Evo pitanja koja su meni danas bila na ispitu (grupa u 2h): 1. Svi politicki subjekti nastoje pridobiti vlast?

DA NE (zaokruzi) 2. Podjela politickih partija po kriteriju odnosa unutarpartijskih grupacija? ______________ , _____________ 3. Dvije najznacijnije partije u VB su? (navedi) 4. Bipartizam je ______________ politicki sistem. (dopuni) 5. U kojoj drzavi sef drzave dolazi na vlast nedemokratskim putem? (zaokruzi) 6. Ko bira sefa drzave u Njemackoj? (zaokruzi) 7. Osnovne karakteristike bipartizma su? (zaokruzi) 8. Kako se biraju oba doma parlamenta u Italiji? (zaokruzi) 9. Karakteristike Francuskog politickog sistema su: (zaokruziti vise tacnih odgovora) 10. Ko cini zakanodavnu vlast u Svicarskoj? (dopuni) 1. _____________ 2. _____________ 11. Za sta kandidat mora imati 25 godina starosti i biti gradjanin odredjene teritorije 7 godina? 12. Gdje se postuje ustavnost interesnih grupa? (tako je nekako islo pitanje :)) 13. ne mogu se sjetiti pitanja, ali je na zaokruzivanje DA NE 14. Vrhovni sud SAD-a (sastav, djelokrug ..) (esejsko pitanje) i jos jednog pitanja iz svoje grupe se ne mogu sjetiti, meni se nisu svidjela pitanja ne vjerujem da cu poloziti, ali eto puno srece drugim kolegama i kolegicama .. :)) i da, evo jos pitanja iz druge grupe: 1. Centralni organi konzervativne stranke u VB su? (dopuni) ______________ , ______________ , _____________ 2. Specificnosti vlade u Francuskoj? 3. Ko bira kancelara Njemacke? 4. Vjerske organizacije 5. Sta znaci legalizacija politickih partija? 6. Sindikati 7. Ko bira predsjednika partije? 8. Senat R Italije 9. Sta se desava ukoliko postoji nesaglasnost u domovima Franc. parlamenta? 10. Ko bira predsjednika Italije? 11. Unutarpartijska demokratija 12. Uslovi za izbor predsjednika SAD 13. Kancelar u Njemackoj (esejsko pitanje) takodjer, vrtilo se i esejsko pitanje Izvrsna vlast u Svicarskoj, u jednoj od grupa :)

Pitanja : 1. Dom Lordova u pogledu sudske ovlasti predstavlja (dopuni) 9. u toku ili nakon parlamentarizma) (zaokruzi) 7. sistem 7. Podjela partija na status quo. Izvrsna vlast u Svicarskoj . Unutrašnja organizacija pol. subjekti 17. Karakteristike parlamenta u VB (zaokruzi) 4. Pol. Pojam afirmativne akcije/poz. Integralno i priblizni proporcionalni sistem se vezhe za (zaokruzi) 8. stranaka 18. životu* 15. sistema 11. koalicija . kulture* 16. Snaga unije 9. Intervencija države u oblasti ljudskih prava 14. Teritorijalno djelovanje pol.NAZIV. Odnos ustavnog i pol. Oficijelna i stvarna vlast 8. Teorija i politički sistem 3. sistema 12. Trijada pol. stranke kao pol. kultura i osnovni oblici pol. Ko bira kancelara i na koji nacin (dopuni) 10. Konverzija ciljeva u zahtjeve 10. reformisticke i revolucionarne izvrsena je . predstavljanje i pol. stranaka 19. (dopuni) 2.. Uticaj predsjednika SAD na zakonodavnu djelatnost u SADu (dopuni) 6. (zaokruzi) 3. Pol. ne mogu se sjetiti.. Građanin/ka kao pol. (dopuni) 5. Ministri u francuskoj su ujedno i clanovi parlamenta (da/ne) 12.. Uslovi za nastanak političkog sistema 5. Odlike zakonodavstva u francuskoj (zaokruzi) 13. partije 22. stranaka 21. stranaka 20. sistema 6. Definicija političkog sistema (definicija tzv. Osnovne karakteristike predstavničke demokratije 2.. NACIN IZBORA i OVLASTENJA (esejsko) 14. Elementi pol. Predsjednik u francuskoj se bira . Politicke partije su nastale (prije. Ideologije pol.Moja grupa 1. Pol. Uloga vrhovnog suda u Svicarskoj (dopuni) 11.. subjekt * 13.diskriminacije/privremenih mjera koje država preduzima kako bi ostavrila stvarnu jednakost građana u pol. Na monopolisticke i pluralisticke izvrsena podjela na osnovu. Program pol. Vrste pol. Pol. američke sistemske škole) 4.

sistema 36.01-04-2010. Pojam afirmativne akcije/poz. Osnovne karakteristike multipartizma Eto pola od mene :) Kad stignem otipkat cu i drugu polovinu. Uloga pol. sistema 12. subjekt * 13. predstavljanje i pol. Legalizacija pol. Snaga unije 9. Teorija i politički sistem 3. Zvjezvice pored pitanja znace da ce ta pitanja biti samo na semestralnim testovima ali ne i na redovnim ispitnim rokovima. Intervencija države u oblasti ljudskih prava 14. Interesne grupe 30. Pol. Javno mišljenje i njegova uloga u pol. Oficijelna i stvarna vlast 8. stranaka u totalitarnim sistemima 25. Uslovi za nastanak političkog sistema 5. Vjerske zajednice kao pol. Definicija političkog sistema (definicija tzv. Osnovne karakteristike predstavničke demokratije 2. Kontrola i ravnoteža vlasti 39. Naslov: Odg: Savremeni pravno-politički sistemi Autor: TinkerBeLL . Grupe za pritisak 32. Trijada pol. Uloga pol. Osnovne karakteristike bipartizma 40. stranaka u demokratskim sistemima 24. subjekti 29. Sindikati 31. 22:52:07 Pitanja : 1. Mediji i njihova uloga u pol.23. Lobiranje 33. partija 26. sistemu 35. Civilno društvo 27 . sistem 7.Humanističke organizacije 28. Konverzija ciljeva u zahtjeve 10. američke sistemske škole) 4. Jedinstvo vlasti 37. Podjela vlasti 38.diskriminacije/privremenih mjera koje . Građanin/ka kao pol. Elementi pol. sistema 6. sistema 11. Odnos ustavnog i pol. Podjela suvremenih pol. sistemima 34.

Osnovne karakteristike politickog sistema Velike Britanije 43. Karakteristike politickog sistema Savezne Republike Njemacke 50. Javno mišljenje i njegova uloga u pol. Osnovne karakteristike politickog sistema Italije 52. Podjela vlasti 38. Slicnosti i razlike izmedju politickih sistema Njemacke i Italije 54. stranaka 18. Pol. kultura i osnovni oblici pol. Mediji i njihova uloga u pol. stranaka u demokratskim sistemima 24. Teritorijalno djelovanje pol. Grupe za pritisak 32. Ideologije pol. Odnos zakonodavne i izvrsne vlasti u Velikoj Britaniji 45.Humanističke organizacije 28. partija 26. Italijanski federalizam 53. Izvrsna vlast u SAD . stranaka 19. Vjerske zajednice kao pol. Jedinstvo vlasti 37. Uloga pol. životu* 15. subjekti 29. partije 22. kulture* 16. Vrste pol. Sindikati 31. Uloga pol. Parlamentarizam u Evropi 49. Legalizacija pol. Lobiranje 33. Deformacija politickih sistema u vidu jednopartijskih sistema 42. Civilno društvo 27 . Pol. koalicija 23. sistemima 34. Program pol. stranaka 20. Odnos domova u parlamentu VB 47. stranaka u totalitarnim sistemima 25. subjekti 17. Kontrola i ravnoteža vlasti 39. Osnovni elementi predsjednickog sistema 55. Struktura vlasti u Velikoj Britaniji 44. Podjela suvremenih pol. Osnovne karakteristike bipartizma 40. Pol. stranke kao pol. Osnovne karakteristike multipartizma 41. Unutrašnja organizacija pol. sistema 36. Njemacki federalizam 51. stranaka 21. Vladavina prava 46. sistemu 35.država preduzima kako bi ostavrila stvarnu jednakost građana u pol. Interesne grupe 30. Parlamentarni suverenitet 48.

