You are on page 1of 68

B TI CHNH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
S: 94/2005/Q-BTC

H ni, ngy 12 thng 12 nm 2005 QUYT NH V vic ban hnh Ch k ton ngn sch v ti chnh x

B TRNG B TI CHNH - Cn c Lut K ton s 03/2003/QH11 ngy 17/6/2003 v Ngh nh s 128/2004/N-CP ngy 31/5/2004 ca Chnh ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut K ton trong lnh vc k ton nh nc; - Cn c Lut Ngn sch nh nc s 01/2002/QH11 ngy 16/12/2002 v Ngh nh s 60/2003/N-CP ngy 06/6/2003 ca Chnh ph qui nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Ngn sch nh nc; - Cn c Ngh nh s 77/2003/N-CP ngy 01/7/2003 ca Chnh ph qui nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Ti chnh; Theo ngh ca V trng V Ch k ton v kim ton, V trng V Ngn sch Nh nc v Chnh Vn phng B Ti chnh, QUYT NH: iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny "Ch k ton ngn sch v ti chnh x ", gm 5 phn: Phn th nht- Qui nh chung; Phn th hai- H thng chng t k ton; Phn th baPhn th tH thng ti khon k ton; H thng s k ton;

Phn th nm- H thng bo co ti chnh v bo co quyt ton.

iu 2. Ch k ton ngn sch v ti chnh x p dng cho x, phng, th trn (di y gi chung l x) thuc cc qun, huyn, th x ca cc tnh, thnh ph trong c nc. iu 3. Ch k ton ngn sch v ti chnh x c hiu lc sau 15 ngy, k t ngy ng cng bo v thay th Ch k ton ngn sch v ti chnh x ban hnh km theo Quyt nh s 141/2001/Q-BTC ngy 21/12/2001 v Quyt nh s 208/2003/QBTC ngy 15/12/2003 ca B trng B Ti chnh sa i, b sung Ch k ton ngn sch v ti chnh x ban hnh theo Quyt nh s 141/2001/Q-BTC ngy 21/12/2001. iu 4. Gim c S Ti chnh cc tnh, thnh ph trc thuc TW chu trch nhim trin khai, hng dn v kim tra vic thc hin Ch k ton ny cc x, phng, th trn thuc a phng. Nhng x min ni thuc vng cao c s thu, chi ngn sch khng ln v trnh cn b k ton cn hn ch, B Ti chnh u quyn cho Gim c S Ti chnh xem xt v cho php p dng phng php "k ton n" hoc la chn cc ti khon p dng cho ph hp. iu 5. Ch tch U ban nhn dn x, phng, th trn phi thc hin nghim chnh nhng qui nh trong Ch k ton ny. iu 6. V trng V Ch k ton v kim ton, V trng V Ngn sch Nh nc, Tng Gim c Kho bc Nh nc Trung ng, Tng cc trng Tng cc Thu, Chnh vn phng B Ti chnh v Th trng cc n v c lin quan thuc B Ti chnh chu trch nhim hng dn, kim tra v thi hnh quyt nh ny.
Ni nhn:
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc CP; - C quan TW ca cc on th; - Vn phng Quc hi; - Vn phng Ch tch nc; - Vn phng TW v cc Ban ca ng; - Vin kim st nhn dn ti cao; - To n nhn dn ti cao; - Cc kim tra vn bn (B T php); - Cng bo; - HND, UBND cc tnh, TP trc thuc TW; - S Ti chnh cc tnh, TP trc thuc TW; - Cc Thu cc tnh, TP trc thuc TW; - KBNN cc tnh, TP trc thuc TW; - Cc n v thuc B Ti chnh; - V php ch (B Ti chnh); - Lu: VT, V NSNN v V CKT.

KT. B TRNG TH TRNG ( k)

Trn Vn T

PHN TH NHT: QUI NH CHUNG I. QUY NH CHUNG 1. K ton ngn sch v ti chnh x: L vic thu thp, x l, kim tra, gim st, phn tch v cung cp thng tin v ton b hot ng kinh t - ti chnh ca x, gm: Hot ng thu, chi ngn sch v hot ng ti chnh khc ca x. Cc x, phng, th trn (gi chung l x) phi t chc cng tc k ton theo Lut K ton, Ngh nh 128/2004/N-CP ngy 31/5/2005 ca Chnh ph qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut K ton trong lnh vc k ton nh nc, cc vn bn php lut k ton hin hnh v Ch k ton ny. 2. Nhim v ca k ton ngn sch v ti chnh x - Thu thp, x l, kim tra, gim st cc khon thu, chi ngn sch, cc qu cng chuyn dng, cc khon thu ng gp ca dn, cc hot ng s nghip, tnh hnh qun l v s dng ti sn do x qun l v cc hot ng ti chnh khc ca x; - Thc hin kim tra, kim sot tnh hnh chp hnh d ton thu, chi ngn sch x, cc qui nh v tiu chun, nh mc; tnh hnh qun l, s dng cc qu cng chuyn dng, cc khon thu ng gp ca dn; tnh hnh s dng kinh ph ca cc b phn trc thuc v cc hot ng ti chnh khc ca x; - Phn tch tnh hnh thc hin d ton thu, chi ngn sch, tnh hnh qun l v s dng ti sn ca x, tnh hnh s dng cc qu cng chuyn dng; cung cp thng tin s liu, ti liu k ton tham mu, xut vi UBND, HND x cc gii php nhm thc y s pht trin kinh t, chnh tr, x hi trn a bn x. - Lp bo co ti chnh v bo co quyt ton ngn sch trnh ra HND x ph duyt, phc v cng khai ti chnh trc nhn dn theo qui nh ca php lut v gi Phng Ti chnh Qun, Huyn, Th x (gi chung l Huyn) tng hp vo ngn sch nh nc. 3. Phng php k ton K ton ngn sch v ti chnh x phi thc hin phng php "k ton kp. Phng php k ton kp s dng cc ti khon k ton trn S Ci hoc Nht k S Ci hch ton tng hot ng kinh t ti chnh nhm bo m s cn i gia thu v chi, gia kinh ph c cp v tnh hnh s dng kinh ph, gia vn v ngun vn mi thi im. Nhng x vng cao c s thu, chi ngn sch khng ln, trnh ca cn b 3

k ton cn hn ch c th thc hin phng php "k ton n theo Quyt nh ca Gim c S Ti chnh. Phng php "k ton n" khng s dng ti khon k ton, ch dng cc s k ton chi tit theo di tng i tng k ton c th nh: Thu, chi ngn sch, xut, nhp qu, n phi thu, n phi tr,... 4. Yu cu i vi k ton ngn sch v ti chnh x - Phn nh y nghip v kinh t, ti chnh pht sinh vo chng t k ton, s k ton v bo co ti chnh, bo co quyt ton ngn sch x; - Phn nh kp thi, ng thi gian qui nh cc khon thu, chi ngn sch v thu, chi hot ng ti chnh khc ca x; - Phn nh r rng, d hiu v chnh xc thng tin, s liu v tnh hnh thu, chi ngn sch v hot ng ti chnh ca x nhm cung cp nhng thng tin cho UBND v HND x; - Phn nh trung thc hin trng, bn cht s vic, ni dung v gi tr ca nghip v kinh t, ti chnh pht sinh x; - Thng tin s liu k ton x phi c phn nh lin tc t khi pht sinh n khi kt thc hot ng kinh t ti chnh, t khi thnh lp n khi chm dt hot ng. S liu k ton phn nh k ny phi k tip s liu k ton ca k trc; - Phi phn loi sp xp thng tin, s liu k ton theo trnh t, c h thng v c th so snh c. Ch tiu do k ton thu thp, phn nh phi thng nht vi ch tiu trong d ton ngn sch v ni dung v phng php tnh ton. 5. Ch vit, ch s v n v tnh s dng trong k ton - Ch vit s dng trong k ton l ting Vit v ch s s dng trong k ton l ch s Rp: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau ch s hng nghn, triu, t, nghn t, triu t, t t phi t du chm (.); khi cn ghi ch s sau ch s hng n v phi t du phy (,) sau ch s hng n v; - n v tnh s dng trong k ton gm: + n v tin t l ng Vit Nam (k hiu quc gia l , k hiu quc t l VND). Cc nghip v thu, chi ngn sch x bng ngoi t phi ghi theo nguyn t v quy i ra ng Vit Nam theo t gi hi oi do B Ti chnh qui nh ti thi im pht sinh nghip v. Cc nghip v thu, chi ti chnh khc ca x pht sinh bng ngoi t phi ghi theo nguyn t v ng Vit Nam theo t gi hi oi thc t hoc qui i theo t gi hi oi do Ngn hng Nh nc Vit Nam cng b ti thi im pht sinh nghip v; 4

+ n v hin vt v n v thi gian lao ng phi dng n v o lng chnh thc ca Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam; trng hp c s dng n v o lng khc th phi quy i ra n v o lng chnh thc ca Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. 6. K k ton K k ton p dng cho n v k ton ngn sch v ti chnh x gm: K k ton nm, k k ton thng. K k ton nm l mi hai thng tnh t u ngy 01 thng 01 n ht ngy 31 thng 12 nm dng lch. K k ton thng l mt thng tnh t u ngy 01 n ht ngy cui cng ca thng. 7. Ni dung cng vic k ton Ni dung cng vic k ton ngn sch v ti chnh x, gm: - K ton tin mt, tin gi ti Kho bc: Phn nh s hin c v tnh hnh bin ng cc khon tin mt ti qu ca x, tin thuc qu ngn sch v tin gi khc ca x ti KBNN; - K ton cc khon thu ngn sch: Phn nh cc khon thu ngn sch x qua Kho bc, cc khon thu ngn sch x cha qua Kho bc v nhng khon thoi thu ngn sch hon tr cho cc i tng c hng; - K ton cc khon chi ngn sch: Phn nh cc khon chi thng xuyn, chi u t xy dng c bn theo d ton ngn sch c Hi ng nhn dn x quyt nh vo chi ngn sch x qua Kho bc, chi ngn sch x cha qua Kho bc v vic quyt ton cc khon chi theo Mc lc ngn sch nh nc; - K ton cc qu cng chuyn dng ca x: Phn nh s hin c v tnh hnh bin ng tng loi qu cng chuyn dng; - K ton thanh ton: + Phn nh cc khon n phi thu v tnh hnh thanh ton cc khon n phi thu ca cc i tng; + Phn nh cc khon n phi tr ca x v dch v s dng cha thanh ton cho ngi bn, ngi nhn thu v cc khon n phi tr khc ca x;

- K ton cc hot ng ti chnh khc ca x: Phn nh cc khon thu, chi ca cc hot ng ti chnh khc nh: Thu, chi hot ng s nghip, vn ho, gio dc, o to, th thao v cc hot ng cung cp dch v khc; - K ton vt t, ti sn, u t XDCB, ngun vn u t XDCB v ngun kinh ph hnh thnh TSC: Phn nh s hin c v tnh hnh tng, gim ti sn v ngun kinh ph hnh thnh TSC ca x do hon thnh vic mua sm, xy dng c bn, do nhn bn giao, do c Nh nc u t, do nhn dn ng gp, quyn tng v tnh hnh bin ng ti sn v ngun kinh ph hnh thnh TSC ca x; - Lp bo co ti chnh v bo co quyt ton trnh HND x v gi Phng Ti chnh huyn. 8. Kim k ti sn Kim k ti sn l vic cn, ong, o, m s lng; xc nhn v nh gi cht lng, gi tr ca ti sn, ngun vn hin c ti thi im kim k kim tra, i chiu vi s liu trong s k ton. Cc x phi kim k nh k v kim k bt thng xc nh s hin c v vt t, ti sn, tin qu ca x ti thi im kim k. - Kim k nh k: Cui k k ton nm, trc khi kha s k ton lp bo co ti chnh nm, x phi thc hin kim k vt t, ti sn, tin qu, sao k i chiu v xc nhn cc khon tin cn gi ti Kho bc, cc khon cng n hin c m bo s liu trn s k ton khp ng vi thc t. - Kim k bt thng: X phi kim k bt thng trong cc trng hp: + Xy ra ho hon, l lt v cc thit hi bt thng khc; + Sp nhp, chia tch x; + nh gi li ti sn theo quyt nh ca c quan nh nc c thm quyn. + Cc trng hp khc theo qui nh ca php lut. Sau khi kim k ti sn, x phi lp bo co tng hp kt qu kim k. Trng hp c chnh lch gia s liu thc t kim k vi s liu ghi trn s k ton, k ton x phi xc nh nguyn nhn v phi phn nh s chnh lch v vic x l kt qu vo s k ton trc khi kho s k ton v lp bo co ti chnh. Vic kim k phi phn nh ng thc t ti sn, ngun kinh ph hnh thnh ti sn. Ngi lp, ngi duyt bo co tng hp kt qu kim k phi chu trch nhim v kt qu kim k. 9. Kim tra ti chnh - k ton 6

- Kim tra ti chnh k ton t bn ngoi: Cc x phi chu s kim tra ti chnhk ton ca cc c quan c thm quyn theo quy nh ca php lut v khng qu mt ln kim tra cng mt ni dung trong mt nm. Chu s gim st ca HND x v vic chp hnh Lut Ngn sch nh nc, chnh sch, ch ti chnh k ton ca Nh nc v Ngh quyt ca HND x v cc lnh vc ngn sch v cc hot ng ti chnh khc x. Ni dung kim tra ti chnh - k ton l kim tra thu, chi ngn sch v ti chnh khc ca x, kim tra vic ghi chp trn chng t k ton, s k ton, bo co ti chnh v bo co quyt ton thu, chi ngn sch. Kim tra vic t chc b my k ton v ngi lm k ton; Kim tra vic chp hnh cc ch , th l ti chnh, k ton v thc hin cc tiu chun, nh mc v k lut ti chnh trong qu trnh chp hnh ngn sch; Cc ni dung kim tra k ton phi c xc nh trong quyt nh kim tra. Ch tch x, k ton trng hoc ngi ph trch k ton phi chp hnh lnh kim tra ti chnh - k ton ca cc c quan c thm quyn, c trch nhim cung cp y s liu, ti liu cn thit lin quan n ni dung kim tra v gii trnh cc ni dung theo yu cu ca on kim tra. Kt thc kim tra ti chnh k ton, on kim tra phi lp bin bn kim tra ti chnh k ton c ch k ca on kim tra, ca k ton trng hoc ngi ph trch k ton v Ch tch UBND x. Bin bn kim tra ti chnh k ton c giao cho UBND x 1 bn. - T kim tra ti chnh k ton: Cc x c t kim tra ti chnh k ton mt cch thng xuyn, lin tc, c h thng, ton din tnh hnh ti chnh, ngn sch ngay trong khi thc hin cng vic k ton ca tng k k ton nhm m bo cng tc k ton c thc hin ng theo ch ti chnh k ton ngay t u. 10. Cng khai ti chnh 10.1. Ni dung cng khai ti chnh Cc ni dung cng khai ti chnh gm: + Cng khai d ton, quyt ton ngn sch v cc hot ng ti chnh x; + Cng khai cc d n u t xy dng c bn c s dng vn ngn sch nh nc do x lm ch u t; + Cng khai ti chnh i vi cc qu c ngun thu t cc khon ng gp ca nhn dn v c nhn, t chc khc c thnh lp theo qui nh ca php lut. Cc ni dung v biu mu cng khai c thc hin theo qui nh ti cc vn bn qui nh ca php lut. 10.2. Hnh thc cng khai 7

