P. 1
60335553-licenta-tva

60335553-licenta-tva

|Views: 39|Likes:
Published by Ramona Voicu

More info:

Published by: Ramona Voicu on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCURESTI specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ, IMPORTANTĂ SURSĂ DE VENIT LA BUGETUL DE STAT ŞI SARCINĂ FISCALĂ A AGENTULUI ECONOMIC

Zazuleac Constantin Viorel Centrul ID Ploiesti
Profesor coordonator: Lect. univ. drd. Gabriel Mihai

1

CUPRINS CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 1.1. Definiţia şi caracteristicile taxei pe valoarea adăugată.................................................pag. 3 1.2 .Clasificarea operatiunilor impozabile...........................................................................pag. 4 CAPITOLUL II A. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE 2.1. Scurt istoric a S.C. ROLUX G S.R.L.........................................................................pag. 5 B. IMPLICAŢIILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ASUPRA RENTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII 2.2.1. Impactul T.V.A. asupra fluxurilor de trezorerie........................................................pag. 7 2.2.2. Influenţa T.V.A. asupra lichidităţii şi solvabilităţii societăţii....................................pag. 7 2.2.3..Influenţa T.V.A. asupra ratelor de echilibru financiar şi de randament...................pag. 10 2.2.4. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii……………………………...……..pag. 13 C. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 2.3. Monografie contabilă privind taxa pe valoarea adăugată la S.C. ROLUX G S.R.L.....pag. 15 CAPITOLUL III SISTEMUL INFORMATIC PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 3.1.Sistemul Informatic – componentă majoră a Sistemului Informaţional.......................pag. 26 3.2 Prezentarea programului „Decontul privind taxa pe valoarea adăugată”.....................pag. 27 CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI PROPUNERI........................................................................................pag. 31 CAPITOLUL V BIBLIOGRAFIE...............................................................................................................pag. 34

2

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

1.1

DEFINIŢIA ŞI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Taxa pe valoarea adăugată se aplică în România începând cu data de 1 iulie 1993, fiind reglementată prin O.G.nr.3/1992. Aceasta a înlocuit vechiul impozit pe circulaţia mărfurilor cu impozit ce se aplică asupra tranzacţiilor fiecărui stadiu al circuitului economic. Din punct de vedere al bugetului de stat taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect1 care se stabileşte asupra operaţiilor privind transferul proprietăţii bunurilor şi asupra prestărilor de servicii. Taxa pe valoarea adăugată se datorează bugetului de stat şi acţionează pe principiul deductibilitaţii. Din punct de vedere contabil, valoarea adăugată este un indicator care permite evaluarea valorii nou create de întreprindere prin activitatea sa şi, implicit, a puterii economice a întreprinderii. Astfel, valoarea adăugată poate fi definită ca diferenţa între valoarea bunurilor şi serviciilor realizate de întreprindere şi a bunurilor şi serviciilor utilizate pentru obţinerea lor. Taxa pe valoarea adăugată este un impozit general2, întrucât se aplică pentru toate bunurile consumate într-o ţară, precum şi pentru toate prestările de servicii efectuate în folosul consumatorului final dintr-o ţară. Impozitarea bunurilor se face în ţara în care se consumă, de aceea bunurile importate se impozitează la fel ca şi bunurile produse în ţară, iar bunurile exportate se detaxează prin aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere. Taxa pe valoarea adăugată este un impozit neutru pentru că afectează preţul final al unui bun sau al unui serviciu în momentul în care acesta ajunge la consumatorul final, indiferent de numărul operaţiunilor care preced livrarea sau prestarea la consumatorul final. Neutralitatea impozitului este asigurată de aplicarea acestuia asupra valorii adăugate în fiecare stadiu al circuitului economic al unui bun sau serviciu, care este echivalentă cu diferenţa dintre vânzările şi cumpărările în cadrul aceluiaşi stadiu al circuitului economic.
11
2

Codul Fiscal al României 2007, Titlul VI, Cap. I, Art. 125 Elena-Doina Dascalu, Dan Radu Rusanu - Finante publice Editura Fundatiei Romania de Maine 2006

3

prestări de servicii. preluarea de către persoane impozabile a bunurilor achiziţionate sau fabricate de acestea pentru a fi utilizate în scopuri personale sau la dispoziţia altor persoane în mod gratuit. bunurile imobile. transferul dreptului de proprietate în urma executării silite. agentul frigorific.1. In România. o livrare de bunuri sau o prestare de servicii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie efectuată cu plată. de o manieră independentă şi indiferent de loc.2 CLASIFICAREA OPERATIUNILOR IMPOZABILE Din punct de vedere al substanţei economice. comercianţilor sau prestatorilor de servicii. vânzarea cu plata în rate. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte dintr-una dintre activităţile economice. precum şi asupra importului de bunuri provenite dintr-un alt stat. taxa pe valoarea adăugată se aplică asupra livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii. bunurile de natură mobilă care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate. energia electrică şi termică. agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. gazele. operaţiunile impozabile se clasifică în două categorii: livrări de bunuri. inclusiv activităţile extractive. Livrările de bunuri reprezintă orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar către o altă persoană. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să fie realizată de o persoana care desfăşoară. Fac obiectul livrării: bunurile mobile corporale. Pentru a fi cuprinsă în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. activităţi economice. Schimbul de bunuri are ca efect două livrări separate. activităţile de exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor să fie considerat a fi în România. cum sunt activităţile producatorilor. direct sau prin persoane care acţionează în numele acestora. 4 .

De la înfiinţare până în prezent. Organigrama societăţii comerciale ROLUX G S. În acest sens.valabil in 2008 Principalele produse pe care societatea ROLUX G S. ROLUX G S. aceasta se află în continuă creştere datorită utilizării de către firmă a unor materii prime şi aditivi de o calitate superioară. firma a achiziţionat utilaje şi echipamente moderne pentru a creşte considerabil cantitatea.R. modern amenajate.1992 – 18.E.R. SCURT ISTORIC A S.L.01.  În anul 1999. În urma unor studii de piaţă s-a considerat oportună fabricarea şi comercializarea dalelor şi pavelelor din beton utilizate pentru pavarea trotuarelor.1. Societatea comercială ROLUX G S. societatea a decis încetarea acestei activităţi şi reprofilarea pe alte domenii de activitate.L.PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE 2.A. dar mai ales calitatea dalelor şi pavelelor pe care le produce.1996 firma s-a reprofilat pe comerţul cu mobilă şi produse electrocasnice. a pieţelor. În prezent.01.L. de utilaje şi tehnologia necesară pentru fabricarea dalelor şi pavelelor. a desfăşurat mai multe activităţi.A. ROLUX G S. din surse proprii. datorită cererii şi puterii de cumpărare extrem de scăzută a populaţiei.R.R. firma este înregistrată la Registrul Comerţului cu următorul cod C. benzinăriilor. ROLUX G S. care îi conferă o mare productivitate şi eficienţă în activitatea desfăţurată.L. parcărilor. În ceea ce priveşte calitarea produselor.C. Aceste produse sunt agrementate tehnic de MLPAT cu AR 006 – 01/063 -2000. parcurgând următoarele etape:  În perioada 15.E.L.R.1996 firma a avut ca principal obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul alimentaţiei publice. le produce sunt dalele din beton folosite pentru traficul pietonal şi carosabilul uşor şi pavele din beton utilizate pentru carosabilul uşor. aleelor pietonale şi carosabilelor.N 2361 după noul C. a fost înfiinţată în ianuarie 1992. Firma are în dotare 3 corpuri de hală.N. J29/89**/1992. firma a decis achiziţionarea.01.C.R. este următoarea: 5 .C.Unul dintre obiectivele urmărite pe termen lung de către S. S.CAPITOLUL II A. conform Legii 31/90 la Registrul Comerţului Ploieşti sub nr.  Începând cu 18.L. îl reprezintă îmbunătăţirea permenentă a produselor şi serviciilor oferite clienţilor. În consecinţă.

contabil Compartiment resurse umane Compartiment aprovizionare Compartiment desfacere Inginer Şef Secţie Contabil şef Atelier Contabil Muncitori Sursa: Conform datelor furnizate de S.Administrator Director economic Director comercial Director tehnic Compartiment financiar .C. ROLUX G SRL şi prelucrare autor 6 .

