Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior" Titlul proiectului: „Bursa de proiecte” Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62885 Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Parteneri: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti, Universitatea Ovidius din Constanţa, Novensys Corporation şi Gold Agama Consulting

APLICAŢIA 1 CURS METODOLOGII ŞI INSTRUMENTE DE FINANŢARE A PROIECTELOR PRIN MECANISME DE TIP BURSĂ

GENERAREA IDEILOR DE AFACERI ŞI ABILITĂŢI ANTREPRENORIALE
Obiectiv: Exersarea unor tehnici de generare, evaluare şi selecţie a ideilor de afaceri Timp alocat: 4 ore Secvenţe ale aplicaţiei: Generarea ideii de afaceri, Evaluarea ideilor de afaceri, Selecţia ideii Optime Introducere: Ideea de afaceri este cea care, de multe ori, asigură succesul, direcţia afacerii şi uneori chiar durata de viaţă a acesteia. Cei mai mulţi dintre antreprenori, atunci când vor să înceapă o nouă afacere preferă să se orienteze spre un domeniu care le este familiar, în care au experienţă sau care le este cunoscut. Din păcate, un domeniu care poate fi la îndemâna oricui este un domeniu în care există o concurenţă mare. Succesul este în această situaţie împărţit cu toţi cei care împart piaţa şi clientela pentru acel produs sau pentru acele servicii. Pe o piaţă înalt competitivă, în care unele companii au deja tradiţie, trebuie să îţi creezi loc prin idei noi, care să răspundă unor nevoi existente, sau să creeze noi nevoi. 1. Generarea ideilor de afaceri. Utilizarea Brainstormingului

1

când a fost epuizată aria ideilor cunoscute . • trebuie evitată repetarea aceloraşi idei. Pas 3: Derularea sesiunii de generare de noi idei. O şedinţă de Brainstorming este derulată în grup. Vă recomandăm organizarea unei sesiuni de Brainstorming. Presiunea timpului poate fi utilă însă pentru a fi siguri că cei ce lansează ideile nu alocă timp evaluării sau judecării lor. sau pur si simplu „Generarea unei idei de afaceri de succes”. Termenul limită de formulare este de 3’’. În cele ce urmează. • ideile nu trebuie detaliate. Reflectând la tema propusă. vom exemplifica utilizarea metodei „Brainstorming” în generarea de noi idei. pentru sesiunea cu mai mulţi participanţi. Pas 4. Acesta poate fi un domeniu îngust. Tehnică ce este similară cu o „avalanşă a ideilor”. coli de hârtie în număr suficient şi instrumente de scris pentru sesiunea individuală). Reformulaţi dacă este cazul ideile care au fost formulate prea eliptic. pe parcursul a aproximativ 15 minute. Pas 1: Asiguraţi-vă că aveţi la îndemână materialele necesare (coli de flipchart şi markere. trebuie să daţi frâu liber imaginaţiei şi să notaţi orice idee. • toate ideile sunt permise. Selectaţi 10 dintre ideile cele mai inovative si folosiţi-le în etapa următoare. Reguli (vezi Anexa) : • nu trebuie blocată nici o idee. Pas 2: Selectarea domeniului sau a temei Brainstormingului. Spontaneitatea este foarte importantă. o regulă de bază fiind „aruncarea” rapidă a ideilor. nu evaluaţi! Ideile cele mai interesante sunt cele care vin în ultima parte a exerciţiului. dar poate fi utilă şi ca un exerciţiu individual de descoperire de noi idei. Nu există o limitare a sesiunilor de Brainstorming. Absolut toate ideile sunt scrise – toate ideile sunt importante. Reguli în derularea Brainstorming: Brainstormingul este o metodă dinamică în care ideile sunt oferite fără criticism. chiar dacă par absurde şi nebuneşti. • nu gândiţi critic. 2 . ca un exerciţiu propriu de creativitate. Aceasta a fost descrisă şi dezvoltată în 1953 de către Alex Faickney Osborn în cartea sa „Applied Imagination” şi continuă să fie şi astăzi una dintre cele mai utilizate metode. sau situaţii în care antreprenorii sunt obsedaţi de descoperirea unei idei inovative. invitând alţi colegi să vi se alăture. specializat. sau individual.Cum se poate ajunge la o idee de afaceri? Există situaţii când inovarea intervine accidental. Recitiţi ideile. fără a le trece prin filtrul raţiunii.

