LÉLEKRÁGCSÁLÓK

Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból

Tartalom

Játszmák és sorsok Lélekrágcsálók: a szorongás, a félelem és a pánik Fussunk el a bánat elől? Ősök és utódok Családi boldogság, családi pokol? A hazugság ára Barangolás a tudatszintek között Belső erőforrásaink nyomában Őszinteség, hazugság és titok a párkapcsolatban Boldogság - a frázisok fojtogatásában

7 31 63 89 121 151 173 201 223 249

5

Játszmák és sorsok

t í a j d a n , amikor a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanítottam, gyakran kértem a rendezőhallgatóktól, hogy készítsék el egy 10-15 perces rövidfilm forgatókönyvét. Néha konkrét témát adtam, máskor szabadon választhattak. Történt egy alkalommal, hogy azt mondtam nekik: János evangéliumból válasszatok ki tetszőlegesen egy részt, és írjatok belőle egy rövid filmnovellát. Az egyik fiú - 22 éves - a következőt nyújtotta be: Pilátus ítélkezik. Kit bocsássak szabadon, Jézust vagy Barabást? A nép ordít: Barabást! Oké, Barabás szabad, Jézust elviszik kivégezni. Snitt. Jézus viszi a keresztjét a Golgotára, és amikor már harmadjára roskad össze a súly alatt, megszólal fölötte egy hang: - Megengeded, hogy vigyem helyetted a keresztet? - Ki vagy? - kérdi Jézus. - Állj fel, meg fogod látni - válaszolja a hang. 5

azt látjuk. a fölény. Valakit felfeszítenek. de most olyanokat. Már egész fönt járnak. . ha nem végezted el a dolgodat a földön. gonosz.Ez nem bizonyosság . ígéretekkel vagy játszmákkal.Uram. mert nem követtek téged. akik mind a te híveid voltak. és mi mégis jól érezzük magunkat benne . amikor valaki egy férfi-nő kapcsolatban játszmák segítségével próbál hatalmában tartani egy másik embert. csábító frázisokkal. hogy mi mégis milyen jól érezzük magunkat benne.A bizonyosság az én atyám házában van. akkor maradj itt. Az igazi.válaszolja Barabás. mert hatalma csak az emberfelettinek lehet az ember fölött.kérdezi Jézus. az állatok felett . látomásom volt az éjjel. züllött. Barabás az! Mennek fölfelé. hogy a hatalmunkban tarthassuk. . Nem tudni.feleli Jézus. gonosznak. és szaggatottan beszélgetnek. Mennek fölfelé. szexualitással. hogy ez a világ rohadt. amit a szerző negatívnak. hazugnak nevez. amit ember ember felett gyakorol. züllöttnek.mondja Barabás.Popper Péter Játszmák és sorsok Jézus feláll. ha a te látomásod igaz. hogy él-e valahol a világon egy nekünk teremtett. és azért ölték meg őket. . azért megyek most meghalni . ideális partner. és fejezd be művedet! Hadd haljak meg én helyetted! .Uram. hogy hatni tudjunk a másikra. elvégezted a dolgodat ezen a földön? . akiket nem a gyűlölet nevében öltek meg. Halottak millióit láttam. Miért idéztem fel ezt a történetet? Mert van benne egy fontos mondat a világról. Mennek följebb. fegyverrel. . ugyanakkor látja a paradoxont is. mert téged követtek.Mi a ti bizonyosságotok? .Uram. illegális és bűnös.Barabás. .Az.de a többi ember felett nem! Minden hatalom. akit csak 11 . a Golgotát köd borítja. amely azt a kérdést boncolgatja. kit.feleli Jézus. ha vallási vagy ezoterikus szempontból nézzük. De ezt én nemcsak a politikai hatalomra vonatkoztatom. . hanem arra is. Ezt a kis filmnovellát az köti a fejezet témájához. ne vedd el tőlünk a mi bizonyosságunkat! kéri Barabás. hogy Isten hatalmat adott az embernek a világ felett. Barabás újra megszólal: . hanem a szeretet vallása nevében.Elvégeztem. akkor mégsem végeztem el a dolgomat ezen a földön . Mert végül is mi egy játszmának a célja? A másik fölébe kerekedés.mondja hirtelen Jézus. ami már önmagában is egy problematikus dolog. tegye azt szuronnyal.Uram. hogy játszmákat játszunk az emberi kapcsolatokkal. Aztán még több halottat láttam. Azt kérdi egyszer csak Barabás: . Mennek tovább fölfelé. 9 Fölérnek a Golgotára. a növények felett. Márai Sándornak van egy nagyon érdekes regénye. Ha ugyanis átböngésszük a Teremtés könyvét. .

nekünk is go10 nosznak és züllöttnek kell-e lennünk? Vagy inkább vállalni kell az ellenállás kockázatát. tehát jobb. Az egyik jelenetben. lemondást kell fektetni. hogy nem kell mindenre igent mondani. A pap egy darabig hallgat. hogy mi mindent kényszerít ki az élet: negatív indulatokat. azt is kimondtam vele. abba mindig bele kell-e egyezni? Az élet a háborúkat is kikényszeríti. majd azt mondja: . A rabszolgatartás minden formája aljas. hogy ennek a dinamikáját. ilyen az élet. hogy az ember játszmákat játsszon. hogy az emberi kapcsolatokban játszmákat játsszunk. amelyek leírják: kikerülhetetlen. Ennél nagyobb bűn nincs a világon! Sajnos. Most még sorolhatnám. gonosz cselekedeteket. és lehet-e ezt szinte az emberi kapcsola11 . és őt tulajdonná tenni. legfeljebb az ember követelheti meg önmagától. amilyen vagyok. amire a másik fogékony. Ez a játszma lényege: hazugság által hatalmat gyakorolni. ami néha az ember egzisztenciájába. ha fenn akarunk maradni. Én meg azt gondolom. elmegy gyónni.de ha valaki szerencsés. Az élet a népek és a vallások közötti ellentétet is kikényszeríti. A gyerek se. jól akarunk járni. Senki. hogy a világ gonosz és züllött. mert abban a percben. amikor a nő már nagyon ki van készülve. a szerető se. hogy milyen manipulációval lehet egy másik ember fölött hatalmat gyakorolni. hogy hazugság. s rákaptak arra. a mechanizmusát vizsgálják. De azért nem kell a gyávaságot dicsőséggé emelni! A pszichológusok észrevették ezt a játszmaviszonyt ember és ember között. Vagyis nem olyannak mutatom magam. hogy vajon lehet-e egy kultúrát a játszmákra alapozni. Az a mondás járja: az élet kikényszeríti. s akkor egy idő után úgy összecsiszolódhatnak.Popper Péter Játszmák és sorsok meg kellene találnunk. De ehhez az együttélésbe nagyon sok türelmet. sőt az életébe kerülhet? Tudom. De az egész szemlélet az igenen belül marad. Ha a játszmák arról szólnak. Nagy kérdés. a befolyásomnak megfelelően fog cselekedni. hogy játszma. akikből lehetne igazi. hogy már nélkülözhetetlenek egymás számára. hogy nem. az emberek szívébe nincs beleírva. hogy igen. Könyvtárnyi kötet jelent már meg ebben a témában. Ez a regény egy válásnak a története. hanem eljátszom valamilyen szerepet. hogy amit az élet kikényszerít. ahogy kimondtam azt a szót. hogy ezt senkitől sem lehet megkövetelni.Leányom. amit az élet az ember elé tesz. te nagy bűnt készülsz elkövetni! Te birtokolni akarsz egy emberi lelket. ha minél jobban megismerjük ezek belső struktúráját. A kérdés csak az. hogy az ember nem tulajdon. Mindenre igent kell mondani? Attól. hogy védekezni tudjunk ellenük. és elmondja az összes keservét a papnak. és ezáltal bizonyos értelemben az akaratomnak. igazi nem él a világon . a feleség se. ami hat a másikra. a férj se. akkor játszmákra van szükség. akkor erre tisztességes ember nemet mond. akkor találkozhat élete során egy-két emberrel. Márainak erre az a válasza.

egy igazán tisztességes férfi is .sőt. a szexuális érdeklődését le kell tiltania önmagában. de ki lehet kényszeríteni jászmákat. Az európai kultúrkörben a legtöbb családban van egy normatíva. hogy az érzelmekre igent kell mondani. hogy ott boldog is leszek. a pedagógus. amely a következőképpen szól: a gyereknek szeretnie kell a szüleit. hogy a férj. 11 . hogy legalább viselkedjen úgy. az üzletember. azt a gyereknek nem szabad megélnie. az ösztönökre. mintha szeretném vagy tisztelném. hogy érzelmileg igen. és olyan hatást akarunk elérni. Azt mondja még a mózesi parancs is: tiszteld apádat és anyádat! De tessék mondani.? A baj az. Vajon. Mondok erre néhány példát.Popper Péter Játszmák és sorsok tok uralkodó formájának tekinteni? Vajon. Egy gyerektől is meg lehet követelni. sőt végül kiderül. mert a közmegítélés szerint egy tisztességes nő . az orvos. hogy ha egy gyerek szeret valakit. Nem leselkedhet sem a fürdőszobában. vagy nem. mivé érik be serdülőkorban. hogy nem mutathatjuk meg az indulatainkat a maguk nyersességében. Tessék mondani. a szexuális vágyra nemet . Vagy boldog leszek. hogyan kerül a gyerek az anyuka hasába . hogy már senki sem hisz a másiknak? Mindenki azt szimatolja. és nem feltétlenül játszma.csak a viselkedése. Természetes. hanem az egészet szereti. A világ legtermészetesebb dolga. hogy megjátssza a szerelmet akkor is. de azt már nem. mert nem akarjuk megbántani a másik embert.hát akkor kinek higgyen. Valamilyen 22 szinten mindig benne van. Viselkedhetek úgy. sem a hálószobában. Először a leselkedés. azt meg nem. A tapintatos magatartás azonban nem feltétlenül hazugság.holott ez a kettő együtt jár. hogy valaki fiú vagy lány. Vagyis van egy normatív előírás. szexuálisan nem. de szexuálisan nem szabad irántuk érdeklődnie. hogy a játszmát sokan összetévesztik a neveléssel és a tapintattal. aztán a kíváncsiság szintjén: hogyan lehet meghatározni azt. hogy ezt szeretem benned. és ebben az egészben benne van a szexualitás is.csak szerelemből fekszik le valakivel. mintha. mert feltételezi. ha lehet.és így tovább. ez igaz? Ilyen gyakori a szerelem jelensége a világban? Ilyen módon játszmává válik a férfi-női kapcsolatok jelentős része. lehet parancsra tisztelni valakit? Szeresd ellenségedet! Lehet parancsra szeretni valakit? Ilyen nincs! Az ember érzelmi élete nem áll akaratlagos szabályozás alatt . akkor vajon felel-e az ember az érzelmeiért? Meg lehet-e parancsolni valakinek. hogy viselkedjen úgy. akkor nem tudja az érzelmeit szétválasztani. nem ez az oka annak. hol akarják átverni.. Elhatározhatom.. hogy mindenki játszmát játszik: a politikus. hogy ő se bántson meg minket. Am a szexuális vonzalom le van tiltva. hogy soha ne szeressen bele egy másikba? Nem. hogy a társadalmon mostanra olyan méretű gyanakvás uralkodott el. amikor csak a testi vágy hajtja. a feleség. meg a gyerek is . majd felnőttkorban/és milyen játszmákra kényszeríti rá az embert? Például arra. ez a tiltás. hogy elutazom Barcelonába. Ha meg így van.

mintha. mert jó szervező és kiváló nexusai vannak. mintha nem azért lenne a posztján. hogy végül azt tanácsolták a szülőnek: vigye el a gyereket az iskolából. hogy ez is elveszett az emberi kommunikáció számára. hogy így tiszteltek engem.Popper Péter Játszmák és sorsok mintha tisztelné a szüleit. de úgy kell tenned. csak sajnos az általános iskola felső tagozatába járó kislányuk nem volt tisztában a magyar szokásrendszerrel. hogy tisztelettel köszöntünk nagyapa. és ha valaki kilép a játszmából. a kislány felnyújtotta a kezét. aki egy alkoholista disznó. milyen jó érzés. hogy mindig kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel kerül kapcsolatba. felment a katedrára. az orvosi fölény tartozéka. ő meg. hogy közöttünk vagy . mint ahogy nagyon sok pedagógust. Lehet valaki egyszerre a legjobb endokrinológus. hanem mert ő a legjobb belgyógyász az országban. nagyon csinos tanítónő. A családban azt kell mondani a nagypapa születésnapján. majd jött a begyes. és egy idő 9 11 . de jó. és ha ebben következetesek. Néztem ezt a szegény lányt. a legjobb pulmonológus és a legjobb gasztroenterológus? Dehogy lehet! De a viziten ezt kell játszania. amikor angolórán a tanárnő elmagyarázta az osztálynak." Olyan botrány lett abból. Éppen ezért. és azt mondta: „Tanárnő. nyakában lóg a fonendoszkópja. de ott mindenki úgy hívja a földalattit. Büszke apaként bemasíroztam az iskolába. nehogy azt higygyék. hogy angolul undergroundnak nevezik a földalattit. Vagyis tanár és gyerek játszmát játszik. értelmes gyereknek. ott sokkal nagyobb biztonságban lenne. a főnök meg úgy tesz. akkor rengeteg negatívum zúdul a nyakába. hogy magasabbnak látszszon. orvost. hogy tube. persze Scholl papucsban. de a valódi tisztelet. akkor soha nem lesz bajuk egymással.és csak magunkban tehetjük hozzá: milyen jó. hogy ő a műtősfiú. mindketten úgy tesznek. Úgy kell tenni a munkahelyen is. Egy belgyógyász professzor úgy viselkedik. hogy ma még nem 14 hánytál az asztalra. Ugyanez igaz az iskolára is. hogy életemben egyszer voltam szülői értekezleten: először és utoljára. milyen nagyszerű családom van! Ez a játszma. Sokszor elmesélem. bár szintén azt gondolja rólad. az a magánügyed. Mi az iskolában egy tanár követelése a gyerekkel szemben? Viselkedj úgy. akkor baj lesz! Egy ismerősöm családja hazatelepült Angliából. illetve titokban megbeszélheted a társaddal. A nagypapa meg két böffentés között azt mondja. hogy így „leégette" a tanárt. A katedra tönkretette. nem a gyereken. és kiokosított bennünket. hogy tökgolyó vagy. ne tessék haragudni. A zsebébe is tehetné. a szülőn múlik. már bocsánat. pszichológust tönkretesz. mintha ő mindentudó lenne. látszólag elfogad téged rendes. De ha a gyerek nem tesz úgy. már csak fölülről lefelé tud beszélni. de a fonendoszkóp a játszma része. Elöl megy. beültettek az egyik padba. én Londonban éltem. mintha a főnököt tisztelnéd. mintha tisztelnéd a tanárt! Hogy valójában mekkora hülyének tartod. mintha tisztelnéd.

amiben élnie kell betegnek. azért vonják bele őket ezekbe a játszmákba. Én azonban még a saját klinikai osztályomon sem tűrtem az apukázást. Ha kilép.Szólítson nyugodtan Kovács úrnak! Micsoda pimasz beteg! Ha kilép valaki a játszma keretei közül.A fene egye meg. és ordít egy nagyot: .Hogy van. mert nálunk ez így szokás . Visszatérve a tanító nénire.Már megint olyan kupleráj van ebben a lakásban. hogy uram és asszonyom. anyukázást. erre megint sáros lábbal caplattál végig rajta! . azt szeretem. ott még szúr! . apuka. A kiszolgáltatottakkal ugyanis azért bánnak így. Es egy délután alatt felrobban tizenegy ilyen kis konfliktus. agresszió egyszerre robbanna ki. és azt kérdeztem. abban a pillanatban egy agressziótömeg zúdul rá. hogy ez csak szituatív fölény. apukának engem utoljára a rossz lányok szólítottak az Arizonában: „Apukám.Popper Péter Játszmák és sorsok után észre sem veszi. amikor éhesek. liptóit hoztál? Nem?! Hát. úgy döntöttem. Át kell tolni az indulatokat. mit adok a gyereknek holnap tízóraira? . aki elhiszi. mert szerintem Magyarországon úgy szólítják meg az embereket. düh. óriási botrány tört ki. hogy semmit nem talál meg az ember! . Ez azért van így. hogy amikor hazajövök. mint az várható volt. .folytatja Lajos. Kovács bácsi? . itt még fáj. miután elmondta a nagymonológját. ahogy az értelmi fogyatékosokhoz szoktak beszélni.Szólítson nyugodtan főorvos úrnak! 16 Másnapi vizit. miért nem akkor.mondta a tanító néni. Egy veszekedő házaspár úgy néz ki a maga játszmáival. hogy a liptói túró a bajuk egymással? Nem. Van normális ember. hogy vedd le a cipődet az előszobában. . ott voltam a sleppben én is. Azt mondtam neki: Drága asszonyom. hogy miért csak a hosszú szünetben ehetik meg a gyerekek a tízóraijukat. hogy hazajön a férj. doktor úr. aki mindenkinél magasabb rendű. beosztottnak. hogy lehet kérdezni. Kovács bácsi? .Te.Hogy van.replikázik a feleség. van pénzed? Gyere be egy boldog öt percre1/' Persze.Hányszor kértelek már. akkor baj lesz. már megint nincs ott az újság a rádión! Hányszor mondjam el. hanem azt gondolja. akkor nagy baj len10 11 .válaszol a feleség.Hát. kegyesen intett. ha leülhetek újságot olvasni! Ennyit nem lehet megjegyezni? . amiért nem megy be abba a hazug szereposztásba. Lajos. gyereknek. . hogy nem megyek bele. körülbelül olyan hangsúllyal. A játszma meg mire szolgál? Ha a bennük levő kielégületlenség. hogy fölénybe kerüljenek velük szemben. férjnek. ő olyan nagyszerű ember. feleségnek. Én is jelentkeztem. Nehéz helyzetbe kerültem: belemegyek-e a szokásos játszmába szülő és pedagógus között? Mivel végül mindig a sátáni énem győz. . Az a játszmához tartozik. Ifjúként jártam vizitekre.

. én nem erősítem a játsz11 11 . és miért. De ez a játszma arra szolgál. hogy mit vállal a férj és mit a feleség. Vagyis egy játszma indult meg közöttük. ha nem veszünk részt a játszmákban? Akkor balhé lesz! És? Előbb-utóbb így is balhé lesz. hogy nem fog ordítani a feleségével. ahol hazudni kell. nagyon hazug. le lehet játszani egy életet is játszmákkal. Ha emberek arra kényszerülnek. a szerződés játszmája. hogy erre nincs szükség.Úgy látom. . hogy olyan világban élünk. De ha ezt a feszültséget széthasítják. . . hogy az egész egy hazugságtömeg. hogy hazajön a fürdetési időre.kérdeztem. és nem fog káromkodni. hogy mindig lesz otthon meleg kaja. hogy mások elviseljenek . majd akkor megbecsül téged! Kell ilyen áron egy kapcsolat? Többek között ezért lettem én az ördög ügyvédje. hogy érvényesülni tudjak. A férj vállalja. hogy mennyire nem szeretik egymást. A feleség vállalja. de nem lesz ez az élet nagyon üres. Nézem a papírt: a férj vállalja. ezt nem kellene írásos szerződésbe foglalniuk. aki szereti a 18 másikat. csak ezek a dolgok megzavarják az együttélésünket. A feleség vállalja. Jaj. amit minden jóérzésű ember. hogy ők nagyon sokat veszekednek.mondja a barátnőjének Juditka -. hogy ki melyik szerződéspontot szegte meg. vagyis játszmázzanak. hogy a helyemen maradhassak. Zsuzsika . férj és feleség. se a gyereküknek nem tesz jót.Tedd féltékennyé! Vagyis kezdd el manipulálni. Ebben aztán egy darabig hisznek is. mi nagyon-nagyon szeretjük egymást. aztán elkezdenek azon veszekedni. Ezért előírják szerződésben azt. Elmondták. mennyire elegük van egymásból. mert játszmaellenes vagyok. hogy ne kelljen szembenézniük azzal. Ezért most leírták egy szerződés formájában.Mert tudja. Persze. viszont a valósággal sose kell szembenézniük. tanácsért jöttek. ha ugyan nem csapná agyon az egyik a másikat.Popper Péter Játszmák és sorsok ne . Szóval. az a nagy baj ezekkel a játszmákkal. hogy már megint nem volt szex.Ez a lista minek kell? . ami számomra kizárólag azt bizonyítja. a manipulációt. nagyon elpazarolt? Én az élet elpazarlásának egyik legfőbb lehetőségeként értelmezem a játszmázást. Ha szeretnék egymást. mi lesz. Ha valaki pszichoterápiára jön hozzám. Nemrég járt nálam egy pár.minimálisan el kéne válni. és ez se nekik. spontán megtesz. egy agresszív játszma. kezdj vele egy féltékenységi játszmát.én azonban azt gondolom. Az ember persze mondhatja. tíz apró robbanásra. Más nők érdeklik. hogy a férjem már nem nagyon érdeklődik imntam. akkor lesz belőle egy játszma. megjátsszák magukat. És így tovább. azon a kapcsolaton túl sok áldás úgysem lesz. hogy tulajdonképpen mennyire rosszul jönnek ki egymással. hogy például egy kapcsolat fönntartása érdekében hazudjanak. hogy nem fogja minden második nap a szemére hányni. mint egy gőzgép vagy egy atomreaktor energiáját.

Popper Péter Játszmák és sorsok máit. . csak azért. úgy hívták. Mint ahogy a gyerek se köteles szeretni a szüleit. A lámák ki is jöttek a kolostorból. A nő és a férfi is megérzi. inkább abba az irányba próbálom befolyásolni. leszereljem. aztán inogni kezdett. és ott lebegett egy darabig. hogy minden szülő szereti a gyerekét. A jógamester középen lótuszba helyezkedett. és ki tudják számítani.csapdosták a térdüket -. húsz vagy harminc év múlva.Férjhez megyek hozzád! . hogy ne pazarolja el fölöslegesen az életét.de érdemes? Kell? Szükség van rá? Nem jobb vállalni a valóságot.válaszolja a nő. hogy ilyen lehetséges! A jógamester megdicsőülten távozott. Ha pedig néhány év elteltével látják.mondja a szerelmes ifjú. Megkínálták vacsorával. ha nagyon erős a nyomás a szülőn és a gyereken . egy darabig ült. Persze. Aztán lassan visszaereszkedett. Tényleg? Ne tessék már mondani! Harminc évig dolgoztam olyan családokkal. körbeülték. Ebben a kötetben szerepel a következő epizód is: érkezett a kolostorba Indiából egy jógamester. ahol a gyereknek semmi más baja nem volt. mint ilyen hazug szerepekbe menekülni? A gyerek úgyis megérzi. Persze.Uramisten. 40 évet elpazarolt ebből az inkarnációjából erre a hülyeségre. Csak amikor már jó messze járt.arra való egy emberélet. ezért megmutatna nekik valami nagyon különlegeset: a levitációt. és kapott egy kis cellácskát éjszakára. ha hazug állításokat akarok bebizonyítani önmagamnak vagy másoknak? A konvencionális „igazságok" között rengeteg hazugság van. Másnap reggel elmondta. míg végigmondja a pap. erre való egy emberélet? 20 Én ugyanezt gondolom a játszmákról . akkor kezdtek nevetni a lámák. miközben a gyík elszalad a feneke alatt.Ugye a feleségem leszel? . csak az. elképzelni nem tudták. Volt egy tibeti láma. hogy jóban-rosszban együtt. aki észak felé vándorolt. És ott állnak áhítattal. hiszik. aki írt egy könyvet a saját kolostori életéről. . meg lehet játszani. ekkora barmot . mi lesz belőlük tíz. ők is meg vannak győződve erről. aminek aztán semmi köze nincs az európai kultúrához. hogy nem szerették. Az emberek ugyanis rettenetes hülyeségekre képesek elpazarolni az életüket! Hadd mondjak egyetlen példát. amit ő negyven éven keresztül tanult és gyakorolt. és ebbe a gyerek tönkrement.Szeretlek téged! . hogy a másikat megszerezzem vagy megtartsam. a Föld vonzerejének a leküzdését. például. de színlelték a szeretetet. vagy megmeneküljek az agresszivitásától? Nem elpazarlása egy emberéletnek. amíg a halál el nem választ titeket egymástól. mi a valóság és mi a hazugság. Hát. végül felemelkedett 30-40 centiméter magasra. hogy az ő döntéseik és választásaik időtállóak. . hogy valamiképp viszonozni szeretné a lámák vendégszeretetét. és most fél méterre tud lebegni a föld felett. hogy a do21 . A lámák meggratulálták: ez szenzációs. hogy hamis szerepeket játsszak. hogy Mipam.

hogy miért nem voltam önmagamhoz hű. Mert vannak helyzetek. hogy a fiacskája enuretikus. akár ateista. hogy mint pszichológust a kiégés fenyeget. Mert már éreztem. és váltani tudok. Persze. Van egy régi mondás. amikor az élet engem is belekényszerít. el is lehetett volna hazudni. de az embernek azonosnak kell lennie önmagával. miért meséli nekem ezt a gusztustalan történetet. hogy kimossa maga után a lepedőjét. az emberélet nem arra való. és valahogy elkérgesedtem harminc év emberi nyomorúságaitól. milyen lánggal ég még az a szerelem. mert nem tartom helyesnek. hova pisil Lacika?" Ez volt számomra a figyelmeztetés. Ha lehet. hiteles Popper Péter? Ezért felelek. hogy vigyázz. mi a fene kö13 zöm van hozzá. hogy muszáj valami mást mutatnom.Popper Péter Játszmák és sorsok log nem egészen az ő elképzeléseik szerint alakul. hogy miért nem lett belőlem Assisi Szent Ferenc. ezért ők se tudnak elmenni nyaralni. amelyek nincsenek már arányban önmagunk vállalásának pozitívumaival . Közben azonban levonom a konzekvenciákat. Ez igaz. akár misztikus. és elkezdte mesélni. hogy ezt a gyereket így még táborba sem lehet elküldeni.. A végtelenségig folytathatnám. kezdesz a szakmádból kiégni. miszerint. de minek? Azt gondolom. Apuka persze őrjöng.például 11 . amit általában egy enuretikus gyerek szüleje mesélni szokott. amit én megpróbálok a saját életemben érvényesíteni: ha csak lehet. hogy embereket megtanítanak a másik ember manipulálásának lehetőségeire és módszereire. érthető az álláspont. de elfogadom a kényszert. ha nem. Azt gondolom. vannak olyan helyzetek is. hanem azért. ha akarja. hogy egy emberre elsősorban saját maga van rábízva. Pedig ezzel szembe is lehetne nézni. Sokat beszélnek arról. vagyis éjszaka bevizel. hogy hamis szerepeket játsszunk. Hadd mondjak erre egy példát. Ekkor kezdtem el írni. Valahol abba kell hagyni. hogy akár hívő valaki. Én például akkor vettem észre saját magamon a kiégés jeleit.. nem játszom játszmát. ha meghalok. de jobb már nem leszek. Meg el lehet kezdeni olyan játszmákat játszani. mint ami bennem van. hogy bebizonyítsák. én meg azon kaptam magam. hátha azt élvezni fogom. Ha az őszinteségért és önmagunk vállalásáért olyan konzekvenciák zuhannak ránk. hogy közben arra gondolok. tényleg belekényszerül a játszmákba. ha megkérdezném: „Drága asszonyom. De minek? Én ugyanis azt gondolom. akár racionális. amikor az ember. hogy a másik legyen az oka minden konfliktusnak. hogy ugyan jó pszichológus vagyok. akkor elkezdenek játszmákat játszani. akkor az elképzelt Jóisten nem azért fog felelősségre vonni. hogy bizonyos szakmákban kiéghet az ember. de még arra sem hajlandó. Nem kell szentnek lenni. Saját magadért kell felelned. és akkor nagyon rosszkedvűen. ami közben már rég kihunyt. Tovább is lehetett volna csinálni. mi lenne. Szóval mesélte azt. Én a játszmákat ellenszenvvel figyelem. amikor harmincvalahány évi praxis után bejött hozzám a klinikára egy rokonszenves nő.

leköpte. miszerint ő egy hamis iratokkal bujkáló orvosnő. Éppen óvóhelyen ült. az a normális. De csak azért nem. a halott férj pedig betegségeket küldött rá. tehát ezek lelki eredetű fájdalmak. Kezeltem egy zsidó orvosnőt. De áldozta volna fel a sajátját? Megpróbált segíteni . ő felállt. mindig kínozta valami. és organikusan nincs semmi baja. amikor muszáj színlelni. és a fiú öt perc alatt elvérzett. Ha belegondolunk. és a legútszélibb kifejezésekkel káromkodott fölötte. és plafonig spriccelt belőle a vér.Hány éves? 11 . összerugdosta a sírját. és mikor nem: hogy mi az ára az önmagam vállalásának. ha megjátsszuk magunkat. hogy na. egy életen keresztül nem tudott megszabadulni a fiú halálának a terhétől és a bűntudatától. és megpróbálom megmenteni a fiú életét. hogy a külvilág szépnek lássa az én családi életemet. de az evidens volt. hogy az igazság vállalásában nem szabad tönkremenni. és hippokratészi esküjének eleget téve odament. megbetegszem. menjen innen néni. akkor inkább játszmázni kell. hogy megpróbálja elszorítani ezt az artériát. a határ mindig ott van.Popper Péter Játszmák és sorsok megölnek akkor úgy gondolom. Egyszer kezeltem egy nőt. hogy mikor kell felvállalni a játszmát. itt fájt. elpusztulok. vagy a gyerekem viselkedése megfeleljen a normatív előírásoknak! . te rohadék! Ettől viszont olyan bűntudata lett. Szóval.Mi a probléma a gyerekkel? . halálon túl folytatott játszmából. hogy én nem Juli néni vagyok Nagymarosról. meghalt. Saját maga számára is nyilvánvaló volt. azt gondolom. Attól kezdve hetenként kétszer kijárt a férjéhez a temetőbe. hogy mindenféle betegségekkel büntette magát. hogy nem kellett volna felfednie a nyilasok előtt. visszaült. hanem orvos. tulajdonképpen mi történt? Folytatta a játszmát a halott férjjel. ott lógott a szoba közepén a férje. megölnek. muszáj játszani. Háromnegyed év után mesélte el. Nem értettem.puskatussal oldalba vágták.öngyilkos lett. hogy magamra hagytál. hogy szomatizál. itt a határ.kérdeztem sokszor a rendelésemen. Szóval azt gondolom. . Hadd mondjak egyetlen példát. Amint ott ügyetlenkedtek körülötte. Vannak olyan helyzetek. hogy tönkremegyek. amikor egyszer behoztak egy sebesült nyilas gyereket.Nem köszön. akinek 14 rengeteg pszichoszomatikus panasza volt. . akinek egy repesz átvágta a combartériáját. Erre oldalba vágták puskatussal. hogy amikor egy nap hazament. De az emberi léleknek nagyon furcsa ám a szerkezete. és élete végéig nem tudta ennek a terhét letenni. fölakasztva . aki fiatalkorában hamis iratokkal bujkált Pesten a barátainál. az ízületeivel. Ő végignézte. Nagyon nehéz volt őt kihúzni ebből a gyűlöletből. hogy ő gyalázta a halott férjét. és el kell viselni érte a lelkiismeret-furdalást. Úgyis lefordíthatnánk. mégis. ott fájt. ebből az életen. maga ehhez nem ért! Természetesen megmondhatta volna. Ha az fenyeget. baj volt az emésztésével.

mert az betegségtudatot épít ki a gyerekben.Akkor játsszunk! Egymás mellé állítottam két széket. és fogja meg a lányét! Erre azt kérdezi a csaj: . amikor egy lány egyszer fölállt azzal. ami egy nővel kimondat egy ilyen bornírt kérdést. hogy neki nagy sikerei vannak a fiúknál.Nem. hogy ez a helyzet. kössünk egy fogadást! Mire húszéves lesz. hogy rossz szagú a lehelete. hogy nyuszi. Ahelyett. Egyébként el nem tetszik képzelni. nem mindegy. ami behívhatja a játszmákat. hogy valaki a nászéjszakáján még mindig bevizel. és abból később még sok baja származhat. inkább játsszuk el a játszmát félrefordított fejjel? Azt gondolom. .Most milyen alapon fogtad meg a kezemet? A pszichodráma ezzel véget is ért. Maga a lány is rádöbbent arra. akkor abba tényleg bele kell avatkozni.Bepisil! . vagy nem köszön? Majd fog köszönni! Majd begyúrja őt a társadalom! Érdemes ezért a gyerekben betegségtudatot létrehozni? Hogy fehér köpenyes gyógyászokhoz kell járnia. És valószínűleg rá is lehet jönni. De ha négyéves korában még bepisil. óvatosan csúsztassa át a kezét. nézessük meg? Ennyi bizalom sincs a kapcsolatban. hogy őszintén megmondanák. vagy 15 rossz az emésztésed. pontosabban az intimitástól való félelme gátolta meg abban. . hogy milyen belső állapot az. hogy viselkedik? .Drága asszonyom. mi hajtja őt bele egy-egy játszmába. inkább hagyja. és újra bepisil. milyen dolgokon akadnak el emberek! Van. hogy ha együtt vannak. nem tud a kapcsolat beérni. 11 .Nem tudom.Volt már éjjel száraz? . hogy nem köszön? . mert ő olyan beteg. hogy a kapcsolatai elmélyüljenek.Hat. köszönni fog! Hát. . de mindig hamar otthagyják. uramfia! Az azért elég ritka. hogy nagyon sok ilyen szorongás és gyávaság van. Mert ha már száraz volt négyéves korában. hát.Miért. nem? El fog múlni! Nem mindig kell a fehér köpenyesnek részt vennie a problémamegoldásban. hogy hatéves korában köszön-e a gyerek. Annak idején medikusok és medikák részére tartottam pszichodráma foglalkozást. hogy az egész szexuális életük megnyomorodjon ettől. Miért nem mondja meg? Egy jó kapcsolatban nem lehet azt megmondani. és azt mondtam nekik: most moziban ültök. ahogyan ez szokás. A fiú. mindig oldalra fordítsa a fejét. hogy a saját undoksága. mert nagyon vigyáz arra. Egy ilyen felfedezés alapján már tovább lehet keresgélni. nézitek a filmet. biztos van egy rossz fogad.Popper Péter Játszmák és sorsok . szaladj el a fogorvoshoz! Ennyi! Sokszor egyébként az ember maga sem tudja. aki például egy életen át nem meri megmondani a partnerének.

Már negyven felé jártam. Alkotó ember volt. ha máshogy nem. vagy az igazat akarja megtudni. Nem ment a dolog. hogy később. hogy gyere. Beszélgessetek vele egy fél órát. már felnőttkoromban miért volt számomra olyan rettenetesen fontos. tudni akarta. aki semmiképpen nem szeretett volna fiút! Ezután |:eljesen feloldódott bennem minden averzió. mi a probléma a kapcsolattal. mibe érdemes még belefognia. ha nyitottak. Végtelenül hálás vagyok az unokatestvéremnek. hát pszichoterápiában. én azt gondolom. amikor az unokahúgom egy orvosi műhibából kifolyólag halva szülte meg a gyerekét. ülj az ölembe. ha a másik szerepet játszik előtte. Péterkém. hogy miről lehet felismerni a játszmákat. hogy menynyi ideje van hátra. Hadd mondjak erre egy példát a saját életemből. akiknél ez egyértelmű. jól bánt velem. hiába mondta. amiről a szerepjátszást garantáltan fel lehet ismerni. mindig azt válaszoltam: ezt a betegnek kell eldöntenie. és anyám a maga módján próbálta vigasztalni. de akkor is kiderül a 29 . Amikor annak idején a medikusok azt kérdezték tőlem. és én nem tudtam. Ebben sokkal jobban hiszek. még akkor is. és azt is. De nincs olyan recept. 28 hogy pletykájával megfejtette ezt a titkot.Popper Péter Játszmák és sorsok Sokan kérdezték már tőlem. beszélgessünk. Szóval. miért nem. Hogy mekkora bajt hoztam én erre a szegény mamára. mint bármely logikai receptben. és érezni fogjátok. mert addig én csak azt éreztem/hogy valami nem stimmel közöttünk érzelmileg. kognitív szinten nem felismerhetők. hogy a nők elfogadjanak. Kellett ez a pletyka ahhoz. hogy ő kislánykorától kezdve egy valamiért imádkozott: hogy fia ne szülessen. és mibe nem. érzelmileg. Mégse tudtam vele bizalmas lenni. A súlyos beteg Lukács György filozófusnál például egyértelmű volt. Rá lehet jönni néha. Erre megszülettem én. Anyám mindig mindent megtett az érdekemben. hogy az ember megérzi. hogy azt szeretné-e hogy becsapják. de rájuk lehet érezni. Amikor ezt az unokahúgom visszapletykálta nekem. valami egyszerűen nem jött össze közöttünk hangulatilag. Én azt gondolom. Nem is vállalt több terhességet. Vannak emberek. hogy miért nem tudtam vele bizalmas lenni. Szerintem az emberek. Katasztrofális félreértés lett volna őt átverni. hogy nem szabad becsapni abban az ügyben. és ha a gyökerek nem nyúlnak ennyire messzire az időben. hogy a játszmák az esetek többségében intellektuális. én abban a pillanatban megértettem a köztünk lévő viszony bizalmi problémáját. igazi first class mama volt. hogy megértsem a saját érzéseimet. hogy megmondják-e a súlyos diagnózist a betegnek. ha nem is markáns megfogalmazásban. Az érzéseinkre kell hagyatkozni. amely feléjük árad. A beteg egyébként ezt mindig az orvos értésére adja. akkor akár rá is jöhet. ha az nagyon jól el van rejtve. Elmesélte az unokahúgomnak. Nem szerette a fiúkat. és attól kezdve haláláig nagyon jóban voltunk. amíg apád hazajön. be akarta osztani az idejét. megérzik a hamisságot.

hogy az embert a jó szándéka és a tapintata végül arra készteti. előfordulhat. hogy kihátráljon egy kapcsolatból. akkor azt az igazságot nem szabad kimondani. A fejlődéspszichológusok azt mondják. Lélekrágcsálók: a szorongás. hogy mekkora egy ember teherbírása. csak hazudni nem. Ha én egy igazság kimondásával kiszámíthatóan romboló hatást keltek valakiben. amiről voltaképpen nem is igazán tudjuk. Persze az emberek nem szeretnek se szorongani. és reagál is azokra. de öt és nyolc hónap között feltétlenül megjelennek .a gyerek akkor már ott tart a fejlődésében. Ezt pedig meg lehet tenni minden különösebb pusztítás nélkül. akkor jobb szép csöndesen kikopni belőle. holott a világ tele van szorongást keltő. a szorongás. Hallgatni. Én azt gondolom.Popper Péter magatartásából. hogy a szorongásban és a félelemben van egy közös elem. Valami 31 30 . hogy mit szeretne: hamis reményeket. mert jellegzetes hazai probléma. hogy micsoda. a félelem és a pánik A z t gondolom. Viszont nem kötelező azzal az emberrel szoros kapcsolatban maradni. hogy az számára vagy a másik fél számára romboló hatású. pánikot létrehozó jelenségekkel. kikerülni a kérdést lehet. vagy a valóságot. Elöljáróban szeretnék néhány fogalmat tisztázni. mégpedig valami fenyegetés. És szerintem ezt ki kell szolgálnia az orvosnak. a félelem és a pánik önmagukban nem rossz dolgok. Az igazság kimondásával rombolni soha nem szabad. se pánikba esni. félelmet keltő. hogy beszélünk valamiről. De egyvalamire nagyon kell vigyázni. mégpedig arra. megérzi a félelmet és szorongást keltő jelenségeket. hogy a kifejezett félelmi reakciók csecsemőknél már öt hónapos korban megfigyelhetők. hogy észreveszi. Ha nem életről és halálról van szó. Ha az ember fölismeri egy kapcsolatról. se félni.

aki például fél a nyilvános szereplésektől. E helyett keres valami racionalizálási lehetőséget. a veszélyeztetettség. de igazándiból nem értem. amit tesz. hogy tulajdonképpen mitől szorong.természetesen van. hogy a karrierünkben törés következik be. Ezzel azonban a kérdést nem lehet megoldani. valami okot keresünk rá. Éppen a szorongása viszi bele abba a viselkedésformába. éppen ez viszi bele abba. amitől szorong. esetleg hasmenés vagy székrekedés.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. vérnyomás és így tovább. nem adja meg neki azt az érzelmi biztonságot. visszahúzódóan viselkedni.érzékeljük. Az emberek úgy próbálják a szorongásukat csillapítani. . valami rossz fenyeget. és végül nem hoznak megoldást a szorongásokra. Egy szorongó ember. Felnőttnél is így van ez. fogalma sincs. csak nem tudjuk. Az érzelmi reakciót vegetatív tünetek követik: szívdobogás. a szüleim konfliktusai és labilis érzelmi kapcsolata miatt szorongok. de nem tudja ennek okát adni. hogy mi az oka. Arról azonban. a fenyegetettség valódi oka nem tudatos. Ezt a szorongásban is megéli az ember. mit szólnak ahhoz. és akkor egyszer csak azt hallja. mert az a szónak az igazi freudi értelmében tudattalan. sőt tulajdonképpen félni. hogy valaki túlkompenzálja a szorongását. konfliktusokkal teli. vagy attól. például félünk a ráktól. ami nem a valódi ok. amit megél az ember három szinten. A szorongásunkat megpróbáljuk racionalizálni. hogy nincs oka . és emiatt tényleg kiröhögik. nyilván nem fogja nekem azt mondani. agresszív módon viselkedik. és nem tudok rajta akaratlagosan változtatni. A szorongó ember nagyon gátoltan viselkedik. Számos ilyen vegetatív paramétere van a szorongásnak. hogy valami nem stimmel. görcsös. gombócszerű érzés a torokban. elkezd rettenetesen gátlásosán. hogy megélek egy fenyegetettségi helyzetet. amit mond. hogy ezek racionális. és attól kezdve a betörőktől fog szorongani. retteg. állandóan a hatásokat fürkészi. hogy pszichológus bácsi. de a megértés illúzióját kelti. A lényeg az. Ehhez hozzákapcsolja a szorongását. mi az. sikeresen vagy sikertelenül . hogy a szorongásban a veszélyérzet. A másik lehetőség. hogy a szomszédba betörtek. A gyerek megéli a szorongást. A különbség az. és krakéler. hogy a nők kiröhögik. a félelem és a pánik veszély leselkedik rám.de általában sikertelenül. és mint minden neurózisnál. Tudatos csak a szorongás tünettana. Először is érzelmi szinten . a félelemben is. Ha az ötéves Jenőkét elhozzák a pszichológiai rendelésre. amire szüksége van. mert a szüleinek a házassága labilis. émelygés. amit szeretne elkerülni. Ez ugyanis nem elhatározás kérdése. Ezután a tünetek a viselkedés szintjén is megjelennek. tele van félelmekkel. Ezzel a látszólagos magabiztossággal próbálja a szorongását csillapítani. fél attól. Ez persze nem azt jelenti. hogy keresnek valami racionális okot. hányinger. de nem valódi okok. mi hozza létre 58 32 benne a fenyegetettségérzést. Gyerekeknél ez a folyamat teljesen tisztán látszik: egy kisgyerek például azért szorong. A szorongás lényege tehát az.

kérdezték tőle már elég rosszkedvűen. hiszen tudod.Befejeződött-e már az orvostudomány fejlődése? . és visszakérdezett. a félelem és a pánik Hadd meséljem el egy személyes emlékemet. Gyógyultan távozott. hogy ő egészséges. aminek az oka nem tudatos? Ezt persze nagyon szkeptikusan fogadták ezek az ifjú orvosok. hogy nem vagy beteg! Tudta. lássa. mert zseniális gyerekpszichiáter volt. Nem lehetett erről lebeszélni.Ilyen van nekem! . De a kislány okos volt. Akkor már igazán dühösen förmedtek rá: mi a fene bajod van. . hogy ő is leukémiás lesz. ugyanis egy normális embernek kell egy-másfél év. hogy az nem olyan. Szóval Szuharevának igaza lett: a szorongás egy irracionális mélységből fakadó tünet. Nem hoz sikert.Vannak. Ettől már nagyon idegesek lettek az osztályon. Gyógyultan távozott. elmagyarázták neki. Keményen lebeszélték a leukémiától való félelemről. Na.Szóval vannak olyan betegségek. Aztán megint ott volt. majd megszúrták az ő kezét.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. nekiveselkedtek az ifjak. Ez volt a baja. óriási racionális meggyőzés folyt. egy gyerekpszichiátriai osztályon.Mi bajod van? . többek között Moszkvában töltöttem. amit nem lehet racionálisan megtámadni. hogy atomháború lesz. Igaz. Hát akkor? Attól félt.hangzott a válasz. s fölszedett valamit. meggyőzték. Szuharevának hívták. hogy a szorongásról nem lehet lebeszélni egy embert. nézze meg a saját vérképét. és ő meghal. és attól félt. bizonygatták. Hogyan beszélhetnek le valakit arról. .mondta a kislány. hogy külföldről érkezett rokonai déligyümölcsöket hoztak a családnak ajándékba. Megtámadni vagy . mindent megcsináltak. amíg gyógyultan nem távozott. Ösztöndíjasként egy időt a Szovjetunióban. Mutattak neki mikroszkópon át leukémiás vérképet. Kiderült. hogy ez egy zseniálisan tehetséges kislány. hogy Moszkvában nem ismerik sem a déligyümölcsöket. . hogy néznek ki a fiatal fehérvérsejtek. amelyeket még nem fedeztek fel? . amelyeket ezek terjesztenek. de ez a kislány nagyon gyorsan dolgozott. . hogy másfél hónap múlva megint ott volt. az összes vizsgálatot. de a sors Szuhareva segítségére sietett: behoztak egy tizenöt éves kislányt. Sose felejtem el ezt a kiscsajt. Ezúttal az volt a baj. Sikeresen. Mindig próbálta a nagyon racionális szemléletű fiatal orvosait meggyőzni arról. mert az nem racionális érzés. Ennek az osztálynak a vezetőjét mindig nagyon szívesen emlegetem. Gyakorlatilag már orvosnak képezték ki ezt a gyereket. akinek a nagypapája leukémiában halt meg. Há58 34 rom hét múlva megint ott volt. sem azokat a betegségeket. Nekiültek. ő pedig arra gondolt.Nem . Az orvosok megint lebeszélték róla. hogy szorongásos tünetet váltson. újabb álracionális magyarázatot találjon magának. egészen addig. ledobnak egy bombát Moszkvára. Öt hétre. hogy nem leukémiás.

a közegészségügyi és járványügyi ellenőr is orvos. mennyire szorong egy orvosegyetemre jelentkező medikusjelölt. Nincs olyan pszichológiai módszer. Ha épp akkor érettségizett. hogy belőle milyen belgyógyász lesz harmincnyolc éves korára? Számomra ez az egész olyan marhaságnak tűnt. akkor nem jó. A vizsga lényege az. húszéves fiatalemberről megállapítsa. Hát. A pszichológia metodikailag nem tart ott. már sokat felejtett. hogy egy tizennyolc. ki mennyire alkalmas orvosnak. Azokat szűrjük ki.a felvételi vizsga. amivel én a felnőttkori szakmai beválást bejósolhatnám. tehát ne alkalmassági. Az mindenesetre biztos. Én pályaalkalmatlansági vizsgálatot alkalmaznék. Hát lehet ezt egy közös alapra hozni? Mi köze az egyik szakágazatnak a másikhoz? Ezen ment a vita az Egészségügyi Minisztériumban. Ha nem sikerül. felvetettem. azt vegyük fel. Ha valaki például nagyon szadista vagy nagyon pénzéhes. amikor is azt mondtam volt . és a nagyon értelmes egészségügyi miniszter azt kérdezte: mondd. akkor egy hivatalos állami bizottság állapította meg. hogy mit ér az orvoskaron .Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. mi az a tudattalan ok. mondta. mert ez csak a betegágy mellett dolgozó orvosokra vonatkozik. akkor nem lehet alkalmatlansági vizsgálatot végezni. állítsunk fel az orvosegyetem aulájában ugrómércét. hogy azt kellene nézni. Nem is lett belőle semmi. hogy nem a tanulmányi eredmény határozza meg. azok ne menjenek orvos- . Ha ez sikerül. akkor hagyjuk a fenébe az egészet. Ha régebben érettségizett. és ami benne szorongásokat kelt. ha rászabadítják a betegekre. Most pedig megint elkanyarodnék kicsit egy régi élményem felé. tizenkilenc. hogy egy tizennyolc vagy tizenkilenc éves gyerek mennyire tudja a középiskolás fizikát és biológiát. akkor nem. mert ezen a vitán valaki fölvetette. és aki a százhatvannyolc centit átugorja. hogy ha rám bíznák ezt a dolgot. hanem alkalmatlansági szűrést vezessünk be. hogy ezt nem lehet bejósolni. ezen a te pályaalkalmatlansági vizsgálatodon nem vérezhet el a jövendő Nobel-díjas biokémikusa? Mondtam. Amikor erre kínos csönd támadt. mint a biológia vagy fizika érettségi és a felvételi vizsga. Ez pedig már látszik ennyi idős korban. De nem vettek komolyan. akkor én nem alkalmaznék fiatal embereknél pályaalkalmassági vizsgálatot. Sok-sok éve felvetődött az a kérdés. hogy de. a félelem és a pánik megszüntetni egy szorongást úgy lehet.és ma is így gondolom -. akkor elmúlik a szorongás. De lehet ebből arra következtetni. Az egészet azért mesélem el. Ez legalább annyira megmutatja. Erre megint csend lett. milyen orvos lesz belőle harmincvalahány éves korában. hogy azt javasoltam a rektornak. Rosszabbul tudta. ha elvérezhet. a sebész is orvos. Meg hát milyen szakos orvos? A belgyógyász is orvos. hogy feltáró pszichoterápiával utánamegy az ember. hozzáteszem ma sem. hogy milyen szinten tudja. a 58 36 bakteriológus is orvos. Hát semmit. ami őt traumatizálja. elvérezhet.én ott dolgoztam .

különben nincs igazi felelősségérzete a beteg iránt. hogy egy Cleckley nevű amerikai pszichológus leírta a pszichopátia . Megpróbálták ezt agykutatással megválaszolni. A várakozási hullámot ki lehet dolgozni sok ismétléssel .kivéve gyerekeknél és bűnözőknél. Anno egy időt úgynevezett fiatalkorú bűnözők között töltöttem. A pszichopátia egyik legfontosabb jellemzője tehát. És 58 38 nem tanul a tapasztalatokból. Nem szorongtak. Ebből megint kialakult egy vita. ahol egy normális ember szorongani kezd. tízszer. A három legfontosabb az. A gyerekek és a bűnözők nem készülnek fel az elkövetkező konzekvenciákra. Akit eltaláltak egy ilyen zsilettpengés bokszerrel.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. megsebesít. indulatai vannak. hogy valaki nem szeret. nem szorong és nem tanul a tapasztalataiból.tizennégy jellemzőjét. hogy az ember agya felkészült egy új inger megjelenésére. hogy akkor tele lesz pszichopatákkal az orvoskar. mert nem szeret. Nem mondom el. ugyanabban az időben megismételték. vagyis elvezették az agyukból az elektromos hullámokat. ezerszer az életében. aki ne lenne biztos abban. de a szocializált szeretet ismeretlen előtte. hogy nem szeret. addig ismeretlen hullám. ami azt jelezte. És vállalták a veszélyt. az a pszichológiának egy nagy kérdése. csak a három legfontosabbat. nincsenek igazi pozitív érzelmei. akkor az agyban megjelent egy új. százszor. Nincs az a hülye smasszer. nem tanul a tapasztalataiból. a hegedűszóra. a szociopátia . milyen címkét ragasztok rá. Ezt elnevezték várakozási hullámnak. Ha ezt sokszor. Mert nem szorong. hogy egy aprófát tettek a tenyerükbe és zsilettpengéket az ujjaik közé.úgy is mondhatnánk. azt nem hozzák be még tizenöt alkalommal. megöl. én pedig azt mondtam. tehát egy hanginger kapcsolódott be. Védeni kellett a többiek agressziójával szemben. amelyekkel már kudarcot vallott tizenötször? Erre nincs igazi válasza a pszichológiának mind a mai napig. ezért ismeretlen az empátia is. ahol akkoriban az volt a szokás. akik tele vannak szorongással. Ugyancsak a pszichopátiára jellemző.most mindegy. és a vizsgálatnak mondjuk a tizenötödik percében váratlanul megszólalt egy hegedű. hogy beleélje magát a másik ember helyzetébe. egy lassú hullám. Tehát a jelenség okai között lehet egy . Átlagos embereket EEGvel vizsgáltak. mint egy bokszerrel. Megjelentek a szorongásai. akit megkárosít. Hogy jön ide a pszichopátia? Úgy. pszichopata vagy nem pszichopata . elektroencefalográfiás vizsgálatokkal. akkor annak az első jele az volt. az rettenetesen nézett ki.ugyanazokat a konfliktusokat. Mert nem vonja le a konzekvenciákat. és ezzel ütöttek. Hogy ez miért van így. hogy valaki nem szorong olyan helyzetekben. Ha egy-egy gyereket sikerült szocializálni. a félelem és a pánik nak. hogy félteni kezdte magát. Vágyai. Mert egy orvos igenis szorongjon bizonyos mértékig. Hogy miért nem tanul a tapasztalatból? Miért ismétli meg egy ember . hogy akit behoztak tizenegyszer besurranó tolvajlás miatt. Vagyis megismétli ugyanazokat a helyzeteket.

De a félelem berobban. hogy üssem agyon őket. és bementem a minisztériumba. míg visítva föl nem ugrott a székre. amely valódi veszélyektől véd meg engem. Mint kiderült. de aztán megint felvisított. a félelem és a pánik infantilis elmaradás is. . nyolcvankilós hölgy sikoltva fél az egértől. most ősz van. Sok évvel ezelőtt meghívást kaptam egy Bar-Ilan nevű izraeli egyetemtől.kérdeztem. végre megnyugodott. Nincs több? Nincs. hogy a Jóisten dzsúkokat és kofeceket küldött Popper megmentésére. és azzal kezdtem agyonütni a dzsúkokat. Ha én félek kilépni az ötödik emeleten az ablakból.. nem tudom. hogy ez már lejárt. Hát milyen veszélyt jelent számára az egér? Semmilyet. Előállt egy teljesen komikus helyzet: a csaj vinnyogva állt a széken. hogy a jól megtermett. De a nő ezt nem értette.Igen. hogy a Jóisten milyen csapásokat mért Egyiptomra? Mi is be fogunk kerülni a vallástörténetbe.egészen addig a pontig. de ennél tovább nem tudott menni az agykutatás. Kint négyszázan vártak a sorukra. ezt egyelőre nem tudjuk biztosan. Ha félek attól. ami megjelenik akkor is. Azt mondta a nő: maga rendes ember. Míg a reális félelem élni segít. Ez egy irreális félelem. jöttem tanítani! 58 40 . hogy menjek el vendégprofesszornak. ha nincs veszély. Mi a különbség a szorongás és a félelem között? Az. mégis rám tör a félelem. Vagyis tulajdonképpen kétfajta félelem létezik. . Attól félek. hogy tartózkodási engedélyért folyamodjak. Jogos. az irreális félelem megnehezíti az életet. Felvettem a cipőmet. hogy dzsúkok vannak a szobában. hogy egy oroszlán jön velem szemben a dzsungelben. miközben én egyéb szerszám híján levettem a cipőmet. fóbiás volt. hogy a félelemnek van tudatosan megfogalmazható és valódi tárgya. adja ide az útlevelét! És beütötte a tartózkodási engedélyemet.Ne csinálja ezt velem. az nagyon is racionális. s regék fognak rólunk szólni. de három hónapnál régebbi a határidő. hogy ne kelljen neki visszamennie az egyetemre. én meg odabent nagyban irtottam. egy fóbia.Hogyhogy lejárt? . Hadd meséljek el ismét egy személyes történetet. Az irreális félelmek legélesebb formája a fóbia. Mikor elfogytak. mire ő azt mondta. aztán jöjjek vissza. . az. és követelte.? Kérlelhetetlennek mutatkozott . Akkor én azt kérdeztem tőle: emlékszik. de azokat is üsse agyon! Folytattam a hadjáratot.. nem volt humorérzéke. El is utaztam. szerezzen megint az egyetemtől egy érvényes meghívót.héberül.Tavasszal kaptam. és azt mondta: kofec is van! Mi az a kofec? A kofec egy ugróbogár. itt ülök négy órája a maga előszobájában. most menjek át egy másik városba. agyonütöttem a kofeceket is. az is jogos. magyarul hogy hívják. hogy szörnyethalok. Dzsúk? Mi az a Dzsúk? Svábbogár . A másik az irreális félelem. Felmutattam a meghívómat egy jó kövér tisztviselő csajnak. RamatGanban van az egyetem. . Az egyik a reális félelem. Nem fenyeget semmi.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. ezért tartjuk patologikusnak.

félelmek. hogy az automatizmust 58 szándékos mozgássá alakítottam. és arra vetíti rá a fenyegetettségét. az egeret.Nézze asszonyom. és állandóan rángatja az arcát. aki egy alvászavarral küzdő hölgyet kezelt ezzel a módszerrel. mert valamilyen fenyegetettségérzés megakadályozta abban. hogy fóbiát csak úgy lehet gyógyítani.. és megpróbálja egy föltáró terápiában megérteni. amiben én látok fantáziát. hogy elöl fut a kliens. hogy öntudatlanságba merüljön. Akkor a szorongáson és az irreális félelmeken túl lehet jutni a pszichoterápia segítségével. Zömmel ezért nem jók a tüneti terápiák a szorongások. hogy a közeledő éjszakát vergődve. hogy figyeljen ide. hogy nem helyénvaló ezeknél a nem racionális eredetű pszichés tüneteknél a racionális megközelítés. hogy miután az alapbajhoz nem nyúltam hozzá. de tudta. az irreális félelmeket. A paradox terápiának az a lényege. Mondjuk. naponta kétszer egy órát álljon a tükör elé. hogy egy szorongó ember keres magának valami racionalizálási lehetőséget. Mert akaratlagossá vált. hogy minden szorongásos. akkor lassan bevonódik az automatikus mozgás a tudatosan előidézett mozgások közé. Nagyon kellemetlen. Vagyis nem fogadja el. Akármilyen furcsa. Erre én azt mondom. és rángassa az arcát tudatosan és akaratlagosan. mert az alapbaj megmaradt. Mi a baj ezzel? Az. Hát ki tudja? Ki tudja. Összességében tehát azt gondolom. Ha szót fogad. amelyek kiváltják a szorongást... fordulj szembe a tüneteddel. hogy mi hozta létre a szorongást. Erickson azt mondta neki: . fogadjon el egy tanácsot! Maga menekül az éjszakák és az álmatlanság 43 . vállald fel tudatosan. A paradox terápia lényege. és vond be az akaratlagos szabályozásod alá! A legelső paradox terápia Erickson nevéhez fűződik. ha tudatos marad. a félelem és a pánik Az érdekes a dologban az. Akkor pedig kezdhetem elölről az egészet. és a tik megszűnik. Az jelentett számára biztonságot. Lehet más technikákat is.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. valakinek van egy tikje..kivéve a paradox terápiát. ha az ember visszafordítja a folyamatot a szorongások felé. megszűnik. no de azok a nyomában vannak. hogy egy irreális félelmekkel küszködő embert esetleg megszabadítsunk a tünetétől. Vége a menekülésnek. Vagyis átalakítja a szorongását irreális félelmekké. hogyan alakul ki egy irreális félelem? Valószínűleg úgy. Nem szokott jó eredményekkel járni a lebeszélés. pánikok gyógyítására . például paradox technikákat alkalmazni. félelmi folyamatban kialakul egy séma. A séma úgy néz ki. és utána fut a tünete. mint egy harapós kutya. például a svábbogarat. ha bízik bennem. hogy négy hónap múlva nem a karja fog rángani az arca helyett. A beteg megpróbál elmenekülni az olyan helyzetek elől. semmi garanciám nincs arra. de ez nagyon kétélű dolog. Ebből logikusan az következne. hogy vajon mitől keletkezett a fóbiája. hogy ezt a meneküléses helyzetet megfordítjuk. hogy az egér a reális veszély. ébren fogja eltölteni. Annyit tettem. A nő nem akart rászokni az altatókra. a kígyót.

és leült az ágy szélére . amikor úgy érezte. . A világ tele van rémületet keltő jelenségekkel. egyik se tudta megadni azt. vagy boldogok és hülyék.reggel ébredt fel. politikai átalakulásoktól. aki ezekre nem tud félelemmel vagy depresszióval reagálni. Minden más társadalom csak azt a választási lehetőséget kínálta és kínálja fel még ma is a polgárainak. Inkább intelligens és szorongó és félelmektől gyötört és a jövőjéért aggódó . Ha valaki ezektől fél. a világhírű pszichológus naplófeljegyzéseiben leír egy veszekedést.Mit utál a legjobban a házimunkában? .Port törölgetni. Ez egy paradox beavatkozás. hogy négy napig nem fekszik le aludni. Például az én apám fiatalkorában állást kapott a Magyar Petróleumipari Részvénytársaságnál. A szorongások és a félelmek esetében a feltáró terápiát mindenképp előnyben részesítem. hogy az „intelligens és depressziós" egy elnagyolt meghatározás. a megélhetés nehézségeitől. Tünetileg sokszor használ. mégis meg kell keresni a kiváltó okokat. Saját maga vállalja fel az álmatlanságot. hogy bár látványos eredményeket lehet elérni paradox terápiával. 58 44 Jung. ahol nagyon meg- . a neurózis marad. a nagy angol filozófus egyszer feltette a kérdést. Egy adott kultúrában. de az alapokokat nem érinti. minden depressziót betegségnek diagnosztizálnak.mert nagyon beszűkültek a biztonságot adó életperspektívák. Az ember néha tényleg azt gondolja. az nem nevezhető patologikusnak.kérdezte Erickson. egyidejűleg lehettek intelligensek és boldogok. Egy társadalom szorongásszintje megnőhet objektív okok miatt. Rengeteg olyan dologgal van tele a világ. hogy nem is lenne olyan rossz Periklész idejében élni! Russel szerint ennek az a magyarázata. Joggal fél. Én úgy gondolom. . ami megszünteti a menekülő viszonyt egy ember és a neurotikus tünete között. amelynek során azért szidja a kollégáit. Hagyja abba! Határozza el.Akkor törölgessen port négy éjszakán át! A nő megfogadta a tanácsot. Három és fél órán át csinálta. és nem kizárható. hogy lehetnek intelligensek és depressziósak. egy adott társadalomban megnövekedhet a félelem például háborútól. . hogy az antik görögségnek vajon mitől van ez a máig sugárzó fénye. a lecsúszástól. Bertrand Russel. a félelem és a pánik elől. és már aznap este elkezdett port törölgetni. A reális félelmek valódi veszélyt jelentenek. akaratlagosan! A nő megdöbbent. minden félelmet. Ezért én azt mondom. amelyek az őskortól a görög antikvitásig és az után létrejöttek. a nyomortól. mert minden szorongást. ami valódi fenyegetettséget jelent az ember számára. Lehet választani! De egyidejűleg nem kaphatják meg a kettőt. hogy az a nem normális ember. hogy egy kicsit elfáradt. amit a görög antikvitás megadott az állampolgárainak: hogy egyszerre.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. de belegyezett. hogy az öszszes társadalmi berendezkedés közül.

mondták a tanítványok. a keserveinket. Tele lett a világ percemberkékkel. hol lehet elmarni valami gyors hasznot?! E mögött persze mindig félelem van. hogy jövőre is palacsintás lesz Leányfalun. hatvan forintért adja. hogy infarktusra hajlamos. állandóan összeomlott a keringése. És ő lett! Sőt. a félelem és a pánik tetszett neki. Arról van szó. csövek lógtak ki belőle . hol van egy jó kiküldetés. Jung azonban azt mondja. olyan rémisztőnek. és azt mondta. Buddha odanézett. olyan ijesztőnek. Mester. Vagyis nem arról van szó. mint pácienst. hogy a negatív élményeinket. ha csak az marad meg egy lényből. azt nem szabad kezelni. hogy fogadjuk el ezeket olyan negatívnak. amilyenek a valóságban. hogy mi lesz velem öt év múlva. Tudod. az a megoldás! A pozitív gondolkodás fogalma eredetileg egy ősi buddhista hagyomány nyomán jött létre. és azt mondta. A második infarktusa után már nem tudott rendesen magához térni. Fönnmaradt egy legenda. vezérigazgató is lett. tíz év múlva és így tovább. én nagyon gőgös ember vagyok. ilyenkor tudatzavarai támadtak.hol van egy szabad ötvenezer forint. hogy neki könnyű halála lesz. Egy év alatt akar milliomos lenni. hogy ez nem betegség. hogy amikor infarktust kapott. ami belőle a test! . hogy a pozitív gondolkodás. és aki erre panaszkodik. Nevezetesen azt mondta. Lehet ma egy fiatalembernek ilyen perspektívája? Hát nem! A leányfalui palacsintás jó példa erre: neki nyolc forintba kerül egy palacsinta. de ha van bennük valami pozitív. Hogy akkor mi a teendő? Amerikából kiindulva egy ideje nálunk is mindenki azt hajtogatja. a bomló hús. Az embernek nem szabad olyat elhatároznia gőgösségében. Miért? Mert nem biztos abban. Tévedett. hogy az ember megértse a fizikai múlandóságot. hogy huszonöt év múlva a tisztességesen összeszedett haszonból majd vesz magának egy kis házat a Tisztviselőtelepen. A második vagy a harmadik infarktus el fogja vinni őt egy pillanat alatt. Arról van szó. a halál. de milyen szép fehér foga van! Ez a pozitív gondolkodás alaptörténete. hogy van ennek egy nagy haszna: könnyű halála lesz. hogy a buddhizmus lelki gyakorlatai közé tartozik a bomló tetemek nézegetése is. a bánatainkat hazudjuk el pozitívnak. akkor azt is vegyük észre. a pillanat bulistáival . Ez egy reális reakció a társadalom aljasságaira. Apám annyira életszerető ember volt.rettenetesen sokat szenvedett élete utolsó évében. hogy igen. ez pedig kioltotta belőle azt a szorongást. Hadd mondjak erre megint egy személyes példát. Innen nőtt ki. a rothadó tetem milyen rettenetesen visszataszító! Milyen 58 46 undorító. Egyszer mégis azt mondta nekem: „Péter.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. miszerint Buddha és a tanítványai néztek egy döglött kutyát. Ezen nekem korrigálnom kellene/7 Vagyis ebből a szörnyűségből is épített magának valami . És nem biztos abban. azért van ennek valami haszna is. hogy harminc év múlva ő lesz itt a cégvezető. nézd. még ebből a szörnyű állapotból is kihozott valami pozitívumot a maga számára.

hogy feleség lé58 tére más férfi tetszik neki! Mit tetszenek gondolni. A másik. a feltáró pszichoterápia. ha szembeszáll velük? Semmi! Egyszer aztán. No. mi lesz akkor. akit az anyósa meg az anyósával szövetséges férje cselédsorba taszított. amiért megtetszett neki egy másik férfi? Ha huszonhat éves koráig nyolcszor volt szerelmes. a szorongás vagy a pánik sűrűjében. és egyenként a földhöz vágta őket. és az anyósommal együtt némán szedegették össze a cserepeket/' Vagyis észrevették. mi lesz akkor. Szóval azt gondolom. kiemelte az összes tányért a mosogatóból. Az eset után döbbenten jött hozzám. Elpukkad a mumus. Eljutottunk addig a kérdésig. aki boldogtalan házasságban él. és elkezdett megváltozni a viszonyuk. hogy a dolgoknak van határa.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. hogy nem szabad az embernek elmerülnie a félelem. jaj. akkor tegye meg azt. hogy nem a dolgok gyötörnek meg minket. Ilyenkor a gyerek 49 . hogy a félelmekhez közel kell menni. lehúzzák az embert . amiért ezt meg tudta tenni. hogy ha valami képzet gyötri az embert (jaj. Az emberi képzelet halálosan meg tudja kínozni az embert. amikor elkezdte az anyósa szidalmazni és kritizálni. hogy az elkövetkező hatvan évben soha senkibe nem szeret bele. amit ők átléptek. és ha ez mégis megtörténik. bizalmával. amitől fél. ha úgy teszek).nálam. akkor elpukkadnak a mumusok. így pedig borzasztóan nehéz élni. A félelmek többsége ugyanis irreális. Nemrégiben volt egy beszélgetésem egy fiatal lánnyal. mint az. akkor ő egy erkölcsi nulla? Ez nyilván nem igaz! Ez a fantázia által felfokozott szorongás. hogy megoldást hoz. a félelem és a pánik pozitívumot. mert a fantázia által fölnagyított mumusok. hogy meddig lehet visszaélni egy másik ember szelídségével. amelynek semmi más oka nem volt. de ehhez el kell szánnia magát az embernek! Nagyon sok nevelési csődöt láttam. tényleg riherongy a hölgy. és azt írta. és azért gyötrik meg az embert. mert ezeknek van egy veszélyük. mi lesz velem. Szóval. ahogyan már említettem. Erre már Epiktétosz. ha közel megy az ember a félelmeihez. hogy ilyen riherongy lett. a férjem bejött. ha hajlandó megélni őket. és nagyon elkezdett neki tetszeni egy férfi. hogy mint egy örvény. a pszichoterápiás órán. Nagyon ajánlom. Járt hozzám egyszer egy nő. Nem szabad menekülni előlük. Rengeteget lázadozott ellenük . soha senki nem fog neki megtetszeni. Legalábbis a nagy részük szétfoszlik. Elképzelhető. elfogadásával. Látni fogja. hogy rosszul mosogat. és azt mondta: „Doktor úr.ebbe pedig nem kell beleegyezni! Hogyan lehet ellene védekezni? Az egyik módszer a szorongás leküzdésére. ha ez megtörténik. Ezt elmesélte nekem. hogy nem szabtak határt annak. mégpedig az. hanem a dolgokról alkotott képzeteink. vajon az egy reális elképzelés önmagával szemben. hogy semmi sem lesz belőle. a római kor sztoikus filozófusa is rájött. és hozzátette: nem bírja elviselni. hogy muszáj ezt hagyni? Jaj. és én nagyon tiszteltem.

arról ugye nem gondolja komolyan Nagy úr vagy Kovácsné. de férfiak is. hogy egy kapcsolat számomra érzel58 mileg fontos. hogy megvernek. hogy valaki odacsapjon az asztalra. és mikor mondja azt. Fontos. a kölyök. önző lesz. mert állandóan azt várja. hogy ő majd képes lesz rá? Nem lehet nevelni félelem és követelés nélkül. de aki ezt megkapja. Ez azonban irreális. E nélkül nem. akit ő. hogy minden ember feltétel nélküli szeretetre vágyik. Nem az a tárgya a félelemnek.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. mert attól szorong a legjobban. az belezüllik. hanem az. amit mondok -. Ezt nem szabad szentimentálisan értelmezni. így bele lehet sodorni a gyereket egy teljesen irreális viselkedésbe. Ezért a véleményemért nagyon szoktak haragudni rám bizonyos lírai beállítottságú emberek.ezt élem meg szubjektíve szeretetnek. 51 . hogy elég. Ha ez nem jön létre. ugráltathat. hogy a számomra fontos szeretetet elveszíthetem. hogy milyen az a felnőtt. Tudom. Az erkölcsi fejlődés kutatásánál sokszor fölmerül a kérdés: mi kell ahhoz. Nem tudta az emberiséget morális úton tartani istenfélelem. nem lehet együtt élni valakivel. hogy biztonságban legyek. A szeretetnek és a félelemnek az együttes jelenléte az emberi kapcsolatban. befolyásolható legyen egy partner . főleg nők. tudattalanul mindenki provokálja a partnerét.úgy hívják. Még egy új tanárt is finomabban vagy durvábban provokál az osztály. hogy feltétel nélkül fogadják el őket. ha nincs benne a kapcsolatban az a motívum is. Ezt pedig nagyon nem szeretik az emberek. vagyis hogy nevelhető legyen egy gyerek. hogy egy gyerek vagy egy másik ember elfogadjon egy morális normát? A mai Magyarországon óriási problémának látom. hogy Jóisten. hogy elveszíthetem a másikat. hogy önmagamat kibontakoztathassam . mert bennük van az infantilis vágy. Hát milyen biztonságot ad egy ilyen szülő? Semmilyet! Akkor a gyerek tovább vadul és tovább provokál. hogy jól érezzem magam a világban. Akkor be tudják illeszteni a kapcsolati rendszerükbe. A szeretet azt jelenti ebben az esetben. Nincs ilyen. Tudatosan. hogy egy normaelfogadás létrejöttéhez. Ha sohase szabnak határt. és ebbe belerokkan a gyerek.nem fog tetszeni. Akkor lesz nagy baj. kettős érzelmi függés kell. visszaél a helyzetével. Ez ugyanígy működik pároknál is. a szülő pedig megint retirál. hogy elmosódott a határ: mit lehet és mit nem? A pszichológiai vizsgálatok azt mutatták. akkor a gyerek nevelhetetlenné válik. meddig élhet vissza a toleranciájával. a félelem és a pánik elkezd provokálni. Feltételek kellenek. aki ezt bizonyítja . hogy meddig lehet visszaélni a türelmével* a toleranciájával. elhagynak. kegyetlen szigor nélkül. Amit pedig Isten nem tudott megcsinálni csak szeretetből. büntetés. Nem sikerült neki sem. Márpedig csak szeretettel nem lehet hatást elérni! Egy nagyon nagy tekintély áll mögöttem. a partner nem fog alkalmazkodni. Mert ezek is kellenek. és azt mondja: elég! Ezt azonban nem mondják. vagyis az nem feltétel nélküli. hogy meddig mehet el. akkor nagy baj lesz.

És akkor már csak egyet kell lépni előre . mert az a benyomásom. kívülről jön. Ha egy társadalom magas szintű szorongások és félelmek között él. hogy vigyázz. A szörny a mi világunkból jön. alvászavarokat hoz magával. Azt hiszem. más bolygókról kerül át valahogy a mi világunkba. mert egy tünettant elmondani igazán nem érdemes. ha tükrözi a valóságot. félelmet váltanak ki az emberekben. Aztán megint változik a dramaturgia. nem. kifejezetten pozitív. tisztességes emberekről szóló filmeket kéne vetíteni. A művészet akkor művészet. fiatalember. fölriadó. . hogy agresszív filmeket lát. miért nem szorongásos neurotikus? Miért nem fóbiás? Szóval itt van valami lélektanilag tisztázatlan elem. hogy miért pánikbeteg. Aztán változik a kép. De nem könnyű. hogy tünetileg le tudjuk írni ezeket. amelyek szorongást. elintézetlen bosszúkból. Régi temetőkből. ezekre fogják például. akkor a művészet ne a vezérigazgató és a titkárnő szerelméről szóljon! Pszichológiai példát mondok: ha egy éjszakai szorongásoktól szenvedő. Ha ez igaz lenne. hogy egy társadalmilag jól adaptált gyerek. szörnnyé válhatsz te is! Más emberek szörnyévé. a félelem és a pánik Végül hadd szóljak még pár szót azokról a művészeti alkotásokról. mert mindig visszaesik a beteg. kriminalizálódik attól. hogy kezdetben a szörny. és egy napon rájövök. Ne tedd! Csak nagyon röviden térnék ki a pánikbetegségekre. Ezek általában negatív kritikákat kapnak. hogy én csináltam mindent! Negatív ez? Azt hiszem. egyre több embert diagnosztizálnak mint pánikbeteget.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. a háborútól. szédülést. serdülő maga is eldurvul. a járványtól. valamint egy olyan szorongást. hogy annyi szadisztikus bűncselekmény fordul elő. az a szorongás. rövid ideig tart. és egyre kevésbé tudjuk. de úgy érzem. nem örülök annak. remegést.és én magam vagyok a szörny! Elkezdek kutatni a szörnyeteg tettei után. émelygést. de a múltból. hogy ami a mi időnkben világosabban látszik. A nagybácsiról derül ki. A pániknak. félelmeket. Pánik például az erőszaktól. amelyek éjszaka gyötrik. de okilag nem. kétségbeesetten ordító gyereket rajzoltatok. thrillernek. ennek a rohamszerűen jelentkező veszélyeztetettségérzésnek van kollektív formája is. hogy tőle kell félni. a félelem és az irreális félelem. ha pillangókat és virágokat látok a papíron . ha lerajzolja a szörnyeket. hogy a film figyelmezteti az embereket a maga művészi eszközeivel. ezért nem szívesen beszélek róla. és így a bent ülők is tisztességessé válnának. Azt gondolom. Az is nagy szó. fenyegetett világban igenis mutassa meg a fenyegetettséget és a szorongást! Én látok abban egy dramaturgiát. aki ugye mindig központi figurája a horrornak. reszketést. ha ezek ellen tudunk valamit tenni.annak örülök. Nem hiszem. föltámadó halottakból. és most már a je58 52 lenben van: a házvezetőnő a szörny. Ebben én nem hiszek. A filmművészet egy szorongó. Más világokból. Szóval ezt tünetileg le tudom írni. akkor a börtönökben derék. A pánik egy rohamjelenség. hogy kicsúszik a kezünk közül az életünk irányítása.

ez nekem sem tetszik! Én azt gondolom. felderítheti. hogy baj van a gyerekkel. Dömötör azt mondja: „Asszonyom. mindenesetre jó alanya voltam a pedagógiai szigornak. A füzetem.jaj. és mint egy kis őrült. és apukám kísért az iskolába. Hadd mondjak egy példát a magam életéből. Olyan rettenetes pánik fogott el. jó? Lehet kérdezni. sapka nélkül rohantam hazafelé. nyugodtan elüthetett volna valami. hogy tele van a gyerekkor ilyen irreálisan eltúlzott problémákkal. hogy 58 hozzájusson? Ez persze nem csak belőlem fakadt. félelmet. A gyerekkor legnagyobb ártalmának tartom ebből a szempontból. mit csinálhat a kislánya? Leülnek az osztályfőnöknővel. A sztorin évekkel később gondolkoztam el: ez egy reális pedagógia eredménye? Egy gyerek. beszélgetni. ahogy akarják. Néző1: Egy szorongásos ember azon túl. gyűlölöm az ékszereket. hogy a tinédzser kislány ékszerezi magát. Tulajdonképpen mi is a baj a gyerekkel. és a fenekén viseli. Dömötör Lászlónak. a füzetem. hogy valójában mitől szorong? Popper Péter: Nehezet kérdez. Gyakran gyerekkorból indul el ez a szorongás. hogy több fülbevalót tesz a fülébe? Én azt gondolom. rajtam se gyűrű. szorongást keltő helyzetté varázsol. se lánc nincsen. Azt gondolom. szóval még nem járhattam egyedül. Feldúltan rohan be az iskolába . amelyben az osztályfőnöknő megüzeni neki. hogy magas sarkú cipőben jön be az iskolába és kifestve. Az iskolában vettem észre. ami úgy felnagyította ezt a jelentéktelen eseményt. hogy megszöktem. hogy az embernek meg kell tartania az arcszínét és a körmét is olyannak. osztályfőnöknő?" Igaza van Dömötörnek! Ez ügy. amilyennek az Isten megteremtette. körül se néztem. vitatkozni. aki ekkora pánikba esik attól. kabát.. Nézze meg. aki elmondja.. hogy köznapi jelenségeket a pedagógia eltúloz. hogy a pulóverét a derekára köti.. hogy egy kislány a derekára kötve viseli a pulóvert? Ez ügy. mit tud még tenni azért. Első vagy második elemista voltam . akkor rettenetes szorongások alakul55 . abban viszont többet is. hogy kitört a frász! Állítólagos nevelési célzattal ma is sokszor fölfokozzuk a jelentőségét apróságoknak (rossz jegy. arra nem vetemednék. és egy teljes orientációs bizonytalanságot hozunk létre a gyerekben. De hogy ezt bárkinek megtiltsam. hogy megpróbál szembefordulni a félelmeivel.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. a félelem és a pánik Lassan befejezem. hogy igen.akkor így hívták az általános alsó tagozatát . a provokatív írónak van egy kis novellája. fülbevalót visel. későn jön haza satöbbi). amiket ha a gyerek komolyan vesz. hogy a füzetét otthon hagyta? Aki az életét kockáztatja. hogy otthon hagytam a füzetemet. de csak az egyik fülében. de nagyon kemény önvizsgálat szükséges hozzá. hogy a szorongásait megszüntesse? Egyáltalán felderítheti-e ő maga az okot.

. a saját ösztönös viszolygásaival. hogy beszéljünk az egérről. Én elég erősen meg vagyok fertőzve pszichoanalízissel. és elég megrázó élmény volt. Azt mondják. az a valóságban a saját ösztönlehetőségeitől fél. mit gondolnak rólam! Semmit! Én azt gondolom. én lassan a saját ösztönélete felé fordítom a terápiát. Akkor lehetséges. jaj. vegyünk a boltban műegeret. míg ha azt hallom a rádióban. mert az állat kevésbé félelmetes. aki nagyon visszariad az állattól. a saját agressziójával.néha sikerül. Hogy van a saját szexualitásával. és csökkenni fognak a szorongásai.. Ezért. saját magamra gondolok . hogy az a megoldás. képes lehet kidobni azokat. ha valaki sokkal nagyobb részvétet érez az állatok. illetve bizonyos keleti filozófiákkal. a szorongás. hogy kézbe kell fogni az egeret? Ismerkedni vele? És ezzel megszűnik ez a fóbia? Ez persze lehet más állat is. Popper Péter: Elefánt? Néző2: Nem. hogy mikor repül be megint az ablakon. Mi van. egy béka. ha hozzám kerül egy ilyen kliens. ha látom. mint az ember. amelyek nehezítik az életét.én egy sáskával kerültem kapcsolatba két évvel ezelőtt. Egy ember. hogy elütöttek egy kutyát. hogy az állatoktól való félelem és undor ösztönfélelmeket takar. a félelem és a pánik nak ki benne.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. puszilgasd! Néző3: Nekem épp az ellenkezője a problémám. és most is attól rettegek. hogy ha valaki nagyon reálisan és tudatosan végiggondolja. a viszolygás állatokra való rá vetítése egy projekció. néha nem. 57 58 . hogy közelebbről meg kellene ismernem ezt az állatot? Popper Péter: Nézze. és nem ott. Lehet. Az állatnak nincs rossz szándéka. Nem tudtam kiheverni. mennyire tele van mechanikus reakciókkal. rajzoljunk egeret. Az undor. érzelmileg sokkal tisztábban reagál. ami irreális. nincs hátsó gondolata. A behavior iskolának vannak ilyen leszoktató módszerei. undorodásaival? Ehhez itt kell hozzányúlni. Jaj. és figyeli a félelmeket. mint az emberek iránt? Engem például nagyon elszomorít. fogjunk meg kitömött egeret. Néző2: A tanár úr beszélt a csúszómászók és a nők kapcsolatáról a külföldi példát említve. mi fog történni. hogy nesze. valódi egeret. A nők nagy része fél például az egértől. nem lehet ezt az egészet egy kalap alá venni. hogy fokozatos hozzászoktatással le lehet küzdeni a fóbiát . és azt gondolom. Ez köztudott tény.

Ez egy komoly probléma. Visszatoloncolták: tessék leülni a folyosón! Tessék megvárni a kisfiút! Ez olyan erősen hatott rám. aki türelmetlenül várja a gazdáját a bolt előtt. legyen empatikus! Én azt hiszem. hogy ezen a területen sok olyan dolog van. Azt gondolom. csak nem tudom úgy beleélni magam az ő problémájukba. hogy én marhára félek a fogorvostól. egy olyan probléma. hogy nem tudok annyira együtt érezni egy emberrel. hogy a műtétet már észre sem vettem. Nem hiszek abban. Anyám. hogy empatikus? Szegény Popper. az én szorongásomba. fél a fogorvostól! És? Tizenöt éves koromban támadt egy tályog az állkapcsomon. hogy most megértettem valamit a világból. amit meg lehet oldani. Ezt a műtétet egyedül kell végigcsinálnom. Popper Péter: Elmondom magának. mint egy izgatott tyúkanyó vitt engem a sebészetre. hogy az élet valódi terheit át lehet ruházni egy másik emberre. hogy amit elmond.én nagyon kedves vagyok hozzájuk. amit nem gondolunk igazán végig. Meg kellett operálni. Popper Péter: Receptet kér? Nem tudok receptet adni. hogy empatikus legyek. az nem indít meg különösebben. hogy maga együtt érez velem. Akkor kezdtem megérteni. hogy undorodom az emberektől . Anyám minden szeretete ellenére sem tud belépni az én félelmembe. Az én szorongásomat nem enyhíti az. Néző3: De én rosszabb embernek érzem magam amiatt. amivel foglalkozni kell. mint például egy kutyuséba. a félelem és a pánik hogy benn égett a házban három ember. hogy segíteni próbáljak nekik. Na. az én fájdalmamba. Mit jelent az. Popper Péter: Miért kéne magának beleélnie magát az ő problémájukba? Ez egy követelés önmagával szemben? Néző3: Elvárnám magamtól.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. Néző3: Nem arról van szó. 58 59 . mint egy állattal. hogy az ember minden lényeges helyzetben egyedül van. meg általában ők is hozzám. de nem lehet egy színpadi deszkáról adott tanáccsal elintézni. hanem arra gondoltam. s be akart velem jönni a műtétre is.

az aljas indítékoknak. amikor valakinek arról szól az élete. Én azt 60 hiszem. hol olvasta azt. de beszélgetni lehet róla. hogy ezeknek az embereknek a többsége szeretetre képtelen. egy elmaradt empátiás indíttatásért. 61 .? Ezért nem vagyok felelős. ahol tőlem is függnek már a dolgok. mintsem hogy így elintézhetnénk. hogy igazad van. azzal megoldja az ő szenvedésüket? Ilyen hatalmunk szerintem nincsen. tudatos szabályozás alatt. Nem ura mások szenvedésének és boldogságának.nagyon okos ember volt -. akkor kitöri a frász. családot alapítanak . valami baleset érte. Mondok egy példát: nagyon sok ember neurotikus állapotában valami rosszat kíván egy hozzátartozójának. Azt mondta a plébános . vagy gátat szabok neki.az már nem ugyanaz. azért felelsz. amiért engem sokan utálnak. szeretem vagy sem. hogy neki volt igaza. csak nem ilyen rövid idő alatt. mert ez az a pont. szeresse a másikat? Lehet ilyen morális parancsot adni az embernek? Észreveszem. akár pszichológusként. Azt gondolom. Szóval a dolog sokkal bonyolultabb. Nincs ekkora hatalma egy embernek! Nem ura életnek és halálnak. Egy átsuhanó gondolatért nem. hogy magának együtt kell éreznie minden emberrel? És ha együtt érez. szaporodni kezdenek. hogy az érzelmek nem állnak akaratlagos. Azt hiszem. Az olyan. Képes vagyok barátságosan viselkedni vele. ha helyt adsz az életedben a rossz gondolatoknak. Egyszer egy plébánossal vitatkoztam arról. és ezt a hiányosságot kompenzálják azzal. . vagy undokul. egy asszociációért nem felelsz. tojást költenek. hogy tisztelem vagy sem. mint egy átsuhanó madárraj a házad felett. szociális munkásként. akár a halálát is. Talán el is vezet valahova. hogy segítsen.Popper Péter Lélekrégcsálók: a szorongás. mondok magának valamit. Hogy nagyra tenyésztem-e magamban a közönyt vagy a gyűlöletet. egy átsuhanó érzelemért. Én gyanúsnak találom. hogy tisztelje. Vagyis. Sőt. hogy mondjuk egy szeretetre igazán képes építészmérnöknek nincsen ilyen szükséglete. Hát hogyan lehet megparancsolni valakinek. De hogy mit érzek. De ha fészket raknak az eresz alatt. a félelem és a pánik Popper Péter: Ne haragudjon. a gyűlöletnek. hogy beteljesedett a kívánság. hogy segítenek. hogy hivatásszerűen jók és rendesek másokhoz. amikor pedig tizenöt percet késik a férje..

hogy megbüntet-e minket vagy sem. amikor először nem csapta fejbe a dühöngő ősember a társát. Freud szerint az emberi kultúra civilizációnak is mondhatnánk . hogy Rossz a közérzet a kultúrában. vagy annál inkább hajlamosak a depresszióra. az emberek annál rosszabbul érzik magukat a bőrükben. erről a szép jelenről szeretnék értekezni. Ebben azt fejti ki. s arról. Tanulmányom nagy részében pedig a nárcizmust. Csak rikácsolt és az öklét rázta felé vagyis nem élte ki durva cselekvésben az agresszivitását. szép jelen. annál depressziósabbak. kérve kérünk. annál szomorúbbak. hogy minél magasabb kultúrához érkezünk el.akkor kezdődött el. amelynek az a címe. aki feldühítette. meg ne büntess érte. valamint a kreativitás és a nárcizmus kapcsolatát kívánom elemezni. egyikünk sem kérte. D evecseri Gábor verssorait választottam mottóul: ha már a világra jöttünk. 63 . Freudnak van egy írása.Fussunk el a bánat elől? Megszülettünk hirtelen.

hogy Hajóúton Don Quijotéval. hogy nincs elég idő a felettes Én belső viselkedésszabályozásának kialakulására és megszilárdulására. ahol a tropikus viszonyok miatt a gyerekkor szinte közvetlenül csap át a serdülésbe. Ez Róheim szerint azt jelentené. hogy minden depresszív reakciót az analitikusok egyéni patológiás jelenségnek tekintenek. és rögtön egy intenzív serdülésbe csapott át a fejlődés. deviá65 . Freud ugyanis azt állította. a látenciakor lerövidült. Ebben jegyezte le azt a benyomását. egy afféle utazási naplót. és valami sokkal primitívebbre. a pubertás éveiig alakul ki. terrorizmus -. hogy szabadon éljék ki a hangulataikat. de nagyjából létezik már a karakter. hogy a kiváló írónak teljesen igaza volt. akkor az derül ki.a világ olyan mocskossá. és azt mondta. melynek az a címe. és depressziós lesz. Jung szerint a második világháborúban . változnak. de Róheim véleménye mellett szól egy nagyon fontos érv. olyan elviselhetetlenné vált. Róheim bizonyítékul azt hozta fel.és utána is .Popper Péter Fussunk el a bánat elől? Freud azt mondja. erőszakosabbra és durvábbra vágyik. a gyerekkor. hogy kulturálisan jellemző lett az akceleráció folyamata. a személyisége jellemzői. amelyben vitázik a pszichoanalitikusokkal. Próbálok tekintélyeket felsorakoztatni ennek az álláspontnak a védelmében. és azt írja: lehetetlen helyzet. Ezen máig el lehet vitatkozni. világhírű pszichoanalitikusnak volt egy vitája Freuddal. Jól látta az európai kultúra megcsömörlését a saját rendezettségétől. mégpedig az. annál több ösztönelfojtást követel meg az emberektől. úgy szaporodtak el a társadalmi beilleszkedési zavarok. frusztráltság okozta indulataikat. hogy teljesen reális reakció. Ez egy reaktív jelenség . addigra gyakorlatilag kialakulnak a személyiségvonásai. hogy minél magasabb színvonalú a kultúra.reakció a világra és a világ dolgaira. 64 Róheim Gézának. az erkölcsi tudat és az erkölcsi érzék az úgynevezett látencia korában. perbe szállt Freuddal. kénytelenek kollektív felettes Ént alkalmazni. Jungnak az önéletrajzi írásában van egy rövid passzus. színvonalát.. diktatúrák. Thomas Mann még a második világháború kitörése előtt. szenvedélyeiket. Vagyis tabukat. a magyar származású. hogy az európai kultúra unja a saját biztonságát. az érés évekkel előbbre húzódott.például a csulunga nép kultúrájában . Tehát a pubertás. amelyektől nagyon nehéz jókedvre derülni.háborúk. hogy mire az ember körülbelül hathét éves lesz. a felettes Én. S a modern világban is: ahogy az akcelerációs folyamatokkal a pubertás előbbre jött. hogy az együttélést valahogy biztosítsák. Róheim ezt cáfolta. 1934-ben írt egy tanulmányt. ha egy ember rosszul érzi magát a bőrében. holokauszt. hogy az általa vizsgált primitív kultúrákban . hogy ezután mi történt a világban . hogy a személyiségnek egy nagyon fontos része. annál kevesebb lehetőség van arra. közös kultuszokat és előírásokat alakítanak ki. Aztán persze ezek módosulnak. Ha megnézzük. totemeket. együttélési normáit.

aminek általában örülünk: hogy az orvosi szemlélet milyen sokat fejlődött. A nárcizmus fogalma sokkal többet jelent. amelybe beletartozik a depresszió és a rossz közérzet is. akik ezzel a problémával foglalkoznak. hogy ez a pszichológus csőlátása. Ugyanis nárcizmus nélkül nincsen kreativitás. a viselkedések belső szabályozása gyengül? Az emberek uszíthatóvá. segítő pedagógiára.Doktor úr .mondta -. hanem panaszkodni az élet dolgai miatt . panaszkodik egy órát. aki pszichés faktorokban keresi minden társadalmi problémának az okát. amit az elsőnél bővebben szeretnék tárgyalni. A második kérdéskör.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? ciók. depresszió. A legenda arról szól. mint önszeretetet. korrekcióra. aki azt mondta: 64 . A férfiak egy része nem a szexért jár a prostituáltakhoz. mert a felettes Én fejlődése sokkal bizonytalanabb és gyengébb. hogy valami nagy baj van a világban. de végül is össze kéne raknunk ezt a sokféle csőlátást. amely kimutatta a kreatív embereknek a depresszióra való hajlamát. buzgó helyesléssel találkoztam mindazok részéről. Csakhogy én azt gondolom. hogy nem a kreativitás viszi az embereket a depresszió felé. Éviké? . az emberi problémáknak és konfliktusoknak az erőszakos elintézése. lélekmentésre. amíg bele nem szerelmesedett magába: milyen csodálatosan tükröződik a patak67 . és pszichiatrizáljuk a társadalmat" . talán egyetérthetünk ezzel. egyre több olyan férfi van.Doktor úr. Természetesen mondhatják egyesek. különböző lelki betegségek már elég korai életszakaszokban. Addig-addig gyönyörködött saját arcvonásaiban. Amikor én ezt az egyik szexológiai kongresszuson elmondtam. hogy ez bizony így van. Vajon ez pozitív jelenség vagy sem? Ez örvendetes dolog. Én száz százalékig aláírom azt az angol statisztikát. öngyilkosság. csábíthatóvá válnak. a nárcizmus problematikája. valami nagy baj van a világban. hanem ott ül nálunk. valahol itt rejtezik az oka. Ha felidézzük Narcissus legendáját a görög mitológiából. kriminalitás. Szerintem az egész problémakörnek.ez pozitív jelenség? Az egyik igazságügyi szakértésem alkalmából megismerkedtem egy igen értelmes prostituálttal. miközben az erkölcsi értékek elhalványulnak és elbizonytalanodnak. Vagyis nem lehetséges-e az. a gyönyörű férfi szerette önmagát nézegetni a patak tükrében. hogy Narcissus. de nem akar velünk lefeküdni. kifizet minket. aki eljön hozzánk (ahogy ő úriasan kifejezte magát) kurvákhoz.és ebből Éviké helyesen vonta le azt a következtetést. hogy egy igaz látás legyen belőle. vagy pedig azt mutatja. hanem a nárcizmus. . hogy valami nagy baj van a társadalomban? Ahol még egy jelszó is született annak idején: „társadalmasítsuk a pszichiátriát.Mi baj van. Mindenesetre én nem tartom jó megoldásnak azt. hogy ebben a mai életünkben nagyon erősen előtérbe kerül az agresszivitás. milyen nagy igény van a pszichiátriára. aztán elmegy. A nárcizmus: önimádat.

Ennek következtében pedig lassan növekedve betölti ezt az egész kozmoszt. hogy az ember mindig bizonytalan. hogy ezekkel a pszichoanalitikus elméletekkel az a probléma. és nehéz eldönteni. Tehát egyszerűsítve: nem minden nárcisztikus ember kreatív. minden őt szolgálja. a pszichoanalízis fogalomrendszerébe tartozik. rögtön hozzátéve. hogy ő fejlődhessen. és belefulladt a vízbe. olyan szépen tükröződtem a szemében!" A nárcizmus. mindig furcsa fényben villódzik. nem érzéketlen. s akkor megcsúszott. Minden azért történik. a kiindulás mindig az ősiség ködébe vész. amit Freud úgy nevez.az én zseniális kisfiam. A lényeg. amit én nagyon rövidre fogva megpróbálok elmondani. tehát az ember az anyukája hasában nem vak. akkor azt kell éreznie. Oscar Wilde ezt továbbírta. hogy mindenfajta kreativitáshoz nárcizmus kell. Sőt még azt is hozzáteszi Freud. az ő imádatától és fölértékelésétől . hogy van embrionális élmény. az én funkcióm ez. A francia analitikusok azt tanítják. hogy egy kozmosznak én vagyok az egyedüli. hogy én vagyok erre kiszemelve. hogy ezt a nárcisztikus többletet az emberek általában gyerekkorukban az anyukájuktól szokták megkapni.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? ban! Elragadtatásában ráhajolt a patak színére. az egész teret. de minden kreatív ember nárcisztikus. a kiválasztottság érzése. és úgy fejezte be. ha nagyon alaposan megnézzük az eredetét. nem süket. Ha valaki tényleg újat hoz a művészetbe vagy a tudományba. Ettől persze önmagában még nem lesz valaki kreatív. hogy most vegyük-e ezt komolyan vagy sem. hanem van egyfajta élményvilága. amely az ösztönfejlődés részeként tárgyalta a nárcizmus problémáját. Azonban a francia pszichoanalitikus iskolák hatására a pszichoanalízis eltért Freud eredeti álláspontjától. központi létezője. hogy neki jó legyen. ahol ő van egyedül. és ebben a saját kozmoszban. hogy amikor Narcissus megfulladt. hogy a nárcizmus egy teljesen önálló funkció az ember lelki életében. hogy az ősapa meggyilkolására vagy az Ödipusz-komplexumra gondolok. hogy „nárcisztikus többlet" az átlagemberhez viszonyítva. Ezt nevezi a pszichoanalízis nárcisztikus 69 . akkor megszólalt a patak: „Jaj. én vagyok képes megújítani bizonyos szemléleteket! Tehát szükség van arra. hogy pontosan miről is lehet szó. Legendáról vagy történelemről? Költészetről vagy valóságról? Teljesen mindegy. ahol ő az egyedüli létező. az anyukája méhe. de kár. Ez egy isteni élmény. így szól a görög tragédia. az én gyönyörű lányom! 64 A modern pszichoanalízisnek van egy elmélete a nárcizmus fejlődéséről. és ma azt mondja. bármelyik freudi alapkategóriát nézem. Vajon mi lehet a fantáziában rekonstruált élményvilága egy magzatnak? Hogy van egy zárt tér. minden az én szolgálatomra rendelt. és én lassan terjeszkedve és növekedve betöltöm ezt a kozmoszt. Ilyen élménye a magzaton kívül csak egy Istennek lehet. és megcsókolta saját magát.