Nodeli izbornih sistema 74. sto ne znaci da ce se u istovjetnom obliku pojaviti i na samoj provjeri znanja. Kanada 77. politicke kulture. Neposredna demokracija u Svajcarskoj 72. Zakonodavna vlast u skupstinskom sistemu 69. SAD . Jedinstvo vlasti u Svajcarskom modelu 68. Karakteristike politickih stranaka u SAD 59. uzimajuci u obzir odnos prema vjerskim zajednicama. medijima.model Svajcarska 67. Velika Britanija . loby grupama) 75. Sekularna drzava . Pitanja oznacena zvjezdicom odnose se na studente koji ce pristupiti kontinuiranoj provjeri znanja.Indija 78. Politicke stranke u Svajcarskoj 73. Savezna Republika Njemacka.glavne karakteristike * 76. Italija.Rusija Napomena: Ispitna pitanja se odnose na predmetnu materiju koja obuhvata provjeru znanja. Karakteristike polupredsjednickog sistema . esejsko:zakonodavna vlast u velikoj britaniji 2 najsnaznije i najuticajnije partije u njemackoj kongres sad-a (zaokruzi senat i p. Komparacija osnovnih navedenih (Velika Britanija. politickih stranaka. Odnos zakonodavne i izvrsne vlasti u polupredsjednickim sistemima 66.slucaj Francuske 63. nevladinim organizacijama. Sudska vlast u skupstinskom sistemu . Izvrsna vlast u skupstinskom sistemu 70. Sudska vlast u SAD 58.slucaj Francuska 61.Svajcarska 71. Skupstinski sistem . Odnos "vladajucih modela" prema njihovim replikama u drugim drzavama i politickim sistemima . Interesne asocijacije u SAD 60.zemlje Latinske Amerike * 79. Zakonodavna vlast u SAD 57. Sudska vlast u Francuskoj i njene karakteristike 62. Svajcarska i SAD) modela u pogledu organizacije vlasti. Francuska . interesnim grupacijama.Australija.dom) njemacki parlament(zaokruziti bundestag i bundesrat) . Zakonodavna vlast u polupredsjednickim sistemima 65. dindikatima. Velika Britanija . Izvrsna vlast u polupredsjednickim sistemima 64.56.

neka me neko ispravi ak je neko bio ova grupa :U Moze li molim vas odgovor na par pitanja. pa mi nije jasno?! 12. je meni nis ne pise na isss.procese a nisu navedeni u ustavu 2. doma sad-a . Ko bira predsjednika partije? 4.ne u drugoj grupi esejsko je bilo:zakonodavna vlast u italiji Pitanja kod druge grupe idu otprilike ovako: Kako vjerske organizacije uticu na politiku? (nabrojati) Sta je pluralizam medija? (zaokruzit) Od cega se sastoji parlament u Njemackoj? (nabrojati) Zakonodavna vlasta u Italiji! (esejsko) Izvrsna vlast u Svicarskoj i broj clanova (dopunit )! Cime je uredjena organizacija unutar politickih partija? (dopuniti) Ko donosi disoluciju parlamenta u VB? (zaokruzit) U cijoj je nadleznosti drzavljanstvo u Njemackoj? (zaokruzit) Karakteristike SAD! (zaokruzit) Ko bira clanove Bundesrata? (zaokruzit) Ostalih pitanja se ne mogu u potpunosti sjetit.. Nabrojati ko sve vrsi uticaj na pol.. Gdje se postuje ustavnost interesnih grupa? 3. Uslovi za izbor predsjednika SAD-samo ispravka sto se tice ovog pitanja. Politicke partije su nastale (prije...partija prema programskoj orjentaciji normativna funkcija predsjednika sad-a se ogleda-zaokruziti dom lordova ima suspentivni veto od jedne godine u pogledu zakona-da. kameni međasi engleske ustavnosti-dopuni Hvala unaprijed . bila su 3 uslova koje moraju ispuniti poslanici predst. U cijoj je nadleznosti drzavljanstvo u Njemackoj? (zaokruzit) 7.procese a nisu navedeni u ustavu podjela pol. posto je neko vec rekao da su izasli.sistema italije nabrojati ko sve vrsi uticaj na pol. Zna li neko kad su rezultati.kameni međasi engleske ustavnosti-dopuni ciljevi asocijacija -podjela zaokruziti vise odgovora u vezi pol. :zamisljen: 1.) . Integralno i priblizni proporcionalni sistem se vezhe za (zaokruzi) 6. u toku ili nakon parlamentarizma) (zaokruzi) 5.

U Engleskoj (nisam sigurna da li je ovo pravi odgovor) 5.britaniji ne znam dalje uglavnom koliko ja znam ova grupa do sada nije bila 1.za bipartizam kakav je to izborni sistem.Zaokružiti karakteristike Francuske 13.Gdje su legalizirane političke stranke( ???) nadopuniti! 11.? 10.B. kameni međasi engleske ustavnosti a)velika povelja slobode 1215 b)peticija o pravima 1628 c)Bil of rights 1689 zakonodavna vlast u francuskoj esejsko intesene grupe/zaokruzi poloticke partije /zaokruzi ko bira premijera u v. 5..15-09-2010.Koje su dvije vodeće stranke u V.Tko vrsi izvršnu vlast u Frncuskoj? navesti 12. ili Njemačka) 8..) 13.. za koalicijski bipartizam 7. organizacije i asocijacije 2. Podjela političkih partija prema unutarnjoj grupaciji 2..Vrhovni sud u SAD-u :kava: .Naslov: Odg: Savremeni pravno-politički sistemi Autor: minche001 .Karakteristike bipartizma (zaokruziti) 6.Da li se sve političke partije bore za vršenje vlasti? DA NE 3. 18:43:10 1. .Kako se bira zakonodavno tijelu u Francuskoj? 14..Uvjeti: gradjanin 7 godina i starost 25 godina uslovi su za .B.U kojoj od navedenih država predsjednik ne dolazi demokratskim putem? Zaokružiti(Francuska.(većinski) 7..V. Nadopuniti. institucije.Tko bira predsjednika Njemačke? Zaokružiti 9.Da li političke stranke nastaju zajedno sa predstavničkim sistemom? DA NE 4.britaniji/dopuniti karakteristike njemacke karakteristike mislim pollupresjednickog sistema neke konvcije u v..

Ispoljavanje interesaa realnog covjeka.zaokruži 8. evo i nekih grupa sa prošlih rokova GRUPA 1 1.DA NE 5. tri se ne mogu sjetiti.Snaga unije kao ideja vodilja na osnovu koje izabrani predstavnici donose zakone ???? 4.. Esejsko je bilo Izvršna vlast u Švicarskoj Uslovi za senatora SAD-a (tri uslova napisati) Ovlasti predsjednika SAD-a u odnosu na zakonodavnu vlast (dvije ovlasti) S obzirom na šta nastaju i djeluju reformističke i status quo stranke Proporcionalna i integralna većina su karakteristika a)bipartizma b) multipartizma i c) ne sjećam se šta je bilo pod c :mrgreen: Predsjednik Francuske se bira.Osnovni akt kojim se uredjuje organizacija politicke partije je: . unutarpartijska demokratija 4.zaokruži . podjela interesnih asocijacija prema ciljevima 2.ne znam je li zadnja..DA NE 9. ali u svakom slučaju evo nekih pitanja iz te grupe. a esejsko je bilo kancelar u Njemačkoj. Dom lordova ima pravo suspenzivnog veta od jedne godine .. vjerske organizacije su politički subjekti . centralni organi partije 10. kako se bira senat u Italiji ..Pluralizam medija znaci: 3.Utjecaj vjerskih organizacija na politiku vrsi se putem: 2.. uslovi za izbor člana predstavničkog doma 7.. šef države u Njemačkoj je. šta znači legalizacija političkih partija ...zaokružiti više tačnih 11.zaokruži 3.... Karakteristike zakonodavne vlasti u VB (zaokruživanje) Uglavnom to je to čega se sjećam. :f035: 1. sistema švicarske (tako nešto) . specifičnosti pol.Ja sam bio grupa od 13h. specifičnost vlade u Francuskoj .spoznaja da drzava ne postoji samo radi zastite spontanih procesa trzisne ekonomije i spoznaja da ljudska prava imaju i ofanzivne svrhe uslovi su za nastanak: 5.. 6.

procese a nisu navedeni u ustavu podjela pol.Savezni ustavni sud Njemacke ima funkcije: 12."Vanjski poslovi.Bundesrat u Njemackoj se bira: 15.partija prema programskoj orjentaciji normativna funkcija predsjednika sad-a se ogleda-zaokruziti dom lordova ima suspentivni veto od jedne godine u pogledu zakona-da.ne u drugoj grupi esejsko je bilo:zakonodavna vlast u italiji GRUPA 3 Pitanja kod druge grupe idu otprilike ovako: Kako vjerske organizacije uticu na politiku? (nabrojati) Sta je pluralizam medija? (zaokruzit) Od cega se sastoji parlament u Njemackoj? (nabrojati) Zakonodavna vlasta u Italiji! (esejsko) Izvrsna vlast u Svicarskoj i broj clanova (dopunit )! Cime je uredjena organizacija unutar politickih partija? (dopuniti) Ko donosi disoluciju parlamenta u VB? (zaokruzit) U cijoj je nadleznosti drzavljanstvo u Njemackoj? (zaokruzit) Karakteristike SAD! (zaokruzit) Ko bira clanove Bundesrata? (zaokruzit) .ovlastenja) ESEJSKO GRUPA 2 esejsko:zakonodavna vlast u velikoj britaniji 2 najsnaznije i najuticajnije partije u njemackoj kongres sad-a (zaokruzi senat i p.odbrana.)Dom lordova je demokratski izabran zakonodavni organ: 8.Izvrsnu vlast u Svicarskoj obavlja: 14.useljavanje" u SR Njemackoj su: 11.dom) njemacki parlament(zaokruziti bundestag i bundesrat) kameni međasi engleske ustavnosti-dopuni ciljevi asocijacija -podjela zaokruziti vise odgovora u vezi pol.)Parlament Njemacke sastoji se od: 9.Zakonodavna vlast u Italiji(naziv.sistema italije nabrojati ko sve vrsi uticaj na pol.Dvije najutjecajnije i najvece politicke partije u SR Njemackoj su: 13.Disoluciju Doma komuna: 10.6. nacin izbora i sastav.drzavljanstvo.Zaokruzi karakteristike politickog sistema SAD(vise tacnih odgovora) 7.