Constanţa. Eitura Tipo Moldova.V. caz în care societatea realizează un profit suplimentar.L. are de plată la bugetul de stat T.A. IMPACTUL T. sumă ce trebuie achitată în data de 25 a lunii următoare.2.C. aflându-se în situaţia de a contracta un împrumut bancar. metode şi tehnici de valorificare a informaţiei contabilfinanciare în procesul decizional. ROLUX G S.V. asupra ratelor de lichiditate şi de solvabilitate în sensul creşterii acestora apare în situaţia în care agentul economic are de plată la bugetul de stat T.A.Dan Radu Rusanu – Finantele Publice . ASUPRA LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII SOCIETĂŢII Raportul integral al taxei pe valoarea adăugată nu generează micşorarea valorii ratelor de solvabilitate şi de lichiditate.2 2.A.B.V. asupra fluxurilor de trezorerie se referă la influenţa acesteia asupra indicatorilor echilibrului financiar.1. determinat de rata dobânzii.. prin accelerarea procedurilor de încasare a creanţelor de la partenerii de afaceri. Analiza lichidităţii4 se realizează pe baza datelor: Gradul general de lichiditate Disponibilităţi Total activ Trebuie să fie cuprins între 1.V.V.3 În situaţia în care vânzările rămân constante şi termenul de scadenţă nu se modifică. rezultă că societatea beneficiază de un surplus de trezorerie pentru 25 zile. prin folosirea de disponibilităţi.2.A.Ed. În caz contrar se reduce proporţional cu numărul de zile aferente neîncasării contravalorii facturilor emise. ASUPRA FLUXURILOR DE TREZORERIE Analiza impactului T. cu condiţia ca suma pentru vânzările efectuate să fie încasată de la terţi până la data de întâi a lunii următoare. Dacă societatea are de recuperat T. INFLUENŢA T. IMPLICAŢIILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ASUPRA RENTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII 2. 2006.A.Fundatiei Romania de Maine 2006 4 Neculai Tabără...2. atunci se va confrunta cu necesitatea de disponibilităţi. sau să diminueze volumul creditului acordat clienţilor. concepte. şi diminuarea stocurilor prin accelerarea vitezei de rotaţie a acestora. beneficiind de un surplus de trezorerie. Eitura ExPonto. practicată de băncile comerciale.A. 7 . Elena-Doina Dascalu.R.V. Mirela Păunescu – Contabilitate şi fiscalitate în dezvoltarea firmei. Emil Horomnea – Analiza contabil-financiară: Teorii.V.A. = x 100 2 3 Ana Morariu. societatea beneficiază din partea statului de un credit constant.5 şi 2%. Gabriel Radu. În situaţia în care S. Iaşi. Influenţa T. Aceste măsuri vor conduce la scăderea ratelor de lichiditate şi solvabilitate.

71% 406.1.09% 338.031 2.00% 20.00% 0. societatea nu dispune de lichidităţi datorită investiţiilor mari făcute în echipamente şi instalaţii de producţie. acest lucru poate fi înţeles ca un fapt pozitiv. Deşi nu se încadrează în valorile normale.93% 2006 2007 2008 Gradul general de lichiditate Gradul net de lichiditate Sursa: Datele furnizate de S.845 Gradul net de lichiditate trebuie să fie cuprins între 3 şi 5%.915 Gradul net de lichiditate 2006 = x 100 = 25. Ca şi la indicatorul precedent.26% 1.989 3.09% şi respectiv 0.71% 0. În anii 2006 şi 2008.2008 Gradele de lichiditate 30.36% 532.A.36% 1. Scăderea gradului de lichiditate în ambele formule arată faptul că societatea are de recuperat T.811 Din analiza gradului general de lichiditate pe cei trei ani putem trage concluzia că în anul 2006 societatea dispunea de lichidităţi ce puteau fi plasate în investiţii.00% 25. pe când în anii 2007 şi 2008 disponibilităţile reprezintă 1.00% 3. de la stat şi se confruntă cu necesitate de disponibilităţi. ROLUX G SRL şi prelucrare autor 8 . Gradul net de lichiditate = societatea are multe disponibilităţi neinvestite în anul 2006.40% 919.915 x 100 = 3.09% 0.C.685 x 100 = 0.93% 68.900 x 100 = 0.00% 10.Gradul general de lichiditate 2006 Gradul general de lichiditate 2007 Gradul general de lichiditate 2008 = = = 17. 2. Grafic nr. Disponibilităţi x 100 Total active circulante 17.40% 0.V.685 Gradul net de lichiditate 2007 = x 100 = 1.71% din acivele circulante.980 3. Evoluţia gradelor de lichiditate îm perioada 2006 .00% 15.114.357 2. firma gestionând bine banii şi investind pentru a avea profit ulterior.00% 5.26% 25.900 Gradul net de lichiditate 2008 = x 100 = 0.

357 – 134. Active circulante Datorii curente 68.8.542 406.54 2 406.980 Solvabilitatea generală 2006 = = 0.993 338.84 5 Solvabilitatea generală 2008 = = 0.19 419.95 3 Solvabilitatea generală trebuie să fie cuprinsă între 1.980 – 15. Iosefina Morosan – Analiza economico – financiara. nivelul acesteia rămâne aproape dublu faţă de limita minimă.67 145. demonstrând faptul că societatea poate face faţă datoriilor. În fiecare an solvabilitatea Solvabilitate generală = generală a firmei este mai mică decât 1. Editura Fundaţiei România de Mâine.65 312.929 Valorile normale ale solvabilităţii generale sunt cele mai mari de 16.99 407. Se observă o scădere a acestora în anul 2006 faţă de 2007.989 Solvabilitatea globală 2006 = = 3. Deşi scade în fiecare an.2006 9 .6 şi 1.224 919.953 Solvabilitatea imediată trebuie să fie cuprinsă între 0. Active circulante .312 Solvabilitatea imediată 2006 = = 0.934 Solvabilitatea imediată 2007 = = 0. Solvabilitate imediată = 5 6 Iosefina Morosan – Analiză economico – financiară. ca apoi să înregistreze iar o uşoară creştere în anul 2008.845 – 182.993 338.6 şi 1. 2006.Stocuri Datorii curente 68.08 312.96 567. Editura Fundatiri România de Mâine.67 79.35 7 Solvabilitatea generală 2007 = = 1.6.55 407. datorită creşterii datoriilor.250 1. Acest lucru se datorează datoriilor curente care au valori mai mari.114. În toţi cei trei ani Solvabilitate globală = societatea prezintă o solvabilitate generală foarte bună.866 Solvabilitatea imediată 2008 = = 0.86 79.811 Solvabilitatea globală 2008 = = 1.Analiza solvabilităţii5 se face pe baza ratelor: Total activ Datorii totale 532.031 Solvabilitatea globală 2007 = = 2.

C. INFLUENŢA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ASUPRA RATELOR DE ECHILIBRU FINANCIAR ŞI DE RANDAMENT Un rol important în analiza unei societăţi îl au ratele de echilibru financiar.708 = 546. Acestea exprimă capacitatea firmei de a-şi finanţa stocurile şi activele din surse proprii. şi prelucrare autor 2.86 387.747 = = 0. ceea ce înseamnă că are de recuperat T.2. Dacă societatea are de plată T.249 499. scăzând în anul 2008 sub acesta.A.99 0.67 2 1 0 0. În caz contrar are loc o scădere a acestor rate.77 Georgeta Vintilă – Gestiunea financiară a întreprinderii. 10 .A.V. Editura Didactică şi Pedagogică. adătând totodată şi nivelul de autonomie financiară a societăţii.. având datorii tot mai mari. ROLUX G SRL.2.55 2006 2007 2008 Solvabilitatea globală Solvabilitatea generală Solvabilitatea imediată Sursa: Conform datelor furnizate de S. Evoluţia ratelor de solvabilitate în perioada 2006 .08 0.3.65 1. De aici rezultă că firma se confruntă cu necesităţi de disponibilităţi. înseamnă că societatea va putea folosi disponibilităţile create şi să renunţe la credite.67 0.V.19 3.83 499.763 + 106. ratei de finanţare a stocurilor şi scăderea ratei datoriilor. Ratele de echilibru financiar sunt: Rata autonomiei financiare7 Rata autonomiei financiare 2006 Rata autonomiei financiare 2007 Rata autonomiei financiare 2008 7 = Capital propriu Capital propriu + Capital împrumutat 387. Grafic nr.2008 Ratele de solvabilitate 4 3 2. de la stat. Aceasta va conduce la creşterea ratei autonomiei financiare.96 1.882 = 0.În anii 2006 şi 2007 solvabilitatea imediată a firmei se află la limita inferioară a intervalului optim. 2.763 = = 0. Bucureşti.747 + 65.86 1.

895 + 338.239 + 406. Ea nu are decât un caracter potenţial dacă nu este susţinută de mijloace financiare efective.Finantele Intreprinderii. şi anume faptul că societatea a avut de recuperat T. Eitura Economică.78 425.22 Rata datoriilor 2007 = 1 – 0.A.747 = = 0. Deşi scade în perioada 2006 – 2008. la bugetul de stat. 2006 11 .619 Rata de finanţare a stocurilor 2008 = = 0. de la bugetul de stat.387 Rata de finanţare a stocurilor 2006 = = 1.546.44 Rata datoriilor 2008 = 1 – 0.64 = 0. rata datoriilor confirmă acelaşi lucru.V.5. de la buget în anul 2007 iar în 2008 a avut de plătit la buget.36 Aflată în strânsă corelaţie cu rata autofinanţării activelor.78 = 0. surplusul monetar degajat prin creşterea trezoreriei nete.A.976 Valorile optime a ratei autonomiei financiare sunt cele mai mari de 0. adică cash-flow-ul (de 262.18 182.858 = = 0.312 53. în condiţiile în care taxa pe valoarea adăugată este considerată principalul factor de influenţă. un surplus financiar degajat de activitatea rentabilă a întreprinderii.882 + 159. Capacitatea de autofinanţare exprimă.56 = 0.18 în 2008 Rata de finanţare a stocurilor8 = este o consecinţă a faptului că societatea are de recuperat T.5). Fond de rulment Stocuri 27. Editura Fundaţiei România de Mâine.V.980 = 499.V. 8 10 Nicolae Georgescu – Analiza bilanţului contabil.79 în anul 2006 la 0. Ori. Marin Dumitru.64 673. deci.845 Rata autofinanţării activelor 2006 Rata autofinanţării activelor 2007 Rata autofinanţării activelor 2008 Considerând ca principal factor de înfluenţă a ratei implicaţiile taxei pe valoarea adăuagtă.V.A. în timp ce în anul 2008 a avut de plătit T. rata autonomiei financiare a societăţii rămâne mult peste valoarea minimă.357 706. Rata datoriilor = 1 – Rata autofinanţării activelor Rata datoriilor 2006 = 1 – 0..40 134.934 33.576 Rata de finanţare a stocurilor 2007 = = 0.79 15.56 552. descreşterea ratei autofinanţării activelor între anii 2006 şi 2007 arată că societatea a avut de recuperat T.A. Bucureşti.866 Scăderea foarte mare a ratei de finanţare a stocurilor de la 1.609 + 68. Rata autofinanţării activelor = Capital propriu Active fixe + Active circulante 387.763 = 0.

Constanţa.2.75% 658. Gabriel Radu.3. costurile pe care la antrenează vor conduce la micşorarea ratei rentebilităţii economice şi a ratei rentabilităţii financiare. Rata rentabilităţii financiare11 Rata rentabilităţii financiare 2006 Rata rentabilităţii financiare 2007 9 = Rezultat x 100 Capital propriu 51.35% la 5. 9 Grafic nr. de la 16.270 Rata rentabilităţii economice 2006 = x 100 = 14. 2006 12 .A. Editura ExPonto.Metode si procedee de calculatia costurilor Editura Fundaţiei România de Mâine. ROLUX G SRL şi prelucrare autor În ceea ce priveşte ratele de rentabilitate se cunoaşte că raportul neutral în care se află taxa pe valoarea adăugată în cazul în care agentul economic este plătitor de T.C.5 1 0.10Pentru cazul în care taxa pe valoarea adăugată nu este deductibilă în totalitate. Mirela Păunescu – Contabilitate şi fiscalitate în dezvoltarea firmei.V.017 x 100 = 7.35% 919. sau nu are prorată de 100%.dovedeşte că cea mai mare parte a acestei capacităţi de autofinanţare este susţinută de o trezorerie efectiv disponibilă.680 Rata rentabilităţii economice 2008 = x 100 = 5.60% 10 11 Ana Morariu.044 = x 100 = 7.08%.932 = 112.5 0 2006 2007 2008 Rata autonomiei financiare Rata autofinanţării activelor Rata de finanţare a stocurilor Rata datoriilor Sursa: Conform datelor furnizate de S. Evoluţia ratelor de echilibru financiar în perioada 2006 – 2008 Ratele de echilibru financiar 2 1. pentru că agentul economic efectuează operaţiuni care nu sunt scutite.989 150.811 Rata rentabilităţii economice înregistrează o uşoară creştere în anul 2007 ca apoi în anul 2008 Rata rentabilităţii economice = să scadă foarte mult.12% 532. Lucian Popescu.08% 1.114. Rezultatul ec. şi efectuează operaţiuni cu prorata 100% nu va modifica ratele de rentabilitate.Aurelian-Virgil Baluta. x 100 Activ total 75. 2006.233 Rata rentabilităţii economice 2007 = x 100 = 16.031 56.

V.609 = x 100 = 79.57% 1.239 = x 100 = 60.4.989 552.C.150 Luând în considerare influenţa T.031 673.473.114. Acest lucru rezultă din scăderea pe care o înregistrează în fiecare ani.318.811 Ponderea activelor imobilizate 2006 Ponderea activelor imobilizate 2007 Ponderea activelor imobilizate 2008 13 . şi prelucrare autor 2.39% 1.00% Rata rentabilităţii economice Rata rentabilităţii financiare Sursa: Conform datelor furnizate de S.00% 10. Grafic nr.85% 532.2.943 47. ROLUX G SRL. putem trage concluzia că firma a efectuat operaţiuni pentru care este scutită de plata taxei pe valoare adăugată. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE A ÎNTREPRINDERII • STRUCTURA ACTIVULUI 1. 2. Evoluţia ratelor de rentabilitate în perioada 2006 – 2008 Ratele de rentabilitate 2008 2007 2006 0. asupra ratei rentabilităţii financiare.00% 20.00% 15.895 = x 100 = 60.1.4.16% 919.00% 5.A.118 Rata rentabilităţii financiare 2008 = x 100 = 3. Pondera activelor imobilizate Ponderea activelor imobilizate = Active imobilizate x 100 Activ total 425.

6. 2004. Nicolae Georgescu – Analiză economico – financiară. Vasile Robu. Evoluţia ponderii activelor imobilizate în perioada 2006 – 2008 Ponderea activelor imobilizate 100 80 60 40 20 0 2006 2007 Ponderea activelor imobilizate 2008 Sursa: Conform datelor furnizate de S.5. Cu trecerea timpului situaţia se schimbă activul circulant începând să crească în totalul activului. 14 . Grafic nr.94% din totalul activului.C. 2. Editura Economică. Acest lucru se explică prin faptul că societatea a investit la început în imobilizări cu scopul de a-şi înmunătăţi activitatea de 12 Gheorghe Vâlceanu. Evoluţia structurii activului în perioada 2006 – 2008 Structura activului 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2006 2007 2008 Active imobilizate Active circulante Sursa: Conform datelor furnizate de S. Bucureşti. ROLUX G SRL şi prelucrare autor Grafic nr. ducând la scărerea ponderii activelor imobilizate.Această rată măsoară importanţa relativă a activelor pe termen lung în totalul activelor societăţii12. ROLUX G SRL şi prelucrare autor Din analiza indicatorilor şi a graficului evoluţiei structurii activului se poate observa că în anul 2006 activele imobilizate au o pondere însemnată. 2.C. în timp ce activele circulante reprezintă doar 12.

ca şi elemente ale pasivului. ROLUX G SRL. Grafic nr. ROLUX G S. şi prelucrare autor C. pe baza graficului evoluţiei structurii pasivului. 2.94% în anul 2008.6. În cursul lunii februarie se înregistrează următoarele operaţiuni: 15 .L. putem trage următoarele concluzii: în anul 2006 capitalurile proprii sunt mult mai mari decât datoriile totale.C. utilizează pentru gestiunea mărfurilor şi a produselor finite inventarul permanent. Această creştere a datoriilor totale se justifică prin achiziţiile în leasing realizate de firmă.3.R. iar ca metodă de evaluare. ROLUX G S.R.38% în 2007 şi la 49.producţie iar în prezent beneficiază de echipamente tehnologice şi utilaje care îi permit să realizeze într-un timp mai scurt poduse finite de calitate. Acest lucru duce la diminuarea ponderii capitalurilor proprii ale firmei de la 72.75% în anul 2006.62% în 2007 şi 50. la 54.25% în anul 2006.06% în 2008. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 2.C.C. • STRUCTURA PASIVULUI Luând în considerare doar capitalurile proprii şi datoriile totale. la 45. S. Evoluţia structurii pasivului în perioada 2006– 2008 Structura pasivului 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2006 Datorii totale 2007 2008 Capitaluri proprii Sursa: Conform datelor furnizate de S. MONOGRAFIE CONTABILĂ PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ LA S. evaluarea la cost de producţie. Pe parcursul celor trei ani se observă o creştere progresivă a datoriilor totale de la 27.L.

C.8 626 Furnizori 120.89 Analitic S. deductibilă Se achită datoria către furnizor cu chitanţa nr.107.C. deductibilă Se achită datoria către furnizor cu ordinul de plată nr. 19%. 3.A. VEPEX S. NUB 301 Furnizori Materii prime Analitic S. 4426 T.01. 4426 176.A. 2486719. 19%.C.L. 03.A. NUBIOLA S. 8043681. % = 401.A. T.2008: Se cumpără de la S.valoare la cost de achiziţie: 1.C. 80 bidoane colorant la preţ de achiziţie 35 lei/buc. VEP = % 1.A.V.89 T. conform facturii nr.A.8 T. 17.332 16 .89 301 Furnizori 950. ROMTELECOM S.C. ROM 142.00 Venituri din sconturi obţinute 02.V.800 532 3. VEPEX S.89 Furnizori 5121 1. % = 401. VEPEX S.2008: Se primeşte factura nr. NUB = 5311 Furnizori Casa în lei Analitic S. ROMTELECOM S.L.C. T.A.8 Furnizori Casa în lei Analitic S.rabat 5%: 50 lei Valoare netă contabilă: 950 lei .0 Cheltuieli poştale şi taxe de telecom. În momentul cumpărării.000 lei .126.02.V. NUBIOLA S.126. deductibilă 19%: 176.R.A.02.C.C. sunt acordate următoarele reduceri: rabat 5% şi scont 2%.. în valoare de 120 lei. Conturi la bănci în lei 767 19. 401.R.02.V.2008: Se cumpără de la S.scont de decontare 2%: 19 lei Valoare netă financiară: 931 lei . 1452365: 401. conform facturii nr. Analitic S. 4426 22.T. 2189327 la telefon de la S. deductibilă Se plăteşte datoria faţă de furnizor cu chitanţa nr. .A.00 Materii prime Analitic S. NUBIOLA S. T.C.L. (Anexa 9) 401.89 lei % = 401.R.V. ROMTELECOM S.332 2. 2576430.A. ROM = 5311 142.V.A.A. 40 m3 nisip 0-3 la preţ de achiziţie 25 lei/m3. 19%.V.A. VEP 1.

401.C.A.L.800 lei. colectată Costul de producţie efectiv al pavelelor este de 35 lei/m2. % = 408.A. de la S. TRITON S. T.16. 4428 T. neexigibilă Se înregistrează primirea facturii nr. TRI = % 10.2008.A.710 Clienţi 701 9.000 Analitic S.C.02.A.C.A.140 17 .C.520 8. TRITON S. ISTRATRANS S. T. 06. ROMAVA S. aferentă.A.C.V. 05.04.A. 19%.A. ROM 3023 Furnizori facturi nesosite Materiale pentru ambalat Analitic S. iar diferenţa se încasează în 3 rate egale în următoarele luni. ROMAVA S. ROM = 401. 13 creanţa de la client: 4111. 250 3.L la preţ de vânzare 32 lei/m2. ROMAVA S. IST Clienţi Analitic S.000 lei plus T.2008: Se cumpără fără factură folie pentru paletat la preţ de achiziţie de 2.C.V. Venituri din vânzarea prod. 4111. 19%.02.A.V.02. 225 m2 pavele la preţ de vânzare 40 lei/m2. 1500021 şi se achtă datoria către furnizor din cont cu ordinul de plată nr.875 Variaţia stocurilor Produse finite Se încasează conform extrasului de cont nr.02. ROMAVA S. neexigigilă Se achită datoria faţă de furnizor cu ordinul de plată nr. 408. TRI 10.V.000 380 1.2008: Se vând cu plata în rate conform facturii nr.2008: Se vând conform facturii nr.332 532 3.R.A. = % 701 Venituri din vânzarea prod.A. ROMAVA S.A. deductibilă T. 5121 Conturi la bănci în lei = ISTRATRANS S.A.710 Clienţi Analitic S.800 532 3. 16.V.C. 4426 = 4428 T.C. 4111. colectată 4428 9.R. finite 4427 1. finite 4427 T.V.332 2.V. T. ROM = 5121 Furnizori Conturi la bănci în lei Analitic S.A. 1500021 din 08.V. 19%.V.C.A. În momentul vînzării se încasează 2. 3267152.332 m 2 dale către S. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 7. ROM Furnizori facturi nesosite Furnizori Analitic S.710 T.C. 3267164 către S.A.A. Analitic S. Ulterior se primeşte facura nr. TRITON S.

19%. MET = 5121 297.V.A. 4111. ZOR Clienţi Analitic S.C. De la S.V.307 5. conform facturii nr. % 701 Venituri din vânzarea prod.A. Valoare externă = 200 sticle x 5€/sticlă = 1. METRO S.5 Furnizori Conturi la bănci în lei Analitic S. = 6.02.02. ISTRATRANS S. asigurând şi transportul în valoare de 300 lei.A.A. taxă vamală 5%. ZORILEX S.A. finite 704 Venituri din ucrări executate şi servicii prestate 4427 T.02... deductibilă Se achită datoria către furnizor cu ordinul de plată nr.000 300 1.L.307 4921311. colectată Costul de producţie efectiv al dalelor este de 22 lei/m2. ZOR Conturi la bănci în lei Clienţi Analitic S.340 lei 18 . 200 sticle colorant pentru pardoseli la preţ extern 5€/sticlă. 10 creanţa de la client: 5121 = 4111.A 08.R. METRO S. METRO S. MET 297. inventar 4426 47.000€ x 3. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 Variaţia stocurilor Produse finite Se încasează conform extrasului de cont nr. comision vamal 0.2008: Se vând conform facturii nr.380 Conturi la bănci în lei Clienţi Analitic S.C.C.C.5%. 3267212.A. 15 creanţa de la client: 5121 = 4111.V. ZORILEX S.400 6. ZORILEX S.34 lei/€.A. 19%. 09.V.34 lei/€ = 3. % = 401. neexigibilă Costul de producţie efectiv al dalelor este de 28 lei/m2.0 Materiale de natura obiectelor de Analitic S.C. 047329 un birou în valoare de 250 lei.V. curs în vamă 3.36 lei/€. T.2008: Se cumpără de la ALDERI din Turcia.20.000€ 1. IST 2. T. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 7.A.C.2008: Se cumpără cu factura nr. 07.007 4.C. Datoria externă se achită prin cont la 3.A.5 T.000 Variaţia stocurilor Produse finite Se încasează conform extrasului de cont nr.T. 200 m2 dale la preţ de vânzare 25 lei/ m2 către S. 401.A.5 303 Furnizori 250.

Ambalajele nu se restituie ca urmare a degradării lor: 608 = 409. Se achită datoria faţă de furnizor prin cont cu ordinul de plată nr.5 Se achită datoria faţă de furnizor prin cont cu ordinul de plată nr.760 Furnizori Conturi la bănci în lei Analitic S..ALD 3.A deductibilă = 4427 T.7 lei = 669. 4426 T. taxe şi vărsăminte asimilate – taxă vamală 447 16.V. 2. VEGA S.V.A.5% x 3.C. VEGA S.0 Alte imp.000 760 600 371 Mărfuri = 401.A.A conform facturii nr.5 lei % 3.C.2008: Se cumpără de la S.V.340 Furnizori Analitic ALDERI 665 20 Cheltuieli din dif.V.C.360 401. 19 . VEGA S. % = 401.02.7 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate – comision vamal 4426 T.7 lei T. VEG 114 T.A.6 lei/buc. împreună cu lăzi restituibile în valoare de 600 lei. VEG Furnizori – debitori Analitic S.0 Furnizori Analitic ALDERI 446 167. VEG 302 Furnizori Materiale consumabile Analitic S.A. deductibilă aferentă ambalajelor: 4426 = 401. VEGA S.523.V. 8034562.340 lei = 16.523.A.340 lei = 167 lei Comision vamal = 0.7 lei Cost achiziţie în vamă = 3. 28: 5.A. deductibilă 409. Se primeşte factura nr.Taxă vamală = 5% x 3.A. colectată 669.340.. VEG = 5121 4. de curs valutar 10..V. VEGA S. 8034583 din 14.360 4.C.500 cărămizi la preţ de achiziţie 1. deductibilă Furnizori Analitic S.C.C.A. VEGA S. 22: % = 5124 3.A.A.7 401. VEG 600 Cheltuieli privind ambalajele Furnizori – debitori Analitic S. deductibilă = 19% x 3.ALD Conturi la bănci în valută 3.523.02.2008 cu T.

02.A.2008: Se vând cu avizul nr.C. TAGORE S.03.2008.V. 418. LAF 150 Furnizori – debitori Analitic S. împreună cu 6 paleţi restituibili în valoare de 150 lei. LAF = 5121 952 Furnizori Conturi la bănci în lei Analitic S.C.482 20 .A. LAF 1. LAF 150 Furnizori Furnizori – debitori Analitic S.V. LAFARGE S. Analitic S. neexigibilă T. LAFARGE S. 12. TAGORE S.102 301 Furnizori 800 Materii prime Analitic S.R. Se achită contravaloarea materiilor prime cu ordinul de plată nr.A.282 1. 4428 = 4427 T.282 = 9.R. 32 saci de ciment la preţ de achiziţie 25 lei/sac. 4426 152 T.02.L.A. 3267234 din 16.282 7.A.C. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 Variaţia stocurilor Produse finite Se încasează conform extrasului de cont nr. deductibil aferent acestora din casă cu chitanţa nr. 34: 401.C. 195 m2 pavele la preţ de vânzare de 40 lei/m2. Analitic S.A. TAGORE S.2008: 4111.C. de la S.02. LAFARGE S. % 701 Venituri din vânzarea prod. VEG = 5311 714 Furnizori Casa în lei Analitic S.A.facturi de întocmit Analitic S.A. deductibilă 409. 563217 către S.R. colectată Costul de producţie efectiv al pavelelor este de 35 lei/m2. finite 4428 T.C.C.825 9. LAF = 409.L..L. T.A 19%. TAG Clienţi Clienţi .V.V. TAG Clienţi . LAFARGE S. 19%.R.A.C. VEGA S..A.Se achită ambalajele şi T. Se restituie paleţii furnizorului furnizorului: 401.C.V.L.C. 401. neexigibilă Ulterior se întocmeşte şi se trimite factura nr. 2486794 din 14.C.facturi de întocmit Analitic S.V. T.482 9. % = 401.A. LAFARGE S.A. 17 creanţa de la client: 5121 = 4111.A.V. LAFARGE S. TAG Conturi la bănci în lei Clienţi 6. TAGORE S. 13. TAG = 418.2008: Se cumpără conform facturii nr. 2810647.800 1.

750€ (4.02.150 Clienţi Venituri din vânzarea produselor Analitic GALAS finite Costul de producţie efectiv al dalelor este de 29 lei/m2.V. 25 m2 dale. către GALAS din Republica Moldova.02.5€/m2 = 4. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 Variaţia stocurilor Produse finite 21 = 814 600 114 100 525 .V. PROMOLAND S. la preţ de vânzare 24 lei/m2. 14.150 lei) 4111.4 lei/€ = 16.V.150 Clienţi Analitic GALAS 765 95 Venituri din dif.150 Variaţia stocurilor Produse finite Se încasează conform extrasului de cont nr.L. PRO Clienţi Analitic S. 19%. 4426 19 T. către S. T.L. GAL = 701 16.A. benzină premium plus în valoare de 100 lei.C. 4111.A. 21 creanţa de la client: 5124 = % 16. 500 m2 dale la preţ extern 9.R.C. 3267301.5€/m2. împreună cu paleţi restituibili în valoare de 100 lei.2008: Se vând conform facturii nr.R.A. 3267299. PET 119 3022 Furnizori 100 Combustibili Analitic S. 341 de la S. PETROM S.L.750€ x 3. % 701 Venituri din vânzarea prod.C. de curs valutar 15. PETROM S. tva 19%.L.C. colectată 419. PROMOLAND S. 401.A. curs la facturare 3.02.Valoare externă = 500 m2 x 9. GAL 16.A. deductibilă Se achită datoria către furnizor cu numerar. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 14. Costul de producţie efectiv al dalelor este de 21 lei/m2.2008: Se cumpără cu bonul fiscal nr.R.2008: Se vând cu factura nr.R. 16. PROMOLAND S.C. PRO Clienţi – creditori Analitic S. % = 401.A. finite 4427 T. TAGORE S. PETROM S.C.4 lei/€.245 Conturi la bănci în valută 4111.C. PET = 5311 119 Furnizori Casa în lei Analitic S.Analitic S.

IDE Furnizori Analitic IDEAL WORK 4427 T.A. PABYS TOUR S. % 1.330.R. colectată Costul de producţie efectiv al pavelelor este de 34 lei/m2. PROMOLAND S. cu factura nr.A. PRO 814 Casa în lei Clienţi Analitic S.C.V.L.V.V. PAB Clienţi Analitic S..27 Clienţi 701 133. PROMOLAND S.R.2008: Se vând conform facturii nr.424.00 Analitic S. 100 saci mixturi pentru pardoseli industriale la preţ extern 10€/sac.V.27 T. 35 m2 pavele la preţ de vânzare 38 lei/m2.70 701 1.27 lei reprezentând 10% din valoarea produselor. 301 Materii prime = 401. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 1.R. 19%.190 Variaţia stocurilor Produse finite Se încasează conform extrasului de cont nr.C.582. PRO = 4111. finite 4427 252.L.L. Venituri din vânzarea prod.A.400 4426 = 646 T. curs la facturare 3. 19%.A.L. PROMOLAND S.V.R. 2006326 creanţa de la client: (Anexa 10) 5311 = 4111. La primirea produselor. 17.00 Venituri din vânzarea prod.C.4 lei/€. finite 4427 25.R. clientul reclamă suma de 158.4 Conturi la bănci în lei Clienţi 3 = 22 .C. PRO 814 Clienţi – creditori Clienţi Analitic S.C. T. 3267305 către S.02. necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.2008: Se cumpără de la IDEAL WORK din Italia.R. PAB 1. 4111. colectată 3. 24 creanţa de la client: 5121 = 4111.IDE 238 301 Furnizori 200 Materii prime Analitic IDEAL WORK 4426 38 T.V. Analitic S. 2794107.02.Se încasează cu chitaţa nr. colectată Se diminuează creanţa de la clienţi cu valoarea produselor necorespunzătoare: 4111.V. Se primesc paleţii de la client: 419.A deductibilă Separat se evidenţiază transportul: % = 401.A. Se achită datoria la acelaşi curs.L.70 T. PABYS TOUR S.C. PAB = % 158. PABYS TOUR S.A deductibilă 19.L. suportând şi cheltuieli cu transportul de 200 lei plus T.

C.V. din Timişoara. VEP = 5121 Furnizori Conturi la bănci în lei Analitic S.677. 19%.A.400 Materii prime Analitic S.C.C. 4426 266 T.2008: 401. VEPEX S.02.410 lei 267. T.C.A.A. colectată Costul de producţie efectiv al dalelor este de 21 lei/m2. la preţ de achiziţie 25 lei/m2.02. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 1.A.500 lei 90 lei 1.666 3024 Furnizori 1. T. 1496722 de la S. ATIC S.L.710 5.V.V.02.A.000 lei plus T. finite 4427 T.A. 38: 401.C. % = 401. VEP 301 Furnizori Materii prime Analitic S.R.A. anvelope Pirelli 295/40 R20 Scorpion la preţ de achiziţie de 1.T.950 S.A.0 267.V. 1563281 din 22.000 950 1.V. 19%.A. T.A % 701 Venituri din vânzarea prod. deductibilă 4428 T. 3267322 către S.2008: Se vând conform facturii nr.V.A.V. VEPEX S. în momentul cumpărarii. neexigibilă Se achită datoria cu ordinul de plată nr. 560 m 3 pietriş categoria 3-7. fiind asigutare şi 4111.A. VEPEX S.valoare la preţ de vânzare: . conform facturii nr. 23. ATI = 5121 1. 8049720. 20.A. VALMAR S.A. deductibilă Se achită datoria faţă de furnizor cu chitanţa nr.260 23 .C.A. diferenţa în 3 rate egale. VAL Clienţi Analitic S. 4426 T.Analitic S.V. 21. 60 m2 dale la preţ de vânzare 25 lei/m2.C. .660 14.V. ATIC S.C.2008: Se cumpără de la S. VALMAR S.666 Furnizori Conturi la bănci în lei Analitic S.remiză 5%: Valoare netă contabilă: .9 1. colectată 19%: 1. % = 401. ATIC cheltuielile cu transportul de 200 lei. PABYS TOUR S. Plata se face în rate astfel: 5.410. În momentul vânzării se acordă clientului ca reducere: remiză 6%.400 lei.C.A.2008: Se cumpără comform facturii nr.9 16. 19%.02.A.9 lei = 1. ATI 1.

2897014: 401.20 605 Furnizori 280.A 25. cu chitanţa nr.02. MUN = 5311 333.400 Variaţia stocurilor Produse finite Se încasează conform extrasului de cont nr. 27.C.9 Conturi la bănci în lei Clienţi 0 Analitic S. 1452365 emisă de S. deductibilă Se plăteşte datoria faţă de furnizor cu chitanţa nr.Variaţia stocurilor Produse finite Se încasează conform extrasului de cont nr. conform facturii nr. RODIPET S. 19%.C.A. deductibilă Se plăteşte datoria faţă de furnizor cu chitanţa nr.39lei/€.C. 4111.C. de terţi 4426 1. şi se întocmeşte Decontul de T.408 Clienţi Venituri din vânzarea prod. % = 401.A.A.A. în valoare de 280 lei.677.65 Alte cheltuieli cu serviciile executate Analitic S.00 Cheltuieli privind energia şi apa Analitic S. 1329754. VALMAR S.35 T. 28 creanţa de la client: 5124 = 4111. RODIPET S. % = 401. în valoare de 15 lei prin casă. 1452365: 401. RODIPE S. 8365794 la energie electrică de la S.A.V.20 T.V. 26. VAL 1. MUN 333. MUNTENIA SUD S.02. BES 24.A. ROD 15. MUNTENIA SUD S. pe luna februarie 2008 : 24 . T.V.A.C. curs la facturare 3. 800 m2 dale la preţ extern 9€/m2. 1732493.2008: Se plăteşte abonamentul la ziarul „Viaţa Liberă” conform facturii nr.2008: Se primeşte factura nr. Descărcăm gestiunea de produsele vândute: 711 = 345 22. 27 creanţa de la client: 5121 = 4111.800 Furnizori Casa în lei Analitic S. MUNTENIA SUD S. BES = 701 24.2008: Se vând către BESCO din Bulgaria. finite Analitic BESCO Costul de producţie efectiv al dalelor este de 28 lei/m2.A. Se achită la acelaşi curs.V.408 Conturi la bănci în valută Clienţi Analitic BESCO La sfârşitul lunii februarie se procedează la regularizarea conturilor de T.A. ROD = 5311 2. 4426 53.V.A.A.00 628 Furnizori 13.20 Furnizori Casa în lei Analitic S.C.C.02.

4423 = 4424 480 T.482.A.980.140.A.00 267.83 4426 4. deductibilă 4426 4423 1.A.00 47.00 1.00 1.20 D 4427 T.A.2008 diferenţa de TVA de plată rămasă după compensare.00 1.00 950.007.00 4426 T.00 19.A.00 532.83 380.00 646.V. 4423 = 5121 1.523.00 TSD 3.00 152.27 646.00 1.00 38.% 6.A. colectată C 6.80 532.59 Sid 480.00 532.59 T.59 TSC 1.35 53.V.00 ∅ ∅ D 4428 T.00 252.V.00 Sfd 570. de plată Conturi curente în lei D RD TSD 4423 T.00 669.724.89 4.V.A. 42 din 24.00 1.V.043.03.00 1.00 RC 3.-ul de plată rezultat cu T. colectată = D 25 .980. de plată C D 4424 T.00 1. de recuperat de la sfârşitul lunii ianuarie 2008.V.24 T.710.24 22.724.00 114. de recuperat C 480.00 1.A.00 TSC 3. deductibilă T. deductibilă C 176.482.523. de plată Se compensează parţial T.V.A.V.50 1.V.A.59 1.A.503.V.523.154. de recuperat Se achită din cont cu ordinul de plată nr.59 TSD 480.V. pe baza cererii de compensare aprobate.50 669.00 TSC 480.154.V.A.00 1.70 25.V.59 RC 1.A.503.59 RD 0 RC 480.710.00 1.523.90 4427 T.043.00 RD 3.523. de plată T.00 266.50 760.00 114. neexigibilă C 532.59 T.A.00 480.V.482.523.

pentru a se putea aprecia la perioade cât mai scurte felul în care sunt respectate condiţiile prestabilite şi pentru a se putea interveni cu cea mai mare promptitudine în eliminarea abaterilor negative sau. când este cazul.24 4.503. 13 Sistemul informatic este partea automatizată a sistemului informaţional din cadrul unui organism economic. Acest proces de cunoaştere operativă devine din ce în ce mai anevoios pe măsură ce gradul de complexitate a sistemului creşte.24 RC TSC ∅ 4.De asemenea.980. ROLUX G SRL şi prelucrare autor CAPITOLUL III SISTEMUL INFORMATIC PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 3. o împletire a intereselor generale cu interesele individuale.1.24 4. de mijloace de producţie şi mijloace de informare. Rolul mesajelor este de a transmite o anumită cantitate de informaţii necesare desfăşurării activităţii.503. Sistemele de informatie manageriala formeaza un element-cheie al controlului managerial. − creşterea vitezei de procesare.503. SISTEMUL INFORMATIC – COMPONENTĂ MAJORĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL Conducerea unei activităţi nu poate fi asigurată în condiţii satisfăcătoare fără cunoaşterea sistematică a modului în care aceasta se desfăşoară.83 ∅ RC TSC 6.980.980. în corectarea prevederilor iniţiale. la planificarea atributiilor si la monitorizarea progresului înregistrat.83 6. O firmă poate fi considerată ca o colectivitate ierarhizată de oameni şi obiective.503. conform obiectivelor propuse.980.83 Sursa: Conform datelor furnizate de S.C.83 6. Sistemul informatic are funcţia de prelucrare automată a datelor pentru obţinerea informaţiilor necesare fundamentării deciziilor şi pentru informare. 13 Lacramioara-Rodica Haiduc . Sistemele de informatii pentru managementul financiar-contabil au menirea de a asigura o mai buna gestionare a resurselor.24 RD TSD 6. Această colectivitate funcţionează cu ajutorul mesajelor. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2006 26 .Management financiar . aceste sisteme pot contribui la evaluarea performantei programelor.contabil. Principalele avantaje oferite de utilizarea sistemelor informatice de către organismele economice sunt: − îmbunătăţirea preciziei rezultatelor prelucrărilor.RD TSD 4.

formularul poate fi depus direct pe site doar de contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerului Finanţelor Publice. conform ISO Standard 3166. − sporirea volumului de informaţii oferite utilizatorilor într-un interval dat de timp.2. PREZENTAREA PROGRAMULUI „DECONTUL PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ” Documentul reprezentativ în materie de T. pentru aceasta se introduce codul de identificare fiscală în căsuţa corespunzătoare. Pentru completarea şi editarea formularului se utilizează echipament informatic.V. Programul informatic de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile.V. După lansarea programului în execuţie şi apăsarea butonului se deschide o fereastră unde trebuie definit plătitorul de T. − sporirea diversităţii şi complexităţii informaţiilor oferite utilizatorilor. banca şi contul contribuabilului. De asemenea se înscrie şi codul CAEN a activităţii pe care firma o desfăşoară.A. sistemul informatic este cel ce înlătură barierele generate de distanţele fizice. 3. Editura Fundaţiei România de Mâine. De asemenea trebuie să ofere un nivel de prelucrare a datelor performant care să ducă la reducera costurilor implicate de gestionarea datelor şi la o mai bună valorificare a datelor. în sprijinul activităţii întregii organizaţii. de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice..mfinante.ro. Se continuă cu definirea denumirii. 14 Rolul sistemului informatic în cadrul unei organizaţii este acela de a diminua timpii necesari operării datelor şi de a diminua semnificariv operaţiile manuale slab productive. 14 Maria Andronie – Auditarea sistemelor informatice de gestiune . a domiciliului.A. Spaţiul din faţa acestuia este rezervat prefixului „RO”. la adresa www. De asemenea. şi se completează automat la un simplu clic pe căsuţă. Acesta se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe suport electronic. este „Decontul privind taxa pe valoarea adăugată”. completat şi depus de toate persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. În cadrul organizaţiei. numărul de telefon. 2006 27 . gratuit. Programul informatic elaborat este folosit pentru toate declaraţiile ficale.− eliminarea forţei de muncă implicate în prelucrarea manuală a datelor.

Pentru a vizializa şi încărca formularul se apasă butonul „Decontul privind taxa pe valoarea adăugată” este împărţit în mai multe secţiuni: Secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”: la afişarea paginii această secţiune apare completată automat cu informaţiile introduse în prima fereastră de dialog.E. Programul nu va rula dacă nu se completează toate câmpurile. Livrările intracomunitare se înscriu în unul din primele două rânduri în funcţie de categoria unde se încadrează.C.” şi „Livrări de bunuri în interiorul ţării şi exporturi”. Secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată” se împarte la rândul ei în două subsecţiuni: „Comerţ intracomunitar şi în afara U.R.A.A.V. Din lista cu toate declaraţiile fiscale se alege formulatul 300 „Decontul privind taxa pe valoiarea adăugată”. La sfârşitul primei subsecţiuni programul calculează automat un sub-total al sumelor.A. În rubrica „pro rata de deducere” se înscrie coeficientul corespunzător.Perioada de raportare o constituie luna şi anul pentru care se întocmeşte decontul. Prin apăsarea tastei ENTER nu se va calcula valoarea T.V.V.L. ROLUX G S. care la S. deoarece firma nu este obligată la plata acesteia. de aceea rubricile T. 28 . este de 100%. aferente sunt haşurate. deoarece nu desfăşoară activităţi scutite de T. În cazul achiziţiilor intracomunitare pentru care se prevede taxarea inversă se vor scrie la poziţia corespunzătoare. Ele sunt scutite.

Livrările de bunuri şi prestările de servicii obişnuite. această rubrică este goală.-ului fiind calculată automat la apăsarea tastei ENTER. care caracterizează activitatea de bază a S.A. Suma de la rubrica achiziţii intracomunitare pentru nevoile firmei reprezintă de fapt toate achiziţiile intracomunitare ale firmei.V. S. ROLUX G S. taxabile cu. Astfel rubricile ce se refetă la revânzare vor rămâne necompletate.V. nu achiziţionează bunuri în vederea revânzării acestora.R. Secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată” se împarte în subsecţiunile: „Achiziţii intracomunitare de bunuri şi alte achiziţii impozabile în România” şi „Achiziţii de bunuri în interiorul ţării şi importuri.R.L.C. ROLUX G S. atât pentru valoare cât şi pentru T. 29 .C. cota 19%. Următorul rând se referă la operaţiile taxabile cu 9%. se înscriu în rândul 6. valoarea T. achiziţii intracomunitare scutite sau neimpozabile”. Cum pro rata în cazul firmei este de 100%. Sumele pentru completarea acestei secţiuni sunt luate din Jurnalul de vânzări.A. De asemenea se calculează un sub-total al acestei subsecţiuni şi un total al secţiunii Taxa pe valoarea adăugată colectată.L.

taxabile cu 19% se trec în rândul 22 iar cele taxabile cu 9% în rândul următor. Prin apăsarea tastei ENTER se realizează un total al taxei deduse. Aciziţiile normale. pe care firma le face pentru a-şi desfăşura normal activitarea . Ultima secţiune este „Regularizarea” 30 .Toate sumele necesare pentru completarea acestei secţiuni sunt luate din Jurnalul de cumpărări.

De asemenea apar numele şi funcţia persoanei care l-a întocmit. CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI PROPUNERI 31 .A.Prin diferenţa dintre totalurile celor două secţiuni programul calculează şi înscrie automat sume corespunzătare la poziţia corectă.V. cu ajutorul butoanelor din fereastra de prezentare a programului. din luna precedentă. de plată (rând 31) sau T. După completarea decontului acesta poate fi listat şi salvat pe dischetă pentru unitatea fiscală. atunci sumele vor fi completate automat din decontul precedent şi prin apăsatrea tastei ENTER se calculează automat suma de plătit pentru perioada raportoare.A.A. Dacă societatea are de plătit sau de recuperat T.V.V. de recuperat (rând 32). Ultima parte a formularului cuprinde prevederi juridice cu privire la completarea şi depunerea decontului. Codul de bare este un element de siguranţă privind autenticitatea formularului. respectiv T.

În funcţie de raportul existent între T. care să permită finanţarea cheltuielilor bugetare angajate de guvern. firma va fi sau nu va fi într-o poziţie favorabilă din punct de vedere 32 . deductibilă şi. dar şi un impact fiscal. se plăteşte lunar. Taxa pe valoarea adăugată este un important instrument de politică fiscală.A.Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care se stabileşte asupra operaţiilor privind transferul proprietăţii bunurilor şi asupra prestărilor de servicii. şi asupra preţului. prin mecanismul său de funcţionare. în pasivul bilanţului. respectiv T.V. Fiecare impozit pe care firma este obligată să-l plătească pentru profiturile/veniturile obţinute sau pentru activităţile desfăşurate are o scadenţă de plată expres specificată în legislaţia fiscală aferentă.A.A. colectată. serviciile şi distribuţia până la vânzările către consumatorii finali.A.A.V. Ea vizează toate fazele circuitului economic.V. şi T. diferenţele care intervin între momentul contabilizării impozitului şi cel al plăţii efective. cum va fi afectată trezoreria firmei ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor fiscale conform legii.V.A. Acest cost este determinat de mai mulţi factori. exercită un impact asupra bilanţului firmei. în principal. Fiecare impozit exercită un dublu impact asupra firmei: pe de o parte este vorba de un cost administrativ legat de acţiunea impozitelor şi taxelor pe care firma îl suportă în calitate de colectoare de impozite. de recuperat în activul bilanţului. a cererii şi a ofertei. postul „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an”. respectiv T. iar pe de altă parte se poate vorbi de un cost de trezorerie. colectată.A. deductibilă şi T.V. implicat de diferitele operaţiuni efectuate de agentul economic. cum ar fi. cu alte cuvinte. termenele de depunere a deconturilor şi de achitare a impozitelor sau termenul de 30 de zile la dispoziţia organului fiscal pentru regularizarea sumelor datorate de către stat. De asemenea la nivelul economiei de piaţă se observă impactul T. Ceea ce poate interesa managementul unei firme este modalitatea în care aceste plăţi se articulează într-un plan general de plăţi periodice. decalajul existent între momentul în care ia naştere obligaţia de plată a impozitelor şi exigibilitatea acestora.V. respectiv producţia. la asigurarea veniturilor bugetare. taxa pe valoarea adăugată influenţează şi activitatea societăţilor comericale. Impactul acesteia asupra bugetului de stat se referă .V. Taxa pe valoarea adăugată. Impactul asupra bilanţului rezultă din compararea conturilor în care se înregistrează taxa pe valoarea adăugată: T. de plată.-ului. Pe lângă impactul asupra bugetului de stat şi asupra economiei.A. postul „Alte creanţe”. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare efectuării operaţiunilor.V. În cazul T.

Dacă acestea au o durată mai mare de 54 de zile.A..A. ROLUX G S. Acestea au fost de 17 zile. prin accelerarea procedurilor de încasare a creanţelor de la partenerii de afaceri.A. dimpotrivă.A. colectată > T. se poate vorbi şi despre o incidenţă fiscală dată de operaţiunile de vânzare şi. majorându-se postul de disponibilităţi sau diminuându-se postul de datorii. este data de 25 a lunii următoare.. atunci se degajă un plus de resurse financiare. atunci se va beneficia de un credit pe timp de 54 de zile. atunci firma va dispune de o resursă financiară. Incidenţa financiară determinată de o operaţiune de cumpărare este dată de durata creditului – furnizori. 44 zile iar în anul 2008 de 55 zile. rezultă că firma va beneficia de un credit pe timp de numai 24 de zile.V. cu impact favorabil asupra trezoreriei întreprinderii.V. În situaţia în care societatea are de recuperat T. respectiv 24 de zile.C. în anul 2008 beneficiind de credite de 65 de zile. s-a constatat că firma acordă credite prea mari clienţilor. În materie de T.V. atunci firma va plăti către bugetul statului o sumă pe care încă nu a încasat-o şi se va confrunta cu un deficit de trezorerie temporar. Aceste măsuri vor conduce la scăderea ratelor de lichiditate şi solvabilitate. Dacă firma realizează o vânzare la date de 1 a lunii. beneficiind de un surplus de trezorerie. ceea ce înseamnă că firma rămâne cu deficit de trezorerie dar nu pentru multe zile.V. şi diminuarea stocurilor prin accelerarea vitezei de rotaţie a acestora.V. asupra ratelor de lichiditate şi de solvabilitate în sensul creşterii acestora apare în situaţia în care agentul economic are de plată la bugetul de stat T.V. Dacă durata creditului acordat de furnizori este mai mică decât termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată către bugetul statului. Dacă vânzarea se efectuează la sfârşitul lunii. Dacă durata creditului acordat de furnizori este mai mare decât termenul de achitare a T. Astfel.V.. sau să diminueze volumul creditului acordat clienţilor. iar termenul de plată a T.financiar. respectiv. Incidenţa fiscală a taxei pe valoarea adăugată colectate depinde de durata creditelor acordate de firmă clienţilor săi.A. de cumpărare. în acest fel acopernidu-se necesarul de fond de rulment. firma are un plus de resurse financiare.R. atunci firma va înregistra un deficit de resurse financiare. dacă T. Influenţa T. până la încasarea datoriilor de la clienţi.A. În ceea ce priveşte creditele obţinute de la furnizori. firma stabileşte în aşa fel contractele cu clienţii încât durata creditelor – clienţi să fie mai mică decât termenul de achitare a taxei pe valoarea adăugată.A. atunci se va confrunta cu necesitatea de disponibilităţi.A. deductibilă.L. 33 . Din analiza efectuată la S. Dacă.V. firma are un disponibil de resurse atrase. aflându-se în situaţia de a contracta un împrumut bancar.

care sunt noţiuni cu totul noi în legislaţia noastră şi sunt specifice numai relaţiilor dintre Statele Membre. în principal.Integrarea României în Uniunea Europeană a adus modificări semnificative în privinţa taxei pe valoarea adăugată. Taxa pe valoarea adăugată este un impozit important la bugetul statului. reprezentând la ora actuală principala sursă de venit a statului. Există obligativitatea întocmirii declaraţiei Intrastat pentru fluxul „introduceri” în cazul achiziţiilor intracomunitare mai mari de 300. sunt majore. cel mai spectaculos impozit.A. chiar şi lipsa unei tranzacţii comerciale.V. Datorită desfiinţării barierelor vamale. este tratată drept transfer de bunuri sau non-transfer.A. Noţiunile de export şi import în relaţia dintre Statele Membre a dispărut. precum şi datorită necesităţii de a aplica aceleaşi reguli ca şi celelalte state în acest domeniu. face din T. fiind înlocuită de noţiuni noi.V. Orice expediere de bunuri din România în alt Stat Membru. Modificările apărute în domeniul T.000 lei şi Intrastat pentru fluxul „expedieri” în cazul livrărilor intracomunitare mai mari de 900. ca urmare a desfiinţării barierelor vamale între statele membre. De asemenea au fost introduse Declaraţiile recapitulative privind achiziţiile şi livrările intracomunitare. precum livrarea intracomunitară şi achiziţia intracomunitară. controlul mişcării bunurilor între Statele Membre se realizează prin intermediul sistemului electronic VIES (VAT International Exchange Systhem). Numeroasele modificări aduse odată cu integrarea în Uniunea Europeană. CAPITOLUL V BIBLIOGRAFIE 34 .000 lei.

Radu Gabriel. Bucureşti.Finantele Intreprinderii. ExPonto. 2004. 2007.Metode si procedee de calculatia costurilor. Rusanu Dan Radu . Iaşi. Păunescu Mirela – Contabilitate şi fiscalitate în dezvoltarea firmei. concepte.Analiză economico – financiară. Ed. Editura Fundaţiei România de Mâine.contabil. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2006 Georgescu Nicolae – Analiza bilanţului contabil. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Economică. EdituraTipo Moldova. Robu Vasile. Editura Economică.Finanţe publice. Constanţa. 2001          Valceanu Gheorghe. Baluta Aurelian-Virgil . Bucureşti Haiduc Lacramioara-Rodica .Editura Fundatiei Romania de Maine 2006 Dumitru Marin .Management financiar . 2007 Popescu Lucian. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2005 Morosan Iosefina– Analiza economico-financiara.sinteze anul III 2007 Dascalu Elena-Doina. Bucureşti. 2006 Tabără Neculai. Andronie Maria – Auditarea sistemelor informatice de gestiune . Horomnea Emil – Analiza contabil-financiară: Teorii. 2006 Morariu Ana. Vintilă Georgeta – Gestiunea financiară a întreprinderii. Georgescu Nicolae .2002  ALTE SURSE 35 . metode şi tehnici de valorificare a informaţiei contabil-financiare în procesul decizional. Editura Didactică şi Pedagogică.

europa.A. 571/2003 Legea contabilitatii 82/1991 Ordinul 1752/2006.oecd.ec.mfinante.C. www.guv.343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.ro www.    Codul Fiscal al României 2007 Colecţia „Taxe şi Impozite pentru Contabili”.ro www.V.ro www.org www.V.taxe. 2008 Cursuri Blakbord si sinteze 2007. Legea nr.dsclex. ROLUX G SRL            Ghid T.eu www.A. OMFP nr.ro 36 . 2217/22 decembrie 2006 privind organizarea evidentei în scopul T.2008 Date furnizate de S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->