You are on page 1of 1

Hindi Songs

 52

  HAR. DESH. ME TU    (By Saint Tukdya Daas)  
Har. Desh. Me Tu, Har. Bhesh. Me Tu Tere Naam. Anek. Tu Ek. Hi Hai Teri Rang. Bhumi Yah. Vishw. Bhara (x2) Sab. Khel. Me, Mel. Me Tu Hi To Hai (x2) Sagar. Se Utha Badal. Ban.Ke Badal. Se Phata Jal. Ho Kar.Ke Phir. Nahar. Bana Nadiya Gahari Tere Bhinna Prakar. Tu Ek. Hi Hai Chhoti Se Bhi Anu Par.Maanu Bana (x2) Sab. Jiv. Jagat. Ka Rup. Liya (x2) Kahi Parvat. Vruksha Vishaal. Bana (x2) Saundarya Tera Tu Ek. Hi Hai Yah. Divya Dikhaya Hai Jis.Ne Vah. Hai Guru Dev. Ki Purn. Daya Tuk.Dya Kahe Koi Na Aur. Dikha Bas. Mai Aur. Tu Sab. Ek. Hi Hai (x2, Chorus) (x2)

(x2) (x2) (x2) (x2)

(x2) (x2) (x2) (x2) (x2)