P. 1
Ghid Pentru Tehnoredactarea Lucrarilor Academice UEO

Ghid Pentru Tehnoredactarea Lucrarilor Academice UEO

|Views: 15|Likes:
Published by Mona Claude

More info:

Published by: Mona Claude on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2013

pdf

text

original

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCA IEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA

MANUAL PENTRU TEHNOREDACTARE DE ARTICOLE, TEZE, LUCRĂRI DE LICEN Ă, DISERTA II ŞI CĂR I

Oradea, Octombrie 2010

CUPRINS CUPRINS ................................................................................................................................... 2 INTRODUCERE ........................................................................................................................ 3 1. FORMATAREA TEXTULUI ................................................................................................ 4 1.1. Pagina de titlu ................................................................................................................. 4 1.2. Cuprins ............................................................................................................................ 4 1.3. Textul principal ............................................................................................................... 4 1.4. Încadrarea textului în pagină........................................................................................... 4 1.5. Numerotarea paginilor .................................................................................................... 5 1.6. Note de subsol ................................................................................................................. 5 1.7. Bibliografie ..................................................................................................................... 5 1.8. Aranjamentul lucrării ...................................................................................................... 6 1.8.1. Structura ....................................................................................................................... 6 1.8.2. Citate ............................................................................................................................ 6 1.8.3. Observa ii ortografice .................................................................................................. 7 2. NOTE DE SUBSOL ŞI BIBLIOGRAFIE ............................................................................. 8 2.1. Informa ii generale .......................................................................................................... 8 2.2. Nume repetat în bibliografie ......................................................................................... 12 2.3. Mai mul i autori repeta i în bibliografie ....................................................................... 12 2.4. Doi autori la aceeași lucrare.......................................................................................... 12 2.5. Trei autori la aceeași lucrare ......................................................................................... 12 2.6. Patru sau mai mul i autori la aceeași lucrare ................................................................ 13 2.7. Numele autorului în titlu ............................................................................................... 13 2.8. Editorul sau traducătorul în locul autorului .................................................................. 13 2.9. Editorul şi traducătorul alături de autor ........................................................................ 13 2.10. Lucrarea autorului într-o colec ie de lucrări ............................................................... 14 2.11. Mai multe referiri la aceeaşi lucrare ........................................................................... 14 3. CERIN E DE SCRIERE ŞI PREDARE A LUCRĂRILOR ............................................... 15 3.1. Număr de cuvinte şi intrări bibliografice ...................................................................... 15 3.2. Mod de predare al lucrărilor de licen ă, diserta iilor şi tezelor ..................................... 15 ANEXA 1: MODEL PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE SEMINAR ŞI ESEURI ........ 16 ANEXA 2: MODEL COPERTĂ ŞI PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE LICEN Ă, DISERTA II, TEZE ............................................................................................................ 18 ANEXA 3: CÂTEVA PROBLEME DE CON INUT RECURENTE .................................... 21 ANEXA 4: CÂTEVA PROBLEME DE FORMĂ RECURENTE .......................................... 23

2

acest material are la bază The Chicago Manual of Style.1 De asemenea. eseuri. Fiecare utilizator al acestui ghid este încurajat să citească cu aten ie și să-și însușească regulile pentru o tehnoredactare conven ională a lucrărilor academice din cadrul Universită ii Emanuel. din pricina cerin elor multiple și a unor dificultă i ce le presupune scrierea corectă a unei lucrări. ”Document Template pentru lucrari de licenta și disertatii UEO”. lucrări de licen ă. 1 The Chicago Manual of Style. la care se adaugă ”Ghid pentru tehnoredactarea lucrarilor academice UEO” și ”Ghid de utilizare a Template-ului pentru lucrari academice UEO. 3 . edi ia a 15-a (Chicago: University of Chicago Press.” Acest pachet poate fi ob inut de la biblioteca Universită ii Emanuel. ”Template pentru lucrari academice UEO. beneficiază gratuit de aceste fișiere. Universitatea Emanuel a venit în ajutorul studen ilor prin conceperea a trei template-uri care-l scutesc pe utilizator de executarea unor aspecte legate de formă și aranjament. ghidul serveşte şi ca model de lucrare pentru aspecte legate de formă. Aceste fișiere sunt intitulate ”Document Template pentru lucrari academice UEO”. 2003).INTRODUCERE Acest ghid con ine un minim de cerin e legate de tehnoredactarea diferitelor lucrări (articole. Însă. În esen ă.” Fiecare student al Universită ii Emanuel. diserta ii de masterat. cu legitima ie de bibliotecă. teze de doctorat).

.3. 14 pt. La header să nu apară text (titlul lucrării etc.5. Dacă titlul unui capitol sau subcapitol este mai lung de un rând. acesta va avea mărimea 22 pt.4. nici în textul lucrării. FORMATAREA TEXTULUI Materialele se prezintă pe calculator cu toate semnele diacritice listate pe o singură fa ă. Distan a dintre titluri şi text: 1 rând liber.5 cm Distan a dintre rânduri: 1.” sau „pg... după pagina de titlu. cu excep ia titlului lucrării. 1. acesta se va continua de la începutul rândului următor. Introducerea. 1.2.) Distan a dintre rânduri este de 1. jos. 1. CUPRINS Cuprinsul apare la începutul lucrării. În cazul în care lucrarea are un subtitlu. 1.) 4 . dreapta): 2 cm Margini (stânga): 3 cm. a diserta iei se va scrie cu font de mărimea 36 pt.. Alineate: 0. Margini (sus. Distan a de la marginea de sus: 2 cm Distan a dintre rânduri: 1 Textul este aliniat la mijloc. Numărul paginii nu este urmat de punct. care este de 30 pt...6-9.” Nu se va men iona intervalul unde este situat subcapitolul în cauză (ex. fiind aliniat cu prima literă a rândului anterior.1. SMALL CAPS. PAGINA DE TITLU Font: Times New Roman. în format A4. concluzia şi bibliografia nu se numerotează nici în cuprins. Titlu. ÎNCADRAREA TEXTULUI ÎN PAGINĂ Textul să fie aliniat numai spre stânga.. TEXTUL PRINCIPAL Font: Times New Roman. Titlurile şi subtitlurile din cuprins sunt urmate de puncte şi apoi de numărul paginii.1. 12 pt. Headers and Footers: 1 cm.. Titlul de pe coperta lucrării de licen ă. „pag.

” (fără numele editurii).).e. Chiar dacă apar la notele de subsol. nu la sfârşitul capitolului sau lucrării. Notele sunt despăr ite de textul principal printr-o linie continuă care începe în partea stângă a paginii şi se extinde spre dreapta. La intrările bibliografice se merge pe principiul detaliilor bibliografice cât mai complete.a. sunt în Times New Roman. 10 pt.6. numărul care indică nota de subsol apare la sfârşitul citatului. Distan a dintre două intrări bibliografice: 1 rând.5 cm. BIBLIOGRAFIE Font: Times New Roman. pe o lungime de 5 cm. atlasuri etc. Distan a dintre rânduri: 1. Intrările bibliografice se pun în ordinea alfabetică a numelui autorilor (numele de familie) şi nu se numerotează. cum ar fi scrierea numelui şi prenumelui complet al autorilor. Dacă lipsesc anumite date bibliografice din sursă. NUMEROTAREA PAGINILOR Fiecare pagină. cât şi în josul paginii.5 cm. În text. se pune: „f.). va fi numerotată în josul paginii cu aliniament central. enciclopedii. cu excep ia celei de titlu. Aceasta numai dacă într-adevăr nu s-au găsit datele respective şi nu pentru a compensa comoditatea studentului. Primul rând: 0. fără spa iu liber între punct şi numărul notei de subsol. Distan a dintre rânduri: 1.” (fără locul publicării). lucrările de referin ă nu se trec la bibliografie (Biblii.5. Numerotarea notelor de subsol este continuă de-a lungul întregii lucrări. ea nu începe cu numărul 1 la fiecare pagină nouă sau la fiecare capitol nou. 1.7. 5 . dic ionare. cu font Times New Roman 12. este cea de titlu. „f. Prima pagină. Toate notele men ionate pe o pagină trebuie să se regăsească la subsolul paginii respective. după punct (. 12 pt. Rânduri ulterioare primului: 0.p. „f. Notele se pun în josul paginii aferente.” (fără anul publicării). Studentul va încerca să dea numele întreg al autorului. NOTE DE SUBSOL Font: Times New Roman. nu doar ini ialele numelui.1. 1. deşi nu este numerotată. Numerele notelor de subsol atât în text.

” Nu se scrie numele tipografiei care a executat tiparul lucrării. Aten ie: folosi i tasta SHIFT pentru a scrie cu majusculă prima literă!). excep ie fac titlurile urmate de subtitluri (de ex. Dacă lucrarea con ine anexe. urmată de un punct. 6 . Capitol. şi nu pe capitole. despăr ite între ele prin puncte. Toate titlurile. Distan a textului din citat fa ă de margine: marginea din stânga la 0. paragrafe. indiferent de grad. O introducere în teoria cunoaşterii). cum ar fi „Dr.5 cm fa ă de textul principal. ele vor fi amplasate la sfârşitul volumului.” etc.A. regula este valabilă şi pentru titlurile de capitole şi subcapitole.: 1. dar nu mai mult de 3 grade de titluri. Anexele trebuie să aibă titlu. Un subtitlu trebuie să fie urmat întotdeauna de cel pu in două rânduri de text pe aceeaşi pagină.La numele autorilor din bibliografie sau la notele de subsol nu se pun titlurile de inute de autori. La numele editurii nu se scrie „Company”. nu după ea. Pe lângă aceasta. rândul al doilea fiind mai scurt decât primul. Nu se folosesc ghilimele în acest caz. Citatul poate continua pe pagina următoare. iar trimiterile din text la anexe se vor face ca în cazul figurilor şi tabelelor. începând cu cifra 1. subcapitole.1. „SRL”. Structura Materialul va fi împăr it în: păr i. „Inc. În cazul unui citat între ghilimele. titlul de gradul 2 se scrie cu majuscule mici (SMALL CAPS. dacă nu a rămas suficient spa iu vom deplasa totul pe pagina următoare. Orice titlu se va scrie cu aliniament central şi va fi precedat de un simbol numeric.2. Subcapitol). „Ltd”.1. iar titlul de gradul 3 se scrie cu litere italice. 1. dacă este cazul vor urma şi alte cifre. singura condi ie este să nu apară rânduri orfane.”.: Cognito. „S. se vor scrie cu font Times New Roman 12 Bold. dacă punctul de la sfârşitul enun ului citat face parte din textul citat. 1. 1. titlul de gradul 1 se scrie cu litere majuscule. în func ie de gradul titlului subordonat (ex.8. Citate Citatele cu margini (trei sau mai multe rânduri): 11 pt. Capitolele vor începe cu pagină nouă. Spa iul între rânduri: 1. ARANJAMENTUL LUCRĂRII 1. Nu se pune punct după titluri. se trece înaintea ghilimelei de încheiere.8. capitole. Se lasă un rând liber între citat şi textul principal – şi înainte şi după citat.8. Dacă titlul este prea lung se aranjează pe două rânduri (cu distan a de 1 între rânduri).

from the new. cu margini de 0. (.. nu după acestea. arises.98 Schillebeeck is so preoccupied to see Christian theology turn its traditional clothing into modern garments that he loses sight of the fact that the meaning of life may well go beyond a merely and purely scientific approach to life.. (:). (!). Exemplul 2: Citatele cu margini (trei sau mai multe rânduri. Pauza: a nu se folosi înainte.”12 Therefore.3.).Exemplul 1: Citat între ghilimele (mai pu in de 3 rânduri) . pauza se foloseşte înaintea ghilimelelor de la începutul citatului. Thus. Aten ie! Pauza dublă: a nu se folosi. on the one hand. iar în cazul ghilimelelor de la sfârşitul citatului pauza se foloseşte după. Observa ii ortografice Fonturi greceşti şi ebraice: BibleWorks. on the other hand. he strongly believes that the modern man needs to find a way to make his life meaningful exclusively in terms of the modern science which dominates our secularized world: The criticism of the traditional way of speaking of God which is now being voice within the Christian churches. that difference is only in. (..in such a way that they are all part of what Schillebeeckx calls “the history of the authenticity of Christian faith within the life of religious mankind. (?). if there is any difference at all between the non-scientific religious experiences of the traditional past and the scientific religious experiences of the modern present. from the deepest values which these churches really aim to embody and.).. nu înaintea ghilimelelor.8. rational and secular sphere of understanding within which people are now seeking a meaning for human life.).5 cm la stânga fa ă de textul principal). Aceeaşi regulă este valabilă în cazul parantezelor. 1. În cazul citatelor sub trei rânduri (adică unde se folosesc ghilimele). both Protestant and Catholic. 7 . ci după (.

Douglas D.” Covenant.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apari iei): Numărul paginii. Prenumele autorului. “Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control. 2-5. “Prophet. “Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control. “Prophet. Numărul paginii. Heckathorn. Heckathorn. Exemplu Articol în revistă Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. Intervalul de pagini pe care se extinde articolul. & King: The Perfect One of Israel. Format Bibliografie Numele autorului. Exemplu 8 .2. “Titlul articolului.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apari iei): Intervalul de pagini pe care se extinde articolul.” Covenant. 1 1 Robert Peterson. INFORMA II GENERALE În func ie de tipul lucrării men ionate (carte.” American Sociological Review 55 (1990): 366–84. NOTE DE SUBSOL ŞI BIBLIOGRAFIE 2. Priest. & King: The Perfect One of Israel. „Titlul articolului. articol.” Titlul jurnalului în care apare articolul. Data apari iei. 2004. 2004. Douglas D. Priest. “Titlul articolului. 4. 1 1 Bibliografie Format Numele autorului. Data apari iei.1. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: Articol în jurnal Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului.” Titlul jurnalului în care apare articolul. Prenumele autorului.” American Sociological Review 55 (1990): 370. “Titlul articolului. sursă internet). Robert. Peterson.

anul. 10–11. 1983. Martie 20. Exemplu Bibliografie Format Numele autorului. Larry R.Articol în ziar Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. Articol în carte Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. anul publicării. Prenumele autorului. numărul paginii. luna ziua. 492. 2003. “At One with the Sheperd. Rossetto Kasper. Editare de W. anul publicării). anul publicării. New York: Scribner. “Titlul articolului. Prenumele autorului. ed. 1999). Titlul căr ii (Locul publicării: Numele editurii. 1999. 1983. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory.” Neurobiology of the Hippocampus. intervalul de pagini pe care se extinde articolul. anul publicării. “Titlul articolului. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory. Seifert. Larry R. New York: Oxford University Press. Prenumele şi numele editorului. Seifert.” Neurobiology of the Hippocampus. 2 2 Bibliografie Format Exemplu Numele autorului. 491-511.” Titlul căr ii în care apare articolul. The Italian Country Table: Home Cooking from Italy’s Farmhouse Kitchens. Squire. 9 . Lynne Rossetto Kasper. Prenumele şi numele editorului.” St. Louis Post Dispatch. Locul publicării: Numele editurii. Titlul căr ii. Squire. The Italian Country Table: Home Cooking from Italy’s Farmhouse Kitchens (New York: Scribner.” Titlul căr ii în care apare articolul. W. Numărul paginii sau intervalul de pagini.” Titlul jurnalului în care apare articolul. Lynne. Locul publicării: Numele editurii. Bibliografie Format Articolele de ziar nu sunt incluse de obicei în bibliografie. New York: Oxford University Press. 1 1 Amy White. Exemplu Carte Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. Locul publicării: Numele editurii. “Titlul articolului.

” Recenzie la Titlul lucrării. Harper’s Bible Dictionary (San Francisco: Harper and Row.” Recenzie la The Sources of Normativity. 9 Macmillan. (descrierea autorului interviului). FAO). Investment Center Division. discu ii. Ben Ratliff. trad. Senn. 8 Benjamin Spock. Articole din dic ionare Nota de subsol începe cu cuvântul studiat. în discu ie cu autorul. Nu se pune numărul volumului sau al paginii. urmat de datele bibliografice ale dic ionarului. Septembrie 1998. Data interviului. Titlul jurnalului în care apare recenzia număru (Data apari iei): intervalul de pagini în care apare recenzia. aşa cum apare în dic ionar.Recenzii Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. ”Titlul recenziei. pus între ghilimele. În discu ie cu autorul. recenzie la The Mystery of Samba: Popular Music and National Identity in Brazil. Macmillan. Interviu de Milton J. National Library of Medicine. Horticulture. Prenumele autorului (descrierea autorului interviului). de Hermano Vianna. 20 noiembrie 1974. Andrew (coordonator principal. de Christine M. recenzie la Color Encyclopedia of Ornamental Grasses. MD. “Morality in Living: Korsgaard’s Kantian Lectures. John Charles Chasteen. interviu. În discu ie cu autorul. de Autorul lucrării. de Rick Darke. 7 „Galilee”. de Autorul lucrării. Korsgaard. Senn Oral History Collection. în discu ie cu autorul. Spock. Andrew Macmillan (coordonator principal. recenzie la Titlul lucrării. Bethesda. interviu de Milton J. 2 Thomas Fischer. MD. 1 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. 10 . Lingua Franca 9 (Aprilie 1999): B13–B14. Jurnalul în care apare recenzia numărul (Data apari iei): Numărul paginii. Investment Center Division. Interviu 67A. transcript. 20 noiembrie 1974. E. Gibbard. FAO). Senn. Prenumele autorului. şi ed. Senn Oral History Collection. transcript. Septembrie 1998. Benjamin. Data interviului. Allan. interviu 67A.1 (1999): 140–64. Ethics 110. Exemplu Interviuri nepublicate Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. National Library of Medicine. Bethesda. 7 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. Mai 2000. E. 1985). Exemplu Spock.

David C.Sursă internet Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. În cazul sursei de internet. doc. 2 Mai 2009. MI: Baker Books. 92. Titlul căr ii. 1996). citat în Prenumele autorului Numele autorului. număr pagină.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apari iei): Numărul paginii.A. data accesării. ed. Kurland şi Ralph Lerner. numele editurii etc. Titlul căr ii (Locul publicării: Numele editurii. 2000. 3 3 Bibliografie Format Exemplu Numele autorului. Steinmentz.” Theological Education 19 (1983): 45-64. Steinmentz. http://press-pubs. Data accesării. Exegetical Fallacies (Grand Rapids.uchicago. http://press-pubs. MI: Baker Books. Titlul lucrării (Locul publicării: Numele editurii. The Founders’ Constitution. Carson.u-chicago. Chicago: University of Chicago Press.) se specifică doar datele disponibile. număr capitol sau sec iune. O sursă citată în alta Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. dacă nu există anumite date (locul publicării. Philip B. David C. The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press. 2 Mai 2009. Locul publicării: Numele editurii. “Titlul articolului. adresă site.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apari iei): Intervalul de pagini în care apare articolul.A. Carson. “The Protestant Minister and the Teaching Office of the Church. citat în D. Numărul paginii sau intervalul de pagini. Grand Rapids. 1996. 9.) se specifică doar cele disponibile. Philip B.edu/founders/. Prenumele autorului. “Titlul articolului.edu/founders/. Titlul lucrării.. ed. anul publicării. 2000). dacă nu există anumite date (locul publicării.” Theological Education 19 (1983): 57. Citat în Prenumele autorului Numele autorului. În cazul sursei de internet. Citat în D. anul publicării. Kurland. anul publicării). cap. “The Protestant Minister and the Teaching Office of the Church. numele editurii etc. sub titlul “Surse internet”. 3. Sursele de internet să apară într-o sec iune separată în cadrul bibliografiei. şi Ralph Lerner. Adresă site. 1 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. Prenumele autorului. Exemplu 11 . Exegetical Fallacies. anul publicării). Locul publicării: Numele editurii.

Însă: Comaroff. New York: Oxford University Press. _____. Memory and Brain. Martin’s Press. ed. Lynn Steiger şi Eugene Kleppinger. 1993. ed. 1999). 2000). Editare de W. iar următorii autori apar cu prenumele şi numele. 2 vol. Edi ia a treia. 1991–97. MAI MUL I AUTORI REPETA I ÎN BIBLIOGRAFIE Marty. 1999. Modernity and Its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa. 491-511. Of Revelation and Revolution. Martin E. ed. Krueger. Scott Appleby. New York: St. The WTO as an International Organization.3. ed. 1998. 1987. DOI AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Bibliografie Kurt Johnson şi Steve Coates. 1983. 2. MA: Zoland Books. Chicago: University of Chicago Press. 2. Kurt şi Steve Coates. The Glory and the Power: The Fundamentalist Challenge to the Modern World. 43. Trade and Employment in Developing Countries.5.. şi R. Synthesis and Conclusions. John şi Jean Comaroff. 12 . Chicago: University of Chicago Press. 2. Online! A Reference Guide to Using Internet Sources (New York: St. Online! A Reference Guide to Using Internet Sources. Jean şi John Comaroff. Seifert. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory. Larry R. Chicago: University of Chicago Press. Lynn Steiger şi Eugene Kleppinger. 2 Johnson. 2000. _____. Chicago: University of Chicago Press.2. Vol. Important: în cazul a doi sau mai mul i autori. Fundamentalisms Comprehended. Andrew. NUME REPETAT ÎN BIBLIOGRAFIE Squire. 1992. Cambridge. TREI AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Andrew Harnack. Nabokov’s Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius (Cambridge. Comaroff. primul autor apare cu numele şi prenumele. Nabokov’s Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius.4. 1983. 3. MA: Zoland Books. 16. Anne O. Martin’s Press.” Neurobiology of the Hippocampus. New York: Oxford University Press. _____. Boston: Beacon Press. 1995. 2 Bibliografie Harnack.2. Chicago: University of Chicago Press.

trad.7. Cline. 7 One More Time: The Best of Mike Royko (Chicago: University of Chicago Press. One More Time: The Best of Mike Royko. 1999. Chicago: University of Chicago Press. 3 Note de subsol Silverstein. C. 5 Note de subsol McCullers. 3 vol. ed. 44. 1999). George. Sechzer şi al ii. 6 The Letters of George Meredith. 1974). Chicago: University of Chicago Press. Oxford: Clarendon Press. 1999). Norman R. Illumination and Night Glare: The Unfinished Autobiography of Carson McCullers. Shapiro (Chicago: University of Chicago Press. 5 Soltes.. 1999). The Complete Correspondence.6. Cline. MA: Harvard University Press. PATRU SAU MAI MUL 4 I AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Bibliografie Jeri A. 285. 1928–1940. trad. 9 Rigoberta Menchú. 32. Women and Mental Health. Sir Gawain and the Green Knight (Chicago: University of Chicago Press.8. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 54. 38. ed. trad.. 34. Dews. New and Selected Poems. Georgia: Art and Civilization through the Ages (London: Philip Wilson. Women and Mental Health. 1996). 1974. Adorno şi Walter Benjamin.. Sir Gawain and the Green Knight. trad. 1999. 76. Mike. ed. Theodore. 1:125. 276. The Letters of George Meredith. Royko. 1970). 1999. Nicholas Walker (Cambridge. 1999). 43. 7 Yves Bonnefoy. Henri Lonitz. Carlos L. 6 Note de subsol 13 . Dews (Madison: University of Wisconsin Press. Silverstein. 2. 4 Ori Z. ed. Crossing Borders. EDITORUL ŞI TRADUCĂTORUL ALĂTURI DE AUTOR Theodor W. 8 Four Farces by Georges Feydeau. 243.9. Georgia: Art and Civilization through the Ages. Carson.. Jerry A. Sechzer. London: Philip Wilson. 7 Sechzer şi al ii. Bibliografie Soltes. Sir Gawain. şi al ii. L. 1999). 2. 2. Madison: University of Wisconsin Press. 1995). Bibliografie Meredith.2. trad. 3 vol. ed. Ann Wright (New York: Verso. L. (Oxford: Clarendon Press. Ori Z. ed. Soltes. Women and Mental Health (Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1996. ed. John Naughton şi Anthony Rudolf (Chicago: University of Chicago Press. 1970. 34. 280. NUMELE AUTORULUI ÎN TITLU Illumination and Night Glare: The Unfinished Autobiography of Carson McCullers. ed. EDITORUL SAU TRADUCĂTORUL ÎN LOCUL AUTORULUI Theodore Silverstein. Editare de Carlos L. 1970). Editare de C. şi ed. Georgia.

Justification by an Imputed Righteousness (Pennsylvania: The Banner of Truth Trust. 2. Traducere şi editare de Ann Wright. 18. The Complete Correspondence. Editare de Henri Lonitz. se procedează în felul următor: când referirea se face după prima men ionare a lucrării. se scrie doar numele autorului şi titlul lucrării sau o variantă prescurtată a acesteia. în corformitate cu Chicago Manual of Styles. MAI MULTE REFERIRI LA ACEEAŞI LUCRARE Dacă în cadrul notelor se fac mai multe referiri la aceeaşi lucrare. Rigoberta. 2. MA: Harvard University Press. Vol. New York: Verso. Simut. Editare de John Naughton şi Bibliografie Anthony Rudolf. şi Walter Benjamin. The Works of John Bunyan. după virgulă adăugându-se doar pagina.Adorno. 1999. este recomandat a nu se folosi Ibidem. Theodor W. Feydeau. ed. 1970. Four Farces by Georges Feydeau. 2005). 1. Editare de George Offor. La următoarea men ionare a lucrării: 2 1 Simut. În cazul în care se introduc manual notele de subsol.11. 1928–1940. 1991. 1995. Chicago: University of Chicago Press. 1. The Doctrine of Salvation in the Sermons of Richard Hooker (Berlin: Walter de Gruyter Verlag. Bonnefoy. Shapiro. George Offor. Bibliografie Justification by an Imputed Righteousness. Crossing Borders. LUCRAREA AUTORULUI ÎNTR-O COLEC Note de subsol 1 IE DE LUCRĂRI The Works of John Bunyan. Traducere de Norman R. 1999. Chicago: University of Chicago Press. Yves. 10. 1991). vol. Bunyan.10. De exemplu: Corneliu C. John. Cambridge. Pennsylvania: The Banner of Truth Trust. New and Selected Poems. The Doctrine of Salvation. Georges. Traducere de Nicholas Walker. 14 . 12. Ibidem Pentru utilizatorii programului Zotero: se permite folosirea Ibidem-urilor. Menchú.

lucrări de seminar Număr de cuvinte 20.000-100.000 80. sau pagina de titlu separată!). extensia rtf (Rich Text Format) şi în format pdf.000-25. MOD DE PREDARE AL LUCRĂRILOR DE LICEN Ă.2. DISERTA IILOR ŞI TEZELOR Acestea se vor preda la secretariatul facultă ii înainte de data-limită stabilită. La numărul de cuvinte se acceptă o abatere de 20%.3.1. NUMĂR DE CUVINTE ŞI INTRĂRI BIBLIOGRAFICE Tipul de lucrare Lucrare de licen ă Diserta ie de masterat Teză de doctorat Eseuri.000 Număr minim de intrări bibliografice 40-50 40-50 300 Numărul de cuvinte şi de intrări bibliografice este stabilit de profesor. teza) în format MS-Word. astfel: • • O copie tipărită şi legată cu copertă tare sau de plastic.000 20. • Întreaga lucrare să apară într-un singur document (nu împăr ită pe capitole. Numele documentului electronic să nu con ină diacritice.000-25. 3. CERIN E DE SCRIERE ŞI PREDARE A LUCRĂRILOR 3. Un CD cu lucrarea (diserta ia. 15 .

ANEXA 1: MODEL PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE SEMINAR ŞI ESEURI 16 .

2 17 . doctorand. Pentru programul de master: Master în teologie pastorală și misiologie. Master în artă muzicală sau Master în programe și proiecte comunitare în asisten ă socială. 2011 Asisten ă socială. Influen a culturii de limbă greacă în opera târzie a lui Augustin 5 Prof. sau Lector univ drd. 6 Masterand. dr. Lector univ. dr. I 4 Ex. Studiul Vechiului Testament. Conf. 3 Ex. sem. Pedagogie muzicală sau Litere.. dr. univ. univ. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE Specializarea: Teologie baptistă pastorală2 Forma de învă ământ: învă ământ de zi Cursul şi semestrul3 TITLUL LUCRĂRII4 SUBTITLU Coordonator: Titlul5 numele prenumele Student:6 Numele prenumele Oradea.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCA IEI.

TEZE 18 . DISERTA II.ANEXA 2: MODEL COPERTĂ ŞI PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE LICEN Ă.

dr. dr. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA LUCRARE DE LICEN Ă7 Coordonator: Titlul8 numele prenumele Absolvent: Numele prenumele Oradea.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCA IEI. sau lector univ drd. 19 . univ. conf.. dr. lector univ. sau Teză de doctorat Prof. univ. 2011 7 8 Diserta ie de masterat.

univ. Pentru programul de master: Master în teologie pastorală și misiologie. 10 Sau 2012.. Pedagogie muzicală sau Litere. 2011 Asisten ă socială. Influen a culturii de limba greacă în opera târzie a lui Augustin 12 Prof. 9 20 .ROMÂNIA MINISTERUL EDUCA IEI. 11 Ex. dr. 2013 etc. Lector univ. dr. Master în artă muzicală sau Master în programe și proiecte comunitare în asisten ă socială. univ. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE Specializarea: Teologie baptistă pastorală9 Forma de învă ământ: învă ământ de zi Promo ia 201110 TITLUL LUCRĂRII SUBTITLU 11 Coordonator: Titlul12 numele prenumele Absolvent: Numele prenumele Oradea. dr. sau Lector univ drd. Conf.

ANEXA 3: CÂTEVA PROBLEME DE CON INUT RECURENTE 21 .

Un paragraf să con ină cel pu in două enun uri ample (un enun amplu să fie de maximum trei rânduri). A se evita rândurile orfane şi văduve. 14..” 8. SV. cu excep ia studiilor care compară mai multe versiuni ale Bibliei. nu BC sau AD. adică: ultimul paragraf din pagină să nu aibă doar un rând la sfârşitul paginii sau ultimul paragraf din pagină să nu se continue pe pagina următoare doar cu un rând. Propozi iile şi paragrafele lungi ar trebui evitate. 11.. Referirile la date istorice vor folosi formatul î. nord-vest. Capitolele să fie echilibrate din punctul de vedere al volumului.. A se evita verbele legate de vedere.”. În cazul citatelor din Biblie greşelile ortografice se corectează. 3. iar un alt capitol are douăsprezece pagini. evrei. sau d. (înainte de Cristos sau după Cristos). 12-16. sud-vest. Exemplu: „În acest capitol vom privi la unele aspecte. dar israeli ilor li s-a făcut foame!” „Cu două capitole mai încolo. 5. 14. De aceea putem spune că. În loc de V. Un subcapitol ar trebui să con ină cel pu in două paragrafe. Am observat că aspectul teologic. Evitarea verbului a putea.. Referin ele biblice se scriu fără abrevieri. exceptând cazul în care aceste denumiri stau la începutul propozi iei.. O lucrare este lipsită de echilibru dacă un capitol are două pagini. „În concluzie putem vedea că.. Din acest exemplu se vede că.. baptişti. Punctele cardinale nu se prescurtează în textul lucrării (ex.. Nu se foloseşte persoana a doua.”. nu Baptişti). nu Evrei. Denumirea popoarelor şi religiilor se scrie cu literă mică (amoni i. 9.” 7. NV) ci se scriu în întregime: nord. 2.T. se scrie Vechiul Testament.. 6. iar în loc de N.Cr. „Interesant este faptul că... 4. 10. 12. nu Amoni i. „Setea ca setea...1.” 6. La prima citare a unui autor sau autoritate în domeniu este de dorit a se face o scurtă prezentare a acelei persoane (într-o notă de subsol sau în text).. Galateni 3:1.T.. Evitarea colocvialismelor.Cr.... 13. se scrie Noul Testament. N. Tit 2 22 . Folosirea persoanei întâi (singular şi plural) să se limiteze la introducere şi concluzii. Acum ne vom uita cu aten ie la. „Culmea este că poporul. după următorul model: 1 Corinteni 3:2-6.

ANEXA 4: CÂTEVA PROBLEME DE FORMĂ RECURENTE 23 .

în meniul Format – Paragraph. Before şi After trebuie să aibă valoarea 0. şterge i-l. să vă asigura i că ob iunea „Show number on first page” nu este bifată. Verifica i formatul paginii înainte de a începe să scrie i lucrarea! Pentru Word 97-2003. „Find and Replace”: căuta i spa ii duble şi înlocui i cu un singur spa iu. apare număr pe prima pagină. XP. Apăsa i butonul ”Options” și în lista care va apare introduce i următoarele valori: pentru ”Introducere și alte titluri” = 1. ”Capitol” = 1. semn că nota de subsol s-a extins pe două pagini. dacă totuşi. după ce insera i numerotarea. ”Subcapitol de grad 2” = 3. XP urma i paşii: File – Page Setup – Layout. Verifica i dimensiunile marginilor! Pentru Word 97-2003. A nu se folosi spa iile multiple. intra i în Footer-ul paginii. Urma i apoi aceleași instruc iuni prezentate mai sus. Cuprinsul se generează automat! Folosi i pentru Word 2007-2010 pașii următori: References – Table of Contents – Insert Table of Contents. XP. OK. Dacă unitatea de măsură este în inch o pute i schimba urmând paşii: Tools – Options – General. 3. Pagina de titlu nu se numerotează! Pentru Word 97-2003. XP. OK. Pentru Word 2007-2010 în meniul Page Layout – Margins – Custom Margins. mărimea paginii să fie A4.1. 5. urma i paşii: pentru Word 97-2003. apoi în meniul Design selecta i ob iunea „Different first page”. Când face i numerotarea paginilor. Pentru Word 2007-2010. dintr-un capăt al paginii până în celălalt. Pentru Word 20072010: Page Layout – Size. asigura i-vă că ob iunea „Link with previous” este deselectată. Solu ie propusă: încerca i rearanjarea textului astfel încât referin a notei de subsol din text să treacă pe pagina cu linia lungă. 6. urma i calea: File – Page Setup – Margins. în rest 2 cm. La ”Show Levels” selecta i valoarea 2. urma i calea: File – Page Setup – Paper. 24 . Rândurile libere între paragrafe nu sunt permise decât în cazul citatelor! Dacă observa i că atunci când începe i să scrie i un paragraf nou rândul se distan ează neobişnuit în mod automat. Uneori apare o linie lungă. la sec iunea „Spacing”. Pentru alinierea unei liste nu folosi i spa ii ci marcajele de pe ruletă: 2. atât între cuvinte cât şi pentru aliniere! Pentru eliminarea acestora folosi i comanda CTRL+H. la „Measurement units” selecta i „centimeters”. stânga: 3 cm. selecta i ob iunea „Different first page”. Pentru Word 2000-2003 și XP urma i pașii următori: Insert – Reference – Index and Tables – Table of Contents. ”Subcapitol de grad 1” = 2. 4. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->