v khi xy ra s t nhiu nh hng n hot ng kinh doanh ca cng ty. 1.5 C cu t chc v b my hot ng ca cng ty T chc b my qun l SXKD ca doanh nghip c vai tr quan trng trong vic qun l, iu hnh cc hot ng ca cng ty, to nn s thng nht, nhp nhng gia cc b phn, cc n v trong doanh nghip. m bo cho vic tng cng cng tc kim tra, gim st, ch o qu trnh sn xut, nng cao hiu qu SXKD ca cng ty. Gim c l ngi i din ca cng ty trong mi hot ng sn xut kinh doanh. Gim c va l i din cho Nh nc va l i din cho cn b cng nhn vin, qun l cng ty theo ch mt th trng c quyn quyt nh iu hnh mi hot ng ca cng ty theo ng k hoch. Chu trch nhim trc tip trc cc thnh vin trong Cng ty v trc php lut i vi mi quyt nh trong qu trnh hot ng ca Cng ty. Tham mu v phi hp vi gim c cng vi cc phng ban a ra quyt nh kinh doanh ti u chnh l mt ph gim c l ngi gip

vic trc tip cho gim c, chu trch nhim trc tip vi gim c v mi cng vic ca cng ty do gim c u quyn. Gip gim c iu hnh qu trnh sn xut kinh doanh ca cng ty. Ch o trc tip cng vic ti cc phng ban chc nng ca cng ty. Cng ty c 5 phng nghip v hot ng gin tip phc v cho k hoch sn xut kinh doanh. ng u mi phng l cc trng phng vi trnh k thut chuyn mn lu nm. Vi m hnh qun l trc tuyn chc nng do ban lnh o c th khai thc hiu qu nht cc ngun lc t c hiu qu tt nht trong sn xut kinh doanh.Tham gia trc tip trong hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty gm c 4 i. H u l nhng ngi th c trnh tay ngh cng cp, c nhit huyt trong cng vic. * Phng hnh chnh: Gm 9 ngi - Chc nng ch yu l tham mu gim c cng tc t chc sn xut v t chc qun l v cng tc nhn s, cng tc an ton lao ng, cng tc gio dc trong ton cng ty di s lnh o trc tip ca gim c cng ty. - Trn c s nhim v chnh c giao, nghin cu tham mu cho gim c t chc lc lng sn xut, qun l t cng ty n cc t i sn xut nhm m bo iu kin hon thnh nhim v. ng thi qun l v gii quyt ton b cng tc nhn s nh: iu ng cn b cng nhn vin trong cng nh lao ng thu ngoi ca cng ty, cng lp h s bt b nhim cn b, nghin cu xut v lm th tc iu chnh cp bc lng v nng lng cho cn b cng nhn vin, gii quyt cc ch c chnh sch nh: tp hun lp hc an ton lao ng, lm th tc ngh hu, mt sc lao ng, gii quyt ch ngh ngi, bi dng, khen thng, k lut, gio dc nng cao trnh , bi dng cho cn b cng nhn vin v thng xuyn

kim tra nm chc tnh hnh thanh tra bo v trt t tr an phn nh ln ban gim c. - Phng hnh chnh chc nng nhim v ch yu chnh l cng tc qun l lao ng tin lng nhm thc hin cc ch chnh sch ca Nh nc i vi cn b cng nhn vin ton cng ty. Cn c vo nhim v sn xut c cp trn giao lp k hoch lao ng tin lng theo thng, qu, nm v nng lng hng nm. - Bn cnh lm tt nhim v qun l hnh chnh, vn th, nhn chuyn cng vn giy t kp thi, ng i tng, m bo nguyn tc, nh my s dng con du, lm th tc giy t cn thit cho giao dch, i ngoi. * Phng ti chnh k ton: Gm 4 ngi - Chu s iu hnh trc tip ca Gim c v Ph gim c, chu trch nhim v mt ti chnh cho cc hot ng sn xut kinh doanh nh: qun l v vn (vn lu ng, vn c nh), qu, chng t ho n, hp ng cho cng ty- nhm pht huy hiu qu kinh t, ch qun l vt t, hch ton kinh t, m bo sn xut c li, t chc tt cng tc k ton, cc hot ng v kinh t quyt ton cng tc u t mua sm ti sn c nh v ngun vn (qu khen thng phc li, bo him x hi) trong nm v lm tt nhim v khc do gim c giao cho. - C chc nng tham mu cho HQT v gim c v cng tc ti chnh trn c s chnh sch Nh nc quy nh. - C mi quan h mt thit vi kho iu phi sn xut v kinh doanh. * Phng k thut: Gm 6 ngi

- Lm chc nng tham mu cho HQT v gim c trong cng tc t chc v thi cng, qun l k thut, cht lng cc cng trnh t di s ch o ca ng ch ph gim c ph trch k thut. - Trn c s nhim v tip nhn h s, thit k k thut cc cng trnh, lp phng n thit k kt hp vi cc phng lin quan lp d tr vt t, thit b, my mc, tin thi cng, an ton k thut, an ton lao ng, thit k k thut, cc cng trnh phc v cho cng tc thi cng cng trnh, nghim thu k thut, thng xuyn t chc kim tra nh gi cht lng cng trnh, lm tt nhim v k thut t cng ty n cc n v. - Chu s iu hnh trc tip ca Gim c v Ph gim c. ng u l ch huy trng cng trng. Cng nh trng phng thit k, ch huy trng iu hnh, cc t xy dng, c gii, my mc, in nc, quyt ton. - Ch huy trng sp xp thi gian v cng vic gia cc t sao cho hp l nht, tit kim nht. - Trong cc t l nhng cng nhn c tay ngh cao m bo sn phm c cht lng v thm m cao nht. - Di ch huy trng l cc k s, iu hnh thi cng trc tip trn tng cng trnh, gim st st sao m bo tt cht lng cng trnh. * Phng k hoch: Gm 5 ngi - C chc nng tham mu cho HQT v gim c v cng tc sn xut kinh doanh, xy dng c bn cng tc thng k k hoch ca cng ty vi chc nng trn phng k hoch - thng k chu s ch o ca gim c cng ty v nhim v ch yu l: Lp k hoch trnh duyt vi cng ty hng thng, qu, nm cng vi cc phng ban c lin quan nh phng k thut, vt t thit b, phng hnh chnh, phng k ton. Sau giao k hoch, cng

trnh hng mc cho cc i thi cng. Trng phng k hoch l y vin thng trc ca hi ng khon cng ty, lp v iu chnh cc d n, thanh quyt ton cc cng trnh, tham mu cho gim c k kt, thanh l cc hp ng kinh t, hng dn cc i thi cng lp k hoch sn xut hng nm, iu ng v phn phi lc lng thi cng m bo cho cng ty hon thnh c cc hp ng kinh t k kt ng thi cng phi theo di tnh hnh thc hin k hoch cc cng trnh m cng ty giao cho cc t i thi cng, hon thnh tt cc nhim v gim c giao cho. * Phng kinh doanh, vt t thit b: Gm 6 ngi - Cng ty ch yu kinh doanh mt hng vt liu xy dng. ng u l trng phng kinh doanh iu hnh mi hot ng kinh doanh ca cng ty, t vic tm kim ngun hng, u ra cng nh vic qung b thng hiu... Cc nhn vin kinh doanh to khp mi ni m rng th trng cho cng ty - Lm cng tc tham mu cho gim c v cng tc qun l vt t, qun l s dng my mc trong ton cng ty. - Cn c vo nhim v k hoch sn xut ca cng ty lp k hoch mua sm vt t thit b cho thng, qu, nm mt cch chnh xc y v c nhim v cn i, iu ha qun l vt t, phn u h thp nh mc tiu hao vt t ti cc t i thi cng m bo trung thc, chnh xc, nm vng s lng v cht lng ton b xe, my mc thit b ng thi phi c k hoch sa cha bo dng nh k. * Phng kinh doanh- xut nhp khu: kinh doanh bun bn cc sn phm, hng ha theo giy php kinh doanh ca cng ty. Khai thc nhn cc hp ng thm d khai thc khong sn, xy dng theo giy php ng k

kinh doanh ca cng ty. Phi hp vi phng ti chnh k ton thanh quyt ton v thu hi cng n theo k hoch. * Phng tiu th sn phm v pht trin th trng: tiu th sn phm do cng ty sn xut ch to. Mua bn. Kinh doanh cc sn phm hng ha trong phm vi giy php kinh doanh ca cng ty. M rng th trng, qung co thng hiu ca cng ty. Chun b cc iu kin Gim c cng ty k kt cc hp ng kinh t tiu th sn phm. T vn vic thay i mu m, sn xut mt hng mi cho nhu cu th trng.