Vic cng khai c thc hin theo mt trong cc hnh thc sau: - Nim yt cng khai ti tr s UBND x, phng, th trn; - Thng bo bng vn bn; - Thng bo trn h thng truyn thanh ca cp x; - Cng b trong hi ngh ca x. 10.3. Thi hn cng khai Cc x phi thc hin cng khai bo co quyt ton ngn sch v hot ng ti chnh x chm nht 60 ngy k t ngy HND x ph chun quyt ton ngn sch v cc hot ng ti chnh khc. Thi hn cng khai i vi cc d n u t xy dng c bn c s dng vn ngn sch nh nc do x lm ch u t chm nht 30 ngy k t ngy quyt ton vn u t c cp c thm quyn ph duyt. Thi hn cng khai ti chnh i vi cc qu c ngun t ngn sch nh nc v cc qu c ngun t cc khon ng gp ca nhn dn chm nht 120 ngy k t ngy kt thc nm dng lch. 11. Bo qun, lu tr ti liu k ton 11.1. Loi ti liu k ton bo qun lu tr gm: - Chng t k ton; - S k ton chi tit, s k ton tng hp; - Bo co ti chnh, bo co quyt ton ngn sch, bo co quyt ton cng trnh XDCB hon thnh ; - Ti liu khc c lin quan n k ton gm: Cc loi hp ng; cc ti liu nhn v s dng kinh ph; ti liu kim k, nh gi ti sn; ti liu lin quan n kim tra, thanh tra, kim ton; ti liu chia, tch, sp nhp, chm dt hot ng; bin bn tiu hu ti liu k ton v cc ti liu k ton khc c lin quan n k ton. 11.2. Bo qun, lu tr ti liu k ton - Ti liu k ton phi c x bo qun y , an ton trong qu trnh s dng. Sau khi kt thc k k ton nm v hon tt ton b cng vic chnh l quyt ton thu, chi ngn sch nm, cc ti liu k ton phi c sp xp, phn loi, ng tp, gi buc v lp danh mc gi ti b phn k ton. Sau 12 thng k t khi kt thc k k ton nm hoc khi kt thc cng vic k ton ti liu k ton mi a vo kho lu tr. 8

- Ti liu k ton lu tr phi l bn chnh. Trng hp ti liu k ton b tm gi, b tch thu, b mt hoc b hu hoi th phi c bin bn tm gi, tch thu, b mt hoc hu hoi km theo bn sao chp ti liu b tm gi, b tch thu, b mt hoc b hu hoi. i vi chng t k ton cc d n vin tr khng hon li ch c mt bn chnh m nh ti tr yu cu phi np bn chnh th x c php s dng bn chng t sao chp lu tr. - Ch tch UBND x phi chu trch nhim t chc bo qun, lu tr ti liu k ton an ton, y v chu trch nhim tnh hp php ca ti liu k ton lu tr. - Ti liu k ton a vo lu tr phi y , c h thng, phi phn loi, sp xp thnh tng b h s ring theo th t thi gian pht sinh v theo k k ton nm. 11.3. Ni lu tr ti liu k ton - Ti liu k ton ca x c lu ti kho lu tr ca x. Kho lu tr ti liu k ton phi b tr ti tr s ca x, phi c y phng tin nh k, t thit b bo qun, lu tr ti liu k ton ca x . - Ti liu k ton ca cc k k ton nm ang cn trong thi hn lu tr ca nhng x b chia, tch, sp nhp c lu tr ti n v mi thnh lp. Trng hp ti liu k ton ca n v k ton b chia, tch khng phn chia c cho cc n v mi th lu tr li n v b chia, b tch hoc lu tr ti ni theo quyt nh ca c quan c thm quyn quyt nh chia, tch. 11.4. Thi hn lu tr ti liu k ton - Ti liu k ton ca x phi lu tr ti thiu 5 nm gm : + Ti liu k ton ca x dng cho vic qun l, iu hnh thng xuyn ca x khng trc tip dng lm cn c ghi s k ton v lp bo co ti chnh c lu tr ti thiu 5 nm tnh t khi kt thc k k ton nm nh: Cc tp cung phiu thu, phiu chi, phiu nhp kho, phiu xut kho... khng lu tp chng t ca b phn k ton x. + Ti liu k ton khc dng cho qun l, iu hnh ni b ca x v chng t k ton khc khng trc tip ghi s k ton v lp bo co ti chnh. - Ti liu k ton ca x phi lu tr ti thiu 10 nm gm: + Chng t k ton s dng trc tip ghi s k ton v lp bo co ti chnh, cc bng k, bng tng hp chi tit, cc s k ton chi tit, s k ton tng hp, cc bo co ti chnh thng, nm; Bo co quyt ton thu ngn sch x, Bo co quyt ton chi ngn sch x c HND x ph chun; Bo co quyt ton cc cng trnh XDCB ca x, Nht k -S Ci hoc S Ci; Bin bn tiu hu ti liu k ton lu tr v ti liu khc c lin quan n ghi s k ton v lp bo co ti chnh. 9

+ Ti liu k ton lin quan n thanh l ti sn c nh. + Ti liu k ton v bo co quyt ton vn u t d n hon thnh ca ban qun l d n. + Ti liu k ton lin quan n thnh lp, chia, tch, sp nhp, chm dt hot ng ca x. + Ti liu k ton khc ca n v k ton s dng trong mt s trng hp m php lut quy nh phi lu tr trn 10 nm th thc hin lu tr theo quy nh ; - Ti liu k ton ca x phi lu tr vnh vin gm: Ti liu k ton c tnh s liu, c ngha quan trng v kinh t, an ninh, quc phng; Vic xc nh ti liu k ton khc phi lu tr vnh vin do Ch tch UBND x quyt nh trn c s xc nh tnh cht s liu, ngha quan trng v kinh t, an ninh, quc phng. Thi hn lu tr vnh vin phi l thi hn lu tr t 10 nm tr ln cho n khi ti liu k ton b hu hoi t nhin hoc c tiu hu theo quyt nh ca Ch tch UBND x . 11.5. Thi im tnh thi hn lu tr ti liu k ton ca x Thi im tnh thi hn lu tr i vi ti liu k ton c thi hn 5 nm v ti liu k ton lu tr trn 10 nm c tnh t ngy kt thc k k ton nm. Ring i vi ti liu k ton v bo co quyt ton vn u t d n hon thnh ca ban qun l d n c tnh t ngy Bo co quyt ton vn u t d n hon thnh c ph duyt, ti liu k ton lin quan n thnh lp, chia, tch, sp nhp ca x c tnh t khi kt thc cng vic thnh lp, chia, tch, sp nhp . 11.6. Tiu hy ti liu k ton - Ti liu k ton ht thi hn lu tr theo quy nh, nu khng c ch nh no khc ca c quan nh nc c thm quyn th c php tiu hu theo quyt nh ca Ch tch UBND x . - Ti liu k ton lu tr ca x no th x thc hin tiu hu. - Tu theo iu kin c th ca tng x m la chn hnh thc tiu hu ti liu k ton thch hp. i vi ti liu k ton thuc loi b mt th tiu hu bng cch t chy, ct, x nh bng my hoc bng th cng hoc bo m ti liu k ton tiu hu s khng th s dng li c cc thng tin, s liu trn . 11.7. Th tc tiu hu ti liu k ton

10

- Ch tch x ra quyt nh thnh lp Hi ng tiu hu ti liu k ton ht thi hn lu tr. Thnh phn Hi ng gm c: Ch tch hoc Ph ch tch UBND x, k ton trng v i din ca b phn lu tr. - Hi ng tiu hu ti liu k ton phi tin hnh kim k, nh gi, phn loi theo tng loi ti liu k ton, lp Danh mc ti liu k ton tiu hu v Bin bn tiu hu ti liu k ton ht thi hn lu tr. - Bin bn tiu hu ti liu k ton ht thi hn lu tr" phi lp ngay sau khi tiu hu ti liu k ton v phi ghi r cc ni dung: loi ti liu k ton tiu hu, thi hn lu tr ca mi loi, hnh thc tiu hu, kt lun v ch k ca cc thnh vin Hi ng tiu hy. 12. K ton trng hoc ph trch k ton 12.1. K ton trng K ton trng c chc nng gip Ch tch UBND x t chc thc hin cng tc k ton, thng k v thng tin kinh t trong x. Thc hin kim tra, kim sot vic tun th cc ch , chnh sch ti chnh, k ton ca Nh nc ti x v Ngh quyt ca HND x v ngn sch, ti chnh. Qun l hot ng thu, chi ngn sch v cc hot ng ti chnh khc x. 12.1.1. Tiu chun, iu kin c b nhim k ton trng a- Tiu chun - V o c phm cht: Ngi c b nhim lm k ton trng phi c phm cht o c ngh nghip, trung thc, lim khit, c thc chp hnh v u tranh bo v chnh sch ch kinh t ti chnh v php lut ca Nh nc. - V trnh chuyn mn nghip v: Ngi c b nhim lm k ton trng phi c trnh chuyn mn, nghip v v k ton t bc trung cp tr ln. Ring cc x min ni thuc vng su, vng xa theo qui nh ca php lut, k ton l ngi dn tc t ngi phi c trnh chuyn mn nghip v chng ch s cp ti chnh - k ton, sau phi i hc c bng trung cp ti chnh, k ton. - V thi gian cng tc thc t v k ton: Ngi c b nhim lm k ton trng nu c trnh i hc tr ln th thi gian cng tc thc t v k ton t nht l 2 nm, nu trnh s cp tr ln th thi gian cng tc thc t v k ton t nht l 3 nm. b- iu kin - C cc tiu chun qui nh trn. 11

- qua lp bi dng k ton trng v c cp chng ch bi dng k ton trng theo qui nh ca B Ti chnh. - Khng b nhim k ton trng cho nhng ngi b k lut v cng tc ti chnh; nhng ngi cha thnh nin; ngi b hn ch hoc mt nng lc hnh vi dn s; ngi ang phi a vo c s gio dc, c s cha bnh hoc b qun ch hnh chnh; ngi ang b cm hnh ngh, cm lm k ton theo bn n hoc quyt nh ca To n; ngi ang b truy cu trch nhim hnh s; ngi ang phi chp hnh hnh pht t hoc b kt n v mt trong cc ti v kinh t, v chc v lin quan n ti chnh, k ton m cha c xo n tch; B, m, v, chng, con, anh, ch, em rut ca ngi c trch nhim qun l iu hnh x; th kho, th qu, ngi mua bn ti sn ca x. 12.1.2. Nhim v ca k ton trng - T chc thc hin cng tc k ton ph hp iu kin hot ng, yu cu v trnh qun l ca x; - T chc vic lp d ton v vic thc hin d ton thu, chi, vic chp hnh cc nh mc, tiu chun ca Nh nc ti x. Thc hin kim tra, kim sot vic thu, chi ti chnh ca cc b phn trc thuc x; - Thc hin bo qun, lu tr ti liu k ton v vic s dng ti liu k ton lu tr theo qui nh; - Thc hin hng dn cc chnh sch, ch , th l ti chnh, k ton ca Nh nc trong x. Phn tch, nh gi tnh hnh d ton thu, chi ngn sch x. 12.1.3. Trch nhim ca k ton trng - Thc hin cc qui nh ca php lut v ti chnh, k ton ti x; - T chc iu hnh b my k ton theo qui nh ca Lut K ton; T chc vic lp d ton v vic thc hin d ton thu, chi ngn sch x, chp hnh cc nh mc, tiu chun ca Nh nc ti x. Thc hin kim tra, kim sot vic thu, chi ti chnh ca cc b phn trc thuc x; - Lp bo co ti chnh. 12.1.4. Quyn hn ca k ton trng - c lp v chuyn mn, nghip v k ton. - Yu cu cc b phn, cc c nhn c lin quan trong x cung cp y , kp thi cc ti liu lin quan n cng vic k ton ca x v gim st ti chnh ca x;

12

- Bo lu kin chuyn mn bng vn bn khi c kin khc vi kin ca ngi ra quyt nh. - K cc chng t k ton, bo co ti chnh v bo co quyt ton ngn sch x v cc hp ng v mua, bn, vt t, ti sn, giao thu, xy dng, giao khon gia x vi cc n v, c nhn khc trong v ngoi x. Mi chng t v thu tin, chi tin, xut, nhp, chuyn giao ti sn ngoi ch k ca Ch tch UBND x hoc ngi c u quyn phi c ch k ca k ton trng hoc ph trch k ton; - Bo co bng vn bn vi Ch tch UBND x khi pht hin cc hnh vi vi phm php lut v ti chnh k ton trong x; trng hp vn phi chp hnh quyt nh th bo co vi Ch tch HND x, vi Ch tch UBND huyn hoc c quan nh nc c thm quyn v khng phi chu trch nhim v hu qu ca vic thi hnh quyt nh . - T chi khng k, khng duyt nhng chng t v nhng ti liu khc, nu xt thy khng ph hp hoc vi phm cc ch ti chnh k ton hin hnh. 12.2. Ph trch k ton Cc x cha c ngi tiu chun iu kin theo qui nh ti tit 12.1.1 nu trn b nhim k ton trng th c c ngi ph trch k ton. Ch c b tr ngi ph trch k ton trong thi hn ti a gi chc v l mt nm ti chnh. Ring i vi cc x min ni thuc vng cao, vng su, vng xa theo qui nh ca php lut th c th ko di thi gian ph trch k ton nhng phi c kin bng vn bn ca Phng Ti chnh qun, huyn, th x. Ngi ph trch k ton phi thc hin nhim v, trch nhim v quyn hn qui nh cho k ton trng. 12.3. Th tc b nhim, thi hn b nhim v ph cp chc v k ton trng, ph trch k ton thc hin theo qui nh ca php lut. 13. Trch nhim ca Ch tch UBND x - T chc b my k ton, b tr ngi lm k ton theo ng tiu chun, iu kin qui nh ca Lut K ton, cc vn bn php lut khc v k ton v ch k ton ny. - T chc v ch o thc hin cng tc k ton x theo quy nh ca php lut v k ton v chu trch nhim v hu qu do nhng sai tri m mnh gy ra. - Ra quyt nh thu, chi v chu trch nhim v quyt nh ca mnh; k duyt cc chng t k ton, bo co ti chnh, bo co quyt ton v chu trch nhim v tnh chnh xc trung thc ca cc s liu ti liu . - Xc nhn tnh php l ca s k ton. - T chc, ch o vic lp d ton ngn sch, d ton thu, chi ti chnh hng nm. 13

- iu hnh d ton ngn sch sau khi c HND x quyt nh. 14. Bn giao s liu, ti liu k ton khi thay i cn b k ton x Khi thay i ngi lm k ton, Ch tch UBND x phi t chc vic bn giao gia ngi lm k ton c vi ngi lm k ton mi v phi k xc nhn vo bin bn bn giao. 14.1 - Ni dung bn giao s liu k ton x bao gm: - Bn giao s liu v ti sn, tin qu ca x; - Bn giao s liu v cc khon n phi thu, n phi tr ca tng i tng; - Bn giao tnh hnh thc hin d ton thu, chi ngn sch n thi im bn giao; - Bn giao s liu v tnh hnh thc hin cc d n u t ca x; - Bn giao s liu v qu cng chuyn dng hin c v tnh hnh thu, chi ca tng qu; - Bn giao s liu v huy ng cc khon ng gp ca nhn dn: S huy ng, s s dng, s cn li, s cha s dng, s cn phi thu ca cc i tng cha ng gp. - Bn giao s d ca cc ti khon thi im bn giao. 14.2. Bn giao ti liu k ton bao gm: Chng t k ton, s k ton, bo co ti chnh, bo co quyt ton v cc ti liu k ton khc. 14.3. Th tc bn giao: Khi bn giao xong s liu, ti liu k ton, k ton mi phi lp Bin bn bn giao, ngi lm k ton c v ngi lm k ton mi cng k vo Bin bn bn giao. Ch tch UBND x phi chng kin vic bn giao v k vo Bin bn bn giao. Ngi lm k ton c phi chu trch nhim v cng vic k ton trong thi gian mnh ph trch, ngi lm k ton mi chu trch nhim v cng vic k ton k t ngy nhn bn giao cng vic k ton. II. CHNG T K TON 1. Lp chng t k ton Mi nghip v kinh t, ti chnh pht sinh c lin quan n ngn sch v hot ng ti chnh x u phi lp chng t k ton. Mi s liu ghi trn s k ton u phi c chng t k ton chng minh. Chng t k ton ch c lp mt ln cho mi nghip v kinh t, ti chnh. 14

Chng t k ton phi c lp r rng, y , kp thi, chnh xc theo ni dung quy nh trn mu chng t. Trong trng hp chng t k ton cha c qui nh mu th x c t lp chng t k ton do x qui nh nhng phi c y cc ni dung ch yu ca chng t k ton qui nh ti mc 2 phn II di y. Ni dung nghip v kinh t, ti chnh trn chng t k ton khng c vit tt, khng c ty xo, sa cha; khi vit phi dng bt mc, s v ch vit phi lin tc, khng ngt qung, ch trng phi gch cho; chng t b ty xo, sa cha u khng c gi tr thanh ton v ghi s k ton. Khi vit sai vo mu chng t k ton th phi hu b bng cch gch cho vo tt c cc lin ca chng t vit sai. Chng t k ton phi c lp s lin qui nh cho mi chng t. Trng hp phi lp nhiu lin chng t k ton cho mt nghip v kinh t, ti chnh th ni dung cc lin phi ging nhau. Cc chng t lp giao dch vi t chc, c nhn gi ra bn ngoi x th lin gi cho bn ngoi phi c du ca UBND x. Ngi lp, ngi k duyt v nhng ngi khc k tn trn chng t k ton phi chu trch nhim v ni dung ca chng t k ton. 2. Ni dung chng t k ton Chng t k ton phi c nhng ni dung ch yu sau: - Tn v s hiu ca chng t; - Ngy, thng, nm lp chng t, ; - Tn, a ch ca n v hoc c nhn lp chng t k ton; - Tn, a ch ca n v hoc c nhn nhn chng t k ton; - Ni dung nghip v kinh t, ti chnh pht sinh; - S lng, n gi v s tin ca nghip v kinh t, ti chnh ghi bng s, tng s tin ca chng t k ton dng thu, chi tin ghi bng s v bng ch; - Ch k, h v tn ca ngi lp, ngi duyt v nhng ngi c lin quan n chng t k ton. 3. K chng t k ton - Chng t k ton phi c ch k ca nhng ngi c trch nhim theo quy nh cho tng chng t. Nghim cm k chng t k ton khi cha ghi ni dung chng t thuc trch nhim ca ngi k. Nhng ngi k trn chng t phi chu trch nhim v tnh chnh xc, trung thc v ni dung, s liu trn chng t. 15

- Ch k trn chng t k ton phi c k bng bt mc. Khng c k chng t k ton bng bt ch hoc bng bt mc hoc ng du ch k khc sn. Ch k ca ch ti khon v ch k ca k ton trng hoc ph trch k ton phi ng vi mu ch k ng k vi Kho bc ni x m ti khon giao dch. Ch k trn cc chng t k ton ca mt ngi phi nh nhau. - i vi nhng chng t chi tin, chuyn tin hoc chuyn giao ti sn phi c Ch tch UBND x hoc ngi c u quyn v k ton trng hoc ph trch k ton k duyt trc khi thc hin. Ch k trn nhng chng t k ton chi tin, chuyn tin, chuyn giao ti sn phi k theo tng lin. 4. Trnh t kim tra v lun chuyn chng t k ton 4.1. Trnh t kim tra chng t k ton Tt c cc chng t k ton do x lp hay do bn ngoi chuyn n u phi tp trung b phn k ton x. B phn k ton phi kim tra nhng chng t v ch sau khi kim tra v xc minh y tnh php l ca chng t th mi dng ghi s k ton. Trnh t kim tra chng t k ton nh sau: - Kim tra tnh r rng, trung thc, y ca cc ch tiu, cc ni dung ghi chp trn chng t k ton; - Kim tra tnh hp php ca nghip v kinh t, ti chnh pht sinh ghi trn chng t k ton; - Kim tra tnh chnh xc ca s liu, thng tin trn chng t k ton. Khi kim tra chng t k ton nu pht hin c hnh vi vi phm chnh sch ch , cc qui nh v qun l kinh t, ti chnh ca Nh nc, phi t chi thc hin (xut qu, thanh ton, xut kho,...) ng thi bo ngay cho Ch tch UBND x bit x l kp thi ng php lut hin hnh. i vi nhng chng t k ton lp khng ng th tc, ni dung v ch s khng r rng th ngi chu trch nhim kim tra hoc ghi s phi tr li, lm thm th tc v iu chnh sau mi lm cn c ghi s. 4.2. Trnh t lun chuyn chng t k ton Trnh t lun chuyn chng t k ton gm cc bc sau: - Lp, tip nhn chng t k ton; - Kim tra v k chng t k ton; - Phn loi, sp xp chng t k ton, nh khon v ghi s k ton; 16

- Sp xp, bo qun chng t k ton. 5. Cc hnh vi b nghim cm v chng t k ton - Thu cc khon thu, ph, l ph v tin ng gp ca dn khng giao v, dn tem hoc vit v giao Bin lai thu tin cho dn; - Xut, nhp qu hoc bn giao ti sn khng c chng t k ton; - Gi mo chng t k ton tham ti sn, tin qu ca cng; - Hp php ha chng t k ton; - Ch tch UBND x hoc ngi c u quyn v k ton trng hoc ngi ph trch k ton k tn trn chng t k ton khi chng t cha ghi ni dung; - Xuyn tc hoc c lm sai lch ni dung, bn cht nghip v kinh t, ti chnh pht sinh trn chng t k ton; - Sa cha, ty xa hoc vit chn trn, chn di trong chng t k ton; - Hu b chng t k ton khi cha ht thi hn lu tr theo qui nh; - S dng cc mu chng t k ton khng cc ni dung qui nh cho chng t k ton. 6. Sp xp, bo qun chng t k ton - Chng t k ton sau khi s dng ghi s k ton phi c phn loi theo ni dung kinh t, sp xp theo trnh t thi gian v ng thnh tng tp, ngoi mi tp ghi: Tn tp chng t, thng..., nm... t s... n s ... hoc s lng chng t trong tp chng t. Cc tp chng t c lu ti b phn k ton trong thi hn 12 thng k t ngy kt thc k k ton nm, sau chuyn vo lu tr theo qui nh. - Biu mu chng t k ton cha s dng phi c bo qun cn thn, khng c h hng, mc nt. Chng t k ton lin quan n thu, chi ngn sch nh nc cha s dng phi c qun l theo ch qun l n ch ca B Ti chnh. Chng t k ton c gi tr nh tin trong thi hn c gi tr s dng phi c qun l nh tin. 7. Chng t k ton sao chp Chng t k ton sao chp phi c chp t bn chnh v phi c ch k v du xc nhn ca ngi c trch nhim ca n v k ton ni lu bn chnh hoc c quan nh nc c thm quyn quyt nh tm gi, tch thu ti liu k ton trn chng t k ton sao chp. Chng t k ton sao chp ch thc hin trong cc trng hp sau: 17

- X c thc hin d n vin tr ca nc ngoi theo cam kt, nu phi np bn chng t chnh cho nh ti tr nc ngoi. Trng hp ny chng t sao chp phi c ch k v du xc nhn ca Ch tch UBND x. - X b c quan nh nc c thm quyn tm gi hoc tch thu bn chnh chng t k ton. Trng hp ny chng t sao chp phi c ch k v du xc nhn ca ngi i din c quan nh nc c thm quyn quyt nh tm gi hoc tch thu ti liu k ton. - Chng t k ton b mt hoc b hu hoi do nguyn nhn khch quan nh thin tai, ho hon. Trng hp ny, x phi n n v mua hoc bn hng ho, dch v v cc n v khc c lin quan xin sao chp chng t k ton b mt. Trn chng t k ton sao chp phi c ch k v du xc nhn ca ngi i din theo php lut ca n v mua, n v bn hoc ca n v k ton khc c lin quan. 8. S dng, qun l v in mu chng t k ton Tt c cc x u phi thc hin theo ng mu chng t k ton qui nh trong ch k ton ny. Trong qu trnh thc hin, cc tnh, huyn v cc x khng c t sa i biu mu quy nh. Mu chng t k ton in sn phi c bo qun cn thn, khng c mt mt, h hng, mc nt hoc b li dng. In v pht hnh mu chng t: - Cc n v khi in mu chng t k ton ngn sch v ti chnh x phi thit k v in theo ng ni dung mu chng t quy nh; - Mu chng t k ton thuc ni dung thu np ngn sch hoc Bin lai thu tin do B Ti chnh thng nht qun l pht hnh. Trng hp in v pht hnh Bin lai thu tin v cc loi v phc v cho vic qun l cc khon thu x thc hin theo s u quyn bng vn bn ca B Ti chnh cho S Ti chnh tnh, thnh ph. 9. H thng mu chng t k ton H thng mu chng t k ton p dng cho k ton ngn sch v ti chnh x bao gm cc loi: - Chng t k ton ban hnh theo ch k ton ny gm 13 mu; - Chng t ban hnh theo Ch k ton HCSN p dng cho k ton ngn sch v ti chnh x; - Chng t ban hnh theo Ch k ton ngn sch v hot ng nghip v Kho bc v cc vn bn khc. 18

III. H THNG TI KHON K TON 1. Ti khon v h thng ti khon k ton Ti khon k ton dng phn loi v h thng ho cc nghip v kinh t, ti chnh theo ni dung kinh t. H thng ti khon k ton ngn sch v ti chnh x gm 19 ti khon cp I trong 11 ti khon bt buc dng cho tt c cc x v 8 ti khon hng dn p dng cho nhng x c pht sinh nghip v lin quan. Ti khon cp I gm 3 ch s thp phn. Ti khon cp II gm 4 ch s thp phn. Ti khon cp III gm 5 ch s thp phn. 2. La chn p dng h thng ti khon Cc x cn c vo h thng ti khon k ton qui nh trong ch ny lp danh mc ti khon cp I, cp II p dng ph hp vi c im v yu cu qun l ca x. Cc x c th m thm ti khon cp III . Trng hp m thm ti khon cp I, cp II phi c kin bng vn bn gi S Ti chnh tng hp gi B Ti chnh xem xt chp thun trc khi thc hin. IV. S K TON V HNH THC K TON 1. S k ton v h thng s k ton Cc x phi m s k ton theo phng php k ton kp quy nh mc 2 di y ghi chp cc nghip v kinh t pht sinh, lu tr ton b s liu k ton v lm c s lp bo co ti chnh. Cc x c qui m nh, t nghip v kinh t pht sinh c thc hin phng php "k ton n, ch m cc s k ton chi tit cn thit, khng m "Nht k - S Ci". Cc x c yu cu qun l chi tit hn c m thm cc s k ton theo qui nh ti mc B ca Danh mc s k ton. 2. Hnh thc k ton 2.1- Hnh thc k ton p dng cho cc x thc hin phng php "k ton kp" l hnh thc Nht k - S Ci, gm 2 loi s: 2.1.1. Nht k - S Ci : L s k ton tng hp, phn S Nht k dng ghi chp cc nghip v kinh t pht sinh theo trnh t thi gian; phn S Ci dng ghi chp, h thng cc nghip v kinh t theo ni dung kinh t (ti khon k ton). 19

- S liu trn Nht k - S Ci phn nh tng hp tnh hnh thu, chi ngn sch; thu, chi cc qu, cc ngun vn, qu hin c, tnh hnh bin ng v tin, vt t, ti sn, cng n v cc hot ng ti chnh khc. - Nht k - S Ci phi c y cc yu t sau: + Ngy, thng ghi s; + S hiu, ngy, thng ca chng t k ton dng lm cn c ghi s; + Ni dung nghip v kinh t ti chnh, pht sinh; + S hiu ti khon ghi N, s hiu ti khon ghi C ca nghip v kinh t, ti chnh; + Tn cc ti khon k ton, mi ti khon c 2 ct N v C. S lng cc ct trn Nht k - S Ci nhiu hay t ph thuc vo s lng ti khon x p dng; + S tin ghi bn N v s tin ghi bn C ca tng ti khon. 2.1.2. S k ton chi tit: L s dng phn nh chi tit tng nghip v kinh t pht sinh theo tng i tng k ton ring bit m trn Nht k - S Ci cha phn nh c. S liu trn s k ton chi tit dng ghi chp cc khon thu, chi ngn sch theo Mc lc ngn sch, theo ni dung kinh t v cc i tng k ton khc cn thit phi theo di chi tit theo yu cu qun l. S liu trn s k ton chi tit cung cp cc thng tin phc v cho vic qun l v lp bo co ti chnh v bo co quyt ton, cc qu ca x v h thng ha tng loi ti sn, tin, qu, cng n v cc hot ng khc do x qun l. S k ton chi tit c cc yu t sau: - Tn s; - Ti khon cp I, ti khon cp II; - Ngy, thng ghi s; - S hiu ngy, thng chng t; - Ni dung nghip v kinh t; - Cc ch tiu khc: Cn c vo yu cu qun l m tng loi s c cc ch tiu s lng, n gi, thnh tin, cc mc thu, mc chi theo mc lc ngn sch, s pht sinh N, s pht sinh C, s d cui k,... 2.2- Hnh thc k ton trn my vi tnh 20

Cc x thc hin ghi s k ton trn my vi tnh c thc hin thng nht theo chng trnh phn mm do B Ti chnh quy nh
TRNH T GHI S K TON THEO HNH THC K TON TRN MY VI TNH

S K TON CHNG T K TON

PHN MM K TON

- S tng hp

- S chi tit

BNG TNG HP CHNG T K TON CNG LOI

- Bo co ti chnh - Bo co quyt ton

Nhp s liu hng ngy In s, bo co cui thng

3. Mu s k ton

S k ton phi dng mu in sn hoc k sn v ng thnh quyn. Vic m s v ghi s k ton phi m bo phn nh y , trung thc, chnh xc, kp thi, lin tc, c h thng tnh hnh thu, chi ngn sch, thu, chi cc qu cng chuyn dng, tnh hnh qun l, s dng ti sn, tin qu, tnh hnh cng n, tnh hnh ng gp ca nhn dn nhm cung cp cc thng tin cn thit phc v cho vic iu hnh ngn sch ca Ch tch UBND x v cng khai ti chnh theo qui nh ca php lut. Nghim cm ngoi s k ton bt k mt khon thu, chi, mt loi ti sn, tin qu, cng n hay khon ng gp no ca nhn dn. i vi cc s k ton s dng trong chng trnh phn mm k ton ngn sch v ti chnh x th mu s phi c y cc ni dung ch yu qui nh cho s k ton: Ngy, thng ghi s; s hiu v ngy, thng ca chng t k ton dng lm cn c ghi s; tm tt ni dung ca nghip v kinh t, ti chnh pht sinh; s tin ca nghip v kinh t pht sinh ghi vo cc ti khon k ton; s d u k, s tin pht sinh trong k, s d cui k.
4. M s k ton

21

- Trc khi s dng s k ton phi thc hin cc th tc sau: Ngoi ba v trang u s (gc trn bn tri) phi ghi r tn x, huyn, tnh, cp Ngn sch; gia ba ghi tn s, ngy m s, nm ngn sch v ngy kho s; phn di ca trang u ghi ch k, h tn ca ngi ghi s, k ton trng, ch ti khon v ng du ca x. Trng hp s k ton chuyn giao cho ngi khc th phi c ch k xc nhn ca Ch tch UBND x v ngi gi s. Cc trang s phi nh s trang t trang 1 n ht s v gia 2 trang s phi ng du gip lai ca x. Trng hp s dng S t ri: Cc t s (t th) sau khi s dng phi c sp xp theo trnh t thi gian v c bo qun. Khi kt thc k k ton nm, k ton phi ng thnh quyn v lm y th tc php l nh i vi s ng quyn. Trng hp ghi s k ton bng my vi tnh: S k ton thit k trn my phi th hin y cc ch tiu quy nh cho tng mu s. Ring S Ci dng loi S Ci t ct (mi ti khon s dng 1 trang hoc 1 s trang s) thay cho Nht k - S Ci. Cui thng, sau khi kho s k ton trn my vi tnh phi tin hnh in s k ton ra giy v ng thnh tng quyn ring. Sau phi lm y th tc php l nh s k ton ghi bng tay. Cc s k ton sau khi lm y cc th tc trn mi c coi l hp php. - M s k ton u nm: u nm phi m s k ton cho nm ngn sch mi (bao gm Nht k - S Ci v cc s k ton chi tit) tip nhn s d t s nm c chuyn sang v ghi ngay nghip v kinh t, ti chnh mi pht sinh thuc nm ngn sch mi t ngy 01/01. + S Nht k - S Ci: u nm phi chuyn ton b s d ca cc ti khon trn s Nht k - S Ci nm c thnh s d u nm trn S Nht k - S Ci nm mi. S d ny bao gm c s d ca Ti khon 714, 814 (y l s thu ngn sch, s chi ngn sch lu k t u nm n cui ngy 31/12 thuc ngn sch nm trc). + S k ton chi tit: u nm phi m y cc s k ton chi tit chuyn s d t s nm trc sang. Ring cc s sau y khng phi chuyn s liu sang s nm mi. "S ti sn c nh" c s dng cho nhiu nm, khi no ht s (ht ct ghi hao mn) mi chuyn sang s mi; "S thu ngn sch x", "S chi ngn sch x", "S tng hp thu, chi ngn sch x theo ni dung kinh t": S liu trn 3 s ny khng phi chuyn sang s mi, m nguyn trn s nm c hch ton tip cc nghip v kinh t mi pht sinh trong thi 22

gian chnh l quyt ton v theo di cho n khi quyt ton nm trc c HND x ph chun. 5. Trnh t v phng php ghi s k ton theo hnh thc k ton Nht k S Ci
CHNG T K TON

BNG TNG HP CHNG T K TON CNG LOI

S TH K TON CHI TIT

NHT K - S CI

BNG TNG HP CHI TIT

BO CO TI CHNH

Ghi hng ngy Ghi cui thng i chiu s liu cui thng

5.1. Ghi Nht k - S Ci: - Cch sp xp cc ti khon trn Nht k S Ci m bo nguyn tc sau: + Nhng ti khon pht sinh thng xuyn xp pha trc, nhng ti khon t pht sinh xp pha sau. Cc ti khon cp 1 xp pha trc, ti khon cp 2 xp pha sau; + Nhng ti khon c quan h i ng thng xuyn vi nhau xp gn nhau. - Chuyn s d cc ti khon cp I, cp II k trc thnh s d u k ca Nht k S ci k ny. - Ghi chp hng ngy: 23

Hng ngy, khi nhn c chng t k ton, ngi lm cng tc k ton phi kim tra tnh cht php l ca chng t, xc nh ti khon ghi N, ti khon ghi C ghi vo Nht k- S Ci. Mi chng t k ton c ghi vo Nht k- S Ci mt dng ng thi c 2 phn Nht k v S Ci. i vi nhng chng t k ton cng loi c cng ni dung pht sinh nhiu ln trong 1 ngy (nh phiu thu, phiu chi, phiu xut, phiu nhp vt liu...) c th tin hnh phn loi chng t lp Bng tng hp chng t k ton cng loi theo tng ni dung. Sau , cn c vo s tng cng trn tng Bng tng hp chng t k ton cng loi ghi vo Nht k- S Ci mt dng. - Tng hp, kim tra v i chiu s liu cui thng: + Cui thng, sau khi phn nh ton b chng t k ton pht sinh trong thng vo Nht k- S Ci v cc s k ton chi tit, k ton tin hnh kho s, cng tng s tin ca ct s pht sinh phn Nht k, cng s pht sinh N, s pht sinh C v tnh s d cui thng ca tng ti khon phn S Ci; + Sau kim tra i chiu s liu dng cng pht sinh thng trn Nht k - S Ci, bng cch cng tng s pht sinh N v cng tng s pht sinh C ca tt c cc ti khon phn nh phn S Ci i chiu vi tng s tin ct cng pht sinh ca phn Nht k. Cn c vo dng s d cui k cc ti khon trn Nht k - S Ci tin hnh cng tt c s d N cc ti khon v cng tt c s d C cc ti khon, ly s liu tng cng d N i chiu vi s liu tng cng d C ca tt c cc ti khon. Khi kim tra i chiu cc s liu pht sinh trn phi m bo nguyn tc cn i sau: Tng s pht sinh = phn Nht k Tng s pht sinh N ca tt c cc ti khon ( phn S Ci) = = Tng s pht sinh C ca tt c cc ti khon ( phn S Ci)

Tng s d N ca cc ti khon 5.2- Ghi cc s (th) k ton chi tit:

Tng s d C ca cc ti khon

- Cc chng k ton, bng tng hp chng t k ton cng loi sau khi ghi Nht k - S Ci phi ghi vo s (th) k ton chi tit; - Hng ngy, cn c vo chng t k ton ghi vo s, th k ton chi tit c lin quan cc ct ph hp;
- Cui thng hoc cui qu phi tng hp s liu v kho cc s, th k ton chi

tit; phi cng s pht sinh N, s pht sinh C v tnh ra s d cui thng ca tng i 24

tng; sau cn c vo s liu trn s k ton chi tit lp Bng tng hp chi tit cho tng ti khon; - S liu trn Bng tng hp chi tit phi c kim tra, i chiu vi s pht sinh N, s pht sinh C v s d ca tng ti khon trn Nht k- S Ci v cc s (th) k ton chi tit khc. 6. Kha s k ton 6.1. Kha s k ton l cng vic cng s tnh ra tng s pht sinh bn N, bn C v s d cui k ca tng ti khon k ton hoc tng s thu, chi, tn qu,... Cui k k ton thng v cui k k ton nm, sau khi phn nh ht cc nghip v kinh t, ti chnh pht sinh trong k vo s k ton, phi kha s k ton. Ring s qu tin mt phi kha s vo cui mi ngy. Ngoi ra phi kha s k ton trong cc trng hp kim k bt thng khi c thin tai, ho hon hoc sp nhp, chia tch x. 6.2. Trnh t kha s k ton cui thng: - Cui k k ton thng sau khi tt c chng t k ton pht sinh trong thng c ghi vo s k ton phi tin hnh cng s v i chiu s liu gia cc s c lin quan vi nhau m bo s khp ng gia s liu trn chng t vi s liu ghi s v gia cc s vi nhau; - Tin hnh cng s pht sinh trn Nht k- S Ci (hoc S Ci) v cc s k ton chi tit; - T cc s, th k ton chi tit lp bng tng hp chi tit cho nhng ti khon phi ghi trn nhiu s hoc nhiu trang s; - Tin hnh cng tt c cc s pht sinh N, cng cc s pht sinh C ca cc ti khon trn Nht k - S Ci (hoc S Ci) xem c bng nhau v bng s pht sinh phn Nht k khng? Sau tin hnh i chiu s liu trn S Ci vi s liu trn s chi tit hoc Bng tng hp chi tit, gia cc s chi tit vi nhau, gia s liu ca k ton vi s liu ca th qu. Nu m bo s khp ng s tin hnh kha s chnh thc bng cc bc sau: + K mt ng ngang di dng ghi nghip v cui cng ca k k ton, cch dng ghi s nghip v cui cng na dng. Sau ghi s pht sinh trong thng cng pha di dng k;
+ Dng cng pht sinh lu k t u nm n cui thng ghi di dng cng pht

sinh thng; + Dng s d cui thng tnh c ghi tip di dng cng pht sinh thng; 25

Dng s d cui thng tnh nh sau: S d N cui thng S d C cui thng ( = S d N u thng S d C u thng + S pht sinh N trong thng S pht sinh C trong thng S pht sinh C trong thng S pht sinh N trong thng

+ K 2 ng k lin nhau ngay st di dng s d kt thc vic kha s ).

i vi nhng ti khon trong thng khng c nghip v kinh t pht sinh th s d u thng chuyn thnh s d cui thng v ghi vo dng s d cui thng ca ti khon . Ring 1 s s chi tit c kt cu cc ct pht sinh N, pht sinh C v s d (hoc thu, chi, tn qu) th s liu ct s d khng ghi vo dng cng m ghi vo dng s d cui thng di dng cng cui thng. Sau khi kha s k ton, k ton trng hay ngi ph trch k ton phi k di 2 ng k. i vi S Nht k - S Ci ch ti khon phi kim tra v k duyt m bo s thng nht gia ch ti khon vi k ton trng v s liu kha s chnh xc v ng vi s thc t. u thng sau ghi li s d cui thng trc ca tng ti khon trn Nht k - S Ci v cc s k ton chi tit. Ring s liu v thu, chi ngn sch trn s thu ngn sch, s chi ngn sch l s pht sinh lu k t u nm ti cui k v thu, chi ngn sch nn khng phi ghi li s d vo u thng sau. 6.3. Trnh t kha s k ton cui nm: - Trc khi kha s cui nm phi thc hin cc cng vic sau: + n c thu np kp thi cc khon thu ca ngn sch cn cha thu n cui nm v lm th tc np ngay cc khon thu ngn sch cn ti x vo ngn sch nh nc ti Kho bc nh nc. ng thi gii quyt thanh ton dt im cc khon lin quan n chi ngn sch m bo mi khon thu, chi ngn sch pht sinh trong nm c tnh t ngy 01/01 n ht ngy 31/ 12; + n c thanh ton kp thi cc khon n phi thu (n tm ng, cc khon phi thu v khon, cc khon thu huy ng ng gp cha thu c,...) hon li qu. ng thi thanh ton cc khon n phi tr (phi tr sinh hot ph v ph cp cho cn b x, 26

bo him x hi phi np cho c quan bo him x hi, phi tr ngi bn, ngi cung cp dch v, ngi nhn thu XDCB,...); + X l cc khon tm thu ngn sch cn n cui nm: V nguyn tc, cc khon tm thu ngn sch phi c x l dt im trong nm chuyn vo thu ngn sch hoc hon tr cho i tng tm thu. Trng hp cui nm s tm thu ngn sch bng hin vt cha lm th tc ghi thu ngn sch nh nc ti Kho bc nh nc th c chuyn sang nm sau x l; + i vi cc khon tm gi, cn c vo quyt nh x l ca cp c thm quyn, UBND x phi lm th tc hon tr cho i tng tm gi hay lm th tc np vo ngn sch nh nc ti Kho bc nh nc (nu cp thm quyn quyt nh thu sung cng qu);
+ Tin hnh kim k, sao k, i chiu ton b ti sn, vt t, cng n, tin mt,

tin gi v cc loi ngun vn, qu ca x xc nh s thc c v ti sn, tin qu, cng n thi im cui ngy 31/12. Cn c quyt nh x l ca Hi ng kim k, k ton lp chng t phn nh vic x l kt qu kim k v iu chnh s liu trn s k ton theo thc t kim k. + Chuyn s thu, s chi ngn sch nm nay thnh s thu, s chi ngn sch nm trc nh sau:Ti khon 7142 Thuc nm nay c chuyn sang Ti khon 7141 Thuc nm trc; Ti khon 7192 "Thuc nm nay" chuyn sang Ti khon 7191 "Thuc nm trc" Ti khon 8142 Thuc nm nay c chuyn sang Ti khon 8141 Thuc nm trc; Ti khon 8192 "Thuc nm nay" chuyn sang Ti khon 8191 "Thuc nm trc" - Kho s, chuyn s k ton cui nm: + Trnh t cc bc kho s cui nm thc hin nh kho s cui thng; + Thi im kho s cui nm vo cui ngy 31/ 12; + Kho s cui nm tnh ra s d cui nm ca tng ti khon v tng i tng k ton.
+ Sau khi kho s cui nm, k ton x phi thc hin vic chuyn s cui nm.

7. Sa cha sai st trn s k ton 7.1. Sa cha sai st trn s k ton ghi bng tay Khi pht hin s k ton ghi bng tay c sai st th khng c ty xo lm mt du vt thng tin, s liu ghi sai phi sa cha theo mt trong 3 phng php sau: - Phng php ci chnh (cn gi l phng php xa b); 27

- Phng php ghi s m (cn gi l phng php ghi ); - Phng php ghi b sung. a. Phng php ci chnh c s dng nh chnh nhng ch sai trn cc s k ton c thc hin bng cch gch mt ng bng mc xo b ch ghi sai nhng vn nhn r ni dung ca nhng ch ghi sai xo b, trn ch b xo b ghi nhng con s hoc nhng ch s ng bng mc thng. Nu sai st ch l mt ch s th cng phi xo b ton b con s sai, vit li con s ng. Phi chng thc ch ci chnh bng ch k ca k ton trng hoc ph trch k ton bn cnh. Phng php ny p dng cho cc trng hp sau: - Sai st trong din gii, khng lin quan n quan h i ng ca cc ti khon; - Sai st khng nh hng n s tin tng cng. b. Phng php ghi s m c s dng nh chnh ch sai c thc hin bng cch vit li bng mc bt ton sai hu b bt ton ny hoc ghi li s sai trong du ngoc n, sau dng mc thng vit bt ton ng thay th. Phng php ny p dng cho cc trng hp sau: - Sai v quan h i ng gia cc ti khon do nh khon sai ghi s k ton m khng th sa li bng phng php ci chnh; - Khi bo co ti chnh v bo co quyt ton c duyt v gi i mi pht hin ra sai st; - Sai st khi s tin ghi trng hoc con s ghi sai ln hn con s ng. Khi dng phng php ghi s m sa cha s sai th phi lp Chng t nh chnh do k ton trng k xc nhn.
c. Phng php ghi b sung c s dng cho trng hp bt ton ghi ng v

quan h i ng gia cc ti khon, nhng s tin ghi s li t hn s tin thc t pht sinh trong cc nghip v kinh t, ti chnh hoc l b st khng cng s tin ghi trn chng t. Trng hp sa cha theo phng php ny c thc hin bng cch lp Chng t ghi s b sung do k ton trng k xc nhn s tin chnh lch thiu phi ghi b sung. Cn c vo chng t ghi s b sung ghi vo s k ton. Trng hp pht hin s k ton c sai st trc khi bo co ti chnh c np cho phng ti chnh qun, huyn th phi sa cha trn s k ton ca nm .