Ha ez igaz. hogy aki megőrizte felnőttkorában a nárcisztikus illúzióját önmagáról. mert tisztaságra neveli . hogy nem törhető át a valóság és a konfrontáció által. az nem tud a társadalomban létezni. Amikor a csecsemő a világra születik. vagyis minden ember egy megtestesült Isten. akkor a magzat a születéssel ebből a helyzetből szakad ki. hogy kezdetben teremtette az Isten az eget és földet. tisztába teszi. Ha rendben menne a pszichés fejlődés. nincs más lehetősége. hogy meggyőzné az egyedet arról. amelyek ártanának egy újszülöttnek.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? osélménynek. de együtt élni velük nem. Egy ideig azt éli meg a gyerek. mert legfeljebb használni tudja őket. hanem problémateremtő is. ha alá süllyed. az emberek egyike vagy! Megváltozik a környezet. különálló rangban. Egy darabig azonban mégis fennmarad az az élménye. hogy ő nincs egy isteni. hogy az ő jólétét biztosítsa. Egy emberré testesült Isten. hogy nárcisztikus illúzió. szóval tulajdonképpen anyaméhfunkciókat lát el. hogy ő valami különlegesség. hogy ez a nárcisztikus ősélmény egy isteni ősélmény. és későbbi életkorokban is megmarad. gondozza. tehát kivédi azokat a hatásokat.te nem vagy különlegesség. Fejtegetésem legkényesebb pontjához érkeztünk el. ugyanis azt mondják ezek a pogány analitikusok. ringatja. hanem úgy nevezzük. amikor azt mondja a Biblia. akkor szent lesz belőle. és sötétség volt a mélység színén. nem lesz helye az emberek között. problémateremtővé csak később válik. Táplálja. Általában így is történik. Ennél nagyobb eretnekséget elképzelni sem lehet. amely a szentet és a kriminálist egy tőről származtatja . Az anyaméh sötétségéből egyszer csak megszületünk a világra. méhen belüli lebegés a magzatvízben. A család kezdetben kizárólag problémamegoldó. amikor a nárcisztikus illúzió olyan makacs.tehát különböző követelésekkel áll elő. vagy a társadalom alá süllyedjen színvonalban. megsemmisítené ezt a nárcisztikus illúziót. Én pontosan érzem ennek a felfogásnak a fantasztikumát. Sok-sok milliárd ember egyikévé lesz ebből a privilegizált helyzetből. mert beosztja az életét. mint hogy van egy pszichológiai elmélet a világon. akkor a valósággal való sorozatos konfrontáció széttörné. De vannak ritkább esetek. akkor ez az isteni állapot megszűnik. mint hogy a társadalom fölé emelkedjen. Aztán a valóság egyre inkább elkezdi támadni ezt a nárcisztikus illúziót. mégis afelé hajlanék. mert szoktatni kezdi. Ha a társadalom fölé tud emelkedni.és ez a közös tő a 71 . hogy minden az ő szolgálatára rendelt. az anyuka nemcsak problémamegoldó lesz. mégpedig úgy. akkor ez egy intrautherin. de ez már nem tartozik a nárcisztikus ősélményhez. akkor bűnöző. mert a család elkezdi pótolni a méh funkcióját. az anyának az az egyetlen funkciója. és lőn világosság! Tehát. egyre in64 kább konfrontálódik ennek a nárcisztikus illúziónak a hamisságával . és Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát a nárcisztikus ősélmény átváltozik nárcisztikus illúzióvá. Mivel pedig nem tud a társadalomban élni.

még a majmok is. szerszámot vagy gépet. például adóívet. Amikor látta. minél nagyobb egy fogalomnak a terjedelme. 73 . mert amint azt a logikából tudjuk. Jól meg kell gondolni. A szakmunkának is van olyan része. mi jut belőlem neked? A színpad maradékai! Elég lesz? Akkor nem vettem komolyan amit mondott. hogy valóban a színpad maradékaival kell beérnem. akkor ugyanezzel a nárcisztikus illúzióval kívül helyezi magát a társadalom törvényein. Egyedül a morális fejlődéstől függ. rabolni. Ha történetesen politikus. nárcisztikus karakter. házasságot. én csak annyit állítok. hogy egy ilyen ember melyik irányból kerüli meg a társadalmat. A nárcisztikus karakter saját tevékenysége alá rendel mindent a világon. de közvetít Isten és ember között. hogy a fogalmait mértéktelenül kitágítja. annál szűkebb a tartalma. tudomásul kell venni azt a megaláztatást. Nem él az emberekkel. és a szentségével egy hidat próbál képezni az emberi társadalom és az isteni szentség között. mert a tevékenység nem az egyes ember alkotóképességéből fakad. íme. hogyan kell megcsinálni valamit. szerelmet. Azt gondolom persze. hogy a partner sosem lesz az első helyen egy nárcisztikus embernél. a zsenialitása. tornyot épít! Ezt én nem tartom igazi kreativitásnak. ha tudós. akkor minden alá fog rendelődni az ő politikai karrierjének. nárcisztikus illúzió.így lesz belőle kriminális. de nagyon hamar rá kellett jönnöm. csalni . hanem egyszerűen megtanulta. Ez az elmélet azt mondja. ölni. akkor a szentség felé fordul. A pszichológia egyik rettenetes problémája. ugyanezen nárcisztikus illúziónak a bázisán. barátságot.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? nárcisztikus illúzió. sőt. Azonban tény. ha művész. Lajcsi három és fél évesen négy kockát egymásra pakol. akkor a művészetének. fölülről vagy alulról. ezt nem tartjuk patologikus jelenségnek. lopni. hogy valaki összeköti-e 64 az életét egy nárcisztikus karakterű emberrel. hogy a kreatív ember általában karakter szempontjából nárcisztikus. és megszületik a nárcisztikus karakter. Tehát így néz ki a folyamat: nárcisztikus ősélmény. és a mama felsikolt. akkor a tudományának. Neki mindent lehet. Hogy példát is mondjak: harmatos ifjúságomban egyszer beleszerettem egy színésznőbe. hogy a dolog kezd komolyra fordulni. hogy a nárcizmus tárgyalásakor kicsit alaposabban körül kell járnunk a kreativitás fogalmát is. hogy ha a nárcisztikus illúzióval rendelkező ember morális fejlődése ép. hogy milyen kreatív ez a gyerek. és erkölcsileg magas színvonalra jut el. mindent szabad. melynek során alkot valamit az ember. mert akármennyire is csábító a kreativitása. hogy az esetek többségében a nárcisztikus illúziót a realitással való konfrontációk széttörik. A gyerekek többsége képes egymásra tenni négy kockát. emberi kapcsolatokat. Ha viszont morálisan „hibás" lesz. Isten lesz az ő beszélgetőpartnere. de én ezt sem nevezem kreativitásnak. Szakítottunk is. Nárcisztikus karakter sok van. leült velem beszélni. és azt kérdezte: Meggondoltad? Tudod.

amit csinál. A nárcisztikus karakter ugyanakkor nagyon magasra helyezi a mércét saját magával szemben is. és azt javasolja. mert más. hogy Yvonne nagyon rosszkedvű. de akkor se kreatív. hogy nemcsak mindent alárendel annak. hogy éppen a konyhában tevékenykedtem. azzal adott esetben megmenti az életét. ami nem az ő világszemlélete. azokat hogyan lehet felismerni és gyógyítani. ha olyan papagájkalitkát csinál lombfűrésszel. Azóta nem áll velem szóba . és az egész élete a férje szolgálatáról szólt. szedjen antibiotikumot. ahogy előttük senki. hogy nem is tudja átugrani. máris jövök. hogy csak gonoszabb. Yvonne néni eljött Magyarországra Rácz Aladárral. eljátszom neked! Alikám. hiszen egyik szereplő sem él már ezen a földön. gyere. még nem volt Sztravinszkij barátja. A nárcisztikus karakter második sajátossága. és minden pusztítást megérdemel! El kell pusztítani a világból! így válik egy nárcisztikus ember agresszívvé mindennel szemben. Van Goghot kreatívnak tartom. hogy Yvonne-kám. hogy a világ a csodájára jár. Ezért nem tartom Kovács Lajost kreatívnak. aki akkor ment hozzá. különben nem. hát mi történt? . hogy sátáni. így válik intoleránssá. nem biztos. hanem azt glorifikálja is. mert az egyetemen vagy a kórházi gyakorlatban megtanították neki. hogy tüdőgyulladása van a betegnek. nagyon rossz hetem volt. alázattal tud szolgálni egy kreatív embert.Úristen. Ezt tehát tanult mesterségnek nevezem. lehet. Különben pokollá válik az élete. csak elzárom a tej alatt a gázt. Yvonne néni. hogy csak rosszabb. De például Picassót. lehet. Azt egy glória veszi körül. Néha olyan magasra.megtehetem. igyon sok folyadékot és feküdjön ágyba. nem biztos. önátadással. Rácz Aladár és svájci felesége. még akkor sem.Péter. Hadd mondjak egy másik példát is . rosszabb.kérdeztem. mert úgy festettek. befejeztem a legújabb szonátámat. hogy gonoszabb is.és én rájöttem. s azt láttam. ami más.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? és ezt ismételgeti egész életében. Apáméknak jó barátja volt a világhírű cimbalomművész. vagyis belesodorja önmagát egy totális ku75 . Szóval kreativitás az. és ha a legújabb szerzeményét én hallgathatom meg először. hogy igaza van! Rácz Aladár világhírű muzsikus.Az történt. amikor Rácz Aladár még nem volt világhírű. hiszen mindenféle más nézet. Ha egy orvos megállapítja. az Ali már napok óta nem áll velem szóba! 64 . hát fusson ki az a rohadt tej! Hát miféle buta libaattitűd. hogy melyek a tüdőgyulladásnak a tünetei. Tehát kezdünk eljutni a glorifikációtól az intoleranciáig.Yvonne néni. . hogy előbb elzárom a gázt a tej alatt? Igaza van az Alinak! Ha valaki ilyen odaadással. akkor együtt tud vele élni. amikor Ali kiszólt a szobából. újat alkot valaki. mondtam neki. amikor tényleg valami eredetit. az az egyetlen igaz út. csak egy Svájcban játszó cigányzenekar cimbalmosa. Sőt. lázcsillapítót. mi baj van? . Egy nap elmentem hozzájuk. .

aki rád aggatta díszeit. Észak-fok. Ilyen a nárcisztikus ember életérzése. hacsak hűséges szolgálókkal nem találkozik. Lennék valakié. és beránthatja őt a depresszióba. és veszélyeztetett lehet öngyilkosság szempontjából is. Ezt el is magyarázza a versben: találkoztál velem. messze fény. Lidérces. De az is hozzátartozik. és elmagányosodik. hófehérek. Tehát eljutottunk oda. ez a nárcisztikus magány. jaj. ének: Szeretném. titok. A nárcisztikus bázisról jutott el ide a költő. hogyha szeretnének S lennék valakié. Szeretném. Vagyis előbb-utóbb konfliktusba kerül az egész környezetével. messze fény. 64 Ezért minden: önkínzás.. ami intolerancia formájában a külvilágra árad. Ha valakit a nárcizmus komolyan érdekel. Ha pedig a Léda-verseket nézzük. hogy a versen átsüt a magány.nála nárcisztikusabb költő a világon nem született! Vagyok.és minden pszichoterápia azt mutatja 77 . sőt az öngyilkosságba is. hogy De. Ketten voltunk csak tiszták. hogy „engem nem lehet szeretni". Csak ő és Csinszka. mindenki más ki van zárva ebből a nárcisztikus magányból. idegenség. Hogy látva lássanak. Nem tud eleget tenni a saját elvárásainak. és ezért ugyan sok mindent megtesz. Tehát a nárcisztikus karakter mindig veszélyeztetett depresszió szempontjából. mint minden ember: fenség. mert már régen nem látlak. ezért a benne munkáló agresszivitás. nem tudok így maradni. mert meg én láttalak. A nárcisztikus karakter életvezetéséből az esetek többségében kialakul még egy depresszió felé vivő hatás. amelyben azt mondja Ady: Bűn és szenny az élet. Lidérces. ha szeretnének. olvasson Ady Endrét . Hogy látva lássanak. akkor eljutunk a nárcisztikus embernek egy másik karaktervonásához. Ebből az derül ki . de a díszeket már visszavettem tőled. Néha azért ebbe a magányba rövid időre elviszi magával a partnerét is.. de érezzük. S régen nem vagy. hogy Általam vagy. önmaga ellen fordul.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? darcba. Szeretném magam megmutatni. például a Csinszka-versek között van olyan. Azt írja Ady Lédának.

hogy a szeretett férfi vagy nő nem olyan. Nem tudja milyen. nevezetesen. és feltűnt nekem. aki hozzáköti az életét. Hadd idézzek még utoljára Ady költészetének egy előrehaladottabb stádiumából egy verset: Szeretlek halálos szerelemmel.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? ki hogy a nárcisztikus depresszió mögül kibányászható egy kapcsolatzavar. akár nem. miért nincs barátnője. mint amilyen az ő fantáziájában élt. Senkid sincs e bus. te jó. Te: Én. hogy ki a partnere. te boldogtalan. semmiféle nőügye. pucér világon. aki királynőket vártál S bölcs királyok hódolásait. mert magára marad. Szabad viccelni is? Az egyik ismerősöm már két évtizede együtt élt a feleségével. akár kreatív. A nárcisztikus ember igazi tragédiája a szívekben való be nem válás. Elkezdett izgatni. A nárcisztikus depressziós ember kihull az idő folyamatosságból. ameddig a nárcisztikus személy szerelmes tud lenni a saját fantáziájába. Az igazi kreatív embert nem kell annyira irigyelni. Ez löki a depresszió különböző mélységei felé. hogy vajon miért ilyen. Te hű. Sorvasztó. hogy a férfi-nő kapcsolatoknak három fázisa van: a megszerzés izgalma. Te elhagyott. Nézd. Amit elmondtam. az tulajdonképpen a depressziónak egy részproblematikája: a nárcisztikus karakternek az összes kínja. és utána beleszeret a saját fantáziájába. mint amilyen a jelene. nagyszerű férj volt. Amikor pedig kiderül. szegény Magam. amilyennek én láttam a viruló szerelem idején! Ebből ered a nárcisztikus magány. béna ember. hogy a jövője ugyanolyan silány lesz. Akkor jön a csalódás: hogy mer ő nem olyannak lenni. jó apa. akkor is meg van győződve arról. álmatlan éjjelek Holdfényénél fölujjongva látom: Csak én szerettelek. akkor 79 64 .addig. hogy a partnerére rávetít a saját fantáziáiból valami csodát. Ez tarthat két napig vagy akár évekig . Sosem volt semmiféle félrelépése. szivekben hogyan be nem váltál: Csak én vagyok ma itt. Azt felelte: én azt hiszem. mert nárcizmusa miatt nagyon sok szenvedésre ítéltetett. te szép. és szenvedést okoz annak is. Te: Én. ha él vele tizenöt évet. a beteljesülés mámora és az unalom. hogy egyáltalán nem érdekelték a nők. Nem létezik számára perspektíva meg jövőkép. hogy a nárcisztikus embernek fogalma sincs arról. akkor sem. Még ha kevéssé depressziós is. mert a szerelme úgy működik. és meg is kérdeztem tőle. Ha már a feleségemmel sikerült eljutni az unalomig. akkor nagyon megharagszik rá.

aki egészen fiatalon megírta a Carmina Buranát. a második. ha van egy nadrágom. Mert kevés volt belőle. ha vettem egy pulóvert vagy megittam egy pohár bort.bizonyos mértékig . és utána soha többé nem alkotott művészileg maradandót.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? miért kezdjem elölről ezt az egészet egy másik nővel. Társadalomban élünk. Egy Huizinga nevű történész A középkor alkonya című híres művében azt írja. a híres Sikoly című festmény alkotójáról mondják. Szeretnék felvetni még valamit. hogy egy életre van ruhája. és miután kezelésnek vetették alá. ha megkínálták egy pohár borral. Leoncavallo szintén tizenhat operát írt. hogy milyen örömöket élt meg egy középkori ember. Igaz. De az eredeti öröm már elveszett ebből a modern életből. hogy a tömegtermelés. A mániás depressziósok személyisége ciklotim vagy hipertim. mert a kreativitáshoz kell egy kis hipománia. sem 81 . Van. az első a Parasztbecsület című műremek volt. és ezt legföljebb úgy lehet kompenzálni. A harmadik dolog. hogy nem szenzáció. Egy másik érdekes kérdés is felmerül: kezeljük-e hoszszú távon a kreatív embereket? Edvard Munchról. Gondoljunk Carl Orffra. hogy még több ruhám. Ám sem Mascagnit. A technikai civilizáció gyilkos öröm. Hadd mondjak egy példát. amely azért . és egy másik dimenzió mentén erősen nárcisztikus. de a középkornak is volt egy ragyogása. ami felvetődött bennem. amikor pontosan tudom. mert el nem tudjuk képzelni. mint a jelenét. hiszen ahogy Mérei Ferenc professzor úr is elmondta a vele készült egyik interjúban: „Én is »hipomanci« vagyok. aki azt mondta: kár volt kezelni. ha nárcisztikus és depresz64 sziós? Gyógyítsuk ki belőle? Ez nagy kérdés! Az Equus című híres dráma is erről szól: vegyük el a pszichózisát a gyereknek. a Bajazzók után még tizennégyet. még gyorsabb autóm legyen. hogy kianalizáljuk belőle a kriminalitást? Nem tűnik el vele együtt Villon költészete is? A kreatív emberek nagy része enyhe hipomán állapotban alkot. mert ez azt jelentette. hogy mit csináljunk a kreatív emberrel.felelős a tagjainak a közérzetéért." A bipoláris. mint az unipolárisak. Mascagni tizenhat operát írt. kórházba került. amelyek nem jelentősek. Szóval Huizinga azt mondja. és csináljunk belőle nyárspolgárt! Az jobb lesz? Rá kell fektetni Villont a pszichonalitikus díványra. soha többet nem festett. amit nem biztos. az utána következő tizenöt jelentéktelen. Ettől persze még lehetett ő nagyon jó férj. hogy kezelni kell. hogy ugyanide fogok kilyukadni? Vagyis megint stimmel a diagnózis: a jövőt ugyanolyan sivárnak és silánynak látta. ez még az életpálya-elemzések tükrében is megmutatkozik. amit a modern civilizáció létrehozott. Mert mindenből olyan sok van. tehát mániás depressziósok sokkal kreatívabbak. hogy a középkorban rettenetes háborúk meg pestisjárványok voltak. mint ahogy az is volt. az boldog volt. hogy a mi kultúránk általában sötét korról beszél. megölte az emberben az öröm lehetőségeit. hogy alkoholista lett. Ha az egri védő hősiességéért jutalmul kapott egy öltözetre való szövetet.

mert a fiatalság öröméből öregség lesz. A vágy a létezésre. ha pszichoterápiára járok? . akik valami óriási dologgal indítanak. hogy egy alkotóművészre. az életvágyat szüntessük meg. hogy az ember minden öröme. a maga regényeiből csak úgy süt a neurózis. A lét lényege: a szenvedés. az embernek végig kell járnia azt a bizonyos nemes. Szóval az ember nagyszerű dolgokat él meg.Mondja. A második gondolat. a színészetemnek nem fog ártani. mint az egészség? Muszáj nekünk az egészség mániás megszállottjainak lenni? Nem kéne mérlegelni. hülyül. amit ez a királyfi kifejt. Úgy spriccelt ki a szobából. Ezt azzal bizonyította.válaszoltam neki. nyolcrétű ösvényt. én nem tudom megjósolni azt. kreativitásában milyen változást jelent egy pszichoterápiás vagy gyógyszeres beavatkozás? Kell-e fanatikus gyógyítónak lenni? Ez a kérdés.a legnagyobb érték a világon valóban az egészség? Nem lehetséges az. Összefoglalom. mint maga. analitikus díványára kívánkozik!" És mindjárt föl is ajánlotta saját analitikus díványát erre a célra. Az első az volt. bogaras lesz. amikor egyszer csak azt kérdezte: . gejzírszerűen kreatív emberek. de végül minden negatívumra változik. az nem szenved.a későbbiekben Buddha névre hallgatott . a katolicizmus és az iszlám után a harmadik legnépesebb vallás.és így tovább. hogy minden szenvedés oka az életvágy. hogy nem . nagyobb értékeket hoz létre. a gazdagság elvész . A szenvedés megszüntetésének lehetősége: a tanítás. milyen hatása lesz egy hirtelen megemelkedő tudatossági szintnek.Nézze. Ebben a nyitó beszédben négy gondolatot fogalmazott meg. lehet. hogy csak úgy füstölt! Az 1930-as években világhírű íróként ismert Franz Werfelnek egy neves analitikus állítólag küldött egy levelet. az hajtja az embert megtestesülésről megtestesülésre. hogy egy olyan patológia vagy depresszió. A negyedik: az ösztönöket. amely kreativitással jár együtt.megtartotta első beszédét a Benares melletti Szarnath városában. megereszkedik a bőre. vagyis mindenből szenvedés lesz. Lehet. Gautáma . hogy minden létezés szenvedés. A harmadik gondolat: aki nem vágyik élni.Popper Péter Fussunk el a bánat elől? Leoncavallót nem kezelték. hogy árt. Vannak ilyen kiugróan. ám többé nem tudják megismételni ezt a teljesítményt. alkotóképességében. ettől vagyok író! Ha ezt a kis neurózisomat elveszi tőlem. a szerelemből csalódás lesz. Mire Werfel elég gorombán írt vissza: „Marha. minden boldogsága végül is keserűséggé és szenvedéssé változik. A buddhizmust ma közel négyszázmillió ember vallja magáénak a világban. Egyszer eljött hozzám egy nagyon neves színész. miszerint: „Mester. Ők . éhen döglök!" Ezen tényleg el kell gondolkozni . és már majdnem megkötöttük a terápiás szerződést. Krisztus előtt félezer évvel egy indiai királyfi. A szenvedés oka: az életvágy. tele neurotikus tünetekkel. hogy az embernek a 64 82 sorsában.

Popper Péter

Fussunk el a bánat elől?

mind depressziósok lennének? A buddhizmus egy depresszív filozófia? Én csak fölteszem a kérdést. Mert a dolognak van más vetülete is, nemcsak az, amit mi nyugateurópai szemmel patologikusnak tekintünk - ezen el lehetne gondolkozni! Hogy ennek a problémának más megközelítési lehetőségei is vannak. Ahogy fejlődött az orvostudomány, a betegség fogalma kitágult terjedelemben - régen nem tartották a depressziót búskomorságos betegségnek, most annak tartjuk. Hogy a patologizálásnak a tendenciája jó vagy rossz? Nos, nem tudom. Rossz házasság azelőtt is volt, de a XIX. században senkinek eszébe nem jutott, hogy az egy betegség, amivel orvoshoz kell fordulni. Vagy például az alkoholizmust morális problémának ítélték meg társadalmilag úgy gondolták, hogy az alkoholista egy olyan strici, aki elissza a gyerekeknek az uzsonnáját meg a cipőre valóját, tehát az erkölcsi felelősségre apelláltak. Ma azt mondjuk, hogy az alkoholista szenvedélybeteg, és a betegségért senki sem felelős. Bocsánatot kérek, emeli fel a kezét a részeges, engem nem lehet erkölcsileg elítélni, én beteg vagyok! Sosem felejtem el az egyik, apámmal folytatott beszélgetésemet. Ő egy reálszakmájú ember volt, nagyon utálta a pszichológiát, és egy nap meg is kérdezte tőlem: - Édes fiam, miért jár hozzád ez a sok gusztustalan ember délutánonként? - Ezek betegek, az én pácienseim - válaszoltam. - S mi bajuk van? 64

- Mindenféle lelki nyavalyájuk, lelki bajuk van. - Például milyen? - Nem mondhatom el, diszkréció is van a világon. - Nem azt mondom, hogy személyeket említs, de mondj egy példát, milyen problémával lehet hozzád eljönni! - Például el lehet hozzám jönni neurotikus teljesítménygátlással. - Az mi? - kérdezte apám. - Tudod, az azt jelenti, hogy valaki nagyon jó képességű, de mindig a képességei alatt teljesít. - Szóval lusta. - Nem apa, nem lusta. - Ne hülyítsük már egymást, fiam! Ha egy jó képességű ember mindig rosszul teljesít, annak egy oka lehet: hogy nem elég szorgalmas. Kész! Vagyis az ő szemében ezek a dolgok nem állták meg a helyüket, nem hitte el, hogy az antiszocialitás vagy a kriminalitás az egy pszichés zavar, deviáció. Halálra röhögte magát ezen, mert elképzelte Rózsa Sándort az analitikus díványon, sarkantyúval, kipödrött bajszával, amint a sanyarú gyerekkoráról beszél. A patologizáló szemlélet túlhajtásának van tehát egy hátulütője, nevezetesen az, hogy elkezdi csökkenteni az embereknek az önmagukért érzett felelősségérzetét. Én nem vagyok felelős önmagamért, én a körülmények áldozata vagyok, gondolja a háromszoros rablógyilkos is, 85

Popper Péter

Fussunk el a bánat elől?

és ez nem biztos, hogy igaz. Nem biztos, hogy ez egy jó szemlélet. A kreatív embert is szabad szájon vágni. Nincs joga az életemet megkeseríteni, csak mert művész. Én úgy tekintem, mint egy beteget, akinek nincs joga fertőzni engem az ő tífuszával. Egyébként ez az egész művészáhítat és -imádat is a modern idők terméke. A reneszánsz korban, ami nem állt rosszul művészet dolgában, festőnek lenni egy foglalkozás volt. Az egyik asztalos volt, a másik festő. Ennyi volt az egész. Ki egészséges lelkileg? Véleményem szerint az egészség első jele az, hogy valaki nem egy pillanatot ragad ki az életéből, hanem az életutat a maga teljességében szemléli. A második szempont, hogy tud-e a képességeinek megfelelően teljesíteni tanulásban, munkában, sportban, és az élet minden más területén. Tehát rossz képességű Lajoska bukdácsolása az iskolában nem patologikus jelenség, mert szinkronban van a gyenge képesség a gyenge tanulmányi eredménnyel, azt pedig, hogy egy buta emberből miként lehet okosat csinálni, még nem találta ki a pszichológia. Aztán képes az életörömre, tehát az élet által nyújtott öröm lehetőségeire - evés, ivás, művészet, sport, szépség, szex és így tovább. Ha nem képes, akkor tartjuk a depressziót kórosnak. És kritérium szerintem az is, hogy képes úgy együtt élni más emberrel, hogy nem teszi tönkre annak az életét. Itt lehet akár szélsőséges kriminalitásra is gondolni (a betörő elviszi a holmijaimat), de nagyon sok nem kriminális eset van, amellyel rombolni lehet a 64

másik életét. Amikor valaki pokollá teszi a férje, felesége, gyerekei életét, az ugyan nem bűncselekmény, de nem is az egészség jele, hiszen nem tud úgy együtt élni másokkal, hogy azokat ne rombolja. Akinél a fenti tényezők rendben vannak, az pszichésen már nem mondható túlságosan betegnek. Maradt egy kérdés, amelyre nem tudok felelni. Ha a fentiek közül csak két faktor van meg, vagy egy sem, a páciens mégis nagyon rosszkedvű, akkor hol van a határ, ahol az orvoslás még kompetens? Szeretném megosztani önökkel egy élményemet. 1968-ban, a nagy francia diáktüntetések és megmozdulások idején Párizsban voltam. A tüntetők táblákat hurcoltak, és az egyik táblán az állt, hogy lámpavasra a pszichológusokkal és pszichiáterekkel! Kíváncsi lettem arra, hogy miért kell engem felakasztani, hát megkérdeztem őket. Azt mondták, hogy a pszichológiának és a pszichiátriának az a halálos bűne, hogy a hatalom kiszolgálójává vált. Ugye, a pszichoterápiát arra találták ki, hogy lelki sebeket vagy betegségeket gyógyítson. Például Kovács úr eljön a pszichológushoz, és azt mondja: kérem szépen, amikor elváltam a feleségemtől, a lakást megosztották közöttünk. A feleségem azóta felhordja a szeretőit, nagy orgiák vannak, én pedig ezt nem bírom elviselni! És elmond tizennyolc neurotikus tünetet, mire pszichoterápia, gyógyszer, nyugtatás következik. Csak éppen, ami Kovács urat zavarja, az egyáltalán nem lelki baj! Kovács úr akkor lenne beteg, ha nem 87

Popper Péter

zavarnák a felesége szexuális orgiái. Kovács úr szociális sebekből vérzik: nincs pénze lakásra. Ez szociális megoldatlanság, mégis pszichoterápiára küldik, hogy ott foglalkozzanak vele. Vagyis, mondták akkor a francia diákok, a pszichiátria arra akarja konformizálni az embereket, hogy viseljék el az elviselhetetlent, azt, hogy nem kapják meg, amihez ma, úgy mondanánk, alanyi joguk van. Az életben alapkérdés, hogy egy ember a lehetőségeihez képest jól működjön intellektuálisan, érzelmileg, szociálisan, szexuálisan, s ha itt zavar van, akkor a pszichiáternek vagy a pszichológusnak az a kötelessége, hogy ezt a működést állítsa helyre. Egy jó terápián sok minden múlik. Ha én olyan pszichoterapeuta vagyok, aki valamenynyire ellensúlyozni tudja egy ember életében azt, hogy őt naponta alázzák meg, naponta veszik el a személyes jelentőségét, és zsugorítják egy jelentéktelen csavarrá, ahogyan Ady írta, akkor mindenekfelett ezt kell csinálnom.

Ősök és utódok
SS

( j . B. Shaw-nak van egy rövid, de annál érdekesebb kis tanulmánya, amelynek az a címe, hogy Hogyan kell verni a gyereket? Ez általában felhördülést vált ki, mert jobb körökben azt tartják, hogy a gyereket nem kell, sőt nem is szabad verni. A jobb körökbe nem tartozik bele a Biblia, amely ellenben azt tanítja az atyáknak, hogy amennyiben szükséges, ne tartóztassák meg vesszejüket, ha azt akarják, hogy rendes ember legyen a gyerekből. És nem tartozik a jobb körökbe Shaw sem, aki azt írja a tanulmányában, hogy a gyereket csakis és kizárólag indulatból szabad verni. Ez meglepő, de én is ezt gondolom. Nem kell verni a gyereket, de ha már az ember megteszi, csakis indulatból tegye! A gyerek ugyanis mindent elvisel, ha az őszintén, tehát spontán érzelemből, spontán indulatból fakad, legyen az szidás, pofon vagy bármi. És semmit sem visel el, amit hidegvérrel tesznek vele. Ha tehát a gyerek 89

88

Anyám nem így tett. Ez az. aztán taxival elvittek a nagymamához. . és hidegvérrel. hogy „megállj. kis unokám. De nem jöttem ám üres kézzel! . hogy mégse menjek üres kézzel. de például a hidegvérrel végrehajtott agressziót nem. Nem ijeszteném meg őket azzal. mert összevesztem az anyámmal.amiért nagy árat fizettem később.csak nekem félretéve. És ez nemcsak a gyerekre vonatkozik. Hermann Aliz munkája. a düh elmúltával üt . . A szülő is nevel. Azt is beletettem a bőröndbe.mondtam neki -. csak érjünk haza. hogy jó. mert mindig volt pecsenyezsír meg májzsír . az élet is nevel. Mondtam anyámnak. hogy költözöm a nagymamához. amikor valamilyen áltudományt csinálnak a szülői szerepből. egy pedagógus ne legyen agresszív! Egyszer eljött hozzám egy asszony. Ezért kezdtem így ezt a fejezetet. akkor költözzek. Ötéves koromban például va100 lami miatt megharagudtam a szüleimre. De ha a szülő sziszeg. Én rettenetesen utálom. hogy én agresszíven reagálnék ilyen esetben. Erre sokféleképpen reagálhat a szülő. hogy ez a pedagógiailag és pszichológiailag kötelező magatartásba nem fér bele. vagy valami „felháborító" dolgot cselekszik. ami nem kiheverhető.Popper Péter Ősök és utódok pimasz. más nem kaphatott belőle. és beletettem két konzervet. ami akkoriban nagyon divatos volt. én például indulatosan reagálnék. Ám nehogy kialakuljon egy tankönyvi attitűd! Azt gondolom.Én tudom.mondtam neki. és úgy döntöttem. bár anyád is tudná! Említettem. a szülők és az élet közé. Egy kis bőröndöt kértem tőle. Speciel én szabad nevelésben részesültem . Egy szülő.s persze erre a hivatásra sok tanulással és olvasással kell felkészülni -. Agresszíven. Mire a nagymama nagyot sóhajtott. Hozzá nagyon szerettem menni. hogy anyának vagy apának lenni egy tudomány. hanem azt mondta. ha a szülő nyakon vágja. hogy régen elvált. az indulat. aki történetesen pedagógus is volt. és egye91 . amit a spájzból emeltem ki. Ugyanis így soha nem alakulhat ki egy hiteles viselkedés. Valamint az anyám éjjeliszekrényén volt az Emberré nevelés című könyv. nem bénítanám meg ezzel a spontán nevelői késztetésüket és reagálásukat. és elmesélte. amelyre könyvekből kell fölkészülni. bár kétségtelen. de őszintén. ott fogok lakni. Amikor egyenlőségjelet tesznek a pedagógusok. azzal átnyújtottam a két konzervet meg Hermann Aliz könyvét. akkor nem lesz semmi nagy baj abból.az borzasztó.Hogy tudd . majd megkapod a magadét". ami traumát okoz. a pedagógus is nevel. én a szülőknek nem ajánlanám. Hogyan kell bánni a gyerekkel? Őszintén. hogy míg ez az attitűd jogos egy hivatásos pedagógus életében . Megbűnhődtem a szabadnevelésű gyermekkoromért. hogyan kell engem nevelni. hogy elköltözöm a nagymamámhoz. Az őszinte megnyilvánulásokat elviselik az emberek. . hanem mindenféle emberi kapcsolatra.Itt fogok lakni nálad.

ez komoly dolog. arra is kell ám gondolni. Radnóti mamája belehalt a szülésbe. tulajdonképpen egy napló a gyerekkorról. gyilkosnak érezte magát. hogy bizonyos helyzetekben hogyan reagál.Popper Péter Ősök és utódok dül neveli a fiát. és ez egy életen át nyomasztotta Radnótit. élő szülőt. Ebben a könyvben emléket állít a gyermekkorának. és elmagyarázzák a gyereknek. hogy ő tudja. mint talán még sohasem. ha hullni kezd? vagy akkor hal meg. amivel egy szülő a gyerek dolgaira válaszolhat. Eddig nem volt semmi zűr. és megcukkolom azzal. szépen élünk együtt. miért ne lássa. Kipróbálja a szülőt. Tessék elgondolni ezt a gyerek szempontjából! Itt van az anyám. hogy nekem esik. de a gyerek mostanában serdül. Ez a bizalom aztán lassan elvékonyodik. Az asszony elmondta. hogy a mosolygós szelídség az egyetlen lehetőség. 100 92 Ugyanis. De ő ösztönösen megtalálta az egyetlen jó megoldást. akivel jó viszonyban vagyok. hogy dühít? Vagyis miért ne kaphatna egy eleven. És ez a szelíd anya erre úgy begorombul. Engem nagyon elgondolkodtatott Radnóti Miklós Ikrek hava című írása. hogyan szokták ezt értelmiségi körökben elintézni: meghívják apukát. és azt üvöltötte: . leülnek hárman. Azt válaszoltam neki. Ha fáj. Nem biztos. mert ha előzőleg eljött volna hozzám. felelősnek a mama haláláért. mint egy eszelős. amit mond vagy tesz. miért ne tudja. S halott-e mar a perdülő szirom. úgy felhúzza magát. és elkezdte mondogatni.Kuss! Befogod a pofád! Itt maradsz! Itt a helyed mellettem! Ettől kétségbeesett. ám azóta minden rendben van. hogy a papával akar élni. akinek fájdalma is van. hogy ő egy nagyon szerencsés nő. dühe is van? Miért kellene megjátszani egy pedagógiai fapofát? Nem tudom. Az Ikrek hava utolsó mondata egészen szívbe markoló. hogy a gyerek provokál néha. hogy verje össze a gyereket. és olyan jóban vannak. amelynek az elején rá van bízva a szülőre. ha az ember gyerekekkel foglalkozik. Hozzá akar költözni. hogy elkezdte a gyereket összevissza verni. hogy a gyerek elhagyja őt? Ez csodálatos bók! Hát persze hogy jóban vannak azóta. én nem tanácsolhattam volna neki. ki hova helyezi magában a gyerekkorát. hogy itt a helyed mellettem! Ennél szebb bókot kaphat-e a gyerek az anyjától? A szeretetnek ennél nagyobb bizonyítékát? Hogy dührohamot kap a gondolattól is. Ezzel szemben őt olyan dühroham fogta el. nem lehet ám csak úgy ide-oda tángálni. hogy ezt meg kell gondolni. ami talán a magyar irodalom legszebb prózája. és felelős lesz önmagáért mindhalálig. hogy apához akarok menni. érezze ezt is a gyerek? Ha dühít. s leírja: „Nagy dolog a gyermekkor!" És tényleg nagy dolog! Elindul az ember egy érési úton. és azt üvölti. hogyha földet ér? .

Teljesen mindegy. hogy a szülő bevezesse őt az életbe. mindenki szívébe beírnék -. hogy az ember nem tulajdon! A gyerek nem a szülő birtoka. Bizonyítás a világnak és önmagának: teljes értékű nő vagyok! Lehetne tovább sorolni a példákat a különböző „funkciógyerekekre". és az egyetlen kívánsága az volt.. de az anyuka tíz körömmel fogja. Ugyanis a nagy kérdés az. azzal a funkcióval. mert felnőtt már. Ez az igazán jó. és úgy érzik. és ezért kell a gyerek. aki őt szereti. hogy lesz gyerekük. Vagy nem sikerült a szülőnek kielégítenie a becsvágyát. hogy lassan a tönk szélére kerül a házasság .Popper Péter Ősök és utódok Mivel a gyerek rá van bízva az anyára és az apára. mert már valami probléma van a családban. hogy mire kell a gyerek . föl lehet fogni ezt az egész szülőszerepet egy megbízatásnak: hozzád érkeztem.talán majd egy gyerek helyrehozza! Talán mégse megy el a férj! Ilyenkor kapcsolatragasztó funkciója van a gyereknek. hogy ehhez fűz-e valaki ezoterikus asszociációkat vagy sem: a gyerek rá van utalva. 100 94 Aztán előfordul az is. mert anyuka tehetségtelen volt. És az sem kizárt. hogy megcsapja az embert a magány szele. Éppen ezért nem irigylem a „funkciógyerekek" helyzetét. mert meg nem feleltnek lenni . doktor úr. ilyen válaszok is jönnek: . amivel létezni és érvényesülni tud. nem engedi. de majd a gyerek. ha erre nincs igazi válasz. Amikor jönnek a magyarázatok. majdnem belehalt. csak a szülőre van bízva ebben a világban. hogy ennek a kapcsolatnak a természetes folytatása az. mégse lesz a gyerek orvos vagy zongorista. ha lenne varázsvesszőm. hogy szeretne egy unokát. Én az apám kedvéért szültem a gyereket! Ez a funkciója a gyereknek. hogy az anyává válás a női bizonytalanságot hivatott megszüntetni. Baj lesz a kapcsolatban. s zongoraművésznek mennie. és megkérdezem. hogy az anyuka társa legyen. és baj lesz a gyerek lelkében is. alapvetően nem jó. Mert használati értéke lesz ugyan. S akkor a gyereknek mindenáron zenét kell tanulnia. hogy önálló legyen. Vagyis a szülő-gyermek viszonyra is érvényes az amit. hogy csak! Vagyis. ha az derül ki. így most neki kell beváltania az ő vágyait. Aztán jönnek a bajok. hogy kívánt gyerek-e. Nem kell ehhez semmiféle ideológia..Nézze. és megadja neki mindazt. Olyat is láttam már.van ezek között elképesztő meg érthető is -. és például az egyedül maradt asszonynak szüksége van valakire. amikor a gyerek le akar válni. Együtt él egy férfi és egy nő. unoka utáni vágyának kielégítése. ha valaki egy másik embert használni akar valamire. de bármi is az ok. hogy miért is születik a gyerek. Amikor elhoznak hozzám egy gyereket. akkor nagy érzelmi zűrzavar kezdődik. de ha mégis elmegy a férj. az apám infarktust kapott. az már baj. a nagypapa életének meghosszabbítása. mire kell ő a felnőtt életében? A legjobban annak örülök. mert a „vállalkozás" nem váltja be a szülő reményeit.

Ha pedig ez a kapcsolat valamiért megszakad. jóindulatból. Hiszen akár szereti. Ez társadalmi kényszer! Micsoda szörnyeteg anya vagy apa. azt hazudja: . Tehát érzelmi kényszerről van szó. óriási felháborodást és elszörnyedést váltana ki. úgy kell megnyilvánulnia.Popper Péter Ősök és utódok igen súlyos teher. ha nem tenné. mint támasz. .. hogy ásó-kapa-mindhalálig. már semmi köze hozzá. mert az emberek kötelességszerűen megjátsszák.például emberségből. mint eltartó. de ez még sincs így. Rengeteg teherrel persze. Nálunk. a szülő-gyerek kapcsolatot terheli egy jellegzetes kényszer. hogy egy állatmama. az állatvilágot. hogy manapság mennyit hazudoznak az emberek az érzelmek ügyében. Pszichológustanítványaim gyakran megkérdezik: 97 . azt elviselhetetlen veszteségnek éljük meg. felelősségérzetből ha az ember nem szereti ugyan. rettenetes. embereknél a gyerek tartalékolva van öregségre. hogy mindig és minden körülmények között szeretik a gyereküket. S ugyanezt feleli a legtöbb szülő a hasonló kérdésre. Ezért telnek meg a pszichológiai rendelések a félresiklott kapcsolatok tömegeivel. Van itt még egy fontos kérdés: mennyi ideig tartson egy szülő-gyerek kapcsolat? Mi a természetes? Persze. politikában. aki nem szereti a gyerekét! Pedig egy gyerekkel akkor is lehet jól bánni.Gyurika. Mert a szülőt szeretni kell! És itt a „keH"-en van a hangsúly. Férfi és nő között már csak ez a két szó maradt: Szeretsz? Szeretlek. hogy minden apa és minden anya szereti a gyerekét? Már a kérdésen fel lehet háborodni. Számunkra ez szörnyűnek tűnhet. akár nem. De nem biztos. erre könnyen rá lehet vágni. Hogy mást ne mondjak.. de felvállalja a helyzetet: így alakult az élet. reklámban. Az embernek ezer évek alatt ebbe az irányba változott az érzelmi kultúrája a gyerekével kapcsolatban. Valóban nincs más lehetőség az érzelmek kifejezésére? Mára a vízcsapból is a szeretet ömlik. habozás nélkül feláldozza az életét a kicsinyéért. mint biztosíték az elmagányosodás ellen. Mert társadalmi botrány lenne abból. Ha az ember a természetet nézi. Egyáltalán. ha kell. vallásban. amely valami célra akarja használni a gyereket. mintha szeretné. lehet hozzá kedvesnek lenni .Mindegyik gyerekemet egyformán szeretem! 100 Ne is tessék mondani! Egyformán nem lehet szeretni két embert! De ha a gyerek véletlenül azt mondaná: Apát (anyát) szeretem jobban. de ha az felnőtt. utána még a legönfeláldozóbb állatmamában is elhal a szülői ösztön. Tehát a szülő-gyerek reláció a gyerek felnövéséig tart. kit szeretsz jobban. És fordítva? Igaz az. úgy kell tennie. akkor igen érdekes dolgot lát.Mindkettőt egyformán. mennyire viszszaélnek a szeretet szóval. Vagyis hazudnia kell. Ezért nem jó ez a beállítódás. betegségre. apát vagy anyát? És ha Gyurika normálisan szocializálódott. hogy ez ilyen egyszerű dolog. Amikor a felnőtt megkérdezi Gyurikát: . akkor azt feleli. Nevezetesen azt.

milyenek az érzelmei? Szereti ő a gyerekét? Netán a feleségét? Viselkedhet így valaki. Pedig jobb lenne a gyerekkel való kapcsolatot igaz alapokra építeni. Méreivel mentegetem magam ezért. Ha a szeretet feljogosít arra bárkit is. elzavarja az asztaltól. hogy a legtöbb ember igenis szeretetért jön. hogy egy férfinak. lelki kárt okoz? Azért. a kapcsolatot nem lehet befejezni. de előbb fogyasztja el a húst. ilyen értelmetlenül? És persze meg van győződve arról. hogy miként lehet jól felnőni egy csa- . hatásában mégis nagyon rossz. és nekem tesz szemrehányásokat. mint volt. hogy elrontom. aki szeretett beleszólni a családtagok életébe. tudunk dolgozni olyan emberrel. de lásd be. Mindez elmoshatja a terápiás célt. szeret.. kliens és terapeuta viszonya végtelen szentimentális beszélgetésekké változik. s ennek következtében a kliens egyre inkább függő helyzetbe kerül a terapeutától. mindent megeszik. törődésre vágyik. igazad van. A férjem meg őrjöng. és azután kapja be. Miért viselkedik úgy a szülő. Igaz szöveg.Péterkém. csak ezt nem meri bevallani. így eszik a tisztességes 100 98 ember.Doktor úr. aki gyakran mondogatta: „Az életünkből kell pszichológiát csinálni. akkor nekem nem kell! Nehéz kérdés. S közben titokban tudom. Kamaszkoromban én ettől őrjöngtem. akit nem szeretünk? S én ridegen azt felelem: . már nem lehet tudni. hogy szeretetből teszi. s betegebb lesz. de el tudják képzelni. hogy a gyerek bajai a szülőtől származnak. aki emiatt teszi tönkre a családjának minden vasárnapját. „cirókahiányban" szenved. és rendszerint ki is derül. aki így teszi tönkre a családja vasárnapjait. Ő csak jót akar. félrenevelem. csak nevelni akar. aki szeret? Nem csak hatalomra vágyik az. hogy igenis. A szülői álszeretet rengeteget árt a gyereknek. hogy szeressük. hogy beleszóljon az életembe. azután a köretet. ugyanis majdnem megutáltam miatta a szeretet szót. ha a terápiás tudást érzelmi ömlengés helyettesíti. Hadd mondjak indiszkrét módon egy példát a saját életemből. Egyszer eljött hozzám egy asszony. Apám legtöbbször így próbált csillapítani: . A férjem álláspontja szerint ugyanis úgy kell enni. Erről sok mindent lehet gondolni. segítsen! Minden vasárnapunk maga a pokol. Nem válogat. Pokol minden vasárnap. mögé kotorja a köretet. Szidja a gyereket.Tanár úr. rászúrja a villára. De a gyerek nem hajlandó így enni. De veszélyesnek tartom. hogy akarata ellenére gyakran bánatot.Popper Péter Ősök és utódok . mert nem szeret igazán. mi a siker. nem a tankönyvekből.. mi a kudarc.Az emberek nem azért jönnek hozzánk. hanem hogy meggyógyítsuk őket. Egy példa. hogy az ember felvágja a húst." Anyám kissé uralkodni vágyó nő volt. és a következőt mesélte: .

Férfiházakban. 101 . de több szexuális tartalommal. Végül következett a lelki stressz: miként viselnek el életveszélyt. s a vének elmondták nekik a totemek és tabuk titkait. Vagyis jól tudták. Például a fiúk első próbája az volt. A férfinak ellenállónak kellene lennie a stresszhatásokkal szemben. limonádét meg madártejet követel. szenvedni. Ha nem az. ugyanebben a helyzetben? Ellátja a háztartást. mint egy kisgyereket . itt került sor a felnőtté avatási próbákra. És meddig tart a szülő kompetenciája a gyerekkel kapcsolatban? Meddig nevelhető a gyerek? A primitív természeti kultúrák azt tartották. Elnézve azokat a konfliktushelyzeteket. Tehát az a gyerek. takarít. és haza bírják-e cipelni. önuralom. azt kisfiúnak tartja. 100 férfivá avatták őket. Ez tehát a szociális érettség próbája volt: el tudják-e majd tartani a családjukat? Másodszor: nagy testi fájdalmakat kellett moccanás és jajszó nélkül kiállniuk. lányházakban éltek tovább. Ennek nyomait később büszkén viselték. Például tűzbe tették a kezüket. felhasogatták az arcukat vagy a hátukat. és mindenkit megviselnek. Ez volt az önuralom próbája. megfontolt. főz. hogy tartsa meg.Lacika! Hideg. bevásárol. melyekről hallgatniuk kellett. aki túl sokáig él az apja és az anyja mellett. ha nem jelent támaszt a nőnek. halálközeli állapotokat? S ha ezt is kiállták. diszkrét. szuverén ember. A lányok avatása is hasonló volt. szeles idő van. Tehát a férfit gondoskodás. hogy el tudnak-e egyedül ejteni egy nagy vadat. örökre gyerek marad. hogy tessék őt békén hagyni. Vegyél föl sálat! Instruálja. hogy a családban nem lehet felnőni.hát hogy válhat így felnőtté? Ezért a természeti népek a serdülőkor végén általában elvitték a gyereket a családból. Vajon. És az sem ártana. és azt fogja mondani ennek az öregúrnak: .Popper Péter Ősök és utódok Iádban. milyen egy férfi a mi kultúránkban? Tessék megnézni például egy influenzás férfit és egy influenzás nőt! Látni lehet. amelyek egy házasságban előfordulnak. Mindig férfiakat vagy nőket nevelünk. azt kell mondjam: el tetszettek felejteni felnőni! Amerika ezt a problémát úgy próbálja megoldani. Ha a nyolcvankét éves anyukának van egy hatvanöt éves fia. ha egy férfi bizonyos dolgokban hallgatag tudna lenni. Melyik is a férfiasabb attitűd? Vajon mi fordult itt meg? És miért? Egy másik példa. hogy tizennyolc éves korában kivágják otthonról a gyereket. nem tud sem érzelmileg. sem szociálisan felnőni. hogy itt valami teljesen félrecsúszott. lelki állóképesség és hallgatni tudás jellemezte. És a nő. Soha nem fogja megélni azt az élményt. mos. A férfi halálra váltan sipákol az ágyban. hogy gyereknevelés nem létezik. illetve. akkor megint megfordult a dolog. hanem ő kapaszkodik belé. hogy ő egy felnőtt.

A fiatal orvosoknak gyakran az a legnagyobb bajuk. mindig a könnyebb ellenállás felé haladnak. hogy ez rendjén van-e? 103 . és arra jut. Tehát a feleségek. Tehát legyen annyi esze az embernek. amikor Egyiptomban beleszeret az eunuch főúr felesége. a gyerekek.amíg aztán börtönbe nem jutott. akár a negatív érzelmei robbanásponthoz közelednek. dühből és indulatból. Ki kapja? A gyerek. Például. Először. hogy a saját ér100 zelmi háztartásában észrevegye. hogy ő mindig abba bukott bele. Ha valaki feltöltődik energiával.Popper Péter Ősök és utódok hogy csak hálaadás napján és karácsonykor találkozzanak. mert titokban megint tetszett neki. Hiszen kétszer is tönkremegy az élete. hogy miért esik József kétszer gödörbe. Másodszor meg akkor. Egyvalamit azért ne felejtsünk el . ahogy a rajongás. kapott volna a gyerek pofont? Valószínűleg nem. hogy az energia. Az egész pedagógiai fölény abból származik. hogy ne gyere be sáros cipővel?!" Kérdés: ha nem dühtől fuldokolva megy haza. Miért a gyerek kapja? Mert a gyerek a legkiszolgáltatottabb. A baj az. a főnökkel szinte senki nem agresszív. a lelki energiáknak . összeverik. A spontán regulációja az érzelmeknek. a szeretet úgy viselkedik. ahogy bármilyen más energia. akik elviszik Egyiptomba. a főorvos a beteg előtt tolja le. mint a felnőtt. a legtehetetlenebb. és ráordít: „Nem megmondtam százszor. érzelemmel. a női vágyakozás körülvette őt . az mindig hatalmas feszültséggel jár. Mindig. elgondolkozik az életén. hogy a gyerek gyengébb. az emberi érzelmek pontosan úgy viselkednek. Amikor már a börtönben ül. robban. majd eladják arab kereskedőknek.nehéz história ez. A kérdés az. a düh. de a nő végül is börtönbe juttatja őt. Egyiptomban meg a szerelmet nem állította meg kellő időben. Ám lelkileg is. bedobják egy kútba. szégyeníti meg őket. A miniszterrel. amikor a testvérei féltékenységi dühe rázúdul. hogy a fia sáros cipővel végigsétált a szőnyegen. Persze ennek megvannak az anyagi feltételei. ott mer az ember agresszív lenni. mert élvezte a saját fölényét. és otthagyta a nyomait. Thomas Mann a József és testvéreiben foglalkozik azzal a kérdéssel. A testvérek esetében engedte elhatalmasodni a gyűlöletet. Vagyis. Mint mondtam. hanem kicsit riszálja is magát. Ezzel pedig vissza lehet élni. és ki van neki szolgáltatva. József persze nemcsak menekül. mint bármelyik másik energia. Akkor kinek szól a pofon? A főorvos úrnak. s látja. hogy a professzor.hogy mindig a könnyebb ellenállás felé haladnak azt eredményezi. ahol a legnagyobb a tolerancia. hogy a legtöbb agressziót mindig a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő emberek kapják. a beosztottak irányába. amikor akár a pozitív. József ugyan menekül ez elől a szerelem elől. A megszégyenített alorvos dühtől fuldokolva megy haza. ha túlfeszül. A saját területemről hozok példát. Lekever neki egy óriási nyaklevest. a férjek. hogy az érzelmeket hagyta elburjánzani az életében.és ez nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolatban hogy az indulat.

mint egy futószalag. amit a szerelővel. hát mit akar tőlem a tanárnő? Pofozzam meg a gyereket. a szülő és az iskola között a fő kommunikációs eszköz az ellenőrző?! Ha ezt komolyan gondolják. Tessék mondani." Ezen lehet nevetni. Mert ha túl lassú a szalag. A német típusú iskola tanárának az a jogos attitűdje. egy kis történelem. az már a totális kudarc.elgondolkodtam.nagyjából a mi iskoláink többsége is . egy kis magyar. Továbbá jó gyerek az. Rondán fogalmazva ez a német típusú iskola olyan. hogy rászereljék a tudást. Minden egyéb csak rá van oktrojálva az iskolára. s ilyenkor sürgősen be kell nyomni a gyereket a nevelési tanácsadóba. Mind a két esetben pedagógiai csőd áll be. Ehhez figyelembe kell venni. hát nem ment. Ilyen a didaktikus iskola. vagyis a tanárral való együttműködés megkíván. De én is beleírtam a könyvecskébe: „Tisztelt tanárnő! A gyerek vacsoránál nem ette meg a tökfőzeléket. egy kis biológia. hogy a nevelés hol marad. lemarad. hogy az ő dolga a tanítás. hogy tárgyi ismereteket oktasson. és minden órán rászerelnek egy kis tudást a gyerekre. Jó gyerek az. akinek 100 a futószalag sebessége megfelel. mert ez marhaság. akkor nem tud lépést tartani. hogy a pszichológus rendezze a problémákat. hogy az európai iskolázás a modern időkben .válaszút elé került.didaktikus iskolatípus. Ilyet csak minisztériumi bürokraták agya szülhet. És ha a szerencsétlen tanárt még azzal is nyomja az oktatási rendszer.Popper Péter Ősök és utódok Jóvá kell-e hagyni az egész pedagógiában ezt a tendenciát? Vagy meg lehet-e rendszabályozni egy kicsit? A mai társadalmi helyzetben a családéhoz hasonló jelentőségű szerepe van az iskolának. hogy a család. és a tanárok szereigetik a tudást a gyerekre. de pedagóguskörökben nagyon letoltak: hát nem veszem észre. nem tiltakozik ellene. Hat-hét évesen a gyereket ráteszik a futószalagra. Ez. az már régen rossz! Mert én nem vagyok ott az órán. a gyerek meghal az unalomtól. Tehát lexikális tudást ad. A legfontosabb feladata. vagyis elsősorban oktatóintézmény. Ez a helyzet termelte ki az ellenőrző kultuszt. aki hagyja. Mi a különbség? A német iskola . hogy: „Tisztelt szülő! A gyerek számtanórán fegyelmezetlen volt" . a szalag két oldalán ott állnak a tanárok. A középkor bomlása után kialakult kétfajta iskolatípus.vagyis mióta kikerült a szerzetesi iskolák korszakából . Egy kis matematika. és megtanítsa a gyereket a tantárgyak alapjaira. rögtön aláírtam. ennek mi értelme van? Persze. Amikor az én fiam először hozta haza azt beírásul. vagyis a szervezett pedagógiai környezetnek a gyerekek életében. Ez a futószalag megymegy évek sokaságán át. Az egyiket nevezhetjük angolszász iskolának. s ennek demonstrálására személyiségfejlődési lapot is kell vezetnie. és mindazt zokszó nélkül megteszi. a másikat közép-európai vagy német típusú iskolának. szidjam le a sárga földig? Ő meg nincs ott a vacso105 . a gyerekre kifejtett hatás szempontjából. Én megpróbáltam a fiamról személyiségfejlődési lapot vezetni. két különböző pedagógiai út. ha pedig túl gyors.

hogy az érettségi után nem lehet egyetemre menni. amivel aztán tovább tanulhat. nem tud mit kezdeni azzal a pedagógiával. Mert az óvodás gyerekben megőrizték a megismerés vágyát és örömét. a gyerek lexikális tudásán méri a szakfelügyelet.válaszolta -. amelyik teljesítményeket forszíroz. Az a pedagógia. Azt nekünk kellett megoldani. érdekes órát tartani az övé. hogy igazam van. Huszonkilenc éven át dolgoztam a gyerekklinikán. Ez nagy vita az angolszász és a közép-európai pedagógia között. hogy mit tud ez a gyerek földrajzból.Popper Péter Ősök és utódok ránál. és nem az. mint ahogy ezt a hagyományos pedagógia teszi. hogy nekem szimpatikusabb ez az iskolatípus. ahol fölhozzák a gyereket a tárgyi tudásnak arra a szintjére. könnyedén bánjon a gyerekkel. intellektuális szuperprodukciókra erőlteti a gyereket. mit akarjak tőle én tökfőzelékügyben? Egymásra passzoljuk a gyerekkel járó problémákat? A vacsora az én dolgom. a híres pszichológustól. de egyszer sem fordult elő. Szívesen mondott 100 és tanult verset. Megkérdezték egyszer Piaget-től. És láss csodát: nem az iskola veszi át az óvoda hatását. de nem biztos. az ottani tanárok a fenekükre esnek. hogy sem a gyerekkor. hogy a gyerek hogyan viselkedik különböző élethelyzetekben. amelyik fütyül erre. de minek? Nem lennének tőle boldogabbak. A teljesítménycentrikus élet a fiatal felnőttkorra jellemző. hogy mennyire tudja a hármas szabályt. Ez borzasztó. Úgy harmadikos kora felé. teljesen rossz úton jár. hanem mára az óvoda alakult át iskola-előkészítővé. hogy a gyerek boldog-e vagy sem. Mert ebben az iskolarendszerben a gyerek karaktere a fontos. Ugyanis az angolszász iskola szabad légkörének is megvannak a há107 . Fölvettük a gyereket gyógykezelésre. amelynek szempontja. mint a honi. Az a szemlélet. nem passzolhattuk át a szülőknek. ha cirkuszt rendezett. hanem mindenáron produkciót akar. a serdülő el van foglalva a kamaszkor problémáival. Az angolszász útnak viszont az a következménye. ahol a pedagógus munkáját a tanítási eredményen. Az angol iskola jól tudja. Az iskolában pedig két év kellett ahhoz. az a mi dolgunk volt. Ha egy közép-európai gyerek elkerül Amerikába. hanem ki kellett találni egy köztes iskolatípust. A gyerek érzelemmel vezérelt életet él. Eltátják a szájukat. Az eddigiekből kitűnik. Én sokáig az óvodát tartottam minden pedagógia csúcsának Magyarországon. matematikából. hogy megutálja a tanulást. Ahol már óvodáskorban halmazelmélettel kell foglakoznia a gyereknek. hogy a gyerek rendetlenkedett a belgyógyászaton. hogy írtunk volna a szülőnek. Viszont a gyerek érettségi után azonnal mehet egyetemre. s ettől kezdve. Ugyanis az angolszász iskola karakternevelő hely. Tehát ilyen a német típusú iskolarendszer. hogy nem lehetne-e a kisgyerekekből nagyobb intellektuális teljesítményt előhívni. hisztizett. hogy játékosan. Az a fontos. Dehogynem . sem a serdülőkor nem a nagy teljesítmények korszaka. egyebeket. történelemből.

hogy nosza. főleg fegyelmi síkon. Rohangált. aztán gyere vissza! A gyerek lement az udvarra. hogy fegyelmezetlenek. Johansen? .Nem férsz a bőrödbe? . ugrált. tantestületi értekezletekre. Egyszer például elvesztette a türelmét. hova megy. hogy meghívattam hozzánk a kulturális csereegyezmény keretében. hogy mit csinál. és azt mondta: . hanem a pszichiátrián. tudja magát fegyelmezni.felelte Johansen öntudatosan. . hát nem ide akart jönni? Már nem akar. többet is mulaszt. hogy az ilyen dolgokat már nem is veszem észre? Aztán elkezdtem a svédet kivinni iskolákba.Tudod mit? Menj le az udvarra. hogy ezeknek az iskoláknak általában nincsen folytatásuk. A szünetben megkérdeztem a tanárt. hogy őt érdekli a gyerekvédelem. de mindig botrány lett a vége. . szóval csinálta a fesztivált. .És honnét tudhatom.Nézzék. En meg egészen elszomorodtam: hát így el vagyok romolva. . dézsás virágok között: egy virágzó bokor. Rohangáld ki magad. hát el100 vittem.Na és? Ha influenzás. 109 / / . Egy alkalommal azt mondta nekem.mondtam. Waldorf óvoda. Az egyik gyerek történetesen „megbolondult": elővette a körzőjét. viruljanak! A baj csak az.Popper Péter Ősök és utódok tulütői. Én például mindenféle kalandokba keveredtem emiatt.. én meg figyeltem az ablakból. hogy nem rajtam röhögnek?! Hát. utána rend volt. Annyira megtetszett nekem a pasi. Éppen volt egy ilyen tanácskozás. alakuljanak. Szegény el is jött. lihegve leült a fenekére. rajta. mindenkinek lehet rossz napja. ha az én órámon hangosan felröhög két gyerek. Es elment. Erre a svéd sarkon fordult. Mert a paranoiát nem az iskolában kell orvosolni. Azt mondta. ahol a gyereket dekorációnak használják. válaszolta. neki is.Nem! .. Maguk pedig úgy ítélik meg. én örülök. hol tart például Magyarországon a Waldorf. hogy mit csinált voltaképp. kapsz húsz percet.Mi van. hogy levezesse a feszültségét. Kérdeztem tőle. de ő felnőtt. Waldorf gimnázium. egy úttörő. beleszúrta a szomszéd fenekébe. Vekerdy Tamás el tudná mondani. Waldorf egyetem? Kikerülve egy ilyen iskolából. A gyerek erre még nem képes. Egy kis idő múltán visszajött. hogy jól érzik magukat. Az aulában álltak az úttörők piros nyakkendőben. hospitálni. vonalzóval a fejére csapott. sakk-matt. . Felvetődik a kérdés.De mulasztott az óráról! . Egyszer Svédországban beültem egy matematikaórára. Őt egy olyan nevelési tanácskozás nem érdekli.kérdezte a tanár. amit nagyon megbántam. megoldás lehetne-e az alternatív iskola? Szívemből azt mondanám. indult kifelé. kollégák. Ez egy alapvető szemléleti különbség közöttünk. akárcsak nálunk. fegyelmileg és tudásszintben is gondokat okozhat a sokkal merevebb. labdát dobált kosárra. Lehetőséget adott hát neki. Azt mondja erre egy honi pedagógus: .

hátrányos helyzetbe kerülhet. a pszichoterápiás osztályra a gyereket. hogy vigyék el más iskolába a lányt. Egyszer. Például. aki első osztályos volt." Kérdezem a tökmagtól: mit csináltál. vagy az. most kezdődik az úttörő televízió adása!" Tessék mondani. ha alternatív iskola. aki rám nézett. Szóval az intoleranciára és a humor hiányára szeretném felhívni a figyelmet. hogy kibírja az élet megpróbáltatásait. nyuszi? Azt mondja. Az anya azt mondta erre: „Marad! Én arra nevelem a lányom. amit Karinthy a Tanár úr. és hoztak egy 100 tökmagot. mint a hagyományos iskola! Hazajött Angliából egy család. olyan botrány lett. hogy az iskolának konfliktusmegoldó szerep helyett konfliktusteremtő szerepe lesz. egy hétig Nem volt székletem. Vagyis. Ebből. még titeket is. akkor az legyen egészen a pályakezdésig. kéremben leír. ugyanis ezeknek az a következménye." A honi iskola elkomorult. hogyan kell önéletrajzot írni. íme az életem! Nem elég ez tizennyolc évre? Ezen én csak röhögnék. de nem küldeném be egy klinikára.máig is tudom szó szerint: Szerettem játszani. a szünetben letolta a nadrágját és a bugyiját. Ám ez a gyerek versben írta meg az önéletrajzát. A vers így szólt . aki onnan kikerül. És ez elképesztő. ha nem ad gyengébb tudást. pillanatokon belül a nevelési tanácsadóban találná magát. A gimnazista lány hozzászokott az angolszász iskolához. Jött két zokogó szülő beutalóval az iskolaorvostól. Ez hasznos dolog. amiről Karinthy írt.és serdülőpszichológiai rendelését. jókat derül rajta . Ha egy is111 . kérem című nagyszerű könyvét. Volt. Ez sajnos így van. hogy a gyerek „pimasz" volt. Pedig a régi iskolában minden megtörtént. és angolórán kijavította a tanárát. Felnevetett. De csak akkor. és azt mondta: „Ide süssetek. ha valaki ma elolvassa Karinthy Tanár úr. mint szociális zavarban szenvedő gyerek. „Tisztelt Klinika! Kérem kivizsgálását! Diagnózis: exhibicionizmus. Ha valaki ma csak az ötödét megcsinálná annak. Szóval hiába remek az alternatív iskola. „megalázta" a tanárát az osztály előtt. ki beteg itt? A gyerek. Nem is olyan régen még én vezettem az orvosegyetem gyermek.Popper Péter Ősök és utódok kötöttebb felsőbb iskola. Nem lehetett. aki valamit nem jól mondott.de nem veszi komolyan. De a mai intoleráns iskolarendszer a gyermeki viselkedés normál variációit sem tűri el. hogy egy ismerős tanár azt javasolta. a meztelen fenekére csapott. mert úgy elvágta magát. aki beutalta? De kaptam érettségiző gyereket is: „Tisztelt Klinika! Kérem szíves vizsgálatát! Pszichopátia?" Az érettségi előtt álló gyerekeket ugyanis arra tanították éppen.

amilyennek őt a környezet konzekvensen viszszajelzi. Éppen ezért. Nem hitték el természetesen. . Egy gyerek még nem ellenálló képes a külső visszajelzésekkel szemben. aztán találkozott a szülői munkaközösség elnökével. Először is kikérdeztem őt. hát elszökött. Kérdezték tőlük. amikor a fiamat állandóan szemtelennek és pimasznak kezdte visszajelezni az iskola . Hadd legyek megint indiszkrét. amit az egész dolog realitása egyébként megér. Megbüntették őket azzal. amelyek mind arról szóltak. hadd meséljek a fiamról! Úgy nyolcadikig nem volt vele semmi lényeges iskolai zűr. Ez rendjén van? Ennek a gyanakvásnak lett áldozata a fiam. mert nehéz feladat jön. Vagyis. amivel a gyerekről beszéltek a tanárok. Másnap kapott egy intőt . hogy ez a cicegés a konzekvenciája az iskola kötelező bizalmatlanságának. Miért is? Mert a feltételezés az. mert az anyukájával találkozót beszéltek meg. mennek cipőt vásárolni. Amikor végül bementem az iskolába. Ez rend100 112 jén van? Ez a pszichésen megfelelő atmoszféra? Hogy a három napon túli hiányzást a szülő nem igazolhatja.Cicegek . mi a helyzet valójában. Minden jegyet be kell írni az ellenőrzőbe. Nevezetesen a gyanakvást. A tornatanár ugyanis azt mondta.amit egy idő után túlzásnak tartottam -. amikor a tanár például azt mondta. hogy a tanári tiltás ellenére elhagyta az iskolát. azt az iskola a tízszeresére tudja felnagyítani ahhoz képest. hol voltak. fegyelmezetlen. pimasz a viselkedése.Mi legyen. hogy milyen tűrhetetlen. És ezzel kiborított és megőrjített egy egész tantestületet. Be kell írni. amiért folyton beírást kapsz? . Mert kénytelen magát olyannak elfogadni. elkéstek a matematikaóráról. . mit csinálsz te az iskolában. mert eső lesz. megmondták. . hogy nem mehetnek haza tanítás után. mert. amit én szellemileg és lelkileg a legrombolóbb helyzetnek tartok. utána szerettem volna nézni. megtántorodtam attól a gyűlölettől. hogy ő pimasz és lusta. hogy most figyeljetek. az úttörőtanács elé cipelték. Jelentkezett a gyerekem. csak az orvos? Mert a gyanakvás arra is kiterjed. Elhülyéskedték az időt. Kiderült. És ekkor bosszút esküdött. a fiam elkezdett cicegni: cöcöcö.mondta. és ezt hússzor beírják az ellenőrzőjébe.Popper Péter Ősök és utódok kólában valami balhé tör ki. hogy szeretné másnap letölteni a büntetést. hogy hordják be a felszerelést az udvarról a szertárba.így terjed a balhé -. apa? . Ez volt a cicegés.Cicegj tovább. de még ez sem volt elég. hogy a szülő a bliccelést segíti elő. Ha folyton azt hallja. a szülőnek meg alá kell írni. Ez nagyon bántotta őt. nem hitték el. letolták. előbb-utóbb valóban pimasz és lusta lesz.Mondd csak. hogy a bitang kölyök elhallgatja. Otthon a fiam szorongva fogadott. Akkor azonban elkezdett beírásokat hozni az ellenőrzőjében. aki szintén jól megszidta.

Az osztályban néma csend lett. . és bele akartak megint nyomni bennünket a szabályozott polgári életbe. másképp intézték el a dol100 gokat. Ez nagyszerű pedagógiai megoldás volt! Azért bújtatom a pszichológiai és pedagógiai módszertani kérdéseket gyakorlati példákba. Egy kérdés: miért hallotta meg? Az ilyet. és mondtam neki. mint a Dózsa Györgyé .mondtam megnyugtatásul. amikor jött Holenda tanár úr . az a tanártól függ. Tetszik. hát állt tovább.Fiam. mert már rég túl voltunk ezen. mert nem hagytuk. Fábián várt. Egy mellékkörülmény miatt: nem akart protekciós gyerek lenni. A szememben te egy mini Dózsa György vagy. és beleírt. szerelt tovább. A háború után szét volt lőve a fél iskola. most nem mehetsz sehova! Fizikaóra lesz. mert ez nekem imponál.-jába! Kimondta. és ez imponáló. nagy. pláne felnőtt jelenlétében. a folyosóügyeletes meghallotta. két kamasz trágárságát nem kell meghallani. Mondtam neki: . Túl sok halottat és gyilkosságot láttunk. Ha Fábián elég intelligens.Tanár úr. Csak nem állhatok ilyen marhaságban az iskola pártjára?! Jómagam a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba jártam. De nem volt az.. dörmögő hangján így szólt: . Kicsit később hozzátettem: bár a sorsod is az lesz. Mit tehettem? Aláírtam. és elkezdte összeszerelni -.Nem fognak javasolni középiskolába. ott elvből nem csaptak ki gyereket.Popper Péter Ősök és utódok Ezen elcsodálkozott. hogy benyomlak valamelyik gimnáziumba! Na. aki lázad a tantestület ellen. És nagyon nehéz pedagógiai helyzet volt. elkullog. Ebből a marhaságból ekkora ügy? Rengeteg ilyen példa van. elkérte az ellenőrzőjét. kapsz egyegy húszast. mert látja. hogy menjek az anyám .Azért cicegj. mert ezekből lehet csak levonni a hasznosítható tanulságokat.hiszen minden kamasz trágárkodik! Fiam bevallotta. túl sok félelmet éltünk 115 . hogy a tanár nem akar reagálni. berohant a Fábián nevű osztálytársam: . Akkoriban nem szoktunk trágárkodni. Hiszen az én generációm megbolondult a háború alatt. Ugyanez a Popper Gábor már gimnazistaként hazahozott egy beírást: „Tisztelt szülő! Fia nemi szervét társának táplálékul ajánlotta fel. tanár úr! A Popper azt mondta." Most akkor én mit csináljak . mi egy épen maradt tanterembe jártunk. tekintetét a tanárra szegezve.mély. A tanár úr meg . hogy lázadsz a fennálló rendszer ellen. hogy valóban mondott ilyet a szünetben egy társának. hogy ha hozol még ilyen jó beírásokat.látva. Hogy miből lesz konfliktus vagy miből nem. amit meséltem. Egy alkalommal. De én rendelkezem annyi protekcióval. Ezért osztályfőnöki megrovásban részesítem. Ezeken érdemes elgondolkozni.hozta a műszereit a fizikakísérlethez. De nem lehetett. Kijöttünk a pincékből a szétlőtt Budapesten. hogy mégis meg kell oldania a helyzetet . De Holenda tanár úr nem szólt semmit. . várakozó szemekkel. erre abbahagyta a cicegést.

Hát nem mindegy. hogy szinten maradjanak. Jogom volt nem normális reakciókat produkálni egy darabig. miközben súlyos morális problémákat megoldott! Főleg alsó tagozatban káros a türelmetlenség. Hogy egy utolsót meséljek. amiért az elmaradt a tanmenettel. csak dolgoznak. hogy mire felsőbe megy. hogy ha a gyerekről beszélnek. és máglyát raktam a terem közepén. Nem tudom. neveli a gyereket morálisan. már tudja azokat. Ez a fáradt család már nem bírja el a pluszterheléseket. Nincs 100 erő és energia a gyerek nagy balhéit rendbe tenni. Békén kell hagyni a gyereket! Nem lehet állandóan a siker és a kudarc feszültségében élni. A testi fejlődés megítélésében sokkal türelmesebbek vagyunk. De meg tudja ő oldani azt. ne büntesse a tanárt. Másnap behívták az anyámat meg engem. értékelnék. én kaptam egy igazgatói intőt. hanem neveljen. Ekkor jön a pszichológus.Asszonyom.. no és hagyni kell azt is. Akkoriban valóban nem voltam normális. de ami a háború hónapjai alatt történt velem. hogy egyáltalán nem polgárosodnak. hogy „Tanársütöde. a másik tizennégy évesen. Az egyik kislány tizenkét évesen kezd menstruálni. . de az okozott kárt meg kell fizetni. vagyis ne csak oktasson. nem kell piros és fekete pontot adni. de a pedagógusképzésben is hiányzik ez a családpótló szerepre való felkészítés. mi a megoldás. egy évvel az érettségi előtt belopóztam az iskolába. Egy pedagógus vagy képes volt kezelni ezt a vad társaságot. Alsó tagozatban nem kell osztályozni. szellemileg miért nem? Miért kell erőltetni a fejlődést? Idő kell ahhoz. megoldani. De ehhez újra egzisztenciát kell formálni peda117 . hanem legyen jelen ő is. vagy nem. egyszer egy hajnalban. ne a háta mögött tegyék. hogy le ne csússzanak. Ha testileg elfogadom ezt a „szabadságot" az érésre.Popper Péter Ősök és utódok meg. mikorra tanul meg bizonyos dolgokat a gyerek? A lényeg. és kiírtam. ha naponta minden megnyilvánulását pontoznák. rátettem a máglyára. Kritikátlanok voltunk. De az iskolának sincs ereje. már nem lehetett minket konformizálni.. mint tudjuk. a nevelési tanácsadó. Anyám kifizette.. pedig annyi más baja is van. És a gyerek félresiklik. amire a család és az iskola képtelen? Nem tudja. bele a biológiaszertár csontvázát.. a gyerek elmebeteg mondta az osztályfőnököm -. A fix fizetésből élőknek ma az a sorsa. Szóval el lehet másképp is intézni a dolgokat. felszedtem egy csomó parkettát a tanteremben. Elloptam az egykori cserkészcsapat bográcsát. akkor viszont tessék békén hagyni! Amikor kijön a szakfelügyelet. Ha a tanár mégis megteszi ezt. hogy a pedagógus valóban pedagógus legyen. ezt a két-három-négy-öt évet. mert az volt az elv. Egy orvos vagy mérnök sem bírná elviselni. A család nagyon magára marad ma a gyerek nevelésében. Ma a kimerültség népbetegség. és a dolog el volt intézve. dolgoznak. az sem volt az.

mert ki tudja. Itt kellene először rendet tenni. hogy megéljen. akinek a betegét még hat orvos kezeli. de sohasem voltak.de nem.Popper Péter Ősök és utódok gógiából. Ennek következménye az. és kialakult egy olyan viselkedéskultúra. hogy nálunk sohasem az érdekes. ha valaki politikus. mert ez nem érinti őt egzisztenciálisan. mint a legyek.. Nem véletlenül nőiesedett el már a tanári pálya. Normális helyen. siófoki nyaralásra.az érdekes. se politikai kultúra. én is hatszor meggondolnám. Tessék megnézni a francia tudósokat: akiknek nem kell labor. csak nagyon lassan fog bármi megváltozni. Nem nyúlhat az elődök vagy a még élők konstrukcióihoz. Angliában teljesen mindegy a pedagógusnak. Unokahúgom Angliába ment férjhez. Török Sándor szavaival: vannak szabad népek és vannak szabadságszerető népek. mit teszek. Abba a beteg előbb-utóbb bele fog halni. A gyerek egy mukkot sem tudott angolul. Ha miniszter lennék. milyen érdeket sértek. Én ugyan tudom. Semmivel nem jobb ember ő. mint a magyar tanárok. hogy pedagógusnak lenni ma nem egzisztencia Magyarországon. mert a politika beletolakodik a magánéletbe is. hogy ki áll a háta mögött. mint az orvos. ha túl nagy hatalmakkal kezdek ki. Magyarországon nem mindegy. hogy a gyerek kiborult. Nálunk régen egy középiskolai tanár feleségének nem kellett dolgoznia. ezért egy idő után depressziós lett. és nem alakult ki egy ilyen kultúrájuk. és ráírta a gyerek dolgozatára. Se viselkedési. rohan masszőrködni. kedvtelen. ezért elment a városi könyvtárba. ellentmondani. Telt háromszobás lakásra. Ha nem adom meg a tisztviselőnek ezt a biztonságot és szabadságot.. hogy remek! A mama rohant az iskolába. kinézte az excellent szó magyar jelentését egy szótárból. vagy felemel. És főként: egész jól megélnek. annak nincs lehetősége hatásosan intéz100 kedni a rengeteg különböző érdek között. és egzisztenciálisan is vagy kinyír. hogy épp a konzervatívok vagy a munkáspárt van-e hatalmon. mely a demokratikus együttéléshez kell. és nem véd meg senki. se közéleti. mind gimnáziumi tanár! Kevés óraszám. könyvelni. Néhai barátom. azt gondolom. háztartási alkalmazottra. mert azt hitte. Erre. Egyszer azonban vidáman ment haza. vitatkozni.. 119 . Mert a dolog már ott bűzlik. hogy kinek kellene kezdeni. hogy valaki mit mond . magyar ember is van a tanárok között . iskolaigazgató. Olyan helyzetben van.. hatéves gyerekét is vitte magával. sok szabadidő. mert amikor végez a tanítással. A szabad népek szabadon éltek. mutatta a dolgozatfüzetét: rá volt írva magyarul. egyéb mellékállásaiba. Az angol tanár látta. ezt sokkal mélyebben kellene megváltoztatni. Az embernek biztonságban kell éreznie magát ahhoz. A szabadságszerető népek csak szerettek volna szabadok lenni. hogy merjen cselekedni. de a magyar pedagógusnak erre nincs ideje és ereje. a miniszterek hullnak. de aki ilyen funkcióban van. nem a tanügyi reform az eszköz. Nincs meg a vezetés biztonsága. De hogyan kezdjük a változtatást? Erre nehéz felelni.

Nálunk nem. akkor arról úgy fog beszélni. ha valaki a saját státuszát karizmatikusan éli meg. hogy halálosan szeretlek. hogy a hajóm.Popper Péter egyetemi tanár. és aztán el is hisszük magunknak. hogy itt tényleg boldogságról és pokolról van szó . családi pokol? Nekünk magyaroknak van egy rossz szokásunk: mindig túlságosan nagyokat mondunk. Ez ugyanazt jelenti. az egy foglalkozás. nemcsak ellenség. Itt tartunk ma. családi pokol? (Zsaládi boldogság. hogy I really like you. aki másképp képzeli a dolgokat. azért az nem biztos. De nemcsak gonosz. hanem sátáni. hogy a csónakom. hogy ha egy hazánkfiának van egy kielboatja vagy egy kenuja. Ezt gondolom jelen témánkról is: ke120 121 . akkor azt mondja a lánynak... akkor számára a másképp gondolkozó már nem egy másik ember. hogy szerelem. És akkor érdemes a pusztulásra. Ez nagyon sok. Sőt. Egy angol ugyanerre azt mondja. hanem hazaáruló. csak ők mindig kevesebbet mondanak. Családi boldogság.. tehát igazán kedvellek. sőt még az sem biztos. Ha honfitársunk azt suttogja egy lánynak. Azt gondolom ugyanis.de hát azért ez sok. túl nagyra vesszük a méreteket.. hanem ellenség. Ha egy angol fiú akar elérni hasonló hatást. Nálunk küldetés. Nemcsak sátán. hogy halálos. Túlhangsúlyozzuk a dolgainkat. Abban a pillanatban. míg mi mindig többet mondunk valamivel. hanem gonosz.

amelyekre azt lehet mondani. A középkorú nő leszbikus volt. A darab arról szól. hogy van olyan állapot a világon. a fiatal nő meg afféle szexuális mindenevő volt.Popper Péter Családi boldogság. hogy a horda amolyan vad. Odarohan az ajtóhoz. na de a leszbikus idősebb nő is rástartol erre a fiatalra. hogy észreveszi az ember. azt gondoltam. Van egy kedves darabom. és az ítéletre várnak. iszonyúan felpörögnek az indulatok. nem biztos.? Van ilyen. azt sem hiszem. hogy a horda valójában sokkal szelídebb közösség volt. extatikus pillanatok. veszekedés családok és konfliktusokkal teli családok. Erről szól a darab. De állapotként definiálni a boldogságot. Engedjen ki innét engem! . aki hagyta. és elkezdi ököllel verni. az a címe. hogy boldogság. A beszélgetésből kiderül. mindenki elkezdi azt tenni. ez a pokol. akkor nem biztos.. érdemes. Ha egyszer valahol előadják. egy fiatal nő. nem történik semmi. Továbbmegyek. hogy egy irodaszerű szobában három ember. családi pokol? vés család van. és ott áll egy öreg. hogy miként lehetett vezetőjük. egymaga nem bír megbirkózni a természet erőivel. és azt mondja: engedelmet. Elmesélik egymásnak az eltelt éveiket. hogy igen. 122 Pillanatok alatt kialakul egy szerelmi háromszög. pincérforma úr. De pokol? Sok. hogy mi lesz az ítéletem. most pedig elmesélem. ha egyszer nem választottak. Például nagyon izgat. a pasi végzett egy riválisával. kibírhatatlan már a helyzet. hiszen ezt a metódust ők még nem ismerték. és kiderül. mert azt nem lehet elviselni. hogy A bezárt szoba. csak el innét. A pasas elkezd udvarolni a lánynak. . mindig csoportban élt. mint a miénk. mindenféle belső szabályozás nélküli társadalmi egység volt. tovább beszélgetnek. akinek kell a pasi is meg a nő is. sok ez. egy középkorú nő meg egy pasi beszélget. olyan szabályozott belső élettel. tehát a biztonság mindig azt kívánta. hogy boldog. hogy mindegyiknek egy emberélet nyomja a lelkét. Amíg nem kezdtem el alaposabban tanulmányozni a család keletkezésének ősi gyökereit az archaikus társadalmakban. Akkor hogyan lett egy arra alkalmas tagból 123 . amit a földi életében tett. amin jómagam komolyan meglepődtem. szívesen megyek akár a pokolba is. hogy ezek hárman halottak. amire azt lehet mondani. Amióta ember él a földön. hogy egy belé szerelmes férfi öngyilkos legyen. Csupán ennyit szeretnék előrebocsátani. Hát ez a pokol. ami itt van! Mire a pincér meghajol. hogy másokhoz szegődjön. hogy én 38 éve boldog vagyok. és féltékenységből megölte a partnerét. és ha pokol. ám ez nem felel meg a valóságnak. Amikor ez kiderül.. Megnéztem néhány ezzel kapcsolatos kutatást. Az ajtó felpattan. kijelenteni. és kiderült. mindenképpen nézzék meg.kiabálja neki a férfi. mert nagyon gyenge a biológiai fegyverzete. tessék mondani? Nincs ez eltúlozva? És pokol? Megint? Vannak kellemetlen családok. Vannak az ember életében felszikrázó.Én itt egy percet sem tudok maradni! Mindegy. hogy pokolról van szó. mit gondolok a család helyzetéről napjainkban. uram. akkor boldog voltam. és a férfi adja fel legelőször.

terhes nőket. Nem éltek többnejűségben. hiszen ebben a témában minden csupán feltételezés. ez majd csak később. a horda bomlásakor jelent meg. hogy amikor egy társadalomban már a vízcsapból is a szeretet ömlik. Nem tudnak más következtetésre jutni abban. hogy ennek a folyamatnak semmiféle érzelmi vagy vallási alapja nem volt. A horda első számú belső törvénye ugyanis az egyenlőség volt. melyet mai szemmel humánus szabályok. Mindig azt kell bizonygatni szavakban és jelszavakban.azt hangsúlyozza.a horda tagjainak kollektíven védenie kell. hogy a horda tagjai saját belátásuk és törvényeik szerint cselekedjenek. hiszen mindenki . kényszeríteni vagy érzelmileg zsarolni a másikat. A horda negyedik törvénye a monogám család volt. A harmadik törvény úgy szólt. Nem nélkülözhettek. A második alaptörvény az volt. s jelszavaink között mindig ott van a család.a gyerekeket. és miféle kalandjaik vannak. a haza. akik állandóan a szexuális teljesítményükkel dicsekszenek társaságban. az nem szorul igazolásra.Popper Péter Családi boldogság. hogy miként került a hordába az egyistenhit. és mindenkinek arról ömlengenek. Ez a vezetőre is vonatkozott. lesznek. mindig csak egyet. Hogy ez az őskinyilatkoztatás-hipotézis megállja-e a helyét vagy sem. családi pokol? a horda vezetője? Ez nagy titok. kizárólag a földművelésre való áttérés indította el a horda bomlását és a családi. Ekkor alakultak ki a nagy társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmon belüli agresszió. szokások. Érdemes tudni. A kutatók szerint fel kell tételezni. hogy sok ezer évvel Mózes és Ábrahám előtt volt egy őskinyilatkoztatás. betegeket . Az utolsó törvény pedig az egyistenhit volt. az Isten. kisgyermekes asszonyokat. Tehát ez egy gazdasági folyamatnak volt a következménye. és gondoskodni róluk.egyénileg és kollektíven is . voltak. hogy a tagok egyenlő részben részesüljenek minden rosszból és jóból. nemzetségi szerveződéseket. ami nincs . és minden olyan dolog. hogy mi egy frázisokat kedvelő nemzet vagyunk. Ám ha végiggondoljuk a horda belső életét. amivel valahogy gyengén állunk. hogyan küzdötte fel magát valaki.ami van. Jelen pillanatban pedig a család lassú bomlásának vagyunk szemtanúi. hogy egy nagy morá224 lis lezüllési folyamat indult meg az együttélési normák tekintetében akkor. hogy tilos a hordán belül minden erőszak: nem szabad megütni. de egy biztos: ezzel semmiféle előjogra nem tett szert. már más kérdés. a szeretet. de a horda mindig egyetlen szellemi lényt tisztelt. és minden 225 . hogy mióta tetszik potenciazavarokkal küzdeni? Ezért azt gondolom. amikor a horda nemzetségekre. hagyni kell. Azt gondolom. Nem lehet tudni. mennyire bomlanak utánuk a nők. akkor kiderül. amiben fogyatékossága vagy hiánya van. törvények irányítottak. ám az okok ez esetben jóval összetettebbek. hogyan szerzett presztízst. Erre szoktam példaként felhozni azokat a férfiakat. családokra bomlott. Ezektől az uraktól már harminc perc elteltével bátran meg lehet kérdezni. hogy a gyengéket . öregeket. Ezen nincs is mit csodálkozni.

akkor lehetséges. hiszen tengernyi irodalma van -. a házasság intézményén. aki összeházasodik. és új formát keres magának. a pedagógia. Az derült ki. Az elmúlt ötven-nyolcvan évben. hogy ha ki lehet mondani . hogy az európai ember van válságban egyénileg: az a férfi és az a nő. ebben a nagyon rövid történelmi periódusban olyan markáns és durva változásokon ment át az életforma. hogy az angol férfiak a hatvanas években a szabad. Csak ezzel valahogy nem szeretünk szembenézni. keresztrejtvényt fejtett az ágyban. hogy szeretni kell egymást. és a praxist nézzem. A legjobban ezek közül nekem egy néhány évvel ezelőtt megjelent angol szociográfiai felmérés tetszett. 127 123 szolidaritása. De miért van minden válságban? Mert válságban van a család. családi pokol? arról szól. akkor ezt tovább lehet gondolni.hát. A hatvanas években a szabad. gyönyörűbbé. a házasság. Hogy a család. olvasott. Ha megnézzük nagyszüleink életformáját. akkor mögé lehet nézni. Vagyis a statisztika szerint az átlagos angol pasas vasárnap kilenc óráig lustálkodott. hanem hogy miként mentsük meg a széteséstől. mindennapjait. A kilencvenes évek felmérése szerint a férfiak maradtak az előbbi mutatónál. mint egyén hovatartozása. és az alkalmazkodás nehézségei közepette jelennek meg a válságtünetek. egy férfiból és egy nőből. A házasság azonban mindig két emberből áll. és ebből nagyon sok zűrzavar származik. harmonikusabbá.és ünnepnapokon kilenc óra körül keltek fel. hogy a családot miként tegyük szebbé. de kisstílű adatokkal bizonyítani az éles társadalmi változásokat. Nyilvánvaló. a nők azonban csatlakoztak hozzájuk. Hogy a magas tudományt elengedjem. jobbá. értékrendszerét.és bátran ki lehet. a családja is. és ha a család válságban van. ezek a változások objektíven mérhetők. Különösen az angol társadalomkutatók szeretik napi. E gondolatmenet mentén el lehet jutni oda. hogy azt lehetetlen mozdulatlan lélekkel követni. a pénzügy és minden. hogy reggel hány órakor kelnek fel az emberek. és szintén kilenc óra körül keltek fel. és ha a házasság válságban van. akkor joggal kezd gyanakodni az ember. hogy valójában morális válság van. Érzelmi és családi válság. ahol minden bomlik. hogy a család válságban van. valami új létezési módot. a gazdaság. mint individuum. értékorientációja. hogy az európai kultúra azért inog pillanatnyilag. míg a nők fél hét körül nekiláttak a házimunkának. Ezért van válságban a házassága. mert az európai ember. ki lehet tapintani a házasság válságát. mint társadalmon belüli szociális egység és intézmény egyáltalán nem virul.és ünnepnapokon a házasságban élő férfiak 8-10%-a elment szóra- . ég és föld! Ezekhez a változásokhoz valahogy hozzá kell mozdulni. A család mégiscsak egy férfi és egy nő együttélésén alapszik. életcélja szempontjából válságba került.Popper Péter Családi boldogság. amely arról szólt. azt kell mondjam. mintha egy válságkorszakban élnénk. Véleményem szerint ma már egyáltalán nem arról van szó. és ezzel szemben a miénket .

míg a házasságra ez jóval kevésbé jellemző. hogy radikális változások történnek a családon és a férfinő együttélésen belül. devalválódik a férfi-nő együttélés. Ezek persze semmitmondó történések az ember életében. kérdezősködnek.nem horgászni. Igen ám. és úgy fogalmaznak. hogy az élettársi kapcsolat során leértékelődik. örömtöbbletet adó emberi kapcsolat. ha egy férfi és egy nő kipróbálja egymást élettársi együttélés formájában. hogy egyéb. Kiderült. mert ez közelebb hozza egymáshoz az érintetteket . hogy vajon mi az oka a család válságának. miért. hogy az élettársi kapcsolat ötször 129 123 bomlékonyabb. helyes. tapasztalatokat. ugyanakkor egyre nagyobb a társulási kedv az úgynevezett élettársi viszonyra. én pozitívumnak tartom.jelentősen csökken a házasodási kedv. mert a kiindulópontunk az volt. míg a férfiaknál harminc-harmincnégy éves kor közé esik az első nősülés ideje. mert a társadalomtudósok kezdetben azt mondták. hogy nagyon okos. Ez azért rendkívül érdekes eredmény. amikor a család alapját képező házasság ennyire bomlékony. családi pokol? kőzni. nem klubba. Ez az új közösségi forma. amely mögött ott rejlik a házasság válsága.és ez most nemcsak Angliára vonatkozik. csak nézelődnek. horgászni. mint életszínvonalat emelő. tehát ez szükségszerűen kiábrándulást hoz. mint a házasság! Nem lehet tudni. Általában . mégis azt mutatja. és együtt elmennek . az élettársi viszony éppen hogy elveszi a házasodási kedvet. A megkötött házasságok ötven százaléka felbomlik belátható időn belül. nem futballmeccsre . hogy a hatás ellenkező. A szociológusok szerint ennek oka az.Popper Péter Családi boldogság. amelyeket aztán fel tudnak használni a házasság tartósításában. mert így megszerzik azokat az ismereteket. Mások ezt szigorúbban értelmezik. emberek között vannak. hogy az élettársi kapcsolat. de az látszik. klubba. a nők pedig házimunkát végeztek otthon.de az igazsághoz hozzátartozik. mit kezd a szabadidejével. Egy ilyen válságban miféle stabil családi élet lehetséges? Hogyan lehet a család fontosságáról. jelentőségéről beszélni. de a vizsgálatok azt bizonyítják. mármint hogy mikor kel fel vasárnap. hogy együtt heverésznek. Jelzem. hanem az egész európai kultúrkörre . amelynek során a felek kipróbálják a családi életet. hogy vásárolni akarnak. Nem biztos. csalódást okoz. és később. A nők ma átlagosan huszonöt-huszonkilenc éves koruk között mennek férjhez (ez a régi mérték szerint már vénlánykornak számított). Mindezt azért tartom fontosnak leszögezni. Tehát egyre kisebb a hajlandóság a jogilag megerősített házasságkötésre. együtt mennek császkálni. ehelyett mindketten kilenc óra körül kelnek fel. és ez a házasságkötési kedvet visszafogja. Kevesebben kötnek házasságot.a bevásárlóközpontba csatangolni. radikális változások is vannak. hogy az első gyermek megszületését követően öt év múlva már nagyon erős a bomlási tendencia az élettársi kapcsolatoknál. császkálni. ennyire gyenge és problema- . A kilencvenes évekre ez is megszűnt mint különbség.

Azt szokták mondani. hogy a gyermek és a felnőtt . folyamatosan a lecsúszással. és ez rettenetesen károsítja az egymáshoz fűződő érzelmeket. vagyis a tananyag. vágyaikat. vezetői. A fáradt embernek már nincs energiája arra. tanácsadói presztízse.gyerek-szülő. Ugyanez vonatkozik a családi összetartásra is. végső soron az öngyilkosság is. amikor a késő serdülőkor is érintett volt ebből a szempontból. kapcsolatokat. és a motívumok problémásak. Ez az. hogy a felnőtt tényszerűen. az önmagára irányuló agresszió. Volt egy periódus. Az egyik. mintha elvesztek volna az életenergiák. A mai kultúrában azonban sajnos nagyon könnyen bekövetkezik a pszichés energiák meggyengülése. vagy ha úgy tetszik. A másik probléma. hogy a családon belüli feszültségeket. a könyvekből megszerezhető tudás 123 . míg végül bekövetkezik a családban élőknél szinte népbetegségként jelentkező kimerültség. beleértve indulataikat. gyerek-tanár . tárgyszerűen többet tudott a világról. hiszen a szociológia a jelenségeket nagyon pontosan leírja. csak elszenvedi 130 őket. az emberi együttélés alapvető feltétele. konfliktusokat. problémákat oldja. szociális státuszvesztést és az elmagányosodást is el kell viselni. mint a fiatal. csak végtelen kimerültség. és ez adott neki egy helyzeti fölényt. Tehát ne csak életpályájukat tudják racionálisan szabályozni. Ha ezzel a pszichés erővel rendelkeznek. elvesztése. kifáradás. amire a szociológia felfigyelt a családi válság és bomlás kapcsán. Ez kiváltképp igaz öregkorban. Ez a kifáradás különösen a férfiakra jellemző. hogy a családban élő emberek többsége önkizsákmányolásban él. ez ma már kevésbé igaz.Popper Péter Családi boldogság. Jelentősen megnövekedett az öngyilkosságok száma ebben az életszakaszban. mint az szociális szempontból indokolt volna. mert nem látszanak akut sérelmek. Ma már közhely a családkutató szociológusok körében. A földrajztanár jobban tudta a földrajzot. statisztikákat készít róluk. hogy a feleknek racionális uralmuk legyen a világ és önmaguk felett. a fizikus a fizikát. Sokkal többet dolgozik. ezért újabb és újabb terheket vállal. de az okok sokszor egyáltalán nem egyértelműek. Ha ezzel nem rendelkeznek. amikor a fizikai gyengülést. de önmagukat is. úgy 45-60 év körül. mert nincs erő. helyette kicsúcsosodott az úgynevezett infarktusveszélyeztetettségi időszak a férfiaknál. akkor pozitív a prognózis a férfi-nő együttélést és a családot illetően is. az irodalmár az irodalmat mint a tanítványa. érzelmek és az életkörülmények kiszámíthatatlan változásai nagyon könnyen szétzilálják a családot. amelyben mindig vezető motívum az adott helyzetből való kimenekülés vágya. tehát képesek a körülményeik és a saját belső történéseik racionális szabályozására. következménye lehet az öngyűlölet. amiből a kohézió táplálkozzon. az elszegényedéssel küzd. családi pokol? tikus? Vajon miért van ez? A gond mindig a „miérttel" van. amit az angolszász iskola book learningnek nevez.viszonyában a felnőttnek hajdan két szempontból volt abszolút fölénye. akkor a hullámzó hangulatok.

A felnőtt a megélt tapasztalatokból. hogy ezekkel nem lehet társadalmi sikereket elérni. A szülők meg kérdezgetik tőlem: „Tessék mondani.Azt látom. A tanár hajtogatja a maga erkölcsi. A jutalmazott magatartás a ravaszság. és akkor sikeres ember lesz. és a gyerek röhög rajta. Simlisnek kell lenni. hogy a tanár néninek négy szoknyája van. hogy ma a közéletben sem a becsületesség a jutalmazott magatartás. a simlisség. én nem azt tanítom. az ügyeskedés. élettapasztalatot is jelent. azt tetszik tapasztalni. hogy ő az életről igazabbat és többet tud. és akkor egy balek lesz ebben a világban. amikor a gyerekek az iskolában számon tartják. erkölcsös embernek jobb dolga van a mi világunkban. az örömteli vagy csalódást okozó helyzetekből tanulságokat vont le. a lila.mondják a tanár frázisaira fiatalok. hogy a felnőttnek. a barna. a gyerek. De az biztos. hogy tisztességesnek. A statisztikai adatok értelmében gyakorlatilag nincs olyan felnőtt. akivel szemben a serdülők többsége ne érezné. mint amit a tanár a katedráról kötelezően meghallgatandó erkölcsi prédikációként közvetít. A másik az úgynevezett life learning. hogy a köznapi világban a tisztesség. mondjuk. amikor az erkölcsi fejlődésről tanítottam.ez a felnőtt fölénye volt. mint a fiatal. és ebben is több volt. se egy gyerek helyett. Jobban ismerte az élet és az emberi kapcsolatok belső működésének törvényeit. a rafináltság. családi pokol? birtoklása . hogy a tisztességes. Akkor miért tetszik erkölcsre tanítani minket? Drágaságom. a szülőnek a book learningből adódó fölénye megmaradt. hogy rosszabb dolga van. Tőlem is mindig megkérdezték az egyetemen. hogy elsimlisedjen. hogyan nevel233 225 jem a gyerekemet? Saját erkölcsöm szerint. de mi nagyon messze kerülünk egymástól? Mit tetszik tanácsolni?" Hát mit? Semmit! Én nem tudom eldönteni se egy szülő helyett. Hát miféle presztízse lesz neki? Akkor. mert tudja. Hátrányos helyzetbe kerül az ember. és joggal.én azt tanítom. Ma az a változás következett be. hogy nem a tisztességes embernek van jobb dolga. vagy hagyjam. hogy a life learningből adódó fölényt nem fogja képviselni egy főorvos anyuka. a zöld meg a szürke.feleltem én. aranyom . a világban uralkodó törvényeket. Miféle presztízse van ma a felnőttvilágnak? A gyerek ugyanis pillanatok alatt beméri. az vezet az érvényesüléshez! Ha egy mai fiatallal. mert a mai társadalmi viszonyok között gyakorlatilag büntetett magatartás a tisztesség. mert azt látják. . mint a szülő. a tanárnak. viselkedési. magatartási normáit. hogy ő jobban ismeri az életet. egy gimnazistával beszélget az ember. amikor a gyerek egy hónap alatt ennek többszörösét szedi össze. mint drogdealer. korrektnek lenni jó üzlet .Popper Péter Családi boldogság. a siker és a kudarc okait. ami dörzsöltséget. hogy rossz üzlet. de a life learningből származó elveszett. hogy meg van győződve arról. aki százhatvanezer forintot keres. Nem hisznek a tanárnak. hogy tanár úr. . hogy milyen utat válasszon. a becsületesség nem sikerforrás. „Ez egy marhaság!" . életbölcsességet. mint a gazembernek? Nem. ki fog derülni pillanatok alatt. Azt látják.

hanem felelősség. akkor pénztelenség fenyegeti. ami annyit jelent. hogy „legfeljebb elválok"? Nincs különösebb jelentősége. hogy vajon ezt egy mai fiatal is így látja-e vagy sem. hogy a családalapítás nemcsak lakodalmi mámor. esetleg azt mondja. és házasságkötésre kerül a sor.hét évig szolgál Ráhelért (ma melyik férfi szolgálna hét évig egy nőért?). valahogyan ki kell menekülni a stresszhelyzetekből) . amely megviseli a családot. Jákob . amellyel önmagát fenntarthatná. és elesik a fiatalkor számos örömétől) . A gyerek és a szülő értékorientációja egyre jobban eltávolodik egymástól. de legyen legalább egy nagy lakodalom. Jákob ekkor ismeri fel. felelőssé válik egyrészt a társáért.) Fontossági sorrendben sorolom azokat a jelenségeket. De amint házasságot köt. hogy az hosszú távú stabilitást jelentsen) . hanem érdekei ellenére is. Az is kérdés. Jákob nem örvend.Pénztelenség (ha nem pumpolja a szülőt. amilyet szeretne . Itt bujkál egy olyan generációs ellentét. Addig lehetett az egész élet az övé. **** Itt van például a házasság intézménye a szülő és a gyerek szempontjából. amíg egyedülálló volt. hogy társadalmunkban a kései serdülőkor meghosszabbodik. minimum százötven fő.hogy Thomas Mannt idézzem . családi pokol? a csalás. másrészt fiakba és lányokba osztja szét magát. vagyis a már felnőtt fiatal még mindig gyermeki státuszban él a családban.Társadalmi egyenlőtlenség (nagy probléma a milliárdosok és a szegények között egyre mélyülő szakadék) .Létbizonytalanság (nem tud úgy elhelyezkedni. amikor pedig letelik a hét év.Lakáshiány (ennek megoldása szintén csak egy nagy anyagi befektetés lehet a szülő részéről) . hanem depresszióba esik. A szo135 123 ciológia bevezette a posztadoleszcencia fogalmát.Munkanélküliség (ma egy fiatal embernek megfelelő munkát találni . Magyarországon néhány évvel ezelőtt készült egy felmérés arról. mert a látszat azért fontos. kitartás is. (A szakirodalom a 15-29 éves korosztályt nevezi fiatalnak. De az ember nem a haszonért tisztességes. hogy kitolódott az ifjúsági életszakasz.Drog (mindezen terhelések ellen kell valamit használni. még nincs lakása. A Magyarországon a kilencvenes évek elején kezdődött korszakváltás egyik legjellegzetesebb velejárója. nem érdekből tisztességes.nagyon nehéz) . nincs önálló egzisztenciája. hogy a családalapítással már nem lehet az egész élet az övé. hogy miről panaszkodnak a fiatalok.Popper Péter Családi boldogság. hanem olyat.nem valamilyen munkát. lemondás. mert felismeri. amelyek a fiatalok életét ma „megkeserítik": . ő maga pedig lassan elindul a halál felé.

akik tisztességesen felnevelték a gyerekeiket az első világháború után is.Céltalanság (ezen a család sem segít.Popper Péter Családi boldogság. hogy itt egy anakronisztikus butaságról van szó? Hogy a pszichológia és a pedagógia egyszerűen nem vette észre. miszerint csak az a család. Nem igaz. A jóslat önbeteljesítő lesz. Amikor jó nevű író barátom meghalt infarktusban. és mert nem segít. amelyben van egy apa. aki ilyen családmodellben él! És nem kerülhetem el. hanem olyanok. hanem csonkacsalád. maradt utána egy tizenhárom éves kiskamasz. akkor egy ilyen nagyságrendű problémát már nem lehet a családpatológia tevékenységi körébe utalni. hiszen ő most már csonkacsaládban él. ahol egy apa. egy anya és egy vagy több gyerek? Ma ez a család pszichológiai és pedagógiai értelmezése. hogy eleve sérült. hogy amikor Magyarországon a két világháború megtizedelte a férfilakosságot. ahol kiesik az egyik szülő. és tisztességesen felneveli a gyereket. hogy új családformák alakultak ki. Alkothatnak ők családot gyerekkel? Igen. akkor persze hogy a nő elbizonytalanodik. hogy időközben többféle családforma 137 123 alakult ki. nagyon sok nő maradt egyedül. mert a tanár néni felvette a veszélyeztetett gyerekek listájára. csak mi ezt nem vesszük tudomásul. például válás vagy halál okán. amelynek törvényszerűségei bizonyos szempontból eltérnek a kétszülős családétól? Ha ugyanis a családok fele szétesik. Tessék végiggondolni ezt a szemléletet! Szóval nem lehet. az nem kó- . aki egyszer sírva ment haza az iskolából. hanem egyszülős családról? Hogy ez nem feltétlenül sérülés vagy hiányosság. hogy csonkacsaládban élni. hogy „bajban vagy. devalválódik az értéke) Vajon igaza van-e a pszichológiának és a pedagógiának. családi pokol? . és ma már nem csonkacsaládról kell beszélnünk. Nem lehet. a második után is! De ha a tömegkommunikáció azt sulykolja. Ez a megbélyegző minősítés azt sugallja. meginog a pedagógia morális biztonsága. hanem egy önálló családforma. nem is akar társat ehhez. hogy ahol nincs jelen két szülő. egy anya és a gyerek vagy gyerekek vannak jelen. Nem olyan családok. az csonkacsalád? Holott ma már szinglicsaládok is vannak. ahol egy magányos nő vállal gyereket a saját kontójára. szerintem alkothatnak. család nélkül nem tudod felnevelni a gyerekeidet". hogy e helyütt megemlítsem a homoszexuális családot is. Nem inkább azt a maradi nézetet. kellene megváltoztatni? Kimondani azt. te magányos anya. De igaz ez még mindig? Mert ha valaki hiányzik valami miatt ebből a modellből. amikor családnak azt az együttélési formát nevezi. Zárójelben jegyzem meg: ez nem igaz! A statisztika és a szociometriai vizsgálatok ezt nem támasztják alá. akkor az a mai pszichológia szerint nem család. csonkacsaládban gyereket nevelni veszélyes a gyerek elzüllése szempontjából. és azt hajtogatjuk. hogy ha ez a létszám változik. Ehelyett azt igazolják.

Teszek egy kis kitérőt. modern technikai eszközök. nem foglalkozik vele. ha egy finoman vagy durván cizellált családi pokolban él. hogy a modern társadalmakban az emberek életenergiáinak zömét az életkellékek megszerzése köti le.Popper Péter Családi boldogság. mint ha harmonikusan elválnának. a pszichológia ezzel nem foglalkozik. hogy ezekkel a kellékekkel harmonikusan és örömtelien éljenek. Egy szemléletváltásról lenne szó. egyszerűen nem vettük észre.. elkezdenénk dadogni. annak felismeréséről. Angliában és Amerikában kezdték vizsgálni. A fogyasztói társadalomnak van egy rendkívül negatív és romboló hatása a családokra nézve. ezért nincs irodalma. nem maga az élet. és arra már nem jut idő. családi pokol? ros. Mitől lenne jó megóvni a gyerekeket? A legfontosabb. új bútor. hogy egyszer majd harmonikusan élhessen. nincs szakembere. ott kinek mi a szerepe. amit mi hiánynak élünk meg? És biztos. Az ember úgy érzi: ahhoz. Ebben a helyzetben a család biztonsága még jobban meginog. Hamvas Béla írja. s a mai folyamatos technikai fejlődés mellett rendszeresen újítani kell ezeket a kellékeket. hogy ahol van apa és anya. hogy új családformák alakultak ki. lehet-e pótolni azt.. de éppen ez az önbecsapás lényege. nem szociálisan hibás modell. divatos ruhák) gyűjtögetik. A következő tényező a kettős értékképviselet a családon belül. hogy nem homogén hatásokat kap az élet- . Tehát.. hogy a gyerek jobban károsodik. Mert arról gyönyörűen tudunk beszélni. hogy modern társadalomban. ilyen kellékekkel kell magát felszerelnie. és nem kutatjuk ennek a törvényeit. hogyan lehet élni az egyszülős családban. új autó. Nem lehet a legmodernebb digitális televízió nélkül élni? De lehet. Hogyan kell. Később már nem. ha a szülők által képviselt értékek eltérnek egymástól. Ehelyett gyilkolják egymást a családtagok a drága pénzen beszerzett tárgyak között. A fogyasztói társadalom csábítása az életkellékek. vagyis a látszatszükségletek túlzott fölértékelése. hogy csökkenteni kellene a család szétesésének traumajellegét. hogy a színvonalas élet kellékeit (hétvégi ház. Nem kutatja. a változékony emberi kapcsolatok közepette új családformák alakultak ki. ahol a szülők csak miatta maradnak együtt. mert a gyerek hozzászokik. hogy nem veszi tudomásul. ez 139 123 elviszi az energiáikat. mert sérültnek. Az emberek öregkorukig azzal foglalkoznak. szociálisan nem teljes értékűnek tekinti ezt a helyzetet. betegnek. hogy ez világos legyen. Ennek a problémának a megoldása ugyanis nincs kidolgozva. hogy hiányról van szó? Hatalmas adóssága a pedagógiának és a pszichológiának. Ugyanez vonatkozik a fentebb felsorolt holmik mindegyikére. de ha én megkérdezném pszichológuskollégáimat köztük magamat is . hogy ebben a megingó családi helyzetben melyek a felnövő gyerekek számára a pszichésen leginkább károsító tényezők. Csak az életre nem kerül így sor soha. hogyan kell egyszülős családban élni és nevelni a gyerekeket. az kora gyermekkorban feloldhatatlan feszültséget okoz.

Mindezek kapcsán a következő kérdés merül fel: tudomásul kell-e venni. a kisgyermek ezt még nem viseli el. szinglik megoldási. kapcsolataival szemben.Popper Péter Családi boldogság. a gyerek függetlenné válása. mint egy kétszülősben. Végül ebben a helyzetben egyre gyakoribb lesz a gyerek önállósodásának az akadályozása. a gyereknevelés. hogy a szülők. hogy milyen kompenzációs lehetőségei van- . megengedhetik-e maguknak. megmaradási lehetőségeit is. Ez az agresszió azonban bűntudatot szül. és ez a gyerekre nézve nagyon káros. egyszülősök. Vizsgálni kell a magányosok. orvosoknak. hogy jó hangulatú közös programokon vesznek részt. E mögött a túlaggódás mögött sokszor rejtett agresszió van: a szülő számára valójában terhes a gyerek jelenléte. mint ahogy azt is. hogy nem ő az igazi bizalmas. hogy időt töltenek együtt. a tehetetlenségérzését a gyerek sorsával. nem a vele való időtöltés a legkellemesebb számára. ha az egyik szülő kettesben marad a gyerekkel? Az erre való mentálhigiénés felkészítés elengedhető-e vagy sem? A család fogalmának meg kell változnia. De ezt vizsgálni kell. a gyerek elzüllésétől való félelem. és ez megnöveli a felelősségét. és ennek a kapcsolatok a károsultjai. és a szülőben kialakul egy túlfűtött aggodalom. elszürkül. Ebből alakul ki a gyerek akadályozása. a barátság. hogy az emberi együttélés klasszikus formái meggyengültek? Hogy a házasság. vagy egyre 141 123 rosszabbul tűri. pedagógusoknak? Ha igen. Egy egyszülős családban más a szülő-gyerek viszony. hogy ha házasságot kötnek. többé nem lehet a minimum háromszemélyes modellhez ragaszkodni. Egyre ritkul. családi pokol? ben. föl kell készülni a válásra is. A harmadik ártó tényező a szociális izoláció. és az agressziónak a bűntudati kompenzálása a túlaggódás. hogy a gyerek leválik róla. A mai gyerek korán önállósodik. mert a gyereket szeretni kell. mit kell csinálni akkor. mert az minden második esetben bekövetkezik? Megengedhetik-e maguknak. Ebben a helyzetben a gyerekhez való viszony. hogy az állandóan leverje a lécet. A következő probléma a szülői túlaggódás. hanem az állandó feszített élet egy szociális izolációt eredményez. ismerősök különböző értékeket képviselnek. mert ez ma már társadalmi tömegjelenség. a túlságosan magasra helyezett mérce. és a gyerek olyan helyzetbe való belekényszerítése. Ennek kontrapontja a túlzott szigorúság. érzelmi kapcsolatai megváltoznak. rokonok. visszakényszerítése a függő helyzetbe. hogy ne tanítsák meg az embereket arra. és ezzel kivívja a szülő rosszallását. a pszichológusoknak. hogy ne dolgozzák ki. Az első években azonban ez még óriási probléma. vagyis hogy a mai terhelések mellett a családok állandó időzavarban vannak. A család kapcsolatrendszere elszegényedik. nem pedig haragudni rá. hogy a barátok összejönnek egymással. pedagógusok. A szülő nem tűri el. nem pedig gikszer. a család ebben a régi modellben egyre kevésbé életképes? Tudomásul kell-e venni ezt a „hivatásosoknak".

. családi pokol? nak annak a helyzetnek. Egy Harris nevű amerikai pszichoterapeutához járt egy nő. Van erről egy érdekes sztorim is. hibásnak és elfogadhatatlannak tűnik. anyám megengedte.Hát. hogy a mai családpszichológia és családpedagógia egy hamis illúzióban él. Át is jártak hozzánk. . Én ezt fontosabbnak tartom. ám időközben értelmét vesztett magatartásmintát ismételgetnek. mint azt hangsúlyozni.A nagymamája él? . majd elmosolyodott. hogy miként lehet kivédeni a károsodásokat. amikor én gyerek voltam. . 143 123 .Megkérdezte a mamáját? . amikor az az adott helyzetnek egyáltalán nem válik a javára.Miért? . és ebben a viszonyításban a jelen kórosnak.Miért nem? .de ma már lassan túlhaladott probléma.a mechanikus viselkedésformák.Nagymama is azt mondta.. . hogy miért? . Ez magától értetődik! .Akkor.Magától értetődik! Gyermekkoromtól így neveltek. Fontos. De miért? . Amerikában néhány évvel ezelőtt elindult egy nagyon fontos pszichológiai kutatás a mechanikus viselkedésmintákkal kapcsolatban. Nem.akár a klasszikus. hogy ne hagyjuk.válaszolta. nagyi! Akkor a nagymama gondolkozni kezdett. Azt gondolom.Na. hogy a mellettünk lakó cigánygyerekekkel játszunk. kérdezze meg anyukát! Legközelebbi órán jött a nő. . . sőt akár kifejezetten rosszat tesz neki. akár valamely újonnan kialakult családmodellben . . de azt a lelkünkre kötötte.mondta a pszichiáter.És? . holott ezzel ki kellene egyezni. De gondolkozzál egy kicsit.kérdeztem tőle.Él. ha egyetlen gyerek van és egyetlen szülő.Dobja csak le a díványra! . hogy a hagyományos családmodellben mi az optimális magatartás. hogy hova is tegye a kabátot.Igen.Popper Péter Családi boldogság. a régi családmodellben gondolkodik. . kérem. Ot is így nevelték! . és azt mondta: tudod. azt nem! .Felsőruhát nem teszünk kárpitozott bútorra! . amikor az emberek egy hajdan berögzült. és meg kellene tanulnia a társadalomtudománynak.Nem tudja. aki az egyik konzultációra bundában érkezett. Örök gondot jelentenek . hogy a ruháju- .horkant fel a nő.Nem tudja. és tanácstalanul nézett körül. még akkor is. hogy a következő alkalomra megkérdezi a nagymamát is! Legközelebb. mindent ahhoz viszonyít. persze hogy fontos .Tegye meg. hogy nem teszünk felsőruhát kárpitozott bútorra. Belépett a rendelőbe..

és szívesen kinyitja magát a világ. ahogy csak bír. két-három éves korban van. amikor az ember különösen fogékony arra. hogy mit szeretne. Ott néhány nagyon jól körülírható gyerektípus alakul ki. Neki az a legfontosabb. abban lelve örömét. míg a végén már azt se tudja. és felfedezte. Egy másik típus a lavírozó gyerek. hogy mi az oka. Ő a rombolásban leli örömét. Ez a gyerek biztos a saját 145 123 igényeiben. hogy a felnőttek ebben segítik őt. Ő az.Popper Péter Családi boldogság. trauma. ha megharagszanak rá vagy konfliktusba kerül valakivel. ez négy generáció! Valaha volt értelme a dolognak. keresztbetesz nekik. hogy elérje a célját. hogy mechanikus viselkedési formákat sajátítson el és építsen magába. hogy tönkreteszi az alkotásukat és az örömüket. akit ha kivisznek a Balaton-partra. és már senki se tudta. pontosan tudja. akkor szélsőségesen agresszív vagy szélsőségesen szorongó lesz. Neki már vannak rossz tapasztalatai a felnőttvilágról. mint a sakál. Az egyiket úgy hívják. Van olyan gyerek. minden elvárásnak megfeleljen. tudja. Benjáminka a halála napjáig mindenkinek és minden követelésnek meg akar felelni. Végül a negyedik gyerektípust úgy hívja az amerikai irodalom. hogy vannak olyan életszakaszok. A harmadik típust úgy hívják. miként lehet manipulálni a felnőtteket. csak csinálták. de megőrizheti haláláig. neki nem tetsző dolog ér. Harris ennek kapcsán nagyszabású kutatómunkába kezdett. mert belemegy a tetű. mit szeretne. hogy mindenki meg legyen vele elégedve. akit ha ilyenkor valami baj.a kisiskolás kor. vagy nyüszít félelmében. a kis fasiszta pedig élete végéig rivalizálhat. Az általános iskola alsó tagozata. s ahhoz hű is marad. mint mechanikus viselkedésforma. hogy nyílt. mert mindig arra figyel. de kialakul benne a taktikai érzék. bízik abban. és ha valami nem stimmel. Ha kibillen az érzelmi egyensúlyából. A másik ilyen. de halálig megőrizhető. a mechanikus viselkedésminták beépülése szempontjából fogékony életszakasz . hogy mások mit várnak tőle. amit más gyerekek építenek. ahol például a férfi hazajön. mások dühében. mint egy csapdába szorult kis állat. . Ez a négy típus van .kisiskolás korban alakul ki.és ez majd mind le fog csapódni a családban . az információk. hogy mi a valódi igénye. akkor a földhöz veri magát. mindenki szemében jó legyen. a tanulás előtt. Igaz. örökké meg akar felelni. és úgy ordít. Az első ilyen életszakasz a bölcsőde és az óvoda között. gondosan beletapos minden várba. egy perc múlva ordít. nehezíti a dolgukat. hogy rontja mások eredményeit. Csak fafogasra vagy fémfogasra tehették. de aztán továbböröklődött a családban. fájdalmában. Ezeket a reakciókat ebben az életkorban építi be. családi pokol? kat a kárpitozott bútorra tegyék. hogy valaki melyikbe tartozik. érdeklődő gyerek. és a legnagyobb tragédia az életében. mert azt élvezi. az élmények. Én ismerek olyan családot. mert ezt a magatartásmintát hozta magával gyerekkorából. Tessék nézni. hogy Benjáminka. hogy a kis fasiszta. Örökké alkalmazkodik. és ahol csak tud.

mi az. hogy karitatív viselkedés. mit csináljak? Erre a mama: „Ide figyelj. a másikat úgy. moralizáló válasz (a te hibád. Vagyis a dolognak az a lényege. Egy barátom . hogy csináld meg a számtanfeladatodat.Popper Péter Családi boldogság. Az egyiket úgy hívják. hogy a pótvizsgára készülsz. hajlandó vagy egy kicsit többet matekozni és egy kicsit javítani?" Szóval megpróbál segíteni. hogyne veszítenéd el az autókulcsodat is!" Ez a moralizáló reagálás. és azt mondja a feleségének: 146 „Róza. ez nagyon nagy baj lesz. Egy karitatív viselkedésű mamának azt mondja a gyereke: mama. akkor kialakul még két viselkedési forma. És ebben megint tönkre tud menni egy család vagy nagyon jól össze tud tartani. baj van. amit mechanikusan ismételget. elvesztettem a slusszkulcsomat!" Mire Róza: „Nem lep meg. hogy moralizáló viselkedés. hogy egész nyáron magolni fogod a számtant!" Vagyis ítéletet mond fölötte. a másik a fotelben. Mi legyen a kaja? 123 . hogy ez lett a vége! Ha elmész hazulról. Ugyanis tegyük fel. mint hogy mechanikusan alkalmazza a kialakult reakciókat és viselkedésformákat. Ami célra vezető. szegénykém! Van itt a szomszédban egy lakatos és zárkészítő. míg rendet teszek utánad! Olyan rendetlen vagy. már megint elittad a gyerekek uzsonnapénzét? Mit adok nekik holnap? Rohadt. hátha tud egy másolatot csinálni!" Harris szerint egy normális emberi közlés (elveszítettem az autókulcsomat) és egy ítélkező. Mondok egy példát. nem lep meg. Ez nem kommunikáció. hogy az ember veszi-e a fáradságot egyénileg vagy pszichológus segítségével. azt fogja mondani: „Szegénykém. azon akarjon és tudjon változtatni. Harris azt mondja." A moralizáló mama ezzel szemben azt fogja mondani a gyerekének: „Megmondtam Lajoska. „Hugó. mert az emberek egyrészt megőrzik a mechanikus reakcióikat. hogy ez a vége) elmegy egymás füle mellett. Szaladjunk le hozzá. egyik zoknid a szekrényen. amelyeket később mechanikusan alkalmaz majd. hogy ha valaki nem jut tovább annál. és rájöjjön. csinálok egy kávét. ha értik egymást. már megint leittad magad. Ha fogadnék melléd egy korrepetitort. családi pokol? Amikor a tinédzser már majdnem felnőtt. de te mindig lementél focizni! És most tessék. itt az eredmény .meg fogsz bukni! Megérdemled! Nem is sajnállak. de ami tönkreteszi a család kommunikációját. akkor az egész nyarad arra megy rá.. a gatyád a padlón! Egy óráig tart.egyszer meghívott vacsorára. hogy végignézze a saját viselkedési sémáit. abba tönkre tud menni a család.jelentős tudós ember . hazajön a férj. és nem veszik a fáradságot. hogy nem az Andrishoz mentem feleségül!" Ez a moralizáló. A karitatív pedig: „Jaj. hogy végigvizsgálják magukat ebből a szempontból. azt tartsa meg. Ha a férje részegen megy haza. hogy fájhat a fejed! Várj. másrészt általában nem beszélnek ugyanazon a nyelven. részeg disznó! Annyira megbántam. meg fogok bukni matekból. Különben sose fognak egy nyelven beszélni. Ez borzasztóan nehéz kérdés. baj van. csak utána feküdj le.

most úgy viselkedik. hogy milyen kutatási lehetőségek vannak . mert az emberek váltogatják a kommunikációs szinteket. vagy nem. 149 . elénk jött a feleség. családi pokol? kérdezte. dackorszakban lévő kisfiú. ő meg ült az üres tányérja előtt. dührohamok tömege. hogy családi boldogság vagy pokol. Én erre a kérdésre csak egyet tudok válaszolni: rakott krumpli. hogy mindenki zabál körülötte. Mellesleg olyan dühbe jött attól.pillanatok alatt összekaptak. mert csak akkor fogják érteni egymást. Én csak csendesen csodálkoztam. hiszen annyira szereted a rakott krumplit! Köszönöm. hogy nem eszik. Különben nem. akivel egy órával ezelőtt felnőtt módon lehetett beszélgetni. aki azzal bünteti a feleségét. borítékolhatóan szét fog esni. Ha lehet változtatni.máig sem tudom min . hogy egy harmadik jelenlétében marakodnak. Elmentem hozzá a laborjába. sértődések. Szépen meg volt terítve. ellentéteket. Vagyis itt tulajdonképpen nem arról van szó. mindenki evett rakott krumplit. Végül a feleség mindenkinek tálalt. és bementünk vacsorázni. emberi tulajdonságokról. és az előszobában . és hogyan oldják meg a konfliktusokat. hogy mennyire hajlandóak önmagukat bizonyos kritikával szemlélni. ahol elbeszélnek egymás mellett. nem vagyok éhes! Tanácstalan várakozás. meg vagyok hívva hozzájuk egy rakott krumplira. azt ő is nagyon szereti. Jaj. akkor rendbe lehet hozni egy családnak az elromlott életét is. felelte. hogy megközelíthetetlenné vált. és meg kéne találni azt. és arról beszélgettünk. a háziasszony hozta a rakott krumplit. Abból nem lesz örömteli együttélés. A családtagokon múlik. amiken vagy lehet változtatni. Egy család pedig. Mindig ezek a perdöntő dolgok. akkor nincs tovább. Mi is az ő kommunikációs szintje valójában? A hároméves kisfiú? Azzá válik a feleségével szemben? Nagyon nehéz kérdés. csak félreértések. ahol azonos szin148 ten tudnak beszélni. hogy ez az ember. de jó. mondta a felesége. De szívem.tehát két komoly férfi társalgott. Hazaértünk hozzájuk. mire a barátom egyszer csak azt mondta: én nem kérek. Egy idő után elszégyellték magukat. tálalni akart a férjének. Ha nem lehet változtatni. és dühösen szidták egymást. megmondja a feleségének. hanem emberi attitűdökről. mint egy hároméves.Popper Péter Családi boldogság. ő meg nem.

az engedetlenséget és a lopást. hogy valamennyi bűn közül a következőket ismerjük meg a leghamarabb: a hazugságot. illetve az erkölcsi fejlődés témakörével. mint ahogyan az egészséges szervi működést is a beteg. amelyeket életünkben a legkorábban ismerünk meg. akkor kezdett el a pszichológia komolyan foglalkozni a bűn. s feltételezték. és ezeknek a modelleknek az analógiájára alakul ki bennünk a többi bűn fogalma is. hogy a gyerekek számon tartanak 151 . Azt gyanították. amelyeket főleg a negatív oldalukról lehet megközelíteni.A hazugság ára jA^mikor az első világháború után nagyon megnövekedett a fiatalkorú bűnözés. hogy vannak úgynevezett alapbűnök. A pszichológusok tehát a bűnökkel kezdtek el foglalkozni. Ezzel tulajdonképpen nem is jártak messze a valóságtól. kóros működésekből ismerte meg az orvostudomány. Ezek olyan problematikák. de a későbbi kísérletek során kiderült.

A pszichológusok kezdetben úgy vélték. hogy: „Arra kérlek téged. az ősi jog csak a cselekedetre és annak a következményére figyel. két felfogás küzd egymással. Goethe barátjának ismert egy levele. Az ősi erkölcs. mint a hazugságot. A másik iskola szerint a perdöntő az. hogy valaki milyen szándékkal teszi azt. amelyben vannak bűnösséget és büntethetőséget kizáró okok. ha bizonyítható. hogy nem erről van szó. Hogy milyen szándékkal. ha vissza tetszenek emlékezni Szent László király törvényeire. aki azt. hogy ez egy félreértés felnőtt és gyerek között." Ebben valószínűleg igaza is volt. annak vágassák le a jobb keze. Jó későn jelenik meg a gyakorlatban a szándéketika. minél ősibb korszakba. ami abból fakad. Mivel a felnőtt-társadalom az ügyetlenséget éppúgy bünteti. Úgy ítélj meg. hogy következményetika. amit tesz: ez a szándéketika. annál inkább azt találjuk. hogy ki lát bele az emberi szívek rejtett szándékaiba? És ha az ember nem látja a rejtett szándékokat. például eltöri a mama kedvenc vázáját. hanem a szándék. Hammurápi törvénykönyve egyértelmű.Popper Péter A hazugság ára még egy alapbűnt. és ennek nyomán a büntetőjogé is. akivel nagyon jóban volt. hogy senki se lássa. milyen helyzetben 152 lopta. Ifjúkori olvasmányaikra viszszaemlékezve biztosan eszükbe jut Gárdonyi Isten rabjai című regényének utolsó mondata. a cselekedeteim szerint. hogy már Mohamed is valami olyasmit mond. amelyben azt írta valakinek. Nem büntethető valaki akkor sem. mint az emberek. annak ellenére. hogy az ember az életét védte. hanem mélyebbek a gyökerek. akkor kikap érte. hogy Istent valójában nem a cselekedetek érdeklik az utolsó ítéletkor. amióta erkölcs van a világon. hát ez is beépül a gyerekek bűnfogalmai közé. Napóleoné az első jogrendszer. hogy csak a következményetika érvényesül. a lopást vagy a szófogadatlanságot. az nem érdekli a korai erkölcsi és jogi gondolkodást. Az egyik azt mondja. halállal bűnhődik. akkor hogyan ítélhet ezek alapján? Nagyon nehéz kérdés. és ha büntethető. Sőt. nevezetesen az ügyetlenséget. Schillernek. akkor is azt mondja a törvény. Ezt a nézetet úgy hívják. hogy ha a gyerek kárt okoz ügyetlenségből. szándékától függetlenül. hogy egy ember erkölcsi megítélésében az a fontos. hogy aki egy tyúknál nagyobb értéket lop. ha gyerek vagy elmebeteg. és mi lesz annak a következménye. csak az a probléma. ne ítélj meg engem úgy. Minél régebbi korszakba megyünk vissza az időben. a szívem rejtett szándékai szerint." A társadalmi fejlődésnek egy nagyon kései szakaszában jelent meg az erkölcsi gondolkodás szándékértékelése. hogy teszem azt hat hónaptól négy évig ter153 . azok is azt mondják. amely így szól: „A szívet azért rejtette el az Isten. annak ötven ökröt kell fizetnie. például jogos önvédelemből még ölni is szabad . a talio elv lényege. Nevezetesen. Végül is kiderült. hogy mit tesz. Aki ezt teszi. amely kategóriákban gondolkozik. fogat fogért. hogy szemet szemért. mint az Isten.nem büntetnek meg érte.

aki a vak emberrel ezt az aljas viccet elköveti? Ezt azért kérdezem. melyik ember a bűnösebb. de érdekli az is. Minél kisebb egy gyerek. és nem magát a cselekedetet. vagy azt. hogy itt egy nagy gödör. amiért nem engedték le a térre. a gyilkost-e. mondj egy hazugságot. Na. hogy a hazugság ügyében is van egy ilyen fejlődési trend. nagyóvodás. hogy mi volt a szándéka. annál jobban ismétli az ősi erkölcsi gondolkodást. hogy ítéljék meg. majd azt mondta. azt látni fogjuk. azzal a kéréssel. Tehát ma érdekli a jogot a következmény. elvigyorogja magát. mit akarok tőle. Ha az átlagnál fejlettebb intellektusú a gyerek. de a tendencia mégis az. légy szíves. hogy egy kislány rendet csinált az apukája íróasztalán. és nem tudja. amikor a gyerekek többsége már a szándék. aki féltékenységi rohamában megfojtotta a feleségét. A pici gyereknek nincsen hazugságfogalma. és azt mondja. Ha azt mondom neki. vagy erős felindulásból. hogy milyen szándékkal tette. és milyen helyzetben követte el a bűnt. és nem a cselekedet szerint próbál ítélkezni. hogy az ember mit milyen konzekvenciákkal tett. Ebben a vonatkozásban pedig egy cselekmény jogi és pszichológiai megítélése nagyon eltérhet egymástól. mert az direkt csinálta. Hogy aztán a felnőtt emberek hova jutnak el az erkölcsi fejlődésben. mert súlyosabb a következmény. Végső soron a szándéketika felé megy az emberi fejlődés. Az erkölcsi ítéletek. papa. vagy anyagi érdekből. a szándékot értékeli. attól függően. amelynek keretében morálisan problematikus helyzeteket tálaltam a hallgatók elé. és kimondja a legtrágárabb szót. majd felderül az arca. hogy ahol lehet. így a hazugságról alkotott ítélet is fejlődik idővel. és egy hatalmas tintafolt keletkezett az íróasztalon. és ennek függvényében változnak a büntetési tételek. Később. mert manapság keveredik a fejekben ez a két dolog. mondjuk két és fél éves korában. de ezt előre kellett bocsátanom. Egy társadalmilag jól beilleszkedett ügyvéd. 155 153 Tudni kell. aki egy vak embert átvezetett az utcán. mint ezt az undorító heccet. és a törvény keményebben is bünteti. vagy az a fiatalember. kisiskolás korában vált. amit ismer: segg! . vagyis csak a cselekedet és a következmény alapján ítél. annál inkább a nagytintást fogja a nagyobb rossznak tartani. például szerelemféltésből ölt.és Filmművészeti Főiskolán egy erkölcsi ítélet vizsgálatot. Egy gyereknek elmesélem. Egy másik kislány pedig haragudott. melyik a züllöttebb? Jogilag persze hogy az emberölés a súlyosabb bűn. de véletlenül felborította a tintatartót. Melyik tette a nagyobb rosszat? Minél kisebb a gyerek. és dühében egy picike tintafolttal bepiszkította az apukája íróasztalát. következetlenül persze. akkor egy darabig tanácstalanul néz. hogy Lacika.Popper Péter A hazugság ára jedő szabadságvesztést kap. Mindig van egy váltás az iskolaérettség közelében. akkor riadtan bámul. ugorjon. hogy a kistintás. Egyszer csináltam a Színház. De morálisan melyiket ítélik meg züllöttebb embernek. és beleugrasztotta a kirakatba.

Továbbfejlődve. holott kitalált történetről van szó.mondja Julika. óvodáskorban. de hazudik! Nem is öt. Itt a nagy kérdés az. főleg a kisés a középső csoportban már nagyok a szórások. mert egy csomó felnőtt megáll a gyermeki szinten. mint a szüleimet . Tessék egy vallásos embert megkérdezni. De a gyerek számára lehet hazugság. hogy a gyerekek mindig felfelé szolidárisak. hogy kinek nagyobb bűn hazudni.Gyerekek! Mennyi kettő meg kettő? . ami nem igaz. mert ilyen nagy kutya nem 156 létezik. amit úgy mondanak el. Nagyon lényeges kérdés.majd mindjárt ki is derül. Van még egy sajátosság: ha egy pici gyereknek. a tanító néninek nagyobb bűn hazudni. a szociálisan felettük lévő kapcsolat irányába. mint a testvéremnek.Láttam egy olyan nagy kutyát.mondja a csoport.Juj. Társszolidaritás.Láttam egy olyan nagy kutyát. Akkor kinek nagyobb bűn hazudni? Az osztálytársamat sokkal nagyobb bűn átverni. Tehát a gyerek mindent hazugságként értékel. tehát a gyónáskor való hazugság a súlyosabb vétek. Miért nagyobb bűn a fölé157 . hogy kinek nagyobb bűn hazudni. mint egy elefánt. mint a pedagógust. vagy a feleségednek? Istennek nagyobb bűn hazudni.Öt . . Ez aztán serdülőkorban alaposan megváltozik. mint egy borjú. Tessék visszagondolni például a szocializmus idejére. hogy miért nem. és megbüntetik érte. apának vagy a tesódnak. mint az osztálytársamnak. Az lesz a hazugság fő ismérve. egy ovisnak azt a kérdést teszik fel. Nem tartjuk hazugságnak például a regényt. a tesómat nagyobb bűn becsapni. A hazugság is bűn.tehát ekkor már másfajta szolidaritás alakul ki. hogy nem igaz. hogy miért. mert nagyobb az eltérés a valóságos kutyaméret és az elefánt mérete között. Kinek volt nagyobb bűn hazudni? A pártnak vagy egy embertársadnak? A pártnak hazudni nagyobb bűn volt. . mintha valóság lenne. a papnak gyónáskor.kérdi az óvó néni vagy az elsős tanító néni. A kettő teljesen öszszemosódik. Ez azonban nem hazugság a felnőtt erkölcsi ítélkezés szempontjából .Popper Péter A hazugság ára Ugyanis az alacsony színvonalú absztrakt gondolkodás következtében számára a trágár szó bűn. hogy kinek nagyobb bűn hazudni. minél inkább eltér a valóságtól. méghozzá annál nagyobb. megjelenik egy új hazugságfogalom: hazugság minden. Ez egy felnőtt ember számára természetesen általában nem elfogadható. . a tanítónőnek vagy az osztálytársadnak. Melyik hazudta a nagyobbat? A gyerek számára először is mindkettő hazugság. amit beszéddel követ el. akkor a gyerekek konzekvensen azt mondják. ami eltér a reális valóságtól. hogy apának nagyobb bűn hazudni. és megbüntetik érte. amit az illető mond. amit beszéddel követ el. . Vagyis az derül ki. . hanem négy! . és az elefántos hazudta a nagyobbat. azaz Istennek.

Bíróság: esküszik. Ez nem olyan hazugság. hanem szórakoztatni. hanem azt mondja. hogy őt átverd. amikor már elérte az általános iskolás kort. Azt gondolom. hogy ne paráználkodj! Az igen. hogy nem szabad hazudni. hogy egy hitelt érdemlő forráshoz forduljak. Ugyanide tartozik a sokat vitatott piafraus. hogy én a súlyos beteget át akarom verni. Nem tanít olyat. nem tartja hazugságnak azt a megtévesztési szándékkal mondott valótlanságot. mint a mellérendelt kapcsolatok irányába? Ez ugyanis egyáltalán nem annyira magától értetődő. nagyobb bűn a bíróságon hamisat mondani. ezért elkésik az iskolából. csakis a színtiszta igazat? Ha nem az igazat mondja. Nem arról van szó. hogy nagyon sokan megharagszanak rám. a Tízparancsolat nem mondja ki. mint átverni a haverját vagy a szeretőjét. mint ahogy az ember azt gondolja. hogy csak az igazat fogja mondani. hogy ne tegyél hamis tanúvallomást felebarátod ellen! Tehát ne hazudj más kárára. Lehet. a szándéka szerint félre akar vezetni. hogy a hazugságfogalom már kezdettől fogva is kétséges. mint a megtévesztési szándék. De általában nem tiltja a hazugságot. ha ezeket mind felsorolnám. de én morális megrekedésnek tartom. hogy hazugság a megtévesztési szándékkal mondott valótlanság. kiszínez egy történetet. Igen ám. hogy társasági jópofaként tündököljön. hogy fölfelé nagyobb bűn hazudni. és a víz tényleg elönti a lakást. Tehát például Lacika elalszik. hogy ne kövess el házasságtörést. csak nagyon messzire vezetne.Popper Péter A hazugság ára rendelt kapcsolatok irányába hazudni. amiért ezt mondom. mert nem becsapni. azért. Ha valaki be akar csapni. De egyet azért elmondok. miről van szó. Persze a hazugságfogalom és az ítélkezés fejlődésének vannak közbülső állomásai is. mert hiányzik belőle a rossz szándék. Ha egy pasi azért. becsapási szándékkal. igazán csőrepedés lesz otthon. hogy a mózesi törvényben meglepően korán megjelenik a szándékítélkezés. az nem hazugság felnőtt értelemben. E téren nagyon nagy csúsztatások vannak. De valaminek az eltúlzása vagy a szórakoztatási célból mondott valótlanság nem hazugság morális értelemben. (Csak zárójelben jegyzem meg. Hazudott 153 . hogy hazud158 ni bűn. ami utólag bekövetkezett. és a víz elöntötte az egész lakást. félrevezetni akar.) A felnőtt hazugságfogalom tehát az. ha valaki úgy véli. hogy megjelenik a szándékítélkezés erkölcsileg. A gyerekek egy része. hanem kímélni akarom egy reménytelen jövő megpillantásától. de amíg ott ül a számtanórán. ugyanis el kellene oda jutni. valamilyen pszichés vagy anyagi nyereség elérése céljából nem mondok igazat. amikor azt mondja egy felnőtt ember. hogy látni lehessen. a pedagógusnak pedig azt mondja. a kegyes hazugság is. erre kell végső soron figyelni. hogy azért késett el. ugyanis. Itt látszik. Hadd mondjam azt. Ez hazugság. az a hazugság. hogy a Tízparancsolatban az sem szerepel. mert csőrepedés volt otthon. hogy megtévesztési szándékkal. Nem mindenki megy végig a fejlődési úton a felnőttségig.

hogy ezt nagyon nehéz kettesben megbeszélni. ami nem igaz. A tévedéseket. és ezt alkalmazza a felnőtt-társadalom életében is. Mindenesetre. . mikor jó neki. hogy nem is hazudtam. amibe itt most nem akarok részletesen belemenni. Meghal. hogy hazudott. mert ilyen kérdéseken múlik. hogy rosszul ítélt meg egy helyzetet? Tényleg biztosan ott munkált benne a félrevezetési szándék? Ezt a reflexet az ember gyermekkorából hozza 160 magával. De kiderült. hogy meg fog gyógyulni. a rossz helyzetmegítéléseket is egész egyszerűen hazugságként értékeli. akkor a közvélemény úgy fogja megítélni. mert termelési értekezlete van a férjemnek. Ha valakiről kiderül valami. mert nem akartam őt idehozni. nem jutnak el a felnőtt hazugságfogalomig. De ezen a szinten reked meg nagyon sok felnőtt. Éppen ez a dolog a lényege. én csak úgy mondtam. egy nő egyszer elmesélte nekem a házassági problémáit. ha azt mondja egy politikus. holott ezekben nincs megtévesztési szándék. Hibás volt a diagnózisa. És a vizsgálatok szerint sajnos a felnőtteknek körülbelül a 25-30% százaléka ugyanezen a fokon reked meg. Hogy egyetlen példát mondjak. Komszomol-tag volt.Popper Péter A hazugság ára Lacika vagy sem? A gyerekek jelentős része úgy ítél. akik hajlamosak arra az infantilis ítéletre. ide kéne a férjét is hívnia/Csütörtök délután jó lenne? A nő elgondolkozott: nem jó. mert ezzel iszonyúan be lehet etetni nagy tömegben embereket. . hogy mennyire differenciált egy társadalom kulturális szintjén az erkölcsi gondolkodás. hiszen már hároméves korában is azért vertek a fenekére. hogy három év múlva ennyi és ennyi lesz a kenyér ára. Hazudik ezzel? Valaki a múltjának. mintha hazudna? Ezt komoly kérdésként teszem fel. mert nem mondott igazat. Valószínűleg nem hazudott. vagy csak elhallgat valamit? Az elhallgatás ugyanaz. szélesen vigyorog. Hazudott? Azt hazudta. hogy minden hazugság. Mondtam neki. hogy teszem azt. például a politikai múltjának kényes ügyeiről nem beszél. Erre azért hívom fel a figyelmet. és nem annyi lesz. Itt persze vannak bonyolult kérdések. Nem mondja meg. hogy az elhallgatás hazugság-e? A kamasz gyerek nem avatja be a szülőt a szexuális élete élményvilágába. Tényleg? Nem lehet. ami nem igaz. Jön a nő csütörtökön. Hazudik. hanem sokkal drágább. Az első az.Doktor úr. Hát. van még remény? . csak rosszul ítélte meg. akkor jöjjön maga. doktor úr.Tudja. amit mondott. hogy a férjemnek termelési értekezlete van. Ezt a megrekedését az erkölcsi fejlődésnek például borzasztó élesen lehet látni a politikában. hogy meg fog gyógyulni. doktor. hogy nem hazudott. mert utólag bekövetkezett az. 161 . Ez a hazugság fejlődésének a fokozatos kibontakozása a következményetikától a szándékértékelés felé. az még nem feltétlenül hazudott.Van. és kérdezze meg. mert tényleg termelési értekezlete volt csütörtök délután! Hazudott vagy nem hazudott? Persze hogy hazudott. vagy az SS-nek volt a tagja. Becsapott minket. Nagy sansz van arra. holott meghalt.

hogy átmeneti időszak. s vadul harcolt a pályaválasztásom ellen. El tudta fogadni az öregséget . Arra is figyelni kell ugyanis." És eltelik az élet egy merő hazugságban. tisztességes ember mérnök lesz vagy ügyvéd. nem lé153 . Elfogadja. huszonkilenc éves koromban kaptam tudományos fokozatot az Akadémiától. mert nem voltak maradékai az óvodáskornak. ünnepélyt szervezett. az élet maradékai hazugságként ráégnek az emberre.de ennek az a feltétele. Mindig elgondolkoztam azon. az élettel betelve. Gimnazista korában nem akart általános iskolás lenni. Olyan kimaradásokkal. Ez a gyereknevelésnek a titka is. Fiatalkorában nem akart gyerek lenni. ez is csak átmeneti időszak. miközben legbelül az egész nem igaz. Ugye. hogy az igaz úton kell tartani a gyereket. Lázadozás nélkül. Nincs szüksége ehhez ideológiákra. No. A véget is. ilyen tudomány nincsen. Anyukám jó anyuka volt. öregkorában már nem akart középkorú lenni. átmeneti időszak. azt gondolom. átmeneti időszak. hogy minden nevelés. azt mondta. ez csak átmeneti időszak. mert borzasztóak azok a hazugságok. így: Péterkém. mert apukának nem sikerült orvosnak lennie. Kisiskolás korában nem akart óvodás lenni. az egész karakterem teljesen más. hogy az embernek mire van belső lehetősége. és nagyon korán. „Most sajnos nem élhetek a kedvem szerint. Én azt gondolom. Most szerelmes vagyok. de én pszichológus lettem. Az élettel betelve. illúziókra. most már beiratkozol a Műegyetemre? Volt arra nekem belső lehetőségem. felnőttkorában nem akart fiatal lenni. holott az élet csábítja az embert a hazugságokra. mert szigorlatozom. Mi az a jó vénség? A jó vénség azt jelenti. hogy végigélte igaz módon a különböző életkorait.. hogy ilyen fiatalon akadémiai fokozatban részesültél. most állást változtatok. most a gyerek még pici. Ez nagyon fontos kérdés. amikor azt írja hőseiről. hogy mérnök legyek? Dehogy volt! Az egész gondolkozásom. Oda kell figyelni. mert mindig nagyot röhögnek rajta. Elfogadja azt. mert anyukának nem sikerült zongoraművésznek lennie. most a feleségem terhes.. nagyon boldog vagyok. vagy az orvossá válásba azért. mert olyan. Ő is. Mert egy hazug életút borzasztó konzekvenciákkal jár. hogy milyen karakter. azért nem. most házasodom. Szóval nem szabad maradékokkal élni. mire van belső lehetősége. Most sajnos felvételizem. hogy maradékok nélkül kell élni! Mert a kihagyott lehetőségek. Nem kell a gyereket belepofozni a zongoristaságba. hogy az ember elmúlik a világból. amelyeket magára ölt egy ember életformában. mint ami a mérnökséghez kell. hogy mit mond a Biblia.Popper Péter A hazugság ára El szoktam mesélni. nem lehet orvosolni. ki162 hagyásokkal az életben/amelyeket később már nem lehet pótolni. ahol tósztokat mondtak a tiszteletemre. Most éppen skarlátom van. Talán már nem is akar élni. hogy anyám a pszichológiát egy baromságnak tartotta. hogy meghalt jó vénségben. csak azért. pedagógia lényege.

hogy hűha. A hazugságoknak tehát egy újabb problémájához érkeztünk el: nemcsak másoknak lehet hazudni. lekopogja. 153 . egy élethelyzet. Ne haragudjon. Amit megél. fiam! És az is kiderülhet. Önismeretről beszélnek. Egyszer csak lekopogja a próbát. és azt mondta: Tanár úr! Abbahagyom! Ez a magyar egészségügy annyira züllött. Ezért vagyok én olyan undok. sodródási hajlamunkkal. főnököt. de egyszerűen nem értem. tanítványom volt. mert azt gondolom. elvégezte az orvosi egyetemet. Ne haragudjon. mi a baj! Mit nem szeret ön? Mester. megint lekopogja. kérem. hadd meséljem el. hanem mindig mindennek valaki más az oka? 164 Ezt nagyon komolyan mondom. hat hónapot dolgozott egy kórházban. hogy önmagadat megismerd? Nem az. hanem az illúziókat hizlalják kövérre. hogy tanár úr.Popper Péter A hazugság ára tezik. Elment újságírónak. amikor az ön vezénylete alatt muzsikálhatok! Továbbmegy a próba. A saját magunknak való hazugság leginkább abban merül ki. Van egy ehhez kapcsolódó ősrégi vicc. Karajan vezényel Hollandiában egy zenekart. amit egy életkor. férjet. mi gátol meg abban. a tehetségtelenségünkkel. Én azt gondolom. hogy bűnbakokat képzünk és keresünk. miközben nem az. hogy félsz tőle? Hogy nem akarod megismerni magad? Hogy nem akarsz felelősséget vállalni magadért és az életedért. aztán eljött. Hát persze hogy be lehet csapnia az embernek önmagát! Ismertem egy medikát. hadd kérdezzem meg. a viselkedésünkkel. hogy milyen hülye vagy? Az is kiderülhet. önismereti csoportba fogok járni! Jaj. amikor ragyogó pofával mondják az ifjak. az én vezénylési stílusomat nem szereti? Mester! Életem legboldogabb napja. A saját kudarcainkért nem magunkat tesszük felelőssé. és azt mondja az első hegedűsnek: Ne haragudjon. de jó. Megint lekopogja. de nem önismeretet adnak. Késő rájönni hetvenhét éves korban. feleséget. kollégákat. hogy itt egy nagy átverés zajlik sokszor. Én nagyon tiszteltem. hogy jó vénségben és az élettel betelve haljunk meg. ez volt az életem! Késő. a tehetetlenségünkkel. amiért nem hagyta magát abba a hazugságba belehúzni. hanem saját magunknak is. mert nagyon kínos szembenézni a felelősségünkkel. megmondom őszintén. hanem hazug módon a társadalmat. maga nem szereti Brahmsot? Mester! Éjjel-nappal Brahmsot hallgatok. Tovább vezényel. hegedülni nem szeretek. valami nem stimmel a maga játékával. a gyereket. hogy milyen aljas vagy? Hogy milyen gonosz vagy? Vagy csak jó dolgok derülhetnek ki rólad? Akkor meg mi a fenének jársz oda? Különben is. hogy én nem vagyok hajlandó vele zülleni! Nem dolgozom tovább orvosként! Nem is dolgozott. hogy maradékok nélkül végigélni azt. Ne haragudjon. az az élete. Nincs az ember életében átmeneti időszak. hogy ő a nagy segítő. figyeljen jobban! Tovább vezényel. az ember önmagával kapcsolatos illúzióit. egy társadalmi környezet lehetővé tesz ez a titka annak.

Én azt gondolom. nem esett semmi kár benne. amitől fél. Ez az igazi tragédia. Szerintem a szorongás. Szóval úgy gondolom. Nem a fogadalomtétel. az embert hazugságokra. hogy a cigányokat. a zsidókat vagy a ho153 . hogy lássuk! Lássuk. akkor előbb a félelemtől kell. hogy megszabaduljunk a félelmeinktől. amelyeket aztán nem tudok elviselni? Ez igazi trauma. hogy megéli azt. és úgy érzik. mert úgyis fogok. mintha úgy lenne orvos. ami elől menekül. amit igazságosnak. a társadalmi helyzet nem ad lehetőséget arra. De ennél sokkal nagyobb tragédia. amitől félek .akkor a mumus 99%-ban elpukkad. hogy egy orvosnak minden nézetet joga van vallani.az embert éppen a menekülési késztetése sodorja bele egyre mélyebben abba. mitől félek! Teljesen mindegy. hogy ne meneküljünk el a különböző pszichés problémáink és zavaraink elől. és belekényszerülök olyan kompromisszumokba. egy kivételével. és azt mondja. Hogy a körülmények. hanem forduljunk ezekkel szembe. Miért hazudik az ember? Legtöbbször félelemből. mitől fél. Ezek alapvető élethazugságok. amiért élni érdemes. közel megy hozzá. hogy gyógyítani nem érdemes. Ez a felismerés hívta életre a paradox terápiákat is. hogy túl lehet ezt élni. A társadalom pedig fel is kínál valamit menekülésként: a kollektív hazugságot. hogy nem fogok többé hazudni. Csakhogy így nem lehet megmenekülni . önmaga becsapására késztető félelem egyetlen megoldása. hogy 166 a hazugságnak mindig menekülésjellege van. jónak és helyesnek tart. Az emberek a fantáziáiktól félnek. A fejükben óriásira duzzad egy probléma. hogy ez a lehetőség arra. utána meg azt mondja. hogy a társaságban szidja az egészségügyet. nem csonkult bele. hogy azért éljen. A paradox terápiának az a lényege. Fél valaminek a következményeitől. vállaljuk föl őket.Popper Péter A hazugság ára Hát akkor ne! Ez egy igaz út. amiért élni szeretnék? Amiért nekem élni érdemes? Vagy nem tudok. ami elől tényleg menekül az ember. Szeretnék még pár szót szólni a kollektív hazugságokról is. és úgy próbál megmenekülni. mi lesz. Egy pedagógus minden nézetet vallhat. csak egyet nem. Érettségi előtt az ember csatakosra izzadja magát a szorongástól. és a menekülés mögött mindig a félelem áll. De ha meg akarok a hazugságtól szabadulni. és azt mondja. ha közel megy hozzá. hogy hazudik. Ezzel kapcsolatban Márai Sándornak van egy furcsa megjegyzése a Naplójában. amelyben a következőt írja: az is egy tragédia. Tudok-e azért élni. A félelemtől pedig úgy szabadulhat meg az ember. és a félelem eloszlik. amit igazságosnak. ha valaki meghal azért. hogy megélem azt. hogy tanítani nem érdemes. hogy ennyi volt az egész? Mert megélte. sokkal igazabb. Nagyon fontos megjegyzés. ha az ember szembefordul vele. Erre mondja a már általam idézett Füst Milán. ha nem tud élni azért. A problémának pedig ez a megoldási módja. A kollektív hazugságban előítéletek érvényesülnek: teljesen mindegy. hogy ez elviselhetetlen. Akkor látni fogja. jónak és helyesnek tart.

akkor az tévedhetetlen. Hogy közös tévedéseink. mert a professzor úr mondta. amelyek egy kohéziót hoznak létre az emberek között. akkor igaz volt. A tekintélyszemély annyira fontos. kék volt. amiből kialakulhat egy kollektív érzés. A tömeges hitnek. és ez az. amíg az egész le nem lepleződik. ahogy mondta. a harmadik is. tévedésnek van egy kohéziós hatása. én is azt hazudom. A tárgyak között volt egy zöld töltőtoll. ahogy előírta. Ez mind ugyanaz! Ez az a kollektív hazugság. mire én halkan azt mondtam neki. hogy a XVIII-XIX. Mert én most leleplezett mítoszokról beszélek: ma már senki sem hiszi a Führert vagy Sztálint csalhatatlannak. a negyedik is. azért guru. Azért volt valami igaz. hogy leírják. mit láttak. együtt tévedés a kollektív biztonság megerősítője. csalhatatlan. hogy zöld. Tévedhet-e a Führer. Te is tévedsz ennek a megítélésében. akik könnyedén hazudnak. Ha valamit vissza lehetett vezetni Aquinói Tamásra. Te is azt hazudod. ami összetart embereket .egészen addig. tévedhet-e Rákosi? Hát nem! Ahol a kollektív mítosz eluralkodott. hogy azoknak az embereknek. propagandában. hogy a guru csak igazat mondhat. Ez Aquinói Tamás volt. mert Aquinói mondta. politikában. A középkorban volt egy sajátos bizonyítási eljárás: ha valaki állított valamit. és kétségbe vonták. mert Lenin azt mondta. egészen a reklámig. A tekintély! Ezt nevezzük konformista nyomásnak. A filozófus így mondta. hogy ne blamálja magát. én is. és beírta. közös hazugságaink vannak. Több mint 60% kihúzta. És ez elterjedt a világban. Én a hátuk mögött sétáltam. Már nemcsak a pápa volt csalhatatlan. amit saját szemével látott. hanem a guru is. mert egy politikai vezér mondta. Nem csak én. te is. hosszú vita után az egyház dogmává nyilvánította. Erről szoktak sokan megfeledkezni. Hajdan voltam olyan keleti szektának az összejövetelén. hogy kék.Popper Péter A hazugság ára moszexuálisokat utáljuk. Összehozza az embereket egy kollektív biztonságérzetbe. Amit sokan mondanak és amit tekintélyszemélyek mondanak. a kollektív biztonság. tévedhet-e Sztálin. az borzasztó fontos. Végeztem egyszer egy ál-figyelemvizsgáló kísérletet: kitettem öt-hat tárgyat egy asztalra. század tájékán. ahol volt pofám föltenni a kérdést. ő érvként azt mondhatta: filozofus dícit. A diák le is írta: zöld töltőtoll. a diákok pedig nézhették ezeket harminc másodpercig. de hitték valamikor. és azért volt igaz. és ezek összetartanak bennünket. ő is. amit maximálisan kihasználnak a társadalmi mozgásokban. hogy tévedhet-e a guru. vagyis az 169 153 egész egyházra vonatkozóan kijelent valamit. hazugságnak. ott a vezér csalhatatlanná vált. Egy lengyel vizsgálatokon alapuló statisztikai adat azt mondja. mert a pápa mondta. Akár a középkorban. Azért igaz. Azért igaz. tehát nem okoz nekik morális problémát és önmagukkal . majd átmentek a másik szobába. ezért úgy cselekedtek. Ez az együtt hazudás. de közös előítéleteink lesznek. Majdnem megvertek! Kiderült. a guru sose téved. Együtt tévedünk. hogy ha a pápa ex catedra nyilatkozik. Egyet hazudunk.

Borzasztó társadalmi károkat. Ezért veszélyes a fanatizmus. hogy gonosznak is. a kollektív hazugságnak a legveszélyesebb formája a fanatizálás. az osztrák. hanem sátáninak is . a másságnak. és elvihető mindenféle eszmei tévutakra. A harmadik nagy tudományos botrány pedig Freud körül tört ki. így lesz a szeretet vallásából inkvizíció. Ez nem csak a hétköznapi emberre vonatkozik. Azt gondolom. másképp ítél. A hazugságnak. Még per is volt belőle. hogy urai vagyunk saját lelki működésünknek. a mai napig is tart. mert a hazugság önmaga védelmében agresszívvé tud válni. elvették a teremtés koronája rangját a fejlődéstanban.a sátánit pedig el kell pusztítani. hogy kialakuljanak a saját szabad demokratikus élettradíciói és formái. Ugyan miért tört ki akkora botrány. hogy másképp képzelik el Anglia üdvözülését. Amerikában. ott jön ez a gyilkosságra való beállítódás. Úgyhogy azért tartom veszélyesnek a hazugságot. más erkölcsök szerint él. a német. Ezzel is szeretném befejezni az előadásomat: a hazugság legveszélyesebb formája a fanatizmus. ami mindenkit rossznak tart. a fanatizmus. amikor bizonyos fizikusok megtámadták a geocentrikus világképet? Miért védték eszelősen a korszak tudósai. de mindig rajta ült a tatár. hogy hazudjanak. Nem is csak rossznak. elveszi tőlünk azt is. aki másképp ítél a világról. és most jön ez a rohadt Freud a tudattalannal meg a tudatalattival. amelyeket csak nagyon-nagyon lassan lehet kiheverni. azoknak a 35%-a rendkívül könnyen fanatizálható. a daytoni majomper. akkor azt mindenáron védeni fogja. cselekedeteinknek. akkor rettenetes károkat okoz. a fanatizmus háttérbe szorul. és nem hagyták. saját biz170 tonságuk és lelki stabilitásuk érdekében. Azt gondolja. A mai napig is tagadják Freudot azok. akik fanatikusan kapaszkodnak valamilyen hazug szemléletbe. létüket. a török. Nincs rá szükség. lehet. Egy olyan országban azonban. és ha agresszívvé válik. Már elvették tőlünk a büszke központi helyet a kozmoszban. a másképpenvalóságnak a totális elutasítása. és arra alapozza szemléletét. másképp érez. ha egy ember beleéli magát valamilyen hazugságba. aztán nemcsak gonosznak. hogy az angol munkáspárt tagjai barlangokban.Popper Péter A hazugság ára való harcot. Óriási botrány. amelyben kialakultak a szabad élet hagyományai. hazug következtetésbe. hogy egy kulturálisan fejlett társadalomban. Amikor tehát a hazugságról beszélünk. az hazaáruló. hogy a Föld a világegyetem középpontja? Mert erre alapozták világszemléletüket. Ugyanis. lelki biztonságérzetét. csak szabadságszerető. Nem gondolja például egy angol konzervatív. hogy azokat tudattalan determinánsok határozzák meg. előítéletbe. három alapvető 153 . ott jön az. hogy aki másképp gondolkozik. vörös fáklyák fényénél Anglia vesztére esküdtek. Hát csak nem hagyják ezt elvenni?! A másik ilyen botrány Darwin és a darwini fejlődéselmélet körül volt. az orosz. amely sose volt szabad. és azt állítja.

amelynek van egy pozitív jellege is: hogy emberi közösséget teremt. Erről egy jelentős ezoterikus. a tudatnak a kamrája.amíg meg nem bukik látványosan. még Freud idejéből származó régebbi elnevezéssel tudatelőttesnek. A tudatalatti tehát egy hatalmas ismeretraktár. hogy a hazugság olyan. hogy 1914-ben! Hol volt ez az ismeret egy perccel ezelőtt? Vagy azt mondom . mit rombol össze szellemi értelemben. de ha felteszem a kérdést. Ez aktuálisan a teljes ismeretanyagunknak egy pici töredékét jelenti. Ha pedig már végképp nem tarthatók a tévedései és hazugságai. kend/7 Hol volt ez a verssor egy másodperccel ezelőtt? Ahol volt. szociális kohéziót hoz létre . mibe ütközik bele. akkor a legtöbben rávágják. ami jelen pillanatban a tudatunkban van. A harmadik pedig a kollektív hazugság. Jung szerint pedig egy négyes rétegződésű rendszert alkot.talán erre sem gondol most senki -. „Ej mi a kő! tyúkanyó. A másik a hazugság lehetséges következményei. Egy173 172 . akkor a fanatizmus és agresszivitás eszközéhez nyúl. hogy meddig megy. ha úgy tetszik. azt hívjuk tudatalattinak. Remélem. mit pusztít el. vagy egy. amit megpróbáltam végigkövetni fejlődéspszichológiai szempontból. Rudolf Steiner azt mondja. Barangolás a tudatszintek között Freud szerint a tudatunk egy hármas.Popper Péter kérdésről van szó: az egyik a hazugságfogalom fejlődése. hogy Anyám tyúkja. világháborúra. amelyből akaratlagosan vagy provokációra bármikor szabadon ki tudunk emelni ismereteket. A legfelső réteg a tudat: mindaz. hogy most éppen senki sem gondol az I. hogy mikor is kezdődött. mint egy vaktában kilőtt puskagolyó. Nem lehet tudni.

amelyekkel úgy dobálózunk. sőt. mert speciális helyzetekben. ahonnan akaratlagosan már nem kiemelhetők. az ápoló. nehogy az elfertőzze a műtött területet. ezért egy meszes burokkal veszi körül. például hipnózisban. mama! Anyám. amely bizonyos helyzetekben nagyjából ugyanúgy tör a felszínre. Honnan tudja az ember. ezért elsüllyesztettem ezeket a tudattalanba. A széklet úgy megkeményedett. hogy a tudat. hatások. holott egy csomó pszichés jelenségnél. amelyek valaha tudatosak voltak. de a tudattalanban mégis megőrződtek. a modern időkben rengeteg fogalmat használunk. mert akkor megbolondulnánk! A harmadik réteg pedig a tudattalan: olyan ismeretek. így semlegesíti. aki azt mondja. mert ezek az emlékek tudattalanná váltak.ezeket hívja Jung archetípusoknak. zavarnál komoly szerepe van a korai gyerekkornak. hogy egyáltalán van tudattalanja? Ez nagyon nehéz kérdés. a gondozó. Ifjúkoromban egyszer vakbélgyulladást kaptam. Mi. mint a zsonglőr a labdával . de ezek alatt van a kollektív tudattalan.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között szerre nem lehet az ember tudatában minden ismeret. mi történt velünk. A lélek negyedik szintje már csak Jungnál létezik. mamikám. Azt. a védő. hogy a marconák azt állították: egy szülés semmi ahhoz képest. hogy tudjuk. ők a fürdőszobában ordították. jaj. Például azt állítja. Azért nem tudunk már visszaemlékezni arra. hogy jaj. a viselkedésemet és magatartásomat befolyásoló tényezők. reggel egy kórteremben tértem magamhoz. mint amikor egy idegen test bekerül a szervezetbe. mit jelentenek. melyet az nem tud kilökni.ősi élmény. olyan borzasztó életem 175 . amit nekik kell elszenvedniük! Miközben én. hogy fater. Akkoriban az volt a divat. marcona férfi feküdt. hogy minden emberben van egy anya őskép. a haldoklás periódusában is feljöhetnek olyan élmények az ember életéből. senki sem ordította! Vagyis az anya archetípus a megoldó. tanár úr. Ez hasonló mechanizmus. motívumok. Hogy a tudattalan tényleg létezik. a segítő . Például nemrég így panaszkodott nekem egy asszony: „Jaj. hogy másfél éves korunkban mit csináltunk. amely minden emberben azonos. egy anya archetípus. hogy a beavatkozás után négy napig ópiummal fogták vissza az ember székletét. de zavartak a napi életvitelemben. Az emberek többsége például nem emlékszik a hároméves kora előtti élményekre. a csecsemőkornak. akár az erősen előrehaladott öregedés. azt ma már valószínűsíteni lehet.de nem biztos. ahol csupa aranyérrel műtött. Ezen az elven működik a tudattalan is. Miután megoperáltak. komoly lelki megrázkódtatások idején. Generációkon keresztül leszűrődött ősképek az emberiség történetéből . a tudatalatti és a tudattalan 274 egyéni. és nem hozhatók vissza. amelyeket egyébként akaratlagosan nem tud felidézni. vagy sohasem érték el a tudatossá válás színvonalát. segíts! Mindig csak ezt hallottam. a boldog vakbeles heverésztem az ágyban. nagy traumák.

egy napon Júlia arra kért meg. a Kossuth-díjas pszichiáternek voltam az aszszisztense. hogy elidegenedés . ha jobb munkahelyet kapna. nekem már volt négy sikeres pszichoanalízisem. Jómagam számon tartok két-három olyan élményt. szereti az anyját? Azt gondolom. tudnék róla . hogy ha van két szabad órája.Hogyhogy? .Hogy mondhatsz ilyeneket? Hát neked is van tudattalanod! . Liebermann Lucy utálták egymást. bevásárolok. de valójában fogalmunk sincs róla. akkor mit csinálna? Hogyan valósítaná meg önmagát? Mit ért maga azon. hogy 177 . mintha tudnánk. Péter. de nagyon szerette. titokzatos erő is beleszólna az akaratunkba. hogy a mama butaságot mondott? Hát. . de az eltelt évek során öregedtem egy csöppet. amikor tetten érjük. Amikor divatos szóval azt mondjuk. hogy „a gyerek kötődik az anyjához". ugyanígy dobálózunk a tudattalan fogalmával is.anyámat impregnálták pszichoanalízis ellen. Az egyiket elmesélem.. hogy van tudattalanom? Maguk honnan tudják? Mondták? Olvasták Freudnál. úgy el vagyok idegenedve tőled!" Miért mondjuk így? Miért fogalmaz úgy a pszichológia. de ez nagyon ritka. hogy valószínűleg van tudattalanom. főzök. 176 ha foglalkoznak a személyével. Nem marad semmi időm az önmegvalósításra!" Mondom neki: „Ne haragudjon.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között van! Napi tíz órát dolgozom a munkahelyemen. Sosem felejtem el. hogy azt mondaná. és feltettem magamnak a kérdést: biztos. Mivel kettejük tudományos terveiben voltak átfedések. hogy bizonyos cselekvéseink nem úgy valósulnak meg. elárulom. hadd kérdezzem meg.felelte anyám. amikor egy veszekedésünk során azt kérdeztem tőle: . legyen egy ötödik is. hogy milyen szamárságokat beszél. akkor egy kicsit önmegvalósít?" Mit jelent ez a szó? Mi az értelme? Mert úgy beszélünk róla. és lenne két órája az önmegvalósításra. Sok évvel ezelőtt György Júliának. Olyankor fordul elő.kérdeztem döbbentem.Nekem nincs . aztán elmegyek a gyerekért az óvodába. de mit is jelent számunkra ez a dolog? Hogy a saját családom titkait is kiteregessem egy kicsit. Hetvenéves kora körül azt mondta nekem: „Te.. én honnan tudom. hanem mintha valami ismeretlen.azon mit értünk? Tessék már nekem elárulni! A szerelmünknek egykoron azt mondtuk: „Rózsi! Már nem szeretlek téged!" Ma mit mondunk? „Rózsi. takarítok. én is jól tudtam. amelyek meggyőztek arról. ahogyan szeretnénk. vagy más pszichológiai munkákban? Elhitték? Van személyes tapasztalatuk a tudattalanról? Egyébként egyeseknek néha van. Kétségbe voltam esve. ahol csak nyolc órát kellene dolgoznia.Ha lenne. és mint mindenki. megint elmegyek!" Ennek ebben a formában természetesen semmi értelme sem volt . hogy anyám 41 évig járt pszichoanalízisbe. . és számos analitikust elfogyasztott .egyszerűen kihaltak mellőle. ahelyett.válaszolta. hogy Júlia és a kor másik nagy női pszichoanalitikusa.

Péter! És kihez? . mit csinál.mégis ez lett életem egyik legnagyobb kapcsolata.Na. félelemről. ha ezt nem tisztázza! Ez tisztességtelen magatartás volna! . távolságtartón. megbeszélte maga György Júliával. maga tudja. szorongásról. hogy mindenről. Liebermann első kézből informálódjon! Mi volt ez a hang. tudattalanról. A szorongását nem.jelentette ki keményen. megbeszélni az együttműködésünket. járok már analízisbe! 178 . hogyan tudok segíteni rajta? Mutasd az emésztésedet. végre. akik úgy tekintenek a lelki jelenségekre. hogyan lehetne ezeket a nem tárgyiasult lelki jelenségeket egzaktabbá tenni. amikor egyszer csak utánam szólt: „Miben lehetek még a segítségére?" Én pedig válaszoltam neki. Valaki szólt belőlem.Akkor nem járhat hozzám. amely megszólalt bennem? Biztos. mert 176 178 . mintha azok valami megfogható tárgyi valóságot képviselnének . mert az egy funkció! Az emésztőszerveit tudja megmutatni. holott nem akartam. és úgy beszélnek tudatról. hogy menjek el analízisbe. nyuszi? Hát. valaki mondatta velem! Liebermann bólintott. méltóságteljesen.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között menjek el Liebermannhoz. végül a barátja. Liebermann Lucyval! Először analízisbe jártam hozzá. El is mentem. mintha egy zsák krumplit szemlélnének. mindent elintéztem. Fel is mentem hozzá. hogy én nem akartam azt kérni. Én nem vállalom azt.holott erről szó sincs. eszemben se volt . hogy meghűlt az ereimben a vér! Azt mondtam: „Vállaljon el pszichoanalízisre!" Aztán megkukultam az ijedtségtől. úgyhogy egy szép napon elújságoltam neki: . nem tudja megmutatni. . és próbáljam rendbe tenni ezt a dolgot.Júlia néni. Liebermann igen korrektül fogadott. hogy nekünk el kell válnunk egymástól.Jó. de azt beláthatja.Ide figyeljen. Már elköszöntem tőle. a tenyerébe süllyesztette az arcát. és elindultam a kijárat felé. amit kellett.Liebermann Lucyhoz. hogy ezentúl hozzám fog járni? . A tudat. hogy adott időpontban menjek fel a lakására. majd a munkatársa lettem. a tudatalatti és a tudattalan funkciók tárgyilag nem megragadhatók. és arra kért. hogy vállaljon el analízisbe. hogy rossz az emésztése. Meg kell mondanom. méghozzá olyat. Az emberiség borzasztó régen keresi. Füst Milán csúfolódott egyszer a pszichológusokon. nyávogó öregasszony benyomását keltette. de Lucy egyszer csak rákérdezett: . Ha valaki azt mondja. Emlékszem. és György Júliával maximálisan szolidárisán. Péter. úgy mondta: . és egészen haláláig elkísértem. megbeszéltük. Péter. ami a rendelésemen történik. az emésztését nem. nagyon ellenszenves volt nekem. meg is állapodtunk.válaszoltam őszintén. ezt nem én akartam mondani.Nem . egy kellemetlen. György Júlia akkor már jó ideje nyúzott engem. mint egy idegen hatalom nagykövete.

hogy elutazom Barcelonába. a döntés. Szabad azonban abban. de az már nem tőlem függ. Az is ugyanaz.ó. Hogy ez miért van így. ásó. mert vérig sértette az emberiség hiúságát. Ezt elnevezték anankénak. hogy aktuális helyzetben érvényesülni fog-e az akarata vagy sem! Elhatározhatom én. kárhozat. Az indiai szemlélet szerint ezért nem véletlen. Egy híres pszichoanalitikus mondta egyszer. hogy a kizökkent időt helyretolja. meghatározott. Hiába mondom Tündikének. hogy halálosan szerelmes vagyok belé. ami ugyanaz. hogy valaki milyen családba születik. nagyharang . mint amit ma tudattalannak hívunk. hogy a viselkedésének. kapa. hogy viszonylag kevéssé tudjuk befolyásolni azt.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között jó ideje észrevettük. Hamlet azt mondja: „Kizökkent az idő. Az emberiség jó ideje próbál valami használható magyarázatot találni arra. ugyanis azokkal az emberekkel dolga van. a magatartásának egy része miért nem az ő akaratától függ. hogy van az ember életében egy olyan hatástömeg. és ezekben ő nem szabad. Aztán elnevezték Isten akaratának. építi vagy rombolja magát . Freud szerint egyszerűen azért. az építi a személyiségüket. Az emberi mindenhatóság illúzióját ért első csapás az volt. . máig sem jöttünk rá a nyitjára. ami az előző életekben félrecsúszott . az apja szelleme bízza meg. Hi176 szen még azt sem tudja kiszámítani. A modern időkben a freudizmus mutatott rá erre a problémára. Valamit rendbe kell hoznia. Találkozott emberekkel. rossz vagy jó. hogy ott boldog leszek-e vagy sem. és vezette be a tudattalan fogalmát. Ennyit ér az elhatározás. de a hatásukat megéli. és az újabb életében lehetősége van egy elrontott helyzetet tovább rontani vagy rendbe tenni. arra nem tudott választ adni. Tönkremegy vagy talpon marad. mégis beteljesedik. hanem egy jelentéktelen kis bolygó. Ez volt. Azt hiszem. hogy miként viselkedik egy helyzetben. Az elméletet elemi idegenkedéssel fogadta a világ.három év múlva a válóperen már rá sem tudunk nézni egymásra. amelyek nem az én irányításom alatt állnak. hogy az istenekre hivatkoztak. de egy dologra nem tudott rájönni. amely független az akaratától. hogy mi történjen a saját életünkben. hogy a Föld nem a világegyetem középpontja. Az indiaiak ugyanezt a valamit karmának nevezik. 181 . Az embert az zavarja a legjobban. akik a körülményektől függetlenül csak rombolják. valamint olyan belső tényezőkön múlik.de tovább is ronthatja. akikkel bármi történjék. destruálják önmagukat. a tudatától. Ez találkozásokon. És találkozott olyanokkal is. bár a jelenséget érzékeljük. hogy én születtem helyretolni azt!" Neki is spirituális feladata van. hogy a helyzeteinek nagy része determinált. hiszen a helyzetei nagy része karmikus.ez már tőle függ. az önismeret? Ennyit! A régiek ezt úgy oldották meg. hogy ő hosszú pályafutása alatt sok mindent megtanult a lélekről. külső körülményeken. Ebben a felfogásban az előző életeire nem emlékszik az ember. helyzeteken. végzetnek. amikor kiderült. Látták.

ami nem fiziológia.csakhogy nem ugyanazt látta szépnek egy reneszánsz ember. hogy csütörtöktől szeretem azt. amikor a fiziológia így eluralkodott.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között ugye. a kopernikuszi világkép. mit utált. Ez a tudattalan. szinapszisok működésével megmagyarázni. mit tartott jónak vagy rossznak. kétezer év. mert tudattalan motívumok befolyásolnak. vagy egy reneszánsz ember valamit morálisan elítélt. Itt van a probléma. mégpedig azzal. Nem tudom elhatározni. Tessék megkérdezni egy pszichológust. hogy értenéd. mint egy mai! Nem ugyanazt találta erkölcsösnek egy ókori görög. Mondok erre egy egyszerű példát. és a tudomány túlságosan is komolyan veszi magát. kicsit a humoros oldalra terelődött ez az egész problematika. életünkben először látjuk egymást. hagyomány. A lelki jelenségeket fiziológiai alapon nem lehet megmagyarázni. Aztán Darwin sértette vérig az embert. Ebben a korszakban. mi az a lélektan? Ezt a kérdést a pszichológusok mindig szívesen átengedték az egyházaknak és a papoknak. hogy ihlet? Mi határozza meg az ihletet?" A kérdés jogos volt. Vannak közöttük rokonszenves. mit miért teszel. De a problémát így nem lehetett megoldani. Valami kell még hozzá. amely kívül áll az akaratán. hiszen az állati létből emelkedett arra a szintre. akivel egy nagyon csinos pszichológus lány folytatott interjút a színpadon. ahol nagyon erős lett a természettudományos orientáció. Nincs közös történetünk. A modern világban. Társaságba megyek. mint egy kortársunk! A fiziológia ugyanaz volt. hogy a majommal közös őstől származik! Végül pedig jött Freud. Azt kérdezte tőle: „Mester. amelyen ma áll. mondana nekünk valamit arról a titokzatos jelenségről. ami borzasztóan nehezen megfogható. kívül áll a tudatán. anélkül. hanem kulturális termék. ahol találkozom egy csomó emberrel. aki arra döbbentett rá. neuronok. és fordítva. Egyszer egy pszichológus társaság meghívta Örkény István írót. a fiziológiai folyamatok mind ugyanazok voltak. de a tartalmak nem. Hogy valaki mit szeretett. hosszú ideig nem tudtak ezzel mit kezdeni. Egyébként tettek erre kísérleteket: például 176 182 megpróbálták az ember lelki működését fiziológiai történésekkel. akit ma utálok. hogy ő a fejlődési lánc végén van. a másikat meg taszítónak? Ez ugyanis nem elhatározás kérdése. Akkor honnan jön a rokonszenv? Az ellenszenv? A közöny? Honnan jön az. Ha ugyanis egy ókori ember undorodott valamitől. azt nem lehet agykutatási alapon megmagyarázni. Hadd mondjak példákat. a biológiai fejlődésben nem változott semmi . Vagyis az ember életében olyan szabályozó rendszer érvényesül. Valami. . agyféltekék. közömbös és ellenszenves arcok. Micsoda meggyalázása az embernek. amit úgy nevezünk. ugyanis kegyetlenül nehéz válaszolni rá. mi az a lélek! Mivel is foglalkozik ő. hogy még a saját viselkedésed irányítása sincs a kezedben. hogy az egyik embert vonzónak találom erotikusán. Azóta eltelt ezer év.

mert ez a tudattalanban gyökerező valami. de ön. hogy miként alkotta meg a Csodálatos mandarin fantasztikus szimbolikájú történetét?" Az öreg igazán meglepődött." Puff. gonosz szellemi erőkre is hát akkor honnan veszi az információját? Akkor a Dalai megint kedvesen elmosolyodott. a palotámban dolgozott egy takarítónő. a XII." Ennyi. . Még egy. amelyeket ön felsorolt. léteznek. így válaszolt vékony hangján: „Úgy. de megmagyarázni nem volt képes. akinek rendszeresen voltak látomásai. A riporter nem volt megelégedve a felelettel. 176 . utolsó példát mondok. hogy ugyanaz a személyiség. amikor készült vele egy tévéinterjú. egyszerűen nem akart felelni ezekre a kérdésekre.Tudja. hogy az. hogy mindazon spirituális dolgok. senki sem tudja szándékosan előidézni. hivatkozik szellemi erőkre. hogy valójában Örkény se tudta. tudatalattiból. Az vagy van. ugyanaz a személy. Használta. annál nagyobb az ihlet. . Mit is jelentett ez a szellemes felelet? Azt. Dalai Láma.Ne haragudjon. Gyönyörű! Az ember lelke tehát tudatból. hogy ihlete legyen festeni vagy verset írni. hogy miről van szó. hogy ő. aki a XIII. mert a művészi inspiráció nem a tudatos szférából jön. Azt kérdezte tőle. s ezeket elmesélte nekem. Vagy itt van Lengyel Menyhért író példája. vagy nincs. mint a Dalai Láma. de hát erre a kérdésre nincs más. A vallás ugyanis úgy tartja. ezért hárított. aki az előző Dalai Láma halála pillanatában megszületik.. annak idején. mint a XIV. tudattalanból. Innen tudom. A riporter persze lehervadt. ezotéria és túlvilág. esetleg még kollektív tudattalanból áll. biztosan tudja. de miután egy diszkrét mozdulattal megigazította a protkóját. és a többi Dalai Láma volt. Minél nagyobb az előleg. hát tovább kérdezett. a pápája! Sok mindenbe beavatták. A Dalai Láma természetesen nem bolond. mint az. Hogy a tudományos látszata is meglegyen a dolognak.Maga mégiscsak a tibeti buddhista egyháznak a feje. amikor Lhasszában éltem. Nagy élvezettel figyeltem a televízióban. közelítsük 185 .Lehetségesnek tartom . hanem a tudattalanból. A riporter azt kérdezte tőle: „Mondana valamit arról..válaszolta mosolyogva a Dalai Láma. meg van-e győződve arról. hogy a fizikai létezésen kívül van egy szellemi létezés is! Egy makrokozmikus létezés! . érvényes felelet. amint egy újságíró megpróbált interjút készíteni a Dalai Lámával.felelte ismét a Dalai Láma.. és így szólt: . Az újságíró most már ideges lett.Lehetségesnek tartom .Popper Péter Barangolás a tudatszintek között mert az ihlet nem akaratlagos valami. isteni erőkre. hogy van transzcendencia. aki már kilencven fölött járt. ahogy a többi művemet: Eszembe jutott. Ő a takarítónő látomásaiból tudja. Örkény a következő választ adta a kérdésre: „Az előleg. ez látszott rajta.

mert mást hoz ki belőlem minden pasi. hogy a világban vannak nyitott és zárt rendszerek. tehát szabad átjárás van a világ és őközötte. A perszóna a világ és a selbst között helyezkedik el. a harmadik pedig az értékorientáció. azonnal felébred. hogy személyiség. feleltem. a kemény önmaga.most átlagos. akkor áldásom rá!".Popper Péter Barangolás a tudatszintek között meg ezt a kérdést a rendszerelmélet felől. Fölteszem a kérdést: az ember lelke nyitott vagy zárt rendszer? Nyitott rendszer az. A gondolkodás . hogy az ember idővel elgépiesedik. semmiféle erotikus vonatkozása nem volt soha a kapcsolatunknak -. 176 és a selbst felé minden hatás kizárólag a perszónán keresztül ér el. és onnan nem is fogad el közvetlen hatásokat. hogy a perszónája miként változik kapcsolatról kapcsolatra. Ellenben a selbstet körülveszi valami. hogy ugyanazokat a szavakat mondja. A selbstet nem lehet megváltoztatni. Nekem van egy nagyon kedves barátnőm . ízlésben . az erkölcsi normák és egyéb külső körülmények által . Egyszer megkérdeztem tőle: „Ide figyelj. változik. és ugyanazokat a mozdulatokat teszi minden nő irányában.mit akarsz még mindig a férfiaktól? Adnak neked még valami újat? Én magamról is tudom. Ezért fogyasztok el ennyi partnert. hanem te is . a társadalmi hatások. amely a személyisége kemény magjával ellenkezik. és maga is felvesz hatásokat. 187 . hogy még milyen tudok lenni egy párkapcsolatban. nem befolyásolható külső hatások által. de a jungi pszichológia alapján mégis lehetséges. értékítéletekben. mert megértettem: ő azt figyeli. Az egyik az úgynevezett selbst. ami születésünktől kezdve . amely képes a változásra. a második a viselkedés és a magatartás. ami állandó kommunikációban van a külvilággal. de maga sem hat kifelé. aki évtizedek óta rengeteg férfit fogyaszt el. Akkor meg minek?" Nagyot nevetett a nő. és változik is. A selbstet a pszichoterápia nem tudja megváltoztatni.a neveltetésünk. hogy ha valakinek mély hipnózisban olyan szuggesztiót adnak. A zárt rendszerben erről szó nincs. normális emberekről beszélek. Szóval mechanikus lesz a dolog. a rárakódott rétegekben: a szokásokban. amit készen hoz magával. azaz perszóna. és azt mondta: „Ugyan már.tényleg csak a barátom. nemcsak én öregszem. Ez nyílt rendszer. hatni akar a világra. A zárt rendszer stabil. mit érdekelnek engem a férfiak? Én magamat érdeklem. Egyszer csak észreveszi. amit úgy nevezünk. változtat. az nem akar direkt módon hatni a világra. akár egy burok: a selbstnek minden sajátossága a perszónán keresztül hat csak.a selbst köré épült.mindabban. hogy legalább két részét meg kell érteni az emberi léleknek." „Ja. előítéletekben. A perszóna mindaz. ami változatható az emberben. A pszichoterápia mindig a perszónában dolgozik. A fontos lelki működések közül most kiemelnék hármat. Ez egy teljesen zárt rendszer. A lélek tehát nyitott vagy zárt rendszer? Erre a kérdésre nagyon nehéz felelni. Az első a gondolkodás. hatni akar. Jung azt mondja. amely kimondja. amit például onnan lehet tudni.

felismerem őket. ha miután szembesültem az arcával. Száz embert nem avattak be. egyforma. az atomok világa felé. Napjainkban az van a fejekben. az elemi részecskék világa felé. Dezső. a mélyebbről még mélyebbre hatolok. Ezeknek nem az igazság elérése a mozgatójuk. hogy ez a nyolc ember meghal. mint individuumról. hogy egyre többet tudjak. Ha ránézek valamelyikükre. a megismerésnek. hogy az egyik pálca hosszabb.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között nem elmebetegekről . amelyet kiemelnék. hogy ezek egyforma hoszszúak. az én baráti körömbe nyolc személy tartozik: Jolán. azt fogják válaszolni. általánosan emberi és nem individuális? Ez tényleg nagyon nehéz kérdés. a cselekedeteivel. Csak az a kérdés. a felszíni lélektan. A második funkció. mint a fenomenológia. hogy itt valami ismeretelméletileg félrecsúszott? Úgy ismerek meg igazán egy embert. az érdek . hanem a hatás. és én kiteszem a nyolc agyvelőt az asztalra. Melyik kié? Hát honnét tudjam? Ahogy megyek lefelé. A gondolkodás egy olyan lelki funkció. hogy egyforma. a magatartás és a viselkedés. majd kétszáz emberrel megbeszélték. Laci. és mely törvényeknek engedelmeskedik. Most pedig jöjjön egy morbid ötlet. annál többet és igazabbat tudok meg róla.a legtöbbször akkor is. elkezdek mélyebbre menni lelkileg vagy testileg? Esetleg. Matild. Melyik az Évikéé? Melyik a Joláné? Fogalmam sincs! Kiteszem a szíveket. amit igaznak és igazságosnak gondol. ha mélyebbre megyek? Ha lelkileg mélyebbre megyek. akkor eljutok a jungi 176 kollektív tudattalanhoz. ha ezt teszem. hogy igaz-e ez. mint a felszíni jelenségeket vizsgáló fenomenológia? Tényleg többet tud? Vagy itt egy félreértés van talán? Nem tudok rá felelni. A megismerés útja. a másik pedig rövidebb. hogy a felszínről mélyebbre. egyforma. a kutatásnak. a mozgásával. Többet tud a mélyre hatoló lélektan. Tételezzük fel. hogy ha megkérdezik őket. ha az ember eltér attól. Ezt hívják egyébként konformista nyomásnak. amely valamiről az igazat akarja megtudni: hogy az alapvetően milyen. Jancsi és Éviké. egy hosszabbat és egy rövidebbet. hogy minél mélyebbre hatolok egy jelenségbe. a testével.az igazságra irányul. Tegyük fel. egyre kevesebbet tudok az emberről. soha nem ment hatvan százalék alá azoknak az aránya.ott már semmi individuális nincsen. Akkor hogy is van ez tulajdonképpen? Jobban megismerek valakit. amely mindenkiben azonos . akik bár a saját szemükkel látták. Csináltak is erről egy világhírű kísérletet: fölállítottak egymás mellé két pálcát. ami minden emberben azonos. a szavaival. ám miután kétszázszor elhangzott előttük. hát tovább megyek. Ugyanígy testi vonatkozásban is. mégis azt felel189 . akkor egyre inkább afelé tartok. akár a lélektani kutatásnak a szempontjából. ami mindenkiben közös. Egyre inkább azt látom. Nem lehetséges. Andris. Gyuri. hogy ő az Andris! Ő a Jolán! Ő a Gyuri! Ő az Éviké! Nincs probléma. tehát a mélylélektan többet tud az emberről. rögtön látom.

Hogy vagyok. Az önmagunkra eszmélés.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között ték. A másik: reflek176 tálni tudok magamra. Ennek a folyamatnak az egyik döntő pil191 .nincsen. És van egy harmadik is: az érték. Kiszámíthatatlan. működik bennem az önreflexió képessége. a magatartásra. mindenki megijed. Az én számomra nem. aki egy durranástól így öszszecsinálja magát. Igaz ez? Valószínűleg igaz. Itt azonban felmerül egy kérdés: mennyire vagyok magányos a saját életemben? Az ezoterikusok ugyanis azt állítják. vagy a tekintélyszemélyek felől jön. Lurkó kutya is. A regény annak a történetét beszéli el. Az. hogy definiálnunk kell a tudat fogalmát is. hogy én egy önálló létező vagyok. egyedi vagyok. ezt eddig csak az emberiség élte meg. hogy megijedtem. Ilyet csak az ember él át. Ő része a kozmosznak. ő nem tudja. az ember minden testi-lelki problémája abból fakad. A XX. Egy fiatalember beleszeret. Egyedül én vagyok „én" önmagam számára. a tudatosság nagyon fokozatosan alakul ki. a Poppernek a kutyája. vele csak megtörtént. akiknek szintén fél nemet mondani. mert ilyenre még nem volt precedens. nagyon érdekes regényének az a címe. században élt egy magyar származású francia szerző. hogy micsoda gyáva nyúl vagyok. Mit tart az ember a legfőbb értéknek? Kicsit szentimentálisan fog hangzani. Hogy létezem. de nem könnyű ez az együttélés. hogy én. Tehát igent és nemet is mondhatok a saját cselekedeteimre. Egy állat nem szakad ki a kozmikus harmóniából. mert a lány a lelkében még róka. Ugyanis még soha nem fordult elő. Mert én tudom. „Én" én vagyok. és különbözöm minden más kutyától a világon. Egy kutyának nincs olyan élménye. Ha pedig tudom. de Lurkó kutya részéről a dolog befejeződött. hogy megijedtem. és mindenki más az egész világon „nem én". Ebből ered. Az egyik: észreveszem önmagam létezését a világban. Ennél nagyobb érték egészséges ember számára az öngyilkosokat most hagyjuk ki a pakliból . amely gyönyörű nővé változik. Ez volt a legutóbbi Nemzetközi Ökológiai Kongresszus egyik legnagyobb témája. mert csak így lesz értelme a tudattalannak és a tudatalattinak. hogy azok egyformák. de a legfőbb érték az élet. Az egyik. az állatvilágnak. akkor akár ítélkezhetem is önmagam fölött. Nagyot durran valami a másik szobában. amellyel az egyén nem mer szembeszállni. kérdésfelvetése is. meg én is. hogy élek. hogy kiszakadt egy kozmikus harmóniából. hogy Sylva: a hőse egy róka. hogy mi lesz a jövője. csak a teste emberi. hogy egy eredendően biológiai lény kiszakadt volna a természetből. tehát a gondolkodásra vonatkozik. én már nem. Vagyis eljutottunk oda. és összeköltöznek. és társadalmivá vált volna. no. a tudat. aki Vercors álnéven írt. Ez a kutyánál nincs így. a Lurkó kutya. Az érdek a viselkedésre. A konformista nyomás vagy a tömeghangulatból származik. mint determináns. Mondok egy példát. Az igazság. A tudat szerintem két dolgot jelent. hogy Sylva miként válik állatból emberré.

176 .Jót. te azt se tudod. Akárcsak a kis gömböc a népmesében. hogy a közértben voltunk anyuval. és akkor odajött egy ronda huligán. ismeretet.Nem . akkor a világ tartozzon belém. Abban a pillanatban kettéhasad a világa. azaz idő. akkor legalább szeretné a világot minél inkább beépíteni az énjébe. Minden legyen az enyém! A tárgy. hogy bár naponta ötvenszer. hogy én birtokoljam! Ha már nem tartozom bele a kozmoszba.válaszolta a mama. Ettől pedig olyan kétségbeejtő magány szakad rá. . hogy ő és az anyja két különböző ember. az ember is mindent fel akar venni magába. Ha előállna egy olyan helyzet. én nem tudom! . ami nem „én". Olyan kétségbeesés fogta el a gyereket. akárcsak az Isten. mert fölismeri. a pénz. karriert.Anyu. Ez az alapvető mozgatónk. rosszat is. férfiakat! Amit csak bír.Légy szíves. anyu? . Ám eljön egy perc. hogy „én". százszor elmegy a tükör előtt. ha én veled álmodom? kérdezte. Éviké halálosan elkomorult.és hatalomérzetet ad.felelte a mama. Kiszakadt belőle.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között lanata. ami a világról tudható. Vagyis a szerzés és a birtoklás.Éviké.Azt sem . amikor valaki ráébred. Borzasztó érzés! Ha az ember kiszakad a kozmikus harmóniából. meséld el nekem egy rossz álmodat! kértem. meg akar szerezni. Egy három és fél éves kislányt hoztak el hozzám. te nem tudod azt.Jót is. mert nem volna idő. . hogy alig lehetett megnyugtatni. gazdagságot. Megszűnt a közös létük. hogy én mikor álmodom? . rosszat? .válaszolta. hogy az ember már mindent tudna.kérdeztem tőle. aki annyira szorongott. mert hirtelen megértette. Egyszer úgy hozta a szakmám. ami nem ő.Anyu. hogy csak a mama ölében ülve volt hajlandó beszélgetni velem. nőket. hogy ez ő.Éviké. mint alapvető életcélok megjelennek a tudattalan által motiválva. Tudást. mert az énnek ez a kiterjesztése biztonság. . és olyan csúnyát mondott. Az indiai Akasha-krónika éppen arról szól. minél inkább birtokolni. azaz tér. szoktál álmodni? . és minden másra. tehát a világ szétesik „én"-re és minden másra. és meg akar tartani. a gyerekem is! Minden! Mindent építsek be a személyiségembe úgy. ez semmi különös emóciót nem vált ki belőle. ezt te álmodtad. hogy majdnem öngyilkos lesz. 193 .válaszolta a mama -. minél nagyobb mennyiségben. a barátom. . és nincs egymás utániság sem. . Ugye.Szoktam . . amikor egyszer csak megáll. szerelmet. hogy magam is tanúja lehettem annak a tudati változásnak.A múltkor azt álmodtam. önmagára. hogy szellemi síkon nincs egymás mellettiség. . akkor nem volna halál. a hatalom! A másik ember! A szerelmem. azt te álmodod. mit is jelent az.

de tébolyult viselkedésekre is rávihetik. hogy az ember biztonságérzetét növelje. amit birtokol.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között hanem minden mindig jelen van. alapelveik vannak.az alany attól fél. a birtoklástól és a szerzéstől visszavonult szerzetesi élet végső soron egy halálközeli élet. tételeik. tehát biztonságot. A pánik az én megítélésem szerint egy koncentrált halálfélelem .például a fasizmus vagy a kommunizmus. Jómagam nagyon vallásos családban nőttem fel. ha a lelkében a zártságot és a nyitottságot egyaránt hagyja funkcionálni. szólal meg a remény. nincs halál! A szerzés. A lemondásokkal. ugyanis a zárt rendszerek nem rugalmasak. Minden vallás egy-egy zárt rendszer . időtlenséget ad. ha szabad így fogalmaznom. nem alkalmazkodnak. amelyek azért stabilak. Hátha a ha176 lálommal nem szűnik meg a létezésem. Ezért is félnek annyira az emberek a szellemi leépüléstől. Hogyan tud valaki ebből a félelemből kimenekülni? Úgy. Ha valakit lelki értelemben kifosztanak.tulajdonképpen halálfélelemből . tehát a perszóna elveszíti mindazt. hogy például a mi vallási közösségünkben divat 195 . Minden zárt rendszer alkalmas arra. akkor nincs pusztulás. ezért a világ ezeket előbb-utóbb megtépázza vagy izolálja.írja Szimbólumok című versében Babits Mihály is. az egy út a halál felé. a nyitott rendszert. mert ez mind a halál ellen véd. ide-oda csapódó kalandor. ami számára fontos és biztonságot ad. hátha tovább élek más formában. amely stabil és nem fosztható ki. mert dogmáik. ahol rendkívül mély volt az Istennel való kapcsolat. a birtoklás. hogy mindent elveszít. Ha megpróbálja megtagadni a perszónát. a biztonságkeresés tulajdonképpen a halálfélelem elhárítása. érzelmeket. akkor egyetlen lehetősége marad az embernek: egy zárt rendszerhez kapcsolódni. és ami fontos neki. az élethez nem alkalmazkodó. Egy ember lelkileg akkor van egyensúlyban. Ezzel védik az embert. akár szellemi értelemben. Minden lemondás egy kis halál" . Ezt a legtöbben a vallásban vélik megtalálni. Olyanynyira. Minden zárt rendszer egy-egy lemerevedett ideológiát. a magánytól. Ezt jelzi a pánik. dogmatikák szerint élő valaki lesz belőle. Egy fanatizált személyt pedig rendkívül nehéz kizökkenteni a fanatizmusából. megkövült szellemi építményt képvisel.Isten és a szellemi lét nem változik. Ha a nyitott rendszer kiürül. hogy hozzákapcsolódik egy zárt rendszerhez. az érzelmi kapcsolatok elveszítésétől.csatlakozik egy zárt rendszerhez. Ha azonban valaki félelemből . akár tárgyi. tehát a tudattalanjától elveszik a birtokolt vagy birtokolni vélt kapcsolatokat. akkor egy merev. „Ne mondj le semmiről. Ha pedig mindig minden jelen van. áldozatokkal járó. az sajnos messzire sodorhatja őt a realitástól. kifosztódik. akkor egy szélfútta. karaktere. zárt rendszer lehet egy ideológia. ha mindent kipucolnak belőle. az elnyomorodástól. egy eszmerendszer is . a pánikbetegség is. Ha megpróbálja megtagadni a selbstjét. akinek nincs igazi belső tartóereje. Ám stabil.

Kovács úr nagyon beteg. Ha sokat van együtt vele. Ezt fölírták.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között volt időt gyűjteni a betegek részére. vigyázzon. Volt.így ez a szigorú hit és vallásosság eltűnt belőlem. de mi. valami hiányzott az életemből.Jó barátom. de útközben sok mindent fölszedtem a különböző iskolákból. Ezt úgy kell elképzelni. visszakapja mind a két napját! Ha viszont meggyógyult. a sorsom esetleges. És így tovább. keresztény és zsidó közösségekben. aztán mentek tovább a következő szomszédhoz. mert túl kritikus voltam. Éltem Indiában. Ma is azt gondolom.Igen. ezoterikus atmoszférát. és azt mondta: . A kíváncsiságon túl ott munkált bennem a vágy is. Ilyet nem találtam. hogy jött a samesz a hívekhez. a hittestvérek hajlandóak vagyunk ennyivel és ennyivel kevesebbet élni. ami tetszett. Ennél többet nem adhat ember a másiknak. mennyiből ajándékozott! Annál szorosabb érzelmi közösséget nem ismerek.És maga? . van egyfajta hitvilágom. maga most két nappal kevesebbet fog élni. vagy nem. Volt. mégis továbbálltam. adok két napot. nem fogadta el Isten az ön felajánlását. ami nem tetszett. jóga ashramban. ebben a vallási közösségben meg196 tapasztaltam. de a legjobban annak örül. én elveszítettem ezt a gyermekkori hitemet . hogy ő még élhessen egy kicsit.vagy a hitem hagyott el engem. ad-e neki valamennyi időt az életéből? Akkor a papa elgondolkozott. amelyek evidenssé tették. ha egy férfi időt ad neki a véges életéből. mint amit gyerekkoromban. és azt mondta: .de nem csatlakoztam sehova. akkor azt mondták: . Egy okos nő borzasztóan tud örülni egy briliánsgyűrűnek vagy autónak is. de nem tudhatja. hogy tartozzam valahová. Hogy egészen őszinte legyek. . Ha nem fogadta el. a véletlenre van bízva . nem tudom.Popper úr.Hát. akkor megint jött a templomszolga. Ezt pedig Isten vagy elfogadta. hogy lejárt a betegnek kiszabott életidő. Nem vagyok semmilyen vallásnak a híve. és azt mondta például apámnak: . Popper úr. Maradt az üresség. akkor továbbmentem. maga mennyi időt ad neki? .Nem adok semmit. buddhista kolostorban. se az Isten. a beteg meghalt.hátha találok valahol egy olyan hitet. A háborúban olyan élményeket éltem át. nem szerettem őt! . hogy engem se a családom. filozófiai közösségekbe járni . Összegyűjtötték a közösségben az időt. adok neki egy hetet. és fölajánlották Istennek. ezoterikus. ezért keresni kezdtem. amelyet magamnak kreáltam ebből a sokféle 176 196 . Azt mondták: lehet. amelyben maradéktalanul otthon érzem magam. sőt iszlám és muzulmán barátaim is voltak a Közel-Keleten . melyikünk sáros a dologban. egyfajta szellemi éhség.Popper úr. hogy ennél nagyobb ajándék nincs. se senki nem véd meg. ezért elkezdtem mindenféle vallási.

ne vicceljünk már! Hogy visszatérjek a tudattalanhoz. Minden vallásnak volt egy egzoterikus része. a kereszténységben is. jön a guru lökhajtásos repülőgépen.? Na. hogy mindent lehetségesnek tartok. amit csak morálisan kellően stabil és szellemileg fejlett emberekkel osztottak meg. titkos része. hogy semmiben sem hiszek. amely Rózsahegyi Kálmánról maradt fönn. többek között ezt is. amikor tizennégy évvel ezelőtt Görömbölytapolcán együtt nyaraltunk? . tessék mondani? Vajon az az ezotéria. de alapvetően szkeptikus ember vagyok.válaszolta Rózsahegyi. a születés és a halál közötti időt adta az embernek. amit akar. és ehhez esetleg egy mestert is magának de hogy a mester rohangásszon a tanítványok után újsághirdetésben. hogy gyertek el minél többen a Sportcsarnokba. és milyen szépek voltak még a feleségeink! És milyen jól szórakoztunk! Mondd. amelyek nem rátok tartoznak! Jómagam sok mindent elfogadtam Buddhától. plakátokon. megmaradtam szellemi kóbor kutyának. és előadásokon tartanak. Ez az övé. és mi lesz veletek halálotok után . ha valaki keres egy szellemi utat. hanem úgy. ezzel azt kezd.. hogy kik voltatok előző életetekben. és egy ezoterikus. a zsidóságban is. tessék nézni. színészekről beszélgettek. hogy nem kell gyöngyöt dobálni a disznók elé.Hát persze hogy emlékszem! . szelekció nélkül. hogy nincs a kezében semmi visszatartott. zárszóként szeretnék elmesélni egy anekdotát. de régen nem láttuk egymást! Mondd. nem rejtett el semmit az emberek elől. amely kezdetben megvolt az iszlámban is. Erre mondja a kereszténység is. lehet hiteles? A kiárusított. és színdarabokról. nem azt kell kutatni. Mégpedig: Isten.tessék rendes embernek lenni. Most meg. és így szólt Rózsahegyihez: . Buddha egyébként azt mondta. Éppen a barátjával sétált a korzón. még a titkos neveteket is a fületekbe súgom. Szóval. a szónak a jó értelmében.Popper Péter Barangolás a tudatszintek között hatásból. vagyis nem úgy. amit a pasztorális mun176 198 ka során terjesztettek. A kíváncsiságomat a mai napig sem veszítettem el. amit hirdetésben tukmálnak. ugyanakkor azzal az állásponttal értek egyet.Kálmán! Jaj. és én elmondom nektek az élet rám bízott titkait. hogy mi volt a születése előtt és mi lesz a halála után. Ahogyan Buddha mondta.A gyerekek kicsik voltak. plakátokon hirdeti magát. Előre is elnézést kérek. már az isteni kompetencia területéhez tartozik. ha megbántok valakit. megvásárolható ezotéria? Azt elfogadom. ha van. amikor egyszer csak odarohant hozzájuk egy pasas. amíg éltek! Ne szimatoljátok azokat a titkokat. Hozzáteszem. Ám az. .. csak fizessetek! Hát van ilyen. rendezőkről. hogy nem nyilvánosságra hozott hittitok. ebbe nem kell beleütnie az embernek az orrát. Éppen ezért idegesítenek engem annyira ezek a napjainkban fölhabzó ezoterikus és misztikus őrületek. vagyis a világ nyitott és szabad. emlékszel arra. de az ezotéria szó szerint is azt jelenti. .

akikkel korábban már dolgoztak. ahol a jelenlevők felét hipnotizálta. miért nem járunk mi már össze? Csináljunk megint közös programokat! .Popper Péter Kálmán. azoknak azt a feladatot adta. két gyakorlott. hogy te ki vagy! Belső erőforrásaink nyomában A Stanford Egyetemen.Jó. amely a hipnózis egyik fellegvára a világon. Akiket hipnotizált. jövő héten felhívlak! . eresszék meg a vízcsapot. ki volt ez az ember? Mire Rózsahegyi: . Ennek keretében kiválasztottak néhány olyan személyt. A társaság másik részét pedig. én azt sem tudom. milyen erősen hipnábilisak. kiváló hipnotizőr évekkel ezelőtt végzett egy érdekes kísérletet. Rózsahegyitől meg azt kérdezte a barátja: . megkérte arra. keressenek meg valamit a földön .Rendben! .Te Kálmán. hogy sürögjenek-forogjanak.bólogatott Rózsahegyi. hogy nyüzsögjenek. hogy ne álljanak meg egy percre se. ahogy akarnak. Az egyik hipnotizőr elvonult velük egy zárt helyiségbe.tehát egy cselekvéssort szuggerált nekik. a másik felét nem. folyamatosan végezzenek valamilyen tevékenységet.Add meg a telefonszámodat. 201 173 .Drága barátom. nyissák ki az ablakot. a lényeg. akiket nem hipnotizált. tehát tudták. kösz! A pasas elszaladt. amelyet folyamatosan kellett végrehajtaniuk. . A kísérlet elindult: a hipnotizáltak sürögtek-forogtak.

hogy egy embernek saját akarata legyen. önálló elképzelése magáról. Ezen a kérdésen érdemes elgondolkozni. Kiderült. akinek az volt a feladata. A nagy kérdés az. Miért teszi valaki azt. és külön vizsgálatoknak vetették alá. egy szug202 gesztió. de a nem hipnotizáltak is ugyanúgy nyüzsögtek. mert messzire vezet: vajon. vagy külső befolyásolások sodorják bele? Ez a társadalmilag érdekes kérdés: hogy mit tulajdoníthatunk az ember saját akaratának. és elszalad. a dolog lezárul a számára. amit úgy hívnak. Egy személy Énje vagy egója az. Vannak különböző dolgok. amíg csoportban tevékenykedtek. hogy egy rendkívül tapasztalt szakember sem tudja megállapítani. Bármilyen öreg róka is volt a hipnotizőr. akkor már meg lehetett állapítani. a világról. mert én elkezdek reflektálni önmagamra. Ez óriási meglepetés volt! Persze. ami az embert belülről mozgatja pszichésen. de addig. más dolgokat utál vagy undorodik ezektől. Számomra. Ha egy lépéssel tovább gondolkozunk. Ha az embernek van önreflexiója. ki pedig saját akaratából és elhatározásából. nem lehetett megmondani. Akkor bejött a szobába a másik hipnotizőr. ahhoz kell valami. vagy kívülről szuggerálják? Például a válságban vagy háborúban végzett pánikcselekvéseket az egyén maga akarja. hogy ő. akkor miután megmenekült. dicsérni is tudja magát. az ember számára nem zárul le. hogy a nyüzsgő emberek közül ki nyüzsgött hipnotikus szuggesztióban. 203 . és nem is reflektál saját magára. Ha például egy állat megijed valamitől. A tükör egy állat számára semmit sem jelent.tehát ez egy szelektív funkció a magatartás és a viselkedés szempontjából. hogy az ember kiszakadása egy kozmikus harmóniából. hogy észreveszem magam a világban. miért nem lehet megállapítani. amelyek csábítják. hogy egy ember szabad akaratából vagy valamely külső befolyás hatására cselekszik? Tessék ezt a kérdést átvinni a társadalmi mozgásokra. egyéni szerepéről és magatartásáról a társadalomban. ki fog derülni: ahhoz. hogy mióta van Énje az embernek. Egy állat nem veszi észre. egy sugallat hatásának. amit nem ő maga akar. hanem valaki más? Miért is kerül például egy . mint jelenség. legfeljebb egy másik állatnak nézi. mert őket meg megkérték rá. Ego.nem vagyok-e például túlságosan gyáva. ezt nem sikerült megkülönböztetni. amelyeket szeret. aminek az irányában közömbös .ember pánikba? A pánik belőlük jön.vagy sok .Popper Péter Belső erőforrásaink nyomában mert hipnózisban voltak. van. hogy Én. avagy saját elhatározásukból. vagyis ítélkezni magam fölött . hogy állapítsa meg: a veszettül nyüzsgő emberek közül ki van hipnózisban és ki nincs. akkor ítélkezni is tud önmaga fölött. hogy egy ilyen szituációban elszaladtam? Az állatnak nincs ilyen problémája önmagával. hogy ezt külső hatásra teszik-e. létezik. és mit egy konformista nyomás. ha valakit kiemeltek a csoportból. Az Én ugyanis különféle részfunkciókban nyilvánul meg. és ezt a szuggesztiót kapták. Az Én reflexióját önmagára úgy hívják a keleti misztikák. Például abban.

amitől a keleti bölcseletek anynyira szeretnének megszabadulni. hogy valóban volt a társadalomnak egy olyan fejlődési korszaka. mintha az a saját akarata volna. amely ennél régebben élt. mert most jön a dolognak tulajdonképpen a nehezen felfogható része. holott azt kívülről kapta. Az Ego vágyik a létezés örömeire és szenvedéseire. aki azt mondja. újjászületni az Ego miatt kell. nem volt Énje. hogy valakinek Enje legyen. hogy lebénítják az ember Énjét. a kereszténységnek és az iszlámnak az erkölcsi bázisát teremtette meg. elmenekült Midján földjére. Odament. fölfedezett egy lángoló csipkebokrot. Ez az. hogy megvizsgálja ezt a különös jelenséget. mint a szövegelemzés. amely még Én nélkül zajlott? Erre nem kínálkozik más út. Hipnózisban ugyanis az történik. és ekkor meghallott egy 203 . és egyszer csak nagy meglepetésre kiderült. hiszen hogyan lehet bebizonyítani. hogy Énje lehetett volna. Még a kedvenc kutyusom sem fog újraszületni. és találtak egy határvonalat. Megismételném az alapkérdést: mióta van Énje az embernek? Egy neandervölgyi vagy cro-magnoni ősember 204 ugyanis nem biztos. hogy felébredésed után tíz perccel nyisd ki az ablakot. akkor azt fogja válaszolni. Amikor Mózes hajtotta a juhokat a pusztában . amelyeknek az a feltétele. egyáltalán: önmaga konstatálására.Popper Péter Belső erőforrásaink nyomában megbocsátani is tud magának . Úgy gondolom. hogy fülledt a szoba. és ott feleségül vett egy Cipóra nevű lányt. akkor ébredése után tíz perccel ki fogja nyitni az ablakot . Ezt elkezdték kutatni a történészek meg a pszichológusok. amelynek nincs Énje. mert nincs Énje.mert hiszen ez volt a dolga -. nem követ el nagy hibát. a szuggesztiókat. Mit tudunk róla? Mózes egy verekedés során agyonütött egy munkafelügyelőt Egyiptomban. Vagyis úgy fogja megélni a szuggesztiót. hogy ezekben az ősi szövegekben nem jelenik meg egyetlen olyan utalás sem. amely azonban valamiért mégsem égett el. Már látszik.ezek mind speciális emberi funkciók. Egója. ha azt az utasítást adom valakinek mélyhipnózisban. aki három vallásnak. Elkezdtek 3800-4000 évnél ősibb szövegeket elemezni pszichológiai. miért nyitottad ki az ablakot. hogy az emberek valamit akarnak.pedig ekkor már nincs hipnózisban! Ha pedig megkérdezem tőle. amelyet történetileg körülbelül 3800-4000 évvel ezelőtt lehetne meghúzni. lingvisztikai és grammatikai szempontok alapján. a zsidóságnak. nem lesz belőle egy második Lurkó. hogy annak az emberiségnek. A saját Én helyére belép a hipnotizőr Enje. hogy itt lassan az Én köré kezd csoportosulni a probléma. Mindezt azért taglaltam ilyen hosszan. ugyanis reinkarnálódni. Még poszthipnotikus szuggesztióban is. jó? Itt van ez a Mózes nevű úr. hogy olyan lelki-szellemi fejlettségi szinten állt. valamit elhatároznak magukban! Mondok példákat. kell egy kis friss levegő. Ez elsőre fantasztikumnak hangzik. Tehát. aki szült neki két fiút. ám ezt a hipnotizált úgy éli meg. nem születik újra. Egy olyan lény. mint a saját akaratát. ő adja az utasításokat.

Popper Péter

Belső erőforrásaink nyomában

hangot: „Ne közelíts! Vedd le a sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szentföld\" Mózes nagyon meghökkent, de engedelmeskedett, majd ez a hang arra utasította, hogy menjen vissza Egyiptomba, és hozza ki onnan a zsidókat, akik rabszolgaságban, rossz körülmények között tengődnek. Vagyis Mózesnek magától eszébe se jutott, hogy neki valami hasonló dolga lenne a világban! Ő csak azért indult vissza Egyiptomba, mert mondták neki. Valamilyen hang, valamilyen erő indította erre őt. Nem az ő ötlete volt, hanem küldték. Ki küldte? Itt van a probléma, mivel aki küldte, nem mondta meg, hogy ő kicsoda. Ezek a szellemi hatóerők soha nem mutatkoznak be, nem mondják meg az igazi nevüket. Ez az ókor óta azért van így, mert ha valaki tudja az őt befolyásoló szellemi erő nevét, akkor annak a hatalma is rászáll, és ezt nem akarják. A Mózest vezérlő szellemi erő is csak annyit mond héberül, hogy vagyok, aki vagyok, amit úgy is lehet fordítani, hogy leszek, aki leszek. Vagyis nem mondja meg, kicsoda - azt, hogy az Isten szólt hozzá, csak utólag találták ki. Senki nem tudja, hogy valójában ki szólt, de a lényeg az, hogy nem Mózes akart menni, hanem küldték őt. Ugorjunk most a görög mitológiához! Tegyük fel, meghal Patroklosz, ráborulnak a testvérei, rokonai, siratják. Egyszer csak odajön egy isten, mondjuk Heléna, és azt mondja, hagyjátok abba a nyavalygást, nem ez a dolgotok, hanem álljatok bosszút Patrokloszért! Erre abbahagyják a sírást-rívást, és bosszút állnak. De nem azért, 206

mert ők úgy gondolják, hogy eljött a vérontás ideje, hanem kívülről egy isten küldi őket, és az mondja meg nekik, hogy mit kell tenniük. Jézushoz sem úgy csatlakoznak be a halászok - pedig ez már belül van a 3800 éven -, hogy „Uram, mi lelkeket akarunk halászni", hanem Jézus mondja, hogy jöjjetek velem, és lelkeket fogtok halászni! Nem őbelőlük jön a hívás, Jézus hívja őket. De végig lehet nézni a homéroszi irodalmat, a biblikus szövegeket, az ősi feljegyzéseket, krónikákat, és láthatjuk, hogy az ősi szövegekben mindenütt külső hatásokra cselekszik az ember. Önmaga iniciatívájából semmit sem csinál, pusztán létezik. Egyszer csak kap egy hatást, általában nem lehet tudni, honnét, amelyet elnevez démonnak, ördögnek, Istennek, és ennek a nyomán kezd cselekedni. Lehet, hogy az utasítást álomban kapja, és úgy éli meg, mint egy külső utasítást. Lehet, hogy hang útján kapja, akkor elhívásnak nevezi. Lehet, hogy valami képi élmény formájában kapja, akkor látomásnak hívja. A lényeg, hogy ez mind-mind külső hatás. Odüsszeusz története is csak az istenek akaratának beteljesülése. Oidiposzé is. Ők még csak marionettfigurák az istenek ujján. Az istenek akaratát ezért nevezik anankének, vagyis megváltoztathatatlan „vas végzetnek". Ez azért fontos kérdés, mert ha véletlenül a külső hívás lehetőségét kizárnánk, és azt mondanánk, ez szamárság, akkor oda jutunk, hogy azok az emberek, akik elhívásokat, látomásokat élnek át, skizofrének. Hallucinálnak. Ha
203

Popper Péter

Belső erőforrásaink nyomában

tagadjuk azt, hogy külső elhívás létezik, akkor a látomás vagy az elhívás kizárólag az emberek saját beteg, skizofrén agyából jöhet létre. Ez nagyon veszélyes álláspont, mert így hamar eljuthatunk oda, hogy a mi egész kultúránk elmebajon alapul, mert akiket mi szentként, csodatevőként tisztelünk, azok elmebetegek, hiszen látomásaik, elhívásaik vannak. Akkor egy elmebeteg kultúrában élünk, és úgy is viselkedünk. Vagy elfogadjuk ezt, vagy meghagyjuk a lehetőségét annak, hogy bizony el kéne különíteni a skizofrén hallucinációt a látomástól és az elhívástól. Hogyan lehet a kettőt egymástól elkülöníteni? Nehezen. Neves kutatók százai foglalkoznak azzal, hogy ezeknek a kultúra- és vallásteremtő személyiségeknek az életét tanulmányozzák, a belső erejük forrását kutatják, azt, hogy vajon mitől voltak olyanok, amilyenek. Az első kérdés úgy hangzik, mint már mondtam, hogy elmebetegek voltak-e. Tessék mondani, mit fognak gondolni rólam, ha egyszer csak előállók azzal, hogy tegnap éjjel megjelent nekem Assisi Szent Ferenc, és volt vele egy érdekes beszélgetésem? Azt, hogy valóban megjelent nekem Assisi Szent Ferenc, vagy azt, hogy megőrültem? Evidens, hogy itt egy nagyon erős kulturális befolyás van. Amikor ugyanis kétezer évvel ezelőtt Jeruzsálemben híre ment, hogy egy ember a Genezáret-tó partján az igazságról prédikál, akkor azt mondta a sarukészítő a sátorkészítőnek, hogy koma, menjünk el, hallgassuk meg, hátha mond va208

lami fontosat! És meghallgatták Jézus hegyi beszédét. Ha azonban ma azt mondanák önöknek, hogy kedves hölgyeim és uraim, sajnos, Popper Péter előadása elmarad, mert a tanár úr éppen az igazságról prédikál a Velenceitó partján, vajon önök felkerekednének, hogy utánam jöjjenek? Sejtésem szerint legfeljebb egy-két jóindulatú ember jönne, hogy megússzam a kényszerzubbonyt: tanár úr, fáradtnak tetszik lenni, le kellene egy kicsit pihenni! Mert ez a kultúra másképp reagál ugyanarra a helyzetre. Ezelőtt körülbelül 3800-4000 évvel az emberek úgy viselkedtek, mintha hipnotizálva lennének. Mert hiszen hogyan viselkedik a hipnotizált? Kívülről kap egy instrukciót, egy befolyásolást, és azt véghezviszi. A régi ember is így viselkedett. Kívülről kapott egy instrukciót, valamely, számára ismeretlen lelki vagy szellemi hatalomtól, és végrehajtotta. Mi a különbség? A hipnózisban is az történik, hogy kioltják az ember Énjét, amelynek helyére a hipnotizőr Énje lép be. Nézzenek csak meg egy tömegpánikot! Tegyük fel, tűz üt ki, de ettől még nyugodtan, fegyelmezetten, szépen sorban ki lehetne menni a moziból. Valaki azonban kétségbeesetten elordítja magát, hogy tűz van, meneküljünk - és ezt a külső utasítást átveszi ötszáz ember, majd ott ég mind az ötszáz, mert összetorlódnak a bejáratnál, és nem tudnak kijutni. Természetesen nem a saját akaratukból égnek meg, hanem a tömegpánik hatására, a tömegpánikot pedig valaki indukálta, szuggerálta azzal, hogy hisztéri203

Popper Péter

Belső erőforrásaink nyomában

kusan elkiáltotta magát. Ez a tömegmozgalmaknál is mindig így működik. Egyetemi hallgató koromban a különböző tüntetéseken mi is ide-oda vonultunk mindenféle követelésekkel. Az egyik ilyen alkalommal egy évfolyamtársam ment mellettem, aki igen vagány fickó volt. Szokás szerint innenonnan felhangzottak kiáltások, hogy például „Töröljék el a tandíjat!". „Hurrá!" Akkor a mellettem levő kollegám legnagyobb rémületemre elüvöltötte magát - jó erős hangja volt -, hogy „Aranyfogat a parasztnak!". „Hurrá!" Te meg vagy őrülve, mondtam neki, mindjárt megruháznak minket! Dehogy ruháznak, látod, hogy éljeneznek! A tömegnek ez is jó volt! Jelszónak miért ne? A külső erő ugyanis nagyon erős tud lenni, mert megtámogatja a tömeghangulat, és megtámogatják az ember saját kétségei önmagában, önmaga igazában. Ezt azért meséltem el, mert borzasztóan fontos dolog, hogy az ember miként cselekszik és viselkedik az életében. Úgy, ahogyan elvárják a polgári konvenciók, vagy a fasiszta nagytanács, vagy a kommunista központi bizottság és annak informátorai? Vagy úgy, ahogyan ő jónak gondolja, tehát hű önmagához, és nem fogad el külső befolyást? Ez nagyon nagy kérdés, mert egy embernek az egész életvezetése azon múlik, hogy önmaga mer-e lenni, még akkor is, ha szembekerül a közhangulattal és a tekintélyekkel, vagy behódol ezeknek az úgynevezett konformista nyomásoknak. Mert ha nem hódol be, annak van
211 203

egy komoly rizikója, ugyanis ezt sem a társadalom, sem a tekintélyek nem szeretik. A mai időszaknak a belső erők és a viselkedésszabályozás szempontjából talán az a legnagyobb problémája, hogy a terrornak, a diktatúrának és a globalizált társadalomnak ugyanaz az emberideálja, nincs semmi különbség. A diktatúra azokat szereti, akiket jelszavakkal, hamis mítoszokkal, propagandával lehet irányítani. A globalizált társadalom üzleti érdekből ugyanezt preferálja: embereket, akiket propagandával, reklámmal, hamis orientációval tömegesen lehet mozgatni. Mind a két társadalmi berendezkedés irtózik az önállóan gondolkodó, önmagukhoz hű egyéniségektől, akik ennek a kollektív irányításnak nem hajlandók alávetni magukat. Éppen ezért azokban az országokban, ahol sokáig diktatúra volt, az emberek többsége már lelkileg elő van készítve erre a fajta magatartásra. A nyugati országokban pedig, ahol az amerikai üzleti élet terjedt el, hoszszú évtizedek óta szintén ugyanerre trenírozzák az embereket. Ezt számos kísérlet is bizonyítja, el is mesélek kettőt. Amerikában piacra dobtak egy szándékosan rendkívül rossz minőségű kakaót, amelyről azonban egy hatalmas reklámkampány keretében elkezdték híresztelni, hogy mennyire finom, első osztályú termék. A kutatás végén kiderült, hogy azok az emberek, akik ezt hivatásszerűen, tehát pénzért terjesztették, egy idő után áttértek ennek a vacak kakaónak a használatára. Bennük ugyanis keletke-

hogy a tengeri kavicsnak is jár szabadság. hogy mennyire vagyok meggyőződve a saját igazamról. hogy kipihenje a városi fáradalmakat. ahonnan származik. abban. és mennyire lehet abban megingatni engem. vagy pedig az erőforrásaim a belső bizonytalanság és a félelem miatt ilyenkor meggyengülnek. én azt gondolom. hogy azt hazudták. Valójában tehát nem az erőket kell keresni. és azt mondja. Egy kis üdülés. legalább két hétre. Amennyiben ezt még valamilyen plusztényező is megtámogatja . hogy a lakosságnak körülbelül hat százaléka ezt azonnal bevette. hogy hozzájuk férhessünk. Nem akar semmit. csak ha közel megy hozzá az ember. és jogosak-e ezek a félelmek. valamint azt. akik befizették a tengeri kavicsot üdülésre. a kakaó kitűnő. pedig valójában alapvető lélektani szabályszerűség. Ehhez egyrészt meg kell őriznünk saját magunkat a külső befolyások túlságos erejétől. akkor ez jóval magasabb arányt is elérhet. hanem azt kell vizsgálni. adott esetben a tömegvéleménnyel szemben is. én azt gondolom. Úgyhogy az amerikai szociológia végül is elfogad egy bűvös számot. Tekintélyes amerikai lapok elkezdték hirdetni. A következő nyáron elkezdték hirdetni. de hat százalék alá soha nem süllyed. Kiderült. Nagyon régen mondogatom már. tehát áttértek a pocsék kakaó használatára.Popper Péter Belső erőforrásaink nyomában zett egy feszültség attól. holott valójában nagyon rossz volt. nyugodtan a helyén marad. szép. hogy helyesen látjuk és helyesen ítéljük meg a dolgokat. Viszsza kell vinni arra a tengerpartra. ami- . hogy mennyire vagyunk bizonytalanok önmagunkban. nem változtatja a formáját. hogy a szorongásoknak és a félelmeknek van a legrondább hatásuk az ember karakterére. Most pedig megosztom önökkel az általam ismert legabszurdabb szociológiai kísérlet eredményét. hogy van-e bátorság bennem kiállni a saját igazamért. Szóval. darabját tíz dollárért. hogy megint hat százalék körül volt azoknak az aránya. a pénz azonban kellett. Kiderült. másrészt pedig mernünk kell megélni azt. hogy jobb ital a világon nincsen. dísze a lakásnak. hogy a belső erők megléte valójában két tényezőn múlik. csak le kell bontani a gátló tényezőket. vagy minőségileg esetleg tényleg jobb az adott ter213 203 mék/szolgáltatás -.annak a hat százaléka már nem kevés! Szóval. Az egyik. Gondoljanak csak el egy százmilliós népet . amelyekről már annyit meséltem. ha azt kellő propagandával és súllyal hirdetik. hogy a populáció hat százaléka a legnagyobb baromságot is beveszi. hogy a belső erők mindig ott vannak az emberben.például jobb reklámmal hirdetik. hogy mennyi félelem van bennünk. tehát csak értéket jelent a család számára. hogy a létező legjobb családtag a tengeri kavics. és később már valóban meg voltak győződve arról. Ez abszurdumnak hangzik. és nem lehet igazán hatásosan szembeszállni egy félelemmel. Megélés nélkül nem működik a dolog! Ebből nőttek ki a paradox terápiák. és vásárolt tengeri kavicsokat. Ez nem fért össze a tisztességről alkotott elképzeléseikkel. A másik.

Az én barátom zsenialitása abban állt. A barátom azonban végül azt mondta neki: valóban azt állítottam rólad. és azt felelte. aki egy pszichológiai zseni. hogy mit. a pasas tovább őrjöngött. kirúgják az állásából. nehezítette a helyzetét. de nekem van egy jogász barátom. a körzetbe bármikor visszamehetsz.. elmondom neked.ba. Az egyik miniszterhelyettes rászállt erre a doktornőre. ő meghallgatta a panaszt. Előfordult például.Péter. ki akarták nyírni. hogy tényleg ezt állítottam. amelyben őt támadták. . kínozni. ha ilyet mond egy miniszterhelyettesnek! . hogy volt a valóságban. hogy én inkorrekt ember vagyok. és azt mondja. én visszamegyek a körzetbe! Nekem ez nem kell. elmegy maga a bús fekete . fenyegetni kezdi. pozitívra. amely megvilágítja. nem engem! Ez már nekem is sok volt. orvosnő. kérdezzük meg előbb a véleményét! . hogy a főorvos aszszony olyan csúnyát mondott nekem? A miniszter erre őszinte érdeklődéssel meg fogja kérdezni.javasoltam neki. Vagy 203 .Ennek a problémának nagyon egyszerű a megoldása. Egy ilyen helyzetben ezer ember közül kilencszázkilencvenkilenc magyarázkodott volna. és azt fogja mondani. és ahogyan csak tudta.Elmegy a miniszterhez.Tényleg? Hogyan? . és hallgatta. Amikor legközelebb a miniszterhelyettes elvtárs magát gyötörni. hogy minden olyan defenzív helyzetet. fegyelmiket adott neki. és azt izélgeti (megmondta magyarosan). Folyton kritizálta.Te őrült.kérdezte a barátom. hogy hova akarok eljutni ebben az egész folyamatban. . hogy egy első vonalbeli. . A barátom pedig hátradőlt a karosszékben. . akkor nagyon kultivált politikus behívatta őt. és azt mondja: ez volt az egész? És ugyanígy van néha a műtétekkel és sok egyébbel is. amint a másik magyarázkodik. hogy miniszterhelyettes elvtárs. A nagy ember erre azt válaszolta neki: figyelj ide. Hadd mondjak egyetlen példát. mert azt állítot214 tad. hogy egy beszélgetés során egyszer csak kifakadt nekem. mert ebben és ebben az ügyben inkorrekt voltál. és elkezdte gyötörni. A doktornő annyira elkeseredett. aki egy egészségügyi intézménynek lett az igazgatója. Volt egy gyerekkori jó pajtásom. El is vittem hozzá a főorvos asszonyt. de nem üzentem! Ez azonban nem használt. Az érettségitől az ember verejtékesre rettegi magát. ez a hülye pasi állandóan gyötör. ahol az államtitkárt miniszterhelyettesnek hívták. tehát a saját szempontjából offenzívre tudott fordítani. Ennek több alkalommal is tanúja voltam. ehhez pedig nincs jogod! A barátom először megpróbálta humorra fogni a dolgot. és így szólt: . aztán leérettségizik. akkor maga mélyen a szemébe néz. ez nem így történt. és azt mondta: központi ellenőrző bizottság elé viszlek.Popper Péter Belső erőforrásaink nyomában tői félünk. Ez még az átkos rendszerben történt.Nézd. biztos kinézte a helyemet valaki másnak! .

te pedig a szemembe mondod ezt a trágárságot. elkezdte nyúzni.És te? 217 203 . . Aztán elmentem. ő pedig mélyen a szemébe nézett. . vallási és erkölcsi konvenció lefogja. amíg nem kell védenie magát. trágár szöveget. Hol van ez a határ? A legfontosabb pszichológiai könyvet idézném az életemből. és azt mondta: főorvos asszony. Ezzel pedig véget vetettünk ennek a szituációnak. minden jót kívánok. akkor . Addig. aztán visszazökkent a székébe. azt mondta nekem ez a havernőm: . hogy ez egy elmesélhetetlen történet? Egyszerűen nem lehet elmondani nyilvánosan. és nem sütöm el soha senkire. hogy kinyírja a gyerekemet és a feleségemet.mondtam neki. feltételezi. legközelebb már nyilvánosan fogja mondani.Popper Péter Belső erőforrásaink nyomában föl fog állni a belgyógyászati kollégiumon. s akkor megtörtént a nagy esemény. de van egy nagy baj! Én úrinő vagyok! Nem jön ki a számon ilyen ocsmány szöveg! .November 7-én már kaptam jutalmat. aki túljutott a konvencionális stíluson. Akkor ugyanis el kell sütnöm! Lehetek konformista. végre valami! Nem veszitek észre. Az én zseniális barátom ugyanis tudta.addig. Behívta a pasas. csak rengeteg polgári.Nagyon érdekes volt. . én leszek a miniszterhelyettes. rám meredt. azonnal hagyja el a szobámat! . hogy egy nő ilyen trágárul küldi el a fenébe a miniszterhelyettest! Miután végighallgattuk. hogy milyen csúnyát mondott neki a beosztottja? Legalább fölélénkülnének az emberek. és azt mondtam: miniszterhelyettes elvtárs. hogy a pisztolyomat a fiókban őrzöm. ez mind szép. hogy egy agresszív ember az agressziótól fél. Felugrott az íróasztala mögül. Ami rendben is van . Kiplingtől a Dzsungel könyvét amikor a vörös farkasok meg akarják támadni a szioni farkashadat.Felálltam.Ezt nem lehet cincogva mondani! És nézz a szemembe! -Jó! Egy hét után egészen jól mondta már.jelentettem ki. lehetek jó modorú. de ennek van egy határa. hogy az erő igenis benne van az emberben. Kinek az ereje mutatkozik meg ebben? Végül is a doktornő ereje. De csak addig van rendben! Rendben van.. Akkor úgy fog gondolkozni. Ha ugyanis ő agresszív. és a gyakorlatok alapján elmondta ezt a ronda. .Péter. hogy ha ez a kritikátlan orvosnő ilyet mond nekem négyszemközt.kérdeztem. amiről már csak az ő beszámolójából tudok. .. amíg nem jön valami terroristacsoport.És mit csinált a miniszterhelyettes? .Ne cincogj! . El is jött. hogy a másik ember is tud agreszszív lenni. és amikor a miniszterhelyettes megérezte benne az erőt. akkor lesunyta a fejét.Esténként eljössz hozzám.És. és ott fogja elmondani. semmi mástól. hogy ő ezt meg meri csinálni.? . Először nem ment valami jól a dolog. . Vagyis én azt mondom.Akkor gyakorolnunk kell .

Új házat is akkor lehet építeni a régi helyén. hogy tovább mehessen valami. Mert hiszen az emberre mi van rábízva? Saját maga. a pusztítás és a megújulás istene egyszerre. csak hova irányítsa? Mert ha nem irányítja semmi felé. ami azt mondja ki. az óriáskígyóhoz. Mindenki fél valakitől. aki ne félne valamitől vagy valakitől . Indokolt ilyen rettenetes válságpropaganda. hogy fantasztikus ereje van az embernek. Egy csoport mindig a legrosszabb intellektusú tagja felé fog elmozdulni. Ká azt mondja: Maugli. Az erő pedig megvan bennünk születésünktől kezdve. Már bocsánatot kérek. a gátlásokat kell feloldani bizonyos esetekben. Szabadságharc. mindenki fél valamitől. Nincs olyan ember. Akkor egyszer csak kiderül. mert a válság a történelem mozgásmódja. hogy kitől fél. ha azt romba döntik.csak meg kell találni. Hadd mondjak erre egy egyszerű példát. hogy egy embercsoport intellektuális teljesítménye mindig a csoport leggyengébb tagja felé hajlik el. hogy az indiai mítoszokban Síva a rombolás. hogy tanácsot kérjen tőle. hogy az emberi lelket a rossz mindig jobban vonzza. hány válságot éltünk át ezer év alatt? A kereszténység felvétele nem volt válság? Nem osztotta ketté az országot a pogánylázadás és a kereszténység? A török hódoltság . Meg kell találni. pon- . ahhoz erő kell. A gátakat. hogy a vadméhektől. ami most Magyarországon válságügyben zajlik. Mert ahhoz. mert a külvilágtól ezt a legtöbb esetben hiába várja. Ez így van emberi relációkban is. ami ma a médiában megjelenik? Ez nagyon felelőtlen játék ám az emberek tudatával! Kihasználása annak. amelynek egyetlen próbája van: hogy közel megyek a félelmem tárgyához. hogy valami megújuljon. Közel merek menni hozzá. hogy rájöjjek. Miután elmélyed. ha jól bánik vele. hogy védenie kell magát. nincs olyan ember. Ahhoz. Én azt. Mindig! Ezt hívják a szociológiában Le Bon-törvénynek. Ezért van. akiben ne lenne meg ez az energiatömeg. Ez borzasztó egyszerű dolog tulajdonképpen. egy indukált 219 203 hisztériának látom. mint a jó. akkor önmagát kezdi fölfalni. aztán a jobboldali nyilas időszak. Mindegy. és oda kell irányítani.most nem is beszélek a tatárjárásról . hogy Magyarországon körülbelül hatvan-hetven évenként berobban egy válság. mitől félnek a vörös kutyák. A saját élete. hogy egy esküdt ellenségemről van-e szó vagy csak az álmatlanságról. Ha az embert olyan helyzetbe kényszerítik.nem volt válság? Három részre szakadt az ország! A Rákóczi-szabadságharc nem volt válság? Derék magyar kurucok és derék magyar labancok gyilkolták egymást. Joga van magát megvédeni. aztán a sztálinizmus nem voltak válságok? Dehogynem! Egy történész kiszámította.Popper Péter Belső erőforrásaink nyomában Maugli elmegy Kához. és erre építi fel az egész védelmet. És fel is kell építenie a saját belső védelmi rendszerét. és minden rendben lesz. rájön. a réginek pusztulnia kell. Most hagyj engem egy kicsit elmélyedni. a réginek tönkre kell mennie. Bach-korszak nem volt válság? Az első világháború után a kommün.

ami arra jó. 203 . hogy ez a Jolán milyen rafináltan csalja meg a Jenőt. egyre szaporodnak Magyarországon . annyi kétségbeesést hoz létre. akkor a csoport eredménye a negyedik ideje lesz. Londonban egyszer annyira megharagudott rám egy kollégám. Nyilvánvalóan! Ezért nincs kollektív bölcsesség.mint a sztálinizmus ideje alatt . kecskeméti ebtenyésztők vagy Krisna-tudatúak. kollektív hülyeség van csak. hogy időről időre vannak elterjedt hisztériás hangulatok vagy ítélkezések. hogy nem a huszonöt neveli meg a kriminálist. akik védik magukat a többségi hatástól. Nézzék meg. és meghívnak egyegy érdekesebb embert beszélgetni.de szerencsére akkor sem egyetemesek. akik esténként néha összejönnek a baráti körükkel. Szóval kisközösségek alakulnak. amelyek eltartanak egy darabig .Popper Péter Belső erőforrásaink nyomában tosan úgy. de kisközösségek. mert tönkreteszi a többiek munkáját! És tönkre is teszi! Ha én elmondanám egy társaságban. rendes gyerekekből álló osztályba betesznek egy kriminálist. Szóval én azt gondolom.hogy le ne boruljak -. hogy a tudomány vagy a művészet továbblépjen. akkor 220 tízen ugranak rám. Nézzék meg a tudomány történetét. hogy hány tudományos felfedezés született kollektív bölcsességből és hány egyéni zsenialitásból. csak éppen. hogy erről meg minek beszélek? De ha azt mondom. Öt éven keresztül nyomják a pedagógusjelöltek fejébe a közösség nevelő erejét . hogy a döntés felelősségét elmossa. amikor egy huszonöt tagú. mesélj! Hát mire fognak reagálni? A negatívra. az egyrészt nagyon jó üzleti vállalkozás.a magánegyetemek.az a jövő perspektívája is. Az most mindegy. hogy csak na. akkor kigúvadt szemekkel néznének rám. mint egy bizottság! Igaza volt . ez a Jenő meg a Jolán micsoda boldog. de olyan buta.egy bizottság nagyon buta tud lenni. Nincs kollektív bölcsesség. hogy nem hagyják magukat lezülleszteni ettől a pániktól. mert az emberek erre érzékenyek.önmagunk megerősítése mellett . hogy gyerekek. mert annyi szorongást. a negyedik viszont lemarad. hogy mit tudsz. hogy ezek a kisközösségek esetleg megnőnek és a végén összeérnek. Tudják. mint ha egy tájékozódási terepversenyen egy csoportból hárman világrekordot futnak. mindig kiderül. és egyre több olyan családdal találkozom. hogy ezek szentendrei művészek. Valószínűleg . harmonikus házasságban élnek. másrészt rendkívül felelőtlen játék az emberek tudatával és érzelmi beilleszkedésével. Mindig azt fogják látni: egyéni zsenialitás kell ahhoz. akik elhatározzák. hogy ezt vigyék el innen. hanem a pedagógus kezd sikoltozni. hogy őrjöngő haragjában azt mondta nekem: te olyan buta vagy. Ha pedig a média kizárólag a negatívumot hangsúlyozza.

hogy az ember döntései és választásai nagyon bizonytalanok./ / Őszinteség. hazugság és titok a párkapcsolatban Történelem és kudarcok A párkapcsolat az emberiségnek a történelem folyamán egy megoldatlan problémája. Hogy mást ne mondjak. hogy ez egy kudarc. mert nagyon gyenge a biológiai fegyverzete. mondjuk egy farkashoz vagy egy medvéhez képest. Mindenesetre érdemes áttekinteni ennek az ügynek a hátterét. Ez már önmagában is mond valamit a párkapcsolatokról. ugyanis próbálkozások sora kíséri az emberi történelmet. Magyarországon a megkötött házasságoknak több mint a fele felbomlik néhány év múlva. láthatjuk. ásó-kapa-nagyharang. Ha objektíven nézzük a történelmi korszakokat. Halálos szerelemben csatlakozunk egymáshoz. három év múlva meg rá se bírunk nézni a másikra. Talán csak annyit mond. Az ember a kultúrák kezdetétől fogva csoportban élt. Csak a csoport 223 .

Bárki is volt. a nyitott házasságokkal. akkor nem volt probléma. a kapcsolatok mindenféle egyéb formájával is . ősi ösztönkésztetés. de mára már tisztázódott. mert bizonyos ezoterikus orientációjú vallástörténészek azt állítják. körülvéve női tanácsosokkal. a nők számára már kevésbé. Ne múljon el! Ez az állati viselkedésben is megvan. akik kormányozták a birodalmat. Jelentős társadalmi és politikai hatalom volt a kezükben. zümmögés. hogy mai ember. Aztán megpróbálkoztunk a matriarchátussal is. úgy gyengült a régi király. az erősebb. A nyitott házasságok. hazugság és titok a párkapcsolatban adott biztonságot az embernek. elgyengülve hevert a földön. Végül Napóleon intézkedései nyomán létrejött a patriarchális társadalom ismerjük a következményeit és gyengéit. és ilyen módon birtokolni is ezeket. Ha a jövevény erősebbnek bizonyult. hogy a birodalom élén egy női uralkodó állt. A dobolás és a zümmögés egyre erősödött. Azért hangsúlyozom. A rokokóban nagyszerű volt a nők helyzete jogi. Király pedig az lett. konzerválni bizonyos helyzeteket. elkezdtek halkan dobolni és zümmögni. amíg a szerelem meg nem jelent valamelyik tag életében. Megpróbálkoztak a kommunákkal. Akkor véget értek. Megszerezni bizonyos dolgokat.) Aztán kísérleteztek háremmel is. és látszott. mint a régi király. Ez egy nagyon ősi ösztönpár. Délutánra össze is gyűlt a nép a viadal színhelye körül . hogy az egy éve uralmon levő király volt a jobb. amit sokáig ugyan tagadtak a történészek.egyik se jött be igazán. ének mind hangosabb lett. és megölte. és ahogy ez a dobszó. hogy ez nagyobb varázslat lenne annál. a jövevény pedig bocsánatot kért tőle. Ez egy kollektív hatás volt. Amire már teljes erővel szólt. az emberi viselkedésben is.ennek feltétele csupán az volt. ő lett a király egy évre . (Varázslat? Nem hiszem. hogy meg kellett ölnie a régi királyt. aki egy bizonyos megszentelt napon elsőként lépte át Elea kapuit. hogy a pszichoanalitikusok sem fordítottak elég figyelmet. Akkor a körben ülő nők. A kérdés az. egyre inkább átalakult énekké. társadalmi és szexuális szempontból egyaránt. ami a férfiak számára elég kielégítőnek tűnt. Miért értek véget? Az emberben működik két olyan. Hajdan állítólag volt egy ősi korszak. hogy az ősi kultúra embere abban különbözött a modern társa225 . amelyekre lehet. ölükben egy kis dobbal. hogy létezett.Popper Péter Őszinteség. De sokszor előfordult.elsősorban persze nők és elkezdődött egy élet-halál küzdelem. hogy mit akar megszerezni. mit akar birtokolni egy mai ember. ennek keretében viszont mindenfajta kapcsolatformát kipróbált. Az eleai matriarchátus például úgy működött. a szexuális kommunák is csak addig maradtak fenn. amely az állatvilágban is érvényesül: a szerzés és a birtoklás ösztöne. a szabályozatlan nemi erkölcsök korszaka. hogy az új ember nem bír vele. ezt követte a szabályozott erkölcsöké. ha nagyon akarja. mint hogy a modern időkben egy igazán bele224 való nő bármelyik férfit impotenssé tudja tenni.

így alakultak ki a materiális filozófiák. az anyagira. Ennek következtében kialakult bennük egy olyan életszemlélet. amit ő úgy nevez. Ettől pedig megváltozik az emberi helyzetek értékelése. Nem akarom részletezni. hogy minden nép mitológiájában van egy olyan motívum. Hogy van lakása. Nagyon szép lakása legyen! De az se elég: kilátása is legyen! Az se elég! Saját háza legyen! És ez így megy tovább. Egyetlen példát hadd mondjak. hogy ez valóban így volt-e. csak utalnék arra. mert kell televízió is. ennivaló. akkor kialakul egy olyan kultúra. Hamvas Béla például arra hívja fel a figyelmet. aztán még jobb televízió. hazugság és titok a párkapcsolatban dalom tagjaitól. nem elmúló részére helyezték a hangsúlyt. van fedél a feje felett. és egy sor más dolog is. hogy az istenek alkonya: amikor a szellemi erők. hogy a materiális világ jelenségei múlandók. mint amikor a szülő elengedi a gyereke kezét. Nem tudom. A dolgok lényege a lelki. hogy volt szellemi látása. Amikor átváltott az emberiség erre a szemléletre. hogy ez a materiális orientáció a szerzés és a megőrzés ösztönét a tárgyi javakra irányítja. mindenesetre sok adat van arra vonatkozóan. neki vonat 227 . 224 hogy valaki az anyagi vagy a szellemi-lelki megjelenési formát tekinti a jelenségek lényegének. hogy az ősi kultúrák a dolgok szellemi. Ez volt az ősi nagy filozófiák álláspontja. olyan ez. amelyik csak a kellékekre figyel. hogy a testi. hogy most már menj egyedül . hogy családot alapít. hamar elenyésznek. vagyis látta a dolgok szellemi értelmét. rövid ideig léteznek. hogy a szerzés és birtoklás ösztöne materiális dolgokra irányul-e vagy lelki-szellemi dolgokra. hogy az élet kellékei. Meg kell osztania a feleségével és születendő gyerekeivel az életet. az istenek magára hagyják az embert. Másképpen nem tud megtanulni önállóan létezni és mozogni. lelki. Nincs ebben semmi rosszindulat.Popper Péter Őszinteség. a saját kontódra buksz el. Amikor azonban végre közeledett a házasságkötés időpontja. az nem elég gyors. egy olyan társadalom. azaz sötét kornak. De ha a hangsúly ezekre kerül át. aki nagyon fontos volt a számára. bizonyos éghajlatoknál fűtés. Ezt nevezik az indiai bölcseletben Kali jugánák. akkor megfordult a világképe. plazma televízió! Hiába jár lovon vagy szekéren. A történelmi fejlődés során azonban ennek a szellemi látásnak a képessége fokozatosan elveszett. szellemek nélküli kornak. Megértette: azzal. és a szellemi. istenek. nem lehet többé az egész élet az övé. Óriási különbség. az nem elég. Jákob nem ugrándozott örömében.ha elbuksz. hogy nemsokára az övé lesz a szerelme. ugyanis úgy látta. hanem depresszióba zuhant. ő maga pedig lassan elindul a halál felé. Kellékek szükségesek az élethez: lakás. hogy miért. mondja Hamvas. a szellemi a tárgyi világ mögött van . vagyis örök. amit úgy neveznek. a materiális megnyilvánulási forma a dolgok lényege. csupán sejthető háttér a káprázat. ugyanis ettől függ.ami pedig örök és elpusztíthatatlan. A Biblia szerint Jákob hosszú éveket szolgált Ráhelért.

Félreértés ne essék. minden milyen tartós!" Ha most én beugranék az apámnak. és viszont. Sose jut el egy olyan pontra. De a kellékek nélkül sem tud élni. csak kicsit sokáig tart. és úgy érzi. és nem fényesedett ki! A cipőm duplatalpú. művészeti alkotások. még. Apám azt mondta: „Nézd. Mire összehozza a legjobb autót. Ennek következtében az emberi kapcsolatok is elkezdenek megváltozni. ami sose telik meg. hanem elkezdek élni. tizenöt évig hordhatod. Péter. akkor rakéta!!! Állandóan cseréli a kellékeket. és egy vagy két szezonon keresztül divatos. az átsugárzik az érzelmi. ezen belül a párkapcsolatokra is. olyan jó minőségű. az es228 küvőmre csináltattam ezt az öltönyt. most már elég! Ez az egyik oka annak. akkor autó. hogy na. még. Létezik egy ilyen kölcsönhatás. mert ami a materiális világban történik. tehát mindazt. ebből már az unokáim is jól meg fognak élni. Egyetlen példát hadd mondjak: apám generációja számára a minőség a tartósságot jelentette. tehát megfizethető. Egy régebbi generáció számára az volt a jó kapcsolat. hát elájulna. Mindig kell egy még jobb autó. ami halálig tartott.Popper Péter Őszinteség. és hazatérve azt mondanám a feleségemnek. a legjobb telket. A modern társadalomban az emberek többsége az élet kellékeinek a megszerzésére fordítja minden energiáját. hogy elég volt. angol szövet. ezt nem szamárkodásnak vagy szellemeskedésnek szánom! Egy középkori vagy a mi modern életün229 . amely úgy szól. tetszetős. most már elég pénzem van. hogy no. elviszi az infarktus. most már nem szerzek több kelléket. rosszban. hazugság és titok a párkapcsolatban kell! Ha a vonat se elég gyors. így is adta össze a férjet és a feleséget az egyház: együtt legyetek jóban. amíg a halál el nem választ titeket. de legalábbis megöregszik. egyszóval a legértékesebb dolgok megszerzése és birtoklása nélkül. nem múlhat el az élete a legjobb technikai és háztartási felszerelések.egy repedést nem látsz sehol! A bútorok még a nagymama stafírungjából valók! Nézd. Meddig voltak együtt? Valóban sokáig. Élni már nem marad ideje. mert ez a danaidák korsója. cipők. vettem neked egy cipőt. Soha nem jut el odáig. hogy megszerezhető. szellemi életre is. ennek a morálisan igen tekintélyes embernek az egyik naplóbejegyzését. ami kell még. hogy a házasság nagyon jó dolog. és a következő generációnak valószínűleg nem is kellenének. akkor repülőgép. hogy Kati. Ki a fene akar tizenöt éven keresztül ugyanabban a cipőben. És ezzel elmegy az élete. ha pedig az se. a legjobb házat. kézzel varrott. Nem jut el egy milliárdos se arra a szintre. leesne a székről! Akar ő tizenöt évig ugyanabban a cipőben járni? Dehogy akar! Számára a minőség azt jelenti. és már nem tud élni vele. Gyakran idézem Eötvös Józsefnek. ha az se. hogy a minőségnek ez a megváltozása áttevődött az emberi kapcsolatokra. ruhák. borjúbőr . húsz éve hordom. hogy a maximális anyagi jólét sem hoz boldogságot. a külföldi utazásokat. Az a gyanúm. ruhában járni?! Ma már a bútorok sem generációk számára készülnek.

Ez különösen nehéz kérdés a párkapcsolatokban. az teljesen más kérdés.Popper Péter Őszinteség. Az ember ilyenkor gyakorlatilag behelyettesíthető . ha éppen van mellette valaki. De sokan inkább gyilkos háborút folytatnak egykori házastársuk ellen. intelligens úr jött el hozzám. az erotikus feszültség kiég idővel. a tatárral. én nagyon szeretem a feleségemet. De harmincöt éve vagyok házas. a jövedelem. doktor úr. a gyengédség hiányába. vagy a házasság. Azt szoktuk mondani.ha jön egy újabb kap- .Mondja. nem az embert. Amíg a nő bele nem halt valamelyik gyereke szülésébe. hogy egy orvosnő így gondolkozik! Pedig egy nagyon fontos dologra tapintott rá. a lakás. hogy amikor hajdan ifjan beléptem a klinikára. és azt gondolom. mit tudom én! . Amíg a pestisjárvány el nem vitte valamelyiküket vagy mindkettejüket. hogy az egykori szerelem szeretetté alakul át. nagyon szeretem a gyerekeimet! Nem tudnék nélkülük élni. Igen ám. mint például. Mit tegyek?" A kapcsolat ellaposodik. hogy nemcsak a gyerek. és azt mondta: „Nézze. Mit csináljon? Ez egy valódi és teljesen jogos kérdés.Hát. hogy nem szeretik őket eléggé! El szoktam mesélni. az osztrákkal vagy a némettel vívott harcban. 224 230 Pszichológusként három évtizeden át szembesültem a különböző konvencionális hazugságokkal. Ha valakinek az ember a fontos. de a felnőtt is belebetegszik a szeretethiányba. Ez igaz? Tényleg? Hát a gyerekek pszichés bajainak az az elsődleges oka. egy orvosnő végigvitt a patológiás újszülött osztályon. Ez pedig azért nem volt olyan rettenetesen hosszú idő! Az életre szóló házasság akkoriban még nem azt jelentette. Biztos van ilyen is.A többségüknek cirókahiánya van. maga szerint mi a baja ezeknek a gyerekeknek? . Ha megsimogatom a feleségemet. mert az ember úgy is lehet egyedül. olyan. Nagyon sokan ugyanis a helyzetet akarják megőrizni. a válás. hogy két embernek ötven-hatvan évig együtt kell élnie! Mára az élet biztonságosabbá és egészségesebbé vált. hogy mi a fontos neki: az adott ember vagy a helyzet. ő mégis kötődni és ragaszkodni akar. hogy minden anya szereti a gyerekét. így nyitva áll a lehetőség. s mivel nagyon nehéz rá felelni. és azt kérdezte tőlem: . hazugság és titok a párkapcsolatban ket megelőző férfi-női kapcsolat meddig tartott? Mondjuk. általában frázisokkal intézzük el. az emberek tovább élnek. Mindenkinek tisztáznia kellene magában. hogy legyen mellette valaki. abba betegszenek bele! Az állam leesett. mintha magamat simogatnám. a gyerekek elhelyezése és a vagyonmegosztás kapcsán. de ez egy teljesen új helyzetet teremtett! Egyszer egy nagyon rokonszenves. A pszichoterápiás esetek nagy része cirókahiányos. hogy hosszabb ideig maradjanak együtt. mint ha mondjuk az. amíg a pasas el nem esett a törökkel.

és eddig nem tűnt fel neki. De most észreveszi. A házaspárt.Doktor. akkor sem mindig az ő érdekei érvényesülnek. hogy egy tisztességes. a gyerek az örök ürügy és kifogás. ami állítólag megváltoztatta az európai kultúra viszonyát a női-férfi kapcsolatokhoz. ahol rengeteg emberrel ismerkedik meg. akkor az első rendeletem az lenne. aki a későbbi szerelme lesz.kivéve. és elébe megy a feleségének. hazugság és titok a párkapcsolatban csolat. hogy csonka családban elzüllik a gyerek. a világhírű filozófus esztéta előadásaira. csakhogy a történet nagyon 224 232 sokszor nem róla szól. és úgy dönt. Lukács egyszer azt a feladatot adta nekünk. én azért nem megyek férjhez/nősülök meg újra. Sajnos.Doktor. szőrös füle van. konfliktus.Doktor. (Már halálra vannak ijesztve a nők. köztük Vronszkijjal is. hogy minden házasság öt évre szól. de ő megmutatta nekünk. . mint az a finoman vagy durván cizellált családi pokol. Öt év múlva spontán megszűnik . és elkezdi zavarni. hogy teljes legyen a család. így kezdődik egy szerelem Tolsztojnál. mert ha én lennék a miniszterelnök Magyarországon. Illúziók és a valóság Egyetemista koromban jártam Lukács György. érzelmileg kiegyensúlyozott válás jobb a gyerekek számára is. Persze nem találtuk meg. Mert a család. Éjfél után megy haza . nincs olyan mázlija a társadalomnak. de Annát biztatja. hogy folytatni kívánják.a férj meghallja a kocsi kerekének csikorgását. hogy ne legyen csonka a család. ha bejelentik az önkormányzatnál. hogy én kerüljek hatalomra. És a gyerekek?! Hosszú pszichológiai praxisom alapján talán levonhatom azt a következtetést. Húsz éve nézi. hogy inkább otthon marad dolgozni. hogy ránézett Vronszkijra. hogy nyugodtan menjen el. és mintha villámcsapás futott volna rajta végig. én azért nem válok el. Anna Kareninát és férjét meghívják egy partira. keressük meg. hogy Kareninnak milyen nagy. akinek ugyanazok az érzelmek szólnak. én csak azért válok el. nem úgy. és ha igen. Egy-egy ilyen epizód nagyon megkérdőjelezi ám az együttélések őszinteségét! . ronda. Anna ránéz.és gyűlölettömeg. hogy ne legyen a gyereknek mostohája! . amiben élnek. és érezze jól magát. és az jut eszébe. holott ez egészen egyszerűen nem igaz!) .Doktor. Anna el is megy a mulatságra.Popper Péter Őszinteség. A férjnek sok munkája van. hogy a férjem durvaságának ne legyen kitéve a gyerek! . hogyan kezdődik el Tolsztoj Anna Kareninájaban az a nagy szerelem. de minden csak a gyerek miatt történik! A legjobb ürügy a gyerek. akkor egyszerűen megváltozik a személy. én azért megyek férjhez/nősülök meg újra.

hogy amikor az egykori nagy szerelmesek későbbi házassági problémáikkal pszichológushoz mennek. Don Jüan számára. az ÉN díszeimet. .Popper Péter Őszinteség. és ha csak néhány órára vagy napra is. aki a férfira haragszik. A szerelem ugyanis egy részről szenvedély. kiderül: fogalmuk sincs. Rutinszerűen rákérdeztem a házasságára is. mondta a pasas. mennyire nagyszerű! Hiszen még azt a tehertételt is kibírja a kapcsolat. Épp ebből derül ki. El kell válnunk! A helyzet ugyanaz maradt. Az önzésnek tehát a legnagyobb szenvedély közepette is óriási szerepe van. Casanova tehát az a típus.kérdeztem. Ő került fölébe. hazugság és titok a párkapcsolatban Nem véletlen. amelyben Don Jüan és Casanova különbözőségét elemzi. hogy rád raktam a díszeimet. Benne átértékelődött. nagyon nagy baj. szép üzenetében azt mondja. de őszintén bele tud szeretni. Két hónap múlva azonban az derült ki. hogy már három éve nem élnek szexuális életet a feleségével. Legyőzte a csajt. aki még a legkoszosabb lábú cselédlányra is rávetít valami gyönyörű fantáziát. Most már egy senki vagy. más részről nagy színjáték is. amilyennek elképzelte. Két világhírű nőcsábász. Az nagyon jó. tudomásul vettem. Fél év múlva viszont ezzel jött el hozzám: .Ne haragudjon. hogy a nő mégse olyan. Utálja a nőket. Azt gondolom. kivel él együtt. Szemben Casanovával. Pszichoterapeutaként számtalanszor döbbentem meg azon. Eljött a rendelésemre egyszer egy férfi munkahelyi problémák miatt. Rengeteg ilyen nő is van. így élte meg. Gondoljanak csak Adyra. Don Jüan nőgyűlölő. hogy ilyen szépnek és vonzónak őt senki sem fogja látni az életben.válaszolta. és miután kiderül. Tehát a kapcsolat számára annak az eszköze. ha lefektet egy nőt. amiért az nem 224 234 olyan. de visszaveszem őket tőled. hogy a feleségemmel nem élünk szexuális életet! .Doktor. aki Lédából egy istennőt csinál. . Stefan Zweignek van egy nagyszerű írása. mert megérzi. ki a partnere. az egyfajta győzelem. alapvetően eltérő motivációkkal. akkor rá haragszik. hát milyen házasság az enyém? Semmilyen házasság! A feleségem nem fogad el engem szexuális partnernek. szétpukkadt egy hazugság. mint a ma divatos szerelmi házasságok.Nagyszerű is. majd Elbocsátó. Rendben. hogy a nők iránt érzett dühe és boszszúja kielégülést nyerjen. kivel élnek együtt. Egy szerelemben az ember az összes vágyát meg fantáziáját rá vetíti a másikra. mert a róla alkotott képbe belekeverednek a saját fantáziái. csak ő élte meg másképpen. hogy a régebbi generációk közvetítők meg szülők által összeboronált érdekházasságai sokkal tartósabbak voltak. de nem azt mondta. hogy nagyszerű a házassága? . hogy az ember nem tudja igazán. Ez persze megmozgatja a nőt is. dühös rájuk. fél tőlük. elképzelései is. Egyszerűen nem tudják. és sokszor a saját fantáziáiba szeret bele. A kér- . aki a saját fantáziájába szeret bele.

Judit azonban nem tanul belőle. a férjért. Mert egy másik ember nem arra való. Azt a biztonságos szerepet választják. Judit kéri a hatodik ajtó kulcsát is.. Egy tavat lát. hogy miért. és a beszélgetés hevében egyszer csak így szólt a haverja: „Milán. talán hamarabb megsejtik. hogy valami hiba van. Mire a mama végtelen szomorúsággal a hangjában kérdezi: a másik nem tetszik? Kész a mártírium. és lát hét bezárt ajtót. hogy ha felnőtt nő leszek. Régi mesterem. Őszinteség és hazugság Tanár úr. Füst Milán fiatalkori visszaemlékezéseiben ír egy epizódról. ami mögül előjönnek az egykori szerelmei. Ezt pedig gyakran úgy korrigálják. sötétebb lesz a vár megint. Judit. Kékszakállú kinyitja az elsőt. másnap fel is veszi az egyiket. és közben arra gondolok. hogy áldozatos anyákká válnak. Csak tudják. A nyitó történet arról szól. össze fogunk házasodni. hogy nyissa ki őket. és világosabb lesz a várban. amit A kékszakállú herceg várában olyan zseniálisan írt meg Balázs Béla. Igen ám. ami lényeges. amiket elsírtam életemben . a negyediket. mondja nekem két egyetemi hallgató.válaszolja a kékszakállú. de amint kinyitja a hatodik ajtót. ha akarod. hogy valaki az élete összes titkát és összes terhét rátegye. kinyitja a másodikat. mondom. szeretjük egymást. még világosabb lesz. hogy nem fog sokáig tartani a ti kapcsolatotok. és kinyittatja azt is. hogy a nők mennyire kitűnő technikával képesek a saját érzelmi bizonytalanságukat mártíriummá változtatni. amikor a legjobb barátjával szenvedélyesen kísérgették egymást egyik kaputól a másikig. kinyitja a harmadikat. hogy feláldozták az életüket a gyerekekért. a kékszakállú új szerelmese.Popper Péter Őszinteség. hogy egyben maradjon a család.Ne akard megtudni.? Amerikában megjelent egy nagy sikerű könyv arról. és úgy jön le reggelizni. Kérdezi. . nagy kérdés. most még őszintébb leszek hozzád!" Füst Milán azonban gyorsan megelőzte: „Inkább ne!" Valamit megérzett abból a problémából. A nők általában érzékenyebbek. hogy például egy serdülő lány számára vonzó modell-e ez? Hiszen nyilván felmerül majd benne. hogy valaki mennyi illúzióval. azért. komor várában megjelenik Judit. mi ez? Könnyek.ragyog a fényben a vár. Kéri a kékszakállút. mennyi hamis fantáziával terheli meg a kapcsolatát. . hogy a mama vesz a felnőtt fia születésnapjára két gyönyörű inget. Kékszakállú kinyitja a hetedik ajtót. ám azt mondja a kékszakállú: a hatodik ajtót már ne akard kinyitni! De Judit erőszakos. az ötödiket . és nekünk soha nem lesz titkunk egymás előtt! Mi mindent elmondunk egy224 236 SS másnak! Gratulálok. nekem is le kell mondanom mindenről. A srác nagyon örül.. Ez pedig borzasztó teher az emberi kapcsolatokon és a családon. hazugság és titok a párkapcsolatban dés tehát az. erőszakos: a hetedik ajtót kérem! Nem! De! És kierőszakolja. A kékszakállú herceg sötét.

nagy szerelemnek? És a vár visszasötétül. Úgysem tud vele mit kezdeni. azt mondta egyszer valakiről. hogy a másikra zúdítjuk a számunkra megoldhatatlan problémákat.kicsit maga elé. hogy nem kell mindent elmondani egy másik embernek. ha látom az apámat. akiben pedig addig erősen hittem. nem véd meg az anyám. ha észrevette. Ő azt hitte. amíg engem látsz! Igen ám. de boldog mosollyal az ajkán -. Nem érdemes tehát a kapcsolatainkat azzal terhelni. nem hazugság! Egy ember szuverenitásának integráns része a döntés. annyi titka volt! Én azt gondolom. mert addig úgy 224 238 gondolta. amilyen volt. és mit nem. magamra utalva. hogy egy embernek joga van bizonyos dolgokat megőrizni magának? Ez nem szeretetlenség. de nincs benne semmi tragikum. hogy lehet valaki nagyon kedves és helyes. a gyerekem. Nem véd meg az apám. hogy legyen az életének olyan területe. Füst Milán. mert nagyon vallásos család voltunk. hogy mindent tudtak egymásról. hogy ez egy nagyon rokonszenves ember. akkor is joga van a másiknak ahhoz. és Juditot besorolja a kékszakállú a múltjának női közé. A háború alatt tizenegy éves kisfiúként elvesztem az ostromlott Budapesten. Akkor Judit megdöbben. hogy félhetek én akkor is. Apám mindig azt mondta. őriz az emlékezetében. Nincs abban valami ősi bölcsesség. Ez nem bűn. Élete utolsó perceiben azt mondja a mama . hogy még annyi titkom van! Ezen Szabó Magda borzasztóan megrendül.és titka volt előtte? Annyi titka volt előtte?! Igen.Popper Péter Őszinteség. és miközben mindenfelé keveregtem. Erre egyébként később is bőven volt alkalmam rájönni. de apámat a szemem előtt verték össze a géppuskás nyilas suhancok a Nyugati pályaudvarnál. és egyedül hal meg. Egyedül vagyok. egy gyerek. Lehet a férjem. hogy nem véd meg engem senki. ha nincs semmi titka. Hát mit kezdjek én egy tragikum nélküli emberrel? Jómagam ezt úgy módosítottam. miért ne élnének az ember emlékezetében? Az elmúlt szerelmeket muszáj megmutatni a legújabb nőnek? Akár a végső. akit az imént idéztem. hogy élnek. Akkor megértettem. hogy mit oszt meg a másikkal. Az ember ugyanis élete fontos helyzeteiben mindig egyedül van. mit kezdjek én egy titok nélküli emberrel? Szabó Magda Okút című regényében van egy szomorú fejezet az édesanyja haláláról. megint olyan komor lesz. . a lányának. amit nem oszt meg velem. Hát. hogy szorongok: ne félj. Úgysem tud ezekben segíteni. a feleségem. hazugság és titok a párkapcsolatban akiket őriz a szívében. Senki sem tud belépni az én fájdalmamba és félelmembe. megértettem. hogy az anyja és őközötte olyan viszony volt. itt élnek! Hát. egyszerűen a szuverenitásnak egy szintje. Egyedül születik. lehet köztünk a legnagyobb barátság. hogy az életünk minden megoldatlanságát és terhét az ő vállára rakjuk. Nem arra való egy társ. amit tisztelni kell. hogy a mamája egy nyitott könyv . de nem véd meg az Isten sem.

Aljasság meghagyni valakit abban az illúzióban. összezavarodott.Miért utálsz. hogy mindennek van megoldása! Azt is fontosnak tartom elmondani. Nincs minden helyzetnek megoldása. ahol megtetszik neki egy hegyes keblű pincérnő. hogy az igazság kimondásával rombolni is lehet. Nem kell mindent kipofázni. Jól. Én viszont úgy gondolkozom. féltékeny. 241 . János? . Ezt nem szabad elhallgatni.így nem szabad átverni egy embert. Gondolom. kínlódik. és miről kell hallgatnia. hogy nem szabad rombolásra fölhasználni az igazságot. hazudjak?! Nem ezt akarja. Lefekszik vele. hogy a másik embernek kínt okozzunk. Minek mondja el a nyavalyás? Mert nem bírja egyedül elviselni életének terheit. mit kell elmondania. hogy mérlegelje. hogy az életben tragédiák vannak. és irgalomra van szükség. Ne higgyék el se a pszichológusoknak. hogy minden problémának van megoldása. holott már valaki más az . rosszul. hanem azt. ti. Ezzel szemben viszont gazemberségnek tartom. Ugyanis azt tanítjátok. amelyeket legfeljebb elvisel az ember. Vannak helyzetek. amelyek alatt meggörnyednek. Mert ti úgy gondolkoztok. a mélyen vallásos katolikus költővel. hogy legyenek olyan dolgok is az életükben. pszi-vel kezdődő foglalkozásúakat! . ezt miért kell közölni? Mit kezdhet ezzel Róza? Szenved. ha megváltozott valami kettejük érzelmi viszonyában. Ahogy idősödtem. itt már fölkapják az emberek a fejüket. Úgyse tud vele mit kezdeni. hogy ahhoz tarthassa magát. Emiatt az emberek úgy gondolják. majd hazajön Pestre. ha valaki arról hallgat. megalázott. és amikről hallgatnak. vagy valahogy megőrzi önmaga épségét . és rá akarja lőcsölni legalább a felét Róza vállára. hogy az életben problémák vannak. itt szüksége van az embernek az eszére. Akármennyire fáj. tönkrement kapcsolataikat. csak ők olyan hülyék. hogy az érzelmei szerint reagáljon. én nagyot vétettem ellened. meg kell adni a lehetőséget a partnernek tisztességből. hogy Pilinszkynek van igaza. egyre inkább rájöttem. hogy nem tudják megoldani az összetört. Pilinszky azt mondta: . pszichológusok és pszichiáterek.Mert olyan terheket tesztek az emberekre.Utállak titeket. hogy most mit akar a Popper. hogy én vagyok az ő nagy szerelme. Én viszont azt gondolom. hogy beleszeretett valakibe. és ne hamis illúziók szerint. tönkremegy bele. megcsaltalak valakivel Madridban/7 Tessék nekem megmondani. és a partnernek joga van tudni. és azt 224 mondja: „Róza. amelyek csak önökre tartoznak. Úgyhogy azt gondolom. mert ez lényeges.Popper Péter Őszinteség. hazugság és titok a párkapcsolatban Volt egyszer egy fontos beszélgetésem Pilinszky Jánossal. Nem szabad arra felhasználni. se a pszichiátereknek. és megoldásokra van szükség. Például férjuram elmegy Madridba egy kongresszusra. El is lehet pusztítani a másik embert.de megoldás nincs.

ha már nincsenek úton. Nekem például nagyon sokáig az volt a véleményem. Ez nagyon zűrzavaros ügy. hol és mikor születtem. Egy Bangalor nevű városban éltem. hogy végül is borítékba tettem egy papírt. hogy közted és Nünüke között van valami! Ha lebuktunk. szimmetrikus kapcsolatban kell élnie. ezért kell neki egy társ. hogy férfi vagyok. mint önzés. Ezt nem tudtam magamról. ha összetévesztjük azt. és ne legyen alávetett senki. Akadnak szép számmal olyan férfiak és nők is. egyenrangú partnert nem tűrök meg magam mellett. Egyenrangú partnerekhez csatlakozom. nemcsak a jelenre. Hát. azt hittem. Ha azt mondja egy napon. mert ennyi volt a tarifája. amilyenek lenni szeretnénk. Csakhogy az ember rettenetesen fél egyedül maradni. lelepleztek minket. Ez volt az ideálom. hogy hiába a kiegyenlített férfi-női kapcsolat az ideálom. amit lefordítottak nekem angolra. Ha nem tart halálig. Pedig sokszor érdemes keményebben is feltenni azt a kérdést. egy életszövetséges. és ahogy kezdtem. akkor mikor ér véget? Erre csak azt tudom felelni. rombolnak. ne uralkodjon. vagyis hogy korábban hány nővel. és elküldtem neki. mert ezek azok a helyzetek. de hiba. de utána módszeresen tönkreteszem a kapcsolatokat. de annyit duruzsoltak 242 nekem erről a pasasról. hogy ne legyen magányos. Aztán az élet elsodort. Éppen ezért sok kapcsolatváltás lesz az életemben. Nem találtuk meg ennek az útját. most mit mondjak? Az ember sok ideált megfogalmaz magában. hány férfival volt dolguk. hogy a párkapcsolatban ne sérüljön meg senki. amikor nem szabad hazudni. hogy tényleg az egyenrangú. hogy két embernek egyenrangú. hogy a közeli Majszulban van egy fantasztikus asztrológus. hogy Jóska. hogy én legyek fölényben. kiegyensúlyozott kapcsolatokat szeretem. önmagunk tehermentesítésének szándéka a cselekedeteink vagy a viselkedésünk miatt. hogy mikor ér véget egy kapcsolat. Ameddig valahonnét valahova tartanak. Beletettem hatvan rúpiát. az emberiség máig tartó történetében nem sikerült megoldani. Benne marad akár halott kapcsolatokban is. ne legyen megalázva senki. és egy jó időt Indiában töltöttem. Különböző okok miatt én nem hittem az asztrológiában. én tudom. hazugság és titok a párkapcsolatban Van még egy eset. ahol rombolóvá válik az őszintétlenség. és nem szabad hallgatni: ha a partner rájön valamire. és hallottam. ráírtam. akkor vállalni kell a tetteinket. akik élvezettel mesélik a párjuknak a múltjukat. Véget pedig akkor ér. hogy ez jó? Ezt mindenképpen a másik orrára kell kötni? Mert hát a múltra is lehet féltékeny az ember. azzal. nincs mögöttük más. ha már mókuskerékben 224 242 . de ez egy önismereti tévedés volt. hogy egy kapcsolat addig él. amíg úton vannak. hogy csak ártanak. mert nem tudok lemondani arról. Biztos.Popper Péter Őszinteség. Egy idő után meg is jött a válasz helyi nyelven. meg azt. amilyenek tényleg vagyunk. Többek között azt írta rólam az asztrológus. látjuk. Ha nagyon megnézzük ezeket az úgynevezett vallomásokat.

Nem jó. hogy a másik a világon van. de ez egyéni helyzet. felborul. mire hogyan reagál a másik. Megöli. Néha beáll egy tragikus helyzet. hogy két ember életstílusának közel kell lennie egymáshoz. Rengeteg variáció van.. hogy a nyomor nem öli meg a szerelmet. Sajnos. hogy egymást is szeressék. de testileg nem passzolnak össze. ujját felemelve a nyomaték kedvéért -. hogy a szimpátiák. és mindenki pontosan tudja. Fiatal pszichológusoknak szoktam mondani. Külső lehetőség ugyanis mindig rengeteg van. akkor az asztal döcögni kezd. míg a másik allergiás a macskaszőrre. vagy valahol az együttélés évei alatt szétváltak az útjaink? Vagy valami meghibásodott a kapcsolatban? Ilyen is van. „Péter. az erotikus vonzalmak miből fakadnak. hogyha ez bekövetkezik. külföldön élek. gyerekek! El ne felejtsétek! Mert olyan csak az olvasókönyvekben van. és van. hogy vigyázzatok. és tulajdonképpen nem akarnak egymástól semmit. Én azt gondolom. a szeretet ezt jelenti: hogy a másik létezése öröm a számomra. Úgyhogy azt gondolom. majd összetörik. és azt mondta. állást változtatok. egy este felhívott a professzor. szeretőket tartok. még a legjobb pszichológus sem tudja megmondani. Pedig a dolog valószínűleg e nélkül nem fog menni. lakást változtatok. A férfi-nő kapcsolat tehát egy négylábú asztal. fel kell tenni a kérdést. elválok. ezeket csak konstatálja az ember. a másik viszont síelni szeret. 244 A harmadik láb: szexuálisan is stimmeljenek. ha az egyik imádja a macskákat. amikor lépni kell. ha az egyik a meleg tengerekhez vonzódik. Együtt maradok. hogy a házasság egy gazdasági kapcsolat is. Füst Milán mindig azt mondta. ha már csak ismétlik önmagukat. A második láb. ami nagyon fontos dologról szól! Találkozik egy férfi és egy nő. Az kell. amikor érdemes harcolni egy kapcsolatért.Popper Péter Őszinteség. ha a konfliktusaikban már végszavaik vannak. Én azt gondolom. hogy két ember érzelmileg erősen kötődik egymáshoz. az antipátiák. csak örülnek. hogy hasonlóképpen szeressenek élni.mondta Milán bácsi. akkor a kapcsolat meghalt. Persze lehet élni egy halott kapcsolatban is . Amikor adjunktus voltam az egyetemen. mindig az ember belső lehetőségére figyeljetek! Mert ha mond224 244 . Az első láb.de minek? Mert ez egyben el is zárja a lehetőséget mindenféle újrakezdés elől. Nézd meg!" A professzor nagyon okosat mondott szerintem. hogy van-e még dolgunk együtt? Ugyanoda tartunk. most láttam egy filmet. De nem ez az érdekes. hogy a férfi-nő kapcsolat egy négylábú asztal. és ha bármelyik lábbal baj van. Anélkül nem megy! Ez viszont egy érdekes dolog. Külső és belső lehetőségek Van. hazugság és titok a párkapcsolatban vannak. És a negyedik lába az asztalnak .. no és a belső lehetőségek függvénye.

hogy a férje leüljön a haverjaival sörözni. Minden ember feletti emberi hatalom illegális ebből a szempontból. hazugság és titok a párkapcsolatban juk. WC a folyosón. valaki nagyon öreg fejjel elmegy pszichoterápiára. Volt például a praxisomban egy család. hogy a nagypapa egy egyszobás lukban tartózkodik. ha nem tűri el egy nő. És te ezt a kis örömet is irigyled tőle?" Úgy elszégyelltem magam! Ez egy nagyon kemény válasz volt. akkor épp a pszichoterápia fogja belelökni egy időskori depresszióba. hogy nem lehet nélkülem örömöd. hogy végre. a Jóisten elfelejtette beleírni az emberek szívébe. Egy időben asszisztense voltam Pethő Andrásnak. El kell tudni viselni. és azt látta. hanem a lelki vagy bármilyen másfajta kényszer is. hogy a másiknak lehet öröme rajtam kívül is? Ez egy ne246 héz kérdés. és boldogan vigyorog. konfrontálódik élete elintézetlenségeivel. aki hetvenkilenc éves korában megnősült. hogy „Doktor úr. és már nem tud korrigálni. Ez ugyanis nem az életkortól. végre szabad ember! De volt olyan nagypapa is.talán joggal. 224 246 . vagy nem tűri el egy férfi. Vajon. egy kapcsolat nem jelenthet megkötözöttséget. de boldog ember. Hetvenkilenc éves volt. Szabadon kell hagyni a másik embert. A felesége utánament. Tessék csak a Bibliára gondolni: Isten hatalmat ad az embernek az állatok felett. És nem csak szexuális értelemben. Nemcsak a rabszolgaság. ez a nő ötven év múlva halott. bilincsbe verést. A tulajdonként kezelt ember előbb-utóbb fellázad. Ha valaki rabságnak érez egy kapcsolatot. de a másik ember felett nem! Ember felett csak az Istennek van hatalma a Biblia szerint. Emlékszem. hogy az ember nem tulajdon. Szabadság és rabság Sajnos.Popper Péter Őszinteség. nincs befűtve. azt tényleg nem lehet elviselni. mert az nélküle történik. hanem az embertől függ. a később világhírűvé vált mozgásterapeutának. Kompromisszumot persze lehet kötni. mert a birtoklásnak nagyon gyakran az a megjelenési formája. hogy ő nem az én tulajdonom. Mire van valakinek belső lehetősége? Ez egy nagyon fontos kérdés például újrakezdésnél. Jaj. és otthagyva csapotpapot. az sosem vezet jóra. hogy nagyon féltékeny vagyok a barátnőmre . a nagypapa pedig a dunyha alatt vacog. és azt mondta: „Péter. ezzel az utolsó házasságommal elrontottam az életem!". hogy a felesége a barátnőjével elutazzon Hévízre. A főorvos rám nézett. utána pedig azt mondta nekem. Szóval. egyszer arra panaszkodtam neki. elment egy könnyűvérű csajjal. mert ott nincs a szeme előtt. hogy csak ekkor rontotta el az életét! Mások korábban szokták. hanem egy másik szuverén lény. ahol a nagypapa jóval hetven felett gondolt egyet. csak abból egy nagyon rossz együttélés lesz. megadom-e azt a szabadságot egy kapcsolatban.

Popper Péter

Elnézést kérek, hogy ilyen intim titokkal zárom ezt a fejezetet, de fiatalkoromban, amikor már rendesen meg voltam fertőzve pszichológiával és pszichoanalízissel, nagyon odafigyeltem a szótévesztésekre. Egyszer tetszett nekem egy lány, aki viszonozta is a közeledésemet, de egy alkalommal véletlenül azt mondta: „Alig várom, hogy ölelő karmaimba zárjalak/' Úgy spricceltem el, mint a sicc! Mert ebben már benne van a rabság fenyegetése. Abból pedig én nem kérek.

Boldogság - a frázisok fojtogatásában

V an egy kedves filmem, nyilván sokan ismerik: Fellinitől a Nyolc és fél. Egy rendező nagy alkotói kríziséről szól. A film számomra legemlékezetesebb jelenetében ez a talajvesztett és végtelenül elkeseredett művész odaroskad egy szerzetes lábához, és így szól: Atyám, nem vagyok boldog! A szerzetes őszinte érdeklődéssel néz fel a breviáriumából: Hol olvastad te azt, édes fiam, hogy boldognak kell lenned? Ez egy nagyon nagy kérdés! Mintha az egyik csúcsa lenne ennek a filmnek, a mondanivalójának az esszenciája. Átrohanjuk az életünket, boldogságot keresve, kutatva, mintha lenne valami ilyen a sors könyvében, hogy boldognak kell lennünk... Azt a kérdést, amit a szerzetes feltett, mindannyian feltehetjük saját magunknak is: honnét vesszük ezt a boldogságigényt, mi mozgat bennünket, és egyáltalán tudjuk-e, hogy mit keresünk? 248 173

Popper Péter

Boldogság - a frázisok fojtogatásában

Mi az, hogy boldogság? Egy biztos: semmiképpen sem valamiféle tartós állapot. A boldogság extázis, egy fölszikrázó pillanat az ember életében, és ezek a fölszikrázó pillanatok nagyon hamar kihunynak. Ha éltek háborús időkben vagy láttak háborús filmeket, ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor föllőnek egy rakétát, és az egy pillanatra bevilágítja a tájat, aztán kialszik, és megint sötét lesz. A boldogság pillanatai is bevilágítják az ember életét egy nagyon rövid időre. Az elégedettség lehet tartós állapot - a boldogság nem. Volt nekem egyszer egy páciensem, egy kicsit lökött ember, aki állandóan azzal a fantáziával nyúzott, hogy mi lenne, ha egy orgazmus vagy ejakuláció egy évig tartana. Isten őrizzen meg még a gondolattól is! Persze, lehet, hogy misztikus értelemben elképzelhető egy ilyen állandó boldog állapot, de itt a földi világban azt gondolom, hogy nem. Ellenben ez a kérdés bevezet egy olyan problématerületre, hogy az ember kétségbeesetten hajszol bizonyos életérzéseket, abban a hamis tudatban, hogy azok elérhetők. Hogy egy kicsit elszakadjak a boldogságtól, ilyen hajszolását látom manapság a megvilágosodásnak, a bizonyosság elérésének az ember önmagához és a világhoz való viszonyában. Az élet ugyanis lényegét tekintve bizonytalan. Kiszámíthatatlan. Ezt a bizonytalanságot az ember rettenetesen nehezen tűri, ezért örökösen biztonságot keres - a boldogságban, a megvilágosodásban, a hitben, a vallásban, különböző eszmékhez való 250

csatlakozásban, a családban. Valamit kitűz maga elé, amiről azt képzeli, hogy az tartós, állandó állapot, amit el lehet érni, továbbmegyek, meg lehet tanulni, és akkor elmúlik a szorongás az élet kiszámíthatatlanságától, bizonytanságától. Az egyik legerősebb indíték az emberben, hogy valahol stabilizálja magát. Én ezt sajnos reménytelennek tartom, mert ez nem az embertől függ, hanem az élettől. Az életben pedig annyi faktor van, annyi hatás, annyi változás, hogy egyszerűen nem lehet kieszközölni egy ilyen stabil extatikus állapotot. Van egy számomra nagyon kedves zen buddhista történet. Egy fiatalember megjelenik a mesternél, és azt kéri tőle: mester, taníts meg engem az igazságra! A mester hitetlenül vonja fel a szemöldökét: Elment az eszed? Nem a zöldségesnél vagy! Ott lehet mondani, hogy kérek egy kiló krumplit meg fél kiló hagymát! Eljössz hozzám igazságot rendelni? Kérsz egy adag igazságot? Te nem vagy normális! Vajon kitűzhet-e az ember ilyen célokat maga elé? Amint már említettem, a boldogság egy totális pillanat, a teljesség pillanata. Ez elérhető néha, de akkor is csak egy pillanat, ráadásul a legtöbbször teljesen váratlanul jön. Nem betervezhető, nem elhatározható. Az érzelmek ugyanis nem állnak akaratlagos szabályozás alatt. Ez sajnos nem adatott meg az embernek. Az ember akaratlagos szabályozása alatt áll a cselekvése, a viselkedése, de az is csak akkor, ha nem következik be valami rendkívüli álla251

Popper Péter

Boldogság - a frázisok fojtogatásában

pot. Nem véletlen, hogy még emberölésnél is van olyan kitétel, hogy „erős felindulásból", és az ilyen bűncselekményeket másképpen ítélik meg, mint azokat, amelyeket nyereségvágyból vagy bosszúból követtek el. Az érzelmeinknek nem lehet diktálni. Ez a legsötétebb része az egész lélektannak. Létezik például egy olyan tragikus kapcsolatforma, amikor két ember között őszinte szeretet van, de szexuálisan nem illenek össze, testileg nem vonzzák, sőt, esetleg taszítják egymást. Ez igazi tragédia, mert senki nem határozhatja el, hogy akinek az illata benne testileg ellenérzéseket kelt, az neki erotikusán vonzó legyen péntekre. Nem határozhatja el azt sem, hogy a számára ellenszenves, hétfőn utált embert csütörtökre szeretni fogja. De azt sem, hogy gyűlölni. Amikor az egyik amerikai egyetemen tanítottam, sokat beszélgettünk a hallgatókkal mindenféle lelki ügyekről. Az egyik lány például azt mesélte el, hogy a barátja csúnyán átverte, becsapta, megcsalta. A csoport felháborodva kérdezte tőle: - Ugye, kirúgtad? - Dehogy rúgtam ki! - így a lány. - Továbbra is együtt élsz egy olyan emberrel, aki ilyen lényeges kérdésben becsapott téged?! - Hát persze! - De miért?! - Mert szeretem.

A csoport felháborodott, és tanári tekintélyemhez fordult, hogy szóljak hozzá a kérdéshez. - Mit gondol erről a tanár úr? A pasi becsapja alapvető kérdésekben, ő meg nem rúgja ki, nem szakít vele, mert azt mondja, szereti! - Azt gondolom, hogy őaz egyedüli felnőtt ember a csoportban, akit nem az infantilis bosszúvágy vezérel, hanem pontosan tudja, hogy igenis lehet szeretni egy aljas embert is, egy stricit is, olyat is, aki rosszul bánik vele, becsapja, megcsalja. Egy intellektuális belátástól még nem fognak megváltozni az érzelmei. Bizony - a szerelem sem döntés kérdése. Ami még nagyon fontos: a boldogság eléréséhez a laza lelkiállapot a legmegfelelőbb. Ha valaki nagyon görcsösen akar valamit, az nem fog sikerülni. Laza lelkiállapotban érik az embert kellemes meglepetések, ilyenkor villannak be váratlanul a boldog pillanatok. Görcsbe rándulva nem. Mit tehet az ember a boldogságért? Jómagam pesszimista vagyok, azt gondolom: semmit. Talán annyit, hogy nyitott marad, hogy befogadja, ha jön egy ilyen pillanat. A nyitottság azonban egyben azt is jelenti, hogy nem keseredik el, ha nem jön. Olyasmi ez, mint a meditáció, amit manapság rengeteg ember csinál, de szinte mindenki félreért. Először is valamin nem lehet meditálni. Valamire lehet koncentrálni, de a valódi meditáció egy belső kiüre253

250

ami így szól: „Milyen bort adnak a föld fiának a kegyetlen istenek. akkor nem valamire koncentrálok. ahol szeretni halál? hogy tudva is űzi lázát végzete torka felé és kergeti azt. és ha az ember elérte. Nincsenek gondolataim. amivé alakította magát. az inkarnáció elrontása. amely egy görög legendát dolgoz fel. megvilágosodott akarok lenni. Ebben a drámában van egy szakasz. és tudomásul kell venni. Borzasztó. és sokan azt hiszik. ami közel. mint egy üres edény. én délután négykor belsőleg kiüresedem! Lehet lépéseket tenni az állapot elérése érdekében. ilyesmi csak az emberek fantáziájában létezik.a frázisok fojtogatásában sedést jelent. ahogy élni bánat és küszködik és szeret. ha a lábukat a nyakuk köré tudják tekerni. hogy hipp-hopp. Ha ezt én tibeti szemlélettel nézem. mint például a meditáció és a reinkarnáció. ha veszve. De csak három órára. hogy három órára viszszahozza az életbe a férjét. és mindenáron vissza akar254 ja idézni őt az életbe. hogy a nyugati világban a Kelet alapfogalmai. akinek a férje a trójai háborúban elesik. Ezt az állapotot nagyon nehéz elérni. míg az istenek meg nem engedik neki. mennyire elvulgarizálódtak! A jóga például gimnasztikává alakult. Babits Mihálynak van egy kitűnő drámája. ahol bűn lenni merésznek. Ha meditálok. Az élet nem arra való. elhagyja nyugalmas házát és mind ki őt szereté s csak akkor látja. Addig sündörög és ügyködik. hogy attól örökre részeg s szenved. Laodameia egy nő. Az asszony ezt nem képes tudomásul venni. a Laodameia. „Boldog akarok lenni. aztán vagy elérem végül. hanem semmire sem. hogy begyakoroljunk trükköket és a racionális gondolkodás számára követhetetlen állapotokat! Ezek reménytelen futások. akkor se tud mást csinálni.Popper Péter Boldogság . belecsöppent-e valamit az Isten vagy a tudattalan. Ezt hívják az indiai bölcseletben üres edénnyé válásnak. hogy ebbe a belső ürességbe. amit nem lehet megvalósítani. Olyan leszek. hogy nem. akkor ez egy születésnek az elpazarlása. Ne250 254 . míg a sírba száll? hogy él. mint alázatosan várni. nincsenek érzéseim. akkor szép csöndesen vissza kell vonulni. és a gondolkodásnak valami olyasmire való ráhangolása. hogy valahonnét valahová tartanak. hogy boldogsága vesz el?" Az emberi élet szemléletének egy nagyon mély vonulata az elérhetetlen kergetése. meg akarom kapni az igazságról szóló tanítást!" Sajnos. Ezt elhatározni szintén nem lehet. Ha pedig nem. vagy nem. ami messze s elereszti.

Péter. mert már nincs. Ne haragudj. és figyelik magukat. György Júlia Kossuth-díjas pszichiáter emlékünnepségén azonban összetalálkoztunk. a jelenből való elmenekülésnek a múltba vagy a jövőbe. hogy boldog leszel. nyilván vártad a feleségedet meg a gyerekedet. Nem véletlen. . és mi az. ami irrealitás. cigarettáztál.Popper Péter Boldogság . amiket az élettől kaptál.ha az ember engedi magának. Azzal az üdvözült. hogy Montágh Imre. amiknek napok. Ilyenformán idővel kirajzolódnak az érzelmileg valóban fontos dolgok. Azokat kihúzzák. mi olyan jóban voltunk. Egy hónap múltán aztán végignézik a listát. Nagyon jó barátok voltunk.Erre véletlenül tudok felelni . hogy ő nem látott fegyelmezetlenebb gondolkodású embereket az európaiaknál. . és azt próbálják megtervezni. Közös mesterünk. Talán sokaknak mond még valamit az a név. de valahogy szétsodort minket az élet. felháborítja őket. Ez a nagyon tehetséges. Mitől féltek. Olyasmiken. idegesítő mosolyoddal. hetek elmúltával már semmi jelentőségük sincs. Hadd mondjak erre egy személyes példát. Nem élik meg soha kellő intenzitással a jelent. és azóta az üdvözült mosoly le nem hervad az arcodról. Ezt a keletiek lelki fegyelmezetlenségnek tartják. vagy a jövőjükön töprengenek. hogy a Bibliában az áll: „a bosszú az enyém.a frázisok fojtogatásában kem Indiában azt mondta egy láma. hogyan adod vissza azokat a pofonokat. Vagyis te ne őrizd a sérelmeidet. Bízd ezeket Istenre! Az egyik nagy probléma tehát a még mindig meghatározhatatlan boldogsággal. Ilyenkor néha döbbenten látja az ember. Jó múltkorában például a Mátrában volt dolgom. hogy elfelejtse ezeket.csak röviden. és kidolgoz magának szerepeket. hogy sajnos nem szeretek veled találkozni. aminek már nincs jelentősége számukra. mi történt velünk? Nem járunk már össze. De a sérelmek legnagyobb része eloszlik a felejtéssel . Változtatni azonban nem nagyon tudunk ezeken. hogy milyen marhaságokon izgatta fel magát. miért haragudtak. de én ezt nem tudom megemészteni! 257 . beugrottam az Avar Szállóba egy kávéra. és belemosolyogtál a világba. hogy a keserű élmények nem múlnak el az ember lelkéből.kérdezte Imre. ami szintén irrealitás. hogy elmúljanak. Azon átszaladnak.Te húsz évvel ezelőtt elhatároztad. te pedig ott ültél az asztalnál. ismert logopédus egy buta. hogy a héten mi hozta ki őket a sodrukból. és ne az250 zal foglalkozz. Vagy a múltjukon és a sérelmeiken rágódnak. A buddhistáknak van egy jó kis gyakorlatuk: hétvégenként egy füzetbe felírják. akkor tíz évig bánt. mert még nincs. Ez engem annyira idegesít. a „most és itt"-et. Ha engem valami tíz évig bánt. Miért? . saját maga által előidézett autóbalesetbe halt bele fiatalon. ami még mindig bántja. mi az. monda az Úr". emlékeztető szavakban.mondtam. nem érdeklődünk egymás iránt. . min háborodtak fel . amelyekhez megpróbál hűséges maradni. Az európaiak mindig az irrealitásokban kóborolnak. mert nem hagyja.

Emlékszel. Ha meg akarsz szabadulni a bűntudattól vagy a bűntől. . Ábel elgondolkozik. és belefekszik ebbe a retrogenetikus humuszba.Popper Péter Boldogság . ha valaki betöltötte a 200. 20 éves. El kéne fogadni. amely abszolút lehetetlenné tesz mindenféle boldog állapotot. évét. A 200 éves pasi vagy nő kap egy szállodaszobát.kérdezi Káin. Ez tulajdonképpen egy nagyon korai sci-fi. . A lázadó számára minden negatív. vagy én öltelek meg téged? Már nem emlékszem. lázadozik az őt érő hatások ellen. mert csak elpazaroljuk az életünket. amikor 25 évvel ezelőtt. és állandóan hurcolhatod magaddal életed összes negatívumát. bennük pedig iszapágyakkal. vannak rossz dolgok és vannak közömbös dolgok. A szerzésen és a birtokláson kívül ez a másik ok. hanem fogyatékosság. hogy milyen lesz a világ egymillió év múlva. Egy Werfel nevű. hogy vannak jó dolgok. egy vízió az egymillió év múlva működő világról. ami körülötte történik. amely arról szól. hogy retrogenetikus. 250 Még a pillanat boldogságát is. és mit felejt el. Ezeket az iszapágyakat a regényben úgy hívják. én egy nagyon szomorú ember vagyok válaszolta nekem Montágh Imre. így lesz megint 150 éves. Nem szabad akarattal kapaszkodni a fájdalmas múltba. aztán kisgyerek. szedercsíra . A meg nem születettek csillaga című regényében ír arról.De mi köze ehhez a világnak? Hát mosolygok. az állandóan dühös. el kell felejtened. ami elkezdi őt visszafejleszteni.mondta Imre.. rá kéne bízni az ember természetére. csecsemő. Az akkori társadalmi szokások szerint azonban. hogy éjszaka titokban a párnájába röhög . Éppen ezért nem jó ezekkel az irrealitásokkal. 80 éves. ugyanis van egy föld alatt kiépített világ. az nem dicsőség. hogy sok ezer év után Káin és Ábel találkoznak. Isten nyugosztalja. mert én több pszichológiát tanultam íróktól és költőktől. lemegy az Alvilágba. emlékszem. Mert csak ezt veszi észre az életben.. és azt mondja: . tehát visszafejlesztő humusz. Ismét egy regényből idéznék. Az baj! Ne emlékezz! Van egy novella. E szerint akkor már az orvostudomány kétszáz évre biztosítani tudja az ember fiatalságát és egészségét. Az ember 180 évesen még fiatal lesz. hogy mit őriz meg magában. hogy én valamikor megöltelek téged? .Te hülye. van egy munkatársam. És ezen az úton kellene neked is járnod. Leülnek beszélgetni. Amikor pedig már 259 .? Igen. Mert amíg tart az emlékezés.vagyis visszafejlődik egy kezdeménnyé. ezekkel a lehetetlenségekkel játszani. és a párnámba sírok. egykoron nagyon híres író. emlékszel arra. mint a tankönyvekből. Azzal gyanúsítom. állandóan meg van sértve. nagyszerű hotelekkel. A rossz dolgokat el kell felejteni. Éjszaka kétségbeesem.Te öltél meg engem.a frázisok fojtogatásában . akkor megszabadul tőlük az ember. állandóan szidja a világot.Te Ábel. Hát hogy lehet így szó boldogságról? Ha nem tud valaki felejteni? De igazán felejteni. addig tart a bűn és a bűntudat is. Ha nem tudod elfelejteni. Tudod. 100 éves.

Mert most jön a „ha".. nem hülyült meg. hanem ott. az méltatlan a fogalomhoz. Sokan összemossák az öröm és a boldogság fogalmát. Kis répaemberek lesznek belőlük. ami bennük volt. A jó vénség azt jelenti szerintem. A boldogság azért ennél nagyobb ívű érzés ha én a zúzapörköltet boldogságnak nevezem. de rémületemben meg is hülyültem. Ha kiélték mindazt. hogy ha már öreg. akkor kiültetik ezeket a szedercsírákat a földekre ott az Alvilágban. Hirtelen ott termett egy tank a Ságvári és a Kossuth tér sarkán. egy férfiú nem akar megint tinédzser lenni. De nem minden öröm boldogság. Ahogy a Biblia írja. Pörköltevés közben tud. Ez egy öröm. elég volt. és nem tud másra figyelni.. ha az ember szexuális elfojtásokkal élt. Halálosan megrémültem. és ott üvöltöznek éveken át mindenféle trágárságokat és gorombaságokat. 1956 októberében a Kossuth térre mentem. élni sem akar. Visszatérve a regényhez.. Megismétlem. de szabad ezt boldogságnak. néma margaréták lesznek belőlük. Ez pedig nagyon közel van egy tulajdonképpen boldog állapothoz: egy általános iskolás nem akar megint óvodás lenni. Ha. akik az indulataikat elfojtották . Ha például nem mert cselekedni. hogyan néz ki egy ilyen szedercsíra a regényben.Popper Péter Boldogság . ami totálisan megszállja az ember lelkét. Az ember nagyon megörülhet például egy jó borjúpörköltnek is. meghalt jó vénségben. hogy nem. egy egyetemista nem akar megint általános iskolás lenni. s takaríttaték őseihez. Mindenesetre van a történetben valamiféle furcsa figyelmeztetés. amiket nem mertek kiadni magukból földi életükben. az élettel betelve. amikor éppen van. Ha nem hagytak maradékokat az életükben. A kétségbeesés és a félelem lehet még ilyen totális. holott a kettő nem ugyanaz. de azon lóg egy felnőtt kéz. Egy extatikus érzés. Elég volt. ahol a maradék volt.még mindig a regénynél tartok . akár apró boldogságnak nevezni? Azt hiszem. hogy nem szabad maradékokat hagyni. mert különben valami torzulat lesz belőlük. így például azok. mert ha esetleg az üveget éri talá261 . és beálltam a tér sarkán lévő telefonfülke mögé. akkor nem tud teljesen visszafejlődni. hogy nem üvöltött a rákos daganat fájdalmaitól. fájdalom nélkül. Ki kell élni az ember igényeit és ösztöneit. akiket földtúrásszerű halmokban kiültetnek ebbe a halálvilágba. amely elkezdte lőni a tüntetőket. szép csöndesen. hogy a boldogság egy totális élmény abban a pillanatban. hogy egy ideig nem létezik más a félelem tárgyán kívül.a frázisok fojtogatásában visszafejlődött.. csak nem akart már tovább élni. akkor ugyan visszazsugorodik szedercsírává. nem szenilizálódott. és az is lehet. ha maradékokat hagyott. Hadd mondjak erre egy személyes példát az életemből. megmarad eredeti formájában. és nagy. nem fej250 lödnek vissza. csak zsugorodnak. Nem akarom elmondani.. ahol éppen akkor rettenetes vérengzés volt. Ennél nagyobb marhaságot szinte nem is csinálhattam volna. Ez egy visszatérő motívum.

mert azt mondja. az biztos. Álltam a telefonfülke mögött teljes sokkban úgy 8-10 percig. A cselekvésünk determinált. mert a cselekvésünk nem szabad. hogy lefeküdjek a földre. amelyek szociálisan nem elfogadhatók. Én a bűntudattól. hogy szublimálni.a frázisok fojtogatásában lat. Sokáig dolgoztam zárt osztályon. rájöttem számos nagy és félreértett különbségre a Kelet és a Nyugat között. velem van a szerelmem . a férfi. nemcsak nekem. Nincs benne erőszak. elmebetegek között. Nem voltunk képesek egymásra nézni. Úgy 8-10 perc után mertem először körülnézni. A legtöbb ember megtette. A nyugati aszkézis erőszakot tesz az emberen. életben maradtunk. Az alatt az idő alatt.de volt bennem valami irtózás attól. Nem mesélem tovább a történetet . hanem az. hogy Jézus Mária. József Attila is így ír róla: „Nem való ez. Az önmagunkon tett erőszak ugyanis a harmadik olyan dolog a szerzés-birtoklás és a felejteni nem tudás mellett. aki éjszakánként a kiélet250 len szexuális vágyai miatt vergődik. de megcsinálni nem tudjuk. hogy boldogság. de hogy ezt a szerelmet szétlőtte a rohadt tank. amiért megfeledkeztem róla. szublimálom ösztönöm". ami halálbiztosan azt eredményezi. Nem tudtunk mit tenni. Keleten ezt nem csinálják. A keleti aszkézis azt jelenti. hogy próbáld ezeket a testi igényeket és vágyakat szellemivé alakítani. én. s az eredménye például az olyan. amit Indiában töltöttem. Ezt Freud úgy nevezte. hogy fojtsd el azokat a vágyaidat. Nem szabad elérhetetlen dolgok után rohangászni! Ne mossuk össze a szabad akaratot és a szabad cselekvést! Ugyanis akaratilag szabadok vagyunk. és kénytelen fogcsikorgatva is engedelmeskedni a földi élet törvényeinek. úgy nevezik. de nem bírtam. amit azzal a szóval szoktunk kifejezni. mi általában levettük róluk a kényszerzubbonyt. Ilyenkor először meg263 . oda nem fért be más érzés. ami nyilván másoknak is feltűnt akkoriban. én nem vagyok egyedül. a támasz! Ő pedig a megvetéstől. addig éld ki! Ne fojtsd el! A dolgod nem az. Itt van például az aszkézis kérdése. amikor totális volt a félelmem. hogy a lány a Földművelésügyi Minisztérium pinceablakába húzódott be. hogy még halvány reményünk se lehet arra az állapotra. elköszöntünk egymástól. hogy le kell feküdni. csak a helyzettől való irtózás.de hol? Vagyis átéltem tíz percet.amint a jelek mutatják. mint ahogy én is azt tanultam katonaként. Fel akarhatunk például jutni az Androméda-ködbe. amikor eszembe jutott.Popper Péter Boldogság . szüzességet fogadott szerzetes vagy apáca. Keletnek ez az útja. hogy ameddig az ösztöneid igényelnek bármit. például a szexet. hogy elfojtsd. nem is álom. más gondolat. és láttam. Időnként a mentők behoztak úgynevezett nyugtalan vagy dühöngő elmebetegeket. Volt egy nagyon érdekes megfigyelésem. akkor végem van . amiért ilyen gyáva voltam. Ennek a halmaznak egy jelentős része szexuális jellegű. Amikor elmentek a mentők.

Egyszer egy olyan pasit kezdett interjúvolni. mint mondta. jött vissza főorvosnak.a frázisok fojtogatásában döbbentek. rohamokban éli meg. De minek mesél erről? Látja. hanem ezt súbokban. hogy kívül kerültek a társadalmon. és időnként veszekednek. és elmeséli. amivel a skizofrénia jár. hová vezet ez: szétverte a családot. hogy az éjszaka behozott betegekkel a reggeli viziten elbeszélgetett arról. Akkor úgy megnyugodtak. Mondok egy másik hasonló esetet is. de maga is skizofrén. reggeltől estig skizofrén. elhatalmasodik rajta. Maguk jó testvérek voltak. Teljesen megdöbbentem. hogy az ajtón nincs kilincs. körülnéztek. . Ehhez tudni kell. egy szociális foglalkoztatóban fog meghalni. és a lelke őbelé költözött. Ugyanis hozzám már húsz éve 265 . s ilyenkor elment betegállományba. Időnként megjelent az intézetben. mire Kun professzor azt mondta: figyelj ide. akkor már nem tud250 ja újrakezdeni. Minden testvérpár veszekszik néha. a törvényen. Csak egy szimptómája van.tulajdonképpen nagyon elégedetten élt tovább.Nem magamban beszélek. de ha van ilyen problémája. A páciens hazament. hogy nem kellett még egy injekciót sem adnunk.Hogyne válaszolnék. hogy miért is kerültek az intézetbe. akik megkérdezték. Vannak rossz periódusai. mert megrémültek attól. mesélte. Ha itt tartom. Azt mondta neki a Kun professzor: figyeljen ide. behozták kényszerzubbonyban.És? Maga válaszol? . Ennek az orvosnak az volt a szokása. Ez egy korrekt orvosi megoldás volt.válaszolta. Ez föltűnt a családnak is. De hátha megfogadja. hanem a hangokkal. lehülyézték. amit mondok. de meghalt a testvére. Boldogság volt. Amikor elmúlt a súb. Hozzám ugyanis szólnak a falból.nem akarok a boldogság szóval dobálózni .. hogy maga egy büdös szót sem szól soha többé a testvérével való konfliktusokról. persze hogy elmebeteg. . a családja három év alatt lekopik róla. aki addig.Látja. Behoztak például egy beteget kényszerzubbonyban. hogy magában beszél. hogy mi választja el a normális embert az őrülttől. Életemnek ebben a periódusában nagyon érdekelt. akit azért hozatott be a családja. nincs. és nem beszél erről a dologról. Az öccsének a teste elpusztult. bejön hozzám.Miért beszél magában? . a dolog logikus. Állapodjunk meg abban. valószínűleg ez a baj. Az ő testében azóta ketten laknak. Mehet haza. nagyon boldogan élt. Hát veszekszem a Lajossal . szétverte a családot. Kiröhögték.. hogy valaki nem állandóan. amikor a tudatzavar.Popper Péter Boldogság . Volt akkoriban a Lipótmezőn egy zseniális pszichiáter. Szerencsére ezt a pszichiáter mindig észrevette magán. és . ha egyszer szólnak hozzám! . mint hogy a maga testébe költözött? Ez rendben van. miért beszél magában. a tudathasadás. és elmondta a Lajossal való problémáit. De monoszimptómás. és behozták kényszerzubbonyban az intézetbe. Erre dührohamot kapott. mégis mi mást csinálhatott volna a lelke. és a legtöbbjük észrevette.

hogy vigyázz. ezért maga a beteg. mi fog történni! Semmi. és a láma azt mondta. hogy a fene egye meg. hogy Európában mindennap hússzor támadják meg a lelki nyugalmamat. mondja.boldogság ide vagy oda . nem szabad minden depresszióból patológiát csinálni. Thomas Mann úgy fejezte 250 ki ugyanezt. hogy az emberi viselkedésen és reakciókon . A boldogtalanság nem történik velünk. Ezért vagyok én a főorvos. A boldogtalanság ugyanis sokkal inkább tőlünk függ.a frázisok fojtogatásában beszélnek a falból de én tudom. hogy ha ezt nem csinálnánk. nyitottnak kell lenni. vagy a hívők kedvéért mondhatom úgy is.milyen sok múlik. hogy általában rohanni kell. Félreértés ne essék: nem gondolom. izgatott. Jung azt írja erre a naplójában. azt mi állítjuk elő. hanem azért. hogy nem ez a fő kérdés. azt te ne ismételd meg az egyéni életedben. Mert nyugodtan is lehet rohanni. Indiában békén hagynak. ha a lehetetlent nem hajszolnánk különböző formákban állandóan.de a boldogtalanság okai mi magunk vagyunk. amitől fél. Egy alkalommal egy buddhista szerzetessel beszélgettem erről. A kérdés inkább az. Nem a rohanással van a baj. hogy túlértékelünk helyzeteket. Nem 267 . Nagyvizit volt. hanem a belső izgalommal. szidalmaink és dicséreteink nincsenek arányban a dolgok valódi súlyával. hogy nagyon sok ember jogosan depressziós. ami neki osztályrészül jutott. állandó időzavarban van. hogy az ember a félelmeit feloldja. Azt gondolom. Ilyen világban élsz. Az izgatottságunk abból fakad. azt el kell fogadni. hanem létezik egy társadalmi hatás is. és én nagyon elgondolkoztam azon. akkor feltétlenül boldogok lennénk. A fantáziánk nagyítja föl a félelmeinket: Úristen. Természetesen itt nemcsak arról van szó. Lazának kell lenni. hogy egy kegyelmi állapot . rohan. miközben a pszichiáter és pszichológus kollégákat szidja. Nem azért. igaza volt. mondta a derék láma. és elmondtam neki. A világ olyan rohadt. hogy hallucinálok. ezért soha nem válaszolok. Ide születtél. mert beteg. ne csinálj egyéni bűnöket a társadalom bűneiből! Vagyis. De mindenesetre harmonikusabb lenne az életünk. ezért folyton védekezem. ami az európai kultúrának ma már integráns része. elrontanak minket. hogy a büntetéseink. az egyetlen lehetőség. Ezt kéne megtanulni. ha közel megy ahhoz. mert nem tudja elviselni az életnek azt a minőségét. Ha az élet olyan. és nem szabad görcsösen rohangászni el nem érhető állapotok után. A boldogság egy ajándék. hogy mi magunkat tesszük keserűvé és boldogtalanná. ami megrontja az ember életének a minőségét. Akkor elkezdtünk töprengeni erről az izgatott nyugtalanságról. mi lesz ebből! Úristen. és mi elrontjuk a gyerekeket azzal. ha például a társadalom nyugtalan. és az ember mindig időzavarban van. és azt hiszem. hogy izgatottan rohansz-e vagy nyugodtan.Popper Péter Boldogság . Azt gondolom. Maga válaszol. mint a boldogság. Ezt pedig nem szabad patologizálni.

Egyedül én nem.Hogy telt a nyár? . szórakozás.Nagyszerűen . hogy nem a dolgok gyötörnek meg minket. Erre is mondok egy példát: egyszer elhoztak hozzám egy 15 éves gyereket. ennyi volt az egész? Az ember fantáziája nagyítja fel a félelem tárgyát. de ha hallgat. . tedd meg nekem.Nagyon örülök. ez a bukástól való félelem tett téged némává az iskolában. Azzal kell valamit kezdeni. elmondtam. és azt mondtam neki: figyelj ide. Amikor valamennyire rendbe tudtam hozni. Szépen lepótvizsgázott. hanem a dolgokról alkotott képzeteink. . Erre mondta az ókorban Epiktétosz. ötösre. rémekké növeszti a minimális jelentőségű történéseket és szorongásokat. hogy tényleg kiröhögnek. a szülők. aztán megértették. mert olyan gátlásos és esetlen vagyok. Megvártam a nyári szünet végét.kérdeztem. Mert közel ment hozzá. hogy a társaságban kiröhögnek a csajok. Tudni kell. Akkor leültünk.Persze. így pedig akkor is élhetünk harmonikus életet. utána meg azt mondja.A történelem. négyesre. és szokásom ellenére magamhoz hívtam a szülőket.így a gyerek. . Tehát. amitől félt.Bukjál meg az idén. és megbukik. Kérhetek tőled valamit? . amitől pedig retteg. egyest kap. ha kihívták felelni. És? Mi van? Már nem tetszenek a csajok? Már nem jó a hagymás rántotta? Röhögni kezdett ..a frázisok fojtogatásában tudok más módot. Hosszú-hosszú kínlódás után elmondta nekem: retteg attól. könnyedén belátja. ha éppen nem vagyunk boldogok. Ha valamitől nagyon fél az ember. mindenki nagyon boldog volt. nyaralás. Év végén meg is bukott.Bukj meg a kedvemért. Eleinte elmebetegnek néztek. akkor úgy fogok viselkedni. Csajok.Hogy vagy? .Szuperül. hogy rosszul felel. hogy jól vagy. Elküldték hozzám a gyereket. hármasra. én meg megnyugodtam. Melyik a legkönnyebb tárgy a számodra? . és nem neurotikus. Ha a szóban forgó gyerek józan lett volna. hogy mit akarok. aki megkukult az iskolában. és attól kezdve minden történelemfelelésnél azt mondta: tanár úr. nem készültem. Szóval a srácot a félelem hajszolta bele abba a helyzetbe.és megértette. amitől az egyén fél. hogy a neurózis olyan betegség. Akkor leesett neki a tantusz. ami fölnagyítja. a tanárok. hogy felelhet egyesre. ha én például neurotikus alapon attól félek. Péter bácsi! 250 268 . Most megbuktál. . akkor csak megbukhat. . kettesre. .Popper Péter Boldogság .Bukj meg történelemből. A gyerek.Mit csináljak?! . hogy ez a mumus többé nem tér vissza.. és elkezdett felelni az órán. azt meg kell élni! Ez így van a rettegett műtétekkel és vizsgákkal is: az embert kitöri a frász. . amely megteremti azt a helyzetet. és megélte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful