Nume si prenume: Structura atomului Clasa a IX-a varianta 1 0f. 1p I.

( 0,5px5=2,5p) Scrie termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele afirmaţii: 1. . Un orbital de tip d conţine maximum ……………..electroni (doi/zece). 2. Într-un ion negativ, numărul protonilor din nucleul atomic este mai…………decât numărul electronilor din învelişul electronic ( mic/ mare). 3. Protonul este particula componentă a nucleului atomic, cu sarcina electrică ….(+1/ 0). 4.Suma dintre numărul de protoni şi numărul de ………… din nucleul atomic se numeşte număr de masă (electroni/ neutroni). 5.În învelişul de electroni, al treilea strat electronic are un substrat cu trei orbitali p, notat cu ……....... (3p/ 2p). II.( 0,5px7=3,5p) Completeaza tabelul: Element Numarul straturilor electronice Numarul orbitalilor penultimului strat Numarul electronilor de pe ultimul strat Numarul electronilor necuplati Blocul din care face parte elementul Grupa Perioada X

16

III.( 1,5p) Scrie procesele de ionizare pentru 13Al, 26Fe si configuratiile electronice ale ionilor formati.

IV. ( 0,5p) Sa se defineasca urmatoarele notiuni: miscare de spin,electron distictiv.

V. (1p)Sa se caracterizeze orbitalii.

3...29Cu si configuratiile IV.....doi electroni de spin opus (minim/ maxim)....Nume si prenume: Structura atomului Clasa a IX-a varianta 2 Of-1p I. 2. Numere atomice: Na-11. Ionul Na+ este izoelectronic cu ionul …….. . Pe un orbital se pot repartiza ....... substraturilor si orbitalilor. ( 1... Mg-12.5px7=3... (s1/ 1s)..5px5=2. ( 0.. Electronii situaţi pe straturile electronice inferioare..5p) Sa se defineasca urmatoarele notiuni: orbital..... II. .. ( 0.decât cei situaţi pe straturile superioare (mare/ mică)...5p) Scrie procesele de ionizare pentru electronice ale ionilor formati...5p) Scrie termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele afirmaţii: 1... X 20 12 Mg . S. 4.. Primul strat electronic are un singur substrat notat cu ..... V.5p) Completeaza tabelul: Element Numarul straturilor electronice Numarul orbitalilor penultimului strat Numarul electronilor de pe ultimul strat Numarul electronilor necuplati Blocul din care face parte elementul Grupa Perioada III.. Elementul chimic cu Z=15 are pe substratul 3p ……electroni necuplaţi (trei/ cinci). ( 0. izotopi. .. mai apropiate de nucleu.16 5...... au energia mai …….. (1p)Sa se enunte regulile de ocupare cu electroni a straturilor. ……….( Mg 2+/ S 2-).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful