RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN LINUS TAHUN 2 M TEMA UNIT 1 1 Tema: Persekitara n Saya OBJEKTIF 1.

0 Membaca dan memahami perkataan 2.0 Membina dan menulis perkataan H/P 1.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV 2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV 1.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbka KV+KV+KV Aktiviti • Menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar • Mengeja dan membaca perkataan pada kad perkataan yang bergrid • Latih tubi membaca kad perkataan tanpa grid • Membaca frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka KV+KV • Membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berpandukan gambar • Latihan menulis perkataan tersebut dengan bimbingan guru • Menyuaikan gambar dengan perkataan dan melengkapkan suku kata menjadi perkataan • Latihan membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka KV+KV • Menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV berdasarkan gambar • Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV • Mencari kad perkataan berdasarkan perkataan yang disebut oleh guru • Latih tubi mengeja dan membaca perkataan berdasarkan grid warna dan tanpa grid warna • Membaca perkataan dan frasa tanpa grid warna • Membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV • Latihan membina dan meulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV • Melengkapkan suku kata awal dan akhir • Membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV • Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KV dengan pandang, eja dan baca • Latih tubi mengeja dan membaca perkataan berdasarkan grid warna dan tanpa grid warna • Menyambung bacaan kawan menggunakan carta perkataan • Membina perkataan yang mengandungi suku kata V+KV dengan menyuaikan gambar dengan perkataan dan melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar yang diberi

2

1.0 Membaca dan memahami perkataan

2.0 Membina dan menulis perkataan 3 1.0 Membaca dan memahami perkataan 2.0 Membina dan

2.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV 1.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV 2.3 Membina dan menulis perkataan mengandungi

0 Membaca dan memahami frasa 4.0 Membina dan menulis perkataan • Latihan menulis perkataan berdasarkan gambar melalui bimbingan guru • Menjawab soalan pemahaman berdasarkan ayat daripada bahan bacaan • Menyebut perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV • Membaca perkataan menggunakan kad imbasan dan tayangan slaid • Mencerakin perkataan kepada suku kata menggunakan grid warna • Latihan mengeja dan membaca perkataan yg mengandungi grid warna dan tanpa grid warna • Membaca frasa dan ayat yang mengandungi suku kata KVK+KV • Membina perkataan berdasarkan kad suku kata bergrid warna • Membina perkataan berdasarkan gambar dengan menggunakan kad suku kata • Membina perkataan berdasarkan gambar • Latihan menulis dan melengkapkan suku kata awal bagi perkataan yang diberi • Melengkapkan teka silang kata untuk membentuk perkataan • Menyebut perkataan berdasarkan gambar • Membaca dan mencerakin perkataan kepada suku kata • Mengeja dan membaca perkataan yang diberi • Membaca perkataan.menulis perkataan suku kata terbuka V+KV 4 1. dan ayat yang mengandungi suku kata KVKK + KV • Menjawab soalan berdasarkan bahan bacaan • Memilih dan menulis perkataan berdasarkan gambar yang dipamerkan • Membimbing murid membaca frasa melalui aktiviti permainan seperti memadankan perkataan dengan perkataan berdasarkan carta • Latihan membaca frasa untuk mengukuhkan bac 6 3.1 Membina dan menulis frasa 2. frasa. Isi perkataan pada tempat kosong untuk membina frasa atau rangkai .5 Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV 3. 4.1 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.0 Membina dan menulis perkataan 5 1.4 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV 2.5 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV 2.0 Membaca dan memahami perkataan 2.4 Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV 1. dan ayat pada kad yang bergrid dan tanpa grid warna • Latihan membaca melalui permainan bahasa • Membina perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV • Latihan menulis perkataan dengan cara melangkapkan suku kata awal dan suku kata akhir • Menulis frasa.0 Membina • • Membimbing murid membina frasa berdasarkan carta perkataan.0 Membaca dan memahami perkataan 1.

7 Membaca dan memahami perkataan mengandungi . 1. 9 1. • Menyanyi secara beramai-ramai dengan aksi mengikut lirik lagu. kata.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka. • Tunjuk cara menyanyikan lagu ‘Kereta Baharu’ berdasarkan melodi ‘Papaku Pulang Dari Kota’ dengan gaya yang menarik. • Perkenalkan perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK dengan menggunakan kad perkataan dan kad gambar. • Latih tubi murid menulis perkataan suku kata tertutup KVK dengan melengkapkan huruf yang tertinggal dalam perkataan berdasarkan gambar.0 Membaca dan memahami ayat 6. • Membina ayat berdasarkan perkataan yang disediakan.0 Membina dan menulis Perkataan 2.0 Membaca dan Memahami 1. • Mengadakan permainan bahasa untuk mengukuhkan penguasaan murid menulis perkataan KVK seperti permainan ’memancing kad perkataan dan menulis perkataan’. • Melengkapkan ayat yang disediakan. • Menamakan gambar yang dipaparkan dan mengeja perkataan tersebut. • Membimbing murid membaca lirik lagu ‘Kereta Baharu’ yang disediakan. 7 5. • Bersoal jawab dengan murid mengenai maksud lirik lagu tersebut. 6.1 Membaca dan memahami ayat tunggal yang ada perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. • Membina ayat melalui aktiviti melengkapkan tempat kosong • Memberi latihan membina dan menulis ayat seperti: • Menjawab soalan pemahaman.0 Membaca dan memahami perkataan 2. • Bersoal jawab dengan murid tentang gambar dan menamakan gambar tersebut. • Permainan mencari pasangan perkataan untuk membina frasa atau rangkai kata.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK. • Mengadakan latihan menama dan membaca perkataan menggunakan objek sebenar dan kad perkataan. • Latih tubi murid membaca perkataan KVK dengan menggunakan kad perkataan. • Padankan perkataan dengan perkataan lain untuk membina frasa atau rangkai kata. UNIT 2 8 Tema: Sekolah Saya 1. • Menamakan gambar yang dipaparkan dan mengeja perkataan tersebut.6 Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVK.dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka. • Memberi pelbagai latihan menulis perkataan suku kata tertutup KVK seperti memadankan kad gambar dengan kad perkataan dan mengisi huruf yang kosong pada perkataan. • Membimbing murid membaca frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata tertutup KVK. • Latihan menulis frasa atau rangkai kata yang dibina.0 Membina dan menulis ayat 5.

• Bimbing murid menyebut dan mencerakin perkataan yang ada suku kata tertutup KVK+KVK .Perkataan 2.7 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK 1. • Murid secara kumpulan datang mengambil gambar untuk kumpulan masing-masing. • Buat latihan pengukuhan membaca perkataan pada kad yang ditunjukkan.8 Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVKK.0 Membina dan menulis perkataan. • Minta murid berdiri secara bergilir-gilir pada jarak yang ditetapkan dan membaling bola pada botol mineral.9 Membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata tertutup VK+KVK. • Minta murid mengambil botol mineral yang terjatuh dan mempamer serta menyebut nama gambar yang ada pada botol. • Memberi latihan membaca perkataan KVKK yang sesuai dengan tema. • Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru.0 Membaca dan memahami perkataan 1. • Bimbing murid menyusun perkataan supaya membina frasa dan ayat yang bermakna. 2. • Tampal gambar pada botol mineral. • Murid bermain permainan ’boling’. • Memberi latihan membaca perkataan dengan sebutan yang betul melalui latih tubi secara individu atau kumpulan kecil. • Jalankan permainan bahasa ‘Mencari Pasangan’.0 Membina dan Menulis Perkataan suku kata tertutup KVK+KVK.8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK. • Murid bergerak dengan iringan muzik. • Bimbing murid menulis perkataan yang telah disebut. • Muzik dihentikan. murid mencari pasangan suku kata untuk 10 1. • Dalam kumpulan murid membina perkataan berdasarkan gambar. 2. • Memperkenalkan perkataan KVKK menggunakan kad gambar dan kad perkataan. • Kumpulan yang paling cepat membina perkataan dengan betul ialah pemenang. • Bimbing murid membaca perkataan mengandungi suku kata VK+KVK berdasarkan gambar • Latih murid mencerakin perkataan kepada suku kata berdasarkan perkataan dan gambar. . • Mengeja dan membaca perkataan KVKK berdasarkan kad perkataan yang ditunjukkan. • Murid menggantungkan kad suku kata di leher masing-masing. • Membina perkataaan yang mengandungi suku kata tertutup melalui aktiviti permainan ’siapa cepat’. • Membaca frasa dan ayat yang mengandungi perkataan KVKK dengan bimbingan guru.0 Membaca dan Memahami Perkataan 2. 11 1.

mengeja dan membaca perkataan yang mempunyai suku kata KVKK+KVK menggunakan kad lipat. padankan gambar dengan perkataan.9 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+ KVK. • Membimbing murid mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK dengan bimbingan guru. 2.10 Membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK. • Latih murid membaca perkataan yg mengandungi suku kata KVKK+KVK dlm bentuk ayat. • Buat latihan melengkapkan ayat dengan perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK yang sesuai. • Latihan membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK melalui aktiviti yang dipelbagaikan seperti bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup . • Menampal kad perkataan bergrid di papan tulis. 1. dan lengkapkan ayat dengan perkataan.2. • Memadankan gambar dengan perkataan sesuai. • Membimbing murid membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup VK+KVK.0 Menulis dan membina perkataan. • Latih murid mengeja dan membaca perkataan yang mempunyai suku kata KVKK+KVK pada kad imbasan bergrid yang dipamerkan. 13 1.11 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV+KVK. Bimbing murid mengeja dan menyebut perkataan yang diberi. • Bimbing murid mencerakin. 12 1.10 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK. • Membina perkataan yang ada suku kata VK+KVK dari bongkah suku kata yang dilambung sebanyak dua kali.0 Membina dan menulis perkataan. 2. • Menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK dengan bimbingan guru melalui aktiviti yang menarik dalam permainan bahasa.0 Membaca dan memahami perkataan 1. • Mengadakan latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK berpandukan gambar.0 Membaca dan memahami perkataan 2.0 Membina dan Menulis Perkataan. membentuk perkataan VK + KVK. • Melatih murid mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVK. • Murid mencantumkan keratan gambar dan menyebut nama objek dalam gambar itu. 2. 2. • Membina perkataan drp gambar melalui aktiviti permainan pusingan roda bergambar. lengkapkan perkataan. • Bimbing murid membina perkataan lain yang mengandungi suku kata KVKK+KVK. • Bimbing murid menulis di papan tulis perkataan yang telah dibina. • Pasangan murid yang cepat membina dan membaca perkataan dikira sebagai pemenang. lengkapkan perkataan dengan suku kata yang diberi dan melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

membaca secara bergilir-gilir.0 Membina dan menulis frasa 4. • Mempamerkan gambar dan bimbing murid membaca frasa atau rangkai kata yang tercatat di bawah gambar tersebut. membina ayat berpandukan gambar. atau permainan bahasa seperti melambung buah dadu yang mengandungi perkataan dan menjatuhkan botol berisi perkataan. memilih dan membaca kad perkataan. • Beri latihan membaca dan memahami ayat melalui aktiviti seperti permainan mencari harta karun dan mencari jalan pulang mengikut arahan. 6. 4. • Bimbing murid membaca beberapa perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. • Buat latihan membina dan menulis ayat melalui aktiviti seperti menyusun perkataan menjadi ayat. . 6.14 3. melengkapkan ayat dan memadankan dua frasa menjadi ayat. • Bimbing murid membina frasa yang mengandungi suku kata tertutup melalui sumbang saran.2 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. 15 5.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup.0 Membina dan menulis ayat.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. • Beri latihan pengukuhan seperti melengkapkan rangkai kata. • Adakan permainan bahasa mencari harta karun berbentuk kad frasa dan membaca kad frasa yang tersembunyi. dan mencari perkataan tersembunyi. • Adakan permainan ’Mencari Kawan yang Sepadan’ • Murid mencari pasangan yang memegang kad perkataan yang sesuai untuk membina frasa dan seterusnya menulis pada kad yang disediakan dan ditampal pada tulisan. 5. • Mencantum dua perkataan yang mengandungi suku kata tertutup untuk membina frasa atau rangkai kata dan membimbing murid membaca frasa atau rangkai kata tersebut.0 Membaca dan memahami ayat. memadankan perkataan dan membina frasa daripada gambar • Bimbing murid membaca ayat lengkap dengan menggunakan kad ayat. • Beri latihan mengeja dan membaca frasa dengan sebutan yang betul melalui aktiviti seperti membaca menggunakan kad imbasan. • Adakan latihan pengukuhan membaca dan memahami ayat yang mengandungi suku kata tertutup. • Latih murid menulis frasa yang mengandungi perkataan suku kata tertutup. • Bimbing murid membina ayat lengkap dengan memberi penekanan kepada subjek dan predikat ayat. 3. • Bimbing murid membina dan menulis ayat yang mengandungi suku kata tertutup.0 Membaca dan memahami frasa KV+KVK. • Buat latihan menulis frasa dengan ejaan yang tepat.2 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

‘e’ pepet dan ‘o’. • Mengadakan aktiviti pengukuhan menulis frasa yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ pepet.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi’e’ taling. 3. • Membimbing murid menulis suku kata awal perkataan yg ada ‛e’ taling.0 Membaca dan memahami frasa. ‘e’ taling dan ‘o’ secara didik hibur. ‘e’ pepet dan ‘o’. ’e’ pepet dan ’o’.UNIT 3 16 Tema: Alam 1.0 Membaca Ayat. 4. 18 3. • Membimbing murid membina frasa yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling . ’e’ taing dan ’o’. ’e’ pepet dan ’o’. • Murid membaling dadu untuk menentukan nombor kad. • Jalankan latihan pengukuhan melalui aktiviti yang berbentuk didik hibur seperti permainan bahasa dan latihan menyambung perkataan menjadi ayat. • Jalankan latihan pengukuhan melalui aktiviti yang berbentuk didik hibur seperti permainan bahasa dan bacaan berirama. 19 5. • Membaca perkataan yang mengandungi ’e’ taling. dan membaca suku kata yang membentuk perkataan yang ada ’e’ pepet. 2. ’e’ pepet dan ’o’. ‘e’ pepet’ dan ’o’ melalui aktiviti terancang seperti sumbang saran. . • Melatih murid menulis frasa yang mengandungi perkataan yg ada ‘e’ pepet. • Cerakinkan perkataan yang diberi. ‛e’ pepet dan ‛o’. • Latih tubi membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling. ‘e’ pepet dan ‘o’. ‘e’ pepet dan ‘o’. • Melatih murid mengeja.0 Membina dan Menulis Frasa • Menamakan gambar haiwan yang ditunjukkan pada kad imbasan.0 Membina dan menulis perkataan 1. 5.4 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi ‘e’ pepet. ’e’ pepet dan ’o’.4 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi ’e’ taling.0 Haiwan Membaca dan memahami perkataan 17 2. • Bimbing murid memadankan gambar dengan perkataan. • Membimbing murid mencerakin perkataan yang mengandungi ‛e’ taling. • Latih tubi mengeja dan membaca frasa yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling. ‘e’ taling dan ‘o’. 4. • Bimbing murid membaca ayat yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling. ‛e’ pepet dan ‛o’kepada suku kata. ’e’ pepet dan ’o’. • Murid mengambil kad perkataan berdasarkan nombor dan menulis perkataan tersebut.3 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan mengandungi yang ada ’e’ taling. ‘e’ taling dan ‘o’. perbincangan dan permainan bahasa. • Bimbing murid membaca frasa yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling.12 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi ’e’ taling.

• Latihan pengukuhan membina dan menulis frasa yang ada perkataan Semester 2 UNIT 4 1 Tema: makanan 1. ‘e’ pepet’ dan ’o’ melalui aktiviti terancang seperti sumbang saran. • Mengadakan aktiviti pengukuhan menulis ayat yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ pepet. • Mengeja dan menulis perkataan dan frasa berdasarkan gambar. Contoh udang. • Latihan membina dan menulis frasa yang mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar.3 Membina dan Menulis ayat yang ada perkataan mengandungi ‘e’ pepet.0 Membina dan Menulis Ayat.0 Membina dan menulis frasa 3. • Beri latihan menulis perkataan berdasarkan gambar dan kad perkataan. 2. • Melatih murid menulis ayat yang ada perkataan mengandungi ‘e’ pepet. tepung dan terung. berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan. • Membaca perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan. • Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar. • Adakan latihan pengukuhan membaca frasa melalui aktiviti didik hibur.0 Membina dan menulis perkataan.0 Membaca dan memahami perkataan 1.5 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. • Murid menyebut perkataan mengandungi suku kata tertutup‛ng’ berdasarkan gambar • Bimbing murid membaca frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ‘ng’ berdasarkan gambar. mengeja dan menulis perkataan yang ada suku kata tertutup ‛ng’. • Bimbing murid membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata tertutup ‛ng’ berdasarkan gambar yang diberi. • Membimbing murid mencerakinkan perkataan berdasarkan gambar yang diberi. 4. perbincangan dan permainan bahasa. bawang. 2. ‘e’ taling dan ‘o’. • Membina perkataan yang ada suku kata tertutup ‛ng’. • Membaca frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan. • Beri latihan mengeja dan membaca frasa secara latih tubi. ‘e’ taling dan ‘o’. • Latihan membaca perkataan yang dicerakinkan.13 Membina dan menulis perkataan yang ada suku kata tertutup ‘ng’..20 6. 6. • Membimbing murid membina ayat yang ada perkataan mengandungi ‘e’ taling . 2 3. ‘e’ taling dan ‘o’ secara didik hibur.13 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. • Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan gambar dan kad perkataan.0 Membaca dan memahami frasa 4.5 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup . • Latih tubi membina.

16 Membina dan menulis perkataan yang . • Mengeja dan menulis perkataan yang ada diftong berdasarkan gambar yang ditunjukkan. • Menulis perkataan berdasarkan gambar. 3 5. 5 2.0 Membaca dan memahami perkataan • Menamakan perkataan yang mengndungi diftong berdasarkan gambar yang ditunjukkan.0 Membaca dan memahami aya 6.4 Membaca dan memahami ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’.0 Membina dan 2. • Latihan membina dan menulis ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ dengan sebutan yang betul. 1.0 Membina dan menulis perkataan 1.14 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong. 1.‘ng’. • Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong secara kelas. 6.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ 1. • Membaca ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan. kumpulan dan individu.0 Membina dan menulis ayat Semester 2 UNIT 5 4 Tema : Kampung Saya 5. • Membina perkataan yang mengandungi diftong berdasarkan gambar yang ditunjukkan dan mencerakinkan perkataan kepada suku kata. • Membina ayat yang mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan. • Latihan membaca ayat yang mengandungi suku kata tertutup’ ng’ dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Menulis ayat yang mengandungi suku kata tertutup ’ ng’ dengan bimbingan guru. • Menyebut. • Menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi diftong kepada suku kata dengan tepat berdasarkan gambar yang ditunjukkan. mengandungi suku kata tertutup ’ng’. • Membina perkataan berdasarkan kad gambar dan kad perkataan. • Membaca ayat yang mengandungi suku kata tertutup’ ng’ dengan sebutan dan intonasi yang betul.0 Membaca dan memahami perkataan 2. kumpulan dan individu. • Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong secara kelas.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 2. • Menamakan perkataan yang mengndungi vokal berganding berdasarkan gambar yang ditunjukkan.16 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding. • Latihan membaca perkataan melalui aktiviti didik hibur seperti permainan bahasa dan nyanyian.

5. • Secara berpasangan. murid menyebut semula frasa yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding. • Mengisi huruf-huruf yang betul di tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi. fauna dan benda di persekitaran murid.0 Membaca dan memahami frasa 3. • Latih tubi membaca frasa yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding.0 Membaca dan memahami perkataan 1. 7 4. • Permainan Pancing botol . murid menyebut semula ayat mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding. • Mengulang sebutan digraf yang ada dalam lirik lagu . • Latih tubi menyebut digraf. • Membimbing murid membaca ayat mudah yang bergrid. • Guru menunjukkan kad perkataan atau kad imbasan yang mengandungi digraf. • Membimbing murid membina ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong atau vokal berganding melalui pengembangan frasa. • Perkenalkan digraf yang berkaitan dengan flora. • Membaca ayat berdasarkan kad gambar dan kad perkataan. 6. • Perdengarkan lirik lagu.0 Membina & menulis frasa dan rangkai kata UNIT 6 8 Tema: Flora. 6 3. Fauna dan Persekitara n 1.6 Membina dan menulis frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding. • Membaca perkataan berdasarkan kad gambar dan kad perkataan. • Latih tubi membaca digrapf.5 Membina dan menulis ayat yg mengandungi perkataan yg ada diftong & vokal berganding.15 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf. 6. • Latih tubi membaca ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding. • Beri latihan menulis frasa melalui beberapa latihan.0 Membina & menulis frasa dan rangkai kata.0 Membaca Ayat • Menulis perkataan berdasarkan gambar.6 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding 4. • Mengeja dan menulis perkataan. • Membimbing murid membaca dua kad perkataan menjadi frasa berdasarkan gambar. • Beri latihan menulis ayat melalui beberapa latihan.5 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding. 5. • Memimbing murid membina frasa yang mengandungi perkataan diftong atau vokal berganding melalui cantuman dua perkataan.menulis perkataan mengandungi vokal berganding. • Secara berpasangan.

• Membimbing murid menyalin perkataan yang dibina di dalam buku garis tiga.0 Membina dan menulis frasa • Membina frasa berdasarkan gambar. fauna atau persekitaran seperti syampu.bahagikan kad perkataan kepada setiap murid dan cari pasangan kad perkataan yang sesuai untuk membentuk frasa. • Permainan ‘ Cari Jodoh ‘ -. • Membimbing murid membaca frasa. • Latih tubi mengeja dan membaca frasa yang mengandungi perkataan yang ada digraf dan konsonan bergabung.0 Membaca dan memahami frasa 4.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraph. • Melengkapkan ‘puzzle ‘dalam kumpulan. • Beri latihan membina dan menulis perkataan. 5.0 Membaca dan memahami perkataan 2. • Menamakan gambar yang mengandungi konsonan bergabung yang berkaitan dengan flora. • Mencerakinkan perkataan menjadi suku kata berdasarkan gambar. kemudian tulis frasa kata pada kad dan pamerkan • • • • Meminta seorang murid membaca petikan secara bergilir-gilir. • Mencerakinkan perkataan kepada suku kata.6 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan digraf dan konsonan bergabung. • Setiap kumpulan perlu memilih dan melekatkan kad suku kata untuk membina perkataan berdasarkan gambar.0 Membina dan • Membimbing murid membina ayat yang mengandungi perkataan yang ada digraf atau konsonan bergabung melalui pengembangan frasa. • Latihan membaca yang mengandungi perkataan yang ada konsonan bergabung. • Latihan membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung. 4.6 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan digraf dan konsonan bergabung. .2.0 Membina dan menulis perkataan 1. Membaca kad ayat dengan bimbingan guru.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung 3.17 Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung 2. 9 1.0 Membina dan menulis perkataan 2. 6. span. 10 3. Latih tubi membaca kad ayat. • Menunjukkan kad gambar bersama kad frasa. 11 5.0 Membaca ayat 5. Bersoal jawab secara lisan tentang cerita yang dibaca. • Menulis frasa yang telah dibina.6 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada • Permainan mencantum kad suku kata. • Lekat beberapa kad gambar di papan tulis.6 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

• Beri latihan menulis ayat melalui beberapa latihan. • Membimbing murid membaca dan mendengar cerita ’Sang Kancil dan Gong Ajaib’.dan akhiran .8 Membaca dan memahami frasa mengandungi perkataan yang ada imbuhan awalan dan akhiran. 1.0 Membaca dan memahami perkataan 2.7 Membina dan • Membimbing murid menulis ayat yang ada perkataan yang mengandungi .0 Membina dan Menulis Frasa.0 6. • Membimbing murid membina dan menulis frasa berdasarkan kad perkataan petikan daripada cerita ’Sang Kancil dan Gong Ajaib’. UNIT 7 12 Tema: Cerita Rakyat 1.(Rujuk Lirik Lagu).an.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran. 5. • Membimbing murid mengenal kata berimbuhan awalan dan akhiran dalam frasa.Menulis Ayat perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung.7 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran. Memperkenalkan imbuhan awalan meN-.0 Membaca dan Memahami Frasa 4. 14 5. • Memberi latihan pengukuhan membina dan menulis perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran yang terdapat dalam frasa.an. Membaca perkataan yang mengandungi imbuhan yang ditunjukkan. • Melatih murid membaca perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.. 3. 6.dan akhiran .8 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi imbuhan awalan dan akhiran. • Meminta murid membaca frasa pada kad yang dipaparkan dengan sebutan yang betul. 2. • Menjalankan aktiviti pengukuhan seperti mengisi tempat kosong dengan imbuhan yang betul.0 Membaca Ayat 4. • Menyenaraikan dan menulis perkataan lain yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran dalam frasa. • Memberi latihan pengukuhan membaca dialog dan berlakon cerita Sang Kancil dan Gong Ajaib 13 3..18 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.0 Membina dan menulis perkataan • • • Guru menyanyikan lagu ’Burung Pipit’. • Membimbing murid membina perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran dengan memberikan kata dasar dan imbuhan. • Membinbing murid memahami maksud frasa dalam cerita ’Sang Kancil dan Gong Ajaib’. • Latih tubi membaca frasa tersebut melalui perbincangan atau tunjuk cara.. • Memberi latihan menggabungkan kata dasar dan imbuhan menjadi perkataan.. • Menyenaraikan perkataan yang mengandungi imbuhan meN. ber.

8 Membina dan menulis ayat majmuk dengan kata hubung.8 Membaca dan memahami ayat majmuk 6.1 Membina & menulis frasa yg ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.0 Membina dan menulis 5. Bimbing murid membaca ayat majmuk dengan sebutan yang betul.an dalam bentuk dialog berdasarkan cerita ‘ Sang Kancil dan Gong Ajaib’. Bimbing murid membina ayat menggunakan kata hubung.. UNIT 9 21 Tema: 22 Kaumkaum di Malaysia .8 Membaca dan memahami ayat majmuk.8 Membina dan menulis ayat majmuk dengan kata hubung • • • • • • • • • • • • • Bimbing murid menyebut dan membaca kata hubung.0 Membaca dan memahami frasa 3. Membaca ayat tunggal dari jadual yang disediakan. Menulis ayat majmuk yang dibina. Latih tubi membaca frasa. Bimbing murid mengenal pasti kata hubung yang dipelajari. 4. 3. Bersoal jawab berdasarkan petikan.1 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.2 Membina dan menulis frasa yg ada perkataan mengandungi suku kata tertutup • • • Menunjukkan benda maujud atau kad gambar. 19 20 5. Bimbing murid menama dan membina frasa daripada gambar tersebut. Membaca ayat majmuk yang dibina. 4. 5.Membina dan Menulis Ayat. Memadakan ayat menggunakan kata hubung. Membaca petikan secara kelas. berkumpulan dan individu. Membimbing murid menyebut dan membaca frasa dengan betul..0 Membaca ayat 6.0 Membina & menulis ayat 5.dan akhiran . 6. • Melatih murid menulis ayat berdasarkan perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.2 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. Latihan menulis frasa. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. 3.0 Membaca ayat 6. 17 18 4. UNIT 8 15 Tema: 16 Permainan menulis ayat ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran. Latih murid menggunakan kata hubung di tempat yang betul. imbuhan meN. • Memberi latihan pengukuhan membina dan menulis ayat yang ada perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.0 Membina dan menulis frasa • • • Perkenalkan gambar lain-lain permainan tradisional. Bimbing murid membaca ayat mudah.

.ayat 6.9 Menulis ayat majmuk dengan kata hubung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful