KATA KERJA

Kata kerja terbahagi kepada : A. Kata Kerja Transitif ( Perbuatan Melampau ) B. Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau ) A. Kata Kerja Transitif 1. Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ). 2. Ayat ini mesti ada peyambutnya ( objek )

3. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau
sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.

Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama. Contohnya: Atan mendengar radio. mendengar ialah kata kerja transitif radio ialah objek (kata nama) Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan. Contohnya: Contoh ayat : 1. Kucing itu menangkap seekor burung. 2. perempuan itu menjual sayur. 3. Bapa sedang menulis surat. Dalam ayat pertama Kucing ialah pembuat, menangkap ialah perbuatan melampau dan seekor burung ialah benda yang kena buat atau penyambut. Dalam ayat kedua Perempuan ialah pembuat, menjual ialah perbuatan melampau dan sayur ialah benda yang kena buat atau penyambut. Dalam ayat ketiga Bapa ialah pembuat, menulis ialah perbuatan melampau dan surat ialah benda yang kena buat atau penyambut.

Subjek ( pembuat ) Kami Dia Saya Hassan Kata kerja tak Transitif mandi senyum menyanyi berjalan keterangan di tasek itu... Jangan suka memperdaya orang yang bodoh. Pihak polls mempertemukan ibu itu dengan anaknya. Mereka menjalankan jentera itu. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat. yakni tidak memerlukan objek lagi. . an. 2. Dalam ayat ketiga Hujan melakukan turun. Dalam ayat kedua Anjing melakukan tidur. Kata kerja tak transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber.an anda perlu selalu berlatih. 2. 3. tidak kepada benda atau orang lain. tidak kepada benda lain.. ber." kata ketua kampung. Peringatan Tiap-tiap kata kerja tak transitif boleh dijadikan kata kerja transitif dengan menambah ‘kan’ atau ‘ I’ di hujungnya. Contohnya: (a) Ravi belum datang lagi. (c) Sungai itu mengalir deras. Dalam ayat pertama Mereka melakukan berjalan. (b) Muridmurid sedang belajar.’dan ber. Orang ramai diminta menjauhi kawasan itu. Hujan turun dengan lebatnya semalam. Contoh ayat: 1. Untuk memperbaiki mutu lakon&SHY.(a) (b) (c) (d) (e) (f) Pak Abu menjala ikan. semasa berjalan dengan kuat ke sekolah Kata Kerja Tak Transitif 1. tidak kepada benda lain. Contohnya :: 1. Kata kerja transitif membaca memukul menjual berjalan melanggar penyambut ( Objek ) buku seekor ular kuih-muih ke sekolah seekor lembu Subjek ( pembuat ) Dia suka Jamilah Abidin Ramli Kereta itu B. 3. Emak sedang menidurkan adik. Oleh itu ia tidak mempunyai penyambut. ter. "Kita tidak harus membiarkan perkara ini berterusan. 2. Anjing itu sedang tidur.. Kata Kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. Pekerja itu menurunkan barang-barang dari atas lori. tidak kepada benda lain. men. Mereka berjalan pada hari cuti.kan.

Contohnya: diangkat. Contohnya: kauangkat. diatasi. . dipercepat. kupelajari. 2. C .4. kupercepat. dan Kupersilakan. Contohnya: kuangkat. kuberikan. Contohnya: angkat. atasi. 5. dipelajari. Halim mengikuti perbualan mereka. kauberikan. kaupercepat. 5. dan kaupersilakan. kuatasi. dan sebagainya. 4. dan dipersilakan 1. Saya sudahi syarahan saya ini dengan ucapan salam. berikan. Kata kerja pasif diri ketiga ialah yang berimbuhan di-. diberikan. Kata kerja pasif diri kedua ialah yang berimbuhan ka-. Kata kerja pasif diri pertama ialah kata kerja pasif yang berimbuhan ku-. persilakan. kaupelajari. (a) kata kerja pasif diri pertama (b) kata kerja pasif diri kedua (c) kata kerja pasif diri ketiga 3. Ada tiga jenis kata kerja pasif. percepat. pelajari. kauatasi.Kata Kerja Pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja yang berasal daripada kata kerja transitif tetapi yang tidak berawalan men.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful