P. 1
Giao Trinh Oracle SQL PLSQL Co Ban

Giao Trinh Oracle SQL PLSQL Co Ban

|Views: 667|Likes:
Published by Thái Bình Dương

More info:

Published by: Thái Bình Dương on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Sections

Xóa table

Dùng lệnh DROP TABLE để xoá bảng.

Cú pháp:

DROP TABLE table_name [CASCADE CONSTRAINTS]

Trong đó:

CASCADE CONSTRAINTS

xóa tt c các ràng buc toàn vn liên quan
đến table b xóa.

Ví dụ:

DROP TALE emp

Khi drop table thì:

Xóa tất cả dữ liệu
View và synonymliên quan vẫn còn nhƣng không có giá trị Các
giao dịch chƣa giải quyết xong sẽ đƣợc commit Chỉ ngƣời tạo ra
table hay DBA mới có thể xóa table

7.5.3. Chú dẫn cho table
Dùng lệnh COMMENT để chú thích.
Ví dụ:

Trang 61

Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL

COMMENT ON TABLE EMP IS „ THONG TIN NHAN VIEN‟;
COMMENT ON COLUMN EMP.EMPNO IS „ MA SO NHAN VIEN‟;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->