You are on page 1of 1

Periode 3 Rene Hoekstra Naam DV4b Klas Concert We Are The In Crowd, The Titel opdracht Summer Set,

Super Prime 11-08-2012 Datum CA PA opdracht 2 Aantal bladen Ticket Bijgevoegd materiaal Lidmaatschap melkweg

(In te vullen door docent) Ingeleverd op Paraaf Tweede keer

Originaliteit Volledigheid Correctheid

(zelfgemaakt, creatief) (opdracht volledig gemaakt) (verzorgd, getypt)

Commentaar

Beoordeling Datum Paraaf