28

Trng hp pht hin s k ton c sai st sau khi bo co ti chnh nm np cho phng ti chnh qun, huyn th phi sa cha trn s k ton ca nm pht hin sai st v ghi ch vo dng cui ca s k ton nm c sai st. 7.2. Sa cha sai st trn s k ton ghi bng my vi tnh a. Trng hp ghi s k ton bng my vi tnh c pht hin sai st: - Khi pht hin sai st trc khi bo co ti chnh c np cho phng ti chnh th phi sa cha trc tip vo s k ton ca nm trn my vi tnh;
- Khi pht hin sai st sau khi bo co ti chnh nm np cho phng ti chnh

huyn th phi sa cha trc tip vo s k ton ca nm pht hin sai st trn my vi tnh v ghi ch vo dng cui ca s k ton nm c sai st ( c in ra giy). b. Sa cha s k ton trong trng hp ghi s k ton bng my vi tnh c thc hin theo phng php ghi s m hoc ghi b sung nh qui nh trong trng hp ghi s bng tay. 7.3. Sa cha nhng sai st trn s k ton khi bo co quyt ton nm trc c duyt: Khi bo co quyt ton nm trc c duyt hoc khi cng vic thanh tra, kim tra, kim ton bo co ti chnh nm trc kt thc v c kin kt lun phi sa li s liu trn bo co ti chnh nm trc th n v phi sa cha ch sai trn s k ton nm nay (thi im pht hin sai st), ng thi phi ghi ch vo cc mc (dng cui) ca s k ton nm trc tin i chiu, kim tra. 8. iu chnh s liu k ton khi chnh l quyt ton nm - Thi gian chnh l bo co quyt ton ngn sch l thi gian quy nh cho ngn sch x x l tip cc vic theo qui nh ca Lut Ngn sch cho php nh tin hnh iu chnh nhng sai st trong qu trnh hch ton (nu c pht hin ra sai st), cc khon chi (thuc nin ngn sch nm trc) nu c php chi trong thi gian chnh l.
- Thi gian chnh l quyt ton quy nh n ht ngy 31/01 nm sau.

- Vic chnh l quyt ton ngn sch thc hin nh sau: + Hch ton tng hp thc hin trn S Ci hoc Nht k - S Ci ca s nm mi; + Hch ton chi tit thu, chi ngn sch x c thc hin trn S thu, chi ngn sch x v s tng hp thu, chi ngn sch x theo ch tiu bo co v quyt ton ca s nm trc. - Xc nh v x l kt d ngn sch:

29

Sau khi hon tt vic chnh l quyt ton ngn sch, lp bo co quyt ton thu ngn sch v bo co quyt ton chi ngn sch gi Phng Ti chnh qun, huyn v trnh HND x. Cn c vo ph duyt ca HND x v tng thu ngn sch x v tng chi ngn sch x xc nh s kt d ngn sch. S kt d ngn sch x l s chnh lch gia s thc thu ln hn s thc chi ngn sch x. (Sau khi loi tr nhng khon chi thuc nhim v nm trc cha thc hin phi chuyn sang nm nay thc hin tip). Sau khi xc nh s kt d ngn sch nm trc, UBND x lp vn bn ngh Kho bc Nh nc huyn lm th tc ghi thu ngn sch nm nay s kt d ngn sch nm trc. Cn c vo chng t c Kho bc Nh nc x l v s kt d nm trc, k ton vo s thu ngn sch nm nay s kt d nm trc. V. BO CO TI CHNH V BO CO QUYT TON 1. Mc ch lp bo co ti chnh v bo co quyt ton H thng bo co ti chnh v bo co quyt ton thu, chi ngn sch v thu, chi cc hot ng ti chnh khc ca x nhm mc ch sau: - Tng hp v trnh by mt cch tng qut, ton din tnh hnh thu, chi v c cu thu, chi ngn sch; tnh hnh hot ng ti chnh khc ca x; - Cung cp thng tin ti chnh cn thit cho vic tng hp thu, chi ngn sch x vo ngn sch nh nc v p ng vic kim tra, kim sot, tng hp, phn tch, nh gi hot ng ti chnh ca x. ng thi s liu bo co ti chnh v bo co quyt ton cn phc v cho vic cng khai ti chnh theo qui nh ca php lut; - Thng qua cc s liu trn bo co cho php nh gi tnh hnh thc hin d ton ngn sch x theo tng k v so snh tin thc hin ngn sch k ny so vi cc k trc v nm trc v tng s v tng ch tiu, tng hnh thc thu hoc chi;
- Bo co ti chnh nh k l ti liu quan trng xy dng d ton ngn sch

nm sau, l c s phn tch, nh gi cc nhn t nh hng ti thu, chi ngn sch hng nm. 2. S lng bo co, thi hn np bo co ti chnh 2.1- S lng bo co ti chnh: - Bo co ti chnh thng gm 3 mu: + Bng cn i ti khon; + Bo co tng hp thu ngn sch x theo ni dung kinh t; + Bo co tng hp chi ngn sch x theo ni dung kinh t. - Bo co quyt ton nm gm 9 mu: 30

+ Bng cn i ti khon; + Bng cn i quyt ton ngn sch x; + Bo co quyt ton thu ngn sch x theo MLNSNN; + Bo co quyt ton chi ngn sch x theo MLNSNN; + Bo co tng hp quyt ton thu ngn sch x theo ni dung kinh t; + Bo co tng hp quyt ton chi ngn sch x theo ni dung kinh t; + Thuyt minh bo co ti chnh;
+ Bo co quyt ton chi u t XDCB;

+ Bo co kt qu hot ng ti chnh khc ca x. S lng bo co, ni dung v phng php tnh ton, hnh thc trnh by cc ch tiu trong tng bo co qui nh trong ch ny c p dng thng nht tt c cc x trong c nc. phc v cho yu cu qun l, nh gi v bo co HND x, tu theo tng tnh c th chi tit ho cc ch tiu tng hp nhng khng c lm xo trn cc mu qui nh. 2.2. Thi hn np bo co - Thi hn np bo co ti chnh thng cho UBND x v Phng Ti chnh qun, huyn chm nht l 5 ngy k t ngy kt thc k k ton thng; - Thi hn np bo co quyt ton nm cho UBND x trnh HND x v Phng ti chnh qun, huyn do UBND tnh quy nh.
3. Trch nhim lp, gi v ph duyt bo co ti chnh v bo co quyt ton

3.1. B phn k ton ngn sch v ti chnh x c trch nhim lp bo co ti chnh v bo co quyt ton theo qui nh. Bo co ti chnh v bo co quyt ton lp t s liu trn s k ton. Bo co phi lp y , chnh xc, trung thc, theo ng ni dung v thi gian qui nh. 3.2. Thm quyn ph duyt bo co: + Bo co ti chnh thng do Ch tch UBND x xt duyt; + Bo co quyt ton nm trnh UBND x trnh HND x ph chun. 3.3. Bo co quyt ton nm sau khi HND x ph chun phi gi: + 1 bn gi HND x; + 1 bn gi UBND x; + 1 bn gi Phng Ti chnh qun, huyn; + 1 bn gi KBNN ni x giao dch 31

+ 1 bn k ton lu. 3.4. S liu ca bo co quyt ton nm sau khi HND x ph chun c s dng cng khai ngn sch v ti chnh ca x.

PHN TH HAI: CHNG T K TON


DANH MC CHNG T K TON

STT 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TN CHNG T 2 Chng t k ton ban hnh theo ch k ton ny Bng tng hp chng t k ton cng loi Bng thanh ton tin lng, ph cp Bin lai thu tin Bng tng hp bin lai thu tin Hp ng giao thu Hp ng giao thu Bin bn thanh l hp ng Bng k ghi thu, ghi chi ngn sch x Thng bo cc khon thu ca x Giy bo ngy cng lao ng ng gp Bng k cc khon ng gp bng hin vt Giy ngh KBNN chuyn s kt d ngn sch x Phiu kt chuyn s liu ti khon Chng t k ton ban hnh trong ch k ton hnh chnh s nghip Ch tiu lao ng - tin lng Bng chm cng Bng chm cng lm thm gi Bng thanh ton tin thng Bng thanh ton ph cp thng Giy i ng Bng thanh ton tin lm thm gi Hp ng giao khon cng vic, SP ngoi gi Giy thanh ton tin thu ngoi Bin bn thanh l, nghim thu hp ng 32

S hiu chng t 3 C 01- X C 02 -X C 27 - X C 19 - X C 51 -X C 52 -X C 53 -X C 60 - X C 61 - X C 62 - X C 63 - X C 64 - X C 65 - X C 66 - X

10 Bng k trch np cc khon theo lng 11 Bng k cc khon thanh ton cng tc ph II Ch tiu vt t 1 Phiu nhp kho 2 Phiu xut kho 3 Giy bo hng, mt cng c, dng c 4 Bin bn kim k vt t, sn phm, hng ha 5 Phiu k mua hng 6 Bin bn kim nghim vt t, sn phm, hng ho III Ch tiu tin t 1 Phiu thu 2 Phiu chi 3 Giy ngh tm ng 4 Giy thanh ton tm ng 5 Giy ngh thanh ton 6 Bin bn kim k qu tin mt 7 Bng k chi tin cho nhng ngi tham d hi tho, tp hun IV Ch tiu ti sn c nh 1 Bin bn giao nhn ti sn c nh 2 Bin bn thanh l ti sn c nh 3 Bin bn nh gi li ti sn c nh 4 Bin bn kim k TSC 5 Bin bn bn giao sa cha ln TSC hon thnh 6 Bng tnh hao mn TCS C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Chng t k ton ban hnh theo cc vn bn php lut khc Giy np tin vo ngn sch bng tin mt Giy np tin vo ngn sch bng chuyn khon Bng k thu ngn sch x qua Kho bc nh nc Lnh thu ngn sch nh nc Lnh chi tin ngn sch x kim lnh tin mt Lnh chi tin ngn sch x kim chuyn khon, tin th in, cp sc bo chi Bng k chi ngn sch Bng k chng t chi Giy ngh kho bc thanh ton tm ng Giy np tin Giy xc nhn hng vin tr khng hon li Giy xc nhn tin vin tr khng hon li Bng k chng t gc gi nh ti tr 33

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...

ngh ghi thu - ghi chi ngn sch tin, hng vin tr Giy rt vn u t kim lnh tin mt Giy rt vn u t kim chuyn khon, tin th in, cp sc bo chi Giy ngh thanh ton vn u t Phiu gi thanh ton khi lng XDCB hon thnh Phiu k thanh ton vn u t XDCB hon thnh Giy ngh tm ng vn u t Giy ngh thanh ton vn u t Giy chng nhn ngh m hng BHXH Danh sch ngi ngh hng tr cp m au, thai sn Bin lai thu tin (thu ph, l ph) ...

34

PHN TH BA: H THNG TI KHON K TON


DANH MC H THNG TI KHON K TON NGN SCH V TI CHNH X S hiu ti khon STT 1 Cp I 2 Cp II 3 4 LOI 1 - TIN V VT T 1 2 111 112 1121 1128 3 152 Tin mt Tin gi Kho bc Tin ngn sch ti Kho bc Tin gi khc Vt liu LOI 2 TI SN C NH 4 5 6 211 214 241 2411 2412 2413 Ti sn c nh Hao mn ti sn c nh Xy dng c bn d dang Mua sm TSC Xy dng c bn d dang Sa cha ln ti sn c nh LOI 3- THANH TON 7 8 9 311 331 336 3361 3362 Cc khon phi thu Cc khon phi tr Cc khon thu h, chi h Cc khon thu h Cc khon chi h LOI 4- NGUN KINH PH V CC QU CNG CHUYN DNG x x x x x x x x TN TI KHON Phm vi p dng Bt buc Hng dn (*) (**) 5 6

35

10 11

431 441 4411 4412 4418

Cc qu cng chuyn dng ca x Ngun kinh ph u t XDCB Ngun ngn sch x Ngun ti tr Ngun khc Ngun kinh ph hnh thnh TSC LOI 7- THU NGN SCH X V THU S NGHIP CA X

x x

12

466

13 14

711 714 7141 7142

Thu s nghip Thu ngn sch x qua Kho bc Thuc nm trc Thuc nm nay Thu ngn sch x cha qua Kho bc Thuc nm trc Thuc nm nay LOI 8- CHI NGN SCH X V CHI S NGHIP CA X x

15

719 7191 7192

16 17

811 814 8141 8142

Chi s nghip Chi ngn sch x qua Kho bc Thuc nm trc Thuc nm nay Chi ngn sch x cha qua Kho bc Thuc nm trc Thuc nm nay LOI 9 - CHNH LCH THU, CHI NGN SCH X x

18

819 8191 8192

19

914

Chnh lch thu, chi ngn sch x

36

PHN TH T: H THNG S K TON


DANH MC S K TON
P DNG CHO STT TN S MU S PHNG PHP GHI S KP P DNG CHO PHNG PHP GHI S N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7

A- S k ton p dng cho tt c cc x Nht k - S Ci S ci (dng trong trng hp k ton trn my vi tnh) S qu tin mt S nht k thu, chi qu tin mt S tin gi Kho bc S tin thu ngn sch x S tin chi ngn sch x S tng hp thu ngn sch x S tng hp chi ngn sch x S theo di cc qu cng chuyn dng ca x S phi thu S phi tr S theo di cc khon thu h, chi h S ti sn c nh Bng tnh hao mn TSC S theo di cc khon tm ng ca Kho bc B- S k ton theo yu cu qun l S theo di thu, chi hot ng ti chnh khc S theo di cc khon ng gp ca dn Bng thanh ton cc khon n phi thu vi cc h S theo di lnh, thanh ton bin lai v tin thu S theo di u t XDCB S chi tit vt liu S kho

S01a- X S01b- X S 02a - X S 02b - X S 03 - X S04 - X S05 - X S06a -X S06b -X S 07 - X S 08 - X S 09- X S 10 - X S11- X S12- X S14- X S13- X S15- X S16- X S17- X S18 - X S19- X S 20-X

X X X X X X X X X X X X X X X X Theo yu cu qun l X X X X X X X X X X X X X X Theo yu cu qun l

37

PHN TH NM H THNG BO CO TI CHNH V BO CO QUYT TON


I/ DANH MC BO CO TI CHNH V BO CO QUYT TON
S T T 1 Thi gian lp bo co Thng, Nm Ni nhn bo co Phng HND UBND x Ti x chnh x x

Tn biu

K hiu

Bng cn i ti khon

B01- X

38

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bo co tng hp thu ngn sch x theo ni dung kinh t Bo co tng hp chi ngn sch x theo ni dung kinh t Bng cn i quyt ton ngn sch x Bo co quyt ton thu ngn sch x theo mc lc NSNN Bo co quyt ton chi ngn sch x theo mc lc NSNN Bo co tng hp quyt ton thu ngn sch x theo ni dung kinh t Bo co tng hp quyt ton chi ngn sch x theo ni dung kinh t Thuyt minh bo co ti chnh Bo co quyt ton chi u t XDCB Bo co kt qu hot ng ti chnh khc ca x

B02a- X B02b- X B 03- X B 03a -X B 03b -X B 03c- X B 03d- X B 04 - X B05-X B 06 X

Thng Thng Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

II/ MU BO CO TI CHNH V BO CO QUYT TON


Tnh: .......... Huyn:........ X:.............. Mu s B01 - X (Ban hnh theo Q s 94/2005/Q -BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BNG CN I TI KHON Thng .... nm 200...


n v tnh: ng
S hiu TK A S d u k TN TI KHON N B 1 C 2 S pht sinh Trong k N C 3 4 Lu k t u nm N C 5 6 S d cui k N 7 C 8

39

Cng

.......,ngy ...... thng..... nm 200..... K ton trng (K, h tn) Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

Tnh:......... Huyn:...... X:............

Mu s B02a-X (Ban hnh theo Quyt nh s 94/2005/Q-BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BO CO TNG HP THU NGN SCH X THEO NI DUNG KINH T Thng..... nm 200...


n v tnh: ng Thc hin So snh thc hin Trong Lu k t u thng t u nm vi nm d ton nm(%) 2 3 4

S T T A

Ni dung

M s

D ton nm 1

B Tng s thu ngn sch x

C 100

40

A I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5

Thu ngn sch x qua Kho bc Cc khon thu 100% Ph, l ph Thu t qu t cng ch v t cng Thu t hot ng kinh t v s nghip ng gp ca nhn dn theo qui nh ng gp t nguyn ca cc t chc, c nhn trong v ngoi nc Thu kt d ngn sch nm trc Thu khc ............. Cc khon thu phn chia theo t l phn trm (%) Cc khon thu phn chia (1) Thu chuyn quyn s dng t Thu nh t Thu mn bi thu t c nhn, h kinh doanh Thu s dng t nng nghip thu t h gia nh L ph trc b nh, t Cc khon thu phn chia khc do tnh quy nh Thu b sung t ngn sch cp trn Thu b sung cn i t ngn sch cp trn. Thu b sung c mc tiu t ngn sch cp trn Vin tr khng hon li trc tip cho x

200 300 320 330 340 350 360 380 390 400 420 430 440 450 460

III IV B

500 510 520 600

(nu c) Thu ngn sch x cha qua Kho bc 700 (1) Ch p dng i vi cp ngn sch x, th trn K ton trng (K, h tn) .........., ngy...... thng...... nm 200... Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

Xc nhn ca Kho bc: - S thu ngn sch x qua Kho bc:.............


K ton Gim c

41

(K, h tn)

(K, h tn, ng du)

Tnh:.............. Huyn:........... X:.................

Mu s B02b-X (Ban hnh theo Quyt nh s 94/2005/Q-BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BO CO TNG HP CHI NGN SCH X THEO NI DUNG KINH T Thng..... nm 200...


n v tnh: ng Thc hin So snh Lu thc hin t Trong k t u nm thng u vi d ton nm nm (%) 2 3 4

S T T A

Ni dung B Tng chi ngn sch x

M s C 100 200 300 310 320 400 410 411 412 420

D ton nm 1

A I 1 2 II 1

Chi ngn sch x qua Kho bc Chi u t pht trin (1) Chi u t XDCB Chi u t pht trin khc Chi thng xuyn Chi cng tc dn qun t v, an ninh trt t - Chi dn qun t v - Chi an ninh trt t

S nghip gio dc

42

3 4 5 6

S nghip y t S nghip vn ho, thng tin S nghip th dc th thao S nghip kinh t - SN giao thng - SN nng - lm - thu li - hi sn - SN th chnh - Thng mi, dch v - Cc s nghip khc

430 440 450 460 461 462 463 464 465 470 471 472 473 480 481 482 483 484 485 486 487 488 490 ...... 400 600 610

S nghip x hi - Hu x v tr cp khc - Tr m ci, ngi gi khng ni nng ta, cu t x hi - Khc

8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 ....... III B 1 2

Chi qun l nh nc, ng, on th Trong : Qu lng Qun l nh nc ng cng sn Vit Nam Mt trn t quc Vit Nam on Thanh nin CSHCM Hi lin hip ph n Vit Nam Hi Cu chin binh VN Hi Nng dn VN Chi khc .............. D phng Chi ngn sch x cha qua Kho bc Tm ng XDCB

Tm chi 620 (1) Ch p dng i vi ngn sch x, th trn K ton trng (K, h tn) ..., ngy.......thng...... nm 200... Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

43

Xc nhn ca Kho bc: - S chi ngn sch x qua Kho bc:.............


K ton (K, h tn) Gim c (K, h tn, ng du)

Tnh: ......... Huyn:....... X:.............

Mu s B 03 - X (Ban hnh theo Q s 94/2005/Q-BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BNG CN I QUYT TON NGN SCH X Nm 200...


D NI DUNG THU Thc hin So snh thc hin vi d ton(%) NI DUNG CHI D ton n v tnh: ng So snh Thc thc hin hin vi d ton (%)

A
Tng s thu I- Cc khon thu x hng 100% II- Cc khon thu phn chia theo t l % III- Thu b sung - B sung cn i - B sung c mc tiu IV- Thu chuyn ngun t nm trc sang (nu c)

B
Tng s chi I- Chi u t pht trin

II- Cc khon chi thng xuyn

III- Chi chuyn ngun sang nm sau (nu c) Kt d ngn sch

44

K ton trng (K, h tn)

........., ngy ... thng.... nm 200... Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

Tnh: ......... Huyn:....... X:.............

Mu s B03a - X (Ban hnh theo Q s 94/2005/Q -BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC) BO CO QUYT TON THU NGN SCH X THEO MC LC NSNN

Nm 200...
Chng
1

Loi
2 01

Khon
3 01

Mc
4

Tiu mc
5

Ni dung thu
6

n v tnh: ng S tin
7

001 01 .... 02 .......

Tng thu Tng s thu ngn sch x bng ch: ................................................................. ...., ngy.....thng.....nm 200... Xc nhn ca Kho bc K ton trng Ch tch UBND x (K, h tn) (K, h tn) (K, h tn, ng du)

45

Tnh: .......... Huyn:........ X:..............

Mu s B 03b - X (Ban hnh theo Q s 94/2005/Q-BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BO CO QUYT TON CHI NGN SCH X THEO MC LC NSNN

Nm 200...
n v tnh: ng Chng
1

Loi
2 01

Khon
3 01

Mc
4

Tiu mc
5

Ni dung chi
6

S tin
7

100 01 ..... 02 .......

Tng chi Tng s chi ngn sch x bng ch:................................................................... Xc nhn ca Kho bc (K, h tn) K ton trng (K, h tn) ....., ngy ... thng....nm 200... Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

46

Tnh:............ Huyn:......... X:...............

Mu s B03c-X (Ban hnh theo Quyt nh s 94/2005/Q-BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BO CO TNG HP QUYT TON THU NGN SCH X THEO NI DUNG KINH T Nm 200...
S T T A D Quyt ton nm ton nm Thu Thu Thu Thu NSN NSX NSNN NSX N 1 2 3 4 n v tnh: ng (%) so snh QT/DT Thu Thu NSNN NSX 5 6

NI DUNG

M s C 100 300 320 330 340 350 360 380

B Tng s thu ngn sch x

I 1 2 3 4 5 6

Cc khon thu 100% Ph, l ph Thu t qu t cng ch v t cng Thu t hot ng kinh t v s nghip ng gp ca nhn dn theo qui nh ng gp t nguyn ca cc t chc, c nhn Thu kt d ngn sch nm trc

47

7 II

Thu khc ............. Cc khon thu phn chia theo t l phn trm (%) Cc khon thu phn chia (1) Thu chuyn quyn s dng t Thu nh t Thu mn bi thu t c nhn, h kinh doanh Thu s dng t nng nghip thu t h gia nh L ph trc b nh, t Cc khon thu phn chia khc do tnh quy nh -

390 400

1 2 3 4 5

420 430 440 450 460

III IV V

Thu b sung t ngn sch cp trn Thu b sung cn i t ngn sch cp trn. Thu b sung c mc tiu t ngn sch cp trn Vin tr khng hon li trc tip cho x (nu c)

500 510 520 600

Thu chuyn ngun nm trc 700 chuyn sang (nu c) (1) Chi p dng i vi ngn sch x, th trn K ton trng (K, h tn) ..., ngy...... thng...... nm 200... Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

Xc nhn ca Kho bc: 48

- S thu ngn sch x qua Kho bc:.............


K ton (K, h tn) Gim c (K, h tn, ng du)

Tnh:......... Huyn:...... X:............

Mu s B03d-X (Ban hnh theo Quyt nh s 94/2005/Q-BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BO CO TNG HP QUYT TON CHI NGN SCH X THEO NI DUNG KINH T Nm 200...
STT A I 1 2 II 1 Ni dung B Tng chi ngn sch x Chi u t pht trin (1) Chi u t XDCB Chi u t pht trin khc Chi thng xuyn Chi cng tc dn qun t v, an ninh trt t - Chi dn qun t v - Chi an ninh trt t 2 3 4 S nghip gio dc S nghip y t S nghip vn ha, thng tin M s C 100 300 310 320 400 410 411 412 420 430 440 D ton nm 1 n v tnh: ng Quyt (%)So snh ton nm 2 QT/DT 3

49

5 6

S nghip th dc th thao S nghip kinh t - SN giao thng - SN nng - lm - thu li - hi sn - SN th chnh - Thng mi, dch v - Cc s nghip khc

450 460 461 462 463 464 465 470 471 472 473 480 481 482 483 484 485 486 487 488 490 ...... 500

S nghip x hi - Hu x v tr cp khc - Tr m ci, ngi gi khng ni nng ta, cu t x hi - Khc

8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 ....... III

Chi qun l nh nc, ng, on th Trong : Qu lng Qun l nh nc ng cng sn Vit Nam Mt trn t quc Vit Nam on Thanh nin CSHCM Hi Ph n Vit Nam Hi Cu chin binh VN Hi Nng dn VN Chi khc .............. Chi chuyn ngun nm sau (nu c)

(1) Ch p dng i vi ngn sch x, th trn K ton trng (K, h tn) ..., ngy..... .thng...... nm 200... Ch tchUBND x (K, h tn, ng du)

Xc nhn ca Kho bc: - S chi ngn sch x qua Kho bc:............. 50

K ton (K, h tn)

Gim c (K, h tn, ng du)

Tnh: ......... Huyn:....... X:.............

Mu s B04 - X (Ban hnh theo Q s 94/2005/Q -BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

THUYT MINH BO CO TI CHNH Nm 200...


I- Mt s c im - Din tch:........................................ Trong din tch canh tc.................. - Din tch t 5%:........................................................................................... - Dn s n 31/12/...:.............. Tng, gim trong nm................................... - Ngnh ngh:.................................................................................................. - Mc tiu v nhim v kinh t, ti chnh trong nm ngn sch ca x: II- Tnh hnh ngn sch v ti chnh ca x 1- Ngn sch x - nh gi thu, chi ngn sch x so vi nm trc, so vi d ton:...................... - Nguyn nhn tng, gim thu, chi ngn sch x:........................................... 2- Tnh hnh cng n
CH TIU A I- Cc khon phi thu II- Cc khon phi tr III- Cc khon thu h, chi h S u k 1 S pht sinh trong k Tng Gim 2 3 S cui k 4

51

3- Tnh hnh tng, gim TSC (nu c)


STT CH TIU n v tnh A 1 2 3 4 5 B Nh ca, vt kin trc My mc thit b Phng tin vn ti ....... TSC khc C S u nm SL 1 NG 2 Tng trong nm SL 3 NG 4 Gim trong nm SL 5 NG 6 S cui nm SL 7 NG 8

4- Phn tch nguyn nhn, kin ngh, xut Khch quan:................................................................................................ Ch quan:.................................................................................................... Kin ngh, xut:......................................................................................

.........,ngy ...... thng..... nm....


K ton trng (K, h tn) Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

52

Tnh: ......... Huyn:....... X:.............

Mu s B06 - X (Ban hnh theo Q s 94/2005/Q -BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BO CO KT QU HOT NG TI CHNH KHC CA X


n v tnh: ng

STT A
1 2

Ch tiu B
Qu cng chuyn dng - Qu ... - Qu ... Hot ng s nghip - Trm y t - Trng mm non - Qun l ch - ... Hot ng ti chnh khc -

S d u k

Tng s thu

Tng s chi 2

S cn li 3

K ton trng (K, h tn)

......, ngy ...... thng..... nm..... Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

53

Tnh: ............. Huyn:........... X:.................

Mu s B05 - X (Ban hnh theo Q s 94/2005/Q-BTC ngy 12/12/2005 ca B trng BTC)

BO CO QUYT TON CHI U T XY DNG C BN Nm 200...


TN CNG TRNH Thi gian KC-HT Tng d ton c duyt Trong Tng ngun ng s gp ca dn
1 2

Gi tr thc hin t 01/01 n 31/12/200...


Tng s 3 Xy lp 4 Trong Thit b 5 Khc 6

Gi tr thanh ton t 01/01 n 31/12/200... Trong Chia theo ngun vn Tng thanh ton Ngun cn Ngun s KL nm trc i NS ng gp
7 8 9 10

Tng s 1/ Cng trnh chuyn


tip Trong : Cng trnh hon thnh trong nm 2/ Cng trnh khi cng mi Cng trnh hon thnh trong nm K ton trng (K, h tn) ..., ngy.... thng... nm 200... Ch tch UBND x (K, h tn, ng du)

III. GII THCH NI DUNG VA PHNG PHP LP BO CO TI CHNH V BO CO QUYT TON BNG CN I TI KHON (Mu s B 01 - X) 1- Mc ch:Bng cn i ti khon l bo co phn nh tng qut tnh hnh thu, chi ngn sch; thu, chi cc qu ca x; tnh hnh ti sn c nh, ngun kinh ph hnh thnh ti sn c nh (i vi x c hch ton ti sn) v tnh hnh ti chnh khc ca x trong k bo co. S liu trn Bng cn i ti khon l cn c kim tra vic ghi chp trn Nht k - S Ci, ng thi i chiu v kim tra, kim sot s liu ghi trn cc bo co ti chnh khc. 2- Cn c lp: - Nht k - S Ci v cc s k ton chi tit - Bng Cn i ti khon k trc Trc khi lp Bng cn i ti khon phi hon thnh vic ghi s, kho s ca s k ton chi tit v s tng hp (s Nht k - S Ci hoc S Ci), tnh s d ca tng ti khon, kim tra, i chiu s liu gia cc s c lin quan. Bo co ny c lp theo thng, nm. 3- Kt cu: Bng cn i ti khon c chia thnh cc ct - S hiu ti khon - Tn ti khon k ton - S d u k (N, C) - S pht sinh: + Trong k (N, C) + S pht sinh lu k t u nm (N, C) - S d cui k (N , C) 4- Phng php lp:S liu ghi vo Bng cn i ti khon chia lm 2 loi: + Loi s liu phn nh s d cc ti khon ti thi im u k (Ct 1, 2 S d u k) v ti thi im cui k (ct 7, 8 - S d cui k), trong cc ti khon c s d N c phn nh vo ct N, cc ti khon c s d C c phn nh vo ct C. + Loi s liu phn nh s pht sinh ca cc ti khon t u k n ngy cui k bo co (ct 3, 4 - S pht sinh trong k) v s pht sinh lu k t ngy u nm n ngy cui k bo co (ct 5, 6 - S pht sinh lu k t u nm). Trong , tng s pht sinh N ca cc ti khon c phn nh vo ct N, tng s pht sinh C c phn nh vo ct C.

- Ct A, B: Ghi s hiu v tn ti khon ca tt c cc ti khon cp I m n v ang s dng. - Ct 1, 2 S d u k: Phn nh s d u thng ca thng bo co (s d u k bo co). S liu ghi vo cc ct ny c cn c vo dng s d u thng ca thng bo co trn Nht k - S Ci hoc S Ci hoc cn c vo phn S d cui k ca Bng cn i ti khon k trc. - Ct 3, 4, 5, 6 Phn nh s pht sinh: + Ct 3, 4 S pht sinh trong k": Phn nh tng s pht sinh N v tng s pht sinh C ca cc ti khon trong k bo co. S liu ghi vo phn ny c cn c vo dng "Cng pht sinh thng ca tng ti khon tng ng trn Nht k - S Ci hoc S Ci v s k ton chi tit. + Ct 5, 6 S pht sinh lu k t u nm: Phn nh tng s pht sinh N v tng s pht sinh C ca cc ti khon tnh t u nm n cui k bo co. S liu ghi vo phn ny c tnh bng cch: Ct 5 ca bo co k ny = Ct 5 ca bo co k trc + Ct 3 ca bo co k ny Ct 6 ca bo co k ny = Ct 6 ca bo co k trc + Ct 4 ca bo co k ny - Ct 7, 8 "S d cui k": Phn nh s d ngy cui cng ca k bo co. S liu ghi vo phn ny c cn c vo s d cui thng ca thng bo co trn Nht k - S Ci hoc S Ci hoc c tnh cn c vo cc ct s d u k, s pht sinh trong k trn Bng cn i ti khon k ny:
S d N cui k S d C cui k = = S d N u k S d C u k + + S pht sinh N S pht sinh C S pht sinh C S pht sinh N

S liu ct 7 v ct 8 c dng lp Bng cn i ti khon k sau. Sau khi ghi cc s liu c lin quan n cc ti khon cp I, phi thc hin cng Bng cn i ti khon. S liu dng cng ca Bng cn i ti khon phi m bo tnh cn i bt buc sau y: Tng s d N (ct 1) phi bng tng s d C (ct 2) u k ca cc ti khon Tng s pht sinh N (ct 3) phi bng tng s pht sinh c (ct 4) ca cc ti khon trong k bo co Tng s pht sinh N lu k t u nm (ct 5) phi bng tng s pht sinh c lu k t u nm (ct 6) ca cc ti khon. Tng s d N (ct 7) phi bng tng s d C (ct 8) cui k cc ti khon.

56

Sau khi kim tra m bo chnh xc, cn i, k ton mi ghi s liu ca cc ti khon cp 2 ca ti khon thu, chi ngn sch x. Bo co sau khi lp xong phi c Ch tch UBND x xt duyt. Bo co ny c lp thnh 3 bn: 1 bn gi Phng Ti chnh Qun, Huyn 1 bn gi UBND x 1 bn lu ti b phn ti chnh - k ton x. BO CO TNG HP THU NGN SCH X THEO NI DUNG KINH T (Mu s B 02a -X) 1- Mc ch:Bo co tng hp thu ngn sch x theo ni dung kinh t, nhm phn nh tng qut tnh hnh thc hin thu v c cu thu ngn sch ca x trong thng lm th tc ghi thu ngn sch x ti Kho bc v thu ngn sch x cha qua Kho bc. Bo co ny l cn c tng hp thu ngn sch x vo thu ngn sch nh nc trn a bn. 2- Cn c lp: - D ton thu ngn sch nm. - S k ton chi tit thu ngn sch x, s tng hp thu ngn sch x. - Bo co ny ca thng trc (s liu lu k t u nm). 3- Kt cu:Bo co tng hp thu ngn sch x c chia thnh cc ct: - Ct s th t - Ct phn nh cc ch tiu v tnh hnh thu ngn sch theo ni dung ca d ton thu. - Ct m s - Ct d ton nm - Ct thc hin trong thng - Ct thc hin lu k t u nm - Ct so snh thc hin t u nm vi d ton nm (%) 4- Phng php lp: Gc bn tri ghi tn x, huyn, tnh. - Ct A - S th t: Ghi th t ca cc mc theo ni dung phn nh - Ct B - Ni dung: Phn nh ni dung thu theo cc ch tiu bo co, cc ch tiu ny c phn nh ng theo cc ch tiu trong d ton c giao. - Ct C - M s: Ghi m s ca tng ch tiu nhm mc ch thun tin trong vic hng dn cch lp bo co v cng tc k ton trn my vi tnh. - Ct 1- Ct d ton nm: Ghi s d ton c giao (phn x c hng) theo tng ch tiu. - Ct 2 - Ct s thc hin trong thng: Phn nh s thu ngn sch x trong thng, ghi tng s tin theo tng ch tiu theo ct B. 57

+ Phn A: Cn c vo cc ch tiu trn s tng hp thu ngn sch x ghi

vo tng ch tiu tng ng Thu ngn sch x qua Kho bc ca bo co. + Phn B " S thu ngn sch x cha qua Kho bc" c ly t s d ti khon 719 "Thu ngn sch x cha qua Kho bc" ghi vo dng ny. - Ct 3 - Lu k t u nm: Phn nh s lu k t 01/01 n cui thng bo co. Ct ny c ly s liu ct lu k t u nm trong thng trn s tng hp thu ngn sch x hoc Lu k t u nm (Ct 3) = Ct 3 (bo co thng trc ) + Ct 2 (bo co ny) - Ct 4 - Ct so snh thc hin t u nm vi d ton nm (%): Ly s liu trn ct 3 chia (:) cho s liu trn ct 1 nhn (x) 100% tng ng vi tng ch tiu. Bo co ny lp xong, Ch tch UBND x k tn, ng du v gi n Kho bc xc nhn v s thu ngn sch x qua Kho bc. Bo co c lp thnh 3 bn: 1 bn gi Phng Ti chnh Qun, Huyn 1 bn gi UBND x 1 bn lu ti b phn ti chnh - k ton x. BO CO TNG HP CHI NGN SCH X THEO NI DUNG KINH T (Mu s B 02b -X) 1- Mc ch: Bo co tng hp chi ngn sch x theo ni dung kinh t phn nh tng qut tnh hnh chi v c cu chi ngn sch ca x trong thng lm th tc ghi chi ngn sch x ti Kho bc v chi ngn sch x cha qua Kho bc. Bo co ny l cn c tng hp chi ngn sch x vo chi ngn sch nh nc trn a bn. 2- Cn c lp: Cn c vo s liu trn s tng hp chi ngn sch x, s chi ngn sch x v Nht k - S Ci. - Bo co ny ca thng trc. 3- Kt cu: Bo co tng hp chi ngn sch x theo ni dung kinh t c chia thnh cc ct: - Ct s th t - Ct phn nh cc ch tiu v tnh hnh chi ngn sch theo ni dung ca d ton chi. - Ct m s - Ct d ton nm - Ct thc hin trong thng - Ct thc hin lu k t u nm - Ct so snh thc hin t u nm vi d ton nm (%) 4- Phng php lp: Gc bn tri ghi tn x, huyn, tnh. 58

- Ct A - S th t: Ghi th t cc mc chi theo ni dung bo co - Ct B - Ni dung: Phn nh ni dung cc ch tiu chi ca bo co, cc ch tiu ny c phn nh ng theo cc ch tiu trong d ton c giao. - Ct C - Ct M s: Ghi m s ca tng ch tiu nhm mc ch thun tin trong vic hng dn cch lp bo co v cng tc k ton trn my vi tnh. - Ct 1- D ton nm : Ghi s d ton chi c giao theo tng ch tiu chi. - Ct 2- S thc hin trong thng: Phn nh s chi ngn sch x trong thng, ghi s tin theo tng ch tiu theo ct B. + Phn A: Cn c vo cc ch tiu trn s tng hp chi ngn sch x (Phn tng hp chi theo ni dung kinh t) ghi vo tng ch tiu tng ng Chi ngn sch x qua Kho bc ca bo co ny. + Phn B: S liu ghi vo "Chi ngn sch x cha qua Kho bc" c ly t s d cui thng ca ti khon 819 "Chi ngn sch x cha qua Kho bc" - Ct 3- Lu k t u nm: Phn nh s chi ngn sch x lu k t 01/01 n cui thng bo co. Ct ny c ly s liu lu k t u nm trong thng trn s tng hp chi ngn sch x (phn tng hp chi theo ni dung kinh t hoc s lu k t u nm (Ct 3) = Ct 3 (bo co thng trc ) + Ct 2 (bo co ny) - Ct so snh thc hin t u nm vi d ton nm(%):Ly s liu trn ct 3 chia (:) cho s liu trn ct 1 nhn (x) 100% tng ng vi tng ch tiu. Bo co ny lp xong, Ch tch UBND x k, ng du gi n Kho bc xc nhn s chi ngn sch x qua Kho bc. Bo co ny c lp thnh 3 bn: 1 bn gi Phng Ti chnh 1 bn gi UBND x 1 bn lu ti b phn ti chnh - k ton x. BNG CN I QUYT TON NGN SCH X (Mu s B 03 -X) 1- Mc ch: Bng cn i quyt ton ngn sch x c lp vo cui nm. Phn nh tnh hnh cn i quyt ton thu, chi ngn sch ca x trong nm ngn sch, i chiu vi s d ton, qua nh gi c tnh hnh thc hin thu, chi ngn sch x trong nm. 2- Cn c lp: Cn c lp l d ton thu, chi ngn sch x nm, bo co tng hp quyt ton thu ngn sch x theo ni dung kinh t, bo co tng hp quyt ton chi ngn sch x theo ni dung kinh t. 3- Kt cu: Bo co gm 2 phn: Phn ni dung thu v phn ni dung chi. Trong mi phn u phn nh s d ton v tnh hnh thc hin, so snh gia thc hin vi d ton. 59

4- Phng php lp:

- Ct ni dung thu, ni dung chi: Phn nh cc ch tiu tng hp v thu, chi ngn sch x. - Ct A - Tng s thu: + Cc khon thu x hng 100% + Cc khon thu phn chia theo t l % + Thu b sung + Thu chuyn ngun t nm trc sang - Ct B - Tng s chi: + Chi u t XDCB + Cc khon chi thng xuyn + Chi chuyn ngun sang nm sau. - Ct 1v ct 4 - Ct d ton: Phn nh s d ton thu, d ton chi trong nm ngn sch. - Ct 2 v ct 5 - Ct thc hin: Phn nh s quyt ton thu, chi ngn sch thc hin trong nm theo tng ni dung. S liu ghi vo ct ny cn c vo s liu quyt ton thu, quyt ton chi trn Bo co tng hp quyt ton thu, Bo co tng hp quyt ton chi ngn sch x. - Ct 3 v ct 6 - Ct so snh thc hin vi d ton (%): Xc nh t l % t c gia thc hin so vi d ton. Bng cn i quyt ton ngn sch x lp xong K ton trng v Ch tch x k tn, ng du trnh Hi ng nhn dn x ph chun. Bng cn i quyt ton ngn sch x c lp thnh 4 bn: 1 bn gi Phng ti chnh Qun, Huyn; 1 bn trnh UBND x; 1 bn trnh HND x; 1 bn lu b phn ti chnh k ton x. BO CO QUYT TON THU NGN SCH X THEO MC LC NSNN (Mu s B 03a - X) 1- Mc ch: Bo co quyt ton thu ngn sch x theo mc lc ngn sch nh nc c lp vo cui nm nhm phn nh s thu ngn sch x qua kho bc thc hin trong nm theo mc lc ngn sch nh nc. Bo co quyt ton thu ngn sch x theo MLNS nh nc l cn c tng hp thu ngn sch x vo ngn sch nh nc. 2- Cn c lp: S thu ngn sch x v S tng hp thu ngn sch x 3- Kt cu: Gm cc ct chng, loi, khon, mc, tiu mc; ct ni dung, ct s thc hin. 4- Phng php lp: Bo co quyt ton thu ngn sch c lp sau khi hon tt vic chnh l quyt ton thu theo mc lc NSNN. 60

- Ct 1, 2, 3, 4, 5: Ghi theo Chng, Loi, Khon, Mc, Tiu mc

- Ct 6: Ghi ni dung thu (ghi theo tn ca tng mc hoc tiu mc thu). - Ct 7: Ghi s thc hin v thu ngn sch x trong nm bo co. Cn c vo s liu dng cng pht sinh lu k t u nm ti thng chnh l quyt ton ca tng mc, tiu mc trn s tng hp thu ngn sch x (phn tng hp thu theo mclc NSNN) ghi vo tng mc, tiu mc thu tng ng t cc mc s tng hp thnh s liu ca tng khon, tng loi, tng chng. Bo co quyt ton thu ngn sch x theo mc lc NSNN lp xong k ton trng, Ch tch x k tn, ng du v gi ti Kho bc i chiu xc nhn sau trnh Hi ng nhn dn ph chun. Quyt ton thu c lp thnh 4 bn: - 1 bn gi Phng Ti chnh Qun, Huyn - 1 bn trnh Hi ng nhn dn x ph duyt - 1 bn gi U ban nhn dn x - 1 bn lu b phn ti chnh - k ton x. BO CO QUYT TON CHI NGN SCH X THEO MC LC NSNN (Mu s B 03b - X) 1- Mc ch: Bo co quyt ton chi ngn sch x theo mc lc ngn sch nh nc c lp vo cui nm nhm phn nh tng hp s chi ngn sch x qua Kho bc trong nm bo co theo mc lc ngn sch nh nc. Bo co quyt ton chi ngn sch x theo mc lc ngn sch nh nc l cn c tng hp chi ngn sch x vo chi ngn sch nh nc. 2- Cn c lp:S chi ngn sch x, S tng hp chi ngn sch x. 3- Kt cu: Gm cc ct chng, loi, khon, mc, tiu mc; Ct ni dung, ct s thc hin. 4- Phng php lp: Bo co quyt ton chi ngn sch c lp sau khi hon tt vic chnh l quyt ton s chi ngn sch nm trc theo mc lc ngn sch nh nc. - Ct 1, 2, 3, 4, 5: Ghi theo Chng, Loi, Khon, Mc, Tiu mc ca Mc lc Ngn sch nh nc. - Ct 6: Ghi ni dung chi (ghi theo tn ca tng mc hoc tiu mc chi ngn sch). - Ct 7: Ghi s thc hin v chi ngn sch x trong nm bo co. Cn c vo s liu dng cng pht sinh lu k t u nm n ht thng chnh l quyt ton chi ca tng mc, tiu mc trn s tng hp chi ngn sch x (phn tng hp chi theo mc lc NSNN) ghi vo tng mc, tiu mc tng ng. T cc mc s tng hp thnh s liu ca tng khon, tng loi, tng chng 61

Bo co quyt ton chi ngn sch x theo mc lc NSNN lp xong K ton trng, Ch tch UBND x k tn, ng du v gi ti Kho bc i chiu xc nhn sau trnh HND x ph chun. Quyt ton thu c lp thnh 4 bn: - 1 bn gi Phng Ti chnh Qun, Huyn - 1 bn trnh Hi ng nhn dn x ph duyt - 1 bn gi U ban nhn dn x - 1 bn lu b phn ti chnh - k ton x

BO CO TNG HP QUYT TON THU NGN SCH X THEO NI DUNG KINH T (Mu s B 03c -X) 1- Mc ch: Bo co tng hp quyt ton thu ngn sch x theo ni dung kinh t l bo co tng hp v tnh hnh quyt ton thu ngn sch x trong nm bo co theo ni dung kinh t. Bo co ny l cn c tng hp quyt ton thu ngn sch x vo thu ngn sch nh nc trn a bn v cng khai thu ngn sch trc dn. 2- Cn c lp: - S thu ngn sch x, S tng hp thu ngn sch x, S k ton chi tit thu ngn sch x; - D ton thu ngn sch x nm. 3- Kt cu: Bo co tng hp quyt ton thu ngn sch x theo ni dung kinh t c chia thnh cc ct: - Ct s th t - Ct ni dung phn nh cc ch tiu v tnh hnh thu ngn sch theo d ton - Ct m s - Ct d ton nm: Gm ct d ton thu ngn sch nh nc v ct d ton thu ngn sch x. - Ct quyt ton: Gm ct thu ngn sch nh nc trn a bn x v ct thu ngn sch x - Ct so snh thc hin t u nm vi d ton nm (%): Gm ct so snh v thu ngn sch nh nc v ct so snh v thu ngn sch x. 4- Phng php lp: - Gc bn tri ghi tn x, huyn, tnh. - Ct A - S th t: Ghi th t ca cc mc theo ni dung phn nh 62

- Ct B - Ni dung: Phn nh ni dung theo cc ch tiu cn bo co, phn nh s quyt ton thu ngn sch qua Kho bc. - Ct C- M s: Ghi m s ca tng ch tiu nhm mc ch thun tin trong vic hng dn cch lp bo co v cng tc k ton trn my vi tnh. - Ct 1, 2 - D ton nm: Ghi s d ton theo tng ch tiu. + Ct 1: Ghi d ton thu ngn sch nh nc trn a bn x, nu khng c th trng. + Ct 2: Ghi d ton thu ngn sch ca x nm bo co (phn x c hng) - Ct 3, 4 - Phn quyt ton: Phn nh s thu ngn sch ca x thc hin trong nm + Ct 3: Phn nh tng s thu ngn sch nh nc trn a bn x, s liu ghi vo ct ny cn c vo S thu ngn sch x (ct thu NSNN) tng hp thnh cc ch tiu bo co. + Ct 4: Phn nh phn thu ngn sch x c hng, cn c vo ct Lu k ca thng chnh l trn s tng hp thu ngn sch x phn tng hp thu theo ni dung kinh t ghi vo tng ch tiu tng ng trong phn A ca bo co. - Ct 5, 6 - So snh s quyt ton vi d ton nm + Ct 5- So snh s thu NSNN: Ly s liu trn ct 3 chia (:) cho s liu trn ct 1 nhn (x) 100% tng ng vi tng ch tiu. + Ct 6- So snh s thu NSX: Ly s liu trn ct 4 chia (:) cho s liu trn ct 2 nhn (x) 100% tng ng vi tng ch tiu. Bo co tng hp quyt ton thu ngn sch x lp xong K ton trng, Ch tch x k, ng du gi Kho bc i chiu xc nhn sau trnh ra Hi ng nhn dn x ph duyt. Quyt ton c lp thnh 4 bn: - 1 bn gi Phng Ti chnh Qun, Huyn - 1 bn trnh Hi ng nhn dn x ph duyt - 1 bn gi U ban nhn dn x - 1 bn lu b phn ti chnh - k ton x. BO CO TNG HP QUYT TON CHI NGN SCH X THEO NI DUNG KINH T (Mu s B 03d -X) 1- Mc ch: Bo co tng hp quyt ton chi ngn sch x theo ni dung kinh t l bo co tng hp v tnh hnh chi ngn sch x trong nm theo cc ch tiu kinh t. Bo co ny l cn c tng hp chi ngn sch x vo chi ngn sch nh nc. 2- Cn c lp: - S tng hp chi ngn sch x, S chi ngn sch x; 63

- D ton chi ngn sch x nm. 3- Kt cu: Bo co tng hp chi ngn sch x c chia thnh cc ct: - Ct s th t - Ct phn nh cc ch tiu v tnh hnh chi ngn sch . - Ct m s - Ct d ton nm - Ct quyt ton nm - Ct so snh thc hin t u nm vi d ton nm (%) 4- Phng php lp: Gc bn tri ghi tn x, huyn, tnh. - Ct A - S th t: Ghi th t ca cc mc theo ni dung phn nh - Ct B - Ni dung: Phn nh ni dung chi theo cc ch tiu bo co. Cc ch tiu ny c phn nh ng theo cc ch tiu trong d ton c giao. - Ct C - M s: Ghi m s ca tng ch tiu nhm mc ch thun tin trong vic hng dn cch lp bo co v cng tc k ton trn my vi tnh. - Ct 1 - D ton nm: Ghi s d ton chi trong nm theo tng ch tiu. - Ct 2 - Quyt ton nm: Phn nh s quyt ton chi ngn sch x thc hin trong nm bo co. Cn c ghi vo ct ny ly s liu ct lu k trong thng chnh l trn S tng hp chi ngn sch x (Phn tng hp chi theo ni dung) ghi vo tng ch tiu tng ng. - Ct 3 - So snh thc hin t u nm vi d ton nm(%):Ly s liu trn ct 2 chia (:) cho s liu trn ct 1 nhn (x) 100% tng ng vi tng ch tiu. Bo co tng hp quyt ton chi ngn sch x theo ni dung kinh t lp xong k ton trng, Ch tch x k, ng du gi Kho bc Nh nc i chiu xc nhn sau trnh Hi ng nhn dn x ph chun. Quyt ton c lp thnh 4 bn: - 1 bn gi Phng Ti chnh Qun, Huyn - 1 bn trnh Hi ng nhn dn x ph duyt - 1 bn gi U ban nhn dn x - 1 bn lu b phn ti chnh - k ton x. THUYT MINH BO CO TI CHNH (Mu s B 04 -X) 1- Mc ch: Thuyt minh bo co ti chnh l mt b phn hp thnh h thng bo co ti chnh v bo co quyt ton ca x gii thch v b sung thng tin tnh hnh ngn sch v tnh hnh ti chnh khc ca x trong nm bo co m cc bo co ti chnh khc khng th trnh by r rng v chi tit c. Bo co ny c dng thuyt trnh trc HND x, phng c th c gii thch bng li hoc bng s liu. 64

2- Cn c lp: - Cc s k ton (Nht k - S ci v s k ton chi tit); - Cc bo co ti chnh (mu B01-X, B02a-X, B02b-X, B03a-X, B03b-X, B03c-X, B03d-X); - Thuyt minh bo co ti chnh nm trc; - D ton nm; - Cc nhim v kinh t, ti chnh x c giao trong nm ngn sch. 3- Ni dung: Thuyt minh bo co ti chnh trnh by khi qut c im ca x, tnh hnh dn c, ngnh ngh, nhim v ngn sch c giao trong nm,...; Cc hot ng kinh t ti chnh x c nh hng trc tip ti cc ngun thu v nhng khon chi ca ngn sch, cc qu cng chuyn dng ca x, tnh hnh bin ng, nguyn nhn tng, gim, phn tch nguyn nhn v cc kin ngh ca x; X phi trnh by y cc ch tiu theo ni dung qui nh trong thuyt minh bo co ti chnh, ngoi ra x c th trnh by chi tit thm cc ni dung khc nhm gii thch chi tit hn tnh hnh thc hin nhim v ngn sch ca x cng nh cc hot ng kinh t, ti chnh khc ca x. 4- Phng php lp: Phn trnh by bng li phi ngn gn, r rng, d hiu. Phn trnh by bng s liu phi thng nht vi s liu trn cc bo co khc. I - Mt s c im: Trnh by nhng vn chung v c im t nhin nh: Din tch, dn s, ngnh ngh ca x; v mc tiu v nhim v kinh t, ti chnh ca x c giao trong nm ngn sch. II- Tnh hnh ngn sch v ti chnh ca x 1- Ngn sch x: - nh gi tnh hnh thu, chi ngn sch x so vi nm trc, so vi d ton. - Phn tch nhng nguyn nhn tng, gim thu, chi ngn sch x. 2- Tnh hnh cng n: Phn nh tnh hnh bin ng cc khon cng n ca x - Ct A: Ghi ni dung cc khon phi thu, phi tr, cc khon thu h, chi h - Ct 1: Ghi s d u nm ca cc khon phi thu, phi tr, cc khon thu h, chi h. - Ct 2, 3: Ghi s pht sinh tng, gim trong nm ca cc khon phi thu, phi tr, cc khon thu h, chi h; - Ct 4: Ghi s d cui nm ca cc khon n phi thu, cc khon n phi tr v cc khon x nhn thu h, chi h. S liu ghi vo ch tiu ny cn c vo s liu trn S chi tit phi thu, s chi tit phi tr, s chi tit tm ng, s chi tit thu h, chi h ca cc ti khon 311 Cc khon phi thu, 312 Tm ng, 331 Cc khon phi tr, 336 Cc khon thu h, chi h. 65

3 - Tnh hnh tng, gim TSC (nu c) Phn nh tnh hnh bin ng v s lng v nguyn gi ti sn c nh ca x trong nm bo co theo tng nhm ti sn nh: Gi tr quyn s dng t, nh ca; vt kin trc; my mc thit b; phng tin vn ti;.... - Ct A: Ghi s th t nhm TSC; - Ct B: Ghi tn tng nhm TSC; - Ct C: Ghi n v tnh TSC; - Ct 1, 3, 5, 7: Ghi s lng TSC c u nm, tng trong nm, gim trong nm v s cn cui nm. - Ct 2, 4, 6, 8: Ghi s lng TSC c u nm, tng trong nm, gim trong nm v s cn cui nm. S liu ghi vo ch tiu ny c ly t S chi tit ti sn c nh. 4- Phn tch nguyn nhn, kin ngh, xut: a ra nhng nguyn nhn khch quan, nguyn nhn ch quan nh hng trc tip n tnh hnh thc hin d ton thu, chi ngn sch trong nm . Nhng kin ngh v xut bin php theo hng m rng v pht trin ngun thu, nui dng v duy tr ngun thu vng chc p ng nhng nhu cu chi, tiu ca x nhm qun l ngn sch x, thc y pht trin kinh t x hi. BO CO QUYT TON CHI U T XY DNG C BN (Mu s B05- X) 1- Mc ch: Bo co quyt ton chi u t XDCB nhm phn nh tnh hnh thc hin cng tc XDCB ti x trong nm bo co, gip cho vic cng khai ngun vn v s vn s dng cho tng cng trnh XDCB trc Hi ng nhn dn x. 2- Cn c lp: - S theo di u t XDCB - D ton cng trnh XDCB c duyt. 3- Kt cu: c phn nh tt c cc cng trnh XDCB ca x trong nm bo co. Mi cng trnh XDCB c phn nh trn mt dng; Mi cng trnh XDCB c bo co y thi gian khi cng, thi gian hon thnh, d ton c duyt cho tng cng trnh, gi tr thc hin trong nm, gi tr thanh ton trong nm phn chia theo tng ngun vn. 4- Phng php lp: - Ct A- Tn cng trnh: Ghi r tn tng cng trnh XDCB trong nm trong c phn loi thnh + Cc cng trnh chuyn tip t nm trc chuyn sang v cha hon thnh. + Cng trnh khi cng mi trong nm. 66

+ Cng trnh hon thnh trong nm. - Ct B- Thi gian khi cng - hon thnh: Ghi thi gian khi cng v thi gian hon thnh ca tng cng trnh, nu cng trnh cha kt thc trong nm bo co th ch ghi thi gian khi cng. - Tng d ton c duyt: + Ct 1 - "Tng s": Ghi tng d ton c duyt cho cng trnh. + Ct 2- "Trong ngun ng gp ca dn": Ghi s ng gp ca dn cho cng trnh theo quyt nh ca UBND. - Gi tr thc hin t 01/01 n 31/12: Cn c vo tng s pht sinh trong nm ca ct 5 phn gi tr cng trnh thc hin trn s theo di u t XDCB ghi vo ct ny, chi tit theo mc chi xy lp, thit b, khc. + Ct 3: Ghi tng s gi tr thc hin + Ct 4, 5, 6: Ghi chi ph thc hin cho tng mc xy lp, thit b, khc - Gi tr thanh ton t 01/01 n 31/12: Cn c vo phn gi tr thanh ton trn s chi theo di u t XDCB ghi vo phn ny. + Ct 7 - "Tng s" : Cn c vo dng tng cng ca ct 9 trn s theo di u t XDCB ghi vo ct ny. + Ct 8- "Trong thanh ton khi lng nm trc": Cn c vo dng tng cng ca ct 11 trn s theo di u t XDCB ghi vo ct ny. + Ct 9 - "Ngun cn i ngn sch": Cn c vo dng tng cng ca ct 12 trn s theo di u t XDCB ghi vo ct ny. + Ct 10 - "Ngun ng gp": Cn c vo dng tng cng ca ct 13 trn s theo di u t XDCB ghi vo ct ny. Bo co c lp lm 4 bn: - 1 bn gi Phng Ti chnh qun, huyn - 1 bn gi Hi ng nhn dn x - 1 bn gi U ban nhn dn x - 1 bn lu b phn ti chnh - k ton x BO CO KT QU HOT NG TI CHNH KHC CA X (Mu B06 X) 1- Mc ch: Bo co kt qu hot ng ti chnh khc ca x nhm phn nh tnh hnh thu, chi ca cc qu cng chuyn dng, cc hot ng s nghip nh trm y t, trng mm non,... v cc hot ng ti chnh khc ca x. Bo co ny phn nh tng s thu, tng s chi v s cn li ca cc qu, cc hot ng s nghip v cc hot ng ti chnh khc ca x. 2- Cn c lp: - S theo di cc qu cng chuyn dng ca x; - S theo di thu, chi hot ng ti chnh khc. 67

3- Kt cu:Mi hot ng ti chnh c phn nh trn mt dng v phn nh y s d u k, s thu trong k, s chi trong k, s cn li cui k. Tu theo yu cu qun l ca tng x c th chi tit thm mt s khon mc trong ni dung thu, ni dung chi. 4- Phng php lp: - Mi hot ng c ghi mt dng - Ct A: Ghi s th t - Ct B: Ghi tn ca tng hot ng ti chnh nh tng qu cng chuyn dng, tng hot ng s nghip v tng hot ng ti chnh khc ca x. - Ct 1 - S d u k : Phn nh s d cui k trc cha s dng ht chuyn sang. S liu ny c ly t ct 4 ca bo co ny k trc. - Ct 2 - Tng s thu: Phn nh ton b s thu ca hot ng ti chnh . S liu ny c ly trn s theo di thu, chi hot ng ti chnh khc v s theo di cc qu cng chuyn dng. - Ct 3 - Tng s chi: phn nh ton b s chi cho hot ng ti chnh . S liu ny c ly trn s theo di thu, chi hot ng ti chnh khc v s theo di cc qu cng chuyn dng. - Ct 4 - S cn li: Phn nh s cn li cui k ca tng hot ng Mi hot ng c th chi tit thm cc khon mc thu, chi theo yu cu qun l. Bo co c lp lm 4 bn: - 1 bn gi Phng Ti chnh qun, huyn - 1 bn gi Hi ng nhn dn x - 1 bn gi U ban nhn dn x - 1 bn lu b phn ti chnh - k ton x

68