You are on page 1of 1

MORMINTE DE INCINERAIE N EPOCA NEOLITIC DIN ROMNIA

Nr. Crt .

Sit

ncadrare a dministra tiv

n c a dr a r e cultural

Cri t e r i i de a na l i z

1
Contextul descoperiri Descoperi te
locuine

2
Groapa

3
Tipul depunerii

4
Materialul osteologic

5
Inventar funerar

6
Ofrande

7
Alte elemente

8
Date antropologice

s u N u m b
r de m o r ml inte o

l n g l o c u i n e

n m a r g i n e a a

c u i n e 1

n a ez r i f r

p re ci z ri

n e c r o p o l e

o v a l

c i r c u l a r

r e c t a n g u l a r

r e s t u r i d e p u s e n

r e s t u r i d e p u s e n

r e s t u r i d e p u s e s u b n e a g r

Culoare g r a d 0

Grad de ardere g r a d 1 ( 1 0 0 4 g r a d 2 ( 4 0 0 8 g r a d 3 ( 8 0 0 1 g r a d 4 ( 1 2 0 0 -

Cantitate oase

Textur

Cat egori i de piese

Cantitate

Calitate

Frecven

Mat erial e asociate

Operai uni de pregtire

1
f r m m a e a c d r t i e u e r i d e f o r m r i

2 o b . l i t i c e

g r i

a l b

f o a r t e

Gura Baciului Por-Coru Suplacu de Barcu Coru I Tad Zalu Dealul Lupului Zalu Uroikert

c o m. Ba c i u , ju d . C lu j c o m. Ma r c a , ju d . S l a j c o m. S u p l a cu d e Ba r c u , ju d . Bi h o r c o m. Dr g e t i , j u d . Bi h o r mu n . Z a l u , ju d . S l a j mu n . Z a l u , ju d . S l a j

cultura Starevo-Cri g r u p ul S u p l a cu de Ba r c u grupul Suplacu de Barcu grupul Suplacu de Barcu grupul Suplacu de Barcu grupul Suplacu de Barcu

1 7 4 1 8 1

* * * * * * *? * * *

* * * * * * *

( a 0 l b 1 0 0

m i c

f i s u r i

c e r a m i c

a l m t M e e D t A a o l b .

m m e i d c i e

m a r e

b u n

s l a b

p i e s e c o m u n e

p i e s e e x o t i c

c e n u

c r b u n e

e x p u n e r e

* *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

d e z m e m b r a r e / d e z a

Grupe de sex M F I

Categorii de vrst

I n f a n s

J u v e n i s

A d u l t u s / M a t u r u

S e n i l i s

* *

* * *

* * * * * *

* * *

* * *

* *

* * *? * *

* *

* * * * * * * * * * * * * *

* * *

Sursa: paleodemografie-preistorica.ro