Ringkasan

Kata Ganti Nama
Tunggal aku saya patik hamba awak kamu engkau encik cik saudara saudari tuan puan anda tuanku dia ia nya beliau baginda Bilangan Banyak / Jamak kami kita

Kata Ganti Nama Diri Diri Pertama ( Orang yang bercakap )

Diri Kedua ( Orang yang dilawan bercakap )

awak semua kamu semua saudara sekalian saudari sekalian encik-encik cik-cik tuan-tuan puan-puan anda semua kalian mereka

Diri Ketiga ( Orang yang diceritakan halnya)

Kata Ganti Tanya 1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat, masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. 2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal. 3. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Benda Orang Tempat Masa Hal Bilangan apakah siapakah manakah bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat Contoh ayat 1. Bilakah engkau pergi ke bandar ? 2. Mengapakah kamu tidak datang semalam ? 3. Murid-murid di dewan itu berapa orang ? 4. Nama pokok itu apa ? 5. Pemuda kacak itu siapa ? Kata Ganti Tempat 1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. 2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata Ganti Tempat Penggunaannya

2. tetapi tidak situ sejauh sana Benda. 1. 4. siapa. Pokok itu rendah sahaja.sana digunakan untuk tempat yang dianggap jauh digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang sini yang bercakap digunakan untuk tempat yang agak jauh. duduklah di sini sahaja. Kata Ganti Umum / Tak Tentu Kata ganti umum/ tak tentu ini wujud daripada penggandaan kata ganti tanya seperti apa. Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat perintah sahaja. Kereta Proton Wira ini cantik. Itu rumah Sally. demikian contoh ayat 1. tempat dan cara. digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu seseorang. ii. Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu 2. ii. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan itu.dan sesuatu digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu siapa-siapa atau sesiapa . begitu. Kata Ganti Tak Tentu Penggunaannya sapa-sapa digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu mana-mana. 1. Contohnya: i. 2. Siapa-siapa 1. dan mana. Entah apa-apa yang dibawanya 2. Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata Ganti Umum / Tak Tentu Ayat-ayat contoh apa-apa 1. Kata Ganti Nama Penunjuk Perkataan yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda. 2. Jangan ke mana-mana . Kotak ini berat. Ini komputer. Ini langsat. Siapa-siapa boleh bertukar sesiapa. Contohnya: i. Kata Ganti tak tentu. masing-masing.lakang kata nama. Itu kucing. Binatang ini. orang. Kata itu dan ini disebut sebagai kata ganti tunjuk 2. Mana-mana 1. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (a) subjek dan letaknya di depan kata nama. 3. orang. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu. (b) penentu dan letaknya di be&SHY. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka. itu Tempat sini ( Digunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur) sana ( Digunakan bagi tempat yang dianggap jauh) situ ( Digunakan bagi tempat yang tidak begitu jauh) Keadaan begini. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi gurunya. Saya belajar di sekolah itu.