You are on page 1of 8

Tunjang 4: B1DK1E1

Nama

: ...

Tingkatan

Tarikh :.............................

A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

karbohidrat

pemakanan

vitamin

mineral

Malnutrisi

zat makanan

_____________________

ialah

keadaan

yang

berpunca

daripada

kekurangan

__________________ seperti ____________________, ____________________, protein,


___________________, lemak dan serat dalam _____________________ seseorang individu.

B. Senaraikan penyakit-penyakit yang berpunca daripada masalah malnutrisi.

1. K __ __ __ __ __ __ __ __ __ r
2. M __ __ __ __ __ __ s
3. B __ __ __ - b __ __ __
4. A __ __ __ __ __
5. O __ __ __ __ m __ __ __ __
6. S __ __ r __ __
7. R __ __ __ __ M __ __ __ __

Tunjang 4 : B1DK1E2

Nama

: ...

Tingkatan

Tarikh :.............................

A. Padankan istilah berikut dengan penyataan yang diberikan.

Perkahwinan

Keadaan ahli keluarga yang hidup dalam


aman, damai dan bahagia.

Kerukunan
rumah tangga

Penyatuan atau ikatan secara sah antara


seorang lelaki dengan seorang wanita
sebagai pasangan yang sah.

B. Nyatakan faktor faktor penyumbang kerukunan rumah tangga :


i.

ii.
iii.

iv.
v.

Tunjang 4: B2DK1E1
Nama

: ...

Tingkatan

Tarikh :.............................

A. Padankan jenis-jenis penyakit dan gejalanya dalam malnutrisi di bawah.

PENYAKIT

GEJALA
Kaki dan tangan mengecil serta perut buncit.

Kwashiokor
Beri-beri

Keletihan, anemia, gingivitis dan pendarahan


pada lapisan kulit.
Tulang menjadi lemah, rapuh dan mudah patah.

Anemia
Skurvi

Keletihan, hilang selera makan, rasa tidak


selesa dan rasa sakit di bahagian abdomen.

Osteomalasia

Keletihan, pucat, kebas di bahagian kaki dan


tangan serta tiada selera makan.

Rabun malam

Cirit-birit, dehidrasi, serta rambut dan kulit


menjadi kering.

Marasmus

Sukar melihat dalam gelap atau pada waktu


malam.

B. Nyatakan jenis-jenis penyakit bagi kesan-kesan dalam malnutrisi:


a.

Mudah letih dan kurang aktif.

b.

Menyukarkan pernafasan serta boleh membawa maut.

c.

Mengehadkan kemampuan untuk bergerak pada waktu malam .

d.

Pembesaran terbantut kerana tulang lemah dan rapuh.

e.

f.

Pembesaran sel darah merah, cirit birit, dan mengurangkan


sel darah putih dan platlet di dalam darah.
Proses pembesaran dan perkembangan mental terjejas teruk.

g.

Proses pembesaran dan perkembangan mental terencat .

Tunjang 4 : B2DK1E2
Nama

: ...

Tingkatan

Tarikh :.............................

Arahan: Sila jawab soalan di bawah.

Berdasarkan gambarajah di atas, nyatakan lima cara menghormati ahli keluarga yang sakit, ahli
keluarga kurang upaya dan orang yang lebih tua.

a)

b)

c)

Tunjang 4: B4DK1E1
Nama

: ...

Tingkatan

Tarikh :.............................

Semasa pulang dari sekolah, anda terlihat seorang perempuan warga tua
sedang melintas jalan. Bincangkan peranan anda dalam situasi ini.

Beri tumpuan kepada aspek keselamatan:


i.

sebelum melintas jalan


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ii.

semasa melintas jalan


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

iii.

selepas melintas jalan


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Tunjang 4: B5DK1E1
Nama

: ...

Tingkatan

Tarikh :.............................

Arahan: Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri-ciri keluarga bahagia.
a) Bentuk lima orang satu kumpulan.
b) Setiap ahli kumpulan mewakili bapa, ibu, abang, kakak dan adik.
c) Bincangkan dalam kumpulan tentang peranan-peranan setiap ahli keluarga selain
daripada yang ditunjukkan dalam gambar.
d) Sesi soal jawab antara guru-murid berkaitan perbincangan tersebut.

Peranan ahli keluarga:


i.

Bapa
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ii.

Ibu
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

iii.

Abang
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

iv.

Kakak
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

v.

Adik
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

SKEMA JAWAPAN
Tunjang 4: B1DK1E1
C. Malnutrisi ialah keadaan yang berpunca daripada kekurangan zat makanan seperti karbohidrat,
vitamin, protein, mineral, lemak dan serat dalam pemakanan seseorang individu.
D. Senaraikan penyakit-penyakit yang berpunca daripada masalah malnutrisi.
8. Kwashiokor
9. Marasmus
10. Beri-beri
11. Anemia
12. Osteomalasia
13. Skurvi
14. Rabun malam
Tunjang 4 : B1DK1E2
Perkahwinan:
Penyatuan atau ikatan secara sah antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai pasangan yang
sah.
Kerukunan rumah tangga:
Keadaan ahli keluarga yang hidup dalam aman, damai dan bahagia.
B. Nyatakan faktor faktor penyumbang kerukunan rumah tangga :
i. hormat-menghormati
ii. bertanggungjawab
iii. kasih sayang
iv. bertimbang rasa
v. saling membantu

Tunjang 4: B2DK1E1
PENYAKIT
Kwashiokor

GEJALA
Kaki dan tangan mengecil serta perut buncit.

Beri-beri

Keletihan, anemia, gingivitis dan pendarahan pada


lapisan kulit.

Anemia

Tulang menjadi lemah, rapuh dan mudah patah.

Skurvi

Keletihan, hilang selera makan, rasa tidak selesa dan


rasa sakit di bahagian abdomen.

Osteomalasia

Keletihan, pucat, kebas di bahagian kaki dan tangan


serta tiada selera makan.

Rabun malam

Cirit-birit, dehidrasi, serta rambut dan kulit menjadi


kering.

Marasmus

Sukar melihat dalam gelap atau pada waktu malam.

h.
i.
j.
k.
l.

Mudah letih dan kurang aktif.


Menyukarkan pernafasan serta boleh membawa maut.
Mengehadkan kemampuan untuk bergerak pada waktu malam
Pembesaran terbantut kerana tulang lemah dan rapuh.
Pembesaran sel darah merah, cirit birit, dan mengurangkan
sel darah putih dan platlet di dalam darah.
m. Proses pembesaran dan perkembangan mental terjejas teruk.
n. Proses pembesaran dan perkembangan mental terencat .

Skurvi
Beri-beri
Rabun malam
Osteomalasia
Anemia
Marasmus
Kwashiokor

Tunjang 4 : B2DK1E2
a) mengutamakan kebajikan mereka
b) membantu pada waktu-waktu susah seperti memberikan tempat duduk ketika dalam bas,
memimpin tangan semasa melintas jalan.
c) Melayani mereka dengan senyuman dan lemah lembut
d) Memberi perhatian yang sepenuhnya kepada mereka yang sakit dan boleh menjadi penawar.
e) Menghulurkan bantuan supaya dapat mengurangkan penderitaan.

Tunjang 4: B4DK1E1
*Sebarang jawapan yang sesuai.
Tunjang 4: B5DK1E1
Peranan ahli keluarga:
i.

Bapa:
sebagai ketua keluarga hendaklah mencurahkan kasih sayang, member bimbingan, menyara
keluarga mengikut kemampuannya, menyelesaikan masalah keluarga dan mewujudkan integrasi
di kalangan ahli keluarga.

ii.

Ibu:
sentiasa mengamalkan nilai-nilai kasih sayang, mendidik anak-anak, menguruskan rumah
tangga, melayan anak-anak dan suami dan membantu menyelesaikan masalah.

iii.

Abang:
menggantikan tugas ibu bapa semasa ketiadaan mereka, bertolak ansur dengan adik dan saling
menghormati ahli keluarga.

iv.

Kakak:
menggantikan tugas ibu bapa semasa ketiadaan mereka, bertolak ansur dengan adik dan saling
menghormati ahli keluarga.

v.

Adik
menghormati ibu bapa, abang, kakak serta orang yang lebih tua, meminta bantuan abang atau
kakak dengan cara yang baik.