You are on page 1of 4

SEJARAH Tingkatan 1 Bab 4 (Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka)

Bahagian A Latihan Dialog 1. Lengkapkan dialog di bawah mengenai perjalanan Parameswara.

2.

Berikan penjelasan tentang asal usul nama negeri Melaka bagi setiap gambar di bawah.

3.

Lengkapkan ayat-ayat di bawah mengenai kegigihan Parameswara membangunkan Melaka.

Bahagian B Melengkapkan Rajah 1. Lengkapkan rajah di bawah mengenai perjalanan Parameswara ke Melaka.

2.

Lengkapkan teka silang kata di bawah dengan perkataan yang tepat.