You are on page 1of 1

Hindi Songs  57

SAINYA NIKAS. GAYE

Sainya Nikas. Gaye )
Mai Na Lari Thi  (x2) ) (x2, Chorus)

Na Kachhu Boli, Na Kachhu Chali    (x2)
Nayana Jhukake  )
Chup.Ke Khari  ) (x2)

Meri Gar Na Na Mano, Saheli Se Puchho  (x2)
Chadar. Oruke  )
Palanga Pari  ) (x2)

Rang. Mahel. Ke, Das. Dar.Vaze  (x2)
Jane Kaun.Si  )
Khir.Ki Khuli  ) (x2) 

Kahat. Kamal, Kabira Ki Beti  (x2)