ugl. Legalizacija pol.nacionalna skupstina!! eto toliko sam se mogla sjetiti. kako se dijele interesne grupe prema clanstvu? 2.dopuni 10 u cijoj je nadleznosti drzavljanstvo u njemasckoj 11 izvrsna vlast u svicarskoj i broj clanova 12 karakterstike SAD 13 ciljevi asocijacija podjela 14 unutaropartijska demokratija 15 podjela intersenih asocijacija prema ciljevima 16 zakonodavna vlast u francuskoj esejsko ovo je mix pitanja sa predhodnih rokova Danas u 12 bio ispit! pitanja: 1. nisam cula kada ce biti rezultati.tako nekako. odgovor je jedan da se zaokruzi . tri uslova za prestavnika senata u sad? 8. pa se nadam da ce neko to napisati!! 1.Vlada francuske kome predaje donosenje zakona ukoliko se ne postigne saglasnost dva doma parlameta.Sidikati? 12.zakonodavna vlast u V.dvije najsnazniej partije u njemackoj .B. 2.ako nije da napišu pitanja koja su im bila ako se nekih sjećaju) 1 predsjednik u francuskoj se bira----dopuni 2 uticaj predsjednika SAD na zakonodavnu vlast u SAD-u 3 kada su nastale politicke partije 4 dom lordova u pogledu sudske vlasti presstavlja---. unutarpartijska demokracija : (zaokruzi) 9.partije? 10. Ko bira Senat u Italiji? 6. sp4cifičnosti francuske zakonodavne vlasti?(zaokruzi) 4. ko bira predsjednika Italije? 5.. da li Dom lordova ima pravo veta od godinu dana (zaokruzi) 3.Organi konzervativne stranke u vb? 11.MOŽE LI NEKO NAPISATI JEL' BILA NEKA OD OVIH GRUPA ???(molim više ljudi da napiše. Da li su vjerske organizacije politički subjekti? 13..partija prema programskoj orijentaciji 9 normativna funkcija predsjednika SAD ogleda se u---.dopuni 5 ko bira kancelara i na koji nacin 6 uloga vrhovnog suda u svicarskoj 7 odlike zakonodavsta u fancuskoj 8 podle apol. Kacelar(esejsko) 7.

kako vjerske organizacije uticu na politiku? 12.dom lordova ima suspenzivni veto od jedne godine u pogledu zakona? da ne 10.Sretno svima vi ste nama pomogli nadam se da ce ovo vama biti ok koristi! Neka pitanja od ranijih generacija.zakonodavna vlast u italiji 11.politicki sistem italije 7.3. 17..normativna funkcija SAD-a se ogleda? 9..kameni medjasi engleske ustavnosti 5.ko bira clanove bundesrata 20 kancelar u njemackoj Ko bira predsjednika Njemacke Karakteristike Francuske Esej Predsjednik SAD Da li su politicki sistemi natali prije predstavnickih sistema(tako nesto) Karakteristike bipatrzima Bipatrizam je..ko donosi disoluciju parlamenta u V.B..sta je pluralizam medija? 13.pa ako neko ima volje da odgovori bila bih zahvalna: Karakteristike parlamenta u VB Zakonodavna vlast u V.cime je uredena organizacija unutar politickih partija 16.. Od cega se sastoji parlament Svice Da li se sve političke partije bore za vlast DA NE Nešto oko Robesperia..B. Normativna funkcija SAD-a se ogleda? Kako vjerske organizacije uticu na politiku? Zakonodavna vlast u Italiji? .ciljevi asocijacija 6..da se zaokruzi Dvije najbitnije pol partije u VB U kojoj zemlji predsjednik ne dolazi demokratskim putem Eto toliko ne mogu vise da se sjetim.podjela politickih partija prema programskoj orijentaciji 8...od cega se sastoji parlament u njemackoj 14..izvrsna vlast u svicarskoj i broj clanova 15.karakteristike SAD 19...u cijoj je nadleznosti drzavljanstvo u njemackoj 18...njemacki parlament 4.

Neka obiljezja kod francuske vlade tako nešto (zaokruziti) 6. Elementi Britanskog politickog sistema (zaokruziti) 7.00h) 1. Uticaj predsjednika SAD na zakonodavnu djelatnost u SAD (dopuni) 3. Koje elemente treba da ispuni kandidat za senat (dopuni) 4.. Dom lordova u pogledu sudskih ovlaštenja predstavlja (dopuniti) . vrsi se od strane ? Ustavna pravila u UK cine? U Švici kantoni su suvereni jer njihova suverenost nije ogranicena nekim ustavom? da ne Premijera UK imenuje__________? Utjecaj senata USA na vanjsku politiku nesto? zaokruziti vise tocnih odgovora Prilikom raspustanja narodne skupstine predsjednik se konsultira sa? Ako koga zanimaju pitanja sa današnjeg ispita: (I grupa u 12.napisati 4 ovlaštenja ili zadatke 8.. Vrhovni sud Švicarske. Ako se dva doma ne mogu sloziti oko nekog zakona ko donosi zakon (zaokruziti) 9..) Senat R Italije Šta se desava ukoliko postoji nesaglasnost u domovima Franc. normativna funkcija predsjednika sad-a ogleda se (dopuni) 2. djelokrug . parlamenta? Uslovi za izbor predsjednika SAD-a? Tri uslova za prestavnika senata u SAD-u? Da li su vjerske organizacije politički subjekti? Krirterij osnovnih vrijednosti jednog drustva vezemo za? Izglasavanje nepovjerenja vladi u Franc.? Uloga vrhovnog suda u Svicarskoj ? Ministri u francuskoj su ujedno i clanovi parlamenta (da/ne) Odlike zakonodavstva u Francuskoj ? Izvrsna vlast u Svicarskoj ? Svi politicki subjekti nastoje pridobiti vlast? DA NE (zaokruzi)? U kojoj drzavi sef drzave dolazi na vlast nedemokratskim putem? Karakteristike Francuskog politickog sistema su? Ko cini zakanodavnu vlast u Svicarskoj? Za sta kandidat mora imati 25 godina starosti i biti gradjanin odredjene teritorije 7 godina? Vrhovni sud SAD-a (sastav.Koji su organi u Konzervativnoj partiji (dopuni) 5.Izvrsna vlast u svicarskoj i broj clanova? U cijoj je nadleznosti drzavljanstvo u Njemackoj? Karakteristike parlamenta u VB ? Uticaj predsjednika SAD na zakonodavnu djelatnost u SADu ? Integralno i priblizni proporcionalni sistem se vezhe za .

.) Zna li neko odg na ova pitanja: 1. u toku ili poslije parlamentarizma? 2.Karakteristike Francuske (zaokruziti) 10..Uticaj Senata SAD na vanjsku politiku 3.ESEJSKO (nacin izbora i ovlasti) Eto dosta od mene :P Parlament u Italiji se sastoji od : Dvije najpoznatije stranke u Njemackoj ? Vrhovni sud SAD? ( esejsko) Funkcije Vrhovnog suda u Njemackoj ? Da li predsjednik SAD-a ima normativnu funkciju ? ( na zaokruzivanje) eto tih se pitanja sjecam :) pa nadam se da ce nekome pomoci . I ovog posljednjeg se prosto ne sjecam.Gdje se postuje ustavnost interesnih grupacija? Nego.Ovlastenja Doma Lordova i Doma komuna (zaokruziti) 5.Da li su Senat i Predstavnicki dom ravnopravni u regulisanju vanjske politike 4.Karakteristike politickog sistema Italije(zaokruziti vise odgovora) 7.Dvije karakteristike multipartizma 3.Ustavna pravila u VB cine? ustavna pravila VB cine: -kameni medjasi -zakoni parlamenta -sudske odluke i -common law 4. mislim heelooo ko je to jos ucio :f010: .10. Kancelar u Njemačkoj--.Za sta se trazi 7 god drzavljanstva i 25 god zivota 6. meni test nije bio tezak uopste:)sretno vam .Uticaj politickih partija na rad Kogresa u SAD (esejsko) 9.Koje su funkcije Kabineta u VB 8.Zaokruzit karakteristike politickih partija u VB 2. evo pitanja sa danasnjeg ispita (druga parcijala) 1. neko iz naftalina.Politicke partije su nastale prije. nikad cula :D A grupi prije mene esejsko je bilo monopartizam treceg svijeta.

mislim da je ovo trece tacno ) Kod mene je esejsko bilo : ustavni savjet u Francuskoj pa onda ona mala pitanja : 1. kantoni suvereni ako su ograniceni ustavom . tako nesto Ustavni savjet (esejsko) Karakter. oligarhija je (zaokruziti) . karakteristike njemackog pol sistema . 2. Njemacke zaokruz Kongres Sad i vanjski poslovi zaokruzi 4 kompetencije po Ustavu Sad izmedju centralnih vlasti i drzava clanica Engleske ustavnosti su Oligarhija je zaokruzi stranke u svicarskoj odlike politickog sistema u svicarskoj da li predsjednik SAD ima apsolutno pravo veta na zakone iz vanjsko nn ugovora nesto ESEJ . dom lordova ima veto od u pogledu zakona osim ..Da li predsjednik SAD-a ima pravo apsolutnog veta na odluke koje se tiču vanjske politike? Da ili Ne? Molim vas :) Podjela int. Uslovi za Senata u SADu kada se u francuskoj oba doma ne mogu saglasiti oko zakona . odgovornost vlade pred parlamentom tako nekako . odgovornost parlamenta pred sefom drzave . sta onda karakteristika bipartizma britanije i njemacke je ( pa imaju oidgovori odgovornost parlamenta pred vladom. grupa po vokaciji Da li su svic.Monopartizam u trecem svijetu Sef drzave u njemackoj je . 2.

4 kompetencije u SAD-u u pogledu podjele ovlastenja izmedju centralne vlasti i drzava . grupa po vokaciji Da li su svic. normativna funkcija predsjednika sad-a ogleda se ??? 2. d (dopuniti ) . nesto u vezi javnog misljenja zaokruziti.3.. 11 podjela pol partija na demokratske i autokratske izvrsena je po (zaokruziti) . 4. nije ogranicena nekim ustavom DA/NE . ako se sjetim jos necega .Uticaj Senata SAD na vanjsku politiku: VB. premijera VB imenuje . dopisat cu . tako nesto Ustavni savjet (esejsko) Karakter. Podjela int. 9.. ako njihova .napisati 4 ovlaštenja ili zadatke 1. Njemacke zaokruz Kongres Sad i vanjski poslovi zaokruzi 4 kompetencije po Ustavu Sad izmedju centralnih vlasti i drzava clanica Engleske ustavnosti su Oligarhija je zaokruzi Vrhovni sud Švicarske. zaokruziti vise odgovora 5. kantoni suvereni ako su ograniceni ustavom . 10. Uticaj kongresa na vanjsku politiku. 7 izglasavanje nepovjerenja vladi Francuske se vrsi od strane . prilikom raspustanja narodne skupstine . c .. nesto pol partije su . 8.dakle u SAD-u partije su nastale izvan Kongresa b) u VB unutar parlamenta . Koji su organi u konzervativnoj partiji? a ustavna pravila VB cine: -kameni medjasi -zakoni parlamenta -sudske odluke i -common law izglasavanje nepovjerenja vlade u Francuskoj vrsi se od strane? 2. b. ustavnost u VB cine : a. predsjednik se konsultuje sa .uporedo na dva nacina: a) u SAD-u u vidu izbornih odbora koji su se formirali oko pojedinih kandidata za poslanicka mjesta.. eto toga se sjecam . 6. pa se spominje i senat nesto u pitanj ugl ..

Vrhovni sud Švicarske.Gdje se postuje ustavnost interesnih grupacija? Jer ako sam donese disoluciju lako ce izgubiti podršku iz svoje politicke stranke.Karakteristike politickog sistema Italije(zaokruziti vise odgovora) 7.Ustavna pravila u VB cine? 4.Karakteristike Francuske (zaokruziti) Ako se dva doma ne mogu sloziti oko nekog zakona ko donosi zakon dal mi neko moze odgovriti na ovo pitanje • Citat: Dom lordova ima odredjena sudska ovlastenja u smislu da predstavlja vrhovnog apelacionog suca u ukupnom sistemu britanskog sudstva. Zna li neko odg na ova pitanja: 1. Koje elemente treba da ispuni kandidat za senat (dopuni) 4. Elementi Britanskog politickog sistema (zaokruziti) 7. ( VRSI ZAKONODAVNU VLAST) Drzavljanstvo u Njemackoj spada u nadleznosti: Federacije .Uticaj Senata SAD na vanjsku politiku 3. Dom lordova u pogledu sudskih ovlaštenja predstavlja (dopuniti) 10.Da li su Senat i Predstavnicki dom ravnopravni u regulisanju vanjske politike 4.Zaokruzit karakteristike politickih partija u VB 2.Koje su funkcije Kabineta u VB 8. u toku ili poslije parlamentarizma? 2. zato se savjetuje sa Kabinetom U Italiji je to Parlament.ESEJSKO (nacin izbora i ovlasti) Karatketristike politickog sistema SAD Karakteristike politickog sistema Njemacka Karakteristike politickog sistema Francuska Monopartizan treceg svijeta Javno misljenje Opozicija . Kancelar u Njemačkoj--.Ovlastenja Doma Lordova i Doma komuna (zaokruziti) 5. Neka obiljezja kod francuske vlade tako nešto (zaokruziti) 6.Dvije karakteristike multipartizma 3.Za sta se trazi 7 god drzavljanstva i 25 god zivota 6. Ako se dva doma ne mogu sloziti oko nekog zakona ko donosi zakon (zaokruziti) 9. normativna funkcija predsjednika sad-a ogleda se (dopuni) 2.Politicke partije su nastale prije.Koji su organi u Konzervativnoj partiji (dopuni) 5. Uticaj predsjednika SAD na zakonodavnu djelatnost u SAD (dopuni) 3.Uticaj politickih partija na rad Kogresa u SAD (esejsko) 9.napisati 4 ovlaštenja ili zadatke 8.1.

5.... zao mi je sto se ne mogu fino pitanja sjetiti..al to je otrpilike :D . Ne sjecam se dalje :) fasisticke organizacije esej ko vrsi disoluciju parlametna u vb SAD karatkeristike vrhovni sud SAD da se dopuni 2 najvece pol partije u njem bundesrat i bundestag su i kako se birau jos jedno pitanje vezano za gornji dom njem ( mislim kako ko ga bira) dom lordova da li se bira demokratskim putem da ili ne vjerske organizacije pluralizam medija drzavljanstvo... 7.i sl je iskljucivost cega (valjda federacije) ovo se pitanje stalno ponavlja snaga unije kojim se aktom pol. ( mislim parlament) Koje su politicke partije u Švicarskoj nabrojati Ustavni savjet karakteristike polupredsjednickog sistema su: Izglasavanje nepovjerenja vlade u Francuskoj Fasisticki sistem Ustavni sud Italije Bundestag Bundesrat Multipartizam (Bukvalno cijela skripta) Evo pitanja od danas sa druge parcijale: 1.Zakonodavna vlast u SAD se sastoji.Dvije najvece pol....sistema Italije 2.Pravo disolucije u Domu komuna pripada.Normativna funkcija predsjednika SAD 4.Nesto izvrsna vlast u Svicarskoj (naziv) i koliko ima clanova 8.organizacije utvrdjuju.Karakteristike bipartizma Utjecaj politickih partija SAD na nesto.Esejsko je bilo Izborni sistem u Njemackoj .partije u Velikoj Britaniji 6. Karakteristike polit.Kameni međaši-nabrojati 3.

..koherentni ciljevi: 6..cime je uredjena organizacija unutar politickih partija: 7.ciljevi asocijacije kao zahtjevi? pol... sistema švicarske (zaokružiti više tačnih) 17.NJEMACKE: ---II ---.sekretar i odbor ja mislim.normativna funkcija prsjednika SAD: 5.odlike zakonodavstva u francuskoj (zaokruzi) 13..partije po programskoj orjentaciji? dali dom lordova ima pravo suspenzivnog veta na sve zakone? politicki sistem italije?zaokruzit kongres..sta se desava ukoliko postoji nesaglasnost u domovima Franc.FRANCUSKE: ... nesto koji subjekti nisu u ustavu a imaju pravo na politicke odluke :h055: Karakteristike politickog sistema italije: Karakteristike politickog sistema SAD -a : ---II ----..karakteristike SAD: (zaokruzit) 9.ciljevi asocijacije kao zahtjevi: 4. specifičnosti pol..podjela intersenih asocijacija prema ciljevima .Zaokružiti karakteristike Francuske : 15..svicarske: ---II ----.karakteristike parlamenta u VB: (zaokruzi) 10.. Zna li neko odgovre na ova pitanja iz Sistem posto ce ova biti jedan od udarnih hvala :)) 1..velike britanije: ---II ----. Parlamenta: 14.uloga vrhovnog suda u Svicarskoj (dopuni) 12.normativna funkcija predsjednika sad-a se ogleda-zaokruziti: 2..podjela interesnih asocijacija prema ciljevima: 16.sistema italije: ( zna li neko koji su) 3......ko bira clanove Bundesrata: (zaokruzit) 8...uticaj predsjednika SAD na zakonodavnu djelatnost u SADu : 11.zaokruziti vise odgovora u vezi pol.koji je nivo vlasti?centralni parlament italije se sastoji od? ko bira predsjenika SAD? parlament SAD se sastoji? normativna funkcija prsjednika SAD? esejsko zakonodava vlasz u Njemackoj? dvije najvece partije u njemackprilikom izbora sudija vrhovnog suda da li predsjednik mora trazit saglasnost senata?da koherentni ciljevi.

uticaj predsjednika SAD na zakonodavnu vlast u SAD-u 24.18.kada su nastale politicke partije 23.ciljevi asocijacija podjela 19.karakterstike SAD 20.normativna funkcija predsjednika SAD ogleda se u: 21.odlike zakonodavsta u fancuskoj 22.normativna funkcija SAD-a se ogleda? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful