You are on page 1of 1

Hindi Songs  61

E SARVARE  (QAWWALI)

Khuda Ka Nur, Tujh. Me Hu Bahu Hai (x2)
Khuda Pin.Ha Magar Tu Ruh Baruh Hai (x2)
Teri Az.Mat. Ka Andaza Ho Kisko
Khuda Hai Aur Khuda Ke Bad. Tu Hai

E Sarvare Duniya Hoti (x2)
Teri Nirali Shan. Hai

Dar. Hai Tera Rash.Ke Haram (x2)
Chaih.Ra Tera Kur. An. Hai

Tujhe Soch.Na Muhabbat, Tujhe Dekh.Na Ibadat
Yahi Meri Bandagi Hai, Mai Karu Teri Talavat.
Aka Chaih.Ra Tera Kur. An. Hai
Kali Kamali Vale Aka Chaih.Ra Tera Kur. An. Hai

Kaunain. Me Tu Vade Khuda Arfauwala
Kaunain. Ke Har. Goshe Me Hai Tujh. Se Ujala
Kur. An. Ko Ham Parte Hai Az.Raye Akidat.
Kur. An. Tujhe Parta Hai E Sainyade Wala
Mere Kali Kamali Vale Aka Chaih.Ra Tera

Khat. Me Rasul MuKh.Ta Hai Gul
Nabiyo Ka Tu Sultan. Hai
Surat Teri Us.Me Azal, Tujh. Pe Jaha Kur.Ban. Hai

Mang.To Ka Aka, Rakh. Bharm
Kar. De Karam Shahe Umang
Dukhiyo Ki Mush.Kil Tal.Na, Tere Liye Asan. Hai

Miraj. Ka Dula Hai Tu
Khali Ke Ghar Pahuncha Hai Tu
Tu Hai Habide Ki Biriya, Tu Arsh. Ka Meh.Man. Hai

Dar. Se Tere Babastegi, Dono Jaha Ki Baih.Tari
Nisbat Teri Ya Mustafa, Iman. Ki Pahunchan. Hai

E Sarvare Duniya Hoti Teri Nirali Shan. Hai...