de obicei ideile de afaceri care se suprapun peste această zonă au fost exploatate şi materializate în produse sau servicii aflate pe piaţă. folosind descrierea de mai jos. Analiza gradului de noutate al ideilor. 1. care împarte cunoaşterea în patru categorii mari. Fereastra lui JOHARI O descriere succintă a celor patru zone ar fi următoarea1: Zona publică (ce ştiu eu/ce ştiu ceilalţi): Această zonă este cunoscută de către toţi. în funcţie de cunoaşterea personală sau de cea a altora. Nr. Cunoscut de către mine Necunoscut de către mine Cunoscut de către alţii ZONA PUBLICĂ ZONA OARBĂ Necunoscut de către alţii ZONA SECRETĂ ZONA NECUNOSCUTĂ Fig. Încercaţi să plasaţi ideile generate în şedinţa de Brainstorming în cadranul următor.2. Resources for CEFE Trainers 3 . ce răspund unor 1 CEFE Guidebook. Plasarea ideilor în Cadranul JOHARI O posibilă grupare a ideilor de afaceri. în funcţie de gradul lor de noutate ar putea fi suprapusă peste fereastra lui Johari.

pe o piaţă pe care ele sunt încă necunoscute. Afacerile din această arie se derulează pe o piaţă competitivă. dar necunoscute de mine.nevoi curente sau speciale ale consumatorilor. Tocmai din această caracteristică rezidă potenţialul mare al acestei zone: prin tehnici specifice de generare a unor idei creative. Cu toate că foarte mulţi consideră aceşti doi termeni ca fiind egali. transpuse în practică pentru o categorie de nevoi existente sau care pot fi create. Metoda propusă în cele ce urmează vă ajută să analizaţi ideile de afaceri din prisma unor criterii pe care dumneavoastră le puteţi stabili. în realitate creativitatea este prima fază a inovării. Aria secretă oferă potenţial. cât şi pieţei în întregimea sa. în care afaceri de succes din alte ţări sunt preluate şi dezvoltate în România. dar nu au fost făcute publice şi nu sunt cunoscute de alţii. tehnologia disponibilă. În mediul de afaceri românesc sunt dese aceste situaţii. Zona necunoscută: Această zonă este cea care este necunoscută atât celui care doreşte să iniţieze o afacere. Selecţia ideii optime O idee bună de afaceri este legată de creativitate şi inovare. ca de exemplu: mărimea finanţării necesare. Interesante pot fi ideile de afaceri inovative care sunt puse în practică pe alte pieţe decât cele pe care îmi propun să iniţiez o afacere. Dacă aceste idei sunt comune pe piaţa pe care îmi propun să activez. Selectaţi cel puţin 5 idei de afaceri din cadranele „aria secretă”. 3. pentru identificarea de noi idei de afaceri. şi care. care. chiar dacă pot părea nebuneşti (unele dintre ele) pot genera noi nevoi şi pot identifica pieţe nişă pe care accesul la clienţi să fie mult mai facil. Pentru a fi inovativ. existenţa resursei umane pregătite etc. această zonă ar putea fi explorată generând idei inovative care. un antreprenor trebuie să parcurgă nişte paşi care să îl ducă mai aproape de realizarea unei afaceri: transpunerea în realitate a ideii de afaceri. ci să creeze o nevoie specifică iar produsele/serviciile să fie promovate prin tehnici specifice de marketing. Există în acelaşi timp posibilitatea ca ideile de afaceri ce provin din această zonă să nu răspundă în mod necesar unei nevoi evidente la nivelul consumatorilor. realizarea unui prototip. probabil eforturile vor fi direcţionate către realizarea unei afaceri care există deja. dezvoltate sau aplicate pe o altă piaţă pot avea succes. ar asigura succesul antreprenorului. „aria necunoscută” şi încercaţi să le analizaţi prin utilizarea tabelului următor: 4 . Dacă ideile de afaceri provin din această zonă va putea viza o piaţă cu o concurenţă redusă. fiind etapa în care sunt generate ideile. Zona secretă (ce ştiu eu/ce nu ştiu alţii): Această zonă cuprinde idei care îmi aparţin sau îmi sunt cunoscute. Zona oarbă (ce nu ştiu eu/ce ştiu alţii): În această zonă se pot încadra ideile de afaceri cunoscute de către alţii. Această zonă mai este cunoscută şi ca zona ascunsă. Brainstormingul pot fi de real folos în investigarea zonei necunoscute. testarea acestuia etc.

Pentru factori critici de succes: mentionati (scrieti) factorul care ar putea impiedica succesul ideii.. se acorda o notă pentru modul în care criteriul influenţează proiectul astfel: 5 – foarte ridicat (pentru o influenţare puternică a realizarii proiectului). 2 – mediu .% (=) Nota: -Pentru fiecare criteriu se acorda o pondere de importanţă..% Disponibilitate a personalului calificat . Total de succes ... 0 – foarte slab (absent). respectiv negativ proiectul respectiv..% Existenta tehnologiei / echipamentelo r .% Factori critici Competitori ……. astfel încât suma totală a ponderilor acordate criteriilor alese să fie 100%. . 1 – slab . Nota va avea semnul “+” sau “-“ în funcţie de modul în care criteriul influenţează pozitiv. -Pentru fiecare idee/proiect.% .TABEL SELECTIE IDEE OPTIMA Proiectul Cererea Produs / pe Serviciu piata . -Totalul: se calculează ca fiind suma pe linie a produselor dintre ponderea generala a criteriului şi nota acestuia pentru proiectul respectiv. 3 – destul de ridicat. 4 – ridicat .% Disponibilitate a resurselor financiare . 5 ..

1 – slab . Pentru fiecare idee/proiect. notele pe care le vom acorda. convenim ponderile de importanţă pe care le vom acorda. 3 – destul de ridicat. disponibilitatea resurselor financiare 10%. În final va trebui să vă opriţi asupra proiectelor/ideilor de afaceri care au totalul cel mai mare. şi care reprezintă nevoia.EXEMPLU: 1. 4 – ridicat . respectiv negativ proiectul respectiv. cererea de piaţă va avea o pondere de importanţă de 20%. Nota va avea semnul “+” sau “-“ în funcţie de modul în care criteriul influenţează pozitiv. 2 – mediu . acesta exprimând şanse de succes ridicate în implementare şi dezvoltare. respectiv disponibilitatea unor resurse sunt următoarele: Proiectul Produs / Serviciu Cererea pe piata 20 % (+) Disponibilitate a personalului calificat 20 % (+) 3 Existenta tehnologiei / echipamentelo r 20% (+) 4 Disponibilitate a resurselor financiare 10% (+) 3 Competitori 30% (+) 4 Total (=) =5x20+ 3x20+ 4x20+3x10 -30x4=120 Factori critici de succes “Parc de agrement şi turism activ” 5 De enunţat posibile riscuri In mod similar se calculează totalul si pentru celelalte idei de afaceri. Analizând rolul criteriilor. se acorda o notă pentru modul în care criteriul influenţează proiectul astfel: 5 – foarte ridicat (pentru o influenţare puternică a realizarii proiectului). şi existenţa concurenţei 30% . 2. Stabilirea ponderilor de importanţă: Convenim aleator că vom analiza ideile de afaceri din prisma influenţei cererii de piată. disponibilitatea personalului calificat 20%. a tehnologiei necesare. Considerăm că pentru un proiect de afaceri “Parc de agrement şi turism activ”. 0 – foarte slab (absent). astfel încât suma totală a ponderilor acordate criteriilor alese să fie 100%. a disponibilităţii resurselor financiare (Puteţi opta în analiză pentru alte criterii pe care le consideraţi a fi importante). existenţa tehnologiei 20%. 6 . a disponibilităţii personalului. De ex.

nu va incruntati.cate o idee. REGULI DE DESFASURARE ALE SESIUNILOR DE GRUP  Toata lumea participa  Se aplica pentru o tema  Fii creativ!  Cu cat mai multe idei. cu atat mai bine  Fiecare idée este binevenita  Fiecare participant. fara poveste  Acordati participantilor incredere  Toate ideile sunt respectate. pe rand  Fara repetitii  Dati doar ideea. nu se evalueaza  Nu radeti. dintre care una colecteaza toate ideile. care implica participarea mai multor persoane.ANEXĂ BRAINSTORMING Reprezinta o tehnica de stimulare a creativitatii. nu criticati  Nu descurajati nici o idée  Utilizati asociatii de idei  Toate ideile sunt retinute si afisate 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful