You are on page 1of 4

PREGUNTES, ESMENES I PROPOSTES DE CRIDA PREMIANENCA-POBLE ACTIU A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST MUNICIPAL DE LAJUNTAMENT DE PREMI DE MAR

A continuaci fem constar les mesures que des de Crida Premianenca-Poble Actiu pensem que cal prendre en consideraci davant la proposta de Pressupostos Municipals que ha presentat el govern de Premi de Mar per aquest 2012. Alcaldia: Proposem reduir en 15.000 euros la partida destinada als grups municipals. Proposem reforar la paticipaci ciutadana: malgrat que la partida s de gaireb 12.000 euros,les diferncies no sn econmiques, sn de model. En aquest sentit, proposem crear una unitat tcnica que, depenent dAlcaldia, sencarregui dels aspectes de planificaci, avaluaci i participaci com a eina de millora de la gesti pblica. Les funcions serien les de: planificar les poltiques locals mitjanant labordatge multidisciplinar (els problemes sn causats per molts factors diferents, cal treballar-los de manera multidsciplinar); avaluar limpacte dels plans, programes i projectes; orientar lacci municipal vers un model de ciutat compartit entre tots; impulsar els mecanismes de participaci, especfics de projectes i plans, i continuats: els ciutadans, les entitats, les empreses, els comeros, etc, tamb sn actors que han de tenir dret a dir i poden fer coses a la ciutat; analitzar levoluci de la ciutat mitjanant indicadors; redefinir els serveis pblics locals de Premi en base a la conjuntura. Preguntem quina relaci hi ha entre la reducci en el nombre de Vila Primlia (de 10 a 5) publicats i la retallada pressupostria (de 22.000 a 20.000)? Demanem quines sn les intencions del govern sobre la poltica comunicativa i ajustar el pressupost segons el que sacabi definint. Preguntem a qu es destinen les partides de Serveis udiovisuals (22.000 ) i Campanyes de difusi (15.000 )? Sobre la TV i Maresme Digital no ens consta que Premi formi part del consorci de Maresme digital. Cal concretar a qu aniran destinats aquestes partides. Entenem que en el millor dels casos, fer els plens en streaming no val 20.000 euros. Proposem eliminar la partida Atencions protocolries i represantives (8.000 ). Via pblica Creiem del tot necessari incrementar la partida destinada a la Conservaci de vies pbliques (15.000 ). Lestat dels nostres carrers s lamentable en molts indrets de la vila.

De la mateixa manera no sespecifica on es destinaran els 100.000 previstos a la partida dArrenjament espais varis. Cal planificar les actuacions, i fins ara no sha informat pertinentment.

Contractaci Proposem reduir els imports dels rntings. 63.969,74 . Revisi del contracte a la baixa. Proposem Reduir la partida destinada a lloguer i manteniment de fotocopiadores mitjanant la digitalitzaci de la documentaci (sigui aportada pels ciutadans, sigui ds intern). Introducci dun sistema de control de la despesa per unitats. 44.000 . Revisi del contracte. Proposem reduir la partida destinada a material descriptori al mnim imprescindible. Ara la partida prevista s de 20.000 . Proposem revisar la partida destinada al vestuari policia, que puja fins als 14.000 , quan aquesta mateixa quantitat s la que es va gastar lany passat. Ens preguntem si cada any han de canviar de roba. Festes El pressupost sha redut de 189.500 a 149.700. Cal un canvi de xip, i entendre les festes de la nostra vila com a patrimoni cultural. No criticarem una reducci econmica de la partida de festes si no fos perqu els darrers anys ha anat decreixent i escanyant tots aquells agents que any rere any fan crixer el patrimoni festiu de la vila. De totes les partides, la ms afectada s la Festa Major, que passa a disposar de 123.700 respecte dels 148.000 de lany anterior. Proposem que la regidoria de festes passi a formar part de la regidoria de Cultura, i que des daquesta perspectiva es faci un plantejament a llarg termini dels objectius que volem pel nostre calendari festiu. Medi ambient El contracte de neteja viria i platges sha incrementat dels 1,15 milions deuros a 1,35 milions deuros. Obres Pbliques i Urbanisme El Servei manteniment enllumenat ha pujat de 336.000 a 430.000. Cal explicar les millores que es preveuen per a poder controlar el servei de ben a prop. Cal que es concretin els motius de laugment pressupostari i sexpliqui a la ciutadania per qu, parallelament es redueix el servei i els carrers presenten un estat ms deixat. Joventut La regidoria veu gaireb reduda a la meitat la seva assignaci. Preguntem si per 20.300 cal una Regidoria. Les subvencions a entitats dedicades a joventut baixa de 2800 euros a 2000 euros. Ens preguntem el motiu daquesta disminuci. Proposem eliminar lAjuntament Jove (7.000 ). Pensem que si es milloren els canals de participaci, el collectiu tindr vies ms properes per a conixer la realitat institucional i social del poble. Ens preguntem si tenim PIJ a Premi de Mar, ja que no hi ha cap partida pressupostria assignada a la partida. Proposem obrir el debat sobre la necessitat de mantenir la regidoria de joventut i que es treballi amb el collectiu de manera transversal a totes les regidories. Ja no es tracta dun motiu econmic sin conceptual. Cal una regidoria per un collectiu en concret?

Esports Preguntem a qu obeeix el conveni amb lAE La Salle en concepte de Gespa artificial durant almenys 2 anys seguits? El conveni s de 12.520 , ms de la meitat del que es destina a la regidoria de Joventut. Preguntem a qu es deu lincrement en lapartat Trofeus esportius, recordatoris equips campions (de 600 a 4.000)? Gent gran Demanem poder disposar del desglossament de les activitats ldiques. Ens plantegem si el model de regidoria que volem s la que noms organitza balls per a la gent gran. Demanem que sespecifiqui quin dest hi ha per les subvencions a les entitats i quina finalitat tenen. La partida s de 6400 euros. Proposem obrir el debat sobre la necessitat de mantenir la regidoria de gent gran i que es treballi amb el collectiu de manera transversal a totes les regidories. Ja no es tracta dun motiu econmic sin conceptual. Cal una regidoria per un collectiu en concret? Sanitat i salut pblica Proposem incrementar la partida destinada a desratitzaci. Sembla ser que s un problema detectat a diferents llocs prou llunyans. Ensenyament Proposem modificar la Ordenana PP1 de Serveis personals datenci al ciutad en referncia a les bonificacions de les famlies infants a lEscola Bressol. Tenint en compte que laccs s per sorteig pur i que el preu de cost sacosta al de les escoles privades, cal bonificar directament les famlies amb menys recursos. Proposem mantenir el Curset nataci escolar, en les mateixes condicions que lany anterior. Si lany passat es disposava de 27.000 ara es veu redut a 13.500 . Preguntem a qu es deu que els tallers de prevenci disposin de 5300 menys respecte lany anterior. Realment no s important realitzar-los? La docncia especialitzada a lAula Oberta passa de disposar de 6000 a 1464 . Ens preguntem com es concretar aquesta reducci. Proposem bonificar les famlies de les escoles bressol via preus pblics (i no via serveis socials). Serveis Socials: El pressupost sha redut un 18,2%! De 1.142.000 a 966.000 euros. Proposem mantenir la mateixa assignaci que lany anterior. En moments de crisi cal aturar qualsevol retallada a nivell social. Proposem traspassar la partida del PRAM al programa dimmigraci. Les poltiques de ciutadania ja no sn dacollida, sn de convivncia. Proposem modificar els criteris de clcul de la capacitat econmica en la bonificaci dels preus pblics del SAD. Incorporar el patrimoni monetari al clcul, no noms els ingressos regulars. Una persona amb 100.000 euros estalviats no pot ser considerada igual que una persona que no t estalvis, malgrat tinguin els mateixos ingressos regulars. Volem saber quants beneficiaris hi ha i quins serveis reben per valorar si la despesa s adequada o no. D'altra banda, aqu proposem revisar el percentatge de copagament. Proposem modificar els trams de renda del clcul de pagament i, en conseqncia, les quotes parcials i mxima.

Proposem incorporar una partida especfica per accions en matria dhabitatge, no noms les vinculades a programes de suport familiar. Proposem bonificar les famlies de les escoles bressol via preus pblics (i no via serveis socials).

Promoci econmica Celebrem el manteniment dels recursos destinats a formaci, malgrat la retallada de 4000 per a cursos de formaci de les noves tecnologies. Ens gastem 18.000 en activitat firal. Proposem acabar amb aquest model de promoci de la ciutat. En canvi es redueixen partides com ara les de dinamitzaci del comer urb, a la senyalitzaci de la promoci de la ciutat o les de suport a empresa. Proposem invertir els diners de les fires a aquestes partides. Altres Demanem racionalitzar el consum de material doficina, especialment els 20.000 de material d'oficina i els 40.000 de les fotocopiadores.