Eugène Ionesco

Click to edit Master subtitle style . PRECURSOR IMPERIUL AUSTRO-UNGAR AL CONFEDERAŢIEI EUROPEI CENTRALE?*

4/25/12

Pierre Gaxotte afirma că secole de-a rândul Imperiul habsburgic a fost o sursă de teribile conflicte şi stări belicoase pentru francezi. Acesta s-a datorat faptului că Imperiul din centrul Europei ajunsese să întruchipeze ideea de pericol în mintea francezilor.
4/25/12

Aceştia s-au gândit

• Imperiul reprezenta o legătură istorică de mare importanţă. Imperiul a fost un spaţiu mental de pe urma căruia continuăm să ne bucurăm de beneficii intelectuale şi în ziua de azi. 4/25/12 .

a mers într-atât de departe încât s-a aliat cu păgînii. Franţa s-a aliat cu Prusia pentru a controla problemele vechiului Imperiu Austro-Ungar. chiar şi după ce Austro-Ungaria încetase să mai reprezinte un pericol. Mai târziu. cel mai catolic dintre regi.• Francisc I. Prusia a devenit o • 4/25/12 .

Francezii erau obsedaţi de secolele de conflict cu habsburgii şi au pus capăt Imperiului .• Franţa şi Germania s-au distrus reciproc. Echilibrul european s-a deteriorat prin tratatele din 1918 şi 1919 iar Imperiul a fost împărţit în state diverse şi uneori ostile unul faţă de celălat. cînd ar fi putut să-şi unească forţele în 1914.vechiul 4/25/12 Imperiu Austro-Ungar nu a fost capabil • • . cum a fost cazul României. Din diferite motive. Ungariei şi chiar Iugoslaviei.

4/25/12 .

Este evident că în fiecare comunitate. există oameni care îi urăsc pe ceilalţi şi doresc să-i suprime. 4/25/12 .• Eugène Ionesco afirmă că un stat este mai mult sau mai puţin nociv. dar el este totuşi nociv. până şi în cea mai umilă.

Aceste tiranii contraveneau propriilor lor ideologii ipocrite şi au dus la cel mai anti-social 4/25/12 . iar în literatură de adulterele sale. Franz Kafka şi Jaroslav Hašek. al Occidentului. anticipau viitorul totalitar al Europei. iar mai târziu Horvath. al întregii lumi.Scriitorul Kundera ne aminteşte că. care au sfârşit în tiraniile şi catastrofele pe care le ştim cu toţii. Intelectualii francezi şi occidentali îşi vânduseră sufletele bolşevismului şi diferitelor forme de socialism. în timp ce occidentalii se ocupau de psihologia omului.

• Franz Kafka • Milan Kundera 4/25/12 .

• Psihologia nu mai este doar analitică. şi împărtăşit de toţi intelectualii aparţinând nexului Mitteleuropa. dacă nu este un panslavist fanatic sau un optimist naiv. muzică.• Adevărul despre vidul european actual. despre absenţa acestui spaţiu mental care a fost Mitteleuropa este atât de evident încât orice om cu bun simţ ajunge să îl înţeleagă. artă. căzut în capcana pacifismului. Există un spirit comun evident în literatură. ci a devenit o sondare a profunzimii 4/25/12 .

• Mitteleuropa • Sigmund Freud 4/25/12 .

alături de Proust. Scriitorii importanţi din Occident s-au 4/25/12 ocupat doar de chestiuni literare. unul dintre marii fondatori ai literaturii moderne. ai întregii literaturi. a fost. Opera lui Kafka nu este doar sociologică sau psihologică. pentru că marea literatură nu poate exista fără întoarcerea la resursele religioase şi metafizice.• Kafka. • • . Joyce şi Faulkner. Marea artă trebuie să trateze problemele de interes fundamental.

a fost pentru noi ca un set particular de sisteme de exprimare. sau presuprarealism. sau ceea ce s-a numit suprarealism. Totuşi. suprarealismul. Pre-suprarealismul sau şcoala parasuprarealistă. O formă de suprarealism. în prima ei versiune.de chez nous”). de vreme ce a existat deopotrivă în Franţa. unde a luat diverse forme.• Nu se poate spune că suprarealismul a venit doar din Mitteleuropa. a provenit din ţara noastră (. este 4/25/12 • . Italia şi Rusia..

. dar Urmuz.• Exemple de suprarealism românesc : Ciprian. unul printre mulţi.teatru al absurdului”. a fost un lucru surprinzător în Franţa. de exemplu. etichetat drept .. • Felul nostru de umor. S-a mers atît de departe cu speculaţia încât s-a crezut că reprezintă dorinţa noastră de individualitate şi s-a crezut iniţial că Witkiewicz. a fost doar un precursor al şcolii pariziene de teatru. Dadaismul oficial a apărut la Zürich. şi Vinea. Ciprian şi Vinea inventaseră deja acest nou fel de suprarealism cu mult înainte de 1915. marele Witkiewicz. 4/25/12 . dramaturgul.absurd” sau .

Evident. există şi ruşi ca Soljeniţîn. Maksimov. 4/25/12 Libertatea noastră înnăscută era în • • . au fost printre primii care au întrevăzut ipocrizia comunistă şi sovietică şi au denunţat uriaşul pericol de sufocare şi subjugare a popoarelor. ca Manes Sperber (Austria) sau Panait Istrati (România) sau Koestler (Ungaria). calomniaţi de intelighenţia occidentală. Bukovski şi alţii.• Oameni obişnuiţi cu libertatea şi individualismul. Zinoviev. Saharov.

dar unde înfloreşte dictatura individuală. Alsacia şi Auvergne care au dialectele lor regionale (. obiceiurile lor s-au pierdut în actuala eră de 4/25/12 • • . Franţa este o ţară de sine stătătoare (.• Există ţări care la nivel naţional sunt libere.patois”). aproape limbi individualizate.Corsica. chiar şi Poitou..pays”) precum Languedoc. Bretania. Independenţa naţională poate fi centristă şi poate distruge realităţile individuale şi spiritul uman. dar tradiţiile.. Provence.

naţiuni să nu ajungă la forme care le-ar dăuna în viitor. 4/25/12 Independenţa naţională poate ameninţa • • . proliferînd în naţiunile proaspăt create. Naţionalismul este o noţiune relativ nouă. Probabil că e necesară o reducere pentru ca aceste regiuni. provincii. care a acţionat în detrimentul anumitor regiuni şi provincii. din cauza tendinţelor naţionaliste.• Imperiul din centrul Europei a fost deosebit în toate privinţele.

Neânţelegerea criminală care a existat între România. România şi Ungaria a fost poate originea catastroficului conflict şi a căderii Imperiului federal. • 4/25/12 .• Sîngeroasa împărţire care a separat Transilvania. Transilvania şi Ungaria a devenit poate una din cauzele majore ale colapsului confederaţiei pluraliste.

• Ungaria • România 4/25/12 .

ci şi din Croaţia şi Cehoslovacia. împărat sau preşedinte.• Confederaţia unei noi Mitteleurope ar fi formată nu numai din Austria. iar conducătorul. rege. iar această vastă confederaţie. ce respectă personalitatea fiecărei ţări componente a confederaţiei. Această vastă federaţie ar fi universul nostru spiritual şi forţa noastră indispensabilă. Ungaria şi România. 4/25/12 • • . acest Imperiu în cel mai adevărat sens al cuvântului ar putea constitui unica apărare a Europei şi a omenirii împotriva barbariei pseudo-ideologice şi a spiritului de cucerire al Rusiei. ar fi doar un maestru arbitru. Numai guvernele individuale ar fi complet autonome.

.. cît şi la nivel istoric. . am văzut cum Hitler.egalitate” înseamnă ..dreptate” înseamnă . 4/25/12 De aici apare necesitatea unei forme • • • .privilegii” şi .. În privinţa . Poate că aceasta a şi dorit . imperială.. de fapt a distrus-o.inconştient”. Aşa am ajuns să ne putem stăpîni impulsurile iraţionale.pedeapsă”.persecuţie”.• Ştim că în aceste regimuri totalitare . universală....falsificării” istoriei.răzbunare” şi . atît la nivel individual. sub pretextul că face o Germanie Mare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful