Subiecte examen: Buget si trezorerie publica 1. Principiul unitatii si acuratetii bugetului 2. Principiul echilibrului bugetar 3. Principiul anualitatii 4.

Mecanismul resurselor proprii 5. Cheltuielile bugetului comunitar 6. Principiile ce guverneaza fondurile structurale 7. Inregistarea in bugetul national a tranzactiilor financiare cu UE 8. Evolutia conceptului de trezorerie publica sau trezorerie a statului 9. Asemanari si deosebiri intre trezoreria publica si bancile comerciale 10. Organizarea si functionarea trezoreriei statului la nivel central
11. Organizarea si functionarea trezoreriei statului la nivel teritorial

12. Functiile trezoreriei statului in Romania 13. Functiile generale ale trezoreriei publice si in celelalte tari nu doar in Romania
14. Fluxurile financiare determinate de incasarea prin numerar a fondurilor publice

15. Fluxuri financiare determinate de efectuarea cheltuielilor din sectorul public 16. Controlul incasarii veniturilor bugetare prin trezoreria statului
17. Controlul efectuarii cheltuielilor bugetare prin trezoreria statului

18. Unitatea de trezorerie 19. Mecanismul de functionare a trezoreriei statului in Romania 20. Aplicarea principiilor guvernantei corporative in cadrul trezoreriei statului

Principii bugetare 25. Executia bugetara 36. Ordonatorii de credite : rol. Transferuri consolidabile prin bugetele locale 33. Veniturile si cheltuielile bugetelor locale 24. Continutul si structura bugetelor locale 29.21. Reguli bugetare 26. Executia de casa a bugetelor locale 40. Investitii publice locale 35. categorii. Contul anual de executie 39. Competente privind impozitele si taxele locale 30. Cotele defalcate 31. Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite 38. Autorizarea bugetarea 23. Criterii privind alocarea sumelor defalcate 32. Procedura deschiderii creditelor bugetare 37. raspundere 28. Competenta si responsabilitatea autoritatiilor administratiei publice in procesul bugetar 27. Datoria publica locala . Contul unic 22. Fondul de rezerva bugetara 34.

Planul de redresare financiara 45. Finantarea institutiilor publice 43. Fondul de risc 42. Criza financiara a unitatilor administratiilor teritoriale 44.41. Insolventa unitatilor administratiilor teritoriale 46. Regimul imprumuturilor din contul curent general al trezoreriei